Fotogalerie 2022


Mateřská škola na veřejnosti

Vánoce máme rádi všichni. Jsou plné očekávání a těšení na dárky. Všude zní vánoční písně, voní cukroví a třpytí se ozdoby a září stromečky. Také naše děti každý rok se začátkem adventu ozdobí jeden stromeček na Karlově náměstí. Tentokrát jsme u stromečku měly také sobíka, který na sáňkách vezl dárky. S výrobou nám pomohli prarodiče dětí. Třetí adventní neděli se na Husově náměstí konaly vánoční trhy. Doprovodným programem bylo vystoupení dětí z MŠ. Děti si nacvičily pásmo vánočních písní a na závěr veselým cvičením rozpohybovaly publikum.

Mgr. Daniela Smetanová


Tradice a kultura v mateřské škole

Hudba, koncerty, divadlo, kino, muzeum, galerie, setkání s výtvarníky, knihovna, zkrátka to, co v dětech rozvíjí fantazii, tvořivost, estetické cítění, ale také úctu k tradicím. To vše se snažíme zprostředkovat. Adventní čas byl v tomto směru bohatý. Čekali jsme na příjezd sv. Martina, navštívila nás sv. Barbora, sv. Mikuláš s čerty a anděly, sv. Lucie. Vánočně jsme se naladili na koncertě žáků základní školy. Ježíšek nám pod stromeček přinesl spoustu nových hraček a Tři králové nám popřáli štěstí, zdraví, dlouhá léta. Školkou se také rozezněl hlas bubnů, když k nám se svým programem "Muzikohraní", přijela Šárka Veselá.

Mgr. Daniela Smetanová


Tvořivá odpoledne s rodiči

Během školního roku se v MŠ konají odpolední setkání s rodiči, prarodiči a sourozenci dětí. V září to bylo "bramborové odpoledne", při kterém proběhla soutěž o nejchutnější bramborák či nejdelší bramborovou slupku. Děti si zasoutěžily při hodu bramborou do koše a skákání v bramborovém pytli. Společně s rodiči vyrobily bramborová tiskátka, pomocí kterých si vyzdobily pytlíky na přezůvky. Nechyběla spousta bramborových dobrot a veselá nálada. V říjnu jsme vydlabali dýně, které do mateřské školy věnoval pan Tomáš Kváček z Černoučku. Dýňové lucerny se moc povedly a po dobu čtrnácti dnů nás každé ráno vítaly jejich rozzářené obličeje. Konec roku jsme si v prosinci zpestřili vánočním posezením. Děti zazpívaly vánoční písně, vyzkoušeli jsme si některé vánoční tradice, ochutnali cukroví, ale také bramborový salát, vánočku, štolu a bylo nám všem společně moc hezky.

Mgr. Daniela Smetanová


Kouzelná Rybovka - 22. 12.

Chtěli bychom všem doporučit kouzelné vánoční představení, které jsme zhlédli 22. prosince 2022 v Obecním domě v Praze. Vánoční Rybova mše je typickou pastorální skladbou v tomto období, ale tato Rybova mše plná loutek, marionet, kulis betléma, hvězd, pohybujících se ptáků a ohromující hudby dokreslila poutavý příběh. Byl to pro nás opravdu úžasný zážitek. Autorem zpracování a režisérem je Matěj Forman. Zjistili jsme, že je výtvarník, ilustrátor, scénograf, herec a loutkoherec. Jeho otec Miloš Forman byl slavný filmový režisér. Hezký dojem z kulturního představení ještě umocnila zimní atmosféra s ozdobeným vánočním stromkem a spoustou stánků v podobě malebných chaloupek na Staroměstském náměstí. Vrátili jsme se vánočně naladěni už i proto, že nás čekal Štědrý den. Výlet pro nás připravily třídní učitelky, paní uč. Purchartová a Richtrová.

Žáci 7. B a 8. C


Ohlédnutí za předvánočním zpíváním Roudnického dětského sboru

Adventní čas je ve sborovém zpívání vrcholem koncertní činnosti dětí od začátku školního roku. Jakmile se naučí prvním zkušenostem, po přestupu mezi přípravkami poznají nejen nové zpěváky, ale větší množství nových skladeb, přijde čas, kdy mají potěšit svým zpěvem nejen své rodiče, prarodiče, spolužáky, ale mnohdy i širokou roudnickou veřejnost. A tak se stalo. První adventní a vánoční písně děti hlavního oddělení zazpívaly již 10. 12. na tradiční akci KIWANIS - Vánočním kapříku. Tím odstartovaly předvánoční hudební maraton. 12. 12. se přestavila všechna tři oddělení Roudnického dětského sboru na svém Vánočním koncertě v KD Říp. V závěru zpívali všichni nejen všichni účinkující na jevišti, ale i rodiče a prarodiče v hledišti. 14. 12. byl připraven v tělocvičně ZŠ ve Školní ulici komponovaný pořad pro žáky prvního stupně a předškoláky z mateřských škol v okolí. Tam se předvedla Srdíčka a Sluníčka samostatně. Snad nejkrásnější koncertní vystoupení se odehrálo v kapli na zámku v Roudnici. 18. 12. tam hlavní oddělení Roudnického dětského sboru předneslo svůj vánoční repertoár. Společně s Fojtovým komorním sborem Roudnice děti zazpívaly čtyři skladby. Jedna z nich byla provedena dokonce dvou sborově. Obecenstvo vydrželo zimu, která panovala nejen venku, ale i v místnosti. V závěru koncertu se sálem kaple linuly tóny klasických českých koled v podání obou spojených sborů a zpěvu chtivých posluchačů v obecenstvu. Všichni zpěváci prokázali, že sezónu, v níž oslaví 50 let existence Roudnického dětského sboru, nastartovali úspěšně.

PaedDr. Zuzana Zrzavá


Vědecká show v Libochovicích - 20. 12.

Naše třída 1. B navštívila 20. prosince Libochovice. Naše kroky však nevedly na zámek, ale do vědeckého centra. Ve vědeckém centru Marstafit pro nás byla připravena vědecká show plná pokusů. Statická elektřina, raketový pohon, pokus hrnečku vař, měnící se barvy, pokusy s kapalným dusíkem a mnoho dalších. To vše nás vtáhlo do tajů chemie. Některé pokusy si mohly děti samy vyzkoušet. Každý experiment nám odhalil vždy jedno z mnoha tajemství a kouzel, která chemie přináší. Bouřlivé chemické reakce, změny barev, změnu teplot. Na úplný závěr jsme vyráběli zmrzlinu. Děkujeme za perfektní show, pane Marschalle.

Mgr. Martina Ševčíková


Ústecké Vánoce - 19. 12.

V pondělí 19. prosince vyrazila třída 9. C s panem učitelem Purchartem na výlet do Ústí nad Labem. V 8:43 jsme nasedli do vlaku směr Ústí nad Labem a přijeli jsme v 9:16 na hlavní nádraží, kde jsme si udělali skupinovou fotku a vydali se na trhy. Trhy byly malé, ale hezké. Také jsme se zde vyfotili, nakoupili jsme si suvenýry a šli jsme se ohřát do nákupního centra Forum, kde jsme si sdělili pár informací a dostali jsme rozchod. Kdo měl zájem, mohl jet s panem učitelem lanovkou na Větruši a zpět. Ne nadarmo se jmenuje Větruše, vítr nás vyhnal zpět dolů do centra, kde jsme si dali oběd nebo čaj, dokoupili dárky a sešli jsme se na dohodnutém místě. Navštívili jsme také výstavu betlémů v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Před druhou hodinou jsme odjeli z hlavního nádraží směr Roudnice. Všichni jsme si výlet užili i s myšlenkou, že to byl náš poslední vánoční výlet s touto třídou.

