Fotogalerie 2023


Koumáci - 21. 3.

V matematice jsme se setkali s jednotkami délky, hmotnosti a objemu. Protože jsme velcí koumáci, nedalo nám to a museli jsme si vyzkoušet, jak se měří objem pevného tělesa v kapalině nebo jak správně zacházet s váhou. A tak jsme se vydali do pro nás zatím utajeného kabinetu chemie na druhém stupni, kde jsme si půjčili válce různých objemových rozměrů, potravinářské barvivo a rovnoramenné váhy se sadami závaží. Rozhodli jsme se, že takové pokusy chceme dělat častěji.

Jana Diviáková


Van de Graaffův generátor - 21. 3.

"Život se nepíše, život se žije." Josef Čapek

S šesťáky jsme v tomto mottu ovšem navrhli drobné změny: "Fyzika se nečte, fyzika se děje." Strávili jsme super výzkumnou hodinu s Van de Graaffovým generátorem, vysvětlili si vznik elektrického náboje, vyzkoušeli, co udělá elektrický náboj nejen s našimi vlasy, ale i s bublinami z bublifuku, zda uvidíme a uslyšíme elektrický výboj a zda nás uchrání před "trknutím" statické elektřiny dobré podrážky bot. V brzké době nás čeká pokus s krupicí a elektrickým polem. Vzniknou nám elektrické siločáry anebo ne? A pokud ano, jak je to vůbec možné? Samozřejmě odpovědi na všechny otázky najdeme. Už se moc těšíme!

Mgr. Daniela Papalexisová


Pitva plzáka - 16. 3.

Máš radulu? A mohla bych ji vidět?

Podobné otázky, ovšem ne z úst neodbytné sousedky z roztomilého filmu Kulový blesk, ale z úst našich prima sedmáků, zaznívaly během dobrovolné pitvy měkkýše plzáka španělského v hodině přírodopisu. Pod záštitou agentury Přírodovědci.cz nám z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy přijela pitvu demonstrovat a vést RNDr. Dagmar Říhová, PhD. Žáci 7. A, 7. B a 7. C vypitvali pod odborným vedením paní doktorky plže, konkrétně plzáka španělského, a zhlédli celou řadu důležitých orgánů. Tím naši badatelé mohli daleko snáze doplnit svoji představu o funkci jednotlivých orgánových soustav a jejich vzájemnému fyziologickému propojení v organismu. A co se raduly zmiňované na začátku článku týče, našli jsme ji a zhotovili preparát, který jsme si pod mikroskopem prohlédli s opravdu nemalým úžasem.

Mgr. Daniela Papalexisová


Zdravé zoubky - 16. 3.

Dne 16. března proběhla ve všech prvních třídách akce s názvem Zdravé zoubky. Letos jsme se místo pracovnic DM drogerie, které dříve docházely do škol, osvěty chopily my, třídní učitelky. S pomocí pomůcek, které jsme si samy vyrobily spolu s dětmi nebo si je vypůjčily od kolegyň z kabinetu biologie, jsme díky zajímavým a hravým aktivitám a poučným chvilkám zrealizovaly hezké hodiny. Vysvětlily jsme dětem důležitost pečlivé péče i výživy, která se týká jejich malých zoubků. Ty se nyní mění, vypadávají a postupně se proměňují v dospělácký chrup. V tomto pásmu aktivit hrály důležitou roli i naučné materiály, poskytnuté sponzorem – DM drogerií. Byly jimi pohádka o Hurvínkovi, v níž měly děti možnost zhlédnout Hurvínka, kterého bolel zoubek, jeho kamarádka Mánička mu pomáhala problém vyřešit a překonat strach z návštěvy zubaře. Preventivní prohlídky u zubaře jsou totiž také velmi důležitou součástí péče o náš chrup, protože pomáhají odhalit případné potíže se zoubky včas. Děti si také mohly vyzkoušet zábavný kvíz, kde si zopakovaly veškeré informace, které se dozvěděly. Například kolik a jaké zoubky mají děti, z čeho se zub skládá, jak často měnit zubní kartáček, jak předcházet zubnímu kazu a co vše je dobré jíst, aby naše strava pomáhala našemu celkovému zdraví. Děti také upoutalo vyprávění o zoubkové víle, se kterou se mnoho z nich díky vypadávajícím zoubkům již setkalo. V závěru dostaly všechny děti malé balíčky od DM drogerie s prospekty, s nálepkami, ale i se zubními kartáčky, zubními pastami a s přesýpacími hodinami, které mají pomoci dětem v lepší péči o jejich zoubky. Velmi děkujeme našemu štědrému sponzorovi – DM drogerii – za všechny poskytnuté materiály a dárky pro děti. A přejeme nejen všem prvňáčkům, ale i všem ostatním dětem zdravé a silné zoubky.

