Novinky

23. 10. 2020: Letáky od MŠMT


23. 10. 2020: Dodatek školního řádu

Dodatek Školního řádu č. 2 ze dne 22. 10. 2020

Pravidla komunikace prostřednictvím synchronní on-line výuky (Skype)

 1. Dodržujte začátky hodin podle uvedených časů v rozvrhu, a připojujte se alespoň 1 minutu předem.
 2. Nefoťte a nenahrávejte žádné účastníky hovoru (dodržujme pravidla GDPR). Zadání, prezentace z online hodiny apod., budou po dohodě "vyučující -žáci" po každé hodině odeslány přes Školu online jako doplnění k online hodině).
 3. Pokud chcete se spolužáky být v kontaktu i po výuce, založte si vlastní skupinu a nepoužívejte ke komunikaci školní hovor.
 4. Nenarušujte hovor nevhodnými zvuky, vulgarismy apod.
 5. Přihlašujte se pouze svým jménem a příjmením. Přezdívky si ponechte do soukromého prostoru. V případě porušení tohoto pravidla budete vedeni jako nepřítomní ve výuce. Po přihlášení si vypněte kameru a mikrofon. Zapněte pouze v případě po vyzvání vyučujícím.
 6. Ztlumte všechny rušivé přístroje v pozadí (rádio, TV, ...).
 7. Nikdo nevypíná či nezapíná mikrofon ostatním a ani ho nevypíná z hovoru (pomocí zavěšeného sluchátka).
 8. Doporučujeme na hovor sluchátka s mikrofonem.
 9. Do chatu neposílejte žádné obrázky (zprávy, smajlíky, fotky ...), pokud nejste vyzváni vyučujícím.
 10. Odkaz pro hodinu online přes Skype je určen pouze pro žáky. Nikdo jiný by neměl mít do hodiny přístup (chráníme tím vyučující a hlavně Vás žáky).

Žáci pracují dle pokynů vyučujícího! Plní pokyny a nenarušují online výuku! Pokud se žák neúčastnil online výuky přes Skype, je nutná omluva od zákonného zástupce dle Školního řádu.


22. 10. 2020: Vyjádření k dnešnímu výpadku internetu

V důsledku překopnutého optického kabelu nešel v naší škole cca od 10:00 hodin až do pozdního odpoledne internet. Některé vyučovací hodiny proto nemohly být realizovány. Dle svých technických možností však řada učitelů operativně realizovala vysílání z domova, nebo využila svá soukromá mobilní data (ať už ke komunikaci či online výuce). Další výpadek internetového připojení, tentokrát plánovaný, nastane zítra od 14:00 hodin a měl by trvat jednu hodinu. Výuka jím tedy nebude narušena.

Mgr. David Mikoláš, zástupce ředitelky školy


21. 10. 2020: Zpráva výchovného poradce

Atlas školství zdarma pro deváté ročníky!

Atlas školství si můžete osobně vyzvednout u hlavního vchodu do školy v pondělí 26. 10. nebo v úterý 27. 10. 2020, vždy v době od 9:00 do 10:00 hodin.

Mgr. Miroslav Novák, výchovný poradce


17. 10. 2020: Upřesnění organizace výuky od 19. do 23. října 2020

Vážení rodiče,

díky snaze vyučujících budeme distanční výuku vybraných předmětů v týdnu od 19. - 23. 10. 2020 vyučovat následujícím způsobem.

Synchronní výuka prostřednictvím Skype nebo WhatsApp je označena červeně. Vyučující vybraných předmětů zašlou (mnozí již zaslali) dětem i Vám prostřednictvím Školy ONLINE časy vysílání a přístupové linky. Chceme se pokusit o spojení ve všech vybraných předmětech. Proto i ty s hodinovou dotací budeme půlit na polovinu. Vyučující může zaslat materiály, o nichž následně bude s žáky diskutovat. Může zvolit i jiný postup. Vzhledem k vývoji situace můžeme očekávat, že druhý stupeň se do prezenční výuky od 2. 11. 2020 asi nevrátí.

Pokusme se spolupracovat, abychom společnými silami neohrozili úroveň vzdělání naší společnosti.

Každá situace nám přináší hrozby, ale i příležitosti. Pokusme se z této situace vytěžit co možná nejvíce pro náš rozvoj, pro Vaši rodinu a pro naši školu.

Děkuji Vám za spolupráci.

Přeji Vám co možná nejpohodovější dny.

PaedDr. Zuzana Zrzavá, ředitelka školy


Plán:

 • červeně jsou označeny hodiny vysílání - synchronní online výuka
 • černě jsou označeny hodiny práce s materiálem zasílaným přes Školu ONLINE - asynchronního online výuka


IX., VIII. ročník 14 hodin/týden 1+2 ČJ, 1+2 M, 1+1 AJ, 1+1/2 CJ, 1+1/2 Př, 1+1/2 Z, 1+1/2 CH, 1+1/2 D, 1+1/2 Fy

VII., VI. ročník 14 hodin/týden 2+2 ČJ, 2+2 M, 1+1 AJ, 1+1/2 Př, 1+1/2 Z, 1+1/2 D, 1+1/0 Fy

V., IV. ročník 12 hodin/týden 2+2 ČJ, 2+2 M, 1+1 AJ, 1+1/2 Př, 1+1/2 Vl

III. ročník 12 hodin/týden 2+2 ČJ, 2+2 M, 1+1/2 AJ, 1/2+1/2 Prv

II. ročník 9 hodin/týden 2+2 ČJ, 2+2 M, 1/2+1/2 Prv

I. ročník 9 hodin/týden 4 Čj, 4 M, 1 Prv


16. 10. 2020: Zápůjční fond

Na základě Informace MŠMT o mimořádných prostředcích na ICT z 21. srpna 2020 jsme pro žáky naší školy vytvořili zápůjční fond 10 ks přenosných digitálních zařízení. Abychom měli přehled o tom, kolik z nich nemá pro svoji osobní potřebu takové zařízení, jež by umožňovalo aktivní účast na distanční výuce (zejména v synchronní podobě), oslovili jsme zákonné zástupce s prosbou o vyplnění krátkého online dotazníku. Zaznamenali jsme 549 odpovědí, zúčastnila se tedy většina rodičů, za což děkujeme. Celkem 60 respondentů označilo, že dítě nemá ani jedno z vyjmenovaných zařízení (stolní počítač, notebook, tablet, smartphone). Jedná se samozřejmě o vysoký počet, a proto nejsme schopni uspokojit všechny. Zápůjční fond jsme se snažili spravedlivě rozdělit napříč ročníky. Oslovení zákonní zástupci si zařízení převezmou na začátku příštího pracovního týdne.

Mgr. David Mikoláš, zástupce ředitelky školy


16. 10. 2020: Manuál Skype pro žáky

Milí žáci, vážení rodiče,

kliknutím na odkaz níže lze otevřít manuál k programu Skype ve formátu PDF, který budeme od příštího týdne používat pro online výuku (živé vysílání) téměř ve všech třídách. Pokud budete potřebovat, můžete se do něj podívat. Snad jsem ho sestavil srozumitelně. Účet do Skype není třeba zakládat, nepotřebujeme ho.

