Výběrová řízení

Probíhající


Skončená

  • 12. 12. 2019: Výzva k podání nabídky do výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem "Dodávka masa do školní jídelny v roce 2020".
  • 3. 5. 2019: Výzva k podání nabídky do výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem "Vybavení počítačových učeben v budově základní školy"