Mgr. J. E. Hrabánková, Mgr. M. Ševčíková, Mgr. D. Houžková, J. Beranová, J. Hlušičková


Burza knih - 15. 3.

Každý z nás má doma alespoň jednu knihu, kterou už má přečtenou, nezaujala pozornost, nebo už jsme z ní jednoduše vyrostli. Válí se doma v knihovně zaprášená a čeká, až si ji někdo znovu otevře. Ale i kniha si zaslouží více šancí k tomu, aby dělala radost někomu dalšímu. Proto školní parlament připravil akci "Burza knih", která proběhla ve středu 15. března od 8:00 do 9:00 v prostorách školní jídelny. Systém fungoval jednoduše - kus za kus. Kolik knížek kdo přinesl, tolik si jich mohl odnést. Zapojili se žáci, učitelé i personál školy. Nejvíce nás překvapili malí čtenáři z prvního stupně, kteří nosili knihy už před osmou hodinou a odcházeli s plnou náručí "staronových" knih a úsměvem na tváři. Doufáme, že s knížkami bude zacházeno hezky a budou dělat radost. Děkujeme všem, kteří se zapojili.

Nela Králová a školní parlament


Harry Potter a Kámen mudrců - 14. 3.

Brýlatý chlapec s nachovou jizvou na čele, připomínající blesk – to je Harry Potter. Jedenáctiletého učedníka čarodějných umění stvořila nadaná spisovatelka J. K. Rowlingová a ze své ostrovní britské vlasti jej vyslala pro potěchu všem duším okouzleným fantazií. A do tohoto kouzelného světa jsme se rozhodli vydat i my… Rozdělili jsme se do skupinek Nebelvíru, Zmijozelu, Mrzimoru a Havraspáru. Čekaly nás zajímavé šifry, ze kterých jsme se dozvěděli, kde se ukrývá tajemný Kámen mudrců. Na závěr jsme si vyzkoušeli různá zaklínadla, kouzelné pláště i klobouky. No prostě…byl to den plný kouzel.

Jana Diviáková


Plávání, 3. C - 7. 3.

Součástí našeho školního vzdělávacího programu je deset lekcí plavání v roudnickém krytém bazénu. Na toto plavecké dobrodružství se těšíme každý čtvrtek, kde na nás čekají metodicky zaměřené hravé činnosti, které nám pomohou překonat nejistotu, strach z vody nebo hloubky. Už umíme splývání, což je důležité pro pozdější správné zvládnutí stylu prsa a kraul. Vždy, než jdeme do vody, zkoušíme styl plavání na suchu, především správný kop nohama. Při výcviku ve vodě máme k dispozici plovací destičky ve tvaru kotviček, človíčků nebo také používáme plovací žížaly – a s těmi je tedy obrovská legrace. Plavání je super!

Jana Diviáková


Armádní muzeum Praha-Žižkov - 28. 2.

Po několikaleté rekonstrukci otevřelo Armádní muzeum v Praze opět svoje brány veřejnosti. Kromě moderně pojatých expozic nabízí školám (od MŠ po SŠ) bezplatné vzdělávací programy, čehož jsme s našimi deváťáky využili, abychom si rozšířili učivo o druhé světové válce a Protektorátu. Zvolili jsme téma Jak jsem prožil/a druhou světovou válku. Na základě osudů reálných osob jsme popisovali průběh jejich života a také průběh samotné války. Hlavní část aktivity probíhala přímo v příslušné expozici, debata pak v přilehlém sále. S nadšením dodáváme, že lektoři muzea upřednostňují multisenzoriální přístup: vidím – slyším – dotýkám se => pamatuji si. Nuda se tedy určitě nekoná, program baví! 

Mgr. David Mikoláš


Smysly - 22. 2.

Minulý týden jsme se zaměřili na pět důležitých "zázraků" neboli smyslů našeho těla, díky kterým v životě fungujeme – ZRAK, ČICH, CHUŤ, SLUCH, HMAT. Všechny tyto smysly jsme společně prozkoumali a vyzkoušeli si na aktivitách, při kterých nám pomáhaly žákyně 4. B, Amálie Purchartová, Alžběta Nová a Karolína Hegerová.

  • sluch – sluchové pexeso,
  • hmat – poznávání věcí,
  • chuť – ochutnávka ovoce a zeleniny,
  • čich – poznávání koření,
  • zrak – optické klamy.

Mgr. Martina Ševčíková


Z Roudnice do Roudnice - 19. až 25. 2.

