Zájmové kroužky a nepovinné předměty ve školním roce 2021/2022

Zájmové kroužky


Angličtina ve školce

pondělí, 5. vyuč. hod., vedoucí Mgr. Eva Richtrová


Florbal-dívky

pátek, 7. a 8. vyuč. hod., vedoucí Mgr. Vlastimil Purchart


Zájmové kroužky ve školní družině


Aerobic

pondělí, vedoucí Bc. Petra Kordová


Flétna

pondělí, vedoucí Iva Vološčuková


Hudebně-dramatický kroužek

středa, vedoucí Martina Nosek


Sportovní kroužek

čtvrtek, vedoucí Bc. Petra Kordová


Výtvarný kroužek

úterý, vedoucí Renáta Straková, Jindra Dvorská


Nepovinné předměty


Roudnický dětský sbor

čtvrtek, 7. až 8. vyuč. hod., vedoucí PaedDr. Zuzana Zrzavá


Srdíčka

pondělí, 5. vyuč. hod., vedoucí Mgr. Lenka Krajníková


Sluníčka

středa, 6. vyuč. hod., vedoucí PaedDr. Zuzana Zrzavá