Fotogalerie 2018


Vánoční zpívání pro první stupeň naší školy a okolní MŠ - 19. 12.

Každoročně pořádá naše škola vánoční vystoupení pro první stupeň a předškoláky z okolních mateřských škol. Letos bylo dopolední představení barevně nápadité i pestré svým obsahem. Úvod obstarala do žluté a červené barvy oblečená Srdíčka. Převážně bílý byl vánoční příběh o narození Ježíška IV. A, černočervená píseň Vánoce na míru V. C kontrastovala s civilním, až do šeda zbarveným oblečením IV. C, jež provedla Neckářovo Aleluja. Do modra ladil nejen přípravný sbor Sluníčka, pásmo zobcových fléten z družiny, ale i program recitačně pěvecký třídy III. B, růžovou nás okouzlilo taneční vystoupení děvčat ze třetí a páté třídy. Zhruba hodinové pásmo bylo odměněno dlouhým potleskem posluchačů a uznáním učitelek, které doprovázely děti z MŠ.

PaedDr. Zuzana Zrzavá

Třída 4. A nacvičila dramatizaci hry V Betlémě už není místo. Žáci si v hodinách výtvarné výchovy vyrobili kulisy a rekvizity a rodiče pro ně sehnali a vyrobili kostýmy.

Mgr. Jana Bradáčová


Vánoční aktivity RDS a jeho přípravných oddělení - prosinec

Vánoční aktivity našeho sboru začaly již ve čtvrtek 29. 11. 2018, kdy děti hlavního oddělení zazpívaly v areálu Podřipské nemocnice s poliklinikou v Roudnici n. L. na rozsvěcení vánočního stromu. Dalším náročným dnem byla sobota 8. 12. 2018. Nejdříve se zpívalo na Adventních trzích na nádvoří roudnického zámku, kde nám vítr dral noty z rukou. Pak se sbor přemístil na náměstí na tradiční akci KIWANISU - Vánoční kapřík. Tam jsme stihli dozpívat dříve, než začalo pršet. Při závěrečném zpívání koled jsme mezi sebe přibrali i zpěváky z Cvrčků. Dne 13. 12. 2018 se konal v prostorách střediska Koruna náš Vánoční koncert, na němž vystoupila Srdíčka, Sluníčka i hlavní oddělení. Koncert se povedl. Hlavní oddělení zazpívalo i čtyřhlasé skladby. Dne 17. 12. 2018 hlavní oddělení zazpívalo na vánočním setkání učitelů ZŠ K. Jeřábka opět v Koruně. Dne 19. 12. 2018 zazpívala Srdíčka a Sluníčka na vánočních představeních pro I. stupeň naší školy a předškoláků. Výkony všech zpěváků byly pěkné. Zaslouží poděkování a pochvalu za píli v době přípravy na koncerty a za provedení skladeb a profesionální chování na koncertech.

Zuzana a Jiří Zrzavých


Nebezpečí kyberprostoru - 10. 12.

Odpoledne? Po vyučování? To se musí? Počáteční zklamání a nechuť se záhy díky panu Vladimíru Váchovi rozplynuly. Téma kyberšikany a nebezpečí spojené s internetem žáky pátých tříd zcela pohltilo. Přednáška poukázala na různé praktiky v kyberprostoru, seznámila žáky s jejím nebezpečím a přinesla návody jak se bránit. V prostoru určeném k diskusi byl pan Vácha zaplaven všetečnými dotazy, ale i příběhy dětí z jejich života. Na vše trpělivě odpovídal, na některé dotazy i s humorem. Nakonec nikomu nevadilo, že odpoledne strávil se spolužáky.

Mgr. Hana Berounská


Pohádka s mikulášskou nadílkou - 5. 12.

Ve středu 5. 12. se děti z naší družiny těšily na mikulášskou pohádku, se kterou k nám přijelo Sváťovo dividlo. Děti byly vtaženy do pekelného příběhu. Honza s Kašpárkem vzali službu v pekle, a jak to v pohádkách bývá, vysvobodili princeznu ze spárů Lucifera, vládce pekel. Princezna se zalíbila Honzovi a byla slavná svatba. Po pohádce byly děti obdarovány sladkou nadílkou od Mikuláše. Na rozloučenou jsme si všichni společně zazpívali koledy. Děkujeme naší vedoucí vychovatelce, paní Petře Kordové, která pro nás všechny připravila krásné společné odpoledne.

