Fotogalerie 2022

Světový den orientačního běhu v Roudnici nad Labem - 11. 5.

Jako každý rok proběhl Světový den orientačního běhu také v Roudnici nad Labem. Po dvouleté pauze se děti ze školní družiny s doprovodem vydaly ve středu 11. května pod Kratochvílovu rozhlednu. Děti se nejprve seznámily s tím, co je čeká, a s novými pojmy např. lampion - kontrola, mapa, orazit kleštičkami průkazku. Krátká trať pro naše začínající účastníky byla dostačující. Krásné počasí a elán byly dobrou motivací. Všichni trať úspěšně zdolali a byli odměněni účastnickým diplomem a propagačním materiálem. Nechyběla ani sladká odměna. Děti byly nadšené a druhý den se pochlubily ostatním kamarádům.

Martina Nosek


Návštěva gymnaziálních laboratoří - 6. 5.

Dne 6. května naše třída 7. B navštívila Gymnázium v Roudnici nad Labem. Gymnázium nabízelo možnosti podívat se do jeho laboratoří biologie a fyziky. Rozdělili jsme se na dvě skupiny, které se střídaly v laboratořích. V laboratoři fyziky jsme si na vlastní kůži mohli vyzkoušet zákon akce a reakce, akcelerace nebo zrychlení, pohyb podle daného grafu a sílu stisku, ve které jsme i soutěžili. Na závěr nám studenti představili pohyb tělesa, kde funguje Newtonův zákon, čím těžší těleso je, tím se rychleji pohybuje. Následně jsme šli do laboratoře biologie, kde probíhala demonstrační pitva ryby. Měli jsme také možnost si prohlédnout pod mikroskopem dvě šupiny, kdy jedna šupina byla s postranní čárou a druhá bez ní. Poté jsme také rybu popisovali. Na závěr jsme měli za úkol nakreslit šupiny pod mikroskopem. Návštěva gymnázia byla velmi zajímavá. Děkujeme panu řediteli Mgr. Petru Dobešovi za milé přivítání, paní profesorce RNDr. Kateřině Blažové a studentům gymnázia za tuto možnost.

K. Fidlerová a M. Macháček, 7. B


Březnové a dubnové okénko do školy

Ve škole bylo veselo, žáci naší školy se zúčastnili okresního kola olympiády v českém jazyce, krajského kola soutěže v ruském jazyce. Třetí ročníky pokračovaly v plaveckém výcviku. Chodby školy se rozzářily jarními barvami.

Jindra Dvorská


Duben - měsíc bezpečnosti

Ve školní družině se stále něco děje. Probrali jsme dopravní situace, dopravní značky, výbavu jízdního kola. Nezapomněli jsme také na ochranné pomůcky, základem je cyklistická helma. Máme v plánu navštívit přilehlé dopravní hřiště a vyzkoušet si různé situace v praxi. Už se těšíme.

Jindra Dvorská


Den Země ve školní družině - 22. 4.

Také děti ve školní družině se zapojily do projektového dne DEN ZEMĚ po svém. Besedovaly, tvořily a hrály zábavné hry.

Jindra Dvorská


Den Země - 22. 4.

22. dubna si celá naše škola připomněla v rámci projektového dne významný svátek, který je slaven po celém světě - Den Země. Do projektu se zapojili všichni žáci prvního i druhého stupně se svými vyučujícími. Stranou nezůstaly ani děti z přípravné třídy a mateřské školy. Poznávací, zábavnou a interaktivní formou se nám podařilo upozornit na jedinečnost a také křehkost a ohroženost životního prostředí na naší planetě. Žáci starších ročníků se zhostili role průvodců a pro své mladší spolužáky připravili pěkné prezentace. Společně si pak zasoutěžili v rámci různých her, poznávacích kvízů a také pokusů. K úspěchu celé akce přispělo také krásné počasí, které ji provázelo.

Mgr. Miroslav Novák


Příběhy našich sousedů - 20. 4.

