Novinky


19. 9. 2023: Volná pracovní pozice

Hledáme učitele/učitelku pro I. stupeň ZŠ na plný úvazek s možností nástupu od 1. 10. 2023 či dříve. Více informací zde.

PaedDr. Zuzana Zrzavá, ředitelka školy


18. 9. 2023: Doporučení pro využívání umělé inteligence (edu.cz)


18. 9. 2023: Zpátky do knihovny

Pět smyslů, pět možností

Po prázdninách jsme navštívili naši místní Knihovnu Ervína Špindlera. Paní knihovnice Dagmara Takačová si pro nás připravila opět pestrý program. Připomněli jsme si vnímání všemi smysly. A které to jsou? No přece: zrak, čich, sluch, chuť a hmat. Byli jsme zavedeni do tajů temného lesa, který jsme následně popisovali. V závěru jsme si zahráli hru psaním příběhu O Červené karkulce trochu jinak. Těšíme se na další dobrodružnou návštěvu 2. října 2023, tentokrát v kostýmech.

Jana Diviáková, třídní učitelka 4. C


1. 9. 2023: Organizace 1. týdne školního roku 2023/2024

 • pondělí 4. 9. 2023: pouze 1. vyučovací hodina
 • úterý 5. 9. 2023: adaptační den - I. stupeň (1. - 4. vyučovací hodina), II. stupeň (1. - 5. vyučovací hodina)
 • středa 6. 9. 2023: PT a 1. třídy 1. a 2. vyučovací hodina, ostatní podle rozvrhu
 • čtvrtek 7. 9. 2023: PT a 1. třídy 1. - 3. vyučovací hodina, ostatní podle rozvrhu
 • pátek 8. 9. 2023: PT a 1. třídy 1. - 4. vyučovací hodina, ostatní podle rozvrhu

Škola OnLine zatím funguje v omezeném provozu, v pondělí 4. 9. 2023 by již vše mělo být v pořádku. Děkujeme za trpělivost.

Mgr. David Mikoláš, zástupce ředitelky školy


29. 6. 2023: Rozloučení s deváťáky

Školní rok 2022/2023 se nezadržitelně přiblížil ke svému konci a nastal opět čas, abychom se důstojně rozloučili s našimi milými deváťáky. Stalo se tak ve čtvrtek 29. června v hlavním sále roudnického Kulturního domu Říp. Ke každé třídě krátce promluvila paní ředitelka Zuzana Zrzavá, následovaná panem místostarostou Jiřím Řezníčkem. Další minuty již patřily třídním učitelům (Lence Krajníkové, Veronice Fibichové, Vlastimilu Purchartovi) a jejich žákům, kteří kromě různých dárečků také obdrželi na památku jubilejní almanach k 45. výročí od založení naší školy. Promítnutím závěrečných prezentací, které pečlivě připravovali během výuky informatiky, vyjádřili deváťáci jednak poděkování svými učitelům, jednak odhodlání zanechat hlubokou paměťovou stopu v myslích přítomných, což se jim beze sporu výtečně podařilo. 9. A, 9. B, 9. C, děkujeme a ať se vám daří!

Mgr. David Mikoláš


27. 6. 2023: Výlet do Oparenského údolí

V pátek 16. června vyjeli prvňáčci ze třídy I. B a I. C se svými učitelkami a asistentkami na školní výlet vlakem do Oparenského údolí. Počasí nám celou dobu přálo. Některé děti jely v tento den vlakem úplně poprvé. Cesta ubíhala příjemně a rychle. Po krátké době jsme dojeli až do Malých Žernosek, ze kterých jsme se dostali až na stezku skřítka Portáše. Děti cestou k Černodolskému mlýnu mohly poznávat a pozorovat stromy, živočichy i rostliny, které se zde vyskytují. Ve dvojicích plnily zadané úkoly, které byly vyhodnoceny a náležitě odměněny. V Černodolském mlýně si děti odpočinuly, nasvačily se a mohly zde i nakrmit kozy, které jsou zajímavou atrakcí pro malé i velké poutníky. Při zpáteční cestě jsme se ještě stihli zastavit na dětském hřišti, kde se děti ještě chvilku vydováděly. Myslím, že se všem výlet líbil a opravdu jsme si to užili.

Za první třídy Mgr. Jana E. Hrabánková


26. 6. 2023: Projektový den

V souvislosti s letošním výročí naší školy, která oslavila 45 let od svého založení, zorganizovali učitelé a žáci projektový den Návrat do minulosti aneb Jak se žilo v době otevření školy. K vidění byla mimo jiné spartakiáda, prvomájový průvod, nechyběly ani různé vědomostní, sportovní a pohybové aktivity. Nevšedně chutnal vlašský salát, který připravila 9. C podle normy z roku 1976.

Mgr. David Mikoláš


Reakce a postřehy žáků

Kiki a Amy z 8. C: "Chlebíčky jsme vybrali, protože je máme rádi my, rodiče i prarodiče. Nesmí chybět na rodinných oslavách a večírcích. Typický je s bramborovým salátem, šunkou, sýrem a vajíčkem."


26. 6. 2023: Vystoupení pro Domov důchodců Roudnice nad Labem

Ve čtvrtek dopoledne navštívili žáci prvního stupně naší školy Domov důchodců v Roudnici nad Labem. Přišli tam s programem, jenž potěšil klienty tohoto zařízení. S velkou pozorností si vyslechli recitaci básniček, zpěv písní i zpívanou dramatizaci známé pohádky Šípková Růženka. Děti byly odměněny potleskem a drobným dárečkem. Vystoupení se povedlo. Potěšeni byli posluchači i naši žáci.

PaedDr. Zuzana Zrzavá


21. 6. 2023: Projekt Limes

Výuku dějepisu jsme v 6. B zakončili menším projektem, jehož výstupem byl model římské strážní věže ze 2. století. Společně s dalšími měla střežit hranici římského impéria proti pronikání Germánů. Jak svoji práci zhodnotili samotní žáci, můžete zhlédnout v tomto videu.

Mgr. David Mikoláš


21. 6. 2023: Mirakulum

Netradiční spojení žáků 4. A a 7. B na školní výlet se ukázalo jako dobrý nápad. Ve středu 14. 6. tyto dvě třídy odjely směr Park Mirakulum v Milovicích. I když je období školních výletů, organizace v parku fungovala skvěle a po vstupu do areálu si žáci hned mohli začít užívat jednotlivé atrakce. Našli jsme si zákoutí, kde si žáci odložili své batohy, vyndali baterky, čelovky a začali běhat. Vždy po hodině jsme se sešli, sdělili si dojmy, nasvačili se a přesunuli na další místa v parku. Někteří otužilí žáci vyzkoušeli i vodní svět. Mezi nejlépe hodnocené atrakce patřily podzemní chodby, trampolíny, velké houpačky, lanová centra. Po celou dobu nám přálo počasí, tak jsme se až v 15 hodin přesunuli do autobusu. Do Roudnice jsme přijeli unaveni, ale spokojeni z vydařeného školního výletu.

Mgr. Jitka Liscová a Mgr. Eva Richtrová


21. 6. 2023: Rozloučení s předškoláky

Čas, ten nikdo nezastaví, všem ubíhá stejně. I našim Včeličkám. Tradiční loučení s předškoláky se letos konalo 12. června v naší mateřské škole. Odpolední program určený pro rodiče a prarodiče probíhal v cirkusovém duchu. Začal nástupem budoucích školáků v klaunském převleku za doprovodu hudby. Následoval přednes tematických básniček, písniček, tanečků a nechyběly ani nějaké ty akrobatické kousky nacvičené dětmi. Poté probíhalo pasování na školáky a předávání dárečků na památku. Další část slavnosti se odehrávala na školní zahradě, kde se o zábavu postaral klaun Hubert, který pobavil nejen děti, ale i dospělé. Nechybělo ani venkovní pohoštění. Celý program byl zakončen vypuštěním balónků s přáním. Budoucím školákům přejeme láskyplné vzpomínky na naši mateřskou školu a šťastnou cestu dalším životem.

Nikola Jirásková


19. 6. 2023: Výlety 9. C

V týdnu třídních výletů vyrazila 9. C na své poslední tři výlety. V pondělí 12. června jsme navštívili Oparenské údolí a tamní zříceninu. V úterý 13. června jsme odjeli vlakem na celý den do Prahy, společně jsme se prošli po Karlově mostě až na Kampu. Poté, co jsme se znovu sešli po rozchodu na Václavském náměstí, jsme navštívili Národní muzeum, kde jsme viděli spoustu zajímavých věcí. Čtvrtek 15. června jsme pojali odpočinkově, strávili jsme dopoledne v Roudnici procházkou kolem Labe a opékáním buřtů u Vorovky. Tento týden jsme nasbírali spoustu zážitků a užili si poslední dny jako třída spolu s naším panem učitelem Vlastimilem Purchartem.

Nela Králová, 9. C


19. 6. 2023: Výroční koncert RDS

Rodiče, prarodiče, bývalí zpěváci i zástupci Města Roudnice nad Labem si přišli v pondělním podvečeru poslechnout vystoupení tří oddělení Roudnického dětského sboru. Toto pěvecké těleso letos slaví 50 let své existence. Všechna vystoupení se povedla. Převažovaly již veselé a prázdninově laděné písničky. Zpěváci byli za svůj výkon odměněni dlouhotrvajícím potleskem. Rozloučili jsme se s vycházejícími zpěvačkami. Poděkovali jim za jejich dlouholetou činnost v Roudnickém dětském sboru. Právě ukončená koncertní sezóna roku 2022/2023 byla velmi úspěšná. Již se těšíme na tu následující.