Letošní lyžařský výcvik ZŠ a MŠ Roudnice proběhl v Roudnici v Krkonoších od 19. - 25. února. Zúčastnilo se ho 50 žáků 5. až 9. třídy. Po příjezdu do chaty Arniky nás přivítal personál a rodina pana doktora Navrátila. Ubytovali jsme se a šli na procházku. Večer proběhlo rozřazení do pěti týmů pro volnočasové aktivity a řešení organizačních záležitostí. V pondělí polovina žáků, kteří ještě nestáli na lyžích, vyrazila na běžky. Druhá polovina, již lyžujících žáků, odjela na sjezdovku Vurmovka. Odpoledne již všichni šli na sjezdovku. Pro některé to byla fuška, ale všichni to zvládli. Na svahu jsme byli rozděleni do čtyř výkonnostních družstev. V úterý byl poslední kousek sněhu na loukách, tak jsme vyrazili na běžky, odnesli jsme si pár modřin, ale i hezkých vzpomínek a smích nás taky nepřešel. Odpoledne jsme vyšli na procházku. Další dny jsme chodili na sjezdovku Aldrov. Pro žáky byly připraveny podvečerní přednášky od KRNAPu, Horské služby, pana doktora Navrátila a paní ředitelky Zrzavé. Každý večer si určený tým připravil hru "na hlavu a na tělo". Po týdenním klání zvítězil tým Sněžných krtků. V pátek nám počasí nepřálo. Mlha, jemný déšť. Čekaly nás závody. Instruktoři si pro nás připravili netradiční trojboj ROUDNICE RACE. Absolvovali jsme slalom v přeskáčích, běh s běžkami v ruce, neboť sníh na louce již nebyl nikde. Hráli jsme zimní fotbal, házeli jsme hůlkou na cíl. Odpoledne probíhalo v duchu balení – myli jsme zablácené běžecké boty i lyže, kompletovali jsme lyžařskou výstroj. Všichni se těšili na večerní diskotéku. Před ní proběhlo vyhlášení všech soutěží, které jsme v týdnu na horách absolvovali. V sobotu ráno jsme vstali rozesmutnělí, že už jedeme domů. K tomu byl všude čerstvě napadaný sníh. Byli jsme sice unavení, ale stále šťastní a plni zážitků. Velký dík patří personálu Arniky, rodině Navrátilových, paní ředitelce Zuzaně Zrzavé, paní učitelce Simoně Hájkové, Anně Zrzavé a Jitce Kordačové. Myslíme, že na tento týden nikdo nezapomeneme.

Kateřina Nováková, Karolína Čaňková


Zimní výzdoba přístavby

Měsíc leden a únor jsou zimními měsíci, tak jsme po uklizení obrázků s vánočním motivem čekali na pravou zimu se sněhem, aby se žáci mohli inspirovat v hodinách výtvarné výchovy, pracovních činností k práci se zimní tematikou. I když jsme se sněhu moc nedočkali, práce nejen na téma zima se vydařily. Třídy 4. A, 4. B, 7. C, 9. B a chodba se během těchto měsíců naladily na paní Zimu.

Mgr. Jitka Liscová


Seznámení s Městskou knihovnou Ervína Špindlera - 21. 2.

V první třídě jsme byli pasováni na čtenáře. A protože naše knihovna byla celá nově zrekonstruována, byli jsme zvědaví, co všechno se tam změnilo. Čekal nás pestrý program s paní knihovnicí z oddělení pro děti a mládež, Dagmarou Takačovou, která byla velice hodná a měla pro nás připravené pracovní listy o knížkách. Dozvěděli jsme se, jak se knihy řadí (podle barvy pásky nebo podle abecedy), jak se knihy vyrábějí a také, kdo je autor a kdo ilustrátor. Na závěr jsme dostali přihlášku čtenáře mladšího patnácti let a už se těšíme, až se zaregistrujeme a budeme si moci půjčovat knihy domů.

Jana Diviáková, třídni učitelka 3. C


Valentýnská psaníčka - 14. 2.

Svátek zamilovaných ve škole? Školní parlament přišel s nápadem, jak žáci druhého stupně mohou rozdávat Valentýnskou radost. Od 16. ledna do 13. února měli k dispozici srdíčkovou krabici, kam mohli vhodit psaníčko. Ať už anonymní, nebo s podpisem od odvážlivce. Nešlo jen vyznání lásky, ale i o vyjádření obdivu kamarádce, či poděkování učitelům. Hned v prvních dnech se krabice začala plnit a při otevírání krabice měl parlament co dělat, aby vše správně roztřídil a rozdal adresátům. Našlo se i pár dětí z prvního stupně, které se zapojily, a také se objevilo láskyplné psaníčko, které vykouzlilo mnoho úsměvů na tváři. Bylo adresované všem, kteří nemají jak Valentýn oslavit. A o to přeci jde, udělat někomu radost. Projekt se vydařil a velký dík patří těm, kteří pomohli s realizací a těm, kteří se zapojili. A nezapomeňme, že lásku a radost můžeme rozdávat po celý rok.

