Fotogalerie 2020

Pasování na čtenáře - 9. 10.

Žáci dvou druhých tříd se 9. října sešli ve školní jídelně, kde se uskutečnilo slavnostní Pasování na čtenáře. Než ale děti složily čtenářský slib, ukázaly, jak se ve škole naučily číst. Pan Vlastimil Čtverák v podobě krále Vlastimila z písmenkového království vyzval rytíře k pasování. V upomínku na tento den dostali malí čtenáři tričko se sovou Ervínou, čokoládu a knížku s názvem Katka a klokan ze šuplíku. Určitě si ji společně rádi přečtou.

Jindra Dvorská


Projektový den lidových řemesel a tradic - 21. až 24. 9.

V rámci výukových projektových dnů se žáci 4. ročníků v týdnu od 21. 9. do 24. 9. 2020 ponořili do tvoření, objevování zvyků a tradic. Projekt byl zaměřen na lidová řemesla a tradice. Cílem tohoto dne bylo, aby žáci řešili jednoduché estetické úkoly, spojené s lidovými řemesly, seznámili se s životem a prací našich předků a uvědomili si důležitost zachování těchto tradic pro další generace. Projektový den probíhal v prostorách školy - částečně v kmenové třídě, z velké části ve výtvarné dílně ve škole. Byl určen pro všechny 4. třídy. Jako odborník byla přizvána paní Mgr. Ludmila Dolinárová. Díky tomuto projektu se podařilo u dětí vzbudit zájem o manuální tvorbu, povedlo se je dovést k trpělivé práci, která vyžadovala soustředění a kázeň.

Jindra Dvorská


Zářijové okénko do školy

Konečně chodbami naší školy zní dětský křik a smích, veselá barevná výzdoba v podobě dětských prací lahodí oku. Žáci se pomalu adaptovali zpět na školní režim, se zpřísněnými opatřeními jsme se všichni sžili. Podívejte se v naší fotogalerii na práce dětí.

Jindra Dvorská


Malování na chodník - 7. až 11. 9.

První školní měsíc nám dopřál slunečné počasí. Děti ze školní družiny v týdnu od 7. 9. 2020 do 11. 9. 2020 využily krásných dnů a venku nejenom sportovaly, ale také malovaly křídami na chodník. Práce děti bavila a vytvořily moc pěkné obrázky.

Jindra Dvorská


Zahájení školního roku 2020/2021 - 1. 9.

Začátek tohoto školního roku byl tak trochu netradiční. Někteří žáci přišli po půlroční pauze, ale o to s větším nadšením. Bylo krásné pozorovat, jak se děti shlukují před naší školou a poté pak i ve třídách. Nové to také bylo pro naše prvňáčky, kteří zasedli poprvé do školních lavic. Poprvé viděli svou třídní paní učitelku, svou třídu, své spolužáky. Pozdravit je přišla také paní ředitelka PaedDr. Zuzana Zrzavá s místostarostou města panem Mgr. Jiřím Řezníčkem. Popřáli prvňáčkům i rodičům hodně zdaru. Tak všichni pravou!

Jindra Dvorská


Prázdninové okénko do školy

Každé letní prázdniny se ve škole nesou v pracovním duchu. I tyto prázdniny se opět budovalo. V malé i velké tělocvičně proběhla výměna oken, jídelna se chlubí novými obklady a novým výdejním terminálem. Výmalba tříd a chodeb je samozřejmostí. Ředitelna se oblékla také do nového. Vše je připraveno! Těšíme se na žáky v úterý 1. 9. 2020.

Jindra Dvorská


Les ve škole

Školní družina se v tomto školním roce zapojila v rámci environmentální výchovy do mezinárodního programu "Les ve škole." Téma bylo zvoleno se zaměřením na roční období. Podmínkou programu bylo uskutečnit část aktivit v přírodě. Děti se účastnily pod vedením paní vychovatelek různých zájmových činností zaměřených na vnímání přírody, probouzení zájmu o ni a její ochranu. Besedovaly, tvořily obrazce z přírodnin, vymýšlely a výtvarně zpracovaly nové druhy ptáků, připravily a rozmístily krmítka. Jejich snažení bylo odměněno certifikátem Lesní třída, a rovněž se staly patrony 10 m2 nového pralesa na Ještědském hřebeni.

Mgr. Andrea Hendrichová


Rozloučení s deváťáky - 25. 6.

