Materiální vybavení

Základní škola a mateřská škola ve Školní ulici č.p. 1803 je pavilónovým objektem složeným z šesti budov. Disponuje dvěma tělocvičnami, které jsou v odpoledních hodinách během celého týdne pronajímány Sokolu, tanečním kroužkům a dalším sportovním aktivitám ve městě.

Vedle kmenových tříd se žáci vzdělávají v nově vybavených odborných učebnách informatiky a hudební výchovy. Dále máme cvičnou kuchyňku, dílnu a učebnu pro pěstitelské činnosti. Školní pozemek o výměře 400 m2 se nalézá v oploceném areálu školy.

Škola zajišťuje stravování dětí, žáků, zaměstnanců a v omezené míře i veřejnosti ve vlastní jídelně.

Další podrobnosti a změny jsou vždy uváděny ve výročních zprávách školy.