Nela Králová, 9. C


Večerní výlet do Prahy - 16. 12.

V pátek 16. prosince večer jsme byli se třídou 6. B v Praze. Vlakem jsme jeli do Holešovic a potom tramvají ke Karlovu mostu. Dále jsme pokračovali do Pařížské ulice a na Staroměstské náměstí. Cestou jsme se koulovali. Šli jsme se podívat na vánoční trhy, vánoční stromeček a osvětlené náměstí. Vánoční trh jsme si mohli prohlédnout ve skupinkách. Setkali jsme se asi po dvaceti minutách, došli na Václavské náměstí a do Hamleys. Vlakem jsme se vrátili domů.

Marie Hlaváčková, 6. B


Listopadové a prosincové hodiny bruslení žáků 4. tříd

Hurá, žádná hygienická opatření! Letos nám to konečně vyšlo a mohli jsme hodiny tělesné výchovy trávit na zimním stadionu. Počáteční obavy pana Dudka, ředitele zimního stadionu, že nás v tuto hodinu podle rozvrhu bude na ledové ploše hodně, se nepotvrdily a všechny hodiny bruslení se nám vydařily. Každý čtvrťák udělal velké pokroky, začátečníci se přestali bát a zvládli první kroky bruslení, čtyři chlapci měli možnost si zahrát hokej s chlapci z maturitního ročníku ze střední školy pod vedením pana učitele Procházky, ostatní pilovali techniku a bruslili s chutí a radostí. Velké poděkování patří paní vychovatelce Renatě Strakové, tatínkovi Pavla a dědečkovi Klárky, kteří pravidelně pomáhali se zavazováním bruslí a zapojili se do našich hodin bruslení i na ledě. Budeme se těšit na příští rok, kdy opět vyrazíme na ledovou plochu. V letošním školním roce nás ještě čeká plavecký výcvik a zvládnutí testu pro cyklisty na dopravním hřišti v Litoměřicích.

Mgr. Jitka Liscová a Mgr. Ivana Nováková, třídní učitelky


Vánoční představení pro první stupeň a předškoláky - 14. 12.

Po dvouleté přestávce jsme mohli opět uskutečnit komponovaný pořad pro žáky prvního stupně naší školy a pro předškoláky z mateřských škol v našem okolí. Paní vychovatelky ze školní družiny připravily s dětmi krátké vystoupení recitační, pohybové i hry na zobcové flétny. Vánoční písně zazpívali zpěváci Srdíček a Sluníček. K. Fidlerová zahrála na klávesy. Největší část programu tvořila zdramatizovaná a muzikálově provedená pohádka Červená karkulka. S dětmi 5. B ji nacvičila paní učitelka Krchňavá, doprovodila A. Zrzavá. Pan učitel Novák zvukově zabezpečil celou produkci. Žáci pátých tříd se svými učitelkami zabalili malé dárečky a všem zúčastněným předškolákům je předali.

PaedDr. Zuzana Zrzavá


Vánoční spaní - 14. 12.

Jako hřejivé potěšení v mrazivých předvánočních dnech na nás tradičně čekalo vánoční spaní ve škole. Již třetím rokem pro nás naše paní učitelky připravily pestrý program. K večeru jsme se všichni sešli ve škole, nachystali jsme si společně naše pelíšky a vrhli jsme se na přípravu štědrovečerní večeře ve stylu MasterChefa. Po společné večeři jsme vyšli ven do pohádkové zimy, kdy se celé parkoviště třpytilo nově napadaným sněhem. My jsme té příležitosti využili, zapálili jsme velké prskavky a přáli jsme si, abychom byli stále takoví kamarádi a byli jsme všichni zdraví. Každý z nás měl i své tajné přání. Při návratu do školy jsme byli udiveni a mile překvapeni. Představte si, že nás až z Japonska navštívil známý pokémon Pikachu. Zatančil si s námi a poté rozdal vánoční dárečky, které nám tu Ježíšek zanechal. Po rozdání dárků jsme se s ním rozloučili, pustili jsme si pohádku a spokojeně usínali.

Děti z 3. B a 3. C 


Mladý chemik - 13. 12.

V úterý 13. prosince proběhlo 2. kolo soutěže Hledáme nejlepšího mladého chemika. Vše se uskutečnilo na Střední odborné škole technické a zahradnické v Lovosicích. Účast žáků z různých základních škol byla veliká. Naši školu reprezentovaly Anežka Fujerová, Stela Ercoli a Michaela Baldová. Nejdříve je čekal písemný test, jehož výsledky budou zveřejněny na konci měsíce prosince. Potom následoval doprovodný program s šesti stanovišti, kde probíhaly zajímavé a efektivní pokusy. Moc jsme si to užily a děvčatům děkuji za účast.

Mgr. Gabriela Purchartová


Projektový den - 6. 12.

Dne 6. prosince 2022 se na naší škole uskutečnil projektový den pro žáky. Jednalo se o první akci v rámci oslav 45. výročí slavnostního otevření školy. Program začal pro všechny v osm hodin. Všichni žáci se sešli ve velké tělocvičně, kde si zazpívali školní hymnu. Od října měly třídy možnost nově otextovat známou písničku a zúčastnit se soutěže o nejlepší text. Za první stupeň nejlepší první sloku složila třída 4. A a za druhý stupeň vyhrál text třídy 9. C. Při zahájení projektového dne byly vyhlášeny výsledky a třídy oceněny dortem, který si zasloužily a s chutí také snědly. Paní učitelky z prvního stupně připravily pohybovou hru s QR kódy. Žáci 1. až 4. tříd společně s některými žáky druhého stupně hledali QR kódy po celé škole, s pomocí tabletů plnili různé úkoly, vyhledávali odpovědi, které pak vyplňovali do Google formuláře. Po vyplnění měli možnost kontroly správných odpovědí. Ke konci dne proběhlo vyhodnocení soutěže s drobnými cenami. Žáci pátých až devátých ročníků měli možnost strávit projektový den na dvou vybraných workshopech, do kterých se zapsali již 25. listopadu. Měli možnost výběru z osmnácti workshopů, které byly zaměřeny na historii školy, praktické rukodělné činnosti apod. Výběr byl opravdu pestrý, žáci si vybírali hudbu 70. - 80. let, zkoumali fyzikální jevy, pracovali s mikroskopem a na chemických pokusech, skládali zeměpisné mapy, Rubikovu kostku, tangramy z papíru i plastu, zkusili si být moderátorem a vysílat ve školním rozhlase, zazpívali si, vyšívali, pletli i háčkovali, viděli, jak vzniká modrotisk. Věříme, že si všichni projektový den užili a odnesli si mnoho poznatků. Mimo jiné si také mohli vyzkoušet týmovou práci, která pro ně byla jistě přínosem.

Mgr. Vlastimil Purchart


Mikuláš v 1. B - 5. 12.

Nejenom třídu 1. B navštívil Mikuláš s anděly a čerty. Podíval se i do ostatních tříd. Někteří se báli a jiní si všechno pečlivě prohlíželi. My jsme Mikulášovi přednesli společně básničku, kterou jsme ve škole cvičili a doma se doučili. Poslední hodinu jsme plnili čertí úkoly, za které jsme dostali čertí vysvědčení. 

Mgr. Martina Ševčíková


Klínové písmo - 29. 11.

