Zápis do mateřských škol v roce 2020


Zápisy k předškolnímu vzdělávání proběhnou od 2. 5. 2020 do 16. 5. 2020 bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole.

Podání přihlášky

  1. do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku, ID naší datové schránky je fmnhs5e) - od 2. 5. 2020 do 16. 5. 2020, přidělené registrační číslo bude zasláno datovou schránkou zpět,
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!) - od 2. 5. 2020 do 16. 5. 2020, přidělené registrační číslo bude zasláno e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem zpět,
  3. poštou - od 2. 5. 2020 do 16. 5. 2020 (razítko s datem nejpozději 16. 5. 2020) - přidělené registrační číslo bude zasláno e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na mailovou adresu uvedenou v zápisním lístku,
  4. osobní podání žádosti zákonným zástupcem dítěte proběhne ve dnech 5. a 6. 5. 2020 a 12. a 13. 5. 2020 v době 8:00-13:00 hodin. Zákonný zástupce přinese formuláře (pokud to půjde) předem vyplněné anebo na místě připravené vyplní. Formulář vhodí do připravené schránky. Registrační číslo bude rodičům přiděleno a sděleno e-mailem nebo telefonem.

Možnost objednání - přednost vyřízení

Rodiče, kteří budou vyplňovat formuláře až na místě, se mohou na 5., 6., 12., 13. 5. 2020 telefonicky objednat ve dnech 2. - 11. 5. 2020 od 8 do 11 hodin na čísle 777 131 928.