PaedDr. Zuzana Zrzavá


16. 6. 2023: Veletrh vědy

Protože je nejlépe vidět vše na vlastní oči, vyrazili jsme 8. června a 9. června s žáky 1. B, 1. C, 3. C, 6. A, 6. C, 7. A, 7. B, 7. C, 8. A, 8. B, 8. C, 9. A, 9. B a jejich milými třídními učitelkami a třídními asistentkami na báječnou exkurzi do Prahy, kde se na výstavišti v Letňanech konal Veletrh vědy pořádaný Akademií věd České republiky. Sami jsme vyzkoušeli v mobilních laboratořích nesčetně zajímavých pokusů ze světa přírodních i technických věd, obdivovali písařskou dílnu, mobilní planetárium, podepsali se hlaholicí, pohladili si netopýra a dozvěděli se, proč je tak důležité nekácet doupné stromy, prošli laserovým bludištěm, odpočinuli si v tibetském slavnostním stanu a uvažovali jsme, která z více než jedné stovky expozic byla nejzajímavější. Samozřejmě si každý našel svůj NEJ zážitek a plni dojmů jsme se jednoznačně shodli, že živá věda je prostě prima!

Mgr. Daniela Papalexisová 


9. 6. 2023: Dramaťáček

Tak se loučíme s Dramaťáčkem za tento školní rok. Věnovali jsme se hlavně pohádce. Pohádkami s námi prošli maňásci, loutky plyšové, papírové, ale i samy děti si zkusily roli herce. Do vánočního programu jsme přispěli pásmem básniček. Největší radost byla při tvoření vlastní loutky od návrhu přes samotné tvoření, navrhování kostýmu loutky. Těšíme se na nováčky, kteří se přihlásí do našeho Dramaťáčku v příštím školním roce.

Martina Nosek


9. 6. 2023: Dětský den ve školní družině

Ve školní družině proběhla jako každoročně oslava Dne dětí. Pro děti byla připravena v každém oddělení různá stanoviště s dovednostními úkoly. Přišlo i překvapení. Přijeli se na nás podívat papoušci druhu Ara ararauna, Alf a Žofie. Děti za splnění úkolů dostaly sladkosti nejen pro sebe, ale měly možnost si vybrat i sladkost pro naši milou návštěvu, a odměnit tak i Alfa s Žofinkou. Zábavné odpoledne jsme si společně náramně užili.

Jindra Dvorská a kolektiv


9. 6. 2023: Přípravka v Domově důchodců

V pondělí 5. června jsme s dětmi navštívili obyvatele Domova důchodců v Roudnici nad Labem. Chtěli jsme je jen tak potěšit svým vystoupením – pásmem písniček, říkanek i tanečním vystoupením, a myslím, že se nám to podařilo. Babičky i dědečkové nám velmi srdečně tleskali a některé písničky zpívali s námi. Od dětí každý z nich dostal vlastnoručně vyrobené srdíčko a nezapomněli jsme ani na hodné sestřičky. Byl to společně a smysluplně strávený čas, který jsme si dali navzájem. Děti o návštěvě ještě dlouho mluvily a bylo vidět, že na ně toto setkání udělalo velký dojem. Ve třídě jsme s kolegyní čelily spoustě otázek a dětských úvah. Určitě se sem ještě vrátíme. Domnívám se, že v oblasti výchovy k úctě, pomoci a porozumění našim nejstarším máme co dohánět. 

Hana Jeřábková


8. 6. 2023: Finálová regata v Račicích

V úterý 30. května vyrazili vybraní žáci na finálovou regatu ve veslování na trenažérech Česko vesluje do Labe arény v Račicích. Zúčastnili se jí žáci šestých až devátých tříd a z každého ročníku jeli čtyři chlapci a čtyři dívky za doprovodu paní učitelky Anny Podzemské a Simony Hájkové. V 11:30 jsme vyšli od školy na autobusovou zastávku, odkud jsme jeli přímo k Labe aréně. Tam už čekaly týmy z ostatních škol a také organizátoři. Trenažéry byly postaveny přímo u račického kanálu pod tribunou, odkud jsme vše mohli sledovat a užívat si slunného počasí. Po zahájení následoval první závod šestých tříd. Štafety po jedné minutě nejdříve zajely dívky, poté chlapci a mix. To samé se opakovalo u ostatních ročníků. Po získání dobrých výsledků jsme si všichni oddechli ve stínu a pak následovalo vyhlášení. Účastnilo se kolem třinácti týmů a naše škola skončila na krásném 5. místě. Po vyhlášení si mohli jednotlivci zajet závod na 200 metrů, ve kterém jsme získali pět prvních míst. V závodě štafet byli nejlepší chlapci z šestých a devátých tříd, kteří si dojeli pro druhá místa. Nazpět jsme vyrazili autobusem kolem šesté hodiny odpolední, někdo měl rozchod na místě. Domů jsme si odvezli tašku s cenami a dobrý pocit z výsledku a reprezentace školy.

Nela Králová, 9. C


8. 6. 2023: Novoborská písnička

Roudnický dětský sbor se každý rok na jaře účastní festivalu pěveckých sborů. Letos jím byl 1. ročník festivalu Novoborská písnička, který se konal v sobotu 3. června na podporu nadačního fondu Ozvěna. Ten pomáhá dětem se sluchovým postižením. Od školy jsme vyráželi v sobotu v 7:45, abychom stihli akustickou zkoušku. Jak už název festivalu napovídá, odehrával se v nedaleko v Novém Boru, takže cesta nebyla dlouhá a obešla se bez zastávek. Využili jsme čas v autobuse a řádně se rozezpívali. Festival byl zahájen v 10 hodin. Před námi vystupovaly dva dětské sbory, kterým jsme dělali obecenstvo. Poté přišel na řadu náš výkon. Sklidili jsme potlesk, ovace ve stoje i hlasité povzbuzování. Dostali jsme za odměnu krásné skleničky ze sklárny a občerstvení. Spokojení se svým výkonem jsme jeli na oběd a odložit si zavazadla na ubytování do Sloupu v Čechách. Pak jsme se vrátili zpět do Nového Boru a navštívili sklářské muzeum, které nás opravdu zaujalo. Po zakoupení suvenýrů jsme měli rozchod na náměstí. Někteří si koupili zmrzlinu, někteří odpočívali na lavičkách. Cestou zpět do Sloupu v Čechách jsme se neplánovaně zastavili u Radvaneckého rybníka a smáčeli nohy. Po návratu do ubytovny Bohemia přišel úkol, ze kterého jsme měli menší strach: sami si uvařit večeři. Byli jsme rozděleni na věkově smíchané skupinky a připravovali jsme špagety. Každý ze skupinky se zapojil do něčeho: krájení salámu, strouhání sýra, vaření špaget, míchání omáčky atd. Svůj kulinářský výtvor jsme povečeřeli a byli jsme mile překvapeni, že nepůjdeme spát hladoví. Samozřejmě k vaření patří i mytí a utírání nádobí, na což jsme se také rozdělili a hravě zvládli. Večer přišly na řadu hry, které byly v režii dívek z 9. a 8. tříd. Po zábavě jsme zalehli do peřin, abychom před návratem domů mohli vyrazit ještě na dvě zajímavá místa. Po budíčku v 7:30 jsme se nasnídali, zabalili si a vyrazili na Skalní hrad a poustevnu Sloup. Dozvěděli jsme se, že tamější schody a prostory se objevily v pohádce "S čerty nejsou žerty". Také jsme v kapli zazpívali panu průvodci. Opět přišel na řadu nákup suvenýrů. Pak jsme se vrátili na ubytovnu, naložili věci do autobusu a jeli k Rozhledně Na Stráži. Vyšlápli jsme si 150 schodů a užívali si výhled na okolní krajinu. Po návratu do autobusu jsme s krátkou zastávkou na občerstvení u pumpy vyrazili k domovu. Kolem 15. hodiny si nás rodiče od ZŠ Školní odvedli. Všichni jsme byli plní nových zážitků. Na tento víkend budeme rádi vzpomínat. Mohl se uskutečnit díky jednorázové neinvestiční dotaci Města Roudnice nad Labem, která byla poskytnuta k oslavám 50 let existence Roudnického dětského sboru. Děkujeme i manželům Zrzavým, kteří vše dojednali, zařídili a zorganizovali.

Nela Králová, 9. C


7. 6. 2023: Letiště

Slunečný den na roudnickém letišti si v pátek 26. května 2023 užily děti ze třídy 1. B a 2. A. Na letišti se dětem věnovala rodina Švecových a studenti vykonávající praxi. Děti měly možnost se volně pohybovat po hangárech, prohlédnout si pěkně zblízka letadla a také si vyzkoušet, jaké je to sedět za kniplem. Viděly také seskok padákem, který provedl k jejich údivu řidič autobusu. Na závěr prozkoumaly staré hasičské auto, nakrmily ryby ve vodní nádrži a podívaly se na živé ovečky. Všem z letiště moc děkujeme.

Mgr. Andrea Hendrichová a Mgr. Martina Ševčíková


5. 6. 2023: ŠVP Růžená

Žáci 9. A, 8. B, 8. C a 7. B vyjeli druhý květnový týden do areálu v Růžené na školu v přírodě. O odpolední program se postarali vedoucí z CK Topinka. Tématem letošní ŠVP byla Cesta kolem světa. Každý den jsme procestovali jinou zemi - Francii, Anglii, Japonsko a Ameriku. Celý týden jsme hráli různé hry, které jsou typické pro danou zemi. V pondělí jsme dorazili za krásného počasí do areálu Růžená, kde jsme se zabydleli v dřevěných chatkách, a mohl začít super týden. Vedoucí si nás rozdělili do týmů po třídách. Odpoledne bylo věnováno seznamovacím aktivitám a večer probíhal Fashion Week. Moc jsme se pobavili různými kreativními obleky našich modelů. Druhý den jsme se opět probudili do slunečného dne. Dopoledne jsme si vyšli na přírodovědnou procházku s poznáváním jarních rostlin, odpoledne jsme si zahráli turnaj v přehazované a fotbale. Ve středu jsme šli do lesa sbírat dřevo a klacky na večerní táborák. Vedoucí si pro nás připravili hry věnované Japonsku - pantomima a skládání origami jeřába. Večer jsme si opekli buřty, zpívali písničky, hřáli se u ohníčku a pak hurá do postelí. Čtvrtek se pomalu nesl v duchu loučení. Dopoledne probíhaly sportovní aktivity s vyučujícími. Odpoledne jsme dokončovali mapy, na kterých jsme celý týden pracovali a hráli poslední hru. Večer byla připravena diskotéka, kde se všichni rozloučili. Poslední den nás čekal návrat domů. Uklidili jsme chatky, nasedli do autobusu a vyjeli směr Roudnice. Před autobusem si nás vyzvedli rodiče, kterým jsme moc chyběli. Myslíme si, že jsme si to všichni moc užili.

