Fotogalerie 2021


Prosincové okénko do školy

Prosinec, krásný měsíc plný přání a očekávání. Kouzlo Vánoc a zimy bylo na naší škole vidět všude. Posuďte sami v naší fotogalerii.

Jindra Dvorská


Vánoční koncert RDS - 20. 12.

V pondělí 20. 12. 2021 proběhl koncert RDS a jeho přípravných oddělení. Byli rádi, že jsme po necelých dvou letech opět mohli zpívat na veřejnosti. Poslední rok byl pro zpěv a koncertování velmi obtížný. Nacvičovali jsme on-line a od září už normálně ve škole. Po několika letech jsme měli možnost se vrátit do sálu v Kulturním domě Říp, který je naší domovskou scénou. Je to krásné a příjemné prostředí. Srdíčka (děti prvních tříd zpívající pod vedením paní učitelky Lenky Krajníkové), Sluníčka (děti druhých a třetích tříd) a hlavní oddělení RDS (děti od čtvrtých do devátých tříd, které pracují pod vedením Zuzany a Jiřího Zrzavých), ti všichni prokázali znalost, chuť a radost ze zpívání úprav lidových písní, vánočních skladeb a koled. Zúročila se tak naše příprava i ze soustředění v Horní Vysoké, které jsme na podzim absolvovali. Na konci našeho koncertu se všechny děti sešly na podiu a společně zazpívaly pásmo koled.

Adam Král & Nela Štěpánková


Mikuláš - 3. 12.

Po roce opět na naši školu zavítal Mikuláš se svým doprovodem. Přizpůsobil se epidemiologickým opatřením, nechal sebe i čerty s andělem očkovat a vyrazili nejprve do mateřské školy, kde rozdali dětem čokoládové Mikuláše a adventní kalendáře. Pak navštívili děti přípravné třídy a žáky prvních a druhých tříd, kteří je očekávali s nadšením i trochou napětí. Za přednesené básničky a zazpívané písničky dostaly děti bonbóny. Všichni si užili hodně legrace a na shledanou zase za rok, Mikuláši! Nezapomeň vzít s sebou divočejší čerty!

Mgr. Dana Horáková


Čertíci - 3. 12.

K pohádkovým postavám a k měsíci prosinci neodmyslitelně patří Mikuláš, čerti a andělé. V pátek 3. 12. se žáčci třídy 1. A proměnili převážně v čertíky. Dobro vyvažovali dva andílci. Pekelné řádění začalo výrobou čertíka a pokračovalo čertovskou matematikou. Během třetí hodiny navštívil děti sám Mikuláš se svou družinou. V tu chvíli se ve třídě rozhostilo ticho, děti společně zarecitovaly a zazpívaly za doprovodu kytary. Na závěr slíbily, že budou hodné.


Mgr. Andrea Hendrichová

Zábavná matematika

Jak vypadá krejčovský metr, odměrka na mililitry či váha na mouku? Během čtrnácti dní jsme na všechno přišli. Matematika není jen o počítání, ale také o poznávání základních měřicích jednotek. Umíme se změřit, zvážíme si cokoliv, a dokonce už víme, kolik mililitrů se vejde do jednoho litru.

Jana Diviáková


Listopadové okénko do školy

Tento měsíc úspěšně proběhly rodičovské schůzky. Začátek měsíce nám dopřál krásné slunné dny. Žáci vyzdobili naši školu barvami podzimu, podívejte se ve fotogalerii.

Jindra Dvorská


Halloween - 2. 11.

V Česku není Halloween tak zcela tradiční svátek, přesto jsme si s dětmi tento den užily. Všichni víme, že tento den se týká hlavně Dušiček, nicméně je dobré si o tomto svátku popovídat a v závěru nesmutnit a slavit.

Třídní učitelky druhých tříd


Soustředění Roudnického dětského sboru

Ve dnech 24. - 26. 10. 2021 se zpěváci Roudnického dětského sboru vydali po roce pauzy na sborové soustředění do Horní Vysoké. Toto soustředění se pořádá hlavně kvůli mladším účastníkům, aby se spřátelili se staršími členy a doučili se písně, které ostatní už umí.

