Školní psycholog


Mgr. Lukáš Pánek

e-mail: panek@zsskolni-rce.cz
konzultace: úterý 15:00-17:00 hodin


Od října 2019 působím na ZŠ Školní jako školní psycholog. Rád bych Vám touto cestou nabídl své služby psychologického poradenství. Obracet se na mě mohou sami žáci, pedagogové či jiní zaměstnanci školy, i zákonní zástupci žáků v otázkách potíží s učením, s chováním, s osobními problémy, s problémy se vztahy ve třídě nebo na pracovišti. Například se na mě můžete obrátit, když se žák málokdy do školy těší, bojí se jít do školy, nevydrží v hodinách dávat pozor, bývá ve škole vzteklý nebo naopak smutný, nejde mu čtení, psaní, matematika, necítí se dobře v novém kolektivu, nikdo se s ním nechce kamarádit, ostatní mu ubližují nebo on má potřebu ubližovat druhým a podobně. Můžete se mnou probrat i osobní záležitosti jako trvající smutek, potíže s jídlem, napětí, tréma, ale i velké nadání. Úskalím pedagogických pracovníků i lidí v jiných pomáhajících profesích je syndrom vyhoření. Pokud se cítíte ohroženi tímto vyhořením, jsem Vám také k dispozici. Problém s Vámi proberu buďto mailem nebo osobně ve škole po předchozí dohodě v úterý odpoledne a doporučím Vám postup dalšího řešení.

Má práce podléhá mlčenlivosti s výjimkou ohlašovací povinnosti v rozsahu zákona o ochraně osobních údajů (zák. 101/2000 Sb.) a řídí se vyhláškou MŠMT 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách. Zároveň dbám ve své práci na etický kodex Asociace školní psychologie, který je volně dostupný na jejich webu (www.skolnipsychologie.cz).