Kateřina Nováková a Karolína Čaňková, třída 9. A


2. 6. 2023: Dětský den

V sobotu 27. května 2023 se konal v našem městě DEN DĚTÍ. Naše škola nabídla organizátorům svou pomoc i prostory, a tak se hřiště naší mateřské školy změnilo na jedno ze stanovišť, na kterých se plnily nejrůznější úkoly. Mohli jste se projít na chůdách, zaházet si kroužky na cíl, zdolávat překážkovou dráhu, mířit míčky na cíl, lovit rybičky anebo házet míči do koše. Paní učitelka Daniela Papalexisová zpestřila naši soutěžní nabídku možností podívat se zblízka na věci živé přírody mikroskopem a této lákavé podívané neodolali ani někteří rodiče. Každé dítě, které se soutěžního Dne dětí v Roudnici nad Labem zúčastnilo, obdrželo hrací kartu se stanovišti vyznačenými na mapce a sbíralo razítka. Stanoviště byla rozesetá v poměrně velkém okruhu v Roudnici, a kdo chtěl zvládnout všech 21 zastávek s úkoly, musel se opravdu pořádně ohánět. Zdolání všech úkolů však bylo velkým lákadlem, neboť odměnou poté bylo zařazení do slosování o pěkné ceny. Ten, kdo všech 21 úloh přece jen nezvládl, nemusel smutnit. Za deset zdolaných stanovišť se mohl zdarma osvěžit v CAFÉ ve městě anebo v baru Kulturního domu Říp. Nechyběly samozřejmě sladké odměny přímo na stanovištích. Myslím, že jsme si všichni Dětský den náležitě užili – jak děti, tak my, organizátoři. Objednané pěkné počasí nám přálo a vše se vydařilo tak, jak mělo. Poděkování patří ještě paní asistentce Vlaďce Špimrové, která hry a soutěže v ZŠ a MŠ Školní organizovala s námi a také žákům školy a členům Školního parlamentu, kteří ve svém volném čase přišli, aby nám pomohli. Byli to: Nela Králová a Lenka Havlová z 9. C, Anna Hlaváčková ze 7. B, Dominik Krajíček ze 7. C, Evelína Červená a Lili Pětíková z 8. A a Julie Bubeníčková s Míšou Bradnovou ze 6. A. Ještě jednou jim touto cestou děkujeme za pomoc.

Za všechny organizátory Hana Jeřábková


1. 6. 2023: Výtvarka ve školní družině

Poslední tvoření výtvarného kroužku ve školní družině. Děti z výtvarného kroužku zakončily tvoření tohoto školního roku netradičně. Vyrazily do "největší obrazové galerie", a to do přírody. Rozeběhly se po okolí v areálu školy a každý tvořil podle svého citu a fantazie. Výsledek byl nad očekávání, posuďte ve fotogalerii.

Jindra Dvorská a Renáta Straková


29. 5. 2023: První školní fórum v Roudnici nad Labem


26. 5. 2023: Atletický trojboj

Ve čtvrtek 18. května 2023 se konalo okresní kolo atletického trojboje pro 1. stupeň v Lovosicích. Z naší školy se zúčastnilo šest dětí. Děti soutěžily v běhu, skoku do dálky a v hodu. Za čtvrtý ročník v kategorii dívky vybojovala medaili a diplom za druhé místo Klára Šatrová. Počasí nám přálo a děti si den moc užily. Všem dětem děkujeme za účast a Klárce moc gratulujeme.

Jana Beranová


26. 5. 2023: Exkurze do porcelánky

Dne 17. května 2023 se třídy 1. A a 6. A vydaly na exkurzi do porcelánky Thun v Nové Roli. Nabízený program pro školy předčil veškerá očekávání nejen v organizaci, ale i v propracovanosti praktické části exkurze. Po uvítání v přijímací místnosti, kde jsme mohli vidět surový kaolín, který jsme si mohli osahat, nás paní průvodkyně převedla do výroby, kde jsme viděli glazury na papírcích. Vypadaly jako běžné samolepky. Těmi jsme si ozdobili talíře, hrnky a tácky nejrůznějších tvarů a velikostí – jak kdo chtěl. Technika tohoto zdobení byla podobná jako při nalepování tetovaček na kůži. Rozdíl byl v tom, že v nálepce nesměla být žádná bublina, protože po vypálení by vznikla v obrázku díra. K tomuto účelu jsme dostali hadříky a pilně jsme od středu obrázku bublinky vyhlazovali. Na námi ozdobené porcelánové výrobky si ještě počkáme. Musí se totiž vypálit v peci na 1200 °C. Pak nám budou zaslány do školy. Starší žáci si dali více práce při volení motivů, ale u mladších jednoznačně vedl krtek. Druhá část exkurze obsahovala prohlídku celé továrny. Viděli jsme samotnou výrobu keramiky, formy na talíře, mísy, hrnky, tácy, několik etap glazování, zdobení, vypalování a sklady s hotovými výrobky. V závěru jsme navštívili podnikovou prodejnu. Snad až tam podle cen děti pochopily, že tato keramika si drží světovou úroveň.

Mgr. Dana Houžková a Mgr. Lenka Ekrtová


25. 5. 2023: Preventivní program

Do čtvrtých ročníků přišli v rámci preventivního programu rizikového chování příslušníci Policie ČR. Hovořili s dětmi na téma šikana, kyberšikana a nevhodné chování mezi sebou ve škole i mimo školu. Odpovídali na otázky žáků, kteří měli s touto problematikou nějaké zkušenosti. Protože spousta žáků používá internet a různé sociální sítě, hovořilo se i o nebezpečí sledování některých zdrojů, které jsou pro děti v tomto věku nebezpečné. I když se o tomto chování ve škole často mluví, doufejme, že zejména z úst příslušníků policie měla slova dostatečnou váhu.

Mgr. Jitka Liscová a Mgr. Ivana Nováková


24. 5. 2023: Čtvrté třídy zvládly plavecký výcvik i dopravní výchovu

V letošním školním roce měli žáci našich čtvrtých ročníků nabitý program. V druhém pololetí absolvovali plavecký výcvik, ve kterém většina plavců zdokonalovala styly plavání, někteří pokračovali ve výuce základů. Tím se letos pro žáky 4. ročníku ukončil povinný dvouletý výcvik. Teď je již na každém, aby své plavecké zkušenosti využíval, zdokonaloval, na druhou stranu aby je také v neznámém prostředí nepřeceňoval. Druhou povinnou akcí byla dopravní výchova na dopravním hřišti v Litoměřicích, která byla rozdělena na tři části. V té poslední květnové museli žáci zvládnout test z dopravních předpisů a předvést své jízdní dovednosti na kole s dodržováním dopravních značek, semaforů a silničních pravidel. Všichni se snažili, nepodcenili přípravu na test, ale možná nervozita byla jedním z důvodů, proč někteří průkaz cyklisty nezískali. U neúspěšných žáků bylo vidět zklamání, ale je to pro ně i výzva, aby byli při účasti v silničním provozu více vnímaví, soustředění, aby si uvědomovali situace, kdy se každý účastník silničního provozu musí chovat bezpečně. Všechny školáky čekají dva měsíce letních prázdnin, věříme, že naši čtvrťáci získané dovednosti z plavání a dopravního hřiště v létě využijí a budou se chovat tak, aby měli bezproblémové prázdniny.

Mgr. Jitka Liscová a Mgr. Ivana Nováková


24. 5. 2023: Anonymizované výsledky zápisu do MŠ


22. 5. 2023: 1. A na statku

Dne 18. května 2023 navštívila třída 1. A soukromý statek ve Vědomicích. Návštěva nebyla náhodná, ale spadala do výuky prvouky, kde se právě učíme o hospodářských zvířatech a o jejich mláďatech. Děti se naučily dojit krávu. Z vlastnoručně nadojeného mléka děti vybraly smetanu, z té si ušlehaly šlehačku, a nakonec utloukly máslo. Na čerstvém chlebu jim opravdu chutnalo. Navíc jsme se pomazlili s teletem, viděli kuřata, křepelky a poníky. Mimo jiné nad námi poletovaly vlaštovky, které k chlévům neodmyslitelně patří. Prvňáčci zvládli ukázněně obě cesty pěšky. Už se společně těšíme na další poznávací a nezapomenutelnou akci.

Dana Houžková


19. 5. 2023: Školní družina opět vyrazila za orientačním během

Ve středu 17. května 2023 pořádal Sportovní klub orientačního běhu ve spolupráci s Nadějí akci v rámci Světového dne orientačního běhu. Děti ze školní družiny se na tuto akci těšily a připravily. Trať dlouhou 1,5 km zvládly na výbornou. Přes počáteční obavy dětí se vše podařilo a ze zámeckého parku všichni odcházeli s dobrým pocitem.

