Fotogalerie 2024


Celostátní kolo soutěže v programování - 14. až 15. 6.

Soutěž proběhla ve dnech 14. a 15. června v Hradci Králové. Klára Brzobohatá z 9. B, která z krajského kola postoupila z prvního místa, zabojovala, a přestože úloha, kterou řešila, vyžadovala pro zdárné odevzdání jiné programovací prostředí, zvládla ji dokončit a obsadila 14. místo z 21 účastníků finále. Získané zkušenosti využijeme a těšíme se na další příležitosti. Kláře děkujeme za výbornou reprezentaci školy – velkým úspěchem je už samotný postup do národního kola a přejeme jí mnoho úspěchů v dalším studiu a jistě i dalších soutěžích.

Bc. František Ševčík


Výstava kaktusů v Libochovicích - 11. 6.

Nedávno se žáci 2. B vydali na výlet do Libochovic, kde navštívili zámecký skleník s fascinující výstavou kaktusů. Tento výlet byl skvělou příležitostí pro děti nejen prohlédnout si různé druhy kaktusů, ale také zažít spoustu zábavy. Největší atrakcí výstavy bylo kolo štěstí, které se neustále točilo a přitahovalo pozornost všech návštěvníků. Žáci byli nadšeni, když zjistili, že většina z nich na kole štěstí vyhrála kaktus. Tento moment byl pro děti velmi vzrušující a zanechal v nich mnoho radosti. Po prohlídce výstavy si všichni žáci zakoupili svůj vlastní kaktus. Tento suvenýr jim bude připomínat nejen krásný výlet, ale také nové poznatky, které se o těchto fascinujících rostlinách dozvěděli. Cestou domů nebylo možné přehlédnout nadšení, které děti sdílely. Každý žák se vracel domů alespoň s jedním kaktusem, což učinilo tento výlet nejen vzdělávacím, ale i velmi osobním zážitkem. Celkově byl výlet do Libochovic velice vydařený. Žáci si odnesli nejen nové vědomosti, ale i spoustu krásných vzpomínek a své vlastní kaktusy, které budou doma s láskou opečovávat. Doufáme, že se žáci budou o své kaktusy doma pečlivě starat, aby vypadaly stejně krásně jako na výstavě. Navíc bychom rádi upozornili, že v Roudnici nad Labem působí klub kaktusářů, který rád přivítá nové mladé členy.

Mgr. Martina Ševčíková


Páťáci na posledním společném výletě v Mirakulu - 11. 6.

Na poslední společný výlet pátých ročníků jsme vyjeli do naučně zábavného parku Mirakulum v Milovicích. Mírné ochlazení oproti pondělnímu letnímu dni nás lehce překvapilo, ale nezkazilo nám to náladu, a atrakce, které jsme navštívili, jsme si pořádně užili. Po vstupu do areálu jsme se rozdělili na dvě skupiny, jedna skupina šla s paní lektorkou na poznávací lesní a zvířecí stezku, kde si žáci připomněli ekosystém lesa a měli možnost spatřit krkavce, veverku, daňky, muflony. Druhá skupina již využívala možnost proběhnutí bludištěm, hradem a zaskákat si na trampolíně. Po hodině se skupiny vyměnily. Po společném setkání obou tříd jsme pokračovali v dalším poznávání. Někteří žáci vytáhli z batohů baterky, čelovky a prozkoumávali podzemní chodby, další šli na klouzačku s gumovými čluny, kolotoč, houpačky a tělesně zdatní se vydali zdolávat lesní lanová hřiště v korunách stromů a různé prolézačky. Závěr návštěvy strávila většina žáků společně na trampolíně. Letos jsme vynechali Vodní svět, nebylo počasí na koupání a dost vodních atrakcí nebylo v provozu. I tak se nám dnešní výlet moc vydařil a do Roudnice jsme přijeli lehce unaveni, ale spokojeni. Všem našim páťákům děkujeme za pěkných společných pět let na prvním stupni a přejeme jim v září správné vykročení na druhý stupeň a dvěma budoucím gymplačkám hodně studijních úspěchů.

Třídní učitelky 5. A a 5. B Jitka Liscová, Ivana Nováková a paní asistentky Dagmar Kamenská, Michaela Carbochová


Roztančená družina pod širým nebem - 11. 6.

V úterý 11. června si školní družina při ZŠ a MŠ ve Školní ulici připravila nevšední akci pro své malé svěřence ke Dni dětí a zároveň k ukončení školního roku. K tomuto projektu, který probíhal formou tzv. zážitkového učení, si přizvala sympatickou lektorku. Díky ní se děti naučily základním krokům a prvkům zumby, street dance, happy dance, balance workout či tance s pomy. K našemu údivu se do pohybových aktivit zapojili i žáci vyšších ročníků druhého stupně, kteří zprvu sledovali celý děj z oken učeben, kde probíhalo odpolední vyučování. Bez velkého přemlouvání se ochotně zapojili do tance včetně svých vyučujících. Ve finále tak byla roztančená nejen školní družina, ale téměř celá škola. Akce tak měla, k naší radosti, mnohem rozsáhlejší, zajímavější a efektivnější charakter, než jsme původně předpokládali. V neposlední řadě je třeba zmínit i velmi příznivé počasí, které zážitek ze zdařilé akce umocnilo.

Bc. Petra Kordová


Rozloučení s paní knihovnicí - 10. 6.

Dne 10. června 2024 jsme šli do Knihovny Ervína Špindlera, kde jsme paní knihovnici předali velký obraz s našimi obrázky a vzkazy, zároveň jsme jí koupili krásnou květinu, protože odchází. Paní knihovnice Dagmar Takáčová pro nás měla připravený krásný program s Dixit kartičkami, kde jsme našli kartu vyjadřující naše emoce. Pak jsme hledali knížky podle indicií na papírku, dále jsme si vybrali knihu a 15 minut jsme si ji četli. Následovně jsme ve trojicích vypsali informace související s našimi knihami, dále jsme hledali kartu Dixit, která vyjadřuje děj knihy, a hádali jsme kartu kamaráda poté, co nám ukázal obálku knihy a řekl její název. Po návštěvě knihovny jsme zamířili k Labi, kde paní učitelka dostala nápad, že nám objedná pizzu. Paní učitelka nám koupila také rohlíky pro kachny. Než jsme je nakrmili, přivezli nám pět velkých pizz. Děkujeme za krásné pondělí, které jsme si moc užili.

Kateřina Hodná, Veronika Feiglová, Tereza Pátková, Karolína Šmídlová, Jolana Kindermannová, Andrea Ladrová


Městská policie v přípravce - 3. 6.

V pondělí 3. června k nám do přípravky zavítala vzácná návštěva. Jelikož maminka jednoho našeho žáčka pracuje jako policistka u Městské policie v Litoměřicích, požádali jsme ji o krátkou besedu, ve které by přiblížila školáčkům náročnou práci Městské policie. Maminka souhlasila a na besedu dorazila i s kolegyní. Přivezly s sebou velké množství nejrůznějších materiálů, které při své práci potřebují a využívají. Děti si tak prohlédly služební stejnokroj, přístroj na udělování pokut – třeba za špatné parkování – ale také pouta, pepřový sprej a další prostředky na ochranu proti výtržníkům a agresivním lidem. Velikou zajímavostí, která byla novinkou i pro paní učitelky, byla maličká mobilní kamerka, kterou nosí příslušníci policie připevněnu na hrudi svého stejnokroje a kterou v případě potřeby zdokumentování určité situace spustí. Tento přístroj je unikátní v tom, že po spuštění dokáže zaznamenat i hovor, který proběhl před patnácti minutami. Příslušníci policie tak mají prokazatelně zajištěn důkazní materiál, pokud je potřeba jej použít. Policistky hovořily s dětmi o své práci velmi zajímavě a poutavě. Žáci se dozvěděli, co je k práci u policie přivedlo, co jim v jejich náročné službě udělá radost a co je pro ně naopak nejvíc obtížné. Vyprávěly o své spolupráci s útulky zvířat, kdy zachraňují ztracené psy i kočičky, a v neposlední řadě také o tom, co je potřeba se naučit a na jakou školu přihlásit, aby se člověk mohl policistou stát. Neopomněly dětem přiblížit i svoji úlohu v silničním provozu, kdy stráží na přechodech pro chodce a dohlížejí tak na bezpečnost – zejména dětí, mířících do školy nebo ze školy. Martínek – syn paní policistky – byl na svou maminku jistě náležitě pyšný, a to určitě právem. Práce policisty je nelehká, a pokud se pro tuto profesi navíc rozhodne žena, patří jí určitě veliký obdiv a respekt. Našimi hosty byly strážmistr Denisa Liscová a strážmistr Nikol Šmatová.