Děti ze ŠD a kolektiv vychovatelek


Mikulášská nadílka - 5. 12.

Ve středu 5. 12. 2018 na naší základní škole proběhla Mikulášská nadílka. Vybraní žáci, kteří byli převlečení za Mikuláše, anděly a čerty navštívili 1. a 2. ročníky. Dále mateřskou školu a přípravnou třídu. Děti měly za úkol říci Mikuláši básničku, a když žádnou neuměly, andělé jim zadali hádanky. Čerti si málem odnesli pár zlobivců. Naštěstí andělé zakročili a několik tříd nám mohlo společně zazpívat koledu. Doufáme, že se děti polepší a v následujícím roce budou hodní.

Veronika Stanislavová


Čokoládovna Šestajovice - 4. 12.

Žáci 5. ročníku se rozhodli zpestřit si čekání na vánoční svátky a vyrazili do Čokoládovny v Šestajovicích. Hned po přivítání se dozvěděli zajímavé informace, z čeho se čokoláda vyrábí, kde se pěstují kakaové boby a jaké kvality čokolády můžeme na trhu koupit. Poté každý dostal krabičku se srdíčkem z bílé čokolády a barevné polevy, kterými si své srdíčko mohl ozdobit. Zatímco někteří zdobili, další skupinky se pustily do výroby čokoládového kolečka. Každý dostal tácek, kam si vylil teplou čokoládu a ozdobil oříšky, mandlemi, kokosem či sušenými malinami. Hotový výrobek jim pan cukrář zchladil a zabalil. Navrch dostal každý ještě čokoládové lízátko. Na závěr návštěvy si mohli žáci zakoupit bílou svíčku a barevně ozdobit jako dárek pro maminku pod stromeček. Celé dopoledne bylo příjemně strávené a dětem se takový zážitek líbil.

Veronika Stanislavová


Vesmír - 27. 11. až 30. 11.

Projekt 5. A zaměřený na vesmír probíhal v rámci učiva přírodovědy a výtvarné výchovy. Vstup do vesmíru začal velkým třeskem, pokračoval letem do vesmírných končin se psy a kosmonauty. V rámci letu jsme poznávali planety naší sluneční soustavy a další vesmírná tělesa. Některé zákonitosti a jevy byly objasněny známými astronomy. Spousta věcí však zůstala zahalena tajemstvím, například UFO, mimozemská civilizace, kruhy v obilí.

Mgr. Andrea Hendrichová


Příběhy bezpráví - 14. 11.

Příběhy bezpráví aneb Objevujme s žáky příběhy z nedávné minulosti, které by neměly být zapomenuty.
Letošní ročník Příběhů bezpráví, do něhož se oficiálně zapojilo (pouze) 392 škol po celé republice, v Roudnici nad Labem toliko dvě, probíhal v duchu "vítězného" února 1948 a let následujících, kdy se u nás chopil moci komunistický režim. O své vzpomínky na tuto zinscenovanými politickými monstrprocesy poznamenanou dobu se s žáky 9. tříd přišel podělit pan Ing. Jiří Čejka, DrSc., bývalý politický vězeň, špičkový vědec v oblasti chemie, dlouholetý skaut a v neposlední řadě čestný občan Města Roudnice nad Labem. Součástí besedy byla také projekce třicetiminutového dokumentu o Janu Masarykovi a třetí republice. Žáci tak měli jedinečnou možnost setkat se osobně s pamětníkem i odpůrcem totalitního bezpráví, vyslechnout si jeho životní příběh a klást mu otázky. Snad pochopili, že svobody, do níž se narodili, je třeba si vážit, že je třeba o ni pečovat, protože ani v dnešním moderním světě nemusí být samozřejmostí a lze o ni poměrně snadno a lehce přijít.

Mgr. David Mikoláš


Výstava bankovek - 8. 11. a 15. 11.

Dne 8. a 15. 11. žáci 8. A a 8. B navštívili výstavu bankovek a mincí v Podřipském muzeu. Na místě jsme se rozdělili na dvě skupiny. Jedné skupiny se ujal pan Václav Šťástka, který nám ukazoval vystavené bankovky a mince z počátku 20. století. Popisoval, jak se navrhovaly, kde se tiskly a jakou mají hodnotu. Poté jsme vyplnili kvíz. Druhá skupina s paní Ilonou Trefnou obdivovala exponát ze stavebnice Merkur, povídala si o historii Roudnice a pomocí dobových fotografií měla možnost srovnání dnešní reality s dobou před sto lety. Návštěva muzea se všem líbila a věříme, že se sem ještě podíváme. Ve středu 12. 12. proběhlo slavnostní předávání cen úspěšným řešitelům kvízu. Šťastný los padl na pět žáků z naší školy. Vylosováni byli: Natálie Špačková, Vojtěch Selichar, Adéla Znamenáčková, Nela Pertlíková a Václav Dolejší. Natálka a Vojta si za 1. a 2. místo odnesli hodnotné ceny.