Netradičně na prostranství před hlavním vchodem do budovy školy proběhlo letošní rozloučení s vycházejícími žáky 9. tříd. Lehce po osmé hodině zazněly proslovy paní ředitelky a zástupců zřizovatele, korunované společným "alcohol-free" přípitkem, o hudební produkci se s neskrývanou radostí postaral DJ M. Novák. Jedna kapitola v životě dětí se rozdáním absolventských vysvědčení uzavřela, další se otevře po letních prázdninách. Nechť je stejně úspěšná, ba ještě úspěšnější, milí deváťáci!

Mgr. David Mikoláš


Setkání s budoucími prvňáčky - 24. 6.

Ve středu 24. června 2020 proběhlo na nádvoří naší školy setkání budoucích prvňáčků a dětí přihlášených do přípravné třídy. Děti se tak poprvé mohly setkat se svými třídními učitelkami. Opravdové setkání bylo plné rozpaků i radosti. Rodiče získali potřebné informace o pomůckách do první a přípravné třídy. Přejeme dětem krásné prázdniny a těšíme se na prvňáky v září.

Jindra Dvorská


Loučení s předškoláky - 17. 6.

Školní rok 2019/2020 byl poněkud zvláštní. V březnu byly uzavřeny školy a znovuotevřeny byly v květnu. Naši předškoláci si tak svůj poslední rok v mateřské škole moc neužili. Přišli o spoustu aktivit, které pro ně byly naplánovány. Ani zápis do prvních tříd neproběhl v tradičním duchu. Byl bezkontaktní a děti tak přišly o první setkání s prostředím základní školy a novou paní učitelkou. Naši mateřskou školu letos opouští 19 dětí. Netradičně proběhlo i loučení s nimi. Dne 17. 6. jsme se na školní zahradě sešli s našimi předškoláky a jejich rodiči. Připravili jsme pro ně zábavné odpoledne, které se neslo v duchu karnevalových masek. V maskách přišli nejen děti, ale i všichni dospělí. Děti si užily malování na obličej, tanec, a po splnění úkolů na ně čekaly dárky nejen z mateřské školy, ale i od městského úřadu. Do aktivit byli zapojeni i rodiče. Pomáhali a vedli děti tak, jako je 1. září povedou do prvních tříd a budou jim pomáhat s povinnostmi, které na ně ve škole čekají. Po celou dobu akce bylo zajištěno občerstvení a všichni jsme si odpoledne moc užili. Dětem i rodičům přejeme krásné léto, v září vykročení do školy tou správnou nohou a spoustu radostí z učení.

Za kolektiv MŠ Mgr. Daniela Smetanová


Březnové a dubnové okénko do školy

V návaznosti na usnesení Vlády České republiky č. 219 ze dne 15. března 2020 a v součinnosti s obcemi s rozšířenou působností určil hejtman Ústeckého kraje naši školu, která vykonává nezbytnou péči o děti ve věku od 3 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních lékáren (včetně lékárníků), orgánů ochrany veřejného zdraví, příslušníci ozbrojených sil (včetně vězeňské služby). Za tímto účelem je v provozu za zpřísněných hygienických podmínek i školní jídelna. Situace nouzového stavu nám všem změnila každodenní návyky a zaběhnutý životní styl. Dotkla se i školství a školní výuky samotné. Učitelé naší školy s velkým úsilím a nasazením okamžitě reagovali na novou situaci. Prvotní komunikace mezi učitelem a žákem byla přes elektronickou žákovskou knížku. Postupně se výuka ustálila na portálu Škola v pyžamu. Spolupráce rodičů a školy je velmi dobrá. Děti pracují dle svých možností, rodičům patří poděkování za vedení svých dětí ke školní výuce. Netradičně probíhají i zápisy do 1. tříd a MŠ. Děti stihly vytvořit krásné jarní dekorace, které zdobí prázdné chodby školy. Podívejte se na ně prostřednictvím naší fotogalerie. Sluneční paprsky ať stále přibývají a my konečně můžeme jít ven nasát pravou jarní atmosféru. Všem přejeme hodně sil a optimismu.

Jindra Dvorská


Karneval ve školní družině - 5. 3.