Martina Nosek


17. 5. 2023: Školní fórum

V pátek 12. května se od 10:00 do 13:00 hodin konalo školní fórum, které probíhá v rámci národní sítě Zdravých měst. Navštívil nás zakladatel fór pan Mgr. Petr Herrmann a provedl nás celým programem. Zúčastnili se členové školního parlamentu s paní učitelkou Janou Diviákovou. Naše škola je první v našem městě, kde se fórum konalo. Jelikož cílem programu je předání zpětné vazby od dětí škole i městu, zúčastnila se ho i naše paní ředitelka PaedDr. Zuzana Zrzavá, pan místostarosta Ing. Richard Červený, ředitelka ZŠ Karla Jeřábka Mgr. Olga Maťáková, Mgr. Dana Jirásková, Mgr. Martina Smejkalová, PhDr. Anežka Grimová, Mgr. Petr Leník a Ing. Josef Douša. Program byl rozdělený na dva bloky, tématem prvního byla naše škola. Rozdělili jsme se do ročníkově smíšených skupinek a na velký list vypsali věci, které se nám na škole líbí a které bychom naopak chtěli změnit. Ve většině názorů se skupinky shodly, jako například o přidání zeleně do okolí školy, a při prezentaci odůvodnily své návrhy a připomínky. Paní ředitelka vše bedlivě poslouchala, snažila se porozumět a poté nám sama odůvodnila, co splnit může, ale co také nemůže a proč. Právě zmiňovaná zeleň je otázkou několika let vzhledem k nové přístavbě školy a výstavbě basketbalové haly. Po prvním bloku následovala krátká přestávka, při které jsme měli k dispozici občerstvení, a dostalo se i na kvíz o škole a městě. Tématem druhého bloku bylo město. Šlo o stejný princip, napsat co se nám líbí v našem městě a co bychom na něm změnili. Tentokrát šlo už o trochu vážnější a samozřejmě nákladnější věci, ale rozhodně si myslíme, že většina z nich byla důležitá, jako například osvětlení a bezpečnost na roudnickém mostě. Návrhy byly opět odprezentovány a tentokrát k nám promluvil pan místostarosta Červený, který s námi v mnoha věcech souhlasil, vysvětlil jejich závažnost a slíbil, že budou projednány. Šlo o důležité propojení žáků se školou a městem a o skvělou zkušenost s jednáním o věcech, o kterých za několik desítek let budeme třeba jednat i my. A i když jsme zatím jen žáci, jsme přece také občany našeho města.

Školní parlament


17. 5. 2023: Návštěva městské knihovny

Prvňáčci z "béčka" navštívili dne 9. května roudnickou Knihovnu Ervína Špindlera, aby se společně naučili, jakým způsobem podat přihlášku k registraci, jak bývají knihy značeny a jak se k nim chovat. Slečna knihovnice dala žáčkům možnost, aby si sami navrhli titulní obal knihy. Seznámili se osobně s dětskou literaturou, od naučné až po pohádky. Za tuto zkušenost velmi děkujeme. Zároveň toho dne proběhl v naší třídě projekt "Doprovodné vzdělávací opatření – Ovoce a zelenina do škol", kdy jsme ochutnali a zhodnotili z různých druhů v bedýnce, co máme rádi méně a co více. Prezentací o prospěšnosti užívání ovoce a zeleniny i jejich původu prováděla třídní učitelka Mgr. Martina Ševčíková. Akce tohoto typu jsou velmi inspirativní a těšíme se na další.

Jitka Hlušičková, asistentka pedagoga


16. 5. 2023: Ovoce a zelenina do škol

V úterý 9. května 2023 dorazily do školy bedýnky plné ovoce a zeleniny. V bedýnce byla mochyně, avokádo, mango, žlutý meloun, kiwi, hrozny, kedlubna, ředkvička, okurky a mrkev. Ve třídách prvního stupně probíhaly komentované ochutnávky ovoce a zeleniny z bedýnky. Žákům byly popsány jednotlivé druhy a vysvětlen přínos konzumace ovoce a zeleniny pro zdraví. Na závěr ochutnávky proběhlo hodnocení a diskuze na téma, jak zařadit ovoce a zeleninu do našeho jídelníčku. Ochutnávka se dětem líbila.

Mgr. Vlastimil Purchart


15. 5. 2023: Včely

Vzhledem k tomu, že 20. květen je stanoven jako Světový den včel, rozhodli jsme se včelami více zabývat. V rámci integrované tematické výuky jsme zjišťovali, kolik včel žije v jednom úlu, jaké je složení včelího roje, jak dlouho trvá, než se včela vylíhne, jakou důležitou roli má včelí královna, nebo jak moc jsou včely pro lidstvo důležité. Vytvořili jsme si knihu plnou získaných informací o včelách a jejich životě – lapbook. Jako zjišťovací metody jsme použili vyhledávání informací v knížkách, práci s textem, čtení s porozuměním a diskusi. Vyplnili jsme si tabulku toho, co si myslíme, a následně po přečtení textu o včelách jsme si porovnávali, jaký jsme měli odhad. Vrcholem našeho zkoumání včel byla výroba svíček z včelích pláství. S tou nám velmi ochotně pomohl pan učitel Mgr. David Mikoláš, který je umí vyrábět a patří mu naše poděkování. Děti, které právě nevyráběly svíčku, tvořily z papíru včelku a včelí plástev, kterou lepily podle šablony z barevných proužků. Musely dodržet správný tvar šestiúhelníku, což jak se ukázalo, nebylo úplně jednoduché. Celý projekt jsme následně zhodnotili ve společné besedě.

Za třídu 2. B Bc. Lenka Jelínková, třídní učitelka


11. 5. 2023: Rozhodnutí o přijetí do přípravné třídy a o odkladu

Vážení rodiče,

rozhodnutí o přijetí dítěte do přípravné třídy a o odkladu si můžete vyzvednout na recepci naší školy v pracovních dnech od 8:00 hod. do 15:30 hod.

Mgr. Vlastimil Purchart


9. 5. 2023: Atletický trojboj

Ve středu 3. května 2023 se konal na roudnickém stadionu atletický trojboj. Z naší školy se zúčastnilo 20 dětí od prvního do pátého ročníku. Z každého ročníku byly vybrány čtyři děti. Soutěžily ve skoku do dálky, v běhu na 50 m a v hodu. Naše děti byly úspěšné. Za druhou třídu vybojoval třetí místo Matěj Černý, za třetí třídu druhé místo David Klíma. Za čtvrtý ročník diplom získal Matěj Žoha – třetí místo, Klára Šatrová – druhé místo a Lukáš Pavelka – první místo. Za žáky pátého ročníku vybojovala první místo Eliška Nováková. Děti si den moc užily a těší se na příští závod.

Jana Beranová


3. 5. 2023: Proběhlo mezinárodní šetření TIMSS

Naše škola byla vybrána do prestižního mezinárodního šetření TIMSS. Naši čtvrťáci v posledním dubnovém týdnu absolvovali testy, a to i za přítomnosti mezinárodně delegované pozorovatelky. Těšíme se na výsledky, které nám všem poskytnou velmi důležitou zpětnou vazbu. Šetření TIMSS se zaměřuje na věkové kategorie devítiletých a třináctiletých žáků – ve většině zemí se jedná o žáky 4. a 8. ročníků povinné školní docházky. Kromě zkoumání výsledků žáků v matematice a v přírodovědě TIMSS shromažďuje od ředitelů škol, žáků, rodičů a učitelů bohatou škálu kontextových informací. Ty pomáhají vysvětlovat rozdíly ve výsledcích a mohou být využity společně s dalšími informacemi o kvalitě vzdělávacího systému poskytovanými Českou školní inspekcí pro jeho efektivní řízení. Pro každou zapojenou školu je následně připravena tzv. školní zpráva. V každé zemi je vybírán reprezentativní vzorek minimálně 4 000 žáků ze 150 až 225 škol. TIMSS rovněž shromažďuje informace o národním kurikulu zapojených zemí s cílem poukázat na příkladné a potenciálně inspirující faktory spojené s výsledky v zemích po celém světě jako např. organizační přístupy, procesy či výukové postupy.

Bc. Fratišek Ševčík


3. 5. 2023: Úspěch v krajském kole soutěže v programování

V pátek 21. 4. proběhlo na Střední průmyslové škole v Ústí nad Labem krajské kolo soutěže v programování. Úlohy byly stejné pro žáky základních i středních škol. O to více si ceníme, že naši žáci uspěli. Filip Sklenička obsadil druhé místo a Jindřich Horecký páté. Gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy.

Bc. František Ševčík


2. 5. 2023: Autorské čtení v knihovně s Barborou Královou

Dne 18. dubna navštívily třídy I. B a I. C autorské čtení paní spisovatelky Barbory Králové v městské knihovně. Autorka zde velmi pěkným, hravým a dětem blízkým způsobem představila svou novou knihu – Záludnosti těla – a s pomocí omalovánek vykouzlila úsměvy a roztomilé údivy na tvářích dětí. Malé čtenáře provází knihou holčička jménem Pěva a víla Mžitka, která humorným způsobem objasňuje, co se děje, když se třeba děti bouchnou do brňavky, když mají mravenčení v noze a jak je to s tiky v oku. Dětem i pedagogům se tato akce moc líbila a autorce tímto velmi děkujeme.

Mgr. J. E. Hrabánková, Mgr. M. Ševčíková, J. Beranová, J. Hlušičková


28. 4. 2023: Anonymizované výsledky zápisu do ZŠ a PT

Rozhodnutí o přijetí do 1. třídy je možno si vyzvednout na vrátnici školy v pracovních dnech od 8:00 do 15:30 hodin.


28. 4. 2023: Slavnostní vyhodnocení soutěží

Naše škola se každoročně účastní soutěže vyhlašované Knihovnou Ervína Špindlera. Letošním tématem byl "Svět bez sociálních sítí aneb jak se děti bavily, když nebyly mobily?" Vítězové a jejich příznivci se sešli ve středu 26. dubna v sále nově zrekonstruované knihovny při slavnostním vyhodnocení. Společně jsme zavzpomínali na doby bez mobilů, tabletů a počítačů. Byli jsme úspěšní ve všech kategoriích. V literární soutěži získala 1. místo Tereza Vetešníková z 9. B, 2. místo Lenka Havlová z 9. C a 3. místo Michaela Podrábská z 9. A. Ve fotografické soutěži zvítězila Veronika Gaspárová z 9. B, na 1. místě ve výtvarné soutěži byla vyhodnocena práce Nikoly Frantesové také z 9. B. Zástupce jsme měli i v recitační soutěži. V kategorii 1. – 3. ročníků uspěli Max Novák z 1. C, Barbora Altmannová z 3. A a Richard Špic z 1. A. V kategorii 4. – 6. ročníků nás reprezentovala jediná zástupkyně z druhého stupně, Marie Durčeková z 6. C, která získala v soutěži 3. místo. Všem oceněným blahopřejeme a těšíme se na další ročník. Doufáme, že se naši žáci opět zapojí.