Ze starověkého Egypta jsme se v druhé polovině listopadu přesunuli do oblasti Mezopotámie mezi řeky Eufrat a Tigris. Poznali jsme klínové písmo Sumerů, které vedle egyptských hieroglyfů patří mezi nejstarší na světě. Napadlo nás, že bychom si mohli vyzkoušet, jak by v klínopisu vypadaly naše iniciály. Stejně jako u výroby replik neolitické keramiky jsme vsadili na samotvrdnoucí modelovací hmotu (tentokrát v šedé barvě), z níž jsme si připravili hliněnou tabulku. Do ní jsme pak pomocí pisátka, které jsme si podle návodu nařezali a naštípali z bambusu, začali otiskovat znaky vygenerované v aplikaci Penn Musea.

Mgr. David Mikoláš


Svíčkárka Šestajovice - 23. 11.

V předvánočním čase žáci čtvrtých ročníků vyjeli na výlet do Rodasu v Šestajovicích. Protože se blíží Vánoce, chtěli si vyrobit a přivézt drobné dárečky pro své blízké. Po příjezdu si děti prohlédly zvířecí farmu. Byla tam spousta různých zvířátek od malých morčat až po koníky, kozy nebo krávu s telátkem. Největší překvapení bylo, když nás u vchodu přivítal malý čuník, který se šel nakrmit čerstvou zelenou trávou. Mezi dětmi také běhaly bez jakékoliv bázně zvláštní druhy drůbeže. Po vydatné svačince od maminek se žáci pustili do výroby dárků. Do pěkné plastové lahvičky si sypali různě barevnou voňavou sůl do koupele. Poté si vykrojili mýdlo podle svého výběru, a nakonec si v barevných kádích obarvili svíčku. Některým to ještě nestačilo, tak nakupovali v prodejně další krásné svíčky a voňavé dárečky. Dětem se výlet moc líbil a možná, že si někdy příště pojedou vyrobit i vlastní čokoládové překvapení.

Mgr. Jitka Liscová a Mgr. Ivana Nováková


Svatý Martin v přístavbě - 11. 11.

11. 11. nepřijel Martin na bílém koni, nepřivezl první sníh, i tak si žáci čtvrtých tříd výzdobu chodby k tomuto dni vytvořili v hodinách výtvarné výchovy a pracovních činností. Při hodině čtení jsme zhlédli legendu o svatém Martinovi a povídali si o tradici martinské husy.

Jitka Liscová, tř. uč. 4. A


Exkurze Praha - 10. 11.

Ve čtvrtek 10. 11. 2022 se vydaly třídy 7. C a 8. B na exkurzi do Prahy. Chtěli jsme poznat naše hlavní město, které je plné historických památek. Naše cesta začala u pomníku svatého Václava, kde jsme se rozdělili do skupin a dali si hodinový rozchod. Samozřejmě kromě poznávání Václavského náměstí jsme si splnili přání a občerstvili jsme se. Po úspěšném setkání na domluveném místě jsme vyrazili ke kostelu sv. Ludmily, kde nás nadchla architektura typické neogotické stavby. Poté jsme pokračovali k Vinohradské vodárenské věži, která je výraznou dominantou v pražském panoramatu. Tato stavba je novorenesanční hranolová věžová budova z konce 19. století, která je čtyřicet metrů vysoká. Naši exkurzi jsme zakončili únikovou hrou v Imaginatoriu na téma Mozkomorovo vězení.

Jana Diviáková a Jitka Kordačová 


Návštěva Severočeského divadla v Ústí nad Labem - 10. 11.

S žáky 1. B jsme navštívili Severočeské divadlo v Ústí nad Labem, kde jsme zhlédli baletní pohádku "Péťa a vlk". Po vstupu do budovy nás okouzlila noblesa interiéru. Dětem zářily oči nad zlatým zdobením balkonů. Velice nás také zaujala malovaná freska na stropě divadla. Na začátku představení návštěvníkům byla vypravěčem uvedena zvířátka i osoby, které v pohádce vystupovaly. Každou postavu představoval hudební nástroj, který se dětem také představil. Děti se tímto způsobem seznámily nejen s hudebními nástroji, ale i s panem dirigentem. Pohádku samotnou děti sledovaly s takovým úžasem, že některé zapomněly zavřít i pusu. Největší ovace sklidila kachna s ptáčkem a vlk, když pobíhali hledištěm okolo malých diváků. Zpáteční cesta vlakem rychle ubíhala při nadšeném vypravování zážitků. Před návratem do školy nám zbyla ještě chvilka času, proto jsme tento krásný výlet ukončili hrou na hřišti.

Michaela Carbochová


Čtvrťáci na bruslích - 7. 11.

Po dlouhých dvou letech si čtvrťáci opět vyrazili na zimní stadion. S nadšením a dopomocí obuli brusle, utáhli tkaničky, nasadili helmu a rukavice. S malou nervozitou vstoupili na ledovou plochu. Přesto, že časová prodleva od posledního společného bruslení byla dlouhá, některým dětem rozjezd nedělal velké potíže. I když na první hodině došlo k drobným pádům a karambolům, všichni se těšili na další pondělní společné bruslení. 

Mgr. Ivana Nováková


Halloween, výuka trochu jinak - 2. 11.

Podzimní dny už nejsou tolik plné slunce, krátí se a je brzy tma. Školní parlament se proto rozhodl vytvořit halloweenský projekt pro své spolužáky z prvního i druhého stupně. Cílem tohoto projektu bylo zapojení celé školy do kreativního tvoření a nápadů, měl přinést zábavu a trochu netradiční výuky. Nejen děti, ale i pedagogičtí pracovníci včetně školní družiny se oblékli do svých kostýmů, nechyběla ani příprava strašidelných pokrmů nebo vyplňování pracovních listů v hodinách českého jazyka a matematiky. Tímto chceme poděkovat všem kolegům a žákům za týmovou spolupráci. Nechybělo ani hodnocení naší poroty, která se skládala ze zástupců 5. - 9. ročníků.

I. stupeň: 1. místo 2. B, 2. místo 3. B, 3. místo 1. C

II. stupeň: 1. místo 8. B, 2. místo 8. A, 3. místo 6. C

Školní parlament, Jana Diviáková


Výroba replik neolitické keramiky - 25. 10. 2022

Výuku pravěkých dějin jsme v 6. B zakončili výrobou replik neolitických nádob. Žáci se snažili dodržovat známé pracovní postupy, tvary a výzdoby z období kultury s lineární keramikou. Ne vždy se vše podařilo hned napoprvé, přece jen dosavadní zkušenosti žáků s tímto typem manuální činnosti byly různé. Naštěstí modelovací hmota tvrdla pomalu, a tak byl dostatečný prostor pro zdokonalování. Za těch 45 minut se všem podařilo dílko dokončit. Primárně samozřejmě nešlo o dokonalou věrnost, ale spíš o to vyzkoušet si, pobavit se, relaxovat a něco nového se naučit.

Mgr. David Mikoláš


Výlet do Krušných hor - 22. 10.

V sobotu 22. října jsme se vydali na výlet do Krušných hor. Příroda byla nádherná až na to, že jsme šli po dešti, takže tam bylo větší vlhko, než bývá normálně. Našli jsme pramen říčky Mulda, cesta k němu byla těžká, ale stála za to. Podívali jsme se k větrné farmě pod větrnou elektrárnu Ferdinand. Elektrárna je vysoká jako čtyřicetipatrový panelák a jeden list vrtule je dlouhý jako 1,5 panelového domu na výšku. Došli jsme až k hranicím Německa na Moldavě, kde jsme viděli fotky, jak dříve vypadala tato železniční stanice a jak to vypadalo, když zde hořel hotel. Na výletě jsme si užívali sluníčka a pohody a odnesli jsme si krásný zážitek. Viděli jsme, jak je v údolí mlha. Při zpáteční cestě vlakem jsme se kochali výhledem na les, který byl pohlcený mlhou.

