Fotogalerie 2022

Výlet na Pravčickou bránu - 14. 6.

S naší třídou jsme se 14. června vypravili na školní výlet na Pravčickou bránu. Hned ráno jsme se vydali na cestu do Děčína, odkud jsme jeli na Mezní louku. Potom jsme šli rovnou po cestě nahoru směrem na Pravčickou bránu, kde byl krásný výhled. Pokračovali jsme dolů jinou, rychlejší cestou do Hřenska. Měli jsme tak čas i na oběd a pak jsme jeli zpět domů.

Tomáš Štajnc, 9. A


Červnový výlet do Velké Británie - 13. až 17. 6.

Rozvolnění a možnost vycestovat do zahraničí byly pro nás impulsem k zorganizování červnového zájezdu do Velké Británie, kam odjelo 48 žáků 2. stupně naší školy.

Po příjezdu do Anglie jsme první den strávili v Londýně, kde jsme navštívili typické londýnské památky: the Tower of London, Tower Bridge, London Eye. Prohlédli jsme si Greenwich, Houses of Parlament, Westminster Abbey, Big Ben, Buckinghamský palác, Trafalgar Square. Ve večerních hodinách jsme autobusem přejeli do přímořského městečka Bognor Regis, ze kterého jsme pořádali hvězdicovité výlety. Zde nám agentura zprostředkovala ubytování v typicky anglických rodinách. Druhý den jsme se vydali do Stonehenge, který jsme měli zdarma a to díky projektu, na kterém jsme my, učitelky angličtiny, pracovaly několik měsíců. Mile nás překvapilo nově vybudované muzeum, což částečně vykompenzovalo naše zklamání, že již není možnost se kamenů dotknout. Odpoledne jsme se přesunuli do městečka Portsmouth, kde jsme důkladně prozkoumali největší válečnou loď královny Viktorie, se kterou admirál Nelson vyhrál bitvu u mysu Trafalgar. Všechny nás ohromily trosky lodi Mary Rose, nejoblíbenější lodě krále Jindřicha VIII., která byla potopena v roce 1545 a po 400 letech byla vytažena a je umístěna v muzeu využívajícím moderní interaktivní prvky. Večer žáci strávili v rodinách, které jim připravili nejen večeři, ale i program. Náš poslední den jsme si užili v dalším přímořském městě Brighton. Po procházce po Brighton pier jsme po plážové promenádě došli k British Airways I360, kterou jsme vyjeli do výšky 138 m. Krásné slunečné počasí nám umožnilo odpočívat na oblázkové pláži, někteří otužilci se v Atlantickém oceánu i vykoupali. Neočekávaným zážitkem pro většinu byla návštěva mořského světa Sea Life. Náš výlet byl u konce a po zakoupení suvenýrů jsme nasedli do autobusu směr Roudnice n. L.

Velké poděkování patří Jasonu Whiteheadovi, našemu průvodci pocházejícímu z Londýna, který nás tímto výletem provedl.

Eva Richtrová, Jitka Kordačová, Jitka Liscová


Školní výlet 5. B - 13. 6.

V pondělí 13. 6. 2022 jsme se celá třída vydali vlakem do Prahy za památkami. V hodinách vlastivědy jsme si vyprávěli o naší historické Praze, a tak jsme byli rádi, že jsme konečně na vlastní oči vše mohli vidět. Prošli jsme Prašnou bránou a vydali jsme se královskou cestou a zastavili se u důležitých památek. U každé z nich jsme plnili úkoly. Došli jsme až na Petřín, kde někteří z nás vystoupali všechny schody na Petřínskou rozhlednu, někteří byli v bludišti. Návrat byl přes Kampu (viděli jsme i Lenonovu zeď). Po historické Praze jsme se nachodili spoustu kilometrů a seznámili se s řadou zajímavých historických poznatků.

Žáci 5. B


Škola, já a vy - 10. 6.

