Výběrová řízení

Probíhající


Skončená

  • 11. 3. 2024: Vybavení školní kuchyně pro Základní školu a mateřskou školu Roudnice nad Labem, Školní 1803
  • 28. 6. 2022: Výzva k podání nabídky do výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem "Dodávka IT komponentů pro základní školu".
  • 7. 6. 2021: Výzva k podání nabídky do výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem "Vybavení základní školy interaktivní technikou".
  • 16. 12. 2020: Výzva k podání nabídky do výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem "Dodávka masa do školní jídelny v roce 2021".
  • 5. 6. 2020: Výzva k podání nabídky do výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem "Výměna oken v tělocvičnách základní školy".
  • 5. 6. 2020: Výzva k podání nabídky do výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem "Vybavení učeben základní školy interaktivní technikou".
  • 6. 5. 2020: Výzva k podání nabídky do výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem "Instalace kamerového systému v budově základní školy".
  • 12. 12. 2019: Výzva k podání nabídky do výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem "Dodávka masa do školní jídelny v roce 2020".
  • 3. 5. 2019: Výzva k podání nabídky do výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem "Vybavení počítačových učeben v budově základní školy"