Hana Jeřábková


Pasování prvňáčků na čtenáře - 3. 6.

Jak je zvykem nejen u nás v roudnické knihovně, konalo se téměř na konci školního roku slavnostní pasování prvňáků na čtenáře. Letos byl zvolen termín 3. června a celá událost se konala v sále Knihovny Ervína Špindlera. Po usazení dětí se do síně za zvuku fanfár vydal malý průvod. Společně doprovodily na pódium vzácnou "pasovací" delegaci z Písmenkového království. Poté, co král nahlas odříkal slavnostní slib, byli postupně prvňáčci zváni na pódium. Tam je čekal samotný akt – pokleknutí a pasování mečem na čtenáře. Děti poté stvrdily svůj slib slůvkem SLIBUJI.

Jindra Dvorská


Dětský den ve 4. C - 31. 5. až 1. 6.

Paní učitelka si pro nás připravila krásný dětský den. V 17:00 hodin jsme se sešli u zadního vchodu školy, odložili jsme si tašky a v kuchyňce jsme rozjeli soutěž o nejlepší šopský salát. Když jsme ji dokončili, tak jsme šli do venkovní učebny, kde paní učitelka jako porotce ochutnala všechny šopské saláty. Dostali jsme celá ugrilovaná kuřata – jedli jsme si jako králové v pohádkách. Mezitím, co jsme hráli na babu, se paní učitelka nemohla rozhodnout, jaký šopský salát je nejlepší, a tak všem dala velkou zlatou čokoládovou medaili. Následně jsme šli do třídy a po večerní hygieně začal připravený kinoprogram. Vybrali jsme si film " Po strništi bos", který byl hodně naučný a podle skutečnosti. Po pár srandičkách jsme usnuli celkem brzy. Vzbudilo nás až první zvonění v 7:40. A tak jsme si udělali pohodové ráno. Posnídali jsme cornflaky s mlékem a zůstali v pyžamech do 11:00 hodin. Moc jsme si to užili a děkujeme za skvělou akci!

K. Hodná, V. Feiglová, B. Bošková, K. Požárová


Dětský den - 31. 5.

V pátek 31. května jsme na naší škole oslavili den dětí. Školní parlament připravil pro děti 1. stupně, přípravné třídy a mateřské školy zábavné dopoledne. Děti se mohly "poveselit" na jedenácti stanovištích okolo školy, kde např. hádaly pohádky podle znělky, poznávaly stopy zvířat, házely do kbelíku nebo zdolávaly překážkovou dráhu trakařem. Velice se jim líbily i pokusy se sopkou a papírovými kytičkami. Dále se mohly vyfotografovat ve fotokoutku v podobě trpaslíka, Krásky či zvířete. Nechybělo ani dekorování vizovického pečiva a samozřejmě občerstvení domácí bezinkovou limonádou a malou sladkostí. Počasí nám naštěstí přálo, přestože jsme se báli deště. Nic nám tedy nebránilo si náš den náramně užít.

Vladimíra Špimrová


Veletrh vědy - 30. 5.

Ve čtvrtek 30. května 2024 jsme se se žáky ze 2. B vydali na exkurzi na Veletrh vědy v Praze. Tato akce přinesla našim dětem spoustu nových poznatků a nezapomenutelných zážitků. Veletrh vědy nabízel širokou škálu zajímavostí z různých oblastí vědy, jako jsou lékařství, chemie, biologie a mnoho dalších Jednou z největších atrakcí pro naše žáky byl Etnologický ústav, kde měli možnost se kreativně vyřádit. Žáci zde skládali písně, které si pak společně zazpívali. Tento zážitek byl nejen zábavný, ale také edukativní, jelikož se děti dozvěděly více o hudební tvorbě a tradičních písních. Naše exkurze byla natolik úspěšná, že někteří žáci se rozhodli navštívit veletrh i během víkendu se svými rodinami. Tento zájem nás velmi těší, protože svědčí o tom, že exkurze splnila svůj účel – vzbudila v dětech zájem o vědu a vzdělávání. Navíc několik našich žáků mělo to štěstí a vyhrálo hodnotné ceny, mezi kterými byly i sbírky písní z Podřipska a jiné zajímavé publikace. Tato ocenění byla pro děti nejen motivací, ale také pěknou památkou na tuto skvělou akci. Už teď se těšíme na příští ročník, ve kterém nám věda pomůže odhalit nová tajemství.

Mgr. Martina Ševčíková


Okresní kolo Atletického trojboje pro 1. stupeň - 30. 5.

Ve čtvrtek 30. května se v Lovosicích konalo okresní kolo Atletického trojboje pro žáky 1. stupně. Z okrskového kola postoupilo osm žáků, kteří reprezentovali naši školu a snažili se o dosažení svého nejlepšího výsledku v běhu, skoku a žáci třetích až pátých ročníků i v hodu. Po celou dobu soutěže přálo počasí, až při vyhlášení vítězů se rozpršelo. Ale nám déšť nevadil, protože jsme se radovali z 1. míst Terezy Pavelkové z 1. A v kategorii dívky 1. třída a Tomáše Klímy z 3. A v kategorii chlapci 3. třída. Anežka Bartošová, Erkhes Bilegsaikhan, Patrik Jindrák, Adéla Husáková, David Klíma, Lukáš Pavelka neměli to atletické štěstí, ale snažili se ukázat co nejlepší výkon. Poděkování patří nejen vítězům, ale i ostatním soutěžícím.

Mgr. Jitka Liscová


Autorské čtení - 28. 5.

V úterý 28. května vyrazili naši nejmenší čtenáři do Knihovny Ervína Špindlera na autorské čtení knížky s panem Petrem Horáčkem. Předčítal dětem ze svých knih, které psal u kamaráda na chalupě. Prvňáci si poslechli povídání o autorově babičce, jak knížka vznikla, jak maloval obrázky. Děti měly možnost zakoupit si knihu, do které dostaly věnování s obrázkem a podpisem pana Horáčka.

Mgr. Lucie Krchňavá


Bez černý. Mnohostranné využití rostlin - 28. 5.

V měsíci květnu jsme se v rámci pracovních činností zaobírali tématem různorodého využití rostlin. Žáci absolvovali vycházky, kde jsme si povídali o účincích bylin, využití rostlinných vláken, možnosti zpracování v potravinářství, průmyslu i tradičních řemeslech. Šetrně jsme sbírali materiál pro tvořivou činnost. Jednou z rostlin, která má mnohostranné využití, je například bez černý. Z krásných voňavých květů se dá připravit lahodný sirup, dají se také obalit v těstíčku a smažit jako takzvané kosmatice. Z jeho dřeva se dají vyrábět různé hudební nástroje, z větviček pak můžeme vyrobit jednoduché ozdoby a šperky. Uzrálé plody poslouží ptactvu jako potrava a my z nich můžeme připravit sirup se jménem odvozeným od latinského názvu bezu (sambucus nigra) sambuči. Obsahuje spoustu vitamínů a antioxidantů, má také antibiotické účinky. Syrové bobule však konzumovat nedoporučujeme, neboť mají velice silný čistící a projímavý účinek. Bohužel samotné tvořivé dílny musely kvůli počasí proběhnout uvnitř, ale děti si i přesto vyzkoušely výrobu ozdob, ochutnávku bezového sirupu i hru na hudební nástroje, ale hlavně zjistily, že i rostlina, která je běžně považovaná za plevelnou, může být velice užitečná.