Sraz jsme měli v neděli 24. 10. 2021 před školou ve Školní ulici v 8:15. Otestovali jsme se. Na místo jsme přijeli v 9:30. Poté, co jsme si vybalili, jsme se sešli ve společenské místnosti, kde jsme se dozvěděli, co budeme celé dny dělat. Rozdělili jsme se na tři skupiny tak, aby v každé bylo stejně mladších i starších členů. Tyto skupiny po celou dobu pobytu sbíraly body v různých hrách a soutěžích. Po obědě nás čekal krátký polední klid. Po něm jsme vyrazili ven na procházku. Měli jsme za úkol postavit z přírodních materiálů portrét paní ředitelky, nebo pana učitele. Výtvory byly ohodnoceny. Odpolední slunce zalévalo probarvené stromy, prostě nádhera. Když jsme se vrátili, následovala společná zkouška, pak dělené. Po večeři si nejstarší členové sboru připravili pro mladší zpěváky stezku odvahy. Převlečení za strašidla jsme pozorovali, jak se naši mladší kamarádi nebojí projít námi vytvořenou trasu ve dvojicích. Ráno byl budíček v 7:30. Od snídaně až do oběda jsme s krátkými přestávkami zpívali. Při poledním klidu patronové (nejstarší členové sboru) učili čtvrťáky a páťáky písničky, ze kterých byli v úterý zkoušeni. Odpoledne jsme hráli šipkovanou. Zodpovídali jsme různé otázky. Na konci trasy jsme museli objevit poklad. Večer po všech zkouškách a večeři si každá skupina připravila dvě hry. Jednu na pohyb a jednu na myšlení. Večerku jsme měli ve 22:00. Ráno jsme měli poslední zkoušku a nejmladší členové byli přezkoušeni z písniček, které se učili se svými patrony. Před odjezdem jsme měli vyhodnocení skupin a bodů za pokoje. Odjezd byl ve 14:00 hodin. Ke škole ve Školní ulici jsme se vrátili před třetí hodinou. Moc se nám domů nechtělo. Byli jsme unavení, ale spokojení. Sbormistři byli potěšeni, kolik písniček jsme si dokázali zopakovat. Bylo znát, že sbor v době distanční výuky online zpíval. Už se těšíme na vánoční zpívání. Doufejme, že se loňský rok nebude opakovat.

Kateřina Preislerová


Větroplach

Děti z naší školní družiny se v době výtvarné zájmové činnosti pustily do výroby podzimního větroplachu. Práce se setkala s velkým nadšením a výsledek je úžasný. Nezůstalo jen u samotné výroby větroplachu. Odměnou za vynaloženou námahu byla radost a zábava.

Jindra Dvorská


Říjnové okénko do školy

Tento měsíc nám počasí dopřálo hodně slunce a krásného počasí. Žáci šestých ročníků absolvovali seznamovací pobyt na Skautské základně Mentaurov. Roudnický dětský sbor vyjede na každoroční týdenní soustředění do Horní Vysoké. Také škola se oblékla do podzimních barev.

Jindra Dvorská


Zářijové okénko do školy

Letošní školní rok začal pro mnohé žáky radostněji než jindy. Po dlouhé online výuce se všichni za určitých opatření mohli setkat osobně ve třídách. Děti vyzdobily školu svými pracemi, podívejte se ve fotogalerii.

Jindra Dvorská


Návštěva budhistického chrámu - 29. 9.

Dne 29. 9. 2021 jsme jeli na výlet do vietnamské tržnice SAPA v Praze. Po přivítání jsme se vyfotili u haly DÔNG DÔ, kde se konají společenské akce až pro 700 lidí. Poté jsme vyrazili do budhistického chrámu. Před chrámem se nacházela jedna větší socha Budhy a obrazy se sochami vyjadřujícími vznik budhismu. Uvnitř chrámu se nacházela modlitebna se svatyní Budhy a zde nám mnišky ukázaly, jak probíhá modlitba. Tam nám popsali, jak vznikl budhismus ve vietnamštině, přičemž nám náš průvodce vše překládal do češtiny. Poté nás pohostili čajem a vietnamskými sladkostmi. Po východu z chrámu byla celá třída udivena, jak jsou vietnamská kultura a budhismus propojeny. Dále jsme vyrazili do největšího obchodu v Sapě - Tamda, kde nás provedli a představili nám exotické ovoce. Poté jsme měli rozchod, kdy jsme si šli koupit vietnamské jídlo, sladkosti a různé zajímavé věci. Moc se nám zde líbilo, bylo to velmi zajímavé a edukativní. Děkujeme!

