Fotogalerie 2019


Vánoční čas ve 4. C - prosinec

Vánoční čas pro 4. C odstartovali čerti. Čertí převleky, čertí čeština či výtvarka pomohly vyzdobit třídu i chodbu školy. Dále se atmosféra nesla v duchu ryb. Děti je vyráběly z papíru i s tajným přáním, také zápolily s keramickou hlínou. K Vánocům patří perníčky, ty dětem připravila paní Markéta Lipšová. Zdobení již bylo v jejich rukou. Jak se jim to povedlo? Posuďte na fotografiích. Na závěr vánočního času přišel do třídy Ježíšek. Přinesl spoustu dárečků, a protože jsou děti slušně vychované, tak za dárky poděkovaly formou písniček, básniček či násobilky a vyjmenovaných slov. Zkrátka tím, co kdo uměl.

Mgr. Andrea Hendrichová


Třicet let svobody a demokracie - 19. 12.

V předposlední den školní výuky v končícím kalendářním roce navštívili žáci IX. B Podřipské muzeum, aby zhlédli výstavu "Třicet let svobody a demokracie". S dějinami a jednotlivými exponáty je seznámila muzejní historička a pedagožka Ilona Trefná.

Mgr. David Mikoláš


Prosincové okénko do školy - 19. 12.

Poslední měsíc v kalendářním roce byl naplněn především přípravami na Vánoce. Prosinec bývá pro děti nejkrásnějším měsícem. Je s ním spojeno mnoho aktivit, mikulášská nadílka, rozsvěcování vánočních stromků, zpívání koled. Ve škole to žilo, pro první i druhý stupeň byl připraven vánoční koncert. Žáci 7. a 8. tříd navštívili divadelní představení Louskáček, žáci 1. až 4. tříd si nenechali ujít vánoční výstavu na roudnickém zámku. Zábava a práce v tomto měsíci na naší škole měla zelenou. Na výsledek se podívejte ve fotogalerii. Krásné prožití svátků vánočních a šťastný nový rok přeje ZŠ a MŠ Školní Roudnice n. L.

Jindra Dvorská


Mazlíčci - 16. 12.

V rámci učiva přírodovědy o živočišné říši si žáci 4. C mohli do školy přinést svoje zvířecí mazlíčky. S velkým jásotem a nadšením se ze třídy stala malá ZOO. Malí chovatelé své spolužáky seznámili nejen s připravenými referáty, ale hlavně se svými mazlíčky: dvěma křečky, jedním pískomilem a morčetem, třemi potkany a králíky. Suchozemskou želvu donesla paní učitelka. Po úvodní hodině následovaly přednášky pro spolužáky z prvního stupně, které měly velký ohlas. Vědomosti a poznatky byly zpracovány ve skupinkách dle vylosovaných témat. Dětem se práce zdařily, zvládly starost o zvířátka, a tak je možné, že si zvířecí den někdy zopakujeme.

Mgr. Andrea Hendrichová


Vánoce na zámku - 11. 12.

Druhý týden v prosinci se vypravily třídy III. C a IV. C spolu s doprovodem třídních učitelek na výlet, jehož cílem byl zámek Veltrusy. Autobus třídy dovezl na náměstí, odkud se pěšky odebraly krásnou a jinovatkou pokrytou krajinou obory směrem k zámku. Po zaplacení vstupného a zakoupení upomínkových předmětů byly děti rozděleny do tří skupin a s každou skupinou odcházel jeden průvodce a pedagog na vánoční prohlídku zámku. Všechny místnosti zámku, které jsme navštívili, byly pěkně a útulně zařízené a v každé z nich měla průvodkyně pro děti připravené zajímavé hry a činnosti s vánoční tématikou. Děti hbitě odpovídaly na otázky a vymýšlely kreativní řešení zadaných úkolů. Zajímaly se i o zařízení v jednotlivých místnostech zámku a zaujaly je i pěkně namalované obrazy dřívějších majitelů. Prohlídku jsme zakončili v zámecké kapli, kde si děti společně vytvořily živý betlém. Dětem se prohlídka a návštěva zámku moc líbila. Zpestřením bylo pro děti i pozorování koní, kteří se pásli v okolí zámku. Určitě doporučujeme návštěvu tohoto zámku všem milovníkům historie i přírody, zejména pak milovníkům koní. V jarních i letních měsících je obora v okolí zámku osvěžujícím pohlazením klidu a odpočinku.

Mgr. Jana E. Hrabánková


Vánoční projektový týden ve školní družině - 9. 12 až 13. 12.