Mgr. David Mikoláš, zástupce ředitelky školy


15. 10. 2020: Obědy v době distanční výuky

Pokud během distanční výuky budou chtít žáci odebírat oběd ze školní jídelny, bude jim to umožněno do jídlonosičů. Žáci dostanou oběd na talíře a sami si ho přendají do svých jídlonosičů. Čas určený pro výdej je 11:15 -11:30 hodin. Oběd je nutné si den předem přihlásit. Při příchodu i odchodu zvoňte na jídelnu.

Hana Bělková, vedoucí školní jídelny


14. 10. 2020: Žádost o ošetřovné

Žádost o ošetřovné při péči o dítě si mohou zákonní zástupci vyzvednout ve vestibulu školy.

Mgr. Jiří Neliba, zástupce ředitelky školy


13. 10. 2020: Organizace školní družiny od 14. do 30. října 2020

Základní škola a mateřská škola Školní 1803 Roudnice nad Labem je školou pověřenou péčí o děti rodičů IZS.

Aktuální provoz školní družiny po dobu trvání mimořádné situace v ČR od 14. 10. do 30. 10. 2020:

 • provoz ŠD 7:00 - 16:30 hodin,
 • ŠD zajistí oběd, pitný režim, včetně svačiny,
 • pouze pro děti rodičů pracujících v záchranných složkách (zdravotníci, policie, hasiči, sociální služby, ÚP),
 • zřízeno pro děti od 3 do 10 let,
 • přihlášení zákonným zástupcem jeden den předem osobně, telefonicky na čísle 412 871 215 nebo prostřednictvím e-mailu kordova@zsskolní-rce.cz (přihlášku je možno vyplnit osobně nebo ji lze stáhnout z webových stránek školy a zaslat v elektronické podobě).

Požadavky k přijetí dítěte do ŠD:

 • bez teploty a příznaků onemocnění Covid-19,
 • rouška (2krát),
 • přezůvky.


Bc. Petra Kordová, vedoucí školní družiny


13. 10. 2020: Organizace výuky od 14. října do 2. listopadu 2020

Vážení rodiče,

dle opatření vlády ČR ze dne 12. 10. 2020 dochází na naší škole k této úpravě výuky:

Přípravná třída, třídy prvního a druhého stupně přecházejí na distanční výuku. Bude probíhat formou offline a online prostřednictvím Školy OnLine. Školní družina i školní jídelna jsou zavřené do 2. 11. 2020.

Týden 14. - 16. 10. 2020

1. st. a přípravka, 6. a 7. ročník budou mít od učitelů zadanou práci, která měla být do konce tohoto týdne prezenčně odučena. 8. a 9. ročník pokračují dle dříve zveřejněného plánu.

Týden 19. - 23. 10. 2020, distanční výuka

 • IX., VIII. ročník 14 hodin/týden 3 ČJ, 3 M, 2 AJ, 1 CJ, 1 Př, 1 Z, 1 CH, 1 D, 1 Fy
 • VII., VI. ročník 14 hodin/týden 4 ČJ, 4 M, 2 AJ, 1 Př, 1 Z, 1 D, 1 Fy
 • V., IV. ročník 12 hodin/týden 4 ČJ, 4 M, 2 AJ, 1 Př, 1 Vl
 • III. ročník 12 hodin/týden 5 ČJ, 5 M, 1 AJ, 1 Prv
 • II., I. ročník 9 hodin/týden 4 ČJ, 4 M, 1 Prv

Týden 26. - 31. 10. 2020, rozšířené podzimní prázdniny - bez výuky

Věřím, že nastalou situaci společně zvládneme. Přeji Vám i nám, abychom se s našimi dětmi opět co nejdříve mohli setkat a pokračovat ve vzdělávání normálním způsobem.

S přáním pevných nervů

PaedDr. Zuzana Zrzavá, ředitelka školy


12. 10. 2020: Pasování na čtenáře

Žáci dvou druhých tříd se 9. října sešli ve školní jídelně, kde se uskutečnilo slavnostní Pasování na čtenáře. Než ale děti složily čtenářský slib, ukázaly, jak se ve škole naučily číst. Pan Vlastimil Čtverák v podobě krále Vlastimila z písmenkového království vyzval rytíře k pasování. V upomínku na tento den dostali malí čtenáři tričko se sovou Ervínou, čokoládu a knížku s názvem Katka a klokan ze šuplíku. Určitě si ji společně rádi přečtou.

Jindra Dvorská


9. 10. 2020: Organizace výuky od 12. do 31. října 2020

Vážení rodiče,

dle opatření MZD a pokynu MŠMT dochází na naší škole k této úpravě výuky:


12. - 16. 10. 2020

6. A, 6. B, 6. C, 7. A, 7. B. 7. C - mají prezenční výuku ve své třídě dle rozvrhu a stávajících úprav (Tv, Hv), jsou přihlášeni k odběru oběda.

8. A, 8. B, 8. C, 9. A, 9. B - mají distanční výuku, která je dle novely školského zákona povinná. Bude probíhat offline prostřednictvím modulu Výuka ve Škole OnLine.

Počet vyučovaných hodin: 3 Čj, 3 M, 2 AJ, 1 Nj nebo Rj, 1 Ch, 1 D, 1 Př, 1 Z, 1 F

Žáci jsou odhlášeni z odběru oběda.

19. - 23. 10. 2020

6. A, 6. B, 6. C, 7. A, 7. B. 7. C - mají distanční výuku, která je dle novely školského zákona povinná. Bude probíhat offline prostřednictvím modulu Výuka ve Škole OnLine.

Počet vyučovaných hodin: 4 Čj, 4 M, 2 AJ, 1 D, 1 Př, 1 Z, 1 F

Žáci jsou odhlášeni z odběru oběda.

8. A, 8. B, 8. C, 9. A, 9. B - mají prezenční výuku ve své třídě dle rozvrhu a stávajících úprav (Tv, Hv), jsou přihlášeni k odběru oběda.

26. - 31. 10. 2020

Rozšířené podzimní prázdniny - bez výuky.


S pozdravem

PaedDr. Zuzana Zrzavá, ředitelka školy


2. 10. 2020: Nařízení Krajské hygienické stanice

Nařízení Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem

č. 3/2020

S účinností ode dne 5. října 2020 od 0:00 hod. do 18. října 2020 do 23:59 hod. nařizuje KHS následující mimořádné opatření při epidemii na území kraje Ústeckého kraje týkající se ZŠ a MŠ:

5. omezení provozu škol, s výjimkou mateřských škol, a školských zařízení podle školského zákona tak, že součástí vzdělávání není zpěv

6. omezení provozu škol, s výjimkou mateřských škol, podle školského zákona tak, že součástí vzdělávání nejsou sportovní činnosti, s výjimkou prvního stupně základního vzdělávání v základní škole

Z tohoto důvodu v naší škole odpadá v nadcházejících dnech předmět sborový zpěv.

PaedDr. Zuzana Zrazavá, ředitelka školy


30. 9. 2020: Projektový den lidových řemesel a tradic

V rámci výukových projektových dnů se žáci 4. ročníků v týdnu od 21. 9. do 24. 9. 2020 ponořili do tvoření, objevování zvyků a tradic. Projekt byl zaměřen na lidová řemesla a tradice. Cílem tohoto dne bylo, aby žáci řešili jednoduché estetické úkoly, spojené s lidovými řemesly, seznámili se s životem a prací našich předků a uvědomili si důležitost zachování těchto tradic pro další generace. Projektový den probíhal v prostorách školy - částečně v kmenové třídě, z velké části ve výtvarné dílně ve škole. Byl určen pro všechny 4. třídy. Jako odborník byla přizvána paní Mgr. Ludmila Dolinárová. Díky tomuto projektu se podařilo u dětí vzbudit zájem o manuální tvorbu, povedlo se je dovést k trpělivé práci, která vyžadovala soustředění a kázeň.

