Školní metodik prevence


Mgr. Lucie Krchňavá

e-mail: krchnava@zsskolni-rce.cz

tel.: +420 412 871 202

konzultace:

pondělí 13:15 - 14:15 hodin

Mgr. Vlastimil Purchart

e-mail: purchart@zsskolni-rce.cz

tel.: +420 412 871 205

konzultace:

pondělí 8:00 - 9:00 hodin

středa 13:00 - 15:00 hodin (přes rezervační systém)

Jiný termín a čas lze předem dohodnout.Užitečné odkazy


Náplň práce školního metodika prevence

Metodik prevence vykonává metodickou a koordinační činnost. Vypracovává a koordinuje školní preventivní program, jeho provádění ve škole. Podle aktuálních potřeb program upravuje, podílí se na jeho realizaci a vyhodnocuje jeho účinnost.

Poskytuje učitelům, rodičům a ostatním pracovníkům školy odborné informace z oblasti prevence rizikových jevů a informuje je o vhodných aktivitách pořádaných jinými specializovanými zařízeními.

Odborně a metodicky pomáhá učitelům odpovídajících výchovně vzdělávacích předmětů, ve kterých je možné vhodnou formou zavádět do výuky témata ze školního preventivního programu. Navrhuje vhodné odborné a metodické materiály i jiné pomůcky pro realizaci školního preventivního programu a navazujících aktivit školy.

Sleduje ve spolupráci s vedením školy, třídními učiteli a dalšími pracovníky školy rizika vzniku a projevy rizikového chování. Navrhuje opatření k včasnému odhalování těchto rizik a k řešení vzniklých problémů. Informuje je o způsobech řešení krizových situací v případech výskytu rizikových jevů ve škole.

Organizuje přednášky, besedy, exkurze a jiné mimoškolní akce. Metodik prevence mapuje školní prostředí a komunikuje s rodiči žáků.