Bc. Anna Podzemská


Veslování Račice - 24. 5.

Medailové žně z račického veslování

V pátek 24. května se v Labe aréně v Račicích uskutečnila finálová regata Česko vesluje. Vyrazili jsme brzy ráno, abychom se před závodem stihli ještě rozcvičit. Jeli jsme vlakem do Hněvic, odkud jsme šli pěšky ke kanálu do Račic. V Račicích jsme si složili věci a hned se dali do veslování. Nejprve jeli chlapci 6. ročníků, kteří se umístili na 2. místě, a šesťačky skončily třetí. Následovaly sedmé ročníky, kde naši hoši ukořistili 2. místo a děvčata pěkné 5. místo. Nakonec jsme soutěžili v osmičlenných mixech, v nichž jsme za šestky získali 2. místo, a za sedmáky jsme vyhráli 1. místo. V průběhu závodů naše škola dostávala diplomy za jednotlivce na trati 200 m, kde jsme se umístili celkem pětkrát. Z šestých ročníků byla Bára Doležalová první a Zuzana Jandová na společném 2. až 3. místě. V sedmých ročnících jsme měli Jaroslava Tokára na sdíleném 2. až 3. místě a Šimona Vltavského na 1. místě. Z osmých ročníků nám 2. až 3. místo obsadil Filip Hádek. Na to, že jsme měli konkurenci z celé České republiky, se nám dařilo mimořádně dobře. Když jsme skončili s veslováním, odebrali jsme se do restaurace, kde jsme si dali pití a některé děti za odměnu hranolky. Odtamtud jsme šli v dešti na nádraží a vrátili se vlakem do Roudnice. Celkově jsme si to všichni užili a těšíme se na další příležitost ukázat naše talenty nejen ve veslování.

Viola Bukovská a Sofie Olivová


Školní družina na orientačním běhu - 21. 5.

V úterý 21. května si děti ze školní družiny vyzkoušely orientaci v terénu v parku Josefa Hory. Seznámily se s mapovými symboly i popisy kontrol, vyzkoušely si určit světové strany a zorientovat si správně mapu. Podařilo se jim společně dohledat všechny kontroly. Děti obdržely upomínkové předměty, diplom za účast a odcházely plné dojmů.

Martina Nosek


Škola v přírodě Jesenice u Rakovníka - 20. až 24. 5.

Koncem května se 2. B, 3. B a 4. B vydaly na týdenní školu v přírodě do krásného prostředí Jesenice u Rakovníka. Tento kouzelný kout naší země, obklopený hustými lesy a velkým rybníkem, nabídl dětem mnoho nezapomenutelných zážitků a dobrodružství. Každé dopoledne strávili žáci se svou paní učitelkou, kde se učili v přírodě nebo pozorovali její krásy. Děti stavěly domečky, pracovaly ve skupinkách a plnily různé úkoly. Po vydatném obědě, který byl vždy výborný a který si žáci mohli přidávat, měli chvíli na odpočinek. Děti si nejvíce chválily brambory s řízkem, které se staly jejich nejoblíbenějším jídlem. Každý večer byla večeře teplá a chutná, což dětem dodávalo energii na večerní program. Od 14 hodin začínal herní program, který si děti velmi užívaly. Nejčilejší byli druháci, kteří i po večerce ještě chvíli šeptali, než usnuli. Ve středu po obědě jsme se všichni vydali na výlet ke Kameni přání. Ušli jsme asi 6 km krásnou cestou lesem a mezi poli. Prošli jsme kolem Letohrádku Plaveč, kde nás obklopovala nádherná krajina. Na poslední den byla připravena velká hra o přežití, do které se zapojila i paní učitelka ze 4. B. Všichni si tuto hru velmi užívali. Po večeři nás čekala talentová show, kde jsme zhlédli šest skvělých představení, která si děti nacvičily během odpoledních her. Na závěr nechyběla diskotéka, na kterou se všechny děti těšily a která byla skvělým završením našeho pobytu. I když nám jedno dopoledne pršelo, počasí nám jinak přálo a celý týden byl úžasný. Děti si odnesly spoustu krásných zážitků a my, učitelé, jsme rádi, že jsme mohli být součástí jejich radosti a nadšení. Těšíme se na další školu v přírodě, která jistě přinese další nezapomenutelné okamžiky.

Třídní učitelky 2. B, 3. B a 4. B


Ochutnávka sýrů ve 2. B - 15. 5.

Ve středu 15. května proběhla ve třídě velmi zajímavá a chutná akce – ochutnávka sýrů. Děti měly možnost ochutnat různé druhy sýrů, konkrétně: goudu, eidam, mozzarelu, šuhaj, ementál a maasdamer. Akce byla velmi úspěšná a děti si s velkým zájmem a radostí všechny nabízené sýry ochutnaly. Bylo překvapivé, že u dětí nakonec zvítězil sýr šuhaj, který se stal jejich nejoblíbenějším. Ochutnávka sýrů byla výbornou příležitostí pro děti nejen poznat různé druhy sýra, ale i rozšířit si své chuťové obzory a dozvědět se něco více o mléčných produktech. Děkujeme všem, kteří se na této akci podíleli.

Mgr. Martina Ševčíková


16. ročník festivalu Cantate Budweis - 10. a 11. 5.

Ve dnech 10. a 11. května 2024 se Roudnický dětský sbor zúčastnil 19. ročníku pěveckého festivalu Cantate Budweis v Českých Budějovicích a Českém Krumlově. Členové sboru se shromáždili před ZŠ a MŠ Školní. Následovala krátké zkouška ve škole. V 10 hodin vyrazili do Českých Budějovic. Hned po příjezdu jsme se vydali na prohlídku Černé věže a procházku centrem města. Potom jsme se ubytovali v ubytovně U nádraží a šli na večeři. Po večeři jsme jeli do kostela Církve českobratrské husitské, v němž se odehrával první festivalový koncert. Vystoupili jsme zde s dvěma sbory z Německa a jedním sborem ze Slovenska. V sobotu časně ráno hned po snídani jsme vyjeli do Českého Krumlova na druhou část festivalu. Ta se odehrávala v Městském divadle. Společně s námi vystoupilo dalších sedm sborů. Závěrečný koncert zakončili všichni zúčastnění zpěváci společným zpěvem skladby Adama Václava Michny "Nebeští kavalérové". Po koncertě následovala prohlídka města, oběd a krátký rozchod ve skupinkách k individuálním návštěvám vybraných míst. Po 17. hodině jsme vyrazili k domovu. Roudnice nás přivítala krátce před devátou večer. Na festivalu panovala velmi přátelská atmosféra, komunikovali jsme se zpěváky sborů z Německa i Slovenské republiky. Jeden z nejhezčích pocitů jsme zažili při výše zmiňovaném společném zpěvu závěrečné skladby festivalu. Roudnický dětský sbor si celý pobyt moc užil. S finančním přispěním Města Roudnice nad Labem tak mohl reprezentovat schopnosti malých zpěváků na mezinárodním pěveckém setkání.

Veronika Šusterová a sbormistři Zuzana a Jiří Zrzavých


Pohár rozhlasu - 10. 5.

V pátek 10. května se v Lovosicích konal atletický víceboj družstev Pohár rozhlasu. Z naší školy se účastnilo dohromady sedmnáct žáků a žákyň z 6. a 7. ročníků. V jednotlivých disciplínách dosáhli nejlepších individuálních výkonů tito žáci:

  • ve sprintu na 60 m: Matěj Adam 3. místo, Eliška Nováková 3. místo;
  • hod kriketovým míčkem: Karel Enčev 3. místo, Matyáš Raiman 4. místo, Jakub Suchý 8. místo;
  • štafeta 4x60 m ve složení: Maruška Durčeková, Tereza Dolejší, Adéla Koubová a Eliška Nováková ve svém rozběhu doběhly 1., celkově pak získaly 4. místo;
  • skok vysoký: Dalibor Vanča 5. místo, Marek Třešňák 6. místo, Marie Hlaváčková 7. místo Svůj osobní rekord zde také zdolala Tereza Dolejší;
  • běh na 600 m: Bára Doležalová – celkové 8. místo.