V týdnu od 9. 12. do 13. 12. 2019 proběhl ve školní družině další z projektových týdnů s vánoční tematikou. Děti během tohoto týdne prošly mnoha aktivitami. Vánoční prezentace seznámila děti s tradicemi a zvyky Vánoc, nechybělo vánoční soutěžení, koledy zpívané v doprovodu kytary a vědomostní kvíz. V rámci pracovní a výtvarné činnosti si domů odnesly vlastnoručně vyrobenou dekoraci v podobě vánočního stromečku.

Jindra Dvorská


Mikuláš ve školní družině - 5. 12.

Ve čtvrtek 5. 12. 2019 proběhla ve školní družině mikulášská nadílka. V odpoledních hodinách nás navštívil Mikuláš se svou družinou. Prošel všech pět oddělení školní družiny. Děti měly připravené básničky a písničky, andílci je za to obdarovali sladkým perníkem.

Jindra Dvorská


Mikulášská nadílka, akce školního parlamentu - 5. 12.

Ve čtvrtek 5. prosince byl svátek sv. Mikuláše. Slavili jsme ho i u nás v mateřské a základní škole. Objevili se u nás Mikuláš, andělé i čerti, kteří pro mladší žáky z přípravné třídy, 1. a 2. ročníků připravili nadílku. Za krásné básničky, zpívání koled a správné odpovědi na hádanky děti dostaly sladké odměny. Mikuláš s anděly a čerty také navštívili mateřskou školu, kde všem hříšníkům rozdali uhlí a hodným dětem cukrovinky. Samozřejmě nechyběly ani slzičky. Mikuláš: Vojtěch Krejčí, andělé: Erika Szitaiová, Nela Pertlíková, čerti: Kateřina Turková, Josh Whitehead, Klaudie Bartošová, organizátorka: Karolína Sirotková.

Mgr. Dana Horáková


Tvůrčí dílna - 3. 12.

Nejen žáci, ale i učitelé zvládnou pracovní činnosti. Předvánoční atmosféra zavedla pedagogy do školní výtvarné dílny, kde pod vedením Mgr. Hany Berounské vytvořili podle své fantazie jeden ze symbolů Vánoc - anděla. V odpoledních hodinách vznikala originální díla převážně z přírodního materiálu. Žáci je mohou zhlédnout ve vestibulu školy.

Mgr. Andrea Hendrichová


Jablkohraní - listopad

Projektový den s blížícím se koncem podzimu věnovala 4. C jablkům. Na úvod žáci vytvořili myšlenkovou mapu, na kterou přenesli své znalosti o našem nejznámějším ovoci. Další informace získali pomocí počítače a tištěné literatury. Při práci ve skupinách vybírali nejhezčí a nejchutnější jablko. Velký ohlas měla ochutnávka jablečných výrobků, převážně donesených štrúdlů.

Mgr. Andrea Hendrichová


Příběhy bezpráví - 29. 11.

Pád železné opony - tak znělo letošní téma projektu Příběhů bezpráví. S naším tradičním hostem Ing. Jiřím Čejkou, DrSc., bývalým politickým vězněm, špičkovým chemikem a celoživotním skautem, besedovali žáci 9. ročníku nejen o listopadových událostech roku 1989, ale i o skautingu, jeho filosofii, principech a nelehkých letech 1939-40, 1948-50 a 1968-70, kdy byl opakovaně zakazován a rušen.

Mgr. David Mikoláš


Listopadové okénko do školy - 25. 11.

I poslední podzimní měsíc byl plný školních akcí. Hned na začátku si žáci devátých tříd poslechli zajímavou přednášku k listopadovým událostem roku 1989 a připomněli si 30. výročí sametové revoluce. V polovině měsíce se konala pedagogická rada a rodičovské schůzky. Chodby školy zdobí práce dětí zaměřené tematicky k výuce i ročnímu období. Práce i zábavy bylo dost. Není divu, že nám to ve škole všechno strašně rychle utíká!

Jindra Dvorská


Listopadové události - 5. 11.

Ve spolupráci s Podřipským muzeem v Roudnici nad Labem připravil pražský Ústav pro studium totalitních režimů hodinový vzdělávací kurz, který byl zaměřen na listopadové události roku 1989. Žákům 9. ročníku byl Mgr. Petrem Sedlákem Ph.D. mimo jiné představen nový vzdělávací portál ústavu. Byť ještě ve výstavbě, již nyní nabízí podnětné interaktivní didaktické pomůcky. Z lektorových aktivit (sám je/byl učitelem) bych vyzdvihl jeho upřímnou snahu žáky aktivizovat například při hledání významu 17. listopadu napříč generacemi.

Mgr. David Mikoláš


Projektový den Halloween - 31. 10. a 1. 11.