N. Pertlíková, A. Znamenáčková, K. Hubačová


Včelí království - 2. 11. až 7. 11.

V rámci environmentální výchovy se žáčci prvních tříd přenesli mezi včely. Atmosféru k tématu navodily postavičky Máji a Vilíka s písní Včelka Mája. Pak už se pomocí interaktivní tabule a rozhovoru seznamovali se stavbou těla včely, s jejím jídelníčkem a spolubydlícími v úle. V matematice spočítali nožky a křidélka, v hodině čtení se pustili do básničky Včelka a v rámci výtvarné výchovy vznikly krásné obrázky. A co děti ještě znají? Třeba jaké máme včelí výrobky, kdo je to včelař a proč jsou včely užitečné.

Mgr. Andrea Hendrichová


Anglické divadelní představení Pygmalion - 2. 11.

V pátek 2. listopadu vybraní žáci 9. A i 9. B měli možnost zhlédnout v Severočeském divadle v Ústí nad Labem divadelní představení "PYGMALION", které hrálo ADGE (American Drama Groupe Europe). ADGE je americká dramatická skupina, která hraje a adaptuje klasickou a moderní literaturu v angličtině po celém světě. Cílem společnosti je představit dynamické, dostupné divadlo, které osloví široké publikum včetně těch, jejichž mateřský jazyk není angličtina. Název PYGMALION si hra získala podle pověsti o řeckém sochaři, který vytvořil sochu tak krásnou, až se do ní zamiloval, a bohyni Afrodité požádal o její oživení. Příběh je postaven na srovnávání pouličního jazyka Londýňanů s královskou angličtinou nejvyšších kruhů. Žáci mohli slyšel plynnou hovorovou angličtinu. Odcházeli z představení potěšení.

Olga Denysko


Má česká osobnost století - 23. 10. až 25. 10.

Před měsícem dostali žáci 5. A zadání zamyslet se nad svou českou osobností, která žila v letech 1918-2018, či ještě žije a je něčím zajímavá. V tomto týdnu jsme pracovali na projektu "Má česká osobnost století". V hodinách českého jazyka každý žák přednesl svůj referát k vybrané osobnosti. Mluvit hlasitě, srozumitelně, zajímavě pro posluchače nebylo pro některé žáky jednoduché. Při výtvarné výchově se páťáci snažili svou osobnost vyjádřit symboly pro ni charakteristickou. Při pracovních činnostech vyrobili přání pro naši republiku k 100. výročí. Projekt se žákům povedl, každý měl svůj výběr osobnosti. Žáky chválím za připravenost, sami měli radost při vystavení všech prací na chodbě před naší třídou.

Mgr. Jitka Liscová


Klaun Hubert - 17. 10.

Dne 17. října zavítal do školní družiny klaun Hubert se svým zábavným a hravým představením. Klaun dětem ukazoval různá žonglérská čísla, která si vybrané děti mohly vyzkoušet. Například točení talířem, žonglování kuželkami, slalom v klaunských botách a podbíhání pod obrovským zeleným hadem. Děti, které klaun Hubert vybral pro svá čísla, byly následně odměněny balónkovým zvířátkem (myška, pejsek). Při odchodu se klaun s dětmi rozloučil záplavou bublinek. Děti odcházely z představení spokojené a nadšené.

Renáta Straková


Projektový týden ve školní družině - 8. 10. až 12. 10.

V týdnu od 8. 10 do 12. 10. 2018 proběhl v ŠD první projektový týden s názvem Podzimníček. Děti si zopakovaly podzimní druhy ovoce a zeleniny, v rámci Bramborového dne si z brambor vytvořily postavičky a zvolily MISS BRAMBORU. Během jablíčkového dne si rozvíjely své smysly a tvořily jablíčka z různých materiálů. Během vycházky s pozorováním změn v přírodě si nasbíraly různé plody a vystavily i s popisky v oddělení ŠD. V rámci pracovní a výtvarné činnosti vytvořily krásné a různorodé podzimní výrobky a kresby, které jsou vystaveny v ŠD.