Školní parlament


Podřipsko vesluje - 1. 2.

Dne 1. 2. 2023 se uskutečnila na roudnickém gymnáziu soutěž v halovém veslování čtyřčlenných štafet "Podřipsko vesluje". Naše škola se účastnila společně s dalšími šesti podřipskými školami. Žáci druhého stupně si změřili síly v kategoriích dívek, chlapců a mix - smíšená družstva. Každý člen štafety měl za úkol veslovat 1 minutu a pak se bleskově vystřídat s následujícím soutěžícím, přičemž další dva z družstva pomáhali s povolováním a upevňováním zápinek na nohy, proto velmi záleželo na týmové spolupráci.

Nejlépe jsme si vedli v kategorii 6. ročníků.

Chlapci - 1. místo - štafeta ve složení: Matěj Adam, Šimon Vltavský, Štěpán Ulrych, Jakub Havránek - tito naši chlapci také získali cenu za nejlépe spolupracující tým.

Mix - 2. místo: Mia Oláhová, Adéla Hadáčková, Matěj Adam, Šimon Vltavský

Další umístěná družstva:

8. ročník

Dívky - 3. místo: Justýna Znamenáčková, Anna Margetinová, Elen Cimrová, Petra Němcová (7. roč.)

Chlapci - 3. místo: Matyáš Svoboda, Artem Patrykieiev, Jan Čermák, Vít Krchňavý

Mix - 2. místo: Elen Cimrová, Justýna Znamenáčková, Jan Čermák, Artem Patrykieiev

9. ročník

Dívky - 2. místo: Nela Králová, Kateřina Jirásková, Adéla Strouhalová, Pavla Zmeškalová

Chlapci - 3. místo: Martin Kysela, Jaroslav Suchomel, Matěj Šámal, Nikolas Weber

V celkovém pořadí s nejvíce naveslovanými kilometry se naše škola umístila na krásném 2. místě mezi všemi zúčastněnými školami.

V dalším čtvrtletí máme opět přislíbeno zapůjčení trenažerů Labe Arénou Račice, budeme se tak moci zúčastnit virtuálního závodu Sazka Olympijského víceboje.

Sportu zdar!

Bc. Anna Podzemská


Gobelíny - 1. 2.

V rámci týdne řemesel jsme s dětmi navštívili ateliér výtvarnice paní Evy Brodské, která nám umožnila nahlédnout do téměř zaniklého řemesla. Pod jejíma rukama vznikla řada nádherných, ručně tkaných gobelínů. Děti se dozvěděly jaké pomůcky a materiály jsou potřeba k výrobě gobelínů a také se zajímaly o postup výroby tohoto díla. Bylo to vskutku krásné setkání a přejeme paní Brodské mnoho inspirace do dalších děl.

Nikola Duchoslavová


Zimní teoretická část na dopravním hřišti - 30. 1. až 31. 1.

Čas tak rychle běží, že opět čtvrťáky na konci ledna čekala již druhá část dopravní výchovy na dopravním hřišti v Litoměřicích. V dopoledních hodinách probírali s lektorem dopravní značky, dopravní situace, s kterými se nejen jako cyklisté setkají na silnicích. Po teoretické přípravě si každý školák na tabletu vyzkoušel dva zkušební testy. S lektorem si znovu vysvětlili otázky, ve kterých školáci nejvíc chybovali. V letních měsících čtvrťáky čeká závěrečný teoretický test a praktická zkouška jízdy na kole s dodržováním pravidel. Pokud budou úspěšní, získají průkaz cyklisty, který je opravňuje k jízdě na pozemních komunikacích bez doprovodu dospělé osoby. Děkujeme R3 za finanční příspěvek na dopravu do Litoměřic.

Třídní učitelky 4. A, 4. B


Sportovní a pohybové aktivity v mateřské škole

V naší mateřské škole je prioritou pohyb a pobyt na čerstvém vzduchu. Ven chodíme denně dopoledne a jen co se počasí umoudří, jsme na zahradě i odpoledne. Pokud je to možné, přesouváme i většinu aktivit ven. Vzdělávání, zábavná odpoledne, besídky a jiné. Do našeho programu jsou také zařazeny aktivity, jako je plavání, bruslení a basketbal.

Mgr. Daniela Smetanová


Výlety mateřské školy

Kdo by nerad jezdil na výlety. Mimo mateřskou školu se snažíme vyrazit několikrát během školního roku. Na podzim jsme zařadili tematický výlet do lesa, v zahradě zámku Ploskovice jsme si užili interaktivní program "Země snů", vydali jsme se na dopolední procházku k Labi pozorovat kachny, labutě a jiné opeřence. V pondělí 30. 1. 2023 jsme si užili parádní dopoledne v herně Méďa Béďa v Bohušovicích.

Mgr. Daniela Smetanová