Mateřská škola

Rodinné prostředí, moderní vybavení, zážitkové vyučování

Sdělení

22. 9. 2020: Na pátek 25. září bylo v základní škole vyhlášeno ředitelské volno. Pokud někdo nepůjde do mateřské školy, nechť si odhlásí stravu. Daniela Smetanová

22. 9. 2020: Zítra musí být děti v mateřské škole v 7:45 hodin. Odjezd v 8:00 hodin. Svačina i pití zajištěny. S sebou nic nepotřebují. Návrat na oběd. Daniela Smetanová


Nabízíme:

 • rodinné prostředí,
 • bezbariérový přístup,
 • moderní vybavení tříd,
 • interaktivní tabule,
 • logopedie,
 • logopedická prevence,
 • anglický jazyk,
 • projektové vzdělávání,
 • experimentování,
 • zážitkové učení,
 • environmentální a polytechnická výchova,
 • kulturní programy,
 • výlety,
 • zapojení do akcí pořádaných městem,
 • spolupráce se ZŠ,
 • společné akce pro rodiče a děti,
 • častý pohyb venku (i v odpoledních hodinách).