Hana Bělková


Zájezd do Londýna a Brightonu - 10. 9. až 14. 9.

Ve dnech 10. - 14. září ZŠ a MŠ v Roudnici nad Labem pořádala zájezd do Anglie. Zájezdu se zúčastnilo přibližně padesát žáků a doprovázeli je čtyři dospělí. Cestu jsme absolvovali autobusem a přes moře nás převezl trajekt. V Londýně jsme denně nachodili více než 15 km, což je asi 27 tisíc kroků. Přespávali jsme v hostitelských rodinách. Všichni na nás byli velmi milí. Poslední den jsme navštívili Brighton, odkud jsme jeli autobusem do přístavu a trajektem zpátky domů.
Prohlédli jsme si mnoho památek. Prošli jsme se parkem Greenwich, viděli jsme Royal observatory, překročili jsme nultý poledník a navštívili jsme muzeum zvané National Maritime Museum. Dále jsme byli v Národním muzeu, prošli jsme kolem lodi Cutty Sark a divadla The Globe, ve kterém hrál i Shakespeare. Viděli jsme Tower Bridge, katedrálu svatého Pavla, Galerii moderního umění TATE MODERN a mrakodrap The Shard. Byli jsme v Harrods a na London Eye, odkud jsme spatřili Big Ben, Houses of Parliament, Buckinghamský palác a Národní galerii. Dále jsme se podívali na dům ministerské předsedkyně. Poslední den naší návštěvy jsme strávili v Brightonu. Zde jsme navštívili molo Brighton Pier, prošli jsme se po pláži a vyhlídková věž British Airways i360 nás vyvezla nahoru, odkud jsme měli krásný výhled na celé město.
Nejvíce nás zaujal Buckinghamský palác. Mimořádně byl otevřený veřejnosti a mohli jsme se podívat dovnitř, kde jsme viděli mnoho pokojů jako například hudební a taneční sál, tajný vchod do soukromých komnat královské rodiny a spoustu dalších. Dostali jsme elektronického průvodce, který nám podal stručný výklad o každém z pokojů. Bylo to velice zajímavé a v paláci se nám moc líbilo.
Celkově na nás Anglie zapůsobila velmi dobrým dojmem. Přestože jsme byli unavení, moc jsme si to užili. Naučili jsme se spoustu nového, což nás bude motivovat k dalšímu studiu a rozhodně to stálo za vyčerpávající cestu autobusem. Chtěli bychom poděkovat všem učitelům a rodičům za to, že nám tento výlet umožnili.

Veronika Havlová a Kristýna Brožová


Slavnostní předávání vysvědčení devátým třídám - 29. 6.

Tradiční slavnostní předání posledního vysvědčení a také rozloučení s žáky 9. ročníku proběhlo i letos v naší školní jídelně za přítomnosti třídních učitelů a ředitelky školy. Přejeme našim absolventům hodně úspěchů v dalším studiu i v životě.

Mgr. Miroslav Novák


Depo ČD Praha - 26. 6.

V posledních dnech školního roku vyrazili žáci 4. A a 4. B do Prahy již podruhé. Tentokrát do Depa Českých drah. Seznámili se s jeho provozem, viděli, jak je potřeba postarat se o vlakové soupravy, než vyjedou na cestu. Největším zážitkem bylo posezení v Pendolínu. Pan strojvůdce nás pohoupal a ukázal, jak vlak ve velké rychlosti vyrovnává zatáčky, aby se cestující cítili bezpečně. Na závěr nám hasiči ČD Praha ukázali veškerou vozovou techniku a další pomůcky, které potřebují k jejich náročné práci. Celé dopoledne bylo pro děti přínosným zážitkem.

Mgr. Ivana Nováková


Školní výlet žáků 4. A a 4. B - 21. 6.

Ve čtvrtek 21. června vyjeli žáci 4. A a 4. B na školní výlet do Prahy. Hlavním cílem byl Pražský hrad. Po bezpečnostní kontrole u vstupu na Hrad jsme se v 9 hodin setkali s paní průvodkyní z CK Výuka jinak u Jeleního příkopu. Společně jsme vyrazili na prohlídku areálu, u první brány měli žáci možnost vyfotit se s hradní stráží. Na prvním nádvoří průvodkyně pohovořila o dějinách našeho národa a historii Hradu. Kontrolními otázkami zjišťovala nabyté vědomosti z hodin vlastivědy. Následně jsme navštívili Chrám svatého Víta, Vladislavský sál, Zlatou uličku a přilehlou zahradu. Po skončení prohlídky jsme se vydali přes Karlův most, Staroměstské náměstí a Václavské náměstí, kde měly děti možnost občerstvit se. Výlet se vydařil i přes teplé počasí, žáci se ten den přidali k mnoha zahraničním turistům, kteří stejně jako my obdivovali historická místa hlavního města.

