Školní parlament

Náš školní parlament funguje od dubna 2000. Vedení školy potřebovalo spolupracovat se zástupci tříd na plánu akcí školního roku a průběžně řešit problémy, které se ve třídách objevují. Byl svolán spolek zástupců 8. a 9. tříd, vedení školy, výchovného poradce a zástupce projektu zdravá škola. Pojmenovali jsme toto seskupení jako žákovský parlament a do konce školního roku jsme se sešli 3krát. Projednávali jsme přípravu Akademie školy, Dne dětí a rozloučení s 9. ročníkem. V dalších letech jsou zástupci tříd do školního parlamentu voleni vždy v září na dobu 1 roku třídním kolektivem 6.-9. ročníků.


Ve školním roce 2022/2023 hájí zájmy své třídy a podílí se na organizování akcí tito žáci:


5. A - bez zástupců

5. B - bez zástupců

6. A - bez zástupců

6. B - Matoušková Marie (předseda), Pašov Adam (místopředseda)

6. C - Durčeková Marie (předseda), Havránek Jakub (místopředseda)

7. A - Salzmannová Karin (předseda), Hádek Filip (místopředseda)

7. B - Křepelka Luděk (předseda), Dědič Jan (místopředseda)

7. C - Krajíček Dominik (předseda), Rudak Alexandr (místopředseda)

8. A - Pětíková Lili (předseda), Červená Evelína (místopředseda)

8. B - Macháček Marek (předseda), Fidlerová Kateřina (místopředseda)

8. C - Kareš Samuel (předseda), Znamenáčková Justýna (místopředseda)

9. A - bez zástupců

9. B - Lišková Kateřina (předseda)

9. C - Havlová Lenka (předseda), Králová Nela (místopředseda)


Předseda školního parlamentu:

Místopředseda školního parlamentu:

Pověření pracovníci: Vladimíra Špimrová, Jana Diviáková


Schůzky školního parlamentu se konají dle potřeby v úterý od 14:00 hodin.


Školní parlament je od října 2008 zaevidován do Národního parlamentu dětí a mládeže.


Jaká je náplň práce žákovského parlamentu?


Připravovat a organizovat pomocí všech žáků akce, které navrhnou žáci jednotlivých tříd. Organizovat sportovní a kulturní akce a jejich vyhodnocování, řešit připomínky a návrhy z řad žáků na lepší chod školy, informovat veřejnost o dění ve škole formou časopisu, nástěnky apod.