Fotogalerie 2020


Březnové a dubnové okénko do školy

V návaznosti na usnesení Vlády České republiky č. 219 ze dne 15. března 2020 a v součinnosti s obcemi s rozšířenou působností určil hejtman Ústeckého kraje naši školu, která vykonává nezbytnou péči o děti ve věku od 3 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních lékáren (včetně lékárníků), orgánů ochrany veřejného zdraví, příslušníci ozbrojených sil (včetně vězeňské služby). Za tímto účelem je v provozu za zpřísněných hygienických podmínek i školní jídelna. Situace nouzového stavu nám všem změnila každodenní návyky a zaběhnutý životní styl. Dotkla se i školství a školní výuky samotné. Učitelé naší školy s velkým úsilím a nasazením okamžitě reagovali na novou situaci. Prvotní komunikace mezi učitelem a žákem byla přes elektronickou žákovskou knížku. Postupně se výuka ustálila na portálu Škola v pyžamu. Spolupráce rodičů a školy je velmi dobrá. Děti pracují dle svých možností, rodičům patří poděkování za vedení svých dětí ke školní výuce. Netradičně probíhají i zápisy do 1. tříd a MŠ. Děti stihly vytvořit krásné jarní dekorace, které zdobí prázdné chodby školy. Podívejte se na ně prostřednictvím naší fotogalerie. Sluneční paprsky ať stále přibývají a my konečně můžeme jít ven nasát pravou jarní atmosféru. Všem přejeme hodně sil a optimismu.

Jindra Dvorská


Karneval ve školní družině - 5. 3.

Školní družina uspořádala 5. 3. 2020 karneval pro děti z družiny. Během celého karnevalu jsme hráli spoustu her a soutěží. Masky se nám nejprve představily a byly opravdu velmi různorodé, mohli jsme vidět piráty, čarodějnice, indiána, princezny nebo třeba popelnici na tříděný odpad či námořníka. Pak následovalo tancování. Na závěr karnevalu děti dostaly sladkou odměnu.

Jindra Dvorská


Únorové okénko do školy

Únor je měsíc masopustů, zábav a různých veselic. Chodby školy zdobí nejen zimní, ale i barevné karnevalové obrázky a výkresy žáků. Žáci prvních a třetích tříd dokončili bruslařský výcvik v rámci hodin tělesné výchovy. Proběhlo okresní kolo olympiády v anglickém jazyce, kde jsme měli zastoupení dvou žákyň z 9. ročníku.

Jindra Dvorská


Arnika - 2. až 8. 2.

Letošní lyžařský výcvik se opět konal v Roudnici v Krkonoších 2. - 8. 2. 2020. Účastnilo se ho 58 žáků. Ze začátku to vypadalo, že nám počasí nebude přát. Pršelo. Ale hned další večer začalo pořádně sněžit, a tak jsme mohli vyrazit lyžovat na sjezdovku i na běžky. První dva dny jsme chodili lyžovat na Aldrov a zbytek týdne jsme strávili na Vurmovce. Žáci byli rozděleni do 4 družstev a učili se novému stylu jízdy. Každý večer měly sedmé ročníky zajímavé přednášky. A dokonce jedna z nich - o nebezpečí hor - byla prezentována devátými ročníky. Po přednáškách se odehrávaly večerní hry. Družstva spolu bojovala. Vždy byla hra pohybová a logická. V těchto hrách zvítězil tým Nekašků. Jako každý rok, tak i letos nejstarší žáci vyrazili na Dvoračky. Ve stejné době se konaly závody mladších žáků na sjezdových lyžích a běžkách. Za uskutečnění lyžařského výcviku vděčíme paní učitelce Janě Volfové, paní ředitelce Zuzaně Zrzavé a paním učitelkám Evě Richtrová, Martině Ševčíkové a panu učiteli Františku Ševčíkovi. Kurz mohl proběhnout hladce také díky zdravotnické péči paní Markéty Navrátilové a jejího manžela, pana doktora Jana Navrátila. Nejstarší i nejmladší žáci se vylepšili ve sjezdu na lyžích i na běžkách. Lyžařský kurz proběhl bez problémů a všichni jsme si ho užili.

Nela Pertlíková a Adéla Znamenáčková


Budulínek Mandelinka - 28. 1.

V úterý 28. 1. 2020 navštívilo školní družinu divadélko s pohádkou o Budulínkovi. Dvojice herců vtipně ztvárnila klasickou pohádku. Děti radostně a se zájmem sledovaly děj. Pohádka měla veliký úspěch a byla veselým zakončením prvního pololetí školního roku.

Martina Nosek


Projektová výuka v V. C - 17. 1.

V rámci mezipředmětových vztahů se žáci V. C v hodinách vlastivědy a výtvarné výchovy podívali do středověku. Přesněji do doby Karla IV. V hodinách s ním byli při zakládání Karlovy univerzity, seznámili se s platidlem za vlády Rudolfa II. V přírodopise si přiblížili podnebné pásy, rozmanitosti a život v různých podnebných pásech. Pod vedením paní učitelky Jany Diviákové je projektová výuka pro děti více zajímavá a jsou tak více zapojeny a vtaženy do poznávání.

Jindra Dvorská


Lednové okénko do školy

Tak tady máme první měsíc v roce 2020. Po vánočních prázdninách jsme se vrátili do školních lavic. Ještě v nás doznívají dny volna a radosti z dárků od Ježíška. Vánoční výzdoba školy se pozvolna změnila v zimní. Zima na nás ve škole dýchá z každého zákoutí, fotogalerie vás o tom přesvědčí. Práce bylo jako vždy dost a dost. V rámci hodin tělesné výchovy byl zahájen bruslařský výcvik. Ve škole proběhlo školní kolo olympiády z anglického jazyka. Měli jsme i zástupce z řad žáků druhého stupně, kteří se účastnili matematické, fyzikální a dějepisné olympiády a olympiády v českém jazyce. Proběhla pedagogická rada za první pololetí školního roku 2019/2020.

Jindra Dvorská