Na konci měsíce října se pomalu stává pravidlem oslava svátku Halloween. Ve třídách 4. A a 4. B paní učitelky připravily projektový den k tomuto svátku. Všichni se oblékli do strašidelných masek a vyzdobili třídy. Ráno děti přišly s napětím do školy. Bylo pro ně připraveno mnoho úkolů a aktivit ve strašidelném duchu. Naučily se anglickou koledu, lovily jablka z vody bez pomoci rukou, vařily čarodějný lektvar, řešily hádanky, řadily strašidelná slova podle abecedy, soutěžily o nestrašnější smích, vyráběly pozvánku na halloweenskou párty a spoustu dalších zábavných činností. Jako sladká tečka nakonec proběhla strašidelná hostina. Děti tento den hodnotily velmi kladně a paní učitelky měly radost ze spokojených žáků.

Mgr. Božena Suková a Bc. Lenka Jelínková


Říjnové okénko do školy - 31. 10.

Žáci 3. a 4. ročníků zahájili v rámci tělesné výchovy plavecký výcvik. Chodby opět zdobí podzimní práce dětí. Ve středu 16. října se žáci prvních a druhých ročníků zúčastnili celoškolního projektu Bubny do škol. Tato akce byla velice kladně přijata všemi. Zábava, spolupráce, soustředění, to vše byl výsledek této celoškolní akce.

Jindra Dvorská


Projektový den mimo školu OCÚ Děčín - 22. 10.

Žáci 1. tříd si zpříjemnili podzim návštěvou Depa v Děčíně. Aby byl celý den zaměřen pouze na mašinky, vyrazili jsme ráno vlakem do Děčína. Tam na nás čekali pracovníci Depa a odvedli nás na místo. Nejdříve děti viděly prezentaci o mašinkách, které jezdí po České republice a dozvěděly se, jak se jmenují. Děti byly nadšené, protože se doslechly, jaká legrační jména mašinky mají, např. Gargamel, Sysel, Brejlovec nebo splašená Housenka. Po prezentaci jsme se prošli Depem, kde jsme viděli práci na opravách lokomotiv, nehodový vlak s jeřábem, který vyprošťuje vlakové soupravy při haváriích. Celý den se vydařil, počasí nám přálo. Při zpáteční cestě děti nadšeně volaly jména mašinek, které jsme potkávali na nádražích.

Mgr. Jitka Liscová a Mgr. Ivana Nováková


Podzimní radovánky v ŠD - říjen

Sychravý podzim berou zvesela děti ve školní družině. K podzimu stejně jako spadané listí patří i pouštění draka, sbírání kaštanů a žaludů. Využili jsme tak podzimních plodů ke cvičení, počítání, zkoumání a hlavně k tvoření. Vznikla nám tak strašidýlka, velké obrázky z kaštanů i spadaného listí. Také počasí nám přálo a mohli jsme využít slunné odpoledne k pouštění draků.

Jindra Dvorská


Jabloňový podzimníček - 7. 10. až 12. 10.

Od 7. 10. do 12. 10. 2019 proběhl ve školní družině projektový týden s názvem Jabloňový podzimníček. Téma jablíček provázelo děti v různých aktivitách. V rámci výtvarné a pracovní činnosti tvořily krásné výrobky a kresby, které jsou vystaveny v ŠD. Nechyběl ani zpěv a tanec.

Jindra Dvorská


Plavecký kurz - září až listopad

Na začátku školního roku odstartoval pro třetí a čtvrté ročníky naší ZŠ plavecký výcvik. Zprvu byly některé děti lehce rozpačité. Brzy se však s vodou skamarádily. Musím říci, že všechny paní plavčice mne i mou kolegyni potěšily velmi milým, přátelským a vstřícným přístupem k dětem, ale i tolerancí a důsledností, s jakou na děti působily. Každá lekce tak byla pro děti velmi pestrá, zajímavá, hravá, ale i akční. Žádná z lektorek ani z nás učitelek nezaváhala, aby v plavkách skočila do bazénu či se ohřála na chvíli v sauně nebo ukázala dětem, že všechny plavecké styly či skoky do vody jsou možné, pokud budou chtít a mít odvahu. Mnoho dětí to také dokázalo, překonalo sama sebe a zažilo pak pocit naplnění a radosti. Nyní jsme již za polovinou kurzu a blížíme se k jeho závěru. Všechny děti udělaly veliké pokroky a na pár momentů se dokonce změnily v zajímavá zvířátka ve vodě - jako jsou třeba lachtani, tučňáci, želvy, delfíni, žabky nebo žraloci. Ti nejlepší plavci stále zdokonalují plavecké techniky a vytrvalost, zatímco ostatní děti prohlubují a zlepšují získané plavecké dovednosti. Ráda bych poděkovala všem lektorkám za jejich nasazení a pozitivní náladu, která provázela každou lekci plavání, ale také bych chtěla poděkovat všem dětem, které plavání zvládaly s energií a s nadšením. Všem se nám bude trochu stýskat, až kurz skončí. Plavání zdar!

