Zápis do mateřské školy pro školní rok 2024/2025


v pondělí 6. května 2024 od 8:00 do 15:00 hodin

v úterý 7. května 2024 od 8:00 do 15:00 hodin


Je nutné s sebou přinést:

rodný list dítěte,

zdravotní průkaz dítěte,

občanský průkaz zákonných zástupců dítěte.


Podrobnější informace získáte na tel. 412 871 206 nebo 604 845 645.

www.zsskolni-rce.cz

vedeni@zsskolni-rce.cz

smetanova@zsskolni-rce.cz


Na zápis do mateřské školy je možné se dopředu objednat na konkrétní časový blok prostřednictvím rezervačního systému Školy OnLine. Rezervace bude spuštěna v pondělí 22. dubna 2024 v 0:01 hodin a ukončena ve čtvrtek 2. května 2024 ve 14:00 hodin.

Formuláře potřebné k zápisu se nacházejí níže.

Podle § 36, odst. 3 správního řádu mají zákonní zástupci dítěte možnost nahlédnout do spisu před vydáním rozhodnutí a doložit potřebné materiály do 21. 5. 2024 od 8.00 do 15.00 hodin v kanceláři mateřské školy.

Seznam přijatých dětí bude zveřejněn na webových stránkách školy dne 24. 5. 2024.

Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí dítěte budou vyhotovena a vydána v pondělí 3. 6. 2024 v době od 8.00 do 15.00 hodin v kanceláři mateřské školy.

QR kód pro vstup do rezervačního systému

Pedagogičtí pracovníci mateřské školy