Komerční činnost

Základní škola pronajímá po dobu školního roku obě své tělocvičny. Záměr pronájmu tělocvičen je každoročně počátkem září zveřejněn na úřední desce MÚ v Roudnici n. L.

Nájemné v malé tělocvičně, včetně služeb s tím spojených (topení, elektřina, úklid), je od 1. 1. 2023 dohodnuto ve výši 280,- Kč/60 minut.
Nájemné ve velké tělocvičně, včetně služeb s tím spojených (topení, elektřina, úklid), je od 1. 1. 2023 dohodnuto ve výši 400,- Kč/60 minut.

Nájemné za používání tělocvičny a šaten se poukazuje na účet pronajímatele nebo v hotovosti u hospodářky školy vždy na základě podmínek uzavřených při podpisu smlouvy.

Kontaktní osoba: Mgr. Vlastimil Purchart, zástupce ředitelky školy
Telefon: +420 412 871 205
E-mail: purchart@zsskolni-rce.cz