Mgr. Jana Eliška Hrabánková


Adaptační dny třídy VI. C - 2. a 3. 9.

Ve dnech 3. - 4. 9. 2019 absolvovali žáci adaptační dny s třídním učitelem. Poznávali nové spolužáky, utužovali vztahy ve třídě, učili se spolupracovat, navzájem si pomáhat a tvořili pravidla třídy. Obě dopoledne byla plná her zaměřených na sebepoznání, poznání druhých a spolupráci v týmu. Po pěti hodinách strávených hrami a povídáním ve třídě došlo v úterý i na zaslouženou zmrzlinu.

Mgr. Vlastimil Purchart


První školní den - 2. 9.

Prázdniny utekly velice rychle a my už jsme zase ve škole. V pondělí 2. září oznámilo školní zvonění zahájení vyučování pro všechny žáky naší školy. Konečně nastal ten den, kdy žáci 1. tříd poprvé překročili práh školy jako opravdoví školáci. Ve třídách poprvé zasedli do školních lavic, kde je přivítaly paní třídní učitelky. Prvňáčky přišla také přivítat paní ředitelka PaedDr. Zuzana Zrzavá s místostarostou města Roudnice nad Labem panem Mgr. Jiřím Řezníčkem. Popřáli školáčkům a rodičům do nové životní etapy mnoho úspěchů. Také paní učitelka z přípravné třídy přivítala děti v barevně vyzdobené třídě, aby první den ve škole byl pro děti zajímavý. Přejeme všem úspěšný vstup do nové etapy života. Ať prvňáky vzdělávání těší!

Jindra Dvorská


Prázdninové okénko do školy - 28. a 29. 8.

Během letních prázdnin se ve škole nezahálelo, vše se připravovalo na školní rok 2019/2020. Naše škola od 2. září 2019 přivítá žáky dvěma nově vybavenými PC učebnami, novou učebnou hudební výchovy. V odhlučněné jídelně bude nový vydávací systém jídel. Také školní družina dostala nový dataprojektor, kde mohou děti upevňovat probrané učivo formou hry, a nové police na odkládání školních tašek. Nezapomnělo se také na učitelský sbor, který má nové zázemí ve sborovně. Mateřská škola dostala novou výmalbu do obou tříd s pokládkou nového lina.

Jindra Dvorská


Slavnostní předávání vysvědčení devátým třídám - 28. 6.

Za přítomnosti třídních učitelů, ředitelky školy a zástupců MěÚ bylo žákům devátého ročníku slavnostně předáno poslední vysvědčení. Přejeme jim hodně úspěchů v dalším studijním a i osobním životě.

Mgr. David Mikoláš


Soutěž o pohár hejtmana Ústeckého kraje - 25. 6.

Dvě čtyřčlenná družstva z naší školy se zúčastnila soutěže v branném závodu v areálu Muzea civilní obrany v Ústí nad Labem. V náročném, velmi členitém terénu, prověřila při šesti dovednostních a vědomostních úkolech svou fyzickou zdatnost a týmového ducha. Jednotlivé úkoly byly zaměřeny na téma Ochrana člověka za mimořádných událostí. Obě družstva se probojovala okresním kolem soutěže až do kola krajského. Tým žáků čtvrté třídy vybojoval ve své kategorii hezké druhé místo. Dne 25. 6. si medaile a diplomy účastníci soutěže převzali z rukou hejtmana Ústeckého kraje pana Oldřicha Bubeníčka. Měli ze svého úspěchu velikou radost a projevili přání se podobných soutěží zúčastnit i v budoucnu.

Martina Nosek


Červnové okénko do školy - 25. 6.

V měsíci květnu a červnu to ve škole opravdu žilo, děti 3. až 9. ročníků vyrazily na ozdravné pobyty do školy v přírodě. Počasí jim přálo, přijely plny nových zážitků. V galerii opět nahlédněte na dění ve škole. Žáci naší školy během školního roku navštěvovali mimoškolní aktivity nabízené školou, výběr byl pestrý, od sportovních po výtvarné, rukodělné a hudební (florbal, výtvarný kroužek, kroužek anglického jazyka, pěvecký sbor, kroužek textilní tvorby). Měsíc červen je pochopitelně nejoblíbenějším měsícem celého školního roku. Všichni se těší na zaslouženou odměnu - PRÁZDNINY. Hurá za dobrodružstvím!

Jindra Dvorská


Ekologický jarmark - 21. 6.

