Projektové vyučování


Den Země - 22. 4. 2024

V pondělí 22. 4. se naše škola zúčastnila projektové výuky s ekologickým zaměřením. Pro nevlídné počasí se bohužel nemohly všechny plány uskutečnit venku. Celkové vyznění akce mělo vzdát hold naší planetě. Žáky seznámit s přírodou, vést je k jejímu poznání, pochopení a naučit je, čeho si mají vážit. Nejmladší ročníky poznávaly zvířata a rostliny, větší si pak připomněly lidský vliv na přírodu i na kulturní stopy našich předků ve městských památkách. Další různorodé činnosti tvořili třídní učitelé sami či ve vzájemné spolupráci. Opět se navíc osvědčil model spolupráce větší děti - menší děti. Postupně tak měřily kyselost a zásaditost vodních zdrojů a půdy, sopečnou činnost, rozeznávání uhlíkové stopy. V jednom případě došlo dokonce k pokusu o sestavení domácí čističky vod. Vzhledem k regionu, v němž se nacházíme, nemohlo nedojít na zemědělství. Výkladové poznávací procházky umožnily seznámení s historií zemědělství na Podřipsku v praxi, činnost teoretická pak prohloubila znalosti o pěstování chmele a vinné révy. Ovocnářství představovaly Koňasovy sady a rekreaci zahrádky na Slavíně. Tento způsob nenásilné výuky opět slavil úspěch, žáci i učitelé odcházeli spokojení. Děti navíc pochopily, že přírodu je třeba rozumně chránit a rozhodně ji zbytečně nezatěžovat.

Mgr. Jiří Kozák


Ervín Špindler a jeho přátelé - 25. 10. 2023

Dne 25. října 2023 se na naší škole uskutečnil projektový den, tentokrát na téma Ervín Špindler a jeho přátelé. Každá třída se rozhodla věnovat tématu po svém. Nejmladším dětem z přípravné třídy paní učitelka nejprve o Ervínu Špindlerovi vyprávěla. Dozvěděly se, že byl nejen spisovatelem a učitelem, ale také starostou našeho města. Je po něm pojmenovaná nejen knihovna, ale i roudnický most a ulice vedoucí směrem k letišti. Poté děti výtvarně ztvárnily sovu Ervínu, kterou má knihovna ve svém znaku. Děti z prvních tříd podnikly vlastivědnou vycházku po Roudnici, kde plnily různé úkoly na stanovištích. Seznámily se tak s osobou Ervína Špindlera a na závěr vytvořily most a městečko z přírodnin. Druháci také putovali po památných místech spojených s Ervínem Špindlerem. Vystoupali na horu Říp, luštili křížovku a soutěžili v zábavném kvízu. V obdobném duchu projektovaly i třídy 4. A, 7. C, 8. B a 9. C. Žáci z 3. A spojili síly s 8. C. Společně sestavili mapu, do níž zanesli všechna památná místa spjatá se Špindlerem. Věnovali se i kooperativním sportovním hrám, protože Ervín Špindler spoluzakládal roudnický Sokol. Do luštění, kvízů, logických her a tematických map se pustily také třídy 6. B a 8. A. Natáčeným rozhovorem s pracovníkem Infocentra zahájili svůj projekt žáci z 3. B a 4. B. Získali dostatek podkladů, aby mohli zpracovat myšlenkové mapy s fotografiemi, popisky a ilustracemi. Na Husově a Karlově náměstí se s paní učitelkou Janou Diviákovou pohybovala třída 4. C. S pečlivě připravenou anketou o šesti otázkách oslovovala náhodné kolemjdoucí, aby zjistila, jaké povědomí o Ervínu Špindlerovi obyvatelé Roudnice mají. Do Podřipského muzea zamířily třídy 5. B, 7. A a 9. A, kde pro ně byla připravena tematická přednáška a pracovní list. Po návratu do školy už na žáky čekala výtvarnice z Galerie moderního umění, paní MgA. Lucie Kabrlová, která je obeznámila s Karlem Rozumem, Špindlerovým přítelem a zakladatelem Podřipského muzea. A to nejen v rovině teoretické, ale i praktické (lidovými motivy prof. Rozuma si děti vyzdobily třídy). Pracovní listy v roudnické knihovně vyplňovala 5. A. Pak se přesunula na zimní stadion, aby splnila pravidelnou lekci bruslení. Jako propagátor sportu by měl Ervín Špindler jistě radost. Paní učitelka Klára Pávlová domluvila pro 6. A a 7. B přednášku na téma Ervín Špindler a jeho doba v obrazech, kterou proslovila historička z Masarykova ústavu a Archivu AV ČR Mgr. Anna Jonáková. Žáci dostali za úkol navrhnout facebookový a instagramový profil Ervína Špindlera. Třída 9. B se rozdělila do tří skupinek, přičemž každá pracovala na určité části výsledné velkoformátové časové osy, do níž promítla život a dílo Ervína Špindlera. Své poznatky a názory vyjádřili vedoucí skupinek ve videorozhovoru. Na děti, které navštěvují školní družinu, čekaly odpoledne další aktivity. Paní vychovatelky pro ně přichystaly například tematické jazykové a pohybové hry. Byl to pěkně a smysluplně strávený den.