V pátek 10. června 2022 se uskutečnil nový projekt naší školy. Pokusili jsme se navázat na tradiční jarmark a školní akademii, ale tentokrát si užít den jinak. Vznikla nová spolupráce pedagogů, žáků a rodičů. Objevily se zajímavé nápady a aktivity. Všichni prožili slunečný den plný zábavy, což bylo znát na rozjasněných tvářích všech zúčastněných. Veliké díky patří všem, kdo se podíleli na přípravách, i rodičům, kteří si projektový den přišli užít se svými dětmi.

Jindra Dvorská


Sportovní aktivity ve školní družině

Školní družina za krásného počasí navštěvuje přilehlá hřiště naší školy, kde si děti užívají her podle svého výběru. Také je baví organizované štafetové či míčové hry, ve kterých se vždy projeví soutěživý duch a radost z pohybu.

Jindra Dvorská


Školní výlet na zámek Loučeň - 8. 6.

Koncem školního roku si vyrazili žáci třetích tříd na školní výlet - zámek Loučeň. Kolem tohoto krásného zámku bylo vybudováno dvanáct přírodních bludišť a labyrintů pro malé i velké návštěvníky. Dětem se nejvíce líbilo tisové, buxusové a provazové bludiště, z labyrintů pak pískovcový a travnatý. Pro všechny to bylo zajímavé, hravé, někdy i náročné. Při prohlídce interiéru zámku nám průvodce v dobovém kostýmu sdělil zajímavou informaci. Jedním z majitelů zámku se stal v roce 1809 Maxmilián z rodu Thurn-Taxisů a v době jeho panování byla založena poštovní služba pro lidi. Rozvoz zásilek Thurn-Taxisovými byl provozován žlutými kočáry (v zimě velikými saněmi) po dalekém okolí. Později k tomu přidali službu rozvozu lidí a právě v té době vznikla taxislužba, která funguje dnes po celém světě. Počasí nám přálo a výlet se vydařil. Zakončení nemohlo dopadnout jinak než nákupem suvenýrů a drobných sladkostí.

J. Liscová, I. Nováková, D. Kamenská


Atletický trojboj - 27. 5.

V pátek 27. 5. 2022 se konal na roudnickém stadionu dlouho očekávaný atletický trojboj. Z naší školy se zúčastnilo dvacet dětí od prvního do pátého ročníku. Z každého ročníku byly vybrány čtyři děti. Soutěžilo se v hodu, v běhu na 50 m a skoku do dálky. Naše děti byly úspěšné. Diplom za 2. místo mezi chlapci z první třídy získal Patrik Jindrák. Za druhou třídu vybojovala 1. místo Adéla Husáková. Za třetí třídu se na 2. místě umístila Amálie Purchartová a na 3. místě byl Matěj Žoha. Děti si den užily a odcházely plny zážitků.

Jana Beranová


Voda kolem nás

U nás ve škole se uskutečnil projekt Voda kolem nás. Realizovali jsme ho ve třídě 7. A v únoru a ve třídě 7. B v květnu. Jak to všechno proběhlo? Rozdělili jsme se na družstva. V týmu měl každý určenou funkci. Měli jsme vedoucího, zapisovatele, mluvčího, hlídače času a pozorovatele. První úkoly týmů byly zaměřené na týmovou práci. Poté jsme si vyzkoušeli filtraci vody v aparatuře, kterou jsme si sami vyrobili. Vyzkoušeli jsme několik druhů filtrů. Měřili jsme pH pomocí indikačních papírků. Po měření pH jsme viděli prezentaci o korýších od studentky Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Prezentace byla velmi zajímavá. Následně jsme pracovali s mikroskopy, kdy jsme pozorovali vzorky vody, které jsme sami odebrali, například z potoka, řeky, jezírka a dalších lokalit. Naše pozorování bylo úspěšné, viděli jsme buchanky, korýše a jiné vodní mikroorganismy, ale i řasy. Celým projektem nás provedla RNDr. Lucie Pokorná, PhDr. Děkujeme všem, kteří tento projekt pro nás připravili. Obě naše třídy si ho velmi užily.