Za 9. A, Veronika Klížová a Barbora Soukupová

Naši exkurzi do SAPY podpořil Svaz Vietnamců v ČR. Děkuji panu Dr. Nhien Nguyen Duy, předsedovi Svazu Vietnamců v ČR, který exkurzi pro moji třídu zajistil a panu Ngo Ngoc Phuong, předsedovi Svazu Vietnamců v Roudnici nad Labem a okolí, který nás po Sapě provázel a v pagodě nám tlumočil. Velmi děkuji mniškám v pagodě za milé přijetí, pohoštění a dárky.

Martin Pokorný, třídní učitel 9. A


Výlet do Ledvic a Mostu - 3. 9.

Dne 3. 9. 2021 se uskutečnil výlet žáků 9. A do Ledvic a Mostu. Cestou vlakem do Ledvic a Mostu nás překvapila zdevastovaná průmyslová krajina mezi Ústím nad Labem a Mostem. V Ledvicích jsme měli exkurzi do nejmodernější tepelné elektrárny v ČR. Tento "nový zdroj" elektrárny má výkon až 660 MW. Nový zdroj již nemá komín. Vyčištěné zplodiny odcházejí chladicí věží. V průběhu exkurze jsme zhlédli informační film o významu elektřiny a její výrobě v 3D kině. Potom jsme se podívali do kotelny (kotel elektrárny spolu s mlýny uhlí je vysoký přes 130 m) a na nejvyšší rozhlednu v ČR, která je na střeše kotelny ve výšce 144 m. Na rozhledně jsme určovali některé vrcholy Krušných hor a Českého středohoří a viděli jsme důl Bílina, kde se těží uhlí pro tuto elektrárnu. V průběhu exkurze jsme vypracovávali pracovní listy. Z informací, které jsme získali v elektrárně, jsme si spočítali, že skoro 10 % z vyrobené elektřiny se spotřebuje na těžbu a dopravu uhlí do elektrárny a dalších téměř 10 % výkonu se spotřebuje na provoz tepelné elektrárny a čištění zplodin a vody. Všechny nás překvapily obrovské rozměry elektrárny. V Mostě jsme navštívili místa, kde stávalo staré město Most. Po vytěžení uhlí zde proběhla rekultivace. Vzniklo zde rekreační jezero Most. Navštívili jsme pláž u jezera. Zastavili jsme se také u přestěhovaného Děkanského chrámu. Stěhování chrámu v roce 1975 je zapsáno v Guinnessově knize rekordů jako stěhování nejtěžšího předmětu v dějinách. Žáci se seznámili se zrekultivovanou krajinou po těžbě uhlí. Z Mostu domů jsme jeli Švestkovou dráhou. V motoráčku jsme si užili kávu a čaj, které nám paní průvodčí zdarma uvařila. Na výletě si mnoho žáků uvědomilo, jak je prima žít v Roudnici a jejím okolí a ne ve zdevastované průmyslové krajině Podkrušnohoří. Jednoduše to vyjádřili někteří žáci při příjezdu do Roudnice slovy: "Vítejte v civilizaci!"

Mgr. Martin Pokorný, třídní učitel


Slavnostní přivítání prvňáčků - 1. 9.

Slavnostní přivítání prvňáčků proběhlo letos poprvé v nově opraveném kulturním domě Říp. Po úvodních slovech si noví žáčci převzali od města pamětní list, pero a od třídních učitelek placku s motivem ročního zaměření tříd. Po slavnostním ceremoniálu se děti se svými rodiči přesunuly do školy, kde pokračovalo zahájení školního roku.

Mgr. Andrea Hendrichová


Rozloučení s deváťáky - 28. 6.

Tradiční loučení s absolventy devátých tříd letos neproběhlo ve školní budově, jak bývalo po dlouhá léta zvykem, nýbrž v nově zrekonstruovaném a mnohem reprezentativnějším KD Říp na Husově náměstí. Po úvodním slovu ředitelky školy a zástupců Města Roudnice nad Labem následovalo předávání pamětních listů a dárkových poukazů třídními učitelkami, které se přirozeně neobešlo bez slziček a přátelských objetí. Na vysvědčení si ale deváťáci museli počkat až do středy. Přejeme jim hezké léto a mnoho úspěchů a radostí v následujících letech.