Jindra Dvorská


29. 9. 2020: Sdělení zákonným zástupcům

Vážení rodiče,

po jednání s epidemiologickou stanicí v Litoměřicích z důvodu pozitivity dvou pedagogů školy nepřecházíme na distanční výuku, ale platí do pátku 2. 10. 2020 následující instrukce.

 • Požadavek zpřísněné osobní hygieny.

 • Požadavek důsledného nošení roušek a zvýšené dezinfekce rukou po návratu do třídy (z WC).

 • Zákaz pohybu po chodbách školy o přestávkách - pouze za účelem WC, zákaz kontaktu s ostatními žáky (např. objímání se).

 • Zákaz shlukování žáků na WC.

 • Zrušení výukových činností s fyzickou zátěží a možností šíření aerosolu, v době Tv budou žáci ve třídě a budou se věnovat teoretickým poznatkům daného předmětu, v hodinách Hv se nebude zpívat, uplatní se ostatní složky Hv.

 • Zkouška sboru Sluníčka ve středu a oddělení hlavního sboru RDS ve čtvrtek se ruší, žáci zůstanou v družině nebo půjdou domů.

Věřím, že od pondělka se situace vrátí k předchozímu stavu.

Formulář na ošetřovné je možno si vyzvednout na vrátnici školy.

Vážení rodiče, prosím Vás též, abyste dbali pokynu MŠMT o organizaci školního roku a včas informovali třídního učitele, pokud Vaše dítě, náš žák, bude pozitivní.

Děkuji Vám!

PaedDr. Zuzana Zrzavá, ředitelka školy


23. 9. 2020: Zářijové okénko do školy

Konečně chodbami naší školy zní dětský křik a smích, veselá barevná výzdoba v podobě dětských prací lahodí oku. Žáci se pomalu adaptovali zpět na školní režim, se zpřísněnými opatřeními jsme se všichni sžili. Podívejte se v naší fotogalerii na práce dětí.

Jindra Dvorská


22. 9. 2020: Ředitelské volno

Vážení rodiče, oznamuji Vám v souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon) a na základě doporučení zřizovatele, že dne 25. 9. 2020 bude na naší škole vyhlášeno ředitelské volno. Pokud budete potřebovat, školní jídelna zajistí pro Vaše dítě oběd v době od 11 do 12 hod. na základě mimořádného přihlášení k odběru. Cena tohoto oběda bude jako pro cizí strávníky, tedy 72,-Kč. Přihlásit se musíte do 23. 9. 2020 u paní Bělkové. Školní družina zajistí pro Vaše dítě dohled v době od 7 - 15,30 hod., sejde-li se nejméně 10 zájemců o tuto službu, a to na základě mimořádného přihlášení. Toto přihlášení musí být provedeno u paní Kordové do 23. 9. 2020.

PaedDr. Zuzana Zrzavá, ředitelka školy


18. 9. 2020: Odhalení pamětní desky plk. Jiřímu Kučerovi

Ve čtvrtek dopoledne jsme s třídou 9. B a desítkami dalších hostů vzpomenuli na významného roudnického rodáka, druhoválečného hrdinu, příslušníka 313. čs. stíhací perutě RAF plk. Jiřího Kučeru, jemuž byla při této příležitosti na domě čp. 307 na nám. Jana z Dražic odhalena pamětní deska. Slavnostního aktu se zúčastnila i plukovníkova dcera MUDr. Alena Hejnová. Čest jeho památce a památce všech našich letců a vojáků, kteří bojovali (nejen) na frontách druhé světové války!

Mgr. David Mikoláš


17. 9. 2020: Malování na chodník ve školní družině

První školní měsíc nám dopřál slunečné počasí. Děti ze školní družiny v týdnu od 7. 9. 2020 do 11. 9. 2020 využily krásných dnů a venku nejenom sportovaly, ale také malovaly křídami na chodník. Práce děti bavila a vytvořily moc pěkné obrázky.

Jindra Dvorská


3. 9. 2020: Zahájení školního roku 2020/2021

Začátek tohoto školního roku byl tak trochu netradiční. Někteří žáci přišli po půlroční pauze, ale o to s větším nadšením. Bylo krásné pozorovat, jak se děti shlukují před naší školou a poté pak i ve třídách. Nové to také bylo pro naše prvňáčky, kteří zasedli poprvé do školních lavic. Poprvé viděli svou třídní paní učitelku, svou třídu, své spolužáky. Pozdravit je přišla také paní ředitelka PaedDr. Zuzana Zrzavá s místostarostou města panem Mgr. Jiřím Řezníčkem. Popřáli prvňáčkům i rodičům hodně zdaru. Tak všichni pravou!

Jindra Dvorská


30. 8. 2020: Slavnostní uvítání prvňáčků

Dne 1. 9. 2020 proběhne uvítání prvňáčků způsobem vyplývajícím z Manuálu MŠMT pro provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021.

Vážení rodiče,

prosíme Vás, abyste respektovali náš pokyn. Pro letošní první školní den mohou do budovy vstoupit a svého prvňáčka doprovodit pouze 2 osoby - zákonní zástupci. Buďte vybaveni rouškou, prvňáček ne. U vstupu do školy dezinfikujte ruce, pokračujte dál chodbou a před třídou projděte dezinfekční zónou. Po celou dobu pohybu po škole mějte roušku nasazenou - přihlášení do jídelny, družiny...

V dalších dnech prvního školního týdne Vás již do školy nepustíme. Vašim dětem budou v orientaci ve škole dle pokynů třídních učitelek pomáhat naše asistentky a asistenti pedagoga.

Věřím, že pochopíte situaci, v níž se nacházíme, a že budeme po letech všichni vzpomínat, jak jsme měli tento slavnostní okamžik ozvláštněný.

Na setkání se těší

PaedDr. Zuzana Zrzavá, ředitelka školy


27. 8. 2020: Přecházíme na novou e-žákovskou

Vážení rodiče,

s účinností od 1. září 2020 přechází naše škola pod nového provozovatele elektronické žákovské knížky a třídní knihy. Po dlouhém zvažování jsme se rozhodli pro Školu OnLine. Prostřednictvím dosavadní eTřídnice obdržíte od svého třídního učitele PIN kód, jímž se do webové aplikace zaregistrujete a vytvoříte si vlastní přístupové jméno a heslo. Při registraci postupujte, prosím, podle připraveného manuálu. Pozn.: Ve svislém sloupci uživatelské příručky vlevo klikněte na "Registraci uživatele". Žákům účet založí a předá škola. Zákonní zástupci prvňáčků si PIN kódy převezmou v první školní den. V případě nejasností nebo technických problémů můžete kontaktovat zástupce ředitelky školy (mikolas@zsskolni-rce.cz) nebo svého třídního učitele.

Mgr. David Mikoláš, zástupce ředitelky školy

Při registraci se zadává jméno a příjmení rodiče, nikoli žáka.
Při registraci se zadává jméno a příjmení rodiče, nikoli žáka.