K. Fidlerová, E. Kazimírová, M. Macháček


Květnové okénko do školy

Květen byl měsíc práce i zábavy. Naše škola vyslala týmy dívek a chlapců na krajské finále ve florbale. Žáci šestých až devátých ročníků odjeli do divadla Most na představení Sluha dvou pánů, uskutečnilo se závěrečné focení tříd tohoto školního roku. Prvňáčci byli pasováni na čtenáře, čtvrťáci ukončili dopravní výchovu poslední návštěvou dopravního hřiště v Litoměřicích. Květen byl prací a poznáním nabitý.

Jindra Dvorská


Mirakulum - 24. 5.

Abychom se trochu odreagovali od učení, navštívili jsme park Mirakulum ve středočeských Milovicích, kde nás čekalo velké dobrodružství. V areálu jsme prošli lesní hřiště, kontaktní zoo, skákali jsme na obřích trampolínách, houpali se na houpačkách, sjeli jsme lanová centra. Také jsme se vydali do podzemní chodby, užili si přírodní prolézačky a zakončili jsme vše výborným obědem. Všichni jsme byli moc šikovní, nikdo se neztratil, nikomu se nic nestalo a naši paní učitelku jsme poslouchali jedna báseň. No jo, už jsme velcí druháci.

Třída 2. C


Roudnický dětský sbor na Festivalu dětských pěveckých sborů na zámku v Cholticích - 21. 5.

V sobotu 21. 5. 2022 se vydal Roudnický dětský sbor na sborový festival do Choltic. Odjížděli jsme ráno v 7 hodin. Do samotných Choltic jsme dojeli okolo 9 hodiny. Po příjezdu jsme se rozezpívali v kapli Sv. Romedia. Od jedenácti hodin proběhl první koncert šesti zúčastněných sborů, většinou z Královehradeckého kraje. Zpívali jsme druzí. Vystoupení se nám povedlo. Mohli jsme si v kapli poslechnout i další zúčastněné sbory. Při hodinové pauze během poledne nám umožnili prohlédnout si zámecký park. Druhé vystoupení se odehrálo na nádvoří zámku od 14 hodin. Vítr přinesl nemalé problémy zvukaři, neboť venku jsme zpívali na mikrofony se zesilovačem. Společnou závěrečnou skladbu jsme již nestihli, neboť jsme museli odjet na zámek Žleby. Byla tam objednána prohlídka. Naši sbormistři vždy zpestří zájezdy i o poznání kulturně historické nebo přírodovědné. Ten den jsme měli štěstí. Zrovna se konala i tradiční pouť, takže jsme měli možnost podívat se i tam. Cestou domů jsme si zapívali různé písně s doprovodem kytary. Vrátili jsme se po 20. hodině. Měli jsme dobrý pocit ze zpívání i ze všech zážitků, které nám den přinesl. Chceme poděkovat manželům Zrzavým za zorganizování takhle skvělé akce.

Adam Král a Kateřina Preislerová


Vzpoura úrazům - 18. a 19. 5.

Vzhledem k blížícím se prázdninám a spoustě volného času se ve třetích a šestých ročnících uskutečnil projekt Všeobecné zdravotní pojišťovny s názvem "Vzpoura úrazům". Tato beseda byla zaměřena na vážná poranění páteře a míchy. Povídat si s dětmi přijeli dva zdravotně hendikepovaní, kteří dětem vyprávěli svůj příběh. Oba muži jsou upoutáni již několik let na invalidní vozík. Ukazovali dětem možné nebezpečí, které číhá nejen venku, ale i doma nebo ve škole. Děti se zaujetím poslouchaly, také diskutovaly. Důkazem toho, že beseda děti velmi zaujala, bylo množství zvídavých otázek, např. jak se lidem upoutaným na invalidním vozíku žije, co mohou a nemohou ve svém životě dělat. Dvouhodinová beseda byla pro děti velkým přínosem, určitě na ni budou dlouho vzpomínat a vyvarují se nebezpečných situací, do kterých se mohou během letních radovánek dostat.

Třídní učitelky


Jarní radovánky

Rozkvetlé jaro se všemi krásami jsme přivítali se školní družinou. Také jsme si oblíbili zcela nové cvičební prvky sloužící k posilování i zábavě na prostranství vedle budovy naší tělocvičny. Hry s padákem patří k nejoblíbenějším pohybovým aktivitám, o to více nás tyto hry baví venku na zahradě naší mateřské školy.