V úterý 19. dubna 2022 se v roudnickém KD Říp konala slavnostní prezentace projektu Příběhy našich sousedů, do něhož bylo zapojeno sedm základních škol z Podřipska. Naši školu reprezentovalo pět žáků z 9. B: Adéla Jurigová, Jakub Čada, Michaela Fidlerová, Václav Šimral a Iveta Schneiderová. Ve své videoreportáži zpracovali příběh pana Tomáše Petráka, bývalého lékaře, starosty roudnického Sokola a městského zastupitele. Prokázali obrovskou píli a šikovnost. Pět měsíců usilovné práce úspěšně zakončili včera odpoledne na pódiu, kde uvedli svého pamětníka. I když jejich vystoupení vyvolalo zřejmě největší emoce a potlesk publika, které do posledního místa zaplnilo celý sál i galerii, bohužel nevyhráli. Přesto (nebo právě proto) bych jim chtěl velmi poděkovat za skvělou práci a příkladnou reprezentaci školy. Pro mě byli jasnými vítězi, kteří do svého konání vložili srdce.

Mgr. David Mikoláš


Velikonoční spaní - 12. 4.

O Velikonocích jsme si povídali v hodině prvouky a rozhodli jsme se, že si je tak trochu netradičně užijeme společným spaním ve škole. Nejdříve jsme si připravili naše pelíšky. Protože nám počasí přálo, vyrazili jsme ven, kde nás čekal pestrý program. Paní učitelky nás rozdělily do dvou skupin - to byla ale paráda, opět jsme se vzájemně poznávali a pomáhali si. Soutěžili jsme v kresbě o co největší kraslici přes celé školní parkoviště a povedlo se. Najednou se objevil někdo, kdo nám přišel naši práci zhodnotit. Představte si, navštívil nás Kačer Donald - panečku, ten byl z našich kraslic tak nadšený, že si nemohl vybrat, která je hezčí. Nakonec se s námi vyfotil a musel se vrátit do svého světa Walta Disneye. Poté lítaly vzduchem palačinky, které jsme si sami nazdobili, dokonce jsme zvládli připravit bramborový salát a hostina mohla začít. Naše spaníčko jsme zakončili velikonoční pohádkou o zajíci jménem Hop, u které jsme jeden po druhém odcházeli do říše snů.

Jana Diviáková, Markéta Šmídová


Planetárium Praha - 5. 4.

Žáci třetích ročníků navázali na učivo prvouky o vesmíru a vypravili se na návštěvu Planetária v Praze. Program, který se nazýval "Vesmír kolem nás", se všem velmi líbil a děti zaujal. Dozvěděly se spoustu zajímavostí o planetách sluneční soustavy, planetkách a jejich měsících a také o výzkumných výpravách kosmonautů na Měsíc. Velmi působivé bylo kreslené znázornění hvězdných znamení. Po projekci si žáci prohlédli obsáhlou výstavu, která je zaměřena na veškeré vesmírné dění. Všem se výlet moc líbil, vezli si domů nejen spoustu hezkých zážitků, ale také různé suvenýry na památku.

Mgr. Ivana Nováková a Mgr. Jitka Liscová


Aprílové hlavičky - 1. 4.

První dubnový den bylo ve škole veselo, školní parlament vyhlásil akci s názvem "Aprílové hlavičky". Cílem bylo přijít s neoriginálnější pokrývkou hlavy.

Jindra Dvorská


Výuka jinak - Pražský hrad - 30. 3.

Ve středu 30. března, vyrazili žáci 6.B, 7.C, 8.C a 8.B se svými třídními učiteli na výlet na Pražský hrad, za programem "Výuka jinak". Od rána pršelo a to nám trošku kazilo náladu, ale ne natolik, abychom si výlet neužili. Autobusy nám zastavily u vstupu u Jeleního příkopu a všichni jsme museli projít bezpečnostní bránou, u které vše proběhlo bez problémů. Odebrali jsme se na terasu Jízdárny, kde jsme se rozdělili na tři skupiny a čekali na své průvodce, kteří nás provedli přes Jelení příkop, Katedrálou sv. Víta, Vladislavským sálem a svůj výklad ukončili v Bazilice sv. Jiří. Poté nás vyučující zavedli do Zlaté uličky, kde jsme měli krátký rozchod před odjezdem. I přes deštivé počasí jsme si výlet užili a naučili jsme se něco o naší historii.