14. 8. 2020: Informace ze školní jídelny

Obědy na nový školní rok 2020/2021, který začíná 1. září 2020, budou z účtu automaticky odečteny již v měsíci srpnu 2020. Datum nástupu na obědy nahlaste vedoucí školní jídelny do 27. 8. 2020 na tel. +420 412 871 216 nebo na e-mailu belkova@zsskolni-rce.cz. Jinak budou strávníci automaticky přihlášeni již od 1. 9. 2020.

Během prázdnin došlo k výměně výdejního terminálu v jídelně. Nový terminál je už pouze na čipy. Pokud tedy máte kartičku, je potřeba zakoupit si u vedoucí školní jídelny čip (cena 115,- Kč).

Od 1. 9. 2020 dochází ke zvýšení ceny stravného a školného v mateřské škole:

 • děti 3 až 6 let - 36,- Kč (8,- + 20,- + 8,-)
 • děti 7 let - 38,- Kč (8,- + 22,- + 8,-)
 • školné 400,- Kč/měsíc

Přihlášky ke stravování, platby a další si můžete vyřídit už v týdnu od 24. 8. 2020 od 7 do 12 hodin.

Hana Bělková, vedoucí školní jídelny


14. 8. 2020: Prázdniny ve školách


3. 7. 2020: Loučení s předškoláky

Školní rok 2019/2020 byl poněkud zvláštní. V březnu byly uzavřeny školy a znovuotevřeny byly v květnu. Naši předškoláci si tak svůj poslední rok v mateřské škole moc neužili. Přišli o spoustu aktivit, které pro ně byly naplánovány. Ani zápis do prvních tříd neproběhl v tradičním duchu. Byl bezkontaktní a děti tak přišly o první setkání s prostředím základní školy a novou paní učitelkou. Naši mateřskou školu letos opouští 19 dětí. Netradičně proběhlo i loučení s nimi. Dne 17. 6. jsme se na školní zahradě sešli s našimi předškoláky a jejich rodiči. Připravili jsme pro ně zábavné odpoledne, které se neslo v duchu karnevalových masek. V maskách přišli nejen děti, ale i všichni dospělí. Děti si užily malování na obličej, tanec, a po splnění úkolů na ně čekaly dárky nejen z mateřské školy, ale i od městského úřadu. Do aktivit byli zapojeni i rodiče. Pomáhali a vedli děti tak, jako je 1. září povedou do prvních tříd a budou jim pomáhat s povinnostmi, které na ně ve škole čekají. Po celou dobu akce bylo zajištěno občerstvení a všichni jsme si odpoledne moc užili. Dětem i rodičům přejeme krásné léto, v září vykročení do školy tou správnou nohou a spoustu radostí z učení.

Za kolektiv MŠ Mgr. Daniela Smetanová


30. 6. 2020: Les ve škole

Školní družina se v tomto školním roce zapojila v rámci environmentální výchovy do mezinárodního programu "Les ve škole." Téma bylo zvoleno se zaměřením na roční období. Podmínkou programu bylo uskutečnit část aktivit v přírodě. Děti se účastnily pod vedením paní vychovatelek různých zájmových činností zaměřených na vnímání přírody, probouzení zájmu o ni a její ochranu. Besedovaly, tvořily obrazce z přírodnin, vymýšlely a výtvarně zpracovaly nové druhy ptáků, připravily a rozmístily krmítka. Jejich snažení bylo odměněno certifikátem Lesní třída, a rovněž se staly patrony 10 m2 nového pralesa na Ještědském hřebeni.

Mgr. Andrea Hendrichová


29. 6. 2020: Rozloučení s deváťáky

Netradičně na prostranství před hlavním vchodem do budovy školy proběhlo letošní rozloučení s vycházejícími žáky 9. tříd. Lehce po osmé hodině zazněly proslovy paní ředitelky a zástupců zřizovatele, korunované společným "alcohol-free" přípitkem, o hudební produkci se s neskrývanou radostí postaral DJ M. Novák. Jedna kapitola v životě dětí se rozdáním absolventských vysvědčení uzavřela, další se otevře po letních prázdninách. Nechť je stejně úspěšná, ba ještě úspěšnější, milí deváťáci!

Mgr. David Mikoláš


29. 6. 2020: Setkání s budoucími prvňáčky

Ve středu 24. června 2020 proběhlo na nádvoří naší školy setkání budoucích prvňáčků a dětí přihlášených do přípravné třídy. Děti se tak poprvé mohly setkat se svými třídními učitelkami. Opravdové setkání bylo plné rozpaků i radosti. Rodiče získali potřebné informace o pomůckách do první a přípravné třídy. Přejeme dětem krásné prázdniny a těšíme se na prvňáky v září.

Jindra Dvorská


11. 6. 2020: Seznam uchazečů přijatých do mateřské školy


Pozvánka pro naše budoucí školáky

Milý prvňáčku, vážení rodiče,

rády bychom Vás pozvaly na první setkání opravdových školáků.

Děti poznají své nové spolužáky i paní učitelku.

Všichni se sejdeme před hlavním vchodem školy, kde rodiče získají potřebné informace o pomůckách do první a přípravné třídy.

Budeme Vás očekávat

ve středu 24. června 2020 v 15.00 hodin.

Na setkání se těší paní učitelky prvních tříd a přípravné třídy.


5. 6. 2020: Výzva k podání nabídky do výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem "Výměna oken v tělocvičnách základní školy".


5. 6. 2020: Výzva k podání nabídky do výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem "Vybavení učeben základní školy interaktivní technikou".


3. 6. 2020: Oznámení o zrušení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem "Výměna oken v tělocvičnách základní školy"


28. 5. 2020: Dodatečné zařazení žáka do školní skupiny na 1. stupni

Vážení rodiče,

na základě aktualizace metodického pokynu MŠMT z 27. 5. 2020 může ředitel školy zařadit žáka do školní skupiny i dodatečně, ale nesmí být překročen maximální počet žáků ve skupině. Pokud má někdo z rodičů zájem dodatečně zařadit své dítě do vzdělávací skupiny na prvním stupni, může se spojit se svým třídním učitelem, který mu sdělí počet volných míst. Jemu pošle vyplněné čestné prohlášení s datem nástupu dítěte. Přednost bude dána rychlejším žadatelům. Pokud budete žádat ostatní služby, kontaktujte: jídelnu - paní Bělková, družinu - paní Kordová.

PaedDr. Zuzana Zrzavá, ředitelka školy


27. 5. 2020: Výuka 2. stupně

Vážení rodiče,

od 8. června 2020 bude umožněna dle doporučení Ministerstva školství docházka do školy pro žáky 2. stupně (6. - 8. ročník). Vzdělávací aktivity budou probíhat ve dnech pondělí, středa a pátek od 9:00 do 12:00 hodin (3 vyučovací hodiny). Pokud budete mít zájem o docházku do školy, stáhněte si  "Čestné prohlášení" a vyplněné předejte třídnímu učiteli do středy 3. 6. 2020. Bez tohoto dokumentu žáci do školy nemohou jít. Bližší informace vám sdělí třídní učitel do 5. 6. - podle počtu přihlášených žáků. Pokud máte zájem o stravování vašeho dítěte, objednejte si stravu u vedoucí školní jídelny. Učitelé 2. stupně omezí výuku na "Škole v pyžamu" na 50 %.