Mgr. Jitka Liscová


Plavecký výcvik - duben až červen

Znovuotevřením plaveckého bazénu v Roudnici nad Labem v měsíci dubnu se obnovil plavecký výcvik pro žáky 4. ročníku. Žáci absolvovali celkem 10 výukových hodin. Většina se zdokonalila v plaveckých stylech, začátečníci zvládli svá první tempa ve vodě. Poslední hodinu proběhl závod o nejrychlejšího plavce třídy. Ve 4. A zvítězil Andrij Ciko a Tereza Hajná, ve 4. B Michal Němec a Alena Žúborová. Z důvodu rekonstrukce bazénu byli letošní čtvrťáci ochuzeni o výuku plavání již v loňském školním roce, i tak všichni úspěšně zvládli dokončit povinný plavecký výcvik a každý obdržel své mokré vysvědčení.

Mgr. Ivana Nováková


Adrenalin Cup - 18. 6.

Sportovní turnaj škol v outdoorových sportovních disciplínách se konal dne 18. 6. 2018. Pořadatelem bylo město Roudnice n. L. ve spolupráci se skautským střediskem Říp Roudnice n. L. Závod 5-ti členných týmů v náročných outdoorových aktivitách. Náplní aktivit bylo překonání překážek lanového centra, průlez bludištěm, lezecká stěna, sjezd divoké vody na raftu, štafetová jízda zručnosti na kánoi, cesta proti proudu, paintball game, střelba ze vzduchovky a střelba z luku. Naši žáci získali třetí místo z šesti zúčastněných škol v těchto náročných aktivitách, které většina z nich absolvovala poprvé.

Mgr. Vlastimil Purchart


Školní akademie - 13. 6.

Po dvou letech žáci naší školy opět připravili společně se svými učiteli vystoupení na Školní akademii. Letos jsme ji věnovali stému výročí naší republiky, které si připomínáme. Jednotlivé třídy se představily v řadě hudebních a tanečních vystoupení. Slyšeli jsme spoustu písniček, hru na flétny, kytaru i bicí, zhlédli jsme dramatizaci klasické pohádky v moderní úpravě. Chtěli jsme nejen pobavit, ale také přimět k zamyšlení nad osudem naší země. Není nám lhostejné, v jaké zemi žijeme a jak se k sobě lidé navzájem chovají. Dokázali jsme, že spolupráce malých a velkých funguje. Z fotografií vidíte, že jsme si večer báječně užili.

Mgr. Michaela Řeháková


Námořnický dětský den - 1. 6.

Za horkého slunečného dne v pátek 1. 6. 2018 školní parlament uspořádal dětský den v námořnickém stylu. Starší žáci připravili pro své mladší spolužáky řadu úkolů a disciplín. Děti prolézaly kruhem a kostkou, shazovaly plechovky, házely kroužky na kužele, skládaly obrázky a střílely na branku. Ovšem nejvíce zájemců bylo na stanovišti, kde dívky malovaly na obličej různé námořnické prvky, například kotvu nebo pirátský obličej aj. Paní učitelky pak dětem rozdaly za jejich šikovnost a snahu různé bonbóny. Poděkování patří všem, kteří se na organizaci dětského dne podíleli a všechno v dusném počasí zvládli.

Daniela Vokálková


Cyklistický průkaz - 29. 5.

V úterý 29. května odjížděli žáci 4. A a 4. B na dopravní hřiště do Litoměřic, kde se snažili po podzimní a zimní přípravě získat cyklistický průkaz. Po napsání a vyhodnocení teoretického testu skládali zkoušku i praktickou. Všichni předvedli jízdu na kole s dodržováním pravidel silničního provozu. Na závěr celého dopoledne instruktorka výuky všem přítomným žákům předala cyklistický průkaz.

Mgr. Jitka Liscová


Vyhodnocení soutěže Říp - symbol české státnosti - 24. 5.