Nela Králová, VIII. C


Výroba domácí kosmetiky - 8. 3.

Začátkem druhého pololetí jsme se s šesťáky v rámci pracovních činností věnovali tématu domácí výroby kosmetiky. Diskutovali jsme o běžné kosmetice prodávané v obchodech, jejíž přísady jsou bohužel leckdy škodlivé. Všechny látky, které si aplikujeme na kůži či sliznice těla, prostupují do krevního oběhu a působí na celý organismus. Vysvětlili jsme si, co jsou to éterické oleje a jaké prospěšné účinky mají na lidské tělo. Vytvořili jsme si recept na domácí netoxickou zubní pastu a šumivé bomby do koupele, abychom si ujasnili, co vše budeme potřebovat a jak na to. Další hodinu už se třída změnila v kosmetickou laboratoř a žáci se pustili do samotné výroby. Výsledné produkty si také děti ozdobně zabalily, protože design výrobku je samozřejmě neméně důležitý. Domácí zubní pasta i šumivky do koupele se žákům moc povedly a někteří je i s rodiči již úspěšně vyzkoušeli.

Bc. Anna Podzemská


Začal plavecký výcvik 3. tříd

3. února se třeťáci nemohli dočkat první lekce plavání. Také Covid-19 postihl i naše dvě třídy, místo 50 dětí jelo na první lekci jen 30 natěšených dětí. Na druhou lekci neodjela celá třída 3. B, protože byla v povinné karanténě. Až 3. lekce se konečně vydařila a děti z obou tříd zaplnily celý plavecký bazén. Teď nás čeká dalších sedm lekcí, ve kterých se budou někteří školáci učit plavat a ostatní zdokonalovat techniku plavání a skoků do vody.

Třídní učitelky 3. tříd


Vyhlášení soutěže Já a COVID-19 aneb Jak se změnil můj život během pandemie - 3. 3.

Dne 3. 3. 2022 proběhlo za přítomnosti poroty v sále Knihovny Ervína Špindlera v Roudnici nad Labem slavnostní vyhodnocení soutěže Já a COVID-19 aneb Jak se změnil můj život během pandemie. Naše škola byla úspěšná. V literární soutěži v kategorii 1. stupně získal Alexandr Douša z V. B druhé místo, v kategorii 2. stupně zvítězila Lenka Havlová z VIII. C. V recitační soutěži získal 3. místo Dalibor Vanča z V. C. Nejpočetněji jsme měli zastoupenou výtvarnou soutěž. V kategorii 1. stupně se na 2. místě umístil David Pulda z III. A. V kategorii 2. stupně jsme obsadili všechna oceňovaná místa. 3. byla Kristýna Vlasáková z VIII. A, 2. Šárka Zapfová z VII. C, 1. Nela Selicharová z VI. A. Cenu poroty za skupinovou práci získaly žákyně VII. B Petra Krajčová, Eliška Kazimírová, Amálie Znamenáčková a Anna Dvorská. Děkuji všem vyučujícím, kteří se podíleli na přípravě soutěžících a Mgr. Mileně Hoření a Mgr. Michaele Řehákové, které byly členkami porot.

PaedDr. Zuzana Zrzavá


Únorové okénko do školy

V únoru byl zahájen plavecký výcvik, na který se těšily děti z přípravné třídy, třetích a čtvrtých ročníků. Čtvrťáci navštívili dopravní hřiště a Obecní dům v Praze, uskutečnil se lyžařský výcvik, školní kolo olympiády v ruském a německém jazyce. Druháci navštívili pobočku České spořitelny v Roudnici nad Labem, hodiny matematiky a finanční gramotnosti jsou tak zajímavější. Je zvláštní, co vše se dá stihnout v nejkratším měsíci celého roku.

Jindra Dvorská


Polámal se mraveneček - 23. 2.