Bc. Petra Kordová


Světový den orientačního běhu v Roudnici nad Labem - 11. 5.

Jako každý rok proběhl Světový den orientačního běhu také v Roudnici nad Labem. Po dvouleté pauze se děti ze školní družiny s doprovodem vydaly ve středu 11. května pod Kratochvílovu rozhlednu. Děti se nejprve seznámily s tím, co je čeká, a s novými pojmy např. lampion - kontrola, mapa, orazit kleštičkami průkazku. Krátká trať pro naše začínající účastníky byla dostačující. Krásné počasí a elán byly dobrou motivací. Všichni trať úspěšně zdolali a byli odměněni účastnickým diplomem a propagačním materiálem. Nechyběla ani sladká odměna. Děti byly nadšené a druhý den se pochlubily ostatním kamarádům.

Martina Nosek


Návštěva gymnaziálních laboratoří - 6. 5.

Dne 6. května naše třída 7. B navštívila Gymnázium v Roudnici nad Labem. Gymnázium nabízelo možnosti podívat se do jeho laboratoří biologie a fyziky. Rozdělili jsme se na dvě skupiny, které se střídaly v laboratořích. V laboratoři fyziky jsme si na vlastní kůži mohli vyzkoušet zákon akce a reakce, akcelerace nebo zrychlení, pohyb podle daného grafu a sílu stisku, ve které jsme i soutěžili. Na závěr nám studenti představili pohyb tělesa, kde funguje Newtonův zákon, čím těžší těleso je, tím se rychleji pohybuje. Následně jsme šli do laboratoře biologie, kde probíhala demonstrační pitva ryby. Měli jsme také možnost si prohlédnout pod mikroskopem dvě šupiny, kdy jedna šupina byla s postranní čárou a druhá bez ní. Poté jsme také rybu popisovali. Na závěr jsme měli za úkol nakreslit šupiny pod mikroskopem. Návštěva gymnázia byla velmi zajímavá. Děkujeme panu řediteli Mgr. Petru Dobešovi za milé přivítání, paní profesorce RNDr. Kateřině Blažové a studentům gymnázia za tuto možnost.

K. Fidlerová a M. Macháček, 7. B


Březnové a dubnové okénko do školy

Ve škole bylo veselo, žáci naší školy se zúčastnili okresního kola olympiády v českém jazyce, krajského kola soutěže v ruském jazyce. Třetí ročníky pokračovaly v plaveckém výcviku. Chodby školy se rozzářily jarními barvami.

Jindra Dvorská


Duben - měsíc bezpečnosti

Ve školní družině se stále něco děje. Probrali jsme dopravní situace, dopravní značky, výbavu jízdního kola. Nezapomněli jsme také na ochranné pomůcky, základem je cyklistická helma. Máme v plánu navštívit přilehlé dopravní hřiště a vyzkoušet si různé situace v praxi. Už se těšíme.

Jindra Dvorská


Den Země ve školní družině - 22. 4.

Také děti ve školní družině se zapojily do projektového dne DEN ZEMĚ po svém. Besedovaly, tvořily a hrály zábavné hry.

Jindra Dvorská


Den Země - 22. 4.

22. dubna si celá naše škola připomněla v rámci projektového dne významný svátek, který je slaven po celém světě - Den Země. Do projektu se zapojili všichni žáci prvního i druhého stupně se svými vyučujícími. Stranou nezůstaly ani děti z přípravné třídy a mateřské školy. Poznávací, zábavnou a interaktivní formou se nám podařilo upozornit na jedinečnost a také křehkost a ohroženost životního prostředí na naší planetě. Žáci starších ročníků se zhostili role průvodců a pro své mladší spolužáky připravili pěkné prezentace. Společně si pak zasoutěžili v rámci různých her, poznávacích kvízů a také pokusů. K úspěchu celé akce přispělo také krásné počasí, které ji provázelo.

Mgr. Miroslav Novák


Příběhy našich sousedů - 20. 4.