Mgr. Jiří Neliba, zástupce ředitelky školy


26. 5. 2020: Základní školy v Roudnici n. L. jsou připraveny...


13. 5. 2020: Seznam uchazečů přijatých do přípravné třídy

Rozhodnutí o přijetí si zákonní zástupci mohou od pondělí 18. 5. 2020 převzít oproti podpisu u paní školnice, nebo mohou v pracovní dny od 8:00 do 13:00 hodin zavolat na telefon pana zástupce Neliby (+420 603 885 928), který jim dokument přinese ke vchodu do školy.


13. 5. 2020: Seznam uchazečů přijatých do 1. ročníku ZŠ

Rozhodnutí o přijetí si zákonní zástupci mohou od pondělí 18. 5. 2020 převzít oproti podpisu u paní školnice, nebo mohou v pracovní dny od 8:00 do 13:00 hodin zavolat na telefon pana zástupce Neliby (+420 603 885 928), který jim dokument přinese ke vchodu do školy.


11. 5. 2020: Informace pro rodiče žáků 1. stupně a přípravné třídy

OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZŠ A MŠ ROUDNICE NAD LABEM V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

Vážení rodiče žáků prvního stupně a přípravné třídy,

pročtěte si informace zpracované pro naši školu dle materiálu MŠMT (originál najdete na webu MŠMT). Tyto informace jsou částečně odlišné od informací zveřejněných minulý týden pro žáky devátých ročníků. Věnujte jim pozornost. Odpoví na Vaše otázky a upřesní Vaše rozhodování. Promyslete situaci ve Vaší rodině, Vaše možnosti a v návaznosti na sdělení, které Vám předkládáme, se rozhodněte v uvedeném termínu.

Vedení školy


Informace a pokyny pro zájemce o vzdělávací aktivitu pro žáky 1. stupně a přípravné třídy

Zákonný zástupce má možnost poslat své dítě do školy, která bude uskutečňovat vzdělávací aktivity dle zvláštního režimu.

Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy v případě žáků 1. stupně a přípravné třídy do 18. 5. 2020. Pozdějším žádostem nebude vyhověno!

Zákonný zástupce je povinen podepsat čestné prohlášení a seznámení (viz níže).

Pokyny pro zájemce o vzdělávací aktivitu pro žáky 1. stupně a přípravné třídy:

 • —V souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 je od 25. 5. umožněna osobní přítomnost žáků 1. stupně ZŠ a přípravné třídy ve vzdělávacích aktivitách.
 • —Realizují se pro skupiny 15 žáků. Dle možností budou tvořeny z žáků jedné třídy.
 • —Vždy musí být splněny podmínky: jeden žák v lavici s rozestupy mezi lavicemi.
 • —Složení skupin je neměnné po celou dobu. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později než k 25. 5. 2020.
 • —Připouští se střídání více vyučujících u jedné skupiny žáků.
 • —Vzdělávací aktivity budou probíhat v blocích po 3-4 hodinách. Jedná se o tyto předměty: Čj, M, Aj, Pr, Př, Vl, přípravná třída bloky dle ŠVP. Mezi ně budou zařazovány relaxační chvilky - výchovný charakter.
 • Zájemci budou po uzávěrce přihlašování dne 18. 5. 2020 rozřazeni do skupin a prostřednictvím EŽK, přípravná třída mailem/telefonem, dostanou pokyn, kdy a kam se mají dostavit.
 • Pokud budete mít zájem o oběd, přihlašte se na www.strava.cz, nebo kontaktujte vedoucí školní jídelny paní Bělkovou nejpozději do čtvrtka 21. 5. 2020.
 • Bude-li zájem o přítomnost žáků přesahovat organizační, technické nebo personální možnosti školy, rozhodne ředitelka školy o přijetí žáků do skupiny na základě času doručení žádostí zákonných zástupců.
 • Čestné prohlášení a seznámení z webových stránek stáhněte, vyplňte, podepište, naskenujte/ofoťte a jako přílohu zašlete na email svého třídního učitele (ne ředitelce školy!). Pokud nemáte funkční tiskárnu, vyplňte dokument ve Wordu, zašlete na email třídního učitele do 18. 5. 2020. Vaše dítě 25. 5. 2020 dostane Váš formulář vytištěný a Vy jej podepíšete dodatečně.


Informace pro žáky 1. stupně:

 • Základní školy zajišťují vzdělávací aktivity pro kmenové žáky své školy, kteří plní povinnou školní docházku.
 • —Vzdělávací aktivity jsou organizovány pravidelně každý pracovní den.
 • Je zcela v kompetenci ředitele školy rozhodnout o tom, jaké vzdělávací a zájmové aktivity a v jakém rozsahu budou realizovány. Cílem dopolední části je zajistit vzdělávání žáků v obsahu, který škola realizuje v rámci vzdělávání na dálku = obsah ŠVP školy.
 • Cílem odpolední části je zajistit zájmové vzdělávání žáků. Obsah = ŠVP školní družiny.
 • —Dopolední výchovnou a vzdělávací aktivitu zajišťují třídní učitelé, učitelé, vychovatelé, asistenti pedagoga. Odpolední výchovnou a vzdělávací činnost zajišťují přednostně vychovatelé. Asistent pedagoga vedle činností uvedených v § 5 vyhlášky o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů nadaných, provádí vzdělávací a výchovnou činnost směřující k získávání a upevňování vědomostí, dovedností a návyků žáků 1. stupně základní školy a to na základě rámcových pokynů učitele vydaných v rámci výuky na dálku.
 • —Ranní družina není poskytována, odpolední do 16 hodin.
 • —Vždy je nezbytné přizpůsobit metody a obsah vzdělávacích a zájmových aktivit složení konkrétní školní skupiny jak vzhledem k věku žáků, tak úrovni jejich vědomostí, znalostí a dovedností.
 • Od 25. 5. 2020 (zahájení prezenční vzdělávací aktivity) bude snížena vzdělávací aktivita na dálku u všech zapojených učitelů o 50%.
 • —Obsah a formu všech vzdělávacích a zájmových aktivit je nutno volit tak, aby byla zajištěna hygienická a epidemiologická opatření.
 • —Škola vede evidenci o docházce žáků do skupin. V případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny, žádá škola informaci od zákonného zástupce o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude žák nadále do skupiny docházet. Absence se nezapočítává do absence uváděné na vysvědčení žáka.
 • —Hodnocení je součástí procesu vzdělávání. Žákům je třeba poskytovat srozumitelnou a účinnou zpětnou vazbu k dosahování pokroku. Pro hodnocení se upřednostní hodnocení formativní před sumativním. Smyslem vzdělávacích aktivit v této době není sběr podkladů pro hodnocení na vysvědčení.
 • —Výuka tělesné výchovy v běžné podobě, včetně plavání, není možná.
 • —Zařazení pohybových chvilek na protažení a relaxaci ve venkovním prostředí na pozemku školy je doporučené. Aktivity mimo areál školy nejsou možné, stejně jako školy v přírodě či jiné obdobné aktivity.
 • —Začátek a konec vzdělávacích aktivit během dne stanoví ředitel školy.
 • —Žák vzdělávaný podle § 38 školského zákona (žák ve škole v zahraničí nebo v zahraniční škole na území ČR) koná zkoušky v termínu dle vyhlášky č. 48/2005 Sb. Organizace zkoušky musí být taková, aby se zabránilo blízkému kontaktu mezi jednotlivými zkoušenými a zkoušejícími. Po ukončení zkoušky musí být místo dezinfikováno. (Zkoušet takového žáka lze i distančním způsobem nástroji komunikace na dálku.)


