Školní parlament

Náš školní parlament funguje od dubna 2000. Vedení školy potřebovalo spolupracovat se zástupci tříd na plánu akcí školního roku a průběžně řešit problémy, které se ve třídách objevují. Byl svolán spolek zástupců 8. a 9. tříd, vedení školy, výchovného poradce a zástupce projektu zdravá škola. Pojmenovali jsme toto seskupení jako žákovský parlament a do konce školního roku jsme se sešli 3krát. Projednávali jsme přípravu Akademie školy, Dne dětí a rozloučení s 9. ročníkem. V dalších letech jsou zástupci tříd do školního parlamentu voleni vždy v září na dobu 1 roku třídním kolektivem 6.-9. ročníků.


Ve školním roce 2021/2022 hájí zájmy své třídy a podílí se na organizování akcí tito žáci:


5. A - Lžiřač Antonín (předseda), Bradnová Michaela (místopředseda)

5. B - Kolková Mariana (předseda), Brandejský Tadeáš (místopředseda)

5. C - Vltavský Šimon (předseda), Kulivar Anastasija (místopředseda)

6. A - Salzmannová Karin (předseda), Hádek Filip (místopředseda)

6. B - Dědič Jan (předseda), Křepelka Luděk (místopředseda)

6. C - Grund Mikuláš (předseda), Bůvová Aneta (místopředseda)

7. A - Pětíková Lili (předseda), Červená Evelína (místopředseda)

7. B - Hodková Denisa (předseda), Macháček Marek (místopředseda)

7. C - Zanmenáčková Justýna (předseda), Řeháček Adam (místopředseda)

8. A - Ercoli Stela (předseda), Březina Martin (místopředseda)

8. B - Nováková Pavla (předseda), Panešová Eliška (místopředseda)

8. C - Králová Nela (předseda), Havlová Lenka (místopředseda)

9. A - Husáková Michaela (předseda), Klížová Veronika (místopředseda)

9. B - Křepelková Elisabeth (předseda), Šimral Václav (místopředseda)

9. C - Král Adam (předseda), Janda Robin (místopředseda)


Předseda školního parlamentu:

Místopředseda školního parlamentu:

Pověřený pracovník: Mgr. Dana Horáková


Schůzky školního parlamentu se konají dle potřeby v úterý od 14:00 hodin.


Školní parlament je od října 2008 zaevidován do Národního parlamentu dětí a mládeže.


Jaká je náplň práce žákovského parlamentu?


Připravovat a organizovat pomocí všech žáků akce, které navrhnou žáci jednotlivých tříd. Organizovat sportovní a kulturní akce a jejich vyhodnocování, řešit připomínky a návrhy z řad žáků na lepší chod školy, informovat veřejnost o dění ve škole formou časopisu, nástěnky apod.