V pátek 21. června jsme pro nás všechny, ale i pro rodiče, prarodiče a i kolemjdoucí, připravili dnes již tradiční "Jarmark". Tentokrát jsme jej nazvali "Ekologický". Žáci se na něj připravovali v hodinách pracovních činností a výtvarné výchovy, kdy vyráběli nejen předměty k prodeji, ale i různé výrobky, které se vztahují právě k ekologii. Na přípravě jarmarku se tradičně podílely i maminky a babičky, které napekly různé dobroty. Jarmark obohatilo kulturní vystoupení žáků ze tříd 4. A a 9. B. Potěšil nás velký zájem rodičů, prarodičů i bývalých žáků. Školní dvůr byl naplněn k prasknutí.

Mgr. Jiří Neliba


Školní rok 2018/19 žáků 4. A, 4. B

Prázdniny jsou tady a my bychom se chtěli ohlédnout za uplynulým rokem. Školu jsme v září začali na vojenském letišti v Kbelích. Prohlédli jsme si vládní speciál a cvičný letoun pro parašutisty. Další měsíc jsme navštívili železniční DEPO v Praze-Vršovicích. Viděli jsme kabinu strojvedoucího se všemi přístroji a kousek jsme se svezli Pendolinem. 13. prosince jsme se vydali na zámek Loučeň, kde nás pan průvodce seznámil nejen s historií zámku, ale i vánočních stromků v Čechách. Na Podřipské škole jsme si vyprávěli o vánočních tradicích a etiketě stolování. V únoru jsme se opět vydali do Prahy, tentokrát do Národního muzea na výstavu o Keltech. V dubnu měla 4. A přednášku o roudnickém augustiniánském klášteře s archeologem P. Novým. V květnu jsme si s CK Výuka jinak prohlédli nádvoří Pražského hradu, Chrám sv. Víta, Vladislavský sál, Zlatou uličku a známou věž Daliborku. V červnu jsme vyjeli za zábavou do Mirakula. 4. B zakončila rok plavbou výletní lodí po řece Labi a 4. A vyzkoušela lezení po umělé stěně v Roudnici.

Žáci 4. A, 4. B, třídní učitelky Mgr. Jana Bradáčová a Mgr. Alena Kormaníková


Dětský den ve školní družině - 4. 6.

V úterý 4. června připravila školní družina k Mezinárodnímu dni dětí zábavné odpoledne. Prostranství před naší školou ožilo představením klauna Fíly se svou kuchařskou show. Poté pokračoval program dál formou soutěží, plnění dovednostních úkolů jako byl slalom na koloběžkách, souboj dvojic, hod na cíl, střelba na branku aj. Na těchto stanovištích nám s organizací pomáhala děvčata z vyšších ročníků, za to jim patří poděkování. Za splněné úkoly děti obdržely velmi pěkné odměny, které pro ně připravil tým vychovatelek ŠD. Jako bonusovou atrakci děti vyhodnotily průběžné ochlazování vodou formou rozprašování přímo z hadice, která byla obzvláště příjemná v tomto parném dni.

Bc. Petra Kordová


Den dětí se zvířátky - 31. 5.

Za krásného slunečného dne v pátek 31. 5. uspořádal školní parlament dětský den, který se odehrával ve stylu zvířátek a soutěžních her. Pro mladší spolužáky připravili starší žáci mnoho disciplín a úkolů. Děti házely na basketbalový koš, shazovaly kuželky, prolézaly opičí dráhou a střílely na fotbalovou branku. Ovšem největší fronty vznikaly na stanovišti, kde dívky malovaly na obličej obrázky různých zvířat např. motýlů nebo koček. Po ukončení dětského dne rozdaly paní učitelky dětem za jejich šikovnost a snahu různé odměny. Poděkování patří všem, kteří se na organizaci letošního dětského dne podíleli a všechno v teplém počasí zvládli.

Veronika Stanislavová


Škola v přírodě Jiřetín pod Jedlovou - 25. 5. až 1. 6.

Žáci 5. A a 5. B vyjeli na svou poslední společnou školu v přírodě na 1. stupni. "Místem činu" bylo rekreační středisko Netopýr v Jiřetíně pod Jedlovou. O odpolední zábavu se starali vychovatelé z agentury PAC, se kterou jsme již byli na minulé škole v přírodě v Poslově Mlýně. Tématem letošní školy v přírodě byly Hvězdné války. Hned první den se losováním všichni účastníci rozdělili na dva odlišné týmy, které po celý týden proti sobě "bojovaly" na louce, v lese, v táboře, v herně. V dopoledních hodinách, kdy vychovatelé připravovali odpolední program, jsme se prošli do centra Jiřetína, zvládli Křížovou horu, prohlédli si okolí ze zříceniny Tolštejn, vyšlápli si na Jedlovou horu. Při celodenním výletě jsme si prohlédli zámek Lemberk, vlastnoručně vyfoukli svou vázičku ve sklárně AJETO, která nám zůstala na památku a bude připomínat skvělý týdenní pobyt. Při závěrečné písničce na páteční diskotéce se spousta očí zalila slzami. Najednou si všichni uvědomili, co vše za ten týden prožili, s kým se seznámili, jak se vzájemně poznali, jaká parta nadšených mladých lidí jim připravila zábavný program. Loučíme se a na druhý stupeň předáváme slušné, snaživé žáky, které baví poznávat a naučit se něco nového. Děkujeme za úžasnou společnou "pětiletku".

