Zájmové kroužky a nepovinné předměty ve školním roce 2022/2023

Zájmové kroužky


Angličtina ve školce

pátek, 6. vyuč. hod., vedoucí Mgr. Eva Richtrová

Dívčí klub

středa, 14:00 - 16:00 hod., 1krát za 14 dní, vedoucí Mgr. Hana Berounská, Hana Havlová


Zájmové kroužky ve školní družině


Aerobik

pondělí 15:00-15:45 hod., vedoucí Bc. Petra Kordová


Angličtina (2. a 3. ročník)

středa 15:00-15:45 hod., vedoucí Bc. Petra Kordová


Hudebně-dramatický kroužek

středa 15:00-15:45 hod., vedoucí Martina Nosek


Hra na zobcovou flétnu (pokročilí)

pondělí 15:00-15:45 hod., vedoucí Ivana Vološčuková


Výtvarný kroužek

úterý 15:00-15:45 hod., vedoucí Renáta Straková, Jindra Dvorská


Nepovinné předměty


Roudnický dětský sbor

čtvrtek, 7. až 8. vyuč. hod., vedoucí PaedDr. Zuzana Zrzavá


Srdíčka

úterý, 5. vyuč. hod., vedoucí Mgr. Lenka Krajníková


Sluníčka

středa, 5. vyuč. hod., vedoucí PaedDr. Zuzana Zrzavá