Fotogalerie 2024


Masopustní veselí ve školní družině

Rok se s rokem sešel a opět nastalo veselé období masopustu. A tak i my ve školní družině jsme se předposlední únorový týden začali připravovat na maškarní karneval. Nejprve jsme tvořili masky, škrabošky, malovali klauny a vše, co k tomu patří. Naučnou prezentací o masopustu jsme se dozvěděli, kdy toto veselí začíná a končí, nebo že masky v průvodu mají své pořadí. Vyzdobili jsme prostory družiny barevnými balonky a maskami, které jsme po celý týden vyráběli, a když si děti ve středu 21. února přinesly převleky a masky, karnevalový rej mohl začít. Užili jsme si zábavné odpoledne plné soutěží a tance.

Jindra Dvorská a kolektiv školní družiny


Setkání s rodiči v mateřské škole

Začátkem února bylo ve školce opravdu rušno, konalo se totiž společné odpoledne s rodiči na téma řemesla. Třída se tak proměnila na několik řemeslných dílniček. Děti se svými rodiči si zahráli na cukráře, kdy si pomocí připravených krémů zdobili muffiny dle své fantazie. U pekaře zase děti pekly své vlastní sušenky. V části pro zedníky si děti převážně s tatínky a dědečky stavěly domy z opravdových cihliček a malty. U šperkaře děti navlékaly pro své maminky a babičky náhrdelníky či náramky z korálků. U stolečku s manikúrou si zase přišly na své holčičky. Paní učitelka jim zkrášlila nehty dle jejich přání. Kdo se chtěl trochu protáhnout, mohl si zahrát na rybáře. Velké poděkování patří tatínkům, kteří se vžili do role truhláře a smontovali nám připravená prkýnka, která budou sloužit pro děti na plotovou stezku. Děkujeme za občerstvení, které jste pro děti připravili, a již se těšíme na další setkání s Vámi.

Nikola Jirásková


Masopust (projektový den) - 29. 1.

Při položení otázky "Co je to masopust?" žáci v 5. B nedokázali odpovědět. Věděli, že se jedná o průvod v maskách, ale proč se slaví, neuměli vysvětlit. Rozhodli jsme se, že si tento pojem společně zkusíme objasnit. Žáci měli za úkol zjistit z internetových zdrojů nebo knih, co to je masopust a proč se slaví. Všichni svědomitě splnili zadaný úkol. Získané informace jsme si přečetli, zhlédli jsme krátká videa a vybarvili omalovánky nejvíce známých masopustních masek jako je hejtman, kobyla, bába s nůší, slaměný atd. Na závěr celého projektu jsme hotové práce vystavili a vyrobili si vlastní karnevalové masky, které doplňují vystavený projekt z celého dopoledního vyučování. Dnes již určitě bude každý umět zodpovědět otázku "Co je to masopust?"

Mgr. Ivana Nováková


T. G. Masaryk (projektový den) - 19. 1.

V pátek 19. ledna si měli žáci 5. A přinést do školy jen penál a svůj mobilní telefon. Po rozdělení do skupin obdržela každá skupina papírové bankovky, společně jsme si povídali o osobnostech, které jsou zobrazeny na bankovkách. Každý sdělil o osobnosti to, co ví a zná. Pak každá skupina dostala obálku, ve které našla rozstříhaný obrázek s osobností. Po složení všichni zjistili, že osobností, které bude věnován náš projektový den, je Tomáš Garrique Masaryk. V hodinách vlastivědy jsme probírali jeho zásluhy při vzniku naší první samostatné republiky, které vyvrcholily jeho zvolením prvním prezidentem. Následovaly aktivity spojené s jeho životem. Při první aktivitě každý pracoval samostatně při doplňování i/y ve větách o životě Masaryka, další aktivita ve skupinách pokračovala časovou posloupností z jeho života z doplněných vět, třídění podstatných jmen podle rodu a vzoru. Žáci tento den procvičovali učivo nejen českého jazyka, ale také matematiky. Každý musel vypočítat příklady, výsledek se vždy vztahoval k nějaké události. Po kontrole každá skupina doplnila ke správnému výsledku událost. Pokud si žáci nevěděli rady, mohli použít mobilní telefon. Poslední aktivitou byla práce ve dvojicích, kdy jedna dvojice nachystala pro jinou slovní úlohu s cenami z koloniálu, nebo z krejčovského salónu. Při projektovém dni žáci pracovali jak samostatně, tak i společně, procvičovali čtenářskou a matematickou gramotnost, využívali digitální technologie. Na závěr si skupiny vytvořily plakáty, které si mohou prohlédnout i spolužáci z jiných tříd na chodbě u třídy 5. A.

Mgr. Jitka Liscová


Ledové království

To pravé zimní počasí doprovodilo v naší mateřské škole téma Ledové království. V průběhu týdne přišly velké mrazy, a tak se s dětmi podařilo venku uskutečnit spoustu polytechnických aktivit. Na školní zahradě nám stromek zdobí dětmi vyrobené ledové ozdoby. Povedly se nám také ledové dinosauří kostry, pozorovali jsme ledové krystaly mikroskopem a v neposlední řadě jsme sledovali proces mražení bublin vyfouknutých z bublifuku. A co by to bylo za mrazivý týden bez oblíbené pohádky Ledové Království. Rázem byla naše mateřská škola plná krásných princezen, jako je Elsa, a Olafů, kteří mají rádi vřelá objetí.

Nikola Jirásková


Canisterapie - 12. 1.

Do školy opět zavítali naši známí – mopsíci J. Tý a Koudy, corgi Piškota a Maui, irský setr Tessie a jejich majitelky z canisterapeutického sdružení Šimíček. Tentokrát si jejich přízeň užily děti ze třetích tříd. Dozvěděly se spoustu zajímavých informací ohledně péče, pomoci nemocným, zažily psí masáž, mazlení a různé druhy her. U některých dětí pomohli čtyřnozí mazlíčci posunout hranici bázlivosti a také dodat si odvahu. Děkujeme a těšíme se na další shledání.

Mgr. Andrea Hendrichová


Nový rok v mateřské škole

Nový rok jsme v mateřské škole tradičně odstartovali příchodem Tří králů. Děti si osvojily poznatky o této tradici a při dramatizaci pochodu do Betléma se pokusily o kultivovaný zpěv písně My tři králové. Připomněly si, jak je důležité pomáhat druhým prostřednictvím charitativní sbírky. V neposlední řadě jsme si Tři krále vyrobili a ti nám teď zdobí nástěnku.

Nikola Jirásková