I ostatní naši atleti významně přispěli svými body do celkového pořadí, neboť se jedná o soutěž družstev. Mimo zmíněné závodníky nás reprezentovali ještě tito žáci: Marcel Hašek, Tereza Holčuková, Karolína Hodná, Daniel Hodek, Štěpán Sváda. Tým dívek se v konkurenci sedmnácti zúčastněných škol umístil na krásném 6. místě, chlapci pak na místě osmém. Vzhledem k tomu, že většina účastníků se atletikou aktivně nezabývá, máme z jejich výsledku velkou radost! Gratulujeme a doufáme, že účast na této akci pro ně bude motivací k dalšímu zapojení do atletického sportu.

Bc. Anna Podzemská


Cesta za Hurvínkem - 9. 5.

Hurvínek nás provází již od 3. třídy, kdy nás učil, jak správně skloňovat slovo kočka pomocí pádových otázek. Nejraději máme od něj 5. pád Oslovujeme, voláme! ČIČÍÍÍ. A proto jsme se vydali za jeho taťuldou, aby nám o to svém synkovi povyprávěl. To vám byla ale legrace, až nám tekly slzy smíchy. Nebyli jsme za ním naposledy.

Žáci 4. C


Naučná výprava 1. C - 9. 5.

Ve čtvrtek 9. května se děti z 1. C vydaly zažít dobrodružství i zábavu na svůj první pěší školní výlet. Čekal na ně den plný her, zábavy i učení v duchu poznávání a bádání. Samotná pěší cesta byla pro děti zážitkem. V cíli všem bylo odměnou setkání s domácími zvířátky a malé občerstvení. Příjemně unavené a plné zážitků nás pak čekala už jen cesta do školy linkovým autobusem. Dle slov dětí se nám výlet vydařil, už se těšíme na další společné dobrodružství.

Jindra Dvorská a Hana Berounská


Škola v přírodě Jiřetín - 6. až 10. 5.

Od 6. 5. do 10. 5. umožnilo vedení školy žákům 8. a 9. ročníků zúčastnit se školy v přírodě. Pobyt byl zajištěn v rekreačním středisku Netopýr v Jiřetíně pod Jedlovou. V pondělí jsme vyráželi brzy ráno. Když jsme přijeli na místo, vedoucí nám představili program a vysvětlili, jak celý pobyt bude probíhat. Po obědě a poledním klidu jsme s vedoucími šli do centra Jiřetína, prošli křížovou cestu a po návratu do tábora jsme hráli různé hry. Večer nás čekala diskotéka. V úterý dopoledne jsme se vydali na hrad Tolštejn, odkud byl krásný výhled do okolí. Odpoledne jsme hráli s vedoucími týmovou hru, ve které vyhrály třídy 8.B a 8.C. Ve středu nás paní učitelky vytáhly na procházku ke starému mlýnu Světlík, který je jedním z největších dochovaných větrných mlýnů v České republice. Po cestě jsme si také prohlédli zmiji, která se probudila ze zimního spánku. Odpoledne jsme hráli vědomostní hru, ve které zvítězily třídy 8.A a 9.A. Večer si pro nás vedoucí připravili falešný požární alarm a bojovku. Ve čtvrtek jsme šli na krátkou procházku do okolí. Odpoledne jsme opět hráli týmovou hru, tentokrát vybíjenou, a vyhrály třídy 9.B a 9.C. Večer nás čekala diskotéka a poté poslední noc. V pátek jsme už jen uklízeli a užívali si na hřišti poslední den. Po obědě se s námi vedoucí rozloučili a my čekali na autobus. Kolem půl páté jsme dorazili domů. Celý pobyt jsme si moc užili a děkujeme třídním učitelkám a vedoucím za skvělý pobyt.

Karin Salzmannová, 8. A


Vyhodnocení soutěže Jak se žilo ve středověku - 24. 4.

V knihovně Ervína Špindlera proběhlo vyhodnocení této soutěže. Měli jsme své zástupce v několika sekcích. V literární soutěži se na 2. místě svou prací žáků druhého stupně umístila Anežka Jandová z 8. B. Ve výtvarné soutěži za starší kategorii prvního stupně na 3. místě zabodovala Anna Horáková ze 4. A, v kategorii mladších žáků druhého stupně na 3. místě skončila Eliška Vančová z 6. B a v kategorii starších žáků opět na 3. místě Daniel Denysko z 9. A. Recitace mladší kategorie prvního stupně byla zcela v našem obsazení. 3. místo Richard Špic z 2. A, 2. místo Max Novák z 2. C, zvítězila Terezie Doležalová z 2. C. V recitaci starší kategorie prvního stupně zvítězila Barbora Altmanová ze 4. A. Recitátoři Anastasija Kulivar, Marie Durčeková, Dalibor Vanča, Jakub Havránek a Filip Krahulík získali zvláštní cenu poroty za kolektivní recitaci žáků druhého stupně. Poděkování patří všem vyučujícím, kteří se podíleli na přípravě a organizaci této soutěže nejen na škole, ale i pomocí při hodnocení v knihovně E. Špindlera – Mileně Hoření, Michaele Řehákové, Anně Kalousové, Lence Krajníkové, Janě-Elišce Hrabánkové, Janě Bradáčové, Daně Houžkové.

PaedDr. Zuzana Zrzavá


Páťáci na Pražském hradě - 24. 4.

Žáci pátých ročníků vyjeli na Pražský hrad, aby oprášili znalosti z českých dějin. Celou prohlídkou je provázeli průvodci z agentury Výuka jinak. Cílem celého dopoledne byly památky Pražského hradu, všech tří nádvoří a interiéry: katedrály svatého Víta s hroby českých králů a svatých, Starého královského paláce s Vladislavským sálem, Baziliky svatého Jiří s hrobem svaté Ludmily a Zlatou uličkou s domky řemeslníků, hradbami, Bílou věží a Daliborkou. Během prohlídky se žáci seznámili s historií, architekturou, známými architekty a především panovníky, kteří se zasloužili o rozvoj Pražského hradu (kníže Bořivoj, svatý Václav, kníže Spytihněv, Jan Lucemburský, Karel IV. a další). Počasí nám přálo, tak se k prohlídce historických památek přidala procházka na Kampu k známým žižkovským miminům se zmutovaným obličejem od výtvarníka Davida Černého. Odměnou za ušlapané kilometry byla zmrzlina nebo sladký trdelník. Cestou k autobusu jsme prošli Valdštejnskou zahradou, která je součástí sídla Senátu Parlamentu České republiky. Celé dopoledne se vydařilo a žáci si domů přivezli spoustu zajímavých vzpomínek.

Mgr. Jitka Liscová a Mgr. Ivana Nováková


Květy pod mikroskopem

Říká se, že nejlépe se člověk naučí to, co si sám osahá. My jsme se se žáky 6. B rozhodli, že se podíváme na zoubek květům tulipánů zahradních a jabloní okrasných. A co jsme viděli, nás uchvátilo. Děti si nejprve prohlédly květy pouhým okem a pomocí lupy. To bylo sice hezké, ale nijak zvláštní. Úžas nastal až ve chvíli, kdy do ruky vzaly skalpel a poprvé v životě si zkusily pitvu. Rostlinky se pod jejich rukou změnily v laboratorní vzorky. Na úkor zničené krásy jsme společně objevili nový rozměr pohledu na svět. Pod mikroskopem se nám rozkryl očím běžně skrytý svět, obrazy jako z jiného vesmíru. Děti byly nadšené a já jejich nadšení sdílela, když jsem viděla, jakou radost jim toto objevování přináší.

Mgr. Klára Pávlová


Celoškolní projekt Den Země - 22. 4.