Žáci naší školy se tak jako každý rok zúčastnili soutěže pořádané Městskou knihovnou Ervína Špindlera tentokrát na téma Říp - symbol české státnosti. Soutěží se v oblasti výtvarné, literární, recitační a fotografické. Tak jako v minulých ročnících této soutěže byli i letos naši žáci úspěšní.

Petra Herrmannová


3D tisk kreativně v ZŠ a MŠ Školní - 18. 5.

Dne 18. 5. 2018 se na ZŠ a MŠ Školní uskutečnila přednáška s besedou o 3D tisku, kterou vedl zkušený odborník, expert nejen na 3D tiskárny, pan Petr Zahradník: www.zahradniksebavi.cz. Žáci druhého stupně již nyní vědí, jak 3D tiskárna funguje, a skutečně si i sáhli na některé komponenty přímo z 3D tiskárny. Není nad vlastní zkušenost, proto jsme všichni ocenili možnost si prohlédnout různé typy materiálů, ze kterých lze tisknout. Samozřejmě jsme se zájmem prozkoumali ukázky výtisků a otestovali jsme nejen jejich pevnost.

Věděli jste, že i na domácí 3D tiskárně můžete tisknout z elastomeru průhledné výrobky nebo tisknout z materiálu, který obsahuje dřevo a také jej věrně napodobuje? Vytisknout si různé postavičky nebo věci denní potřeby - to jsme očekávali... A co si takhle vytisknout funkční model letadla na dálkové ovládání? Žádný problém, vždyť lze tisknout po částech. Ve druhé části přednášky a besedy zároveň nám pan Zahradník předvedl, jak si můžeme sami vymodelovat předmět, který chceme vytisknout. Není to žádná věda, a tak to může po pár pokusech zvládnout každý, kdo má chuť se učit a zkoušet nové věci. Víme již, že tiskárna nemůže tisknout "do vzduchu", a víme také, jak si poradit ve chvíli, když model obsahuje prázdná místa, která je potřeba překlenout.

Mnoho rad a tipů, které jsme se dozvěděli, jsou velmi inspirativní a pro žáky podnětné. Za všechny snad jen: "Víte, že můžete do výtisku schovat a zatisknout nějaký předmět?" Co třeba matici? Takový předmět pak můžete přímo přišroubovat!Žáci si postupně uvědomovali, co všechno je možné, a tak o další nápady nebyla nouze. Přednáška tak bohatě naplnila svůj účel a rozšířila nám nejen obzory, ale žáky pobídla k tvořivému přístupu. Děkujeme, pane Zahradníku!

Bc. František Ševčík


Choltický festival pěveckých sborů - 11. až 12. 5.

Jako každý rok vycestoval Roudnický dětský sbor na závěrečný výlet, který mají děti jako odměnu za celoroční práci. Letos se jednalo o účast na festivalu v Cholticích.

V pátek ráno jsme se před odjezdem sešli ve školní jídelně v ZŠ Školní, abychom si přezkoušeli náš repertoár. Po hodinové zkoušce jsme se vydali směrem k městečku Ostré, kde jsme navštívili tamější park Botanicus. V parku jsme si mohli vyzkoušet různá středověká řemesla, jako např. lukostřelba, rýžování zlata, výroba mýdel a papíru a knihtisk. Někteří zavítali i do Hodovny, kde si dali výborné místní palačinky. Po návštěvě Botanicu jsme se zastavili v národním hřebčíně Kladruby nad Labem, kde jsme se dozvěděli zajímavé informace o kladrubských hřebcích. Šli jsme i na prohlídku kladrubského zámku. V podvečer jsme dorazili do penzionu v Rozhovicích, kde s námi zacházeli moc pěkně a se vším vyšli vstříc. V restauraci jsme se rychle najedli výborné večeře a pokračovali jsme na pevnost ve vesničce Svojšice. Po krátké prohlídce nás sbormistři zavedli na hřiště, kde vzniklo neplánované fotbalové utkání s místními dětmi. Pravidlo hry bylo jediné: kdo prohraje, zazpívá písničku. Ke štěstí protihráčů jsme prohráli my a předvedli jsme jim část našeho koncertního programu. Co jsme ale nevěděli, bylo to, že u našeho malého koncertu byl i pan starosta obce, který neváhal a všechny zpěváky obdaroval pohlednicemi Svojšic, za což moc děkujeme a na Svojšice určitě nikdy nezapomeneme. Po tomto příjemném zážitku jsme se vrátili na naši ubytovnu a rychle jsme zalehli do postele, protože nás čekalo brzké vstávání.