Mgr. David Mikoláš a Mgr. Miroslav Novák


Fotosoutěž Káně

V rámci vyhlášení akce Pták roku 2021 byla vypsána fotosoutěž Káně. Pořídit fotku káně není nic jednoduchého, nečeká, nepózuje před fotoaparátem. Proto některé fotografie byly pořízeny za jízdy z automobilu. Fotografy se stali: J. Schneider, J. Csatlósová, S. Csatlósová, E. Bayarmagnai, T. Vetešníková, A. Fujerová. Čáp je symbolem jara, a tak mohli žáci volnou technikou ztvárnit tohoto dlouhonohého opeřence. Do výtvarné činnosti se pustily Lenka Aliová a Ema Fáryová z 2. A.

Mgr. Andrea Hendrichová


Bereme život vážně - 23. 6.

První pomoc v 1. C

Bereme život vážně - učíme se první pomoc zážitkem s panem Kubou Bakalárem. Povídali jsme si o základech první pomoci, jaká známe důležitá telefonní čísla a také, že je v této době důležitá aplikace Záchranka, která nám pomůže určit i místo, kde se nacházíme. Každý jsme si přinesli svou plyšovou hračku, které jsme se snažili poskytnout první pomoc. Vyzkoušeli jsme si také fixování končetin.

Jana Diviáková


Farma Vědomice - 18. 6.

V tento den jsme se vydali pěšky do Vědomic do Statku na Dvorečku, kde jsme si prohlédli zdejší hospodářská zvířata a dozvěděli jsme se, jak o ně pečovat. Mohli jsme si je dokonce i pohladit. Často se vám nestane, že si můžete pohladit krávu, koně nebo hada. Vyzkoušeli jsme si kartáčování kravičky, zkusili si na její maketě dojení. Společnými silami jsme si utloukli máslo, které jsme pak na chlebíčku ochutnali. Na závěr jsme se mohli zchladit vodou ze zdejšího zavlažování.

Mgr. Jana Bradáčová


Etiketa v každodenním životě - 17. 6.

Projekt mimo školu - 1. B, 1. C

Pravidla platí vždy a všude. Někdo je dodržuje do puntíku, někdo méně a někdo také vůbec. My jsme se přesvědčili o tom, že je důležité pravidla opravdu dodržovat, neboť je to slušnost, která vypovídá o naší osobnosti a správném vychování. A tak jsme se vydali do litoměřického Divadla K. H. Máchy, kde jsme se správnému chování učili. Vyzkoušeli jsme si role, co je správně a co špatně. Chování u stolu, v restauraci, na různých kulturních akcích, ale také slušné chování vůči ostatním osobám v běžném životě. V závěru jsme byli odměněni naučnou pohádkou Patálie pana Paka souboru divadla POHADLO aneb Pohádkové kukadlo a také certifikáty slušného chování od Mgr. Terezy Rozmarové.

Jana Diviáková, Markéta Šmídová


Malování na hedvábí - 11. 6.

Malování na hedvábí dokáže zázraky a o tom, jsme se právě přesvědčili díky naší šikovné kolegyni Mgr. Haně Berounské, která nás do světa barev a kouzel zasvětila. Malování na hedvábí je stvořeno pro všechny bez ohledu na věk. Při této práci bylo veselo a barevno, žáci byli nadšení, co všechno se dá pomocí barev na textil namalovat. Důkazem veškerého nadšení byly rozhovory dětí o výběru odstínů, správném nanášení kontury a závěrečného výsledku.

Třídní učitelky Jana Diviáková a Markéta Šmídová


Porta Bohemica - 3. 6.