Martina Zourová, Karolína Kunertová, David Procházka a Mája Matoušková, 6. B


Soustředění v Horní Vysoké - 16. až 18. 10.

Roudnický dětský sbor trávil čas od 16. - 18. října na každoročním podzimním soustředění v Horní Vysoké. Kromě dvou žáků se zúčastnil celý sbor, což je důležité. Vyrazili jsme v neděli v 9 hodin ze Školní ulice a na místě jsme byli 9:45. Dostali jsme instrukce a vybalili si. Následně proběhla první zkouška, rozdělení patronů k nejmladším členům - novým zpěvákům. Pak jsme se rozdělili do týmů, neboť (vedle zpívání a učení kmenového repertoáru nové členy) spolu i po celou dobu soustředění soutěžíme. Během poledního klidu nejstarší žákyně naplánovaly stezku odvahy. Celé nedělní odpoledne probíhaly dělené zkoušky hlasů, protože na pomoc dorazila paní učitelka Anna Zrzavá. Po večeři nastaly týmové hry a soutěže. Děti při nich postupně odcházely na stezku odvahy. Bylo zábavné poslouchat, jak se odvážlivci ve tmě povzbuzovali i jak po absolvování trasy o stezce hovořili. Někteří se opravdu báli. V pondělí ráno se nikomu nechtělo vstávat. Po snídani nastalo bodování pokojů, takže jsme si museli stihnout uklidit a hurá na ranní rozezpívání. Po dopoledních blocích, obědě a poledním klidu jsme vyrazili ven hrát v lesním areálu "šipkovanou". Tu opět pro všechny připravily nejstarší zpěvačky. Zábavná cesta plná úkolů se nám líbila. Pak opět nastaly odpolední dělené zkoušky. Večer byly hlasivky již unavené, a tak se zpěv zaměnil za týmové soutěže. Vše opět organizovaly nejstarší dívky, pro které to bylo poslední soustředění. Týmy nachytaly body v různých soutěžích a aktivitách. Večerka se o kousek posunula. Úterní ráno bylo ještě ospalejší a smutnější, nikomu se nechtělo domů. Po snídani si všichni šli postupně zabalit před dopolední zkouškou. Nejnovější členové se na malou chvíli oddělili a byli přezkoušeni z toho, co je jejich patroni naučili. Po obědě jsme vyklidili pokoje, byly rozdány ceny pro týmy, patrony, služby, nejlépe uklizené pokoje a po malé kulturní vložce děvčat z deváté třídy a vystoupení sboru pro manžele Karlovi - majitele Zdravotníka - jsme odjeli domů. Přijeli jsme zpět do Školní ulice kolem 15. hodiny. Velký dík patří Zuzaně a Jiřímu Zrzavým, bez nichž by naše pěvecká parta neexistovala a soustředění by bez nich nešlo.

Nela Králová, zpěvačka hlavního oddělení Roudnického dětského sboru


Dopravní hřiště Litoměřice - 5. až 10. 10.

Jako každý rok se žáci čtvrtých ročníků vypravili na dopravní hřiště do Litoměřic. Čekala je tam první ze tří částí dopravní výchovy. Po příjezdu si žáci s instruktorem povídali o základní a doporučené výbavě cyklistického kola a připomněli si základní pravidla silničního provozu. Nezbytná byla i kontrola správného nasazení helmy. Poté se žáci rozdělili na skupiny. Jedna skupina jezdila na kolech podle předpisů po areálu dopravního hřiště, druhá skupina se pohybovala jako chodci. Přestože žáci už mají nějaké znalosti o bezpečném chování v silničním provozu, občas se objevila chybička, na kterou byli instruktorem nebo učitelkou upozorněni. Druhá teoretická část je čeká v zimě a závěrečné přezkoušení na jaře. Doufejme, že se každý čtvrťák dočká vytouženého Průkazu cyklisty.

Mgr. Ivana Nováková


Ekopobyt v Mentaurově - 3. až 7. 10.

V prvním říjnovém týdnu se naše třída VI. C místo do školy vydala do přírody. Naším cílem byla Skautská základna v Mentaurově. Tady jsme strávili pět dní uprostřed krásné podzimní krajiny. Pod vedením lektora Tomáše Brabence ze Střediska ekologické výchovy Sever jsme poznávali přírodu, život lesních i vodních živočichů, vypravili se na pěší túru na Hradiště, učili se orientovat v terénu. Vystoupili jsme na Varhošť a z rozhledny pořídili nádherné fotografie. Na vrcholu jsme si rozdělali oheň pomocí křesadla a opekli si výborné buřtíky. Zkoušeli jsme si vyrobit z mléka vlastní sýr, na chvíli se stali zahradními architekty a zasadili několik ovocných keřů do nové přírodní zahrady. Už se těšíme, až se někdy příště pojedeme podívat, jak naše keříky povyrostly. Vzájemně jsme se více poznali, hodně jsme se spolu nasmáli, zahráli si zajímavé hry, vnímali život v lese i potmě. Sice jsme se trochu báli, ale stálo to za to. Zjistili jsme, že se můžeme učit i jinak než ve školních lavicích. Domů jsme se vraceli s novými vědomostmi a zážitky, trochu zablácení, ale veselí. Těšíme se na další společné výpravy.

Žáci VI. C


Podzim v přístavbě - září

V letošním školním roce se žáci čtvrtých ročníků přestěhovali do přístavby nad mateřskou školu. Během měsíce září v hodinách výtvarné výchovy a pracovních činností vytvářeli práce s podzimní tematikou. Podzim nám vládne nejen ve třídách, na chodbě, ale již i venku za okny.

Mgr. Jitka Liscová


Výlet na Pravčickou bránu - 14. 6.

S naší třídou jsme se 14. června vypravili na školní výlet na Pravčickou bránu. Hned ráno jsme se vydali na cestu do Děčína, odkud jsme jeli na Mezní louku. Potom jsme šli rovnou po cestě nahoru směrem na Pravčickou bránu, kde byl krásný výhled. Pokračovali jsme dolů jinou, rychlejší cestou do Hřenska. Měli jsme tak čas i na oběd a pak jsme jeli zpět domů.

Tomáš Štajnc, 9. A


Červnový výlet do Velké Británie - 13. až 17. 6.

Rozvolnění a možnost vycestovat do zahraničí byly pro nás impulsem k zorganizování červnového zájezdu do Velké Británie, kam odjelo 48 žáků 2. stupně naší školy.

Po příjezdu do Anglie jsme první den strávili v Londýně, kde jsme navštívili typické londýnské památky: the Tower of London, Tower Bridge, London Eye. Prohlédli jsme si Greenwich, Houses of Parlament, Westminster Abbey, Big Ben, Buckinghamský palác, Trafalgar Square. Ve večerních hodinách jsme autobusem přejeli do přímořského městečka Bognor Regis, ze kterého jsme pořádali hvězdicovité výlety. Zde nám agentura zprostředkovala ubytování v typicky anglických rodinách. Druhý den jsme se vydali do Stonehenge, který jsme měli zdarma a to díky projektu, na kterém jsme my, učitelky angličtiny, pracovaly několik měsíců. Mile nás překvapilo nově vybudované muzeum, což částečně vykompenzovalo naše zklamání, že již není možnost se kamenů dotknout. Odpoledne jsme se přesunuli do městečka Portsmouth, kde jsme důkladně prozkoumali největší válečnou loď královny Viktorie, se kterou admirál Nelson vyhrál bitvu u mysu Trafalgar. Všechny nás ohromily trosky lodi Mary Rose, nejoblíbenější lodě krále Jindřicha VIII., která byla potopena v roce 1545 a po 400 letech byla vytažena a je umístěna v muzeu využívajícím moderní interaktivní prvky. Večer žáci strávili v rodinách, které jim připravili nejen večeři, ale i program. Náš poslední den jsme si užili v dalším přímořském městě Brighton. Po procházce po Brighton pier jsme po plážové promenádě došli k British Airways I360, kterou jsme vyjeli do výšky 138 m. Krásné slunečné počasí nám umožnilo odpočívat na oblázkové pláži, někteří otužilci se v Atlantickém oceánu i vykoupali. Neočekávaným zážitkem pro většinu byla návštěva mořského světa Sea Life. Náš výlet byl u konce a po zakoupení suvenýrů jsme nasedli do autobusu směr Roudnice n. L.