V pondělí 22. 4. se naše škola zúčastnila projektové výuky s ekologickým zaměřením. Pro nevlídné počasí se bohužel nemohly všechny plány uskutečnit venku. Celkové vyznění akce mělo vzdát hold naší planetě. Žáky seznámit s přírodou, vést je k jejímu poznání, pochopení a naučit je, čeho si mají vážit. Nejmladší ročníky poznávaly zvířata a rostliny, větší si pak připomněly lidský vliv na přírodu i na kulturní stopy našich předků ve městských památkách. Další různorodé činnosti tvořili třídní učitelé sami či ve vzájemné spolupráci. Opět se navíc osvědčil model spolupráce větší děti - menší děti. Postupně tak měřily kyselost a zásaditost vodních zdrojů a půdy, sopečnou činnost, rozeznávání uhlíkové stopy. V jednom případě došlo dokonce k pokusu o sestavení domácí čističky vod. Vzhledem k regionu, v němž se nacházíme, nemohlo nedojít na zemědělství. Výkladové poznávací procházky umožnily seznámení s historií zemědělství na Podřipsku v praxi, činnost teoretická pak prohloubila znalosti o pěstování chmele a vinné révy. Ovocnářství představovaly Koňasovy sady a rekreaci zahrádky na Slavíně. Tento způsob nenásilné výuky opět slavil úspěch, žáci i učitelé odcházeli spokojení. Děti navíc pochopily, že přírodu je třeba rozumně chránit a rozhodně ji zbytečně nezatěžovat.

Mgr. Jiří Kozák


Spolupráce 1. C a 6. A na projektu Den Země - 22. 4.

Letošní Den Země prožila 1. C a 6. A společně. Hlavním tématem bylo naše město Roudnice nad Labem. A co je základem města i života v něm? Přece VODA! Pro Roudnici nad Labem to platí dvojnásobně. Nejenže naše město získalo svůj název podle rudného pramene, který zde vyvěrá, ale i řeka Labe si zaslouží svou pozornost. Většina sídel v dávných dobách vznikala právě u vodních toků. Je však známo, že voda v řekách není zrovna nejčistší. Proto jsme se na tento typ vodního zdroje s žáky zaměřili. Děti pracovaly ve skupinách. Šesťáci se stylizovali do role průvodců, společně s prvňáčky vytvořili domácí čistírnu vody a pokusili se špinavou vodu vyčistit. Za pomoc s organizací dne děkujeme Bc. Anně Podzemské, Bc. Michalu Brádkovi a Mgr. Karolíně Kořínkové.

Vedoucí projektu Mgr. Klára Pávlová a Mgr. Daniela Papalexisová


Den Země ve školní družině - 22. 4.

Naše planeta 22. dubna slavila svátek. Děti ze školní družiny na tento den nezapomněly. Planetě Zemi věnovaly děti jeden celý dubnový týden. Besedovaly, tvořily, malovaly, poznávaly. Týden jsme společně zakončili sledováním příběhu Byla jednou jedna planeta – Naše Země. Všichni můžeme pro naši planetu něco udělat, aby byla čistá a dobře se nám tady žilo.

Jindra Dvorská a kolektiv


Stezka za poznáním bylin - 17. 4.

Dnes se žáci naší školy vydali na nezapomenutelnou vycházku na poznávací stezku, kde byly hlavními hvězdami-bylinky. Tato exkurze byla nejen zábavná, ale také vzdělávací, přičemž děti měly možnost poznat a prozkoumat různé byliny. Po příchodu na stezku se žáci rozdělili do skupinek a začali prozkoumávat rozmanitost bylinek. Na některých stanovištích hádali jména bylin v básničkách a na dalších se věnovali různým aktivitám, které je vedly k pochopení charakteristiky jednotlivých druhů bylin. Na některých stanovištích mohly děti postupovat podle instrukcí, které jim umožňovaly identifikovat bylinky pouze pomocí čichu, zatímco na jiných mohli zkoumat jejich povrchy a textury hmatem. Bylo to jako cesta do tajemné zahrady plné vůní a dotyků. Tato aktivita nejen rozvíjela smyslové vnímání dětí, ale také je učila o přírodě a využití bylinek v každodenním životě. Děti se dozvěděly o léčivých vlastnostech různých bylin a o tom, jak je lze použít například při vaření či péči o zdraví. I přes chladné počasí nás však hřál paprsek sluníčka, který dodával naší výpravě úžasnou atmosféru a dodával energii naší zvědavosti. Tato půvabná stezka byla připravena skupinou MAP Roudnicko, za což jsme jim velmi vděční.

Mgr. Martina Ševčíková


Byliny ve 3. A - 15. a 18. 4.

V rámci prvouky, výtvarné výchovy a pracovních činností proběhl ve třídě 3. A třídní projekt Byliny. Aktivity začaly v parku Josefa Hory, kde byla připravena Jarní poznávačka místní akční skupinou MAP. Stezka za poznáním bylin se skládala z úkolů a pracovního listu. Děti tuto část plnily ve skupinkách, ve škole svou práci společně zhodnotily a pustily se do dalších úkolů již každý sám za sebe. Ztvárnit rostlinu se všemi jejími částmi nebyl úkol těžký, zato zasít semínka do květníku bylo pro většinu dětí premiérou. Aby si svou rostlinu poznaly, měly za úkol vymyslet speciální jméno.

Mgr. Andrea Hendrichová a Mgr. Simona Hájková


Matematika hrou - římské číslice

Zjistili jsme, že římské číslice můžeme zapsat čísly v desítkové soustavě pomocí arabských číslic. Z počátku jsme se zápisu čísla v nepoziční soustavě báli, ale přišli jsme tomu na kloub. Vyrobili jsme si domino, stavěli jsme příklady z velkých sirek a nakonec jsme si vše procvičili hrou Práskni krtka.

Jana Diviáková


Preventivní program divadla VeTři - 10. 4.

Ve středu 10. 4. 2024 proběhl pro 4. a 5. ročníky preventivní program divadla Vetři na téma závislosti. Ukázalo se, že toto téma není žákům neznámé a že mají již nějaké zkušenosti a znalosti. Dále se hovořilo o tom, jak závislosti na drogách, nikotinu a alkoholu škodí lidskému organismu. Celý program byl jistě přínosem, protože prevence na takové téma není nikdy dost.

Mgr. Ivana Nováková


Školní fórum - 8. 4.

Dne 8. dubna 2024 se na naší škole uskutečnilo již druhé školní fórum, kde se naši žáci mohli opět vyjádřit, co by se u nás dalo vylepšit. A nejen u nás, ale i v rámci města. Žáci byli rozděleni do několika skupin napříč ročníky a z každé skupiny vzešly dva nápady. Pro město a pro školu se vybralo deset jejich návrhů. Žáci naší školy od pátých do devátých ročníků mohli následně formou dotazníku seřadit těchto deset návrhů podle svých preferencí.

Po vyhodnocení dotazníků vzešly tyto tři návrhy na zlepšení v rámci školy:

  • pořízení nových a pohodlnějších židlí,

  • mít možnost nechávat si učení ve škole,

  • mít možnost pít během hodiny.

V rámci města vzešly překvapivé požadavky jako rekonstrukce zimního stadiónu. Žáci totiž kritizovali rozbité dveře na WC a některé zničené sedačky na tribuně. Naši baseballisté si prosadili vylepšit zázemí na hřišti a dokončit dostavbu další části hřiště pro děti. Dále by uvítali více prostoru v našem městě, kde by se mohli scházet teenageři, proto se moc těší na dokončení dlouho očekávaného skateparku.

Pan místostarosta a naše paní ředitelka s dětmi diskutovali a pečlivě vysvětlili, co lze zrealizovat a co momentálně nelze. Všichni žáci byli velice aktivní a důmyslně spolupracovali. Je patrné, že jim není lhostejné, v jakém prostředí denně pracují a tráví volný čas.

Ing. Jitka Kordačová a Vladimíra Špimrová


Ukázka dravců - 3. 4.