Hana Jeřábková a David Mikoláš


Den Země - 22. 4. 2022

22. dubna si celá naše škola připomněla v rámci projektového dne významný svátek, který je slaven po celém světě - Den Země. Do projektu se zapojili všichni žáci prvního i druhého stupně se svými vyučujícími. Stranou nezůstaly ani děti z přípravné třídy a mateřské školy. Poznávací, zábavnou a interaktivní formou se nám podařilo upozornit na jedinečnost a také křehkost a ohroženost životního prostředí na naší planetě. Žáci starších ročníků se zhostili role průvodců a pro své mladší spolužáky připravili pěkné prezentace. Společně si pak zasoutěžili v rámci různých her, poznávacích kvízů a také pokusů. K úspěchu celé akce přispělo také krásné počasí, které ji provázelo.

Mgr. Miroslav Novák


40. výročí otevření Základní školy ve Školní ulici - 19. 12. 2017

V předvánočním čase, kdy už se mnohým žákům i učitelům do školy moc nechce a raději by si místo učení jen povídali, jsme si v naší škole v rámci projektového dne připomněli 40. výročí jejího založení. Dlouho jsme se rozmýšleli, jak oslavy pojmout. Vyzvali jsme naše žáky, aby zapátrali a vyhledali co nejvíce informací o historii školy, oslovili své rodiče či prarodiče, zda si z této doby něco pamatují.V úterý 19. prosince 2017 se všichni sešli ve třídách, ale pracovalo se tentokrát trochu jinak. Žáci byli rozděleni do skupin a vyučující pro ně připravili zajímavé aktivity. Někdo se přesunul do tělocvičny, jiní se rozběhli po škole a luštili šifry, další "upekli" narozeninový dort. Ve skupinách se potkávali žáci z nižších a vyšších ročníků, nejzajímavější spojení vzniklo z nejmenších žáčků přípravné třídy a nejstarších deváťáků. Někteří malovali či vyráběli přání, luštili kvízy a vyplňovali pracovní listy. Krásným nápadem bylo předání vánočních přání seniorům, které jim děti samy předaly v blízkém Domově důchodců. V tělocvičně se řádilo celé dopoledne, děti si vyzkoušely, jaké to je odložit mobily a tablety, a místo toho se pořádně rozhýbat při společných hrách. Čtvrťáci se proměnili v reportéry a celý den pečlivě zaznamenávali odpovědi na připravené otázky. V osmém ročníku vznikl řečnický pultík, za kterým se střídali jednotliví řečníci s připravenými referáty na téma, co se dělo v roce 1977. Seznámili nás s významnými osobnostmi z oblasti hudby i sportu. I jinde se pilně pracovalo, vznikly tak krásné modely naší školy či tablo učitelů malované podle fotografie. Pozvání na tento den také přijaly pamětnice, které na společné besedě s žáky zavzpomínaly na otevření školy a začátek školního roku v září 1977. Bývalá zástupkyně ředitele paní Jana Jakešová připomněla prvního ředitele pana Bohumila Klepetka, na dotazy odpovídaly i paní učitelka Milena Hoření a vedoucí školní jídelny paní Jana Černostová, které jsou ve škole od jejího počátku. Přejeme škole mnoho úspěšných let a veselých žáků i učitelů!

Mgr. Michaela Řeháková


Celoškolní projekty ROUDNICE 850 a STŘEDOVĚKÝ JARMARK - 28. dubna a 23. června 2017

Také na naší škole jsme si chtěli připomenout historii města Roudnice nad Labem a zapojit se tak do letošních oslav. Již v dubnu jsme uspořádali pro žáky Projektový den. Jednotliví vyučující připravili ve spolupráci s Galerií moderního umění a Podřipským muzeem historické, literární či sportovní dílny. Žáci utvořili skupiny, ve kterých plnili jednotlivé úkoly. Zkoumali středověké listiny, seznámili se s osobnostmi působícími na Podřipsku, vyslechli přednášku kronikáře města, pana Jana Nerudy, a sami se vydali po roudnických památkách. Poznávali místa podle starých fotografií, luštili připravené kvízy a vyplňovali pracovní listy. Někteří v rámci projektu vystoupali na Hlásku, odkud si prohlédli Roudnici a její okolí. Jiní zase sportovali. Žáci devátých ročníků si připravili pro své mladší spolužáky prezentaci o historii roudnického Sokola a sokolských slavnostech. Ve druhé části pak proběhla sportovní olympiáda, ze které si děti odnesly účastnické listy a diplomy. Prostory naší školy teď zdobí projekty žáků a připomínají, co všechno se dozvěděli o našem městě.V pátek 23. června jsme na Projektový den navázali již tradičním školním jarmarkem, tentokrát ve středověkém duchu. Žáci se na něj připravovali v hodinách pracovních činností a výtvarné výchovy, kdy vyráběli nejen předměty k prodeji, ale i dobové kostýmy. Děti s maminkami a babičkami napekly dobroty, a tak jsme si mohli pochutnat na výborných škvarkových plackách, chlebánkách i perníčcích. Mohli jsme si opéct špekáček u ohníčku, zastřílet lukem či se utkat v rytířském souboji. Kdo nechtěl bojovat, nenechal si ujít taneční vystoupení děvčat z druhých tříd a zaposlouchal se do zvuků flétny v podání žáků čtvrté třídy. Potěšil nás velký zájem rodičů, prarodičů i bývalých žáků, na školním dvoře se to jen hemžilo. Na závěr skvělého dopoledne se všichni společně vyfotili a popřáli si nádherné léto.

Mgr. Michaela Řeháková