Projektový den 4. B a 4. C

Na projektový den jsme se dlouho připravovali. Konečně se epidemiologická situace vylepšila a my jsme společně mohli podniknout cestu na Portu Bohemicu. Autobus nás dopravil do Libochovan, kde naše cesta začala. Děti byly seznámeny s trasou, s jejím cílem a s úkoly, které budou postupně plnit. Dostaly mapku trasy, a tak se mohly samy orientovat podle světových stran, kudy trasa povede. Byly rozděleny do dvou skupin, ve kterých se postupně střídala činnost s odborníkem a pedagogem. Na počátku byly děti seznámeny s chováním člověka v přírodě a s živočichy, které můžeme v přírodě spatřit. Během cesty jsme došli ke zbytkům starého hradiště. Děti byly seznámeny s pověstí, která se k tomuto místo vztahuje - obléhání početným vojskem. Zahráli jsme si společně hru na "Obléhání a dobývání". Hra měla velký úspěch. Během ní dokázaly děti vhodně volit strategii boje. Prohlédly si zbytky valů starého hradiště Hrádek. Porovnávaly je s přiloženou leteckou mapkou. Prošli jsme podél téměř celého hradiště, kde jsme si všímali, jak naši předkové dokázali zabezpečit svá osídlení. Cesta pokračovala po zajímavém přírodním úkazu - stepi, kde měly děti možnost vidět chráněný druh - ještěrku zelenou. Seznámily se s různými druhy rostlin, stromů a keřů. Během cesty dostávaly úkoly, ke kterým si měly rozmyslet odpovědi, vše zúročily v závěru. Podle mapky se děti zorientovaly a postupovaly na jednu z nejkrásnějších vyhlídek na meandr řeky Labe (U tří křížů). Děti se seznámily s pověstí, která se k tomuto místu vztahuje, pokoušely se domyslet jinou variantu, jak by příběh mohl pokračovat. Z vyhlídky se rozhlédly po kraji, kde viděly jako na dlani svůj rodný kraj - horu Říp, Milešovku a část Českého středohoří. Sestup byl v poměrně obtížném terénu, takže řada dětí musela "překonávat fyzicky i morálně sama sebe". Všechny děti to však zvládly výborně. Závěr byl u koryta řeky Labe, kde děti odpovídaly na připravené otázky, podle mapky ve skupinách malovaly tok řeky Labe od pramene až po ústí do Severního moře. Zaznamenávaly nejdůležitější místa na Labi, orientovaly se, kde je horní, střední a dolní tok. Správně určovaly pravý a levý břeh řeky Labe. Celý projekt byl ukončen ve Velkých Žernosekách. Projektový den spolu s odborníkem hodnotíme jako velmi zdařilý. Spolupráce s panem Fejfárkem a paní Michalcovou se nám vydařila bez problémů. Měli hezký přístup k dětem, své znalosti a vědomosti jim dokázali vhodnou formou předat a zaujmout je svým přístupem. V průběhu projektu se děti seznámily s řadou nových poznatků, zorientovaly se v přírodě podle světových stran (zúročily své vědomosti z vlastivědy), poznaly opevnění hradiště původních obyvatel (návaznost na vlastivědu), poznaly přírodní úkazy v krajině v okolí bydliště (přírodověda), zvládly přesun v poměrně členitém terénu (tělesná výchova). Se získanými poznatky budeme opět pracovat v hodinách vlastivědy, přírodovědy, ale i výtvarné a pracovní výchovy.

Třídní učitelky 4. B a 4. C


Výuka prvouky v 1. C - 3. 6.

Žáci 1. C vyrazili do víru našeho města poznávat dopravní značení. Zážitkové učení děti baví a je pro ně velkým přínosem. Mohou poznat dopravu v praxi, podívat se, jak funguje vše ve skutečnosti. Za odměnu děti dostaly zmrzlinu. Cestou zpět do školy potkaly příslušníky Policie České republiky, kteří byli vstřícní a nechali děti nahlédnout do vozu. Bylo to krásné zakončení hodiny prvouky na téma dopravní výchova.

Jindra Dvorská a Jana Diviáková


Zápis pro přijaté prvňáčky - 2. 6.

Ve středu 2. června se za krásného slunečného počasí před naší školou uskutečnil zápis pro přijaté prvňáčky a děti do přípravné třídy. Budoucí žáčci se tak mohli poprvé setkat se svou budoucí paní učitelkou. Rodiče získali potřebné informace o pomůckách. Na nové žáčky se těšíme po prázdninách.

Jindra Dvorská


Den dětí - 2. 6.

2. června proběhl ve školní družině Den dětí. Paní vychovatelky připravily pro děti v pěti odděleních hry a soutěže, kde si vyzkoušely různé dovednosti, soustředění a trpělivost. Za to dostaly drobné odměny a sladkosti. Všichni jsme si zábavné odpoledne moc užili.

