Novinky

14. 5. 2021: Skončil zápis do mateřské školy

Dnešním dnem skončil zápis do mateřské školy pro školní rok 2021/2022. Rozhodnutí o přijetí bude oznámeno zveřejněním registračních čísel na webových stránkách školy v sekci "Novinky".

Mgr. David Mikoláš, zástupce ředitelky školy


12. 5. 2021: Provoz škol od pondělí 17. května 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne 10. května 2021 bylo vydáno:

Na základních školách

 • na území celé České republiky se umožňuje osobní přítomnost žáků 1. stupně bez rotací a rovněž osobní přítomnost dětí v přípravné třídě a přípravném stupni základní školy speciální bez rotací;
 • v krajích Karlovarský, Královéhradecký, Liberecký, Pardubický, Plzeňský, Středočeský a v Hl. m. Praze se umožňuje osobní přítomnost žáků 2. stupně bez rotace; v ostatních krajích pokračuje rotace tříd 2. stupně;
 • na území celé České republiky se ruší povinnost homogenních tříd a skupin.

Ve školních družinách a školních klubech

 • na území celé České republiky dochází ke zrušení omezení. Provoz je v běžném režimu, ruší se povinnost homogenních oddělení a skupin;
 • ruší se povinnost zajišťovat péči o děti rodičů vybraných profesí, protože se vrací všichni žáci 1. stupně do základních škol.

Při vycházce nebo pobytu na školní zahradě žák nebo zaměstnanec nemusí mít ochranu nosu a úst, pokud dodrží odstup 2 metry od jiných osob. Ve vnitřních prostorách pak nadále platí povinnost nosit ochranu nosu a úst se stanovenými výjimkami (mj. děti v mateřské škole).

Průběžné informace k antigennímu a PCR testování na Covid-19


Mgr. David Mikoláš, zástupce ředitelky školy


10. 5. 2021: PCR testy

Vážení rodiče,

po jednání vlády dne 6. 5. 2021 upravilo MŠMT "Informace k provozu škol a školských zařízení od 10. května 2021". Základní školy mají povinnost zajistit testování neinvazivními RT-PCR testy 1x týdně od 17. 5. - 21. 6. 2021. Školy testy objednají, laboratoř zpracuje a výsledky předá zákonným zástupcům a škole. Výsledky budou vykázány v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ve webové aplikaci CovidFormsApp. Na základě vykázání použitých testů základní školy obdrží finanční prostředky.

Laboratorní analýza bude provedena metodou tzv. "poolování", tj. testování po třídách. Odběr se realizuje neinvazivním samoodběrem ze slin (metoda odběru RESALIVA viz video na stránkách školy). Výsledky vyšetření doručí laboratoř nejpozději do 24 hodin. Škola, jako správce, je povinna zajistit si souhlas zákonných zástupců žáků, neboť se jedná o tyto osobní údaje: jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, bydliště, telefon, email, státní příslušnost, údaj o zdravotním pojištění a údaj o zdravotním stavu.

Laboratoř, jako zpracovatel, bude zpracovávat osobní údaje v souladu s GDPR na základě smlouvy se školou. Zavazuje se dodržovat veškeré povinnosti vyplývající z GDPR. Po ukončení poskytování služeb údaje zlikviduje (včetně výmazu kopie), nebo dle požadavku vrátí škole, nebude-li školou stanoveno jinak, nebo nevyplývá-li z platné legislativy povinnost uložení daných osobních údajů. Laboratoř je povinna přijmout technická a organizační opatření, která jsou nutná k zabezpečení zpracování osobních údajů v souladu s článkem 32 GDPR a je povinna oznámit škole do 48 hodin jakékoliv porušení zabezpečení osobních údajů.

Ve 12. 5. 2021 škola musí objednat RT-PCR testy na pondělí 17. 5. 2021 a zakoupit antigenní testy pro žáky, kteří nebudou mít souhlas zákonných zástupců.

Prosíme Vás, abyste neprodleně prostřednictvím komunikace ve Škole OnLine zaslali svým třídním učitelům souhlas s testováním neinvazivními RT-PCR testy.

Děkujeme Vám velmi za spolupráci v této krátké době, kterou nám MŠMT vytvořilo.

S pozdravem a přáním hezkých dní

PaedDr. Zuzana Zrzavá, ředitelka školy


10. 5. 2021: Orientační běh

Dne 6. května 2021 proběhl ve školní družině projektový den zaměřený na orientační běh. Děti 2. ročníků se dozvěděly mnoho zajímavých informací. Jak pracovat s buzolou, jak se orientovat na mapě, jak vypadají mapové symboly a popisy kontrol. Paní Jana Buková, která je předsedkyní Klubu orientačního běhu v Roudnici n. L., připravila s paní vychovatelkou M. Nosek malý orientační běh v areálu školy. Děti dostaly mapu závodu s kartičkou kontrol. Po splnění úkolů obdržely diplom a upomínkové předměty. Malí závodníci nadšeně zhodnotili svůj první zkušební závod a rádi by se zúčastnili dalších akcí.