V úterý 19. dubna 2022 se v roudnickém KD Říp konala slavnostní prezentace projektu Příběhy našich sousedů, do něhož bylo zapojeno sedm základních škol z Podřipska. Naši školu reprezentovalo pět žáků z 9. B: Adéla Jurigová, Jakub Čada, Michaela Fidlerová, Václav Šimral a Iveta Schneiderová. Ve své videoreportáži zpracovali příběh pana Tomáše Petráka, bývalého lékaře, starosty roudnického Sokola a městského zastupitele. Prokázali obrovskou píli a šikovnost. Pět měsíců usilovné práce úspěšně zakončili včera odpoledne na pódiu, kde uvedli svého pamětníka. I když jejich vystoupení vyvolalo zřejmě největší emoce a potlesk publika, které do posledního místa zaplnilo celý sál i galerii, bohužel nevyhráli. Přesto (nebo právě proto) bych jim chtěl velmi poděkovat za skvělou práci a příkladnou reprezentaci školy. Pro mě byli jasnými vítězi, kteří do svého konání vložili srdce.

Mgr. David Mikoláš


Velikonoční spaní - 12. 4.

O Velikonocích jsme si povídali v hodině prvouky a rozhodli jsme se, že si je tak trochu netradičně užijeme společným spaním ve škole. Nejdříve jsme si připravili naše pelíšky. Protože nám počasí přálo, vyrazili jsme ven, kde nás čekal pestrý program. Paní učitelky nás rozdělily do dvou skupin - to byla ale paráda, opět jsme se vzájemně poznávali a pomáhali si. Soutěžili jsme v kresbě o co největší kraslici přes celé školní parkoviště a povedlo se. Najednou se objevil někdo, kdo nám přišel naši práci zhodnotit. Představte si, navštívil nás Kačer Donald - panečku, ten byl z našich kraslic tak nadšený, že si nemohl vybrat, která je hezčí. Nakonec se s námi vyfotil a musel se vrátit do svého světa Walta Disneye. Poté lítaly vzduchem palačinky, které jsme si sami nazdobili, dokonce jsme zvládli připravit bramborový salát a hostina mohla začít. Naše spaníčko jsme zakončili velikonoční pohádkou o zajíci jménem Hop, u které jsme jeden po druhém odcházeli do říše snů.

Jana Diviáková, Markéta Šmídová


Planetárium Praha - 5. 4.

Žáci třetích ročníků navázali na učivo prvouky o vesmíru a vypravili se na návštěvu Planetária v Praze. Program, který se nazýval "Vesmír kolem nás", se všem velmi líbil a děti zaujal. Dozvěděly se spoustu zajímavostí o planetách sluneční soustavy, planetkách a jejich měsících a také o výzkumných výpravách kosmonautů na Měsíc. Velmi působivé bylo kreslené znázornění hvězdných znamení. Po projekci si žáci prohlédli obsáhlou výstavu, která je zaměřena na veškeré vesmírné dění. Všem se výlet moc líbil, vezli si domů nejen spoustu hezkých zážitků, ale také různé suvenýry na památku.

Mgr. Ivana Nováková a Mgr. Jitka Liscová


Aprílové hlavičky - 1. 4.

První dubnový den bylo ve škole veselo, školní parlament vyhlásil akci s názvem "Aprílové hlavičky". Cílem bylo přijít s neoriginálnější pokrývkou hlavy.

Jindra Dvorská


Výuka jinak - Pražský hrad - 30. 3.

Ve středu 30. března, vyrazili žáci 6.B, 7.C, 8.C a 8.B se svými třídními učiteli na výlet na Pražský hrad, za programem "Výuka jinak". Od rána pršelo a to nám trošku kazilo náladu, ale ne natolik, abychom si výlet neužili. Autobusy nám zastavily u vstupu u Jeleního příkopu a všichni jsme museli projít bezpečnostní bránou, u které vše proběhlo bez problémů. Odebrali jsme se na terasu Jízdárny, kde jsme se rozdělili na tři skupiny a čekali na své průvodce, kteří nás provedli přes Jelení příkop, Katedrálou sv. Víta, Vladislavským sálem a svůj výklad ukončili v Bazilice sv. Jiří. Poté nás vyučující zavedli do Zlaté uličky, kde jsme měli krátký rozchod před odjezdem. I přes deštivé počasí jsme si výlet užili a naučili jsme se něco o naší historii.