Z materiálů MŠMT

Úvod

 • —Tento dokument se vztahuje na základní provozní podmínky základních škol v souvislosti s přítomností žáků 1. stupňů a 9. ročníků ve škole.
 • —V případě nezletilých žáků platí, že v rozhodných situacích, které se týkají jejich práv a povinností, je důležité vedle komunikace s nezletilým žákem komunikovat také s jeho zákonným zástupcem.
 • —Tento materiál stanoví pouze ty provozní podmínky, které se liší (či jsou stanoveny nad rámec) od standardních podmínek vyplývajících ze školských, hygienických, pracovně-právních a dalších předpisů.
 • —Pohyb žáků v základní škole se řídí těmito principy:

Cesta do školy a ze školy

 • Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:
 • —Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (rouška,ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének).
 • —Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).
 • Škola při zahájení pobytu ve škole na tuto skutečnost žáky upozorní.

Příchod ke škole a pohyb před školou

 • Pohyb žáků před vstupem do školy organizuje škola podle těchto principů:
 • —Minimalizovat velké shromažďování osob před školou; škola je povinna zajistit organizaci pohybu osob před školou.
 • —Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).
 • —Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu.
 • —Žáky před školou vyzvedává pověřený pedagogický pracovník, který žáky organizuje do skupiny.
 • —Pokud je to nutné, rozvrhnout časy příchodu žáků tak, aby v jeden čas k budově školy dorazilo současně méně lidí (např. nástup jednotlivých ročníků nebo tříd v časovém odstupu).
 • —Pokud není možné organizovat shromáždění do skupin před budovou školy, je nezbytné zajistit průběžný příchod žáků a jejich plynulý přesun do tříd.
 • —Škola stanoví zároveň přiměřená pravidla odpovídající režimu odchodu žáků ze školy tak, aby nedocházelo k nadměrnému shromažďování osob před budovou školy.

Vstup do budovy školy nebo školského zařízení

 • —Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
 • —Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.
 • —Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
 • —Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.
 • —Škola organizuje provoz v šatnách, případně místech určených k odložení svrchního oděvu a přezutí tak, aby se zamezilo setkávání žáků z různých skupin.

V budově školy

 • —Přesuny skupin žáků, pohyb na chodbách, návštěva toalet či společných prostor je nutné organizovat tak, aby byly minimalizovány kontakty jak mezi skupinami, tak jednotlivci včetně zaměstnanců školy.
 • —Při přesunech je vhodné dodržení odstupů 2 metry vždy, když je to možné (nejméně 1,5 metru).
 • —Ve společných a venkovních prostorách se mohou v lichých/sudých přestávkách střídat například třídy lichých/sudých ročníků. Pokud je to možné, doporučuje se trávit přestávky venku. Před opuštěním třídy si všichni žáci na celou dobu mimo třídu nasadí roušky.
 • —Toalety musí být vybaveny tekoucí pitnou vodou, mýdlem v dávkovači, nádobou na dezinfekci a jejím dávkovačem a jednorázovými papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou.
 • —Nádoba na dezinfekci s dávkovačem a jednorázové papírové ubrousky pro bezpečné osušení rukou umístěny před vstupem do školní jídelny (nejsou-li umyvadla), do místnosti určené pro izolaci osoby s podezřením na nákazu COVID 19.
 • —Časté větrání je zásadním preventivním faktorem (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 min).
 • —Úklidový personál musí být informován a poučen o hygienických zásadách a o potřebě čištění a dezinfekce povrchů a předmětů.
 • —Důkladné čištění všech místností, ve kterých se žáci, pedagogové a další pracovníci školy nacházejí, musí být prováděno nejméně jednou denně.
 • —Dezinfekce povrchů nebo předmětů, které používá zvláště velký počet lidí, musí být prováděna několikrát denně (např. kliky dveří, spínače světla, klávesnice a počítačové myši, místa k sezení ve společných prostorách). Nutné je vyhnout se alergenním prostředkům.
 • Odpadkové koše se kontrolují průběžně; vyprázdněny musí být minimálně jednou denně.

Ve třídě

 • —Neprodleně po příchodu do třídy, musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).
 • —Složení skupin žáků se stanoví předem a je neměnné, je nutné vyhnout se jakýmkoliv změnám ve složení skupiny žáků.
 • —Maximální počet žáků je 15 ve skupině, že je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v lavici ve třídě.
 • —V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě.
 • —Je nutné zajistit takové rozmístění lavic ve třídě, které umožní dodržet stanovený odstup mezi žáky - 2 metry (nejméně 1,5 metru) - například obrázek v příloze.
 • —Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě.
 • —V každé třídě je nezbytné často větrat (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 min).
 • —Škola vede evidenci o docházce žáků do školy.

Při podezření na možné příznaky COVID-19

 • —Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.
 • —Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka. O podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici. Ostatní žáky je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit aktivitu na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného žáka. Doporučuje se, aby škola měla bezkontaktní teploměr k měření tělesné teploty.
 • —Pokud se u zaměstnance školy příznaky objeví v průběhu práce, resp. vyučování, školu opustí v nejkratším možném čase s použitím roušky a požadovaného odstupu. Žáky je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit aktivitu na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není znám zdravotní stav indisponovaného zaměstnance školy.

Rámcová pravidla pro poskytování školního stravování v zařízení školního stravování

 • —V jídelně se při výdeji jídla nesmí potkávat žáci z různých skupin žáků. Při stravování jsou zajištěny obvyklé rozestupy jako ve třídě. A dále je nutné zajistit rozestupy mezi jednotlivými skupinami.
 • —Rouška se odkládá pouze při samotné konzumaci jídla a pití, a to do vlastního sáčku.
 • —Jinak se dodržují zvýšenou měrou běžná hygienická pravidla.

Pravidla provádění úklidu

 • —Před znovuotevřením školy bude uskutečněn důkladný úklid a dezinfekce všech využívaných prostor.
 • —Zvýšení frekvence dezinfekce ploch (s důrazem na místa dotyku rukou).
 • —Pro čištění a dezinfekci se používají dezinfekční prostředky, které působí jakoukoliv virucidní aktivitou
 • —Ředění dezinfekčních prostředků musí být prováděno v souladu s návodem uvedeným na etiketě dezinfekčního prostředku a po uplynutí času působení je nutné dezinfekci zopakovat.
 • —Zvýšená pozornost je věnována také dezinfekci školních lavic, stolů a povrchů, jako jsou např. kliky, vodovodní baterie, klávesnice, dálkové ovládače, telefony, učební pomůcky, čipové systémy, podlahy používaných prostor, WC apod. Po celou dobu platnosti epidemiologických opatření je zakázán suchý úklid.
 • —Zajistit dostupnost nádob na likvidaci odpadů bezpečným způsobem (vyjímatelné jednorázové pytle).

Osoby s rizikovými faktory

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.

2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.

3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.

4. Porucha imunitního systému, např. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),

b) při protinádorové léčbě,

c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,

5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).

6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.

7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).

8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Co dělat v případě, že žák patří do rizikové skupiny

Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.

Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.

Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka tato prohlášení, která je možné podepsat před vstupem do školy:

 • —písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví,

a

 • —písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.