Mgr. Michaela Řeháková


28. 4. 2023: Dopravní výchova ve školní družině

Duben se traduje jako měsíc bezpečnosti. Děti se ve školní družině v týdnu od 17. dubna seznamovaly teoreticky se situacemi na silnici i na chodníku. Probrali jsme výbavu kola, cyklisty, pravidla cyklisty i chodce v dopravě. Pak jsme se společně vypravili na dopravní hřiště v areálu naší školy vyzkoušet si vše v praxi. Moc jsme si to všichni užili a rádi si návštěvu dopravního hřiště určitě zopakujeme.

Jindra Dvorská


27. 4. 2023: Den Země

V pátek dne 21. 4. 2023 proběhl na naší škole projektový den ke Dni Země. Děti si v úvodu připomněly, kdy vznikl a jaký význam má pro naši planetu. Některé třídy se spojily, jiné měly samostatné aktivity. První třídy se zaměřily na drobné živočichy, jako je například mravenec, beruška, stonožka, opylovači. Prohlížely obrázky, pozorovaly život hmyzu v okolí školy. Zkoumaly plastové fólie (PVA, PE, BIO) a třídily odpad do vyrobených nádob. Projekt si zpestřily zpěvem písně od J. Uhlíře a Z. Svěráka Chválím tě Země má. Třídy 2. B, 3. B a 3. C měly připravená centra aktivit – interaktivní tabule, kvízy, pracovní listy na téma odpad, ale i praktické činnosti jako je sázení fazolí a pozorování přírodnin pod mikroskopem. Do projektu Ukliďme Česko se zapojila třída 2. A a 3. A. Několik pytlů odpadu posbíraly v lokalitě Slavín. Na stejné místo vyšli i žáci čtvrtých ročníků, kteří zde sbírali přírodniny a pozorovali typ krajiny. Tu mohli prozkoumat i z Kratochvílovy rozhledny. Po řece Labi veslovali na trenažérech žáci pátých a devátých ročníků v naší tělocvičně. Proplutí proběhlo v rámci štafety s plněním úkolů. Další spolupráce vznikla mezi přípravnou třídou, 6. A a 6. C, které v terénu plnily úkoly s QR kódy na téma příroda. Rekultivovanou skládku a odpadový dvůr pod Hostěrazem navštívila třída 6. B. Na další exkurzi zamířili žáci sedmých a osmých ročníků. Navštívili plavební komory, prozkoumali velín komor a přešli na roudnické gymnázium, kde se v laboratořích věnovali daktyloskopii a Newtonovým zákonům. Počasí nám přálo, a tak si všichni projektový den užili.

Mgr. Andrea Hendrichová


27. 4. 2023: Nechme se překvapovat – festival přírodovědných filmů

12. dubna jsme se zúčastnili festivalu s názvem "Nechme se překvapovat". Jednalo se o dvoudenní vzdělávací festival přírodovědných filmů, který nabízel krátké filmové projekce o živočišných druzích, ekosystémech, ochraně přírody a globálních výzvách. Na edukativní videa vždy navazovala beseda s příslušným protagonistou. Cílem festivalu bylo představit žákům vybrané živočišné druhy, přiblížit práci terénních zoologů a podpořit ochranu přírody. Festival probíhal v Historické budově Národního muzea, kterou jsme si také mohli prohlédnout. My jsme vyslechli přednášku o sovách, které žijí v České republice. Dozvěděli jsme se, že u nás pravidelně hnízdí devět druhů sov. Zjistili jsme, co je nejvíce ohrožuje a také jak jim můžeme pomoci. Přednáška i celá budova Národního muzea se nám velice líbila a těšíme se na další návštěvu.

Třídy 7. B a 8. C


20. 4. 2023: Zápis do mateřské školy

Veškeré informace zde.


19. 4. 2023: Přípravka na velikonoční výstavě

V úterý 4. března jsme navštívili velikonoční výstavu instalovanou v roudnické Knihovně Ervína Špindlera. Těšili jsme se na Velikonoce i velikonoční prázdniny, a tak jsme si atmosféru výstavy náležitě užili. Na sále městské knihovny toho bylo opravdu hodně k vidění. Překrásně ozdobené kraslice se vyjímaly vedle velikonočních ozdob z drátků, korálků, textilu, nechyběly velikonoční perníčky, pletené velikonoční dekorace i ozdobné předměty, tvořené kombinovanou výtvarnou technikou. Protože se již učíme počítat a hospodařit se svými penízky, mohli jsme si za pomoci paní učitelek i nějakou drobnost pro potěšení koupit. Mysleli jsme při tom na své rodiče, kamarády či sourozence, kterým jsme chtěli zakoupeným dárečkem udělat radost. Z velikonoční výstavy jsme si odnášeli nejen dáreček, ale také inspiraci pro naše vlastní tvoření.

Děti a paní učitelky z přípravky


19. 4. 2023: Anglické divadlo

Ve čtvrtek 13. 4. 2023 přijel s představením "Australia" do Roudnice nad Labem Schelie Nielsen. Herec a klaun v jedné osobě měl připravené zajímavé edukativní představení, které žáky všech pozvaných základních škol v Roudnici nad Labem poučilo nejen o historii, zeměpisných údajích, floře a fauně Austrálie, ale žáci se dozvěděli i o původních Australanech – Aboridžincích. Mluvilo se také o populárních australských hercích, zpěvácích a hudebních skupinách. Schelie neumí česky, proto jeho projev i prezentace probíhala v angličtině. Žáci dobře reagovali na otázky, pokusili se zahrát na dideridoo a okusili Vegemite/Marmite yeast. Děkujeme organizaci MAS Roudnice n. L., která představení podpořila finančně a městu Roudnice n. L., které umožnilo představení zrealizovat v Kulturním domě Říp.

Mgr. Eva Richtrová


13. 4. 2023: Návštěva Polabského muzea v Přerově n. L.

V pátek 31. března vyjeli žáci čtvrtých tříd do Polabského muzea v Přerově nad Labem, aby nasáli velikonoční a jarní atmosféru. Cestou tam nás provázelo hezké slunečné počasí. V muzeu jsou dvě chalupy, které stojí na původním místě, ostatní byly přemístěny z jiných míst naší republiky. V každé chalupě jsou vystaveny figuríny oblečené v dobových kostýmech, světnice jsou zařízeny dobovým nábytkem a velikonočně vyzdobeny od mazanců, beránků, pomlázek až po malované kraslice. Druhá část skanzenu je zaměřena na skromné chaloupky řemeslníků tehdejší doby, např. proutkař, kovář, bylinkářka, švec, švadlena. Při prohlídce skanzenu se děti dozvěděly, které pohádky se zde natáčely, např. Z pekla štěstí, Tajemství staré bambitky, Čertoviny. Součástí dopoledne byla také tvořivá dílna, kde si každý školák nazdobil keramického ptáčka. Ačkoliv se počasí malinko pokazilo, i přes drobný déšť se jarní výlet líbil a kromě malých zakoupených suvenýrů si čtvrťáci odvezli i nové poznatky o tom, proč se u nás slaví Velikonoce.

Třídní učitelky 4. tříd


12. 4. 2023: Den bez tašek

V pondělí 3. dubna proběhla ve škole aprílová akce "Den bez tašek" naplánovaná školním parlamentem. Cílem bylo, aby si zúčastnění přinesli učení a pomůcky v čemkoliv kromě tašek. Účast byla sice dobrovolná, ale zato hojná. Mohli jsme vidět učení například v dopravním kuželu, kočárku, obalu na kytaru, kufru, dětském náklaďáku, síti na ryby, chlebníku, kleci na králíka, v base od piva a v dalších neobvyklých věcech. Děti byly opravdu kreativní a při procházení po chodbě se opravdu každý pobavil. Děkujeme všem zúčastněným za jejich originální nápady.

Jana Diviáková


12. 4. 2023: Autorské čtení

V pátek 31. března proběhlo postupně ve všech prvních třídách autorské čtení manželů Lancingerových s prezentací knížek Trampoty pana Flíčka a Andělíčci z Telče. Na pomoc měli s sebou i svého vlastního pejska Bubáka, který byl po celou dobu velmi hodný.  Oba dva autoři velmi hezky seznámili děti se svým dílem, s postupem, jak taková kniha vlastně vzniká, ale i s postupem vzniku a realizace výtvarných děl, která jsou zároveň i ilustracemi k vznikající knize. Všem dětem se čtení líbilo a s autory hezky spolupracovaly.

Za první třídy

Mgr. Jana E. Hrabánková


11. 4. 2023: Poznávání hornin ze školní sbírky

Jako součást učiva přírodopisu byla pro deváté ročníky připravena laboratorní práce na poznání hornin. Rozdělili jsme se do jednotlivých skupinek a každá dostala krabičku se školní sbírkou hornin. Nejdříve jsme je poznávali, poté jsme na čtvrtku vyplňovali jejich název, skupinu, jak horniny vznikly a kde se s nimi setkáváme. K dispozici jsme měli školní mikroskopy, s nimiž nás práce bavila asi nejvíc. Viděli jsme čtyřikrát přiblížené to, co pouhým okem nespatříme, a třeba taková lesklá žula nás velmi zaujala. Tato aktivita nás bavila a práci s mikroskopy si rádi zopakujeme.

Nela Králová, 9. C


4. 4. 2023: Kultura starověkého Řecka

V období od ledna do března jsme se v 6. B věnovali výuce dějin starověkého Řecka. Její součástí samozřejmě byly i různé kulturní otázky. O něco více jsme zkoumali tzv. černo- a červenofigurovou keramiku, která právem náleží k vynikajícím pramenům o životě starých Řeků, a divadlo, kde nás zaujali především masky herců. Obojí jsme si zkusili vyrobit "pouze" z papíru, abychom každou z aktivit optimálně zvládli během jedné až dvou vyučovacích hodin.

Mgr. David Mikoláš


30. 3. 2023: Jaro v přístavbě

Po dlouhé a pochmurné zimě, která se stále nechce vzdát své vlády, se ve všech třídách přístavby těšíme na příchod jara. I když to občas za oknem tak nevypadá, na chodbě a ve třídách již jaro přišlo. Žáci 4. A, 4. B, 7. C a 9. B vyzdobili své třídy a chodby pracemi s jarní tematikou, a všichni doufáme, že to opravdové jaro pěknou výzdobou v přístavbě školy povzbudíme.

