Školní parlament

Náš školní parlament funguje od dubna 2000. Vedení školy potřebovalo spolupracovat se zástupci tříd na plánu akcí školního roku a průběžně řešit problémy, které se ve třídách objevují. Byl svolán spolek zástupců 8. a 9. tříd, vedení školy, výchovného poradce a zástupce projektu zdravá škola. Pojmenovali jsme toto seskupení jako žákovský parlament a do konce školního roku jsme se sešli 3krát. Projednávali jsme přípravu Akademie školy, Dne dětí a rozloučení s 9. ročníkem. V dalších letech jsou zástupci tříd do školního parlamentu voleni vždy v září na dobu 1 roku třídním kolektivem 6.-9. ročníků.


Ve školním roce 2023/2024 hájí zájmy své třídy a podílí se na organizování akcí tito žáci:


5. A - Helena Jirmanová (předseda), Ondřej Stanko (místopředseda)

5. B - Klára Šatrová (předseda), Amálie Purchartová (místopředseda)

6. A - Marek Řeháček (předseda), Eliška Žáková (místopředseda)

6. B - Valentýna Králová (předseda), Karolína Hodná (místopředseda)

7. A - Jaroslav Tokár (předseda), Vanesa Kostolná (místopředseda)

7. B - Marie Hlaváčková (předseda), Adam Pašov (místopředseda)

7. C - Marie Durčeková (předseda), Jakub Havránek (místopředseda)

8. A - Ella Egerová (předseda), Gabriela Žúborová (místopředseda)

8. B - Anna Hlaváčková (předseda), Anežka Vosátková (místopředseda)

8. C - Dominik Krajíček (předseda), Aneta Bůvová (místopředseda)

9. A - Kateřina Piskorská (předseda), Kryštof Zika (místopředseda)

9. B - Kateřina Fidlerová (předseda), Marek Macháček (místopředseda)

9. C - Justýna Znamenáčková (předseda), Samuel Kareš (místopředseda)


Pověření pracovníci: Ing. Jitka Kordačová, Vladimíra Špimrová, Jana Diviáková

Schůzky školního parlamentu se konají dle potřeby v úterý od 14:00 hodin.

Školní parlament je od října 2008 zaevidován do Národního parlamentu dětí a mládeže.


Jaká je náplň práce žákovského parlamentu?


Připravovat a organizovat pomocí všech žáků akce, které navrhnou žáci jednotlivých tříd. Organizovat sportovní a kulturní akce a jejich vyhodnocování, řešit připomínky a návrhy z řad žáků na lepší chod školy, informovat veřejnost o dění ve škole formou časopisu, nástěnky apod.