Nela Králová, VIII. C


Výroba domácí kosmetiky - 8. 3.

Začátkem druhého pololetí jsme se s šesťáky v rámci pracovních činností věnovali tématu domácí výroby kosmetiky. Diskutovali jsme o běžné kosmetice prodávané v obchodech, jejíž přísady jsou bohužel leckdy škodlivé. Všechny látky, které si aplikujeme na kůži či sliznice těla, prostupují do krevního oběhu a působí na celý organismus. Vysvětlili jsme si, co jsou to éterické oleje a jaké prospěšné účinky mají na lidské tělo. Vytvořili jsme si recept na domácí netoxickou zubní pastu a šumivé bomby do koupele, abychom si ujasnili, co vše budeme potřebovat a jak na to. Další hodinu už se třída změnila v kosmetickou laboratoř a žáci se pustili do samotné výroby. Výsledné produkty si také děti ozdobně zabalily, protože design výrobku je samozřejmě neméně důležitý. Domácí zubní pasta i šumivky do koupele se žákům moc povedly a někteří je i s rodiči již úspěšně vyzkoušeli.

Bc. Anna Podzemská


Začal plavecký výcvik 3. tříd

3. února se třeťáci nemohli dočkat první lekce plavání. Také Covid-19 postihl i naše dvě třídy, místo 50 dětí jelo na první lekci jen 30 natěšených dětí. Na druhou lekci neodjela celá třída 3. B, protože byla v povinné karanténě. Až 3. lekce se konečně vydařila a děti z obou tříd zaplnily celý plavecký bazén. Teď nás čeká dalších sedm lekcí, ve kterých se budou někteří školáci učit plavat a ostatní zdokonalovat techniku plavání a skoků do vody.

Třídní učitelky 3. tříd


Vyhlášení soutěže Já a COVID-19 aneb Jak se změnil můj život během pandemie - 3. 3.

Dne 3. 3. 2022 proběhlo za přítomnosti poroty v sále Knihovny Ervína Špindlera v Roudnici nad Labem slavnostní vyhodnocení soutěže Já a COVID-19 aneb Jak se změnil můj život během pandemie. Naše škola byla úspěšná. V literární soutěži v kategorii 1. stupně získal Alexandr Douša z V. B druhé místo, v kategorii 2. stupně zvítězila Lenka Havlová z VIII. C. V recitační soutěži získal 3. místo Dalibor Vanča z V. C. Nejpočetněji jsme měli zastoupenou výtvarnou soutěž. V kategorii 1. stupně se na 2. místě umístil David Pulda z III. A. V kategorii 2. stupně jsme obsadili všechna oceňovaná místa. 3. byla Kristýna Vlasáková z VIII. A, 2. Šárka Zapfová z VII. C, 1. Nela Selicharová z VI. A. Cenu poroty za skupinovou práci získaly žákyně VII. B Petra Krajčová, Eliška Kazimírová, Amálie Znamenáčková a Anna Dvorská. Děkuji všem vyučujícím, kteří se podíleli na přípravě soutěžících a Mgr. Mileně Hoření a Mgr. Michaele Řehákové, které byly členkami porot.

PaedDr. Zuzana Zrzavá


Únorové okénko do školy

V únoru byl zahájen plavecký výcvik, na který se těšily děti z přípravné třídy, třetích a čtvrtých ročníků. Čtvrťáci navštívili dopravní hřiště a Obecní dům v Praze, uskutečnil se lyžařský výcvik, školní kolo olympiády v ruském a německém jazyce. Druháci navštívili pobočku České spořitelny v Roudnici nad Labem, hodiny matematiky a finanční gramotnosti jsou tak zajímavější. Je zvláštní, co vše se dá stihnout v nejkratším měsíci celého roku.

Jindra Dvorská


Polámal se mraveneček - 23. 2.