Mgr. Ivana Nováková


30. 3. 2023: Výlet na pražské vyhlídky

V sobotu 25. 3. 2023 jsme se vydali do Prahy. Šli jsme ze Strahovského kláštera na Letnou. Byli jsme na několika pražských vyhlídkách. Když jsme čekali na zvonkohru před Loretou, objevili kluci prima skluzavku od Černínského paláce, kde sídlí Ministerstvo zahraničí. Od Lorety jsme pokračovali přes Nový svět na Masarykovu vyhlídku, kde jsme se dívali na Pražský hrad. Viděli jsme také dům a zahradu, kde bude bydlet pan prezident. U Prašného mostu jsme viděli střídání Hradní stráže. Potom jsme prošli přes nádvoří Letohrádku královny Anny kolem Kramářovy vily na vyhlídku u Hanavského pavilonu a ke kyvadlu na Letné. V Kramářově vile jedná pan premiér se zahraničními návštěvami. Od kyvadla na Letné to byl kousek do Pařížské ulice a na Václavské náměstí. Po cestě jsme měli dobrou zmrzlinu.

Marie Hlaváčková, 6. B


29. 3. 2023: Sbírka pro Fond Sidus

Naše škola se zapojila do veřejné sbírky na pomoc zdravotně postiženým dětem. Fond Sidus vrací úsměvy a pomáhá nemocným dětem již jedenáct let. Děvčata z 9. C M. Baldová, L. Havlová a J. Holčuková s úsměvem prodaly všechny předměty a výtěžek byl zaslán na sbírkový účet.

Mgr. Vlastimil Purchart


28. 3. 2023: Zdravé zoubky

Dne 16. března proběhla ve všech prvních třídách akce s názvem Zdravé zoubky. Letos jsme se místo pracovnic DM drogerie, které dříve docházely do škol, osvěty chopily my, třídní učitelky. S pomocí pomůcek, které jsme si samy vyrobily spolu s dětmi nebo si je vypůjčily od kolegyň z kabinetu biologie, jsme díky zajímavým a hravým aktivitám a poučným chvilkám zrealizovaly hezké hodiny. Vysvětlily jsme dětem důležitost pečlivé péče i výživy, která se týká jejich malých zoubků. Ty se nyní mění, vypadávají a postupně se proměňují v dospělácký chrup. V tomto pásmu aktivit hrály důležitou roli i naučné materiály, poskytnuté sponzorem – DM drogerií. Byly jimi pohádka o Hurvínkovi, v níž měly děti možnost zhlédnout Hurvínka, kterého bolel zoubek, jeho kamarádka Mánička mu pomáhala problém vyřešit a překonat strach z návštěvy zubaře. Preventivní prohlídky u zubaře jsou totiž také velmi důležitou součástí péče o náš chrup, protože pomáhají odhalit případné potíže se zoubky včas. Děti si také mohly vyzkoušet zábavný kvíz, kde si zopakovaly veškeré informace, které se dozvěděly. Například kolik a jaké zoubky mají děti, z čeho se zub skládá, jak často měnit zubní kartáček, jak předcházet zubnímu kazu a co vše je dobré jíst, aby naše strava pomáhala našemu celkovému zdraví. Děti také upoutalo vyprávění o zoubkové víle, se kterou se mnoho z nich díky vypadávajícím zoubkům již setkalo. V závěru dostaly všechny děti malé balíčky od DM drogerie s prospekty, s nálepkami, ale i se zubními kartáčky, zubními pastami a s přesýpacími hodinami, které mají pomoci dětem v lepší péči o jejich zoubky. Velmi děkujeme našemu štědrému sponzorovi – DM drogerii – za všechny poskytnuté materiály a dárky pro děti. A přejeme nejen všem prvňáčkům, ale i všem ostatním dětem zdravé a silné zoubky.

Mgr. J. E. Hrabánková, Mgr. M. Ševčíková, Mgr. D. Houžková, J. Beranová, J. Hlušičková


24. 3. 2023: Atom jako inspirace

Abychom si s šesťáky co nejlépe zapamatovali stavbu atomu, který právě ve fyzice probíráme, propojili jsme výuku fyziky a výtvarné výchovy a vytvořili papírové modely atomů s protony i neutrony v jádře a elektrony v elektronovém obalu. Svět umělecké fantazie zrodil mnoho exaktních otázek: "Proton má jakou barvu?", "Kterým směrem ten elektron letí?" a "Mně se nelíbí, když ty protony mají být u sebe, tak já je dám od sebe dál a bude to jako štěpení jádra, ano?"

A teď malý kvíz, kdo řekl tato slova?

"Logika tě dostane z bodu A do bodu B. Představivost tě dostane všude."

Mgr. Daniela Papalexisová, Mgr. Lenka Ekrtová, Bc. Anna Zrzavá


22. 3. 2023: Koumáci

V matematice jsme se setkali s jednotkami délky, hmotnosti a objemu. Protože jsme velcí koumáci, nedalo nám to a museli jsme si vyzkoušet, jak se měří objem pevného tělesa v kapalině nebo jak správně zacházet s váhou. A tak jsme se vydali do pro nás zatím utajeného kabinetu chemie na druhém stupni, kde jsme si půjčili válce různých objemových rozměrů, potravinářské barvivo a rovnoramenné váhy se sadami závaží. Rozhodli jsme se, že takové pokusy chceme dělat častěji.

Jana Diviáková


22. 3. 2023: Návštěva knihovny

14. března 2023 po teoretické výuce nastala praxe a 1. A se vydala v rámci prvouky do Knihovny Ervína Špindlera. Děti se tak prakticky seznámily s tím, k čemu knihovna slouží a jaký má řád. Dětské oddělení se jim líbilo stejně jako výklad a prohlížení knih. Největším překvapením bylo, že v knihovně se nepůjčují jen knihy, ale i společenské hry. Za dodržování pravidel a za dobré zacházení s knihou se roční poplatek 50 Kč za výpůjčky určitě vyplatí.

Mgr. Dana Houžková


22. 3. 2023: Van de Graaffův generátor

"Život se nepíše, život se žije." Josef Čapek

S šesťáky jsme v tomto mottu ovšem navrhli drobné změny: "Fyzika se nečte, fyzika se děje." Strávili jsme super výzkumnou hodinu s Van de Graaffovým generátorem, vysvětlili si vznik elektrického náboje, vyzkoušeli, co udělá elektrický náboj nejen s našimi vlasy, ale i s bublinami z bublifuku, zda uvidíme a uslyšíme elektrický výboj a zda nás uchrání před "trknutím" statické elektřiny dobré podrážky bot. V brzké době nás čeká pokus s krupicí a elektrickým polem. Vzniknou nám elektrické siločáry anebo ne? A pokud ano, jak je to vůbec možné? Samozřejmě odpovědi na všechny otázky najdeme. Už se moc těšíme!

Mgr. Daniela Papalexisová


22. 3. 2023: Pitva plzáka

"Máš radulu? A mohla bych ji vidět?"

Podobné otázky, ovšem ne z úst neodbytné sousedky z roztomilého filmu Kulový blesk, ale z úst našich prima sedmáků, zaznívaly během dobrovolné pitvy měkkýše plzáka španělského v hodině přírodopisu. Pod záštitou agentury Přírodovědci.cz nám z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy přijela pitvu demonstrovat a vést RNDr. Dagmar Říhová, PhD. Žáci 7. A, 7. B a 7. C vypitvali pod odborným vedením paní doktorky plže, konkrétně plzáka španělského, a zhlédli celou řadu důležitých orgánů. Tím naši badatelé mohli daleko snáze doplnit svoji představu o funkci jednotlivých orgánových soustav a jejich vzájemnému fyziologickému propojení v organismu. A co se raduly zmiňované na začátku článku týče, našli jsme ji a zhotovili preparát, který jsme si pod mikroskopem prohlédli s opravdu nemalým úžasem.

Mgr. Daniela Papalexisová


20. 3. 2023: Den bez tašek


17. 3. 2023: Burza knih

Každý z nás má doma alespoň jednu knihu, kterou už má přečtenou, nezaujala pozornost, nebo už jsme z ní jednoduše vyrostli. Válí se doma v knihovně zaprášená a čeká, až si ji někdo znovu otevře. Ale i kniha si zaslouží více šancí k tomu, aby dělala radost někomu dalšímu. Proto školní parlament připravil akci "Burza knih", která proběhla ve středu 15. března od 8:00 do 9:00 v prostorách školní jídelny. Systém fungoval jednoduše - kus za kus. Kolik knížek kdo přinesl, tolik si jich mohl odnést. Zapojili se žáci, učitelé i personál školy. Nejvíce nás překvapili malí čtenáři z prvního stupně, kteří nosili knihy už před osmou hodinou a odcházeli s plnou náručí "staronových" knih a úsměvem na tváři. Doufáme, že s knížkami bude zacházeno hezky a budou dělat radost. Děkujeme všem, kteří se zapojili.

Nela Králová a školní parlament


15. 3. 2023: Harry Potter a Kámen mudrců

Brýlatý chlapec s nachovou jizvou na čele, připomínající blesk – to je Harry Potter. Jedenáctiletého učedníka čarodějných umění stvořila nadaná spisovatelka J. K. Rowlingová a ze své ostrovní britské vlasti jej vyslala pro potěchu všem duším okouzleným fantazií. A do tohoto kouzelného světa jsme se rozhodli vydat i my… Rozdělili jsme se do skupinek Nebelvíru, Zmijozelu, Mrzimoru a Havraspáru. Čekaly nás zajímavé šifry, ze kterých jsme se dozvěděli, kde se ukrývá tajemný Kámen mudrců. Na závěr jsme si vyzkoušeli různá zaklínadla, kouzelné pláště i klobouky. No prostě…byl to den plný kouzel.