Mgr. Jitka Liscová a Mgr. Ivana Nováková


Květnové okénko do školy - 24. 5.

Rozkvetlý květen nám do školy přivanul svěží vítr, děti svým tvořením rozzářily chodby naší školy. Chodby se zútulnily o relaxační zóny, žáci tak mohou o přestávkách odpočívat, nabrat energii pro další nové poznatky ve vzdělávání. Děti si koutky velice oblíbily, podívejte se v naší galerii.

Jindra Dvorská


XXIII. ročník Evropského festivalu duchovní hudby Šumava-Bayerischer Wald 2019 - 17. až 19. 5.

Ve dnech 17. - 19. 5. 2019 zpěváci Roudnického dětského sboru účinkovali na třech koncertech mezinárodního sborového festivalu. Evropský festival duchovní hudby je nesoutěžním setkáním pěveckých sborů a instrumentálních souborů z České republiky a Německa. Hlavním cílem festivalu je snaha o záchranu středoevropského kulturního dědictví, spočívajícího na křesťanských základech, dále pak oživení jednotlivých kostelů česko-bavorského pohraničí a přeshraniční setkávání evropských národů, což zvyšuje kulturní atraktivitu středoevropského regionu. Hudební náplň festivalu tvoří české a evropské duchovní skladby od gregoriánského chorálu až po současnost. Organizaci festivalu zaštiťuje Kolegium pro duchovní hudbu Klatovy ve spolupráci s Unií českých pěveckých sborů, dále se spolupodílí Západočeská univerzita v Plzni a spolek Musikkreis Bayern-Böhmen z bavorského Lamu. Roudnické děti zazpívaly 17. 5. od 19,30 hodin v barokním farním a poutním kostele Narození Panny Marie z roku 1739 ve Strašíně společně s Komorním sborem Entropie Praha. V sobotu 18. 5. děti zpívaly v 17,30 na mši, a pak na koncertě v kostele Nanebevzetí Panny Marie z roku 1847 v Bodenmais. V neděli 19. 5. v 9,30 na mši, a pak na koncertě v kostele sv. Mikuláše, jehož přestavba byla dokončena v roce 1962, v Böbrachu. Celá akce Roudnického dětského sboru proběhla díky grantu, který spolek rodičů a přátel Roudnická Trojka při ZŠ a MŠ Roudnice nad Labem, Školní 1803 podal do výzvy Města Roudnice nad Labem na projekt Kulturní aktivity pro rok 2019 a získal příspěvek. Dále se vedle rodičů účastníků na akci finančně spolupodílelo SRPDŠ při ZŠ K. Jeřábka a Roudnická Trojka.

Zuzana a Jiří Zrzavých


Evropa čte - květen

Povíme Vám o jedné naší netradiční vyučovací hodině. Mysleli jsme si, že budeme mít hodinu angličtiny, když najednou do naší třídy přišla 3. C. Dozvěděli jsme se, že ve dnech 23. 4. až 9. 5. probíhá akce Evropa čte - čtěte s námi! Projekt podporuje literární dovednosti, společné sdílení pocitů a zážitků z hlasitého čtení. V úvodu si s námi paní učitelky zopakovaly naše znalosti o pravěku, donesly modely všech stádií lebky od počátku do dnešní doby. Např.: 1. stádium - dolní čelist je posunuta vpřed, horní čelist je vzadu a obličejová část je větší než mozková. Říkali jsme si: Co jedli? Čím bojovali? Kde bydleli? Co je to pravěk? A vlastně vše o pravěku. Hodně jsme se dozvěděli a zopakovali si látku. Paní učitelky nám přinesly knížku o pravěku jménem Lovci mamutů. Žáci 3. C a 7. B měli možnost přede všemi přečíst kousek textu. Bylo to velice naučné a zábavné.

Žáci III. C a VII. B


Beseda o zdravém způsobu života - 2. 5.

Žáci 5. B si pozvali na návštěvu fyzioterapeuta a trenéra karate pana Točína. Vzhledem k tomu, že měli v hodinách přírodovědy zvládnutou kapitolu o lidském těle, dozvěděli se spoustu dalších zajímavostí, které se týkají zdravého způsobu života a zdravé výživy především. Povídali si o škodlivosti návykových látek, správném stravování a také o tom, co způsobuje nedostatek pohybu a špatné držení těla. Na závěr viděli několik ukázek z karate a způsob sebeobrany před napadením. Žákům se beseda líbila a určitě byla zajímavým doplněním výuky.