V přípravce to ve středu 23. února nevěděla "CELÁ OBORA", ale všichni rodiče a prarodiče našich "školáků", kteří se přišli na svoje dítka podívat. Přichystaly jsme pro ně s paní asistentkou Silvou besídku, na které děti předvedly výběr toho, co se od září naučily. Básničky střídaly písničky a vyvrcholením besídky bylo převlečení dětí do kostýmů mravenečků a předvedení této pohádky v taneční formě na hudbu MAXIM TURBULENC. Následovala "Mravenčí ukolébavka" od Zdeňka Svěráka, která nejednoho rodiče dojala k slzám. Děti zpívaly, tančily a recitovaly s velkým nadšením a odměnou jim byl potlesk přítomných, kteří přišli v opravdu velkém počtu - tak velkém, že jsme se do prostor přípravky všichni jen tak tak vešli. Po dlouhé době, kdy jsme se na podobných akcích nemohli scházet, bylo vystoupení dětí příjemným zážitkem pro všechny zúčastněné a společně strávená hodinka stála za to. Chtěla bych poděkovat maminkám - paní Kekulové, Sůrové a Preibišové - za pomoc s přípravou kostýmů pro mravenečky a na oplátku slibujeme, že už teď chystáme něco dalšího. Těšte se!

Hana Jeřábková


Roudnice v Krkonoších - 13. až 19. 2. 2022

Letošní lyžařský výcvik proběhl po ročním vynechání kvůli pandemii opět na Roudnici v Krkonoších od 13. -19. února. Zúčastnilo se 45 žáků 7. až 9. třídy. Při cestě autobusem panovala dobrá nálada. Po příjezdu do chaty Arniky nás přivítala rodina pana doktora Navrátila. Bez nich by se výcvik neobešel. První večer byl organizační, řekli jsme si co a jak, zabydleli se a rozdělili jsme se na smíšená týmová družstva, ve kterých jsme po večerech soutěžili.

Budíček v 7:30 první den někoho zaskočil, ale pro další dny jsme si zvykli. Do postelí na nás vykouklo sluníčko a nebe bez mraků, takové počasí vydrželo celý den. Po dobré snídani jsme v 9:00 vyrazili na sjezdovku Vurmovka. Cesty tam jsme se prvně trošku zalekli, po kousku běžkařské trasy se někteří pěkně zapotili. Když jsme se na kotvě dostali na kopec, rozdělili jsme se do čtyř lyžařských skupin, které nám vydržely do konce týdne. Každé družstvo mělo svého instruktora: paní ředitelku Zuzanu Zrzavou, paní učitelku Martinu Ševčíkovou, novou paní učitelku Simonu Hájkovou a pana doktora Jana Navrátila. Každý instruktor svou skupinu naučil něco nového. Mluvili jsme i o bezpečnosti na sjezdovce a stylu lyžování. V poledne jsme se vrátili na oběd a po poledním klidu zpět na sjezdovku.

Večer si pro nás pan Navrátil připravil přednášku a prezentaci o bezpečnosti na horách.

Další den se tento program opakoval, počasí už bylo trochu zatažené, ale pořád byly dobré podmínky pro lyžování. Večer jsme se dozvěděli informace o druzích lyží a jejich mazání, měli přednášku z KRNAPu o krkonošských lesích a krajině. Ve středu bylo na odpoledne hlášeno ošklivé počasí, běžkařský výcvik jsme stihli už dopoledne, neobešel se bez pádu a modřin, ale smích nám taky nechyběl. Odpoledne nám Krakonoš nepřál a nebylo vidět na pár metrů z okna chaty, zabavili jsme se tedy různými aktivitami uvnitř. Večer jsme měli zajímavou přednášku člena Horské služby.

Špatné počasí bylo i další ráno, takže jsme opět zůstali na chatě a zabývali se vědomostními a sportovními soutěžemi. Odpoledne se počasí zlepšilo a vyrazili jsme na větší sjezdovku Aldrov. Pilovali jsme svou jízdu na páteční závod ve slalomu. Večer jsme dostali pokyny k pátečním závodům, rozdali si čísla.