V sobotu jsme po vydatné snídani nasedli do autobusu a vyjeli do Choltic. V nádherné kapli jsme měli krátkou akustickou zkoušku a v šatně jsme měli dodatečné rozezpívání. V 10:00 jsme přišli na naše vystoupení. Celý festival uvedl a moderoval pan kastelán, přítomen byl i starosta městysu. Festival se konal již posedmé a vystoupilo celkem 407 zpěváků. Nakonec všechny sbory dopoledního programu zazpívaly společnou píseň pod vedením vylosované dirigentky. Absolvovali jsme vodnickou stezku a poté i prohlídku zdejšího zámku. Před odjezdem domů jsme se odměnili zmrzlinou v nedaleké cukrárně. Za celý sbor děkujeme našim sbormistrům, pedagogickému dozoru a úžasnému řidiči autobusu za krásné vzpomínky.

Markéta Floriánová, Mirka Eichingerová, Eva Zapletalová, Markéta Tomanová


Zdraví máme jenom jedno - 20. 4.

V pátek 20. 4. se žáci 1. stupně věnovali prevenci rizikového chování. Program byl na téma Zdraví máme jenom jedno. Společně si povídali o škodlivosti kouření, alkoholu a závislosti na drogách. Mezi povídáním si zazpívali několik známých a oblíbených pohádkových písniček. Na závěr si mohli zatančit. Program byl pro děti zajímavý, poučný, ale hlavně zábavný.

Mgr. Ivana Nováková


Orientační běh ve Vědomicích - 12. 4.

Ve čtvrtek 12. dubna 2018 jsme na závody v orientačním běhu s paní vychovatelkou jeli autobusem. Patnáct dětí reprezentovalo naši školu. Všichni závodníci čekali na fotbalovém hřišti a pak odešli na start. Postupně jsme vybíhali. Trasa byla docela těžká, ale dala se zvládnout. Po závodě byla tombola. Pro některé děti přijeli rodiče na závody. Viktor Janda získal diplom a cenu za 3. místo. Ještě jsme obsadili dvě čtvrtá (bramborová) místa. Už se těším na další závody.

Mikuláš Bukovský


Polabské muzeum Přerov nad Labem - 11. 4.

Žáci třídy 4. A a B si prodloužili velikonoční náladu návštěvou Polabského muzea v Přerově nad Labem. Dozvěděli se, jaké tradice a zvyky se dodržovaly v dřívější době, měli možnost nahlédnout do každé chalupy, kde bydleli lidé vykonávající různá řemesla. Mimo jiné si také prohlédli tehdejší venkovskou školu s panem učitelem a jeho žáky. Po celé dopoledne nás provázelo krásné počasí a výlet se všem dětem moc líbil.

Mgr. Ivana Nováková


Mrkvomen - 21. 3.

První jarní den děti ve školní družině zhlédly zábavné představení se zahradnickou tématikou s názvem Mrkvomen. Zahradník na příkaz čarodějnice Mračky musí uprostřed lesa pečovat o zeleninovou zahrádku a hlídat, aby čarodějnici nikdo mrkvičky neujídal. Avšak vyhladovělý zajíček Popík jednu mrkev utrhne, proto Popíkovi i zahradníkovi hrozí, že je Mračka promění ve slimáky a mravence. Ti se však rozhodnou, že zlověstnému řádění Mračky konečně musí udělat přítrž. Zahradník se posilní mrkvičkou ze zahrádky a po zvýšeném přísunu živin a vitamínů se změní v superhrdinu Mrkvomena s úžasnými schopnostmi. Mračku přemůže a vitamíny se zeleninové zahrádky konečně mohou být prospěšné všem. Zajíček Popík i Mrkvomen vtipnými otázkami zatáhli celé publikum do příběhu, dětem se představení moc líbilo a hezky si to užily.

Bc. Anna Podzemská


Lyžák 2018 - 25. 2. až 3. 3.

Kdybych to ze začátku měla brát rovnou za nás jakožto za deváťáky, tak jsme si lyžák už třetím rokem nehorázně užili. Vždy jsme se na Arniku do Roudnice rádi vrátili a v prváku nám onen kolektiv bude hodně chybět.

Vždy tam hraje úžasně uvolněná a přátelská atmosféra, kterou určitě vnímá každý, kdo se do krkonošské Roudnice s námi alespoň jednou podíval. Myslím si, že i noví sedmáci, kteří s námi byli letos prvně na horách, se dost pobavili, stejně jako když jsme tam my sami nastoupili poprvé.

