Mateřská škola

Rodinné prostředí, moderní vybavení, zážitkové vyučování


Nabízíme:

 • rodinné prostředí,
 • bezbariérový přístup,
 • moderní vybavení tříd,
 • interaktivní tabule,
 • logopedie,
 • logopedická prevence,
 • anglický jazyk,
 • projektové vzdělávání,
 • experimentování,
 • zážitkové učení,
 • environmentální a polytechnická výchova,
 • kulturní programy,
 • výlety,
 • zapojení do akcí pořádaných městem,
 • spolupráce se ZŠ,
 • společné akce pro rodiče a děti,
 • častý pohyb venku (i v odpoledních hodinách).


Mateřská škola má dvě oddělení s kapacitou 56 dětí. V 1. oddělení jsou mladší děti, zpravidla ve věku 2,5 - 4,5 let. Ve 2. oddělení starší děti, zpravidla od 4,5 - 6,5 let.