Mgr. Ivana Nováková


Čarodějnický rej - 30. 4.

V úterý 30. dubna bylo ve školní tělocvičně plno čarodějníků a čarodějnic. Převleky dětí a vychovatelek ukázaly, že jim nechybí smysl pro humor a nadsázku, byly opravdu působivé. Před odletem na čarodějnický rej jsme se posilnili imaginárním čarodějnickým gulášem, uvařeným z hadů, pavouků, žížal a další havěti. Potom už děti čekal nebezpečný let, při kterém musely proletět lesem plným her a tance. Závody v letu na koštěti, podlézání pod brankou a podbíhání pod lanem. V cíli jsme se radovali ze zdárného letu. Snad jsme touto akcí alespoň trošku zpestřili dětem úterní odpoledne a připomněli si tak tradici Pálení čarodějnic.

Jindra Dvorská


Čarodky - 30. 4.

Čáry máry abraka znělo posledního dubna ve 3. C. Vrchní čarodějka seznámila děti s poddruhy všelijakých bab. Ve skupinkách daly hlavy dohromady, nakreslily a popsaly svoji čarodějku, vymyslely kouzelné lektvary. Následovalo protažení těla v rámci kouzel a zručnost při létání na koštěti. Jsme rádi, že nikdo neodletěl, a za rok se budeme těšit na nové kouzlení.

Mgr. Andrea Hendrichová


Dubnové okénko do školy - 28. 4.

A je tu zase duben. Máte možnost nahlédnout do běžného života naší školy. Prezentujeme jarní a velikonoční výtvarné práce našich žáků, ukázky menších projektů v rámci vyučování, výzdobu školy a další jiné zajímavé aktivity. Jsou to drobné střípky z každodenního života ve škole, které dohromady napomáhají zkvalitnit výuku, motivovat žáky k lepším výkonům a především upevňovat pozitivní přátelské vztahy.

Jindra Dvorská


Deskové hry - 12. 4.

Postřeh, taktika, trpělivost, znalosti, to vše žáci 3. C uplatnili v pátek 12. dubna při deskových hrách. Nejdříve se seznámili s historií deskových her a jejich dělením. V rámci matematiky trénovali kombinaci a taktiku, v českém jazyce se seznámili s pravidly a jejich dodržováním. Třída se proměnila v jednu velkou hernu a žáci v zapálené spoluhráče či protihráče. Při některých hrách bylo nutné si vzpomenout na znalosti získané v rámci výuky. Došlo i na hry v provedení moderní techniky, a tak se někteří žáci zapotili i u počítače. Den se vydařil a již teď se těšíme na další aktivity.

Mgr. Andrea Hendrichová


Tvořivý šikula - 8. 4. až 17. 4.

V týdnu od pondělí 8. 4. 2019 do středy 17. 4. 2019 proběhl v ŠD projektový týden zaměřený na jarní zvyky a tradice. Děti ze všech oddělení si během celého týdne prošly řadou aktivit. Během prezentace se dozvěděly o tradicích a zvycích, na to navazoval vědomostní kvíz. Poté na děti čekala pestrá nabídka her a aktivit spojených s písničkou, zdobení velikonočních perníků a nakonec malování vajíček voskem. Změny aktivit děti přijaly velmi pozitivně, těšily se ze dne na den na nové činnosti. Závěr týdne byl zakončen tvořením rodičů s dětmi.

Jindra Dvorská


Školní družina má talent - 2. 4.

Dne 2. 4. 2019 se konal již 3. ročník talentové soutěže Školní družina má talent. Porota měla možnost hodnotit např. hru na zobcovou flétnu a na klavír, vystoupení mažoretek i tanečnic, zpěv a to i rapový, i krásné dramatické zpracování vlastních pohádek. Všichni účastníci obdrželi diplomy a vítězové drobné odměny.

Hana Bělková


Březnové okénko do školy - 29. 3.

Nejen upevňování znalostí a procvičování probraného učiva, ale i rozvoj pracovních a výtvarných dovedností, práce ve skupinách, návštěva koncertu a spousta dalších zábavných aktivit nás může ve škole také potkat. Vyměnili jsme výzdobu v jednotlivých třídách, ale i na chodbách, abychom se definitivně rozloučili se zimou. Sněhobílou barvu nahradila ve většině zelená, žlutá a růžová. Prostřednictvím naší fotogalerie můžete nahlédnout na práci žáků, v okénku do základní školy se pravidelně setkávat s pracemi žáků a děním ve škole. A právě žáci dělají naši školu takovou, jaká je.