V přípravce to ve středu 23. února nevěděla "CELÁ OBORA", ale všichni rodiče a prarodiče našich "školáků", kteří se přišli na svoje dítka podívat. Přichystaly jsme pro ně s paní asistentkou Silvou besídku, na které děti předvedly výběr toho, co se od září naučily. Básničky střídaly písničky a vyvrcholením besídky bylo převlečení dětí do kostýmů mravenečků a předvedení této pohádky v taneční formě na hudbu MAXIM TURBULENC. Následovala "Mravenčí ukolébavka" od Zdeňka Svěráka, která nejednoho rodiče dojala k slzám. Děti zpívaly, tančily a recitovaly s velkým nadšením a odměnou jim byl potlesk přítomných, kteří přišli v opravdu velkém počtu - tak velkém, že jsme se do prostor přípravky všichni jen tak tak vešli. Po dlouhé době, kdy jsme se na podobných akcích nemohli scházet, bylo vystoupení dětí příjemným zážitkem pro všechny zúčastněné a společně strávená hodinka stála za to. Chtěla bych poděkovat maminkám - paní Kekulové, Sůrové a Preibišové - za pomoc s přípravou kostýmů pro mravenečky a na oplátku slibujeme, že už teď chystáme něco dalšího. Těšte se!

Hana Jeřábková


Roudnice v Krkonoších - 13. až 19. 2. 2022

Letošní lyžařský výcvik proběhl po ročním vynechání kvůli pandemii opět na Roudnici v Krkonoších od 13. -19. února. Zúčastnilo se 45 žáků 7. až 9. třídy. Při cestě autobusem panovala dobrá nálada. Po příjezdu do chaty Arniky nás přivítala rodina pana doktora Navrátila. Bez nich by se výcvik neobešel. První večer byl organizační, řekli jsme si co a jak, zabydleli se a rozdělili jsme se na smíšená týmová družstva, ve kterých jsme po večerech soutěžili.

Budíček v 7:30 první den někoho zaskočil, ale pro další dny jsme si zvykli. Do postelí na nás vykouklo sluníčko a nebe bez mraků, takové počasí vydrželo celý den. Po dobré snídani jsme v 9:00 vyrazili na sjezdovku Vurmovka. Cesty tam jsme se prvně trošku zalekli, po kousku běžkařské trasy se někteří pěkně zapotili. Když jsme se na kotvě dostali na kopec, rozdělili jsme se do čtyř lyžařských skupin, které nám vydržely do konce týdne. Každé družstvo mělo svého instruktora: paní ředitelku Zuzanu Zrzavou, paní učitelku Martinu Ševčíkovou, novou paní učitelku Simonu Hájkovou a pana doktora Jana Navrátila. Každý instruktor svou skupinu naučil něco nového. Mluvili jsme i o bezpečnosti na sjezdovce a stylu lyžování. V poledne jsme se vrátili na oběd a po poledním klidu zpět na sjezdovku.

Večer si pro nás pan Navrátil připravil přednášku a prezentaci o bezpečnosti na horách.

Další den se tento program opakoval, počasí už bylo trochu zatažené, ale pořád byly dobré podmínky pro lyžování. Večer jsme se dozvěděli informace o druzích lyží a jejich mazání, měli přednášku z KRNAPu o krkonošských lesích a krajině. Ve středu bylo na odpoledne hlášeno ošklivé počasí, běžkařský výcvik jsme stihli už dopoledne, neobešel se bez pádu a modřin, ale smích nám taky nechyběl. Odpoledne nám Krakonoš nepřál a nebylo vidět na pár metrů z okna chaty, zabavili jsme se tedy různými aktivitami uvnitř. Večer jsme měli zajímavou přednášku člena Horské služby.

Špatné počasí bylo i další ráno, takže jsme opět zůstali na chatě a zabývali se vědomostními a sportovními soutěžemi. Odpoledne se počasí zlepšilo a vyrazili jsme na větší sjezdovku Aldrov. Pilovali jsme svou jízdu na páteční závod ve slalomu. Večer jsme dostali pokyny k pátečním závodům, rozdali si čísla.

