Škola v médiích

Škola v televizi

  • květen 2020: MIS - Základní školy v Roudnici n. L. jsou připraveny...
  • leden 2020: RT Ústecko - Podřipsko vesluje

Škola v tisku

  • 02-2020: Roudnické noviny
  • 07/08-2019: Roudnické noviny
  • 07/08-2019: Roudnické noviny
  • 02-2019: Roudnické noviny
  • 02-2019: Roudnické noviny