Jana Diviáková


10. 3. 2023: Den otevřených dveří


9. 3. 2023: Plavání, 3. C

Součástí našeho školního vzdělávacího programu je deset lekcí plavání v roudnickém krytém bazénu. Na toto plavecké dobrodružství se těšíme každý čtvrtek, kde na nás čekají metodicky zaměřené hravé činnosti, které nám pomohou překonat nejistotu, strach z vody nebo hloubky. Už umíme splývání, což je důležité pro pozdější správné zvládnutí stylu prsa a kraul. Vždy, než jdeme do vody, zkoušíme styl plavání na suchu, především správný kop nohama. Při výcviku ve vodě máme k dispozici plovací destičky ve tvaru kotviček, človíčků nebo také používáme plovací žížaly – a s těmi je tedy obrovská legrace. Plavání je super!

Jana Diviáková


6. 3. 2023: Smysly

Minulý týden jsme se zaměřili na pět důležitých "zázraků" neboli smyslů našeho těla, díky kterým v životě fungujeme – ZRAK, ČICH, CHUŤ, SLUCH, HMAT. Všechny tyto smysly jsme společně prozkoumali a vyzkoušeli si na aktivitách, při kterých nám pomáhaly žákyně 4. B, Amálie Purchartová, Alžběta Nová a Karolína Hegerová.

 • sluch – sluchové pexeso,
 • hmat – poznávání věcí,
 • chuť – ochutnávka ovoce a zeleniny,
 • čich – poznávání koření,
 • zrak – optické klamy.

Mgr. Martina Ševčíková


3. 3. 2023: Armádní muzeum Praha-Žižkov

Po několikaleté rekonstrukci otevřelo Armádní muzeum v Praze opět svoje brány veřejnosti. Kromě moderně pojatých expozic nabízí školám (od MŠ po SŠ) bezplatné vzdělávací programy, čehož jsme s našimi deváťáky využili, abychom si rozšířili učivo o druhé světové válce a Protektorátu. Zvolili jsme téma Jak jsem prožil/a druhou světovou válku. Na základě osudů reálných osob jsme popisovali průběh jejich života a také průběh samotné války. Hlavní část aktivity probíhala přímo v příslušné expozici, debata pak v přilehlém sále. S nadšením dodáváme, že lektoři muzea upřednostňují multisenzoriální přístup: vidím – slyším – dotýkám se => pamatuji si. Nuda se tedy určitě nekoná, program baví!

Mgr. David Mikoláš


3. 3. 2023: Netradiční pojetí výuky přírodopisu


1. 3. 2023: Z Roudnice do Roudnice

Letošní lyžařský výcvik ZŠ a MŠ Roudnice proběhl v Roudnici v Krkonoších od 19. - 25. února. Zúčastnilo se ho 50 žáků 5. až 9. třídy. Po příjezdu do chaty Arniky nás přivítal personál a rodina pana doktora Navrátila. Ubytovali jsme se a šli na procházku. Večer proběhlo rozřazení do pěti týmů pro volnočasové aktivity a řešení organizačních záležitostí. V pondělí polovina žáků, kteří ještě nestáli na lyžích, vyrazila na běžky. Druhá polovina, již lyžujících žáků, odjela na sjezdovku Vurmovka. Odpoledne již všichni šli na sjezdovku. Pro některé to byla fuška, ale všichni to zvládli. Na svahu jsme byli rozděleni do čtyř výkonnostních družstev. V úterý byl poslední kousek sněhu na loukách, tak jsme vyrazili na běžky, odnesli jsme si pár modřin, ale i hezkých vzpomínek a smích nás taky nepřešel. Odpoledne jsme vyšli na procházku. Další dny jsme chodili na sjezdovku Aldrov. Pro žáky byly připraveny podvečerní přednášky od KRNAPu, Horské služby, pana doktora Navrátila a paní ředitelky Zrzavé. Každý večer si určený tým připravil hru "na hlavu a na tělo". Po týdenním klání zvítězil tým Sněžných krtků. V pátek nám počasí nepřálo. Mlha, jemný déšť. Čekaly nás závody. Instruktoři si pro nás připravili netradiční trojboj ROUDNICE RACE. Absolvovali jsme slalom v přeskáčích, běh s běžkami v ruce, neboť sníh na louce již nebyl nikde. Hráli jsme zimní fotbal, házeli jsme hůlkou na cíl. Odpoledne probíhalo v duchu balení – myli jsme zablácené běžecké boty i lyže, kompletovali jsme lyžařskou výstroj. Všichni se těšili na večerní diskotéku. Před ní proběhlo vyhlášení všech soutěží, které jsme v týdnu na horách absolvovali. V sobotu ráno jsme vstali rozesmutnělí, že už jedeme domů. K tomu byl všude čerstvě napadaný sníh. Byli jsme sice unavení, ale stále šťastní a plni zážitků. Velký dík patří personálu Arniky, rodině Navrátilových, paní ředitelce Zuzaně Zrzavé, paní učitelce Simoně Hájkové, Anně Zrzavé a Jitce Kordačové. Myslíme, že na tento týden nikdo nezapomeneme.

Kateřina Nováková, Karolína Čaňková


27. 2. 2023: Magický Senegal

Jako každým rokem vyrazili žáci devátých tříd na promítání programu Planeta Země 3000 do KD Říp. Letos jsme přes promítací plátno nakoukli na západ Afriky, přesněji do Senegalu. Program trval 70 minut a mezi úseky dokumentu vstupovali moderátoři, kteří se s námi podělili o mnoho zajímavostí. Měli jsme možnost vidět, jak se žije přes 6 tisíc kilometrů daleko od nás, jaká je tam kultura, náboženství a rozmanitá příroda. Dozvěděli jsme se, co musí někteří Senegalci podstoupit, aby oni i jejich rodiny přežili. Viděli jsme unikátní záběry jejich práce, při které jde i o život, a také jsme se dozvěděli, že jako úplatek berou kolový ořech, ze kterého se vyrábí pro nás známá coca-cola. Někteří z nás se zamysleli i nad tím, jak se oproti dětem v Senegalu máme dobře. Každý z nás si odnesl něco jiného a děkujeme paní učitelce Horákové, Krajníkové a panu učiteli Purchartovi za doprovod a tuto možnost.

Nela Králová, 9. C


27. 2. 2023: Zimní výzdova přístavby

Měsíc leden a únor jsou zimními měsíci, tak jsme po uklizení obrázků s vánočním motivem čekali na pravou zimu se sněhem, aby se žáci mohli inspirovat v hodinách výtvarné výchovy, pracovních činností k práci se zimní tematikou. I když jsme se sněhu moc nedočkali, práce nejen na téma zima se vydařily. Třídy 4. A, 4. B, 7. C, 9. B a chodba se během těchto měsíců naladily na paní Zimu.

Mgr. Jitka Liscová


22. 2. 2023: Podřipsko vesluje

Dne 1. 2. 2023 se uskutečnila na roudnickém gymnáziu soutěž v halovém veslování čtyřčlenných štafet "Podřipsko vesluje". Naše škola se účastnila společně s dalšími šesti podřipskými školami. Žáci druhého stupně si změřili síly v kategoriích dívek, chlapců a mix - smíšená družstva. Každý člen štafety měl za úkol veslovat 1 minutu a pak se bleskově vystřídat s následujícím soutěžícím, přičemž další dva z družstva pomáhali s povolováním a upevňováním zápinek na nohy, proto velmi záleželo na týmové spolupráci.

Nejlépe jsme si vedli v kategorii 6. ročníků.

Chlapci - 1. místo - štafeta ve složení: Matěj Adam, Šimon Vltavský, Štěpán Ulrych, Jakub Havránek - tito naši chlapci také získali cenu za nejlépe spolupracující tým.

Mix - 2. místo: Mia Oláhová, Adéla Hadáčková, Matěj Adam, Šimon Vltavský

Další umístěná družstva:

8. ročník

Dívky - 3. místo: Justýna Znamenáčková, Anna Margetinová, Elen Cimrová, Petra Němcová (7. roč.)

Chlapci - 3. místo: Matyáš Svoboda, Artem Patrykieiev, Jan Čermák, Vít Krchňavý

Mix - 2. místo: Elen Cimrová, Justýna Znamenáčková, Jan Čermák, Artem Patrykieiev

9. ročník

Dívky - 2. místo: Nela Králová, Kateřina Jirásková, Adéla Strouhalová, Pavla Zmeškalová

Chlapci - 3. místo: Martin Kysela, Jaroslav Suchomel, Matěj Šámal, Nikolas Weber

V celkovém pořadí s nejvíce naveslovanými kilometry se naše škola umístila na krásném 2. místě mezi všemi zúčastněnými školami.

V dalším čtvrtletí máme opět přislíbeno zapůjčení trenažerů Labe Arénou Račice, budeme se tak moci zúčastnit virtuálního závodu Sazka Olympijského víceboje.

Sportu zdar!

Bc. Anna Podzemská


22. 2. 2023: Seznámení s Městskou knihovnou Ervína Špindlera

V první třídě jsme byli pasováni na čtenáře. A protože naše knihovna byla celá nově zrekonstruována, byli jsme zvědaví, co všechno se tam změnilo. Čekal nás pestrý program s paní knihovnicí z oddělení pro děti a mládež, Dagmarou Takačovou, která byla velice hodná a měla pro nás připravené pracovní listy o knížkách. Dozvěděli jsme se, jak se knihy řadí (podle barvy pásky nebo podle abecedy), jak se knihy vyrábějí a také, kdo je autor a kdo ilustrátor. Na závěr jsme dostali přihlášku čtenáře mladšího patnácti let a už se těšíme, až se zaregistrujeme a budeme si moci půjčovat knihy domů.