Velké poděkování patří Jasonu Whiteheadovi, našemu průvodci pocházejícímu z Londýna, který nás tímto výletem provedl.

Eva Richtrová, Jitka Kordačová, Jitka Liscová


Školní výlet 5. B - 13. 6.

V pondělí 13. 6. 2022 jsme se celá třída vydali vlakem do Prahy za památkami. V hodinách vlastivědy jsme si vyprávěli o naší historické Praze, a tak jsme byli rádi, že jsme konečně na vlastní oči vše mohli vidět. Prošli jsme Prašnou bránou a vydali jsme se královskou cestou a zastavili se u důležitých památek. U každé z nich jsme plnili úkoly. Došli jsme až na Petřín, kde někteří z nás vystoupali všechny schody na Petřínskou rozhlednu, někteří byli v bludišti. Návrat byl přes Kampu (viděli jsme i Lenonovu zeď). Po historické Praze jsme se nachodili spoustu kilometrů a seznámili se s řadou zajímavých historických poznatků.

Žáci 5. B


Škola, já a vy - 10. 6.

V pátek 10. června 2022 se uskutečnil nový projekt naší školy. Pokusili jsme se navázat na tradiční jarmark a školní akademii, ale tentokrát si užít den jinak. Vznikla nová spolupráce pedagogů, žáků a rodičů. Objevily se zajímavé nápady a aktivity. Všichni prožili slunečný den plný zábavy, což bylo znát na rozjasněných tvářích všech zúčastněných. Veliké díky patří všem, kdo se podíleli na přípravách, i rodičům, kteří si projektový den přišli užít se svými dětmi.

Jindra Dvorská


Sportovní aktivity ve školní družině

Školní družina za krásného počasí navštěvuje přilehlá hřiště naší školy, kde si děti užívají her podle svého výběru. Také je baví organizované štafetové či míčové hry, ve kterých se vždy projeví soutěživý duch a radost z pohybu.

Jindra Dvorská


Školní výlet na zámek Loučeň - 8. 6.

Koncem školního roku si vyrazili žáci třetích tříd na školní výlet - zámek Loučeň. Kolem tohoto krásného zámku bylo vybudováno dvanáct přírodních bludišť a labyrintů pro malé i velké návštěvníky. Dětem se nejvíce líbilo tisové, buxusové a provazové bludiště, z labyrintů pak pískovcový a travnatý. Pro všechny to bylo zajímavé, hravé, někdy i náročné. Při prohlídce interiéru zámku nám průvodce v dobovém kostýmu sdělil zajímavou informaci. Jedním z majitelů zámku se stal v roce 1809 Maxmilián z rodu Thurn-Taxisů a v době jeho panování byla založena poštovní služba pro lidi. Rozvoz zásilek Thurn-Taxisovými byl provozován žlutými kočáry (v zimě velikými saněmi) po dalekém okolí. Později k tomu přidali službu rozvozu lidí a právě v té době vznikla taxislužba, která funguje dnes po celém světě. Počasí nám přálo a výlet se vydařil. Zakončení nemohlo dopadnout jinak než nákupem suvenýrů a drobných sladkostí.

J. Liscová, I. Nováková, D. Kamenská


Atletický trojboj - 27. 5.

V pátek 27. 5. 2022 se konal na roudnickém stadionu dlouho očekávaný atletický trojboj. Z naší školy se zúčastnilo dvacet dětí od prvního do pátého ročníku. Z každého ročníku byly vybrány čtyři děti. Soutěžilo se v hodu, v běhu na 50 m a skoku do dálky. Naše děti byly úspěšné. Diplom za 2. místo mezi chlapci z první třídy získal Patrik Jindrák. Za druhou třídu vybojovala 1. místo Adéla Husáková. Za třetí třídu se na 2. místě umístila Amálie Purchartová a na 3. místě byl Matěj Žoha. Děti si den užily a odcházely plny zážitků.

Jana Beranová


Voda kolem nás

U nás ve škole se uskutečnil projekt Voda kolem nás. Realizovali jsme ho ve třídě 7. A v únoru a ve třídě 7. B v květnu. Jak to všechno proběhlo? Rozdělili jsme se na družstva. V týmu měl každý určenou funkci. Měli jsme vedoucího, zapisovatele, mluvčího, hlídače času a pozorovatele. První úkoly týmů byly zaměřené na týmovou práci. Poté jsme si vyzkoušeli filtraci vody v aparatuře, kterou jsme si sami vyrobili. Vyzkoušeli jsme několik druhů filtrů. Měřili jsme pH pomocí indikačních papírků. Po měření pH jsme viděli prezentaci o korýších od studentky Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Prezentace byla velmi zajímavá. Následně jsme pracovali s mikroskopy, kdy jsme pozorovali vzorky vody, které jsme sami odebrali, například z potoka, řeky, jezírka a dalších lokalit. Naše pozorování bylo úspěšné, viděli jsme buchanky, korýše a jiné vodní mikroorganismy, ale i řasy. Celým projektem nás provedla RNDr. Lucie Pokorná, PhDr. Děkujeme všem, kteří tento projekt pro nás připravili. Obě naše třídy si ho velmi užily.

K. Fidlerová, E. Kazimírová, M. Macháček


Květnové okénko do školy

Květen byl měsíc práce i zábavy. Naše škola vyslala týmy dívek a chlapců na krajské finále ve florbale. Žáci šestých až devátých ročníků odjeli do divadla Most na představení Sluha dvou pánů, uskutečnilo se závěrečné focení tříd tohoto školního roku. Prvňáčci byli pasováni na čtenáře, čtvrťáci ukončili dopravní výchovu poslední návštěvou dopravního hřiště v Litoměřicích. Květen byl prací a poznáním nabitý.

Jindra Dvorská


Mirakulum - 24. 5.

Abychom se trochu odreagovali od učení, navštívili jsme park Mirakulum ve středočeských Milovicích, kde nás čekalo velké dobrodružství. V areálu jsme prošli lesní hřiště, kontaktní zoo, skákali jsme na obřích trampolínách, houpali se na houpačkách, sjeli jsme lanová centra. Také jsme se vydali do podzemní chodby, užili si přírodní prolézačky a zakončili jsme vše výborným obědem. Všichni jsme byli moc šikovní, nikdo se neztratil, nikomu se nic nestalo a naši paní učitelku jsme poslouchali jedna báseň. No jo, už jsme velcí druháci.

Třída 2. C


Roudnický dětský sbor na Festivalu dětských pěveckých sborů na zámku v Cholticích - 21. 5.