Jindra Dvorská


Květnové okénko do školy

Od 24. května nastoupili všichni žáci na distanční výuku. Po dlouhé pauze škola zase žije plným životem. Je to vidět na chodbách i ve třídách, práce dětí jsou toho důkazem.

Jindra Dvorská


První pomoc ve školní družině - 18. 5.

Dne 18. května proběhl ve školní družině další velice zajímavý projektový den na téma PRVNÍ POMOCI. Děti besedovaly s panem S. Moravcem, který je záchranářem Rychlé zdravotnické pomoci. Dozvěděly se, jaké číslo volat v případě nehody, úrazu, jak komunikovat s operátorkou na druhém konci telefonu. Názorně si vyzkoušely masáž srdce, jak zastavit krvácení a mnoho dalšího. Zajímavé odpoledne všechny bavilo.

Jindra Dvorská


Orientační běh - 6. 5.

Dne 6. května 2021 proběhl ve školní družině projektový den zaměřený na orientační běh. Děti 2. ročníků se dozvěděly mnoho zajímavých informací. Jak pracovat s buzolou, jak se orientovat na mapě, jak vypadají mapové symboly a popisy kontrol. Paní Jana Buková, která je předsedkyní Klubu orientačního běhu v Roudnici n. L., připravila s paní vychovatelkou M. Nosek malý orientační běh v areálu školy. Děti dostaly mapu závodu s kartičkou kontrol. Po splnění úkolů obdržely diplom a upomínkové předměty. Malí závodníci nadšeně zhodnotili svůj první zkušební závod a rádi by se zúčastnili dalších akcí.

Jindra Dvorská


Dubnové okénko do školy

Konečně krok dopředu. Žáci prvního stupně nastoupili 12. dubna 2021 na rotační prezenční výuku. I přes různá nařízení vlády vše klape. Hned je u nás ve škole veseleji, dětský smích a křik zní třídami a chodbami. Žáci pracují s větším zápalem pro věc.

Jindra Dvorská


Březnové okénko do školy

Škola je v provozu jen zčásti, školní družina a mateřská škola zajišťuje hlídání dětí rodičů pracujících v integrovaných složkách. Školní jídelna je také v provozu. Stále trvá distanční výuka. Než nastoupili i žáci 1. a 2. ročníků na distanční výuku, stihli připravit školu na jaro. Prohlédněte si v naší fotogalerii.

Jindra Dvorská


Vesmír

Vesmírem proplula třída 5. C nejen při prezenční výuce, ale i při on-line výuce. Projekt začal Velkým třeskem, postupně se žáci seznamovali s kosmonauty a jejich zvířecími průkopníky, hvězdnými seskupeními a jejich významem pro námořníky. S astronomy si objasnili některé otázky naší Sluneční soustavy. Prohlédli si planety pomocí IT techniky a encyklopedií. Jediné, na co nenalezli přesnou odpověď, byla přítomnost cizí civilizace ve vesmíru. Projekt byl propojen s výtvarnou výchovou. Vznikaly barevné plochy Velkého třesku či představy mimozemšťanů.

Mgr. Andrea Hendrichová, Andrea Horáčková


Únorové okénko do školy

Škola běží ve stávajícím režimu. Žáci přípravné třídy, prvních a druhých ročníků pilně pracují prezenčně. Jejich práce jsou ozdobou tříd a chodeb. Podívejte se ve fotogalerii. Žáci vyšších ročníků se vzdělávají zatím distančně. Přejeme si, aby se vše brzy vrátilo do normálního režimu.

Jindra Dvorská


Matematika hrou

Žáci 2. A se v letošním školním roce učí matematiku Hejného metodou. Jsou to hodiny poznávání, řešení úloh, příkladů pomocí pokus - omyl. V tomto měsíci se žáci seznamovali s krychlí. Poznávali její vlastnosti, krychli " oblékali", vytvářeli střih krychle. S hrací kostkou se téměř každý seznámí při deskových hrách a druháci zjistili, že puntíky na kostce mají matematické pravidlo. Co dalšího k bádání nás příště čeká?

Mgr. Jitka Liscová


Moje kniha - 25. 2.