Jana Diviáková, třídní učitelka 3. C


20. 12. 2023: Burza knih


20. 2. 2023: Zimní teoretická část na dopravním hřišti

Čas tak rychle běží, že opět čtvrťáky na konci ledna čekala již druhá část dopravní výchovy na dopravním hřišti v Litoměřicích. V dopoledních hodinách probírali s lektorem dopravní značky, dopravní situace, s kterými se nejen jako cyklisté setkají na silnicích. Po teoretické přípravě si každý školák na tabletu vyzkoušel dva zkušební testy. S lektorem si znovu vysvětlili otázky, ve kterých školáci nejvíc chybovali. V letních měsících čtvrťáky čeká závěrečný teoretický test a praktická zkouška jízdy na kole s dodržováním pravidel. Pokud budou úspěšní, získají průkaz cyklisty, který je opravňuje k jízdě na pozemních komunikacích bez doprovodu dospělé osoby. Děkujeme R3 za finanční příspěvek na dopravu do Litoměřic.

Třídní učitelky 4. A, 4. B


16. 2. 2023: Valentýnská psaníčka

Svátek zamilovaných ve škole? Školní parlament přišel s nápadem, jak žáci druhého stupně mohou rozdávat Valentýnskou radost. Od 16. ledna do 13. února měli k dispozici srdíčkovou krabici, kam mohli vhodit psaníčko. Ať už anonymní, nebo s podpisem od odvážlivce. Nešlo jen vyznání lásky, ale i o vyjádření obdivu kamarádce, či poděkování učitelům. Hned v prvních dnech se krabice začala plnit a při otevírání krabice měl parlament co dělat, aby vše správně roztřídil a rozdal adresátům. Našlo se i pár dětí z prvního stupně, které se zapojily, a také se objevilo láskyplné psaníčko, které vykouzlilo mnoho úsměvů na tváři. Bylo adresované všem, kteří nemají jak Valentýn oslavit. A o to přeci jde, udělat někomu radost. Projekt se vydařil a velký dík patří těm, kteří pomohli s realizací a těm, kteří se zapojili. A nezapomeňme, že lásku a radost můžeme rozdávat po celý rok.

Školní parlament


12. 2. 2023: Výsledky školního kola Biologické olympiády

Školní kolo Biologické olympiády se konalo 2. února 2023. Soutěže se účastnilo 37 žáků rozdělených do dvou kategorií. V kategorii D soutěžili žáci šestých a sedmých tříd, v kategorii C žáci osmých tříd.

Zadání Biologické olympiády bylo velmi obtížné a všichni soutěžící si zaslouží naše velké uznání.

Výherci kategorie D (šesté a sedmé třídy) a zároveň postupující do okresního kola soutěže, které se bude konat 30. března 2023:

 1. místo - Sarah Ráčková, 7. C
 2. místo - Sofie Csatlósová, 7. A
 3. místo - Karin Salzmannová, 7. A a Matyáš Pertlík, 7. A

V kategorii dále soutěžili tito žáci a žákyně:

6. B - Eli Pětíková

6. C - Anastasija Kulivar, Jakub Havránek, Denis Shymon

7. A - Vojtěch Krchňavý

7. B - Anežka Jandová, Anna Hlaváčková, Luděk Křepelka

7. C - Nastya Sharha, Mikuláš Grund, Alexandr Rudak

Výherci kategorie C (osmé třídy), postupující do okresního kola soutěže, které se bude konat 17. dubna 2023:

 1. místo - Lucie Lahovská, 8. A
 2. místo - Lucie Šarbochová, 8. B
 3. místo - Amálie Znamenáčková, 8. B

V kategorii dále soutěžili tito žáci a žákyně:

8. A - Elena Cimrová, Alena Ilona Hroudová, Aneta Jarošová, Jakub Krejčí, Matyáš Svoboda

8. C - Justýna Znamenáčková, Oliver Kužiel, Pětíková Lili, Samuel Kareš, Veronika Turzová, Alžběta Fuková, Barbora Macková, Adama Řeháček, Tomáš Chaloupka, Jakub Staněk, Tereza Staňková, Amálie Šmidrkalová, Kristýna Vítů, Aleš Soběslavský

Biologická olympiáda pro rok 2022/23 byla připravena týmem Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.

Jsme pyšní na všechny účastníky soutěže, protože se nezalekli náročného přípravného textu "Bezlesí" a s ním spojeného nastudování osmdesáti organismů na olympijskou poznávačku. I přes velkou obtížnost soutěže dosáhli velmi pěkných výsledků!

Mgr. Daniela Papalexisová


17. 1. 2023: Výsledky školního kola soutěže v německém jazyce

Dne 17. 1. 2023 proběhlo školní kolo soutěže v německém jazyce. Žáci 9. tříd soutěžili ve čtení s porozuměním, gramatice a mluvení.

Výsledky:

Soutěže se zúčastnilo 9 žáků.

1. místo - Michaela Podrábská, 9. A

2. místo - Dominika Rosová, 9. B

3. místo - Antonie Salzmannová, 9. B

4. místo - Michal Němec, 9. B

5. místo - Marcela Krejčová, 9. C

6. místo - Jakub Černý, 9. A

7. místo - Antonín Karpíšek, 9. A

8. místo - Simona Krajčová, 9. C

9. místo - Štěpán Dlouhý, 9. C

V okresním kole soutěže budou naši školu dne 9. 3. 2023 reprezentovat slečny Michaela Podrábská a Dominika Rosová.

Mgr. Martin Pokorný


13. 1. 2023: Výsledky školního kola Zeměpisné olympiády

Školní kolo Zeměpisné olympiády se konalo dne 9. 1. 2023. Vzhledem k vyrovnaným výsledkům soutěžících se dne 11. 1. 2021 konalo rozřazovací kolo. Soutěže se zúčastnilo 38 žáků ve třech kategoriích. Náročné zadání pro soutěžící vypracovala Univerzita Karlova v Praze.

Výsledky kategorie 6. tříd

Soutěže se zúčastnilo 11 žáků.

1. místo, Antonín Lžíčař, 6. A

2. místo, Adam Pašov, 6. B

3. místo, Lukáš Michalec, 6. B

4. místo, Anastasija Kulivar, 6. C

5. místo, Marie Matoušková, 6. B

6. - 7. místo, Jakub Havránek, 6. C

6. - 7. místo, Sophie Olivová, 6. A

8. místo, Matěj Adam, 6. A

9. místo, Gabriela Šimková, 6. B

10. místo, Daria Zhurba, 6. A

11. místo, Karolína Kunertová, 6. B

V okresním kole Zeměpisné olympiády budou naši školu dne 22. 2. 2023 reprezentovat pánové Antonín Lžíčař, Adam Pašov a Lukáš Michalec.


Výsledky kategorie 7. tříd

Soutěže se zúčastnilo 7 žáků.

1. místo, Mikuláš Grund, 7. C

2. místo, Karin Salzmannová, 7. A

3. místo, Alexandr Rudak, 7. C

4. - 5. místo, Aneta Bůvová, 7. C

4. - 5. místo, Filip Hádek, 7. A

6. místo, Luděk Křepelka, 7. B

7. místo, Matyáš Pertlík, 7. A

V kategorii 7. tříd nebudeme mít zastoupení v okresním kole, protože žáci budou na LVZ.


Výsledky kategorie 8. a 9. tříd

Soutěže se zúčastnilo 20 žáků.

1. místo, Antonín Karpíšek, 9. A

2. místo, Elena Cimrová, 8. A

3. místo, Martin Kysela, 9. C

4. místo, Lucie Lahovská, 8. A

5. - 6. místo, Jan Ševeček, 8. A

5. - 6. místo, Jindřich Horecký, 9. B

7. místo, Radek Svoboda, 9. C

8. místo, Matyáš Eger, 9. A

9. místo, Vojtěch Malý, 8. B

10. místo, Karel Ševčík, 8. B

11. místo, Vít Krchňavý, 8. B

12. místo, Kryštof Zika, 8. A

13. místo, Matyáš Svoboda, 8. A

14. místo, Tomáš Chaloupka, 8. C

15. místo, Michal Němec, 9. B

16. místo, Samuel Kareš, 8. C

17. místo, Jan Bůva, 8. A

18. místo, Kateřina Piskorská, 8. A

19. místo, Marek Macháček, 8. B

20. místo, Natálie Kyryková, 8. A

V okresním kole Zeměpisné olympiády budou naši školu dne 22. 2. 2023 reprezentovat slečna Elena Cimrová a pánové Antonín Karpíšek a Martin Kysela.

Všem účastníkům Zeměpisné olympiády gratulujeme k velmi dobrým výsledkům.

Mgr. Martin Pokorný


12. 1. 2023: Výsledky školního kola soutěže v anglickém jazyce

Ve dnech 6. a 10. 1. 2023 proběhlo školní kolo soutěže v anglickém jazyce. Žáci soutěžili v poslechu, gramatice a mluvení.

Výsledky kategorie 6. a 7. tříd:

Soutěže se zúčastnilo 7 žáků.

1. místo - Filip Hádek, 7. A

2. místo - Sofie Csatlósová, 7. A

3. místo - Jonáš Dvořáček, 7. A

4. místo - Matyáš Tollar, 6. B

5. místo - Bůvová Aneta, 7. C

6. místo - Sharha Nastya, 7. C

7. místo - Kulivar Anastasija, 6. C

Naši školu bude v okresním kole soutěže dne 2. 3. 2023 reprezentovat pan Filip Hádek.


Výsledky kategorie 8. a 9. tříd:

Soutěže se zúčastnilo 16 žáků.

1. místo - Simona Krajčová, 9. C

2. místo - Matyáš Eger, 9. A

3. místo - Nela Králová, 9. C

4. místo - Markéta Danielová, 9. C

5. - 6. místo - Klára Brzobohatá, 8. B, Martin Březina, 9. A

7. - 8. místo - Natálie Kyryková, 8. A, Kryštof Zika, 8. A

9. místo - Barbora Macková, 8. C

10. místo - Alena Ilona Hroudová, 8. A

11. místo - Laura Cuperová, 9. C

12. místo - Kateřina Fidlerová, 8. B

13. místo - Marek Macháček, 8. B

14. - 15. místo - Kateřina Piskorská, 8. A, Tobias Bernas, 8. B

16. místo - Lenka Havlová, 9. C

Naši školu bude v okresním kole soutěže dne 2. 3. 2023 reprezentovat slečna Simona Krajčová.


Mgr. Martin Pokorný


6. 1. 2023: Prázdninový provoz roudnických mateřských škol