Ve čtvrtek 4. dubna jsme absolvovali výukový program od společnosti ZAYFERUS. Otevřeli nám dveře do fascinujícího světa dravých ptáků a jejich krásného letu. Děti byly nadšené, když mohly vidět supy, sokoly a další dravce v jejich přirozeném prostředí, jak loví to, co by lovili ve volné přírodě. Pro některé žáky to bylo poprvé, kdy měli možnost tak blízko spatřit tato majestátní stvoření. Tento environmentální program obohatil naše znalosti o životě dravých ptáků, ale také nám poskytl cenné ponaučení o ochraně přírody a ekologii. Děti byly aktivně zapojeny do soutěží a měly možnost si dravce zblízka prohlédnout, dokonce je i držet na ruce, což byl pro ně nezapomenutelný zážitek. Celkově lze říci, že výukový program představuje jedinečný způsob, jak propojit vzdělávání se skutečnými zážitky v přírodě. Jsme rádi za tuto inspirativní zkušenost a těšíme se na další případnou spolupráci.

Mgr. Vlastimil Purchart


Canisterapie v 2. B - 2. 4.

Dnes dopoledne se do naší školy přišly podívat cvičitelky se svými psy, a děti byly nadšené z úžasné ukázky práce s těmito chlupatými terapeuty. Cvičitelky, které se specializují na canisterapii, předvedly dětem, jak psi mohou být skvělými společníky a jak mohou pomoci lidem. Děti byly fascinovány tím, jak se psi dokážou učit různým trikům a jak jsou empatické vůči lidem. "Bylo úžasné vidět, jak se psi chovají, když pomáhají ostatním lidem. Moc se mi líbilo, jak nás cvičitelky učily, jak se o psy starat a jak s nimi správně zacházet," řekla jedna z žákyň po ukázce. Canisterapie je skvělý způsob, jak propojit zvířata s lidmi a přinášet radost a léčbu do životů těch, kteří ji potřebují. Tato ukázka jistě inspirovala mnoho našich žáků a dala jim nový pohled na vztah mezi člověkem a psem.

Mgr. Martina Ševčíková


Historická exkurze do Sedlce, Kutné Hory a okolí - 2. 4.

Ve středu 2. dubna 2024 jsme se my, žáci 8. B a 9. C ze Základní školy a mateřské školy Roudnice nad Labem, vydali na zajímavou historickou exkurzi do regionu Sedlec a Kutná Hora. Tato výprava nejenže obohatila naše znalosti o české historii a kultuře, ale také nám poskytla nezapomenutelné zážitky. První zastávkou na naší cestě byla kostnice v Sedlci, fascinující místo, které si získalo pověst jedno z nejzajímavějších kostnic na světě. Prozkoumali jsme tuto unikátní kapli, jejíž stěny jsou vyloženy kostmi a lebkami, vytvářejícími působivé a zároveň děsivé kompozice. Pro některé bylo toto místo poněkud strašidelné, ale zároveň fascinující, zatímco jiní si užívali pohled na tuto nevšední formu umění a způsob, jakým se s minulostí zachází. Měli jsme možnost pozorovat i práci restaurátorů. Další krásnou památkou byl chrám Panny Marie v Sedlci, který patří k nejvýznamnějším katedrálám gotické architektury v České republice. Obdivovali jsme jeho impozantní, ale jednoduché architektonické prvky a zajímavé historické pozadí, během kterého katedrála vznikala. Poté jsme se vydali do Kutné Hory, města bohatého na historii i kulturní dědictví. První zastávkou zde bylo Muzeum stříbra a Stříbrné doly, kde jsme se dozvěděli o těžbě a zpracování stříbra. V minulosti těžba stříbra tvořila páteř místní i české ekonomiky. Nakonec jsme navštívili chrám svaté Barbory, který je světovým dědictvím UNESCO a symbolizuje rozkvět Kutné Hory v období středověku. Opravdu jsme obdivovali jeho majestátnost a vnitřní výzdobu, zatímco průvodci nám poskytovali fascinující informace o historii tohoto pozoruhodného místa. Celá exkurze byla pro nás nejen poučná, ale také zábavná a inspirativní. Prožili jsme den plný objevů a dobrodružství. Tuto exkurzi nám připravily paní učitelky G. Purchartová a E. Richtrová a byla financovaná z projektu JAK.

Aneta Folkrtová a Alena Pětíková, 8. B


Velikonoční čas v 1. C

Ve středu 27. března si školní parlament připravil pro děti prvního stupně velikonoční stezku, kde měly různá zastavení se zadanými úkoly. Pak se žáci ve třídě naladili na velikonoční pohodu povídáním o tradicích, zvyklostech svátků jara a výrobou velikonočních kraslic. Užili jsme si společně krásné dopoledne.

Jindra Dvorská a Hana Berounská


Velikonoce - 27. 3.

V týdnu před velikonočními prázdninami jsme si zpříjemnili čas živou jarní výzdobou, kterou jsme umístili ve vestibulu před ředitelnou naší školy. Výzdobu měli za úkol připravit členové školního parlamentu. Třídy se mohly dobrovolně podílet na výzdobě smrku, který roste u vchodu do školky. Zájem byl veliký, každá třída si vyrobila svou krásnou kraslici, která pak byla zavěšena na tento strom. Pro přípravnou třídu a první až čtvrtý ročník členové parlamentu zorganizovali naučnou velikonoční stezku, kterou netradičně pojmenovali Egg hunt. Na konci této stezky totiž musela každá třída najít svůj označený balíček s překvapením. I když některé otázky byly záludné, dětem se je vždy podařilo vyluštit a najít správné odpovědi. Také se dozvěděli něco zajímavého a nového o svátcích jara.

Ing. Jitka Kordačová


Zdobení velikonočních kraslic

V rámci výtvarné výchovy se žáci 6. B, 7. B a 8. A pustili do tradičního zdobení velikonočních kraslic pomocí vosku. I když se může zdát zdobení jako hračka, vyžaduje technika pevnou ruku a trpělivost. Práce s voskem není úplně jednoduchá. Od prvních tahů žáci museli plánovat své vzory. Nakonec byli všichni překvapeni, jak hezky kraslice vypadají, a odnesli si je domů.

Mgr. Anna Kalousová a Mgr. Klára Pávlová


Návštěva v 1. C - 26. 3.

V úterý 26. března proběhl v naší škole Den otevřených dveří. K nám do první třídy zavítala milá návštěva předškoláků z Mateřské školy Sluníčko. Předškoláci se společně s paní učitelkou přišli podívat, co všechno jsme se ve škole naučili. A že toho nebylo málo. Prvňáčci jim ukázali různé aktivity, hry, kterými si zpříjemňují učení, jak v matematice, tak i v českém jazyce. Všichni jsme si příjemné dopoledne moc užili, předškoláci si za odměnu odnesli námi vyrobené včelky se zadanými úkoly.

Jindra Dvorská a Hana Berounská


Bedřich Smetana - 200

V rámci významného jubilea - 200 let od narození slavného českého skladatele Bedřicha Smetany - se naše škola rozhodla uspořádat projekt, který spojil hudební i výtvarnou výchovu a informatiku. Byl projevem multidisciplinárního přístupu ke vzdělávání. Pod vedením paní učitelek Kalousové, Krajníkové a Zrzavé se do projektu zapojily bezmála všechny třídy druhého stupně. V hodinách hudební výchovy žáci prozkoumali život a významná díla Bedřicha Smetany. V informatice si rozšiřovali dovednosti vyhledáváním a posuzováním poznatků o odrazu doby v dílech. Hlouběji tak pochopili životní osudy skladatele a realitu zakomponovanou v jeho tvorbě. Ve výtvarné výchově se žáci zaměřili na romantické zobrazení života v českých zemích. Pomocí různých výtvarných technik pak vytvářeli portréty Bedřicha Smetany. Vznikly krásné výtvory. Všechny tyto aktivity se propojily. Žáci vizualizovali své poznatky prostřednictvím myšlenkových map. Prokázali analyticko-syntetické schopnosti a dovednosti při zpracování zadaného tématu. Výsledkem jsou prezentace umístěné na chodbách. Projekt zprostředkoval žákům komplexní pohled na Smetanovo dílo a jeho éru.