V sobotu 21. 5. 2022 se vydal Roudnický dětský sbor na sborový festival do Choltic. Odjížděli jsme ráno v 7 hodin. Do samotných Choltic jsme dojeli okolo 9 hodiny. Po příjezdu jsme se rozezpívali v kapli Sv. Romedia. Od jedenácti hodin proběhl první koncert šesti zúčastněných sborů, většinou z Královehradeckého kraje. Zpívali jsme druzí. Vystoupení se nám povedlo. Mohli jsme si v kapli poslechnout i další zúčastněné sbory. Při hodinové pauze během poledne nám umožnili prohlédnout si zámecký park. Druhé vystoupení se odehrálo na nádvoří zámku od 14 hodin. Vítr přinesl nemalé problémy zvukaři, neboť venku jsme zpívali na mikrofony se zesilovačem. Společnou závěrečnou skladbu jsme již nestihli, neboť jsme museli odjet na zámek Žleby. Byla tam objednána prohlídka. Naši sbormistři vždy zpestří zájezdy i o poznání kulturně historické nebo přírodovědné. Ten den jsme měli štěstí. Zrovna se konala i tradiční pouť, takže jsme měli možnost podívat se i tam. Cestou domů jsme si zapívali různé písně s doprovodem kytary. Vrátili jsme se po 20. hodině. Měli jsme dobrý pocit ze zpívání i ze všech zážitků, které nám den přinesl. Chceme poděkovat manželům Zrzavým za zorganizování takhle skvělé akce.

Adam Král a Kateřina Preislerová


Vzpoura úrazům - 18. a 19. 5.

Vzhledem k blížícím se prázdninám a spoustě volného času se ve třetích a šestých ročnících uskutečnil projekt Všeobecné zdravotní pojišťovny s názvem "Vzpoura úrazům". Tato beseda byla zaměřena na vážná poranění páteře a míchy. Povídat si s dětmi přijeli dva zdravotně hendikepovaní, kteří dětem vyprávěli svůj příběh. Oba muži jsou upoutáni již několik let na invalidní vozík. Ukazovali dětem možné nebezpečí, které číhá nejen venku, ale i doma nebo ve škole. Děti se zaujetím poslouchaly, také diskutovaly. Důkazem toho, že beseda děti velmi zaujala, bylo množství zvídavých otázek, např. jak se lidem upoutaným na invalidním vozíku žije, co mohou a nemohou ve svém životě dělat. Dvouhodinová beseda byla pro děti velkým přínosem, určitě na ni budou dlouho vzpomínat a vyvarují se nebezpečných situací, do kterých se mohou během letních radovánek dostat.

Třídní učitelky


Jarní radovánky

Rozkvetlé jaro se všemi krásami jsme přivítali se školní družinou. Také jsme si oblíbili zcela nové cvičební prvky sloužící k posilování i zábavě na prostranství vedle budovy naší tělocvičny. Hry s padákem patří k nejoblíbenějším pohybovým aktivitám, o to více nás tyto hry baví venku na zahradě naší mateřské školy.

Bc. Petra Kordová


Světový den orientačního běhu v Roudnici nad Labem - 11. 5.

Jako každý rok proběhl Světový den orientačního běhu také v Roudnici nad Labem. Po dvouleté pauze se děti ze školní družiny s doprovodem vydaly ve středu 11. května pod Kratochvílovu rozhlednu. Děti se nejprve seznámily s tím, co je čeká, a s novými pojmy např. lampion - kontrola, mapa, orazit kleštičkami průkazku. Krátká trať pro naše začínající účastníky byla dostačující. Krásné počasí a elán byly dobrou motivací. Všichni trať úspěšně zdolali a byli odměněni účastnickým diplomem a propagačním materiálem. Nechyběla ani sladká odměna. Děti byly nadšené a druhý den se pochlubily ostatním kamarádům.

Martina Nosek


Návštěva gymnaziálních laboratoří - 6. 5.

Dne 6. května naše třída 7. B navštívila Gymnázium v Roudnici nad Labem. Gymnázium nabízelo možnosti podívat se do jeho laboratoří biologie a fyziky. Rozdělili jsme se na dvě skupiny, které se střídaly v laboratořích. V laboratoři fyziky jsme si na vlastní kůži mohli vyzkoušet zákon akce a reakce, akcelerace nebo zrychlení, pohyb podle daného grafu a sílu stisku, ve které jsme i soutěžili. Na závěr nám studenti představili pohyb tělesa, kde funguje Newtonův zákon, čím těžší těleso je, tím se rychleji pohybuje. Následně jsme šli do laboratoře biologie, kde probíhala demonstrační pitva ryby. Měli jsme také možnost si prohlédnout pod mikroskopem dvě šupiny, kdy jedna šupina byla s postranní čárou a druhá bez ní. Poté jsme také rybu popisovali. Na závěr jsme měli za úkol nakreslit šupiny pod mikroskopem. Návštěva gymnázia byla velmi zajímavá. Děkujeme panu řediteli Mgr. Petru Dobešovi za milé přivítání, paní profesorce RNDr. Kateřině Blažové a studentům gymnázia za tuto možnost.

K. Fidlerová a M. Macháček, 7. B


Březnové a dubnové okénko do školy

Ve škole bylo veselo, žáci naší školy se zúčastnili okresního kola olympiády v českém jazyce, krajského kola soutěže v ruském jazyce. Třetí ročníky pokračovaly v plaveckém výcviku. Chodby školy se rozzářily jarními barvami.

Jindra Dvorská


Duben - měsíc bezpečnosti

Ve školní družině se stále něco děje. Probrali jsme dopravní situace, dopravní značky, výbavu jízdního kola. Nezapomněli jsme také na ochranné pomůcky, základem je cyklistická helma. Máme v plánu navštívit přilehlé dopravní hřiště a vyzkoušet si různé situace v praxi. Už se těšíme.

Jindra Dvorská


Den Země ve školní družině - 22. 4.

Také děti ve školní družině se zapojily do projektového dne DEN ZEMĚ po svém. Besedovaly, tvořily a hrály zábavné hry.

Jindra Dvorská


Den Země - 22. 4.

22. dubna si celá naše škola připomněla v rámci projektového dne významný svátek, který je slaven po celém světě - Den Země. Do projektu se zapojili všichni žáci prvního i druhého stupně se svými vyučujícími. Stranou nezůstaly ani děti z přípravné třídy a mateřské školy. Poznávací, zábavnou a interaktivní formou se nám podařilo upozornit na jedinečnost a také křehkost a ohroženost životního prostředí na naší planetě. Žáci starších ročníků se zhostili role průvodců a pro své mladší spolužáky připravili pěkné prezentace. Společně si pak zasoutěžili v rámci různých her, poznávacích kvízů a také pokusů. K úspěchu celé akce přispělo také krásné počasí, které ji provázelo.

Mgr. Miroslav Novák


Příběhy našich sousedů - 20. 4.

V úterý 19. dubna 2022 se v roudnickém KD Říp konala slavnostní prezentace projektu Příběhy našich sousedů, do něhož bylo zapojeno sedm základních škol z Podřipska. Naši školu reprezentovalo pět žáků z 9. B: Adéla Jurigová, Jakub Čada, Michaela Fidlerová, Václav Šimral a Iveta Schneiderová. Ve své videoreportáži zpracovali příběh pana Tomáše Petráka, bývalého lékaře, starosty roudnického Sokola a městského zastupitele. Prokázali obrovskou píli a šikovnost. Pět měsíců usilovné práce úspěšně zakončili včera odpoledne na pódiu, kde uvedli svého pamětníka. I když jejich vystoupení vyvolalo zřejmě největší emoce a potlesk publika, které do posledního místa zaplnilo celý sál i galerii, bohužel nevyhráli. Přesto (nebo právě proto) bych jim chtěl velmi poděkovat za skvělou práci a příkladnou reprezentaci školy. Pro mě byli jasnými vítězi, kteří do svého konání vložili srdce.

