Výběrová řízení

Probíhající

  • 6. 5. 2020: Výzva k podání nabídky do výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem "Instalace kamerového systému v budově základní školy".

Skončená

  • 12. 12. 2019: Výzva k podání nabídky do výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem "Dodávka masa do školní jídelny v roce 2020".
  • 3. 5. 2019: Výzva k podání nabídky do výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem "Vybavení počítačových učeben v budově základní školy"