8. 5. 2020: Provoz mateřské školy po znovuotevření

Vážení rodiče,

pročtěte si informace zpracované pro naši školu dle materiálu MŠMT. Věnujte pozornost následujícím řádkům. Odpoví na Vaše otázky a upřesní Vaše rozhodování. Promyslete situaci ve Vaší rodině, Vaše možnosti a v návaznosti na sdělení, které Vám předkládáme, se rozhodněte.

Vedení školy


Informace pro rodiče před znovuotevřením školy

Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do MŠ nejpozději do 18. 5. 2020.

Zákonný zástupce je povinen podepsat čestné prohlášení a seznámení.

Čestné prohlášení a seznámení, vyplňte, podepište, naskenujte/ofoťte a jako přílohu zašlete na email smetanova@zsskolni-rce.cz.

Pokud nemáte funkční tiskárnu, vyplňte dokument ve Wordu, zašlete na výše uvedený mail. Váš formulář vytištěný dostanete při nástupu do MŠ a podepíšete jej dodatečně.


PROVOZ MŠ V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

Úvod

 • MŠ se otevírá 25. 5. 2020 v běžné provozní době, tj. 6:30 - 16:30.
 • Rodičům zaniká nárok na ošetřovné na dítě, které navštěvuje MŠ. (Neplatí pro ZŠ!)
 • Maximální počet osob ve třídě se řídí obecnou úpravou, tj. maximálně 24 dětí ve třídě, výjimečně 28.
 • Pokud to prostory MŠ dovolují, je doporučeno děti rozdělit do menších skupin.

Cesta do MŠ

 • Při cestě do MŠ se na děti i doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními - rouška, odstup 2 metry.
 • Do MŠ doprovází dítě vždy 1 osoba.
 • Před školu není žádoucí velké shromažďování, dodržovat odstup 2 metry, rouška.

V budově MŠ

 • Doprovázející osoba se v šatně MŠ zdržuje nezbytně nutnou dobu a vždy v roušce.
 • Do šatny MŠ budou pouštěny pouze 2 doprovázející osoby současně.
 • Děti a pedagogičtí pracovníci MŠ v prostorách školy roušku mít nemusí.
 • Každé dítě má sáček pro uložení roušky, ve které přijde do MŠ.
 • Do MŠ si děti nenosí nic z domova - hračky, dobroty,...

Ve třídě

 • Do třídy děti po přezutí a převlečení vcházejí samy a přes koupelnu, kde si řádně umyjí ruce a použijí desinfekční prostředek.
 • Hračky ve třídách budou eliminovány z důvodu nutnosti jejich časté desinfekce - vždy po použití jedním dítětem.
 • Stravování bude probíhat dle počtu dětí ve třídě tak, aby byl při jídle dodržen dostatečný odstup.
 • Skupiny dětí se budou intervalově střídat při pobytu ve třídě a na zahradě MŠ.
 • Vzhledem k mimořádným opatřením a zvýšené nutnosti dodržování přísných hygienických pravidel a časté desinfekce všech povrchů bude vzdělávání v MŠ probíhat ve zvláštním režimu.

Minimalizace rizika

 • Před vstupem do šatny MŠ bude rodičům i dětem změřena tělesná teplota.
 • Při prvním nástupu do MŠ bude podepsáno čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených ministerstvem zdravotnictví. Bez podpisu těchto dokumentů nebude umožněn vstup do MŠ.
 • Do MŠ nebude přijato dítě vykazující jakékoliv známky zdravotní nepohody - rýma, kašel, zarudlé tváře, opary,.... Posouzení tohoto je plně v kompetenci pedagogů MŠ.
 • Pokud se během dne objeví u dítěte známky onemocnění, bude dítě ihned izolováno a rodiče vyzváni k okamžitému vyzvednutí dítěte.
 • Do MŠ by měly docházet děti zaměstnaných rodičů a to pouze na nezbytně nutnou dobu.

Buďme k sobě laskaví, osobní odpovědnost je minimalizace rizika.


6. 5. 2020: Výzva k podání nabídky do výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem "Instalace kamerového systému v budově základní školy".


4. 5. 2020: Znovuotevření školy

OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZŠ A MŠ ROUDNICE NAD LABEM V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

Vážení rodiče,

pročtěte si informace zpracované pro naši školu dle materiálu MŠMT (originál najdete na webu MŠMT). Věnujte pozornost nejen úvodním řádkům pro rodiče, ale zejména následujícím statím. Odpoví na Vaše otázky a upřesní Vaše rozhodování. Promyslete situaci ve Vaší rodině, Vaše možnosti a v návaznosti na sdělení, které Vám předkládáme, se rozhodněte.

Vedení školy


Informace pro rodiče před znovuotevřením školy

Zákonný zástupce má možnost poslat své dítě do školy, která bude uskutečňovat vzdělávací aktivity dle zvláštního režimu.

Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy:

 • v případě žáků 9. ročníků do 7. 5. 2020
 • v případě žáků 1. stupně do 18. 5. 2020

Zákonný zástupce je povinen podepsat čestné prohlášení a seznámení (viz níže).

Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.

Pokyny pro zájemce o vzdělávací aktivitu pro žáky 9. ročníků:

Čestné prohlášení a seznámení z webových stránek stáhněte, vyplňte, podepište, naskenujte/ofoťte a jako přílohu zašlete na mail vedeni@zsskolni-rce.cz.

Pokud nemáte funkční tiskárnu, vyplňte dokument ve Wordu, zašlete na výše uvedený mail. Vaše dítě v pondělí dostane Váš formulář vytištěný a Vy jej podepíšete dodatečně.


Informace pro žáky 9. ročníků:

 • V souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 je od 11. 5. umožněna osobní přítomnost žáků 9. ročníků pro účely přípravy na přijímací zkoušky.
 • Vzdělávací aktivity se realizují pro skupiny žáků, které mohou být tvořeny pouze žáky 9. ročníků. Mohou se jich účastnit jen nepřijatí žáci. Vzdělávací aktivity budou probíhat do realizace přijímacího řízení (vyhlásí MŠMT).
 • Vzdělávací aktivity (konzultace individuální i skupinové) proběhnou dle zájmu a potřeby žáků v rozsahu 3 - 4 vyučovacích hodin denně.
 • Složení skupin je neměnné po celou dobu. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitelka školy. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 11. 5. 2020.
 • Připouští se střídání více vyučujících u jedné skupiny žáků, pokud je to nezbytné ve vztahu k přípravě na přijímací zkoušky.
 • Obsahem je učivo především z předmětů přijímací zkoušky, cílem je příprava na přijímací zkoušku.
 • Zájemci budou po uzávěrce přihlašování rozřazeni do skupin a prostřednictvím EŽK dostanou pokyn kdy a kam se mají dostavit.
 • Pokud budete mít zájem o oběd, přihlaste se na strava.cz, nebo kontaktujte vedoucí školní jídelny nejpozději do 6. 5. 2020.
 • Bude-li zájem o přítomnost žáků přesahovat organizační, technické nebo personální možnosti školy, rozhodne ředitelka školy o přijetí žáků do skupiny na základě času doručení žádostí zákonných zástupců.
 • Škola vede evidenci o docházce žáků do skupin. V případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny, žádá škola informaci od zákonného zástupce o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude žák nadále do skupiny docházet. Absence se nezapočítává do absence uváděné na vysvědčení žáka.