Mgr. Anna Kalousová


Roudnický dětský sbor zahajoval 12. výstavu kraslic v Libotenicích - 23. 3.

V sobotu dopoledne po přivítání všech přítomných starostkou obce Libotenice paní ing. Ladou Rejškovou zahajovalo hlavní oddělení Roudnického dětského sboru svým vystoupením 12. ročník výstavy kraslic. Tato výstava se koná vždy jednou za dva roky a představuje nejen různé druhy kraslic, ale i techniky jejich vyrábění. Vedle návštěvníků z obce samé si výstavu i náš zpěv poslechli významní hosté. Přítomen byl senátor Mgr. Ladislav Chlupáč a poslanec ing. Petr Liška. Vystoupení dětí bylo velmi chváleno.

Článek v Litoměřickém deníku

PaedDr. Zuzana Zrzavá


Ponožkový den - 21. 3.

Světový den Downova syndromu

21. březen a 21. chromozom mají spojitost prostřednictvím Světového dne Downova syndromu, který se každoročně slaví právě v tento den. Toto datum není náhodné, jelikož Downův syndrom je způsoben genetickou anomálií na 21. chromozomu. Symbolizuje ho párování barevných a různorodých párů ponožek, které připomínají tvar tohoto chromozomu. Pokud jsou ponožky pruhované, odkazují i na chromozomální strukturu. Opět jsme se rozhodli podpořit tento den a naše školní chodby, třídy a lavice byly plné ponožek různých barev, vzorů a obrázků. Děkujeme všem, kdo se zapojili a dokázali vidět krásu v odlišnosti.

Mgr. Vlastimil Purchart


Velikonoce, projekt 5. B - 19. až 22. 3.

Žáci 5. B si zpříjemnili čekání na jaro projektovým vyučováním na téma Velikonoce. Nejprve navštívili velikonoční výstavu v městské knihovně, kde byla spousta zajímavých ručně zhotovených výrobků s velikonoční tematikou. Také si mohli prohlédnout vystavené malované kraslice. Návštěva výstavy žáky motivovala k vlastním pracím, kterými vyzdobili nástěnky. Celý projekt dokončili vytvořením prezentace z vlastních prací, ve kterých popisovali veškeré dění kolem Velikonoc – svátků jara.

Ivana Nováková a Michaela Carbochová


Environmentální výchova ve školní družině

Ve školní družině se věnujeme také budování vztahu k životnímu prostředí a využíváme přírodu jako zdroj poznání. Environmentální výchova umožňuje žákům získávat zkušenosti z přírody a uvědomit si její hodnoty. Děti prvního stupně se ve školní družině zabývají přírodou tematicky podle ročního období. V podzimním a zimním bloku jsme se zaměřili na ptactvo. Vyjmenovali jsme si a ukázali běžné druhy ptáků, které u nás přezimují. Dále jsme si řekli, čím je vhodné ptáčky přikrmovat a které potraviny ptáčkům do krmítek naopak nedávat. Zhlédli jsme krátká poznávací videa. Začátkem jara jsme se zaměřili na jarní květiny. Učíme se jak poznáváním ve třídě, tak i vycházkami do okolí školy, kde hledáme první jarní kvítky. Následně pak pracujeme se zadanými úkoly.

Za kolektiv školní družiny Jindra Dvorská


Křížaly v 1. C - 18. 3.

V hodinách českého jazyka se neučíme jen poznávat nová písmenka, číst a psát, ale také si dovedeme vysvětlit význam slova. Při vysvětlování slova křížala nás napadlo, že si je připravíme. Děti si donesly jablíčka, paní učitelka sušičku na ovoce a výroba mohla začít. Prý bez práce nejsou koláče, tak jsme všichni přiložili ruku k dílu. S krájením pomohly paní učitelky, na děti zbylo skládání jablíček do košíků sušičky. Potom už jsme jen čekali na sladkou dobrotu, která byla velkou odměnou za naši práci.

Jindra Dvorská a Hana Berounská


Testování 4. tříd

Mezinárodní projekt TIMSS (Trends in International Mathematic and Science Study) se zaměřuje na zjišťování úrovně vědomostí a dovedností žáků 4. a 8. ročníků v matematice a v přírodních vědách. Na jaře roku 2023 se žáci 4. ročníků naší školy zúčastnili šetření TIMSS zaměřeného na vědomosti a dovednosti žáků rozvíjené ve školní výuce. Každý žák měl přidělen kód a pod ním vyplňoval elektronicky test, ve kterém byly ve stejné míře zastoupeny úlohy z matematiky a přírodovědy. Výsledky úspěšnosti našich žáků ve srovnání s ostatními školami zapojenými do testování jsou na velmi dobré úrovni. Úspěšnost jednotlivých žáků v obou čtvrtých ročnících jsou navíc rozdělené na chlapce a dívky. Celkový pohled na grafy výsledků z obou testovaných oborů dokládá, že jsou výsledky vyrovnané i přesto, že každá třída své znalosti a dovednosti z matematiky získává jinou metodou a formou výuky. Součástí projektu bylo dotazníkové šetření žáků. Každý žák formou dotazníku podával informace o sobě, škole a názorech na matematiku a přírodovědu. S vyhodnocením dotazníku i celkovým testováním je naše škola spokojená.

Mgr. Ivana Nováková a Mgr. Jitka Liscová


Týden matematiky - 14. 3.

14. 3. slavíme mezinárodní den matematiky. Zápis data v anglicky mluvících zemích totiž znamená číslo "pí" π = 3.14

Matematika je všude, tak zní stručné heslo, kterým Mezinárodní matematická unie zastřešuje celosvětové oslavy. Těch se zúčastnila i naše škola. Pro všechny ročníky bylo připraveno sedm stanovišť se zajímavými úlohami. Na vyřešení některých hádanek byly potřeba krychličky či dřívka, na jiné jen papír a chuť přemýšlet. Přálo nám počasí, a tak se některé třídy vydaly řešit úlohy ven. Jiné zůstaly ve třídách. Děkujeme všem, od prvňáčků až po deváťáky, kteří si s námi tyto oslavy užili.

Mgr. Petra Skalová


Primární prevence - 11. a 25. 3.

Prevence pro 1.-3. třídy navázala na téma Bezpečně do škol, které bylo probíráno v prvním pololetí a zaměřovalo se na bezpečnou cestu do školy. Tento cyklus se tentokrát soustředil na to, jak se správně zachovat v případě výskytu rizikového chování a šikany ve školním prostředí. U pátých tříd se pan Fiala zaměřil na kyberšikanu. Jaké jsou možné situace, důvody, proč se problém z reálného světa přesune do světa virtuálního. Proč k takovým situacím dochází, jak jim předcházet a jak se zachovat v případě útoku na mou osobu, nejbližší členy rodiny, kamarády. Tím, že používáme mobilní telefony, tablety, je bohužel problém kyberšikany součástí každodenního života. Věříme, že si naši páťáci při používání sociálních sítí po dnešním setkání s panem lektorem uvědomí, jak se správně v kyberprostoru chovat a neohrozit svou osobu nebo okolí. Děkujeme MěÚ v Roudnici nad Labem za finanční pokrytí důležité primární prevence pro naše žáky.

Mgr. Vlastimil Purchart


Výtvarka jinak - 29. 2.

Ve třídě 2. B proběhla hodina výtvarné výchovy trochu jinak. Naučili jsme se základní barvy. K tomu jsme používali mikrotitrační destičku a pipety. Jakmile jsme se naučili používat pipetu, mohli jsme začít experimentovat. Objevovali jsme kouzlo barev. Nakonec jsme vytvořili obrázek. Už se těšíme na další hodinu, kde budeme tvořit obrázky podle předlohy. Chtěla bych tímto také moc poděkovat Elixíru do škol (školení), kde nás vede RNDr. Mgr. Adéla Marschallová Rumlerová, MBA, která nás učitele vždycky nabije, inspiruje a podělí se s námi o pomůcky. Děkujeme za vypůjčení pipetovací sady. Bylo to super.