Letos byl lyžařský výcvik o den kratší, což nám trošku vadilo, protože nás to tam baví, ale i tak jsme všichni zažili spoustu skvělých zážitků, jako byla třeba prohlídka výrobny na vánoční ozdoby, přednáška o "Kjakonošovi" (která dost pobavila nejen žáky), nebo pro ty zdatnější, stejně jako minulý rok i výšlap na běžkách na překrásné místo zvané "Dvoračky". Hry ve družstvech byly krapet uspěchané kvůli kratšímu zájezdu. To však ani tolik nevadilo a dokonce se zvládly zařídit i dvě diskotéky.A co se lyžování týče, tak byl letos úžasný sníh, takže se muselo lyžovat skvěle i úplným nováčkům, kteří na lyžích stáli prvně. Místo výcviku nám poskytla sjezdovka Aldrov společně se sousední kratší Vurmovkou a na běžky posloužil okruh před chatou. Všichni lyžaři zvládli zdolat sjezdovku alespoň párkrát, ostatně jako vždy. Od toho přeci jedeme na lyžařský kurz. A za sebe osobně smekám nad panem doktorem Navrátilem, který si vzal na starosti jednoho kluka, stojícího na lyžích prvně a zřejmě si na nich moc nevěřil a pečlivě s ním sjezdovku individuálně sjel. Tak ho alespoň trochu lyžovat naučil. Obě paní učitelky, které s námi každoročně jezdí, pan doktor s paní doktorkou Navrátilovou a paní ředitelka samozřejmě a zaručeně lyžovat naučí. Pokud máte v plánu jet i příští rok, mohu jedině doporučit.

Tereza Havránková


Barevný týden - 5. 2. až 9. 2.

Týden před jarními prázdninami probíhal na naší škole BAREVNÝ TÝDEN. Žáci i učitelé se každý den oblékli do stejné barvy. V pondělí to byla červená, v úterý zelená, ve středu modrá a ve čtvrtek šedá. Pátek byl nejbarevnější, oblékli jsme si na sebe co nejvíce barevného oblečení, které jsme doma našli. Někteří své modely obohatili různými módními doplňky a nechyběli ani barevné vlasy. Užili jsme si u toho spoustu legrace. Akci uspořádal školní parlament.

Michal Šulc


Školní družina má talent - 5. 2.

5. 2. 2018 proběhl již druhý ročník soutěže Školní družina má talent. Bohužel účast z důvodu vyšší nemocnosti dětí byla nižší. Přesto měla porota možnost hodnotit zajímavá taneční, pěvecká, dramatická a hudební vystoupení. Všichni soutěžící obdrželi diplomy a odměny.

Hana Bělková


Pokusy - 30. 1.

Práce ve skupinách, v projektu, to je fajn, ale ještě by to něco chtělo. Co takhle chemické laborky? Žáci pátého ročníku se na chvíli stali malými chemiky, třída se proměnila v laboratoř a pod rukama se jim střídaly odměrné válce, kádinky, míchátka, kapátka a další vědecké pomůcky. S jejich pomocí a pod odborným vedením pana Marschalla postupně přišli na princip, jak vyčistit znečištěnou vodu, vyrobili si barevný sliz a dozvěděli se spoustu zajímavých informací.

Mgr. Andrea Hendrichová


Projekt VESMÍR - prosinec 2017 až leden 2018

V předvánočním čase odstartovala kosmická loď s posádkou 5. A na dlouhou cestu za tajemstvím vesmíru. K obdržení palubního lístku bylo zapotřebí získat informace o prvních kosmonautech a jejich předchůdcích. Po velkém třesku se dráha letu vlnila mezi kometami, meteority, černými dírami, až se ustálila v Mléčné dráze. První průlet byl kolem Slunce, pasažéři si do deníků zapsali pojmy - sluneční vítr, erupce, skvrny. Posádka pokračovala v letu kolem jednotlivých planet a deníky se zaplňovaly nejen informacemi, ale i zajímavými obrázky. Několik obletů bylo věnováno naší Zemi, protože jak víme, ta je ze všech nejkrásnější. Nezapomnělo se pátrat po mimozemské civilizaci, a tak přišla řeč na zelené mužíky s tykadly či jiné prapodivné postavičky. Po šťastném přistání si celá třída zhotovila krásné obrázky na trička jako památku na společné cestování.

Mgr. Andrea Hendrichová