Informace a pokyny pro zájemce o vzdělávací aktivitu pro žáky 1. stupně budou zveřejněny do 11. 5. 2020


Z materiálů MŠMT

Úvod

 • —Tento dokument se vztahuje na základní provozní podmínky základních škol v souvislosti s přítomností žáků 1. stupňů a 9. ročníků ve škole.
 • —V případě nezletilých žáků platí, že v rozhodných situacích, které se týkají jejich práv a povinností, je důležité vedle komunikace s nezletilým žákem komunikovat také s jeho zákonným zástupcem.
 • —Tento materiál stanoví pouze ty provozní podmínky, které se liší (či jsou stanoveny nad rámec) od standardních podmínek vyplývajících ze školských, hygienických, pracovněprávních a dalších předpisů.
 • —Pohyb žáků v základní škole se řídí těmito principy:

Cesta do školy a ze školy

 • Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:
 • —Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (rouška,ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének).
 • —Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).
 • Škola při zahájení pobytu ve škole na tuto skutečnost žáky upozorní.

Příchod ke škole a pohyb před školou

Pohyb žáků před vstupem do školy organizuje škola podle těchto principů:

 • —Minimalizovat velké shromažďování osob před školou; škola je povinna zajistit organizaci pohybu osob před školou.
 • —Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).
 • Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu.
 • —Žáky před školou vyzvedává pověřený pedagogický pracovník, který žáky organizuje do skupiny.
 • —Pokud je to nutné, rozvrhnout časy příchodu žáků tak, aby v jeden čas k budově školy dorazilo současně méně lidí (např. nástup jednotlivých ročníků nebo tříd v časovém odstupu).
 • —Pokud není možné organizovat shromáždění do skupin před budovou školy, je nezbytné zajistit průběžný příchod žáků a jejich plynulý přesun do tříd.
 • —Škola stanoví zároveň přiměřená pravidla odpovídající režimu odchodu žáků ze školy tak, aby nedocházelo k nadměrnému shromažďování osob před budovou školy.

Vstup do budovy školy nebo školského zařízení

 • —Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
 • —Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.
 • —Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
 • —Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.
 • —Škola organizuje provoz v šatnách, případně místech určených k odložení svrchního oděvu a přezutí tak, aby se zamezilo setkávání žáků z různých skupin.

V budově školy

 • —Přesuny skupin žáků, pohyb na chodbách, návštěva toalet či společných prostor je nutné organizovat tak, aby byly minimalizovány kontakty jak mezi skupinami, tak jednotlivci včetně zaměstnanců školy.
 • —Při přesunech je vhodné dodržení odstupů 2 metry vždy, když je to možné (nejméně 1,5 metru).
 • —Ve společných a venkovních prostorách se mohou v lichých/sudých přestávkách střídat například třídy lichých/sudých ročníků. Pokud je to možné, doporučuje se trávit přestávky venku. Před opuštěním třídy si všichni žáci na celou dobu mimo třídu nasadí roušky.
 • —Toalety musí být vybaveny tekoucí pitnou vodou, mýdlem v dávkovači, nádobou na dezinfekci a jejím dávkovačem a jednorázovými papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou.
 • —Nádoba na dezinfekci s dávkovačem a jednorázové papírové ubrousky pro bezpečné osušení rukou umístěny před vstupem do školní jídelny (nejsou-li umyvadla), do místnosti určené pro izolaci osoby s podezřením na nákazu COVID 19.
 • —Časté větrání je zásadním preventivním faktorem (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 min).
 • —Úklidový personál musí být informován a poučen o hygienických zásadách a o potřebě čištění a dezinfekce povrchů a předmětů.
 • —Důkladné čištění všech místností, ve kterých se žáci, pedagogové a další pracovníci školy nacházejí, musí být prováděno nejméně jednou denně.
 • —Dezinfekce povrchů nebo předmětů, které používá zvláště velký počet lidí, musí být prováděna několikrát denně (např. kliky dveří, spínače světla, klávesnice a počítačové myši, místa k sezení ve společných prostorách). Nutné je vyhnout se alergenním prostředkům.
 • —Odpadkové koše se kontrolují průběžně; vyprázdněny musí být minimálně jednou denně.

Ve třídě

 • —Neprodleně po příchodu do třídy, musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).
 • —Složení skupin žáků se stanoví předem a je neměnné, je nutné vyhnout se jakýmkoliv změnám ve složení skupiny žáků.
 • —Maximální počet 15 ve skupině - 14 žáků a 1 učitel, že je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v lavici ve třídě.
 • —V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě.
 • —Je nutné zajistit takové rozmístění lavic ve třídě, které umožní dodržet stanovený odstup mezi žáky - 2 metry (nejméně 1,5 metru) - například obrázek v příloze.
 • —Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě.
 • —V každé třídě je nezbytné často větrat (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 min).
 • —Škola vede evidenci o docházce žáků do školy.

Při podezření na možné příznaky COVID-19

 • —Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.
 • —Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka. O podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici. Ostatní žáky je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit aktivitu na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného žáka. Doporučuje se, aby škola měla bezkontaktní teploměr k měření tělesné teploty.
 • —Pokud se u zaměstnance školy příznaky objeví v průběhu práce, resp. vyučování, školu opustí v nejkratším možném čase s použitím roušky a požadovaného odstupu. Žáky je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit aktivitu na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není znám zdravotní stav indisponovaného zaměstnance školy.

Rámcová pravidla pro poskytování školního stravování v zařízení školního stravování

 • —V jídelně se při výdeji jídla nesmí potkávat žáci z různých skupin žáků. Při stravování jsou zajištěny obvyklé rozestupy jako ve třídě. A dále je nutné zajistit rozestupy mezi jednotlivými skupinami.
 • —Rouška se odkládá pouze při samotné konzumaci jídla a pití, a to do vlastního sáčku.
 • —Jinak se dodržují zvýšenou měrou běžná hygienická pravidla.

Pravidla provádění úklidu

 • —Před znovuotevřením školy bude uskutečněn důkladný úklid a dezinfekce všech využívaných prostor.
 • —Zvýšení frekvence dezinfekce ploch (s důrazem na místa dotyku rukou).
 • —Pro čištění a dezinfekci se používají dezinfekční prostředky, které působí jakoukoliv virucidní aktivitou
 • —Ředění dezinfekčních prostředků musí být prováděno v souladu s návodem uvedeným na etiketě dezinfekčního prostředku a po uplynutí času působení je nutné dezinfekci zopakovat.
 • —Zvýšená pozornost je věnována také dezinfekci školních lavic, stolů a povrchů, jako jsou např. kliky, vodovodní baterie, klávesnice, dálkové ovládače, telefony, učební pomůcky, čipové systémy, podlahy používaných prostor, WC apod. Po celou dobu platnosti epidemiologických opatření je zakázán suchý úklid.
 • —Zajistit dostupnost nádob na likvidaci odpadů bezpečným způsobem (vyjímatelné jednorázové pytle).

Osoby s rizikovými faktory

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.

2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.

3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.

4. Porucha imunitního systému, např. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),

b) při protinádorové léčbě,

c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,

5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).

6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.

7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).

8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Co dělat v případě, že žák patří do rizikové skupiny

Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.

Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.

Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka tato prohlášení, která je možné podepsat před vstupem do školy:

 • —písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví,

a

 • —písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).
Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.