Pátek byl nejdůležitějším dnem celého týdne. Ráno jsme vyrazili na Vurmovku, kde se odehrál závod ve slalomu. Užili jsme si i volných posledních jízd tohoto kurzu. Odpoledne byl závod na běžkařském okruhu, počasí nám vůbec nepřálo, pršelo, sněžilo, foukalo, byla mlha, ale i tak jsme to všichni hrdě zvládli.

Po návratu a částečném usušení věcí jsme si začali balit a připravovat se na diskotéku, na kterou se všichni těšili. Diskotéka se podařila a všichni si uvědomili, že vlastně domů nechtějí. Proběhlo i vyhodnocení soutěží, závodů, nejlepší masky a pokojů a mohlo se dál tančit. Šli jsme spát rozesmutnělí, že už vše končí.

Sobotní ráno se neslo v organizačním duchu, odjížděli jsme sice unavení a bolaví, ale šťastní, plní nových zážitků a zkušeností. Velký dík patří Navrátilovým, Zuzaně Zrzavé, Simoně Hájkové, Martině a Františku Ševčíkovým. Myslíme, že nikdo z nás tento týden nezapomene.

Kateřina Nováková a Nela Králová


Matematická gramotnost - Česká spořitelna

Abeceda peněz

2. A, 2. B, 2. C

Dospěláci chodí do práce a za svou práci dostávají odměnu. Té se říká výplata. Všichni se svou výplatou musí nějak vyjít a zaplatit každý měsíc určité věci a my jsme se dnes dozvěděli, jak být šikovným hospodářem.

Jana Diviáková


Vodnická konference - 14. 1.

K procvičení písmenka "V" se sešli v 1. A vodníci a víly. Setkání bylo zahájeno poslechem pohádky Proč má vodník zelený fráček. Dále se pokračovalo popisem postavy vodníka a vodních víl, sestavováním slov spojených s těmito postavami. Na řadu přišlo protažení těla, napodobením plaveckého stylu. Závěr proběhl v uměleckém duchu - portrét vodníka a poslech písně Hastrmane Tatrmane.

Mgr. Andrea Hendrichová


Lednové okénko do školy

Přes veškerá vládní opatření výuka stále běží, jak má. Žáci druhého stupně navštěvují v rámci hodin tělesné výchovy zimní stadion. Uskutečnilo se školní kolo recitační soutěže a zeměpisné olympiády. Proběhla pedagogická rada za první pololetí, všichni se těšíme na pololetní prázdniny.

Jindra Dvorská


Na skok v baroku - 13. 1.

Ve čtvrtek 13. ledna jsme s žáky V. C navštívili výstavu Ve službách jezuitů v roudnické galerii, na kterou jsme se všichni moc těšili. Vystavují se zde obrazy významného barokního malíře Jana Jiřího Heinsche. Po vstupu do galerie na vás dýchne posvátná atmosféra barokního kostela, která je ještě umocněna zvláštním nasvícením. Výstava obrazů je umístěna ve speciálním elipsovitém závěsném systému, díky němuž všechny obrazy dokonale vyniknou. Celou výstavou nás velmi originálním a dětem blízkým způsobem provedla lektorka paní MgA. Lucie Švec Kabrlová, za což jí všichni velmi děkujeme. Žáci si nejdříve s paní lektorkou zopakovali některé důležité události českých dějin. Dozvěděli jsme se důležité informace o autorovi, o cestě všech jeho obrazů na tuto výstavu. Poté se žáci snažili hledat jednotlivé části obrazů, které pro ně paní lektorka měla nachystané. Všichni úspěšně našli! Nakonec si každý mohl vybrat obraz, který k němu nejvíce promlouval, či ho oslovoval. Na papír s barokním zlatým rámem si některou jeho část zkusil nakreslit. Každý zachytil motiv svým originálním způsobem. Dětem se v galerii velmi líbilo, mnoho z nich ji navštívilo úplně poprvé v životě. Doufám, že se sem zase brzy vrátíme. Děkujeme za krásné zážitky a upomínky naší krásné historie, na kterou bychom měli být hrdí.

Mgr. Jana E. Hrabánková a žáci V. C