Mgr. David Mikoláš


Velikonoční spaní - 12. 4.

O Velikonocích jsme si povídali v hodině prvouky a rozhodli jsme se, že si je tak trochu netradičně užijeme společným spaním ve škole. Nejdříve jsme si připravili naše pelíšky. Protože nám počasí přálo, vyrazili jsme ven, kde nás čekal pestrý program. Paní učitelky nás rozdělily do dvou skupin - to byla ale paráda, opět jsme se vzájemně poznávali a pomáhali si. Soutěžili jsme v kresbě o co největší kraslici přes celé školní parkoviště a povedlo se. Najednou se objevil někdo, kdo nám přišel naši práci zhodnotit. Představte si, navštívil nás Kačer Donald - panečku, ten byl z našich kraslic tak nadšený, že si nemohl vybrat, která je hezčí. Nakonec se s námi vyfotil a musel se vrátit do svého světa Walta Disneye. Poté lítaly vzduchem palačinky, které jsme si sami nazdobili, dokonce jsme zvládli připravit bramborový salát a hostina mohla začít. Naše spaníčko jsme zakončili velikonoční pohádkou o zajíci jménem Hop, u které jsme jeden po druhém odcházeli do říše snů.

Jana Diviáková, Markéta Šmídová


Planetárium Praha - 5. 4.

Žáci třetích ročníků navázali na učivo prvouky o vesmíru a vypravili se na návštěvu Planetária v Praze. Program, který se nazýval "Vesmír kolem nás", se všem velmi líbil a děti zaujal. Dozvěděly se spoustu zajímavostí o planetách sluneční soustavy, planetkách a jejich měsících a také o výzkumných výpravách kosmonautů na Měsíc. Velmi působivé bylo kreslené znázornění hvězdných znamení. Po projekci si žáci prohlédli obsáhlou výstavu, která je zaměřena na veškeré vesmírné dění. Všem se výlet moc líbil, vezli si domů nejen spoustu hezkých zážitků, ale také různé suvenýry na památku.

Mgr. Ivana Nováková a Mgr. Jitka Liscová


Aprílové hlavičky - 1. 4.

První dubnový den bylo ve škole veselo, školní parlament vyhlásil akci s názvem "Aprílové hlavičky". Cílem bylo přijít s neoriginálnější pokrývkou hlavy.

Jindra Dvorská


Výuka jinak - Pražský hrad - 30. 3.

Ve středu 30. března, vyrazili žáci 6.B, 7.C, 8.C a 8.B se svými třídními učiteli na výlet na Pražský hrad, za programem "Výuka jinak". Od rána pršelo a to nám trošku kazilo náladu, ale ne natolik, abychom si výlet neužili. Autobusy nám zastavily u vstupu u Jeleního příkopu a všichni jsme museli projít bezpečnostní bránou, u které vše proběhlo bez problémů. Odebrali jsme se na terasu Jízdárny, kde jsme se rozdělili na tři skupiny a čekali na své průvodce, kteří nás provedli přes Jelení příkop, Katedrálou sv. Víta, Vladislavským sálem a svůj výklad ukončili v Bazilice sv. Jiří. Poté nás vyučující zavedli do Zlaté uličky, kde jsme měli krátký rozchod před odjezdem. I přes deštivé počasí jsme si výlet užili a naučili jsme se něco o naší historii.

Nela Králová, VIII. C


Výroba domácí kosmetiky - 8. 3.

Začátkem druhého pololetí jsme se s šesťáky v rámci pracovních činností věnovali tématu domácí výroby kosmetiky. Diskutovali jsme o běžné kosmetice prodávané v obchodech, jejíž přísady jsou bohužel leckdy škodlivé. Všechny látky, které si aplikujeme na kůži či sliznice těla, prostupují do krevního oběhu a působí na celý organismus. Vysvětlili jsme si, co jsou to éterické oleje a jaké prospěšné účinky mají na lidské tělo. Vytvořili jsme si recept na domácí netoxickou zubní pastu a šumivé bomby do koupele, abychom si ujasnili, co vše budeme potřebovat a jak na to. Další hodinu už se třída změnila v kosmetickou laboratoř a žáci se pustili do samotné výroby. Výsledné produkty si také děti ozdobně zabalily, protože design výrobku je samozřejmě neméně důležitý. Domácí zubní pasta i šumivky do koupele se žákům moc povedly a někteří je i s rodiči již úspěšně vyzkoušeli.

Bc. Anna Podzemská


Začal plavecký výcvik 3. tříd

3. února se třeťáci nemohli dočkat první lekce plavání. Také Covid-19 postihl i naše dvě třídy, místo 50 dětí jelo na první lekci jen 30 natěšených dětí. Na druhou lekci neodjela celá třída 3. B, protože byla v povinné karanténě. Až 3. lekce se konečně vydařila a děti z obou tříd zaplnily celý plavecký bazén. Teď nás čeká dalších sedm lekcí, ve kterých se budou někteří školáci učit plavat a ostatní zdokonalovat techniku plavání a skoků do vody.

Třídní učitelky 3. tříd


Vyhlášení soutěže Já a COVID-19 aneb Jak se změnil můj život během pandemie - 3. 3.

Dne 3. 3. 2022 proběhlo za přítomnosti poroty v sále Knihovny Ervína Špindlera v Roudnici nad Labem slavnostní vyhodnocení soutěže Já a COVID-19 aneb Jak se změnil můj život během pandemie. Naše škola byla úspěšná. V literární soutěži v kategorii 1. stupně získal Alexandr Douša z V. B druhé místo, v kategorii 2. stupně zvítězila Lenka Havlová z VIII. C. V recitační soutěži získal 3. místo Dalibor Vanča z V. C. Nejpočetněji jsme měli zastoupenou výtvarnou soutěž. V kategorii 1. stupně se na 2. místě umístil David Pulda z III. A. V kategorii 2. stupně jsme obsadili všechna oceňovaná místa. 3. byla Kristýna Vlasáková z VIII. A, 2. Šárka Zapfová z VII. C, 1. Nela Selicharová z VI. A. Cenu poroty za skupinovou práci získaly žákyně VII. B Petra Krajčová, Eliška Kazimírová, Amálie Znamenáčková a Anna Dvorská. Děkuji všem vyučujícím, kteří se podíleli na přípravě soutěžících a Mgr. Mileně Hoření a Mgr. Michaele Řehákové, které byly členkami porot.

PaedDr. Zuzana Zrzavá


Únorové okénko do školy

V únoru byl zahájen plavecký výcvik, na který se těšily děti z přípravné třídy, třetích a čtvrtých ročníků. Čtvrťáci navštívili dopravní hřiště a Obecní dům v Praze, uskutečnil se lyžařský výcvik, školní kolo olympiády v ruském a německém jazyce. Druháci navštívili pobočku České spořitelny v Roudnici nad Labem, hodiny matematiky a finanční gramotnosti jsou tak zajímavější. Je zvláštní, co vše se dá stihnout v nejkratším měsíci celého roku.

Jindra Dvorská


Polámal se mraveneček - 23. 2.