Školní družina uspořádala 5. 3. 2020 karneval pro děti z družiny. Během celého karnevalu jsme hráli spoustu her a soutěží. Masky se nám nejprve představily a byly opravdu velmi různorodé, mohli jsme vidět piráty, čarodějnice, indiána, princezny nebo třeba popelnici na tříděný odpad či námořníka. Pak následovalo tancování. Na závěr karnevalu děti dostaly sladkou odměnu.

Jindra Dvorská


Únorové okénko do školy

Únor je měsíc masopustů, zábav a různých veselic. Chodby školy zdobí nejen zimní, ale i barevné karnevalové obrázky a výkresy žáků. Žáci prvních a třetích tříd dokončili bruslařský výcvik v rámci hodin tělesné výchovy. Proběhlo okresní kolo olympiády v anglickém jazyce, kde jsme měli zastoupení dvou žákyň z 9. ročníku.

Jindra Dvorská


Arnika - 2. až 8. 2.

Letošní lyžařský výcvik se opět konal v Roudnici v Krkonoších 2. - 8. 2. 2020. Účastnilo se ho 58 žáků. Ze začátku to vypadalo, že nám počasí nebude přát. Pršelo. Ale hned další večer začalo pořádně sněžit, a tak jsme mohli vyrazit lyžovat na sjezdovku i na běžky. První dva dny jsme chodili lyžovat na Aldrov a zbytek týdne jsme strávili na Vurmovce. Žáci byli rozděleni do 4 družstev a učili se novému stylu jízdy. Každý večer měly sedmé ročníky zajímavé přednášky. A dokonce jedna z nich - o nebezpečí hor - byla prezentována devátými ročníky. Po přednáškách se odehrávaly večerní hry. Družstva spolu bojovala. Vždy byla hra pohybová a logická. V těchto hrách zvítězil tým Nekašků. Jako každý rok, tak i letos nejstarší žáci vyrazili na Dvoračky. Ve stejné době se konaly závody mladších žáků na sjezdových lyžích a běžkách. Za uskutečnění lyžařského výcviku vděčíme paní učitelce Janě Volfové, paní ředitelce Zuzaně Zrzavé a paním učitelkám Evě Richtrová, Martině Ševčíkové a panu učiteli Františku Ševčíkovi. Kurz mohl proběhnout hladce také díky zdravotnické péči paní Markéty Navrátilové a jejího manžela, pana doktora Jana Navrátila. Nejstarší i nejmladší žáci se vylepšili ve sjezdu na lyžích i na běžkách. Lyžařský kurz proběhl bez problémů a všichni jsme si ho užili.

Nela Pertlíková a Adéla Znamenáčková


Budulínek Mandelinka - 28. 1.

V úterý 28. 1. 2020 navštívilo školní družinu divadélko s pohádkou o Budulínkovi. Dvojice herců vtipně ztvárnila klasickou pohádku. Děti radostně a se zájmem sledovaly děj. Pohádka měla veliký úspěch a byla veselým zakončením prvního pololetí školního roku.

Martina Nosek


Projektová výuka v V. C - 17. 1.

V rámci mezipředmětových vztahů se žáci V. C v hodinách vlastivědy a výtvarné výchovy podívali do středověku. Přesněji do doby Karla IV. V hodinách s ním byli při zakládání Karlovy univerzity, seznámili se s platidlem za vlády Rudolfa II. V přírodopise si přiblížili podnebné pásy, rozmanitosti a život v různých podnebných pásech. Pod vedením paní učitelky Jany Diviákové je projektová výuka pro děti více zajímavá a jsou tak více zapojeny a vtaženy do poznávání.

Jindra Dvorská


Lednové okénko do školy

Tak tady máme první měsíc v roce 2020. Po vánočních prázdninách jsme se vrátili do školních lavic. Ještě v nás doznívají dny volna a radosti z dárků od Ježíška. Vánoční výzdoba školy se pozvolna změnila v zimní. Zima na nás ve škole dýchá z každého zákoutí, fotogalerie vás o tom přesvědčí. Práce bylo jako vždy dost a dost. V rámci hodin tělesné výchovy byl zahájen bruslařský výcvik. Ve škole proběhlo školní kolo olympiády z anglického jazyka. Měli jsme i zástupce z řad žáků druhého stupně, kteří se účastnili matematické, fyzikální a dějepisné olympiády a olympiády v českém jazyce. Proběhla pedagogická rada za první pololetí školního roku 2019/2020.

Jindra Dvorská