Každý čtvrtek probíhá 4. vyučovací hodinu v 2. A tandemová výuka, kdy jsou přítomny dvě učitelky. Žáci věděli, že si mají na hodinu čtení přinést svou rozečtenou knížku. Po úvodním povídání, proč čteme knihy, třídní učitelka položila svou knihu a všem sdělila, jak se kniha jmenuje, kdo je hrdinou knížky. Postupně i ostatní žáci přidávali své knihy, ale museli říct, co společného má s knihou, ke které tu svou přikládá. Na závěr hodiny paní učitelka Berounská seznámila s knihami rozdělenými podle určitého věku čtenářů. Příště nás čeká seznámení s pravidly čtenářské dílny.

Mgr. Jitka Liscová


Velikonoční projektový den ve školní družině - 18. 2.

Ve školní družině jsme trochu s předstihem uspořádali velikonoční projektový den. Žáci se díky prezentaci dozvěděli něco nového o zvycích a tradicích. Povídáním jsme se pomalu dostali k samotnému zdobení kraslic. Žáci měli na výběr ze dvou technik, do kterých se pustili s nadšením. Projektový den se vydařil a výsledek byl krásný.

Jindra Dvorská


Pracovní činnosti na sněhu - 8. 2.

Hurá! V našem městě jsme se dočkali sněhové nadílky, která vydržela několik dní. Děti z 2. A byly natěšeny, že půjdou na pracovní činnosti ven a kromě vyrobených mlsek pro ptáčky budou z oken třídy pozorovat i postavené sněhuláky. Ale ejhle! Ze sněhu nešly vyrobit koule. Po prvotním zklamání si děti sníh užily, vyřádily se a po skončení hodiny se rády vrátily ze zimy do tepla.

Mgr. Jitka Liscová


Sněhová nadílka - 8. 2. až 19. 2.

V týdnech od 8. 2. do 19. 2. 2021 nás příroda vyslyšela, splnila nám přání v podobě sněhové nadílky. Taková pohádková zima nebyla u nás už mnoho let. S dětmi ze školní družiny jsme toho hned využili a venku jsme se vyřádili do sytosti. Děti byly vybaveny zimním oblečením a konečně oprášily sáňky a boby. Byla to prostě nádhera.

Jindra Dvorská


Lednové okénko do školy

Po vánočních prázdninách nastoupily na prezenční výuku první a druhé ročníky s přípravnou třídou. Ostatní žáci pokračují doma v online výuce. I přes veškerá vládní opatření se nevzdáváme, věříme, že se vše brzy vrátí do zajetých kolejí.

Jindra Dvorská


Radovánky na sněhu - 11. 1. až 15. 1.

V týdnu od 11. 1. do 15. 1. 2021 nám příroda dopřála sněhovou nadílku. Děti ze školní družiny se s radostí pustily do výroby sněhuláků, zábavu jsme si moc užili, sněhuláci se povedli. Posuďte sami v naší fotogalerii. Přáli bychom si více takových krásných sněhových radovánek.

Jindra Dvorská


Příprava ptačí hostiny dětmi 2. A - 6. 1. až 13. 1.

Vše začalo při hodině čtení po vánočních prázdninách. Četli jsme příběh Dobrůtka pro sýkorky. Byl to návod, jak vyrobit dobrůtky nejen pro sýkorky. Při pohledu z oken třídy na školní zahradu jsme se rozhodli, že zkusíme kelímky také vyrobit. V dalších dnech si děti začaly nosit kelímky. Výtvarná výchova byla spíše hodinou vaření. Plech, elektrická plotýnka, hrnec, vařečka, naběračka. V hrnci jsme rozpustili tuk, postupně jsme přidávali semínka vhodná pro ptáčky a směsí jsme naplnili přinesené kelímky. Počasí přálo, mrzlo a směs v kelímcích tuhla. Pevnými nůžkami na plech paní učitelka odstranila plast a vyrobenou hmotu pro ptáčky jsme dali opět zchladnout na venkovní parapet. V hodině tělesné výchovy jsme se šli nejen vyběhat ven, ale hlavně pověsit vyrobené dobrůtky na stromy v areálu školy. Teď se již těšíme, jak z oken naší třídy budeme pozorovat ptáčky, kterým jsme vytvořili ptačí hostinu.

Mgr. Jitka Liscová