V přípravce to ve středu 23. února nevěděla "CELÁ OBORA", ale všichni rodiče a prarodiče našich "školáků", kteří se přišli na svoje dítka podívat. Přichystaly jsme pro ně s paní asistentkou Silvou besídku, na které děti předvedly výběr toho, co se od září naučily. Básničky střídaly písničky a vyvrcholením besídky bylo převlečení dětí do kostýmů mravenečků a předvedení této pohádky v taneční formě na hudbu MAXIM TURBULENC. Následovala "Mravenčí ukolébavka" od Zdeňka Svěráka, která nejednoho rodiče dojala k slzám. Děti zpívaly, tančily a recitovaly s velkým nadšením a odměnou jim byl potlesk přítomných, kteří přišli v opravdu velkém počtu - tak velkém, že jsme se do prostor přípravky všichni jen tak tak vešli. Po dlouhé době, kdy jsme se na podobných akcích nemohli scházet, bylo vystoupení dětí příjemným zážitkem pro všechny zúčastněné a společně strávená hodinka stála za to. Chtěla bych poděkovat maminkám - paní Kekulové, Sůrové a Preibišové - za pomoc s přípravou kostýmů pro mravenečky a na oplátku slibujeme, že už teď chystáme něco dalšího. Těšte se!

Hana Jeřábková


Roudnice v Krkonoších - 13. až 19. 2. 2022

Letošní lyžařský výcvik proběhl po ročním vynechání kvůli pandemii opět na Roudnici v Krkonoších od 13. -19. února. Zúčastnilo se 45 žáků 7. až 9. třídy. Při cestě autobusem panovala dobrá nálada. Po příjezdu do chaty Arniky nás přivítala rodina pana doktora Navrátila. Bez nich by se výcvik neobešel. První večer byl organizační, řekli jsme si co a jak, zabydleli se a rozdělili jsme se na smíšená týmová družstva, ve kterých jsme po večerech soutěžili.

Budíček v 7:30 první den někoho zaskočil, ale pro další dny jsme si zvykli. Do postelí na nás vykouklo sluníčko a nebe bez mraků, takové počasí vydrželo celý den. Po dobré snídani jsme v 9:00 vyrazili na sjezdovku Vurmovka. Cesty tam jsme se prvně trošku zalekli, po kousku běžkařské trasy se někteří pěkně zapotili. Když jsme se na kotvě dostali na kopec, rozdělili jsme se do čtyř lyžařských skupin, které nám vydržely do konce týdne. Každé družstvo mělo svého instruktora: paní ředitelku Zuzanu Zrzavou, paní učitelku Martinu Ševčíkovou, novou paní učitelku Simonu Hájkovou a pana doktora Jana Navrátila. Každý instruktor svou skupinu naučil něco nového. Mluvili jsme i o bezpečnosti na sjezdovce a stylu lyžování. V poledne jsme se vrátili na oběd a po poledním klidu zpět na sjezdovku.

Večer si pro nás pan Navrátil připravil přednášku a prezentaci o bezpečnosti na horách.

Další den se tento program opakoval, počasí už bylo trochu zatažené, ale pořád byly dobré podmínky pro lyžování. Večer jsme se dozvěděli informace o druzích lyží a jejich mazání, měli přednášku z KRNAPu o krkonošských lesích a krajině. Ve středu bylo na odpoledne hlášeno ošklivé počasí, běžkařský výcvik jsme stihli už dopoledne, neobešel se bez pádu a modřin, ale smích nám taky nechyběl. Odpoledne nám Krakonoš nepřál a nebylo vidět na pár metrů z okna chaty, zabavili jsme se tedy různými aktivitami uvnitř. Večer jsme měli zajímavou přednášku člena Horské služby.

Špatné počasí bylo i další ráno, takže jsme opět zůstali na chatě a zabývali se vědomostními a sportovními soutěžemi. Odpoledne se počasí zlepšilo a vyrazili jsme na větší sjezdovku Aldrov. Pilovali jsme svou jízdu na páteční závod ve slalomu. Večer jsme dostali pokyny k pátečním závodům, rozdali si čísla.

Pátek byl nejdůležitějším dnem celého týdne. Ráno jsme vyrazili na Vurmovku, kde se odehrál závod ve slalomu. Užili jsme si i volných posledních jízd tohoto kurzu. Odpoledne byl závod na běžkařském okruhu, počasí nám vůbec nepřálo, pršelo, sněžilo, foukalo, byla mlha, ale i tak jsme to všichni hrdě zvládli.

Po návratu a částečném usušení věcí jsme si začali balit a připravovat se na diskotéku, na kterou se všichni těšili. Diskotéka se podařila a všichni si uvědomili, že vlastně domů nechtějí. Proběhlo i vyhodnocení soutěží, závodů, nejlepší masky a pokojů a mohlo se dál tančit. Šli jsme spát rozesmutnělí, že už vše končí.

Sobotní ráno se neslo v organizačním duchu, odjížděli jsme sice unavení a bolaví, ale šťastní, plní nových zážitků a zkušeností. Velký dík patří Navrátilovým, Zuzaně Zrzavé, Simoně Hájkové, Martině a Františku Ševčíkovým. Myslíme, že nikdo z nás tento týden nezapomene.

Kateřina Nováková a Nela Králová


Matematická gramotnost - Česká spořitelna

Abeceda peněz

2. A, 2. B, 2. C

Dospěláci chodí do práce a za svou práci dostávají odměnu. Té se říká výplata. Všichni se svou výplatou musí nějak vyjít a zaplatit každý měsíc určité věci a my jsme se dnes dozvěděli, jak být šikovným hospodářem.

Jana Diviáková


Vodnická konference - 14. 1.

K procvičení písmenka "V" se sešli v 1. A vodníci a víly. Setkání bylo zahájeno poslechem pohádky Proč má vodník zelený fráček. Dále se pokračovalo popisem postavy vodníka a vodních víl, sestavováním slov spojených s těmito postavami. Na řadu přišlo protažení těla, napodobením plaveckého stylu. Závěr proběhl v uměleckém duchu - portrét vodníka a poslech písně Hastrmane Tatrmane.

Mgr. Andrea Hendrichová


Lednové okénko do školy

Přes veškerá vládní opatření výuka stále běží, jak má. Žáci druhého stupně navštěvují v rámci hodin tělesné výchovy zimní stadion. Uskutečnilo se školní kolo recitační soutěže a zeměpisné olympiády. Proběhla pedagogická rada za první pololetí, všichni se těšíme na pololetní prázdniny.

Jindra Dvorská


Na skok v baroku - 13. 1.

Ve čtvrtek 13. ledna jsme s žáky V. C navštívili výstavu Ve službách jezuitů v roudnické galerii, na kterou jsme se všichni moc těšili. Vystavují se zde obrazy významného barokního malíře Jana Jiřího Heinsche. Po vstupu do galerie na vás dýchne posvátná atmosféra barokního kostela, která je ještě umocněna zvláštním nasvícením. Výstava obrazů je umístěna ve speciálním elipsovitém závěsném systému, díky němuž všechny obrazy dokonale vyniknou. Celou výstavou nás velmi originálním a dětem blízkým způsobem provedla lektorka paní MgA. Lucie Švec Kabrlová, za což jí všichni velmi děkujeme. Žáci si nejdříve s paní lektorkou zopakovali některé důležité události českých dějin. Dozvěděli jsme se důležité informace o autorovi, o cestě všech jeho obrazů na tuto výstavu. Poté se žáci snažili hledat jednotlivé části obrazů, které pro ně paní lektorka měla nachystané. Všichni úspěšně našli! Nakonec si každý mohl vybrat obraz, který k němu nejvíce promlouval, či ho oslovoval. Na papír s barokním zlatým rámem si některou jeho část zkusil nakreslit. Každý zachytil motiv svým originálním způsobem. Dětem se v galerii velmi líbilo, mnoho z nich ji navštívilo úplně poprvé v životě. Doufám, že se sem zase brzy vrátíme. Děkujeme za krásné zážitky a upomínky naší krásné historie, na kterou bychom měli být hrdí.

Mgr. Jana E. Hrabánková a žáci V. C