Pátek byl nejdůležitějším dnem celého týdne. Ráno jsme vyrazili na Vurmovku, kde se odehrál závod ve slalomu. Užili jsme si i volných posledních jízd tohoto kurzu. Odpoledne byl závod na běžkařském okruhu, počasí nám vůbec nepřálo, pršelo, sněžilo, foukalo, byla mlha, ale i tak jsme to všichni hrdě zvládli.

Po návratu a částečném usušení věcí jsme si začali balit a připravovat se na diskotéku, na kterou se všichni těšili. Diskotéka se podařila a všichni si uvědomili, že vlastně domů nechtějí. Proběhlo i vyhodnocení soutěží, závodů, nejlepší masky a pokojů a mohlo se dál tančit. Šli jsme spát rozesmutnělí, že už vše končí.

Sobotní ráno se neslo v organizačním duchu, odjížděli jsme sice unavení a bolaví, ale šťastní, plní nových zážitků a zkušeností. Velký dík patří Navrátilovým, Zuzaně Zrzavé, Simoně Hájkové, Martině a Františku Ševčíkovým. Myslíme, že nikdo z nás tento týden nezapomene.

Kateřina Nováková a Nela Králová


Matematická gramotnost - Česká spořitelna

Abeceda peněz

2. A, 2. B, 2. C

Dospěláci chodí do práce a za svou práci dostávají odměnu. Té se říká výplata. Všichni se svou výplatou musí nějak vyjít a zaplatit každý měsíc určité věci a my jsme se dnes dozvěděli, jak být šikovným hospodářem.

Jana Diviáková


Vodnická konference - 14. 1.

K procvičení písmenka "V" se sešli v 1. A vodníci a víly. Setkání bylo zahájeno poslechem pohádky Proč má vodník zelený fráček. Dále se pokračovalo popisem postavy vodníka a vodních víl, sestavováním slov spojených s těmito postavami. Na řadu přišlo protažení těla, napodobením plaveckého stylu. Závěr proběhl v uměleckém duchu - portrét vodníka a poslech písně Hastrmane Tatrmane.

Mgr. Andrea Hendrichová


Lednové okénko do školy

Přes veškerá vládní opatření výuka stále běží, jak má. Žáci druhého stupně navštěvují v rámci hodin tělesné výchovy zimní stadion. Uskutečnilo se školní kolo recitační soutěže a zeměpisné olympiády. Proběhla pedagogická rada za první pololetí, všichni se těšíme na pololetní prázdniny.

Jindra Dvorská


Na skok v baroku - 13. 1.

Ve čtvrtek 13. ledna jsme s žáky V. C navštívili výstavu Ve službách jezuitů v roudnické galerii, na kterou jsme se všichni moc těšili. Vystavují se zde obrazy významného barokního malíře Jana Jiřího Heinsche. Po vstupu do galerie na vás dýchne posvátná atmosféra barokního kostela, která je ještě umocněna zvláštním nasvícením. Výstava obrazů je umístěna ve speciálním elipsovitém závěsném systému, díky němuž všechny obrazy dokonale vyniknou. Celou výstavou nás velmi originálním a dětem blízkým způsobem provedla lektorka paní MgA. Lucie Švec Kabrlová, za což jí všichni velmi děkujeme. Žáci si nejdříve s paní lektorkou zopakovali některé důležité události českých dějin. Dozvěděli jsme se důležité informace o autorovi, o cestě všech jeho obrazů na tuto výstavu. Poté se žáci snažili hledat jednotlivé části obrazů, které pro ně paní lektorka měla nachystané. Všichni úspěšně našli! Nakonec si každý mohl vybrat obraz, který k němu nejvíce promlouval, či ho oslovoval. Na papír s barokním zlatým rámem si některou jeho část zkusil nakreslit. Každý zachytil motiv svým originálním způsobem. Dětem se v galerii velmi líbilo, mnoho z nich ji navštívilo úplně poprvé v životě. Doufám, že se sem zase brzy vrátíme. Děkujeme za krásné zážitky a upomínky naší krásné historie, na kterou bychom měli být hrdí.

Mgr. Jana E. Hrabánková a žáci V. C