Mgr. Martina Ševčíková


Lyžařský kurz - 24. 2. až 2. 3.

V sobotu 24. února dopoledne jsme vyrazili z Roudnice do penzionu v Jestřabí v Krkonoších. Po příjezdu si všichni vybalili a šli jsme na procházku podél sjezdovky. Večer jsme měli přednášku o nebezpečí v horách. V neděli, pondělí a úterý jsme dopoledne a odpoledne strávili na sjezdovce. Tam jsme se za pomoci našich paní učitelek a pana doktora Navrátila učili lyžovat nebo zdokonalovat své dovednosti v jednotlivých skupinách. Skoro každý večer si připravil jeden tým aktivitu na myšlení, ale i na pohybové zdatnosti. Takovým způsobem jsme si užili pět večerů s každým týmem. Ve středu dopoledne jsme hráli šipkovanou v mlze. Odpoledne jsme jeli autobusem do Jilemnice na plavecký bazén, kde si každý z nás užil dvě hodiny plavání ve vodě, ale i odpočinku v parní kabině. Ve čtvrtek ráno se všichni vydali na celodenní výlet. Nahoře jsme se zastavili v restauraci Štumpovka, kde si někteří dali něco dobrého a odpočinuli si. Pak jsme sešli dolů na chatu. Celkově jsme ušli 22 kilometrů a některé z žáků bolely nožky, ale všichni jsme si to užili. Poslední lyžování se konalo dopoledne v pátek a odpoledne si pro nás připravili učitelé dvě aktivity. První byl slalom a potom jsme se trefovali do terče laserovou malorážkou pro trénink biatlonu. Po dobu poledního klidu se někteří odvážlivci vydali otužovat. Večer jsme si zpestřili diskotékou, která se prodloužila až do půl jedné. Ráno jsme dobalili a už jsme seděli v autobuse na cestě zpátky domů. Tento lyžařský kurz byl pestrý svými novinkami. Doufáme, že příští rok bude stejná možnost vyjet na hory pro opakování skvělých zážitků.

Anastasija Kulivar, 7. C


MS v trenažerovém veslování - 22. 2.

Dne 22. února 2024 se konalo v Praze MS v trenažerovém veslování. V zahajovací den proběhla i soutěž škol z celé České republiky. Soutěží se ve čtyřčlenných štafetách. Jde o to, že čtyři členové skupiny se musí co nejrychleji vystřídat po minutě, takže každá skupina vesluje čtyři minuty a vyhrává to družstvo, které navesluje nejvíce metrů. Bylo tam více jak 1500 sportovců a z toho 1300 studentů základních a středních škol. Závodní pole doplnili dospělí ze složek IZS a v závěru vystartovaly i firemní štafety. My z naší školy jsme vyjeli ráno vlakem z Roudnice v 8 hodin. Metrem jsme se dostali k O2 Universum aréně a tam jsme museli projít bezpečnostní kontrolou. Šli jsme přes detektor kovů a kontrolovali nám batohy. Bylo tam hrozně moc lidí a zmatek, ale to se dalo čekat. Před závodem jsme se mohli rozveslovat a koupit si i nějaké jídlo nebo pití. Nejprve startovali kluci z 6. ročníků, těm se moc nedařilo, ale nevadí, na to, že jsme byli poprvé na tak velkých závodech, aspoň jsme si vyzkoušeli, jaké to je. My holky z 6. ročníků jsme byly na 6. místě a chlapci ze sedmiček dokonce na 4. místě z celé České republiky. Dohromady se účastnilo asi 58 škol. Protože oceňování bylo jenom do 3. místa, rozhodli jsme se, že už pojedeme domů. Do Roudnice jsme přijeli okolo 14:45. Na to, že tam bylo tolik lidí, jsme byli se svým výkonem spokojení a je to pro nás nová velká zkušenost, takže super.

Bára Doležalová 6. A


Masopustní veselí ve školní družině

Rok se s rokem sešel a opět nastalo veselé období masopustu. A tak i my ve školní družině jsme se předposlední únorový týden začali připravovat na maškarní karneval. Nejprve jsme tvořili masky, škrabošky, malovali klauny a vše, co k tomu patří. Naučnou prezentací o masopustu jsme se dozvěděli, kdy toto veselí začíná a končí, nebo že masky v průvodu mají své pořadí. Vyzdobili jsme prostory družiny barevnými balonky a maskami, které jsme po celý týden vyráběli, a když si děti ve středu 21. února přinesly převleky a masky, karnevalový rej mohl začít. Užili jsme si zábavné odpoledne plné soutěží a tance.

Jindra Dvorská a kolektiv školní družiny


Masopust (projektový den) - 29. 1.

Při položení otázky "Co je to masopust?" žáci v 5. B nedokázali odpovědět. Věděli, že se jedná o průvod v maskách, ale proč se slaví, neuměli vysvětlit. Rozhodli jsme se, že si tento pojem společně zkusíme objasnit. Žáci měli za úkol zjistit z internetových zdrojů nebo knih, co to je masopust a proč se slaví. Všichni svědomitě splnili zadaný úkol. Získané informace jsme si přečetli, zhlédli jsme krátká videa a vybarvili omalovánky nejvíce známých masopustních masek jako je hejtman, kobyla, bába s nůší, slaměný atd. Na závěr celého projektu jsme hotové práce vystavili a vyrobili si vlastní karnevalové masky, které doplňují vystavený projekt z celého dopoledního vyučování. Dnes již určitě bude každý umět zodpovědět otázku "Co je to masopust?"

Mgr. Ivana Nováková


T. G. Masaryk (projektový den) - 19. 1.

V pátek 19. ledna si měli žáci 5. A přinést do školy jen penál a svůj mobilní telefon. Po rozdělení do skupin obdržela každá skupina papírové bankovky, společně jsme si povídali o osobnostech, které jsou zobrazeny na bankovkách. Každý sdělil o osobnosti to, co ví a zná. Pak každá skupina dostala obálku, ve které našla rozstříhaný obrázek s osobností. Po složení všichni zjistili, že osobností, které bude věnován náš projektový den, je Tomáš Garrique Masaryk. V hodinách vlastivědy jsme probírali jeho zásluhy při vzniku naší první samostatné republiky, které vyvrcholily jeho zvolením prvním prezidentem. Následovaly aktivity spojené s jeho životem. Při první aktivitě každý pracoval samostatně při doplňování i/y ve větách o životě Masaryka, další aktivita ve skupinách pokračovala časovou posloupností z jeho života z doplněných vět, třídění podstatných jmen podle rodu a vzoru. Žáci tento den procvičovali učivo nejen českého jazyka, ale také matematiky. Každý musel vypočítat příklady, výsledek se vždy vztahoval k nějaké události. Po kontrole každá skupina doplnila ke správnému výsledku událost. Pokud si žáci nevěděli rady, mohli použít mobilní telefon. Poslední aktivitou byla práce ve dvojicích, kdy jedna dvojice nachystala pro jinou slovní úlohu s cenami z koloniálu, nebo z krejčovského salónu. Při projektovém dni žáci pracovali jak samostatně, tak i společně, procvičovali čtenářskou a matematickou gramotnost, využívali digitální technologie. Na závěr si skupiny vytvořily plakáty, které si mohou prohlédnout i spolužáci z jiných tříd na chodbě u třídy 5. A.

Mgr. Jitka Liscová


Canisterapie - 12. 1.

Do školy opět zavítali naši známí – mopsíci J. Tý a Koudy, corgi Piškota a Maui, irský setr Tessie a jejich majitelky z canisterapeutického sdružení Šimíček. Tentokrát si jejich přízeň užily děti ze třetích tříd. Dozvěděly se spoustu zajímavých informací ohledně péče, pomoci nemocným, zažily psí masáž, mazlení a různé druhy her. U některých dětí pomohli čtyřnozí mazlíčci posunout hranici bázlivosti a také dodat si odvahu. Děkujeme a těšíme se na další shledání.

Mgr. Andrea Hendrichová