Jindra Dvorská


Noc s Andersenem - 29. 3.

Pátek 29. března prožila třída 3. C s H. Ch. Andersenem. Téma projektového dne bylo zaměřeno na knihy z nakladatelství Albatros a na spisovatele Ondřeje Sekoru a Václava Čtvrtka. V úvodu se žáci z prezentace seznámili s tvorbou a životem dánského spisovatele H. Ch. Andersena. Další část projektu byla věnována přineseným knihám. Většina titulů byla od autora známé postavičky Ferdy mravence. Závěr byl věnován vlastní tvorbě - žáci si vyrobili malou knížečku.

Mgr. Andrea Hendrichová


Řopík - 15. 3.

Dne 15. 3. 2019 jsme se se třídou zúčastnili exkurze do původního bunkru ŘOPÍK z doby 30. let minulého století. Nachází se v blízkosti obchodního centra v Roudnici nad Labem. Tento bunkr je velice hezky zrenovovaný, nově natřený a vůbec pěkně udržovaný. Ihned po příchodu se nás ujal průvodce. On i jeho kolegové byli oděni do tehdejších vojenských uniforem. Pan průvodce nám vyprávěl o historii tohoto bunkru a o tom, jak ho za 2. světové války využívali. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých informací a faktů. Poté, co pan průvodce domluvil, nám ukázal vojenské vybavení, které u sebe míval skoro každý voják. Patří mezi to hlavně: helma ve tvaru hříbkové hlavičky, lopatka na vykopávání a puška, na jejíž konec se dá nasadit bodák. Potom nám ještě ukázali velký a malý kulomet. Tyto kulomety si naši dobrovolníci mohli podržet a potěžkat. Jakmile na nás vyšla řada, mohli jsme po malých skupinkách vstoupit i do bunkru. V bunkru je to velice stísněné. Uvnitř byla spousta zbraní a vojenského náčiní. Z malých okýnek bunkru ven míří konce dalších kulometů. Nechápu, jak uvnitř mohl někdo vydržet, ale jedno je mi jasné - máme na svoje předky být proč hrdí.

Anna Kolková


Arnika - 3. až 9. 3.

Letos jsme na lyžařský výcvik vyrazili opět do krkonošské Roudnice v rekordním počtu 52 žáků. Panovala tam přátelská atmosféra, kterou vnímali jak žáci, tak učitelé. Prožili jsme spoustu zábavy a mnoho zážitků. Třeba prohlídka Rautisu (což je výrobna vánočních ozdob). Také jsme každý večer měli poučné a velmi zajímavé přednášky. Pro zdatnější sportovce se uspořádal celodenní výlet na běžkách na krásné místo zvané Dvoračky. Samozřejmě jsme nejvíce času trávili na lyžařské sjezdovce Vurmovce. Pro šikovnější nebo odvážnější lyžaře tu byla možnost zkusit si i větší sjezdovku, která se nazývá Aldrov. Na běžky nám posloužil okruh před naší chatou Arnikou. Všechny tyto zážitky zakončily závody ve sjezdovém lyžování a běžkování. Každý účastník si sjel Vurmovku alespoň párkrát. Za to jsme vděčni panu doktorovi Navrátilovi, paní učitelce Richtrové, Volfové a nejvíce paní ředitelce Zuzaně Zrzavé. Už se těším na příští rok, až se tam zase vrátíme.

Karolína Tomanová


Masopustní týden - 25. 2. až 29. 2.

V týdnu od pondělí 25. 2. do pátku 28. 2. proběhl ve školní družině projektový masopustní týden. Děti se v rámci tématu dozvěděly o masopustních zvycích, vytvářely masky, návrhy pozvánek na masopustní bál. Ten se konal ve čtvrtek 27. 2. ve školní tělocvičně, kde se hemžily postavy z pohádek a masky zvířátek. Všechny děti se s radostí pustily do plnění disciplín, například slalom s pálkou a na ní míček, nebo namotávání provázku na tyčce s rybou na čas. Nikomu se naštěstí ruce nezamotaly, a tak si všichni mohli společně zatancovat a ve finále vytvořit dlouhého hada a proběhnout se po celém sále. Sešlo se nás opravdu hodně a naše školní tělocvična ožila dětským smíchem a dobrou náladou.

Za školní družinu Bc. Petra Kordová


Vzpomínka na zimu - 3. 1. a 4. 2.

V rámci výtvarné výchovy si žáci 5. A a 6. A při sněhové nadílce vyzkoušeli, jaké je malování na sníh. Pod rukama mladých výtvarníků vznikala pestrá díla pomocí anilinových a vodových barev.

Mgr. Andrea Hendrichová