Informace k zápisu do základní školy a přípravné třídy pro školní rok 2021/2022


Zápisy k povinné školní docházce proběhnou na naší škole v souladu s platnými právními předpisy (školský zákon, vyhláška o základní škole a správní řád). V souvislosti s protiepidemickými opatřeními zaručíme distančním přístupem bezpečnost dětí i dospělých a individuální možnosti jednotlivých účastníků. Budeme respektovat podmínky jednotlivých rodin.Zápis bude probíhat ve dnech 1. 4. - 23. 4. 2021.

Druhy žádostí (ke stažení níže):

 • Žádost o přijetí do ZŠ obsahuje: vyplněnou žádost o přijetí do ZŠ a přílohy - vyplněný zápisový lístek, kopie rodného listu.
 • Žádost o odklad školní docházky obsahuje: vyplněnou žádost o odklad školní docházky a přílohy - doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa a doporučení školského poradenského zařízení.
 • Žádost o zařazení dítěte do přípravné třídy obsahuje: vyplněnou žádost o zařazení dítěte do přípravné třídy, rozhodnutí o odkladu školní docházky a doporučení školského poradenského zařízení o vřazení dítěte do přípravné třídy.

Žádosti a přílohy jsou zasílány v elektronické nebo listinné podobě, nebo osobně dodány.

Pokud zákonný zástupce nedoloží k žádosti příslušná doporučení, správní řízení se zastavuje a ředitel školy stanoví dobu, dokdy je nutné doporučení doložit. Nedoloží-li do stanovené doby, je řízení zastaveno (dle § 66 odst. 1 písm. c - správního řád).

Způsoby doručení žádosti:

 1. do datové schránky;
 2. e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce;
 3. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu - nutno do 5 dnů potvrdit podpisem, jinak se k žádosti nepřihlíží;
 4. poštou (rozhodující je datum podání na poštu);
 5. osobním podáním ve škole ve dnech
 • středa 7. 4. 2021, 13:00-17:00;
 • čtvrtek 8. 4. 2021, 13:00-15:30;
 • středa 21. 4. 2021, 13:00-17:00;
 • čtvrtek 22. 4. 2021, 13:00-15:30.

Uvažujeme o online motivační části zápisu prostřednictvím komunikačního nástroje Jitsi Meet. Informace budou podrobně uvedeny na webu po polovině května.

Rozhodnutí o přijetí bude vydáno do 23. 5. 2021 zveřejněním registračních čísel na webových stránkách školy.

Na konci školního roku, pokud to epidemická situace dovolí, uspořádáme společné setkání pro přijaté děti a jejich rodiče.