Jindra Dvorská


7. 5. 2021: Výuka na 2. stupni ZŠ a v MŠ od pondělí 10. května 2021

Vážení rodiče,

od pondělí 10. 5. 2021 nastupuje druhý stupeň do školy, výuka bude probíhat rotačním způsobem. Sdělujeme všem, že od 10. 5. 2021 (lichý týden) nastoupí do školy žáci tříd 8. A, 8. B, 8. C, 9. A a 9. B. Žáci 6. a 7. tříd nastoupí v pondělí 17. 5. 2021 (sudý týden). Žáci se budou 2krát týdně ve třídách první hodinu samotestovat. V týdnu, kdy nebudou žáci ve škole, probíhá on-line výuka.

V mateřské škole se děti nebudou testovat na Covid-19 a nebudou muset mít na ústech nasazenou roušku.

Mgr. Jiří Neliba, zástupce ředitelky školy


7. 5. 2021: Mikrokrajina a půdní sonda

MIKROKRAJINA

Krajina nemusí představovat jen obrovský úsek mezi dvěma obzory, může jít i o jeden metr čtvereční nebo jeden pařez či květináč. To je krajina, kde se s radostí vykouzlí krásné domky, farmy i bitevní pole na malém místečku. Najděte si vhodné místo a zkuste si vysázet, postavit své malé krajiny, světy. Můžete si pak ke svému dílu představit příběhy, které se tu mohou odehrávat.

PŮDNÍ SONDA

Pomůcky: Potřebujeme lopatku či rýček, petku nebo sklenici, skládací metr.

Co je to vlastně půda? Z čeho se skládá? Jak je hluboká? Vezměte si rýč nebo lopatku a vykopejte díru - půdní sondu. Pokud kopete na trávě, drn si dejte bokem. Kopeme tak dlouho, dokud nenarazíme na kameny či skálu, nebo už nemůžeme (je to na nás už moc hluboké). Podívejte se na profil sondy, jaké vrstvy se tu střídají? Změřte jejich výšku a prozkoumejte, z čeho se skládají.

Vrchní vrstvu bez hrabanky (listí a jehličí), bez trávy (drn dejte bokem) rozmíchejte s vodou. Díky jiné rychlosti usazování vám nejprve ke dnu klesnou těžší kamínky, nad nimi bude písek a pak drobný prach, na hladinu vyplavou rostlinné zbytky lehčí jak voda. Schválně zkuste takovou sondu udělat na více místech a zjistíte, jak se bude složení půdy lišit.

Mgr. Andrea Hendrichová


26. 4. 2021: Nedostupnost aplikace Škola OnLine


23. 4. 2021: Skončil zápis do 1. tříd a přípravné třídy

Dnešním dnem skončil zápis do základní školy a přípravné třídy pro školní rok 2021/2022. Rozhodnutí o přijetí bude oznámeno do 23. 5. 2021 zveřejněním registračních čísel na webových stránkách školy v sekci "Novinky"..

Mgr. David Mikoláš, zástupce ředitelky školy


23. 4. 2021: Dubnové okénko do školy

Konečně krok dopředu. Žáci prvního stupně nastoupili 12. dubna 2021 na rotační prezenční výuku. I přes různá nařízení vlády vše klape. Hned je u nás ve škole veseleji, dětský smích a křik zní třídami a chodbami. Žáci pracují s větším zápalem pro věc.

Jindra Dvorská


21. 4. 2021: Informace k provozu škol a školských zařízení od 26. dubna 2021


21. 4. 2021: Covid-testy před přijímačkami na SŠ

Vážení rodiče a milí žáci,

sděluji Vám upřesnění informací o testování na COVID před přijímacími zkouškami.

Jednotný termín testování pro uchazeče z 9. ročníků bude na naší škole pátek 30. 4. 2021:

pro 9. A v 8:00 hodin ve třídě 9. A

pro 9. B v 9:00 hodin ve třídě 9. B

 • příchod pro testované uchazeče hlavním vchodem

Tento termín byl vybrán školou z toho důvodu, aby splňoval požadavek ministerstva na negativní výsledek testu v posledních 7 dnech před konáním přijímací zkoušky. Obsáhne tak všechny termíny přijímacích zkoušek, které jste nahlásili (od 3. 5. do 6. 5. 2021). Pokud by někdo z uchazečů obdržel od SŠ ještě pozdější termín, dá vědět, abychom mohli připravit jeho včasné otestování.

Uchazeči, kteří se hlásí na obor víceleté gymnázium z 5. ročníků, budou otestováni v rámci rotační výuky - bude probíhat jejich prezenční výuka ve škole - ve čtvrtek 29. 4 2021.

Po provedení testů obdrží uchazeči potvrzení, které bude obsahovat identifikaci testovaného, identifikaci školy, datum provedení testu a výsledek testu.

Uchazeči, kteří se hlásí na SŠ, kde se přijímací zkouška nedělá, testování nebudou.

Miroslav Novák, výchovný poradce


15. 4. 2021: Zápis do mateřské školy


8. 4. 2021: Organizace výuky od pondělí 12. dubna 2021

Vážení rodiče,

od 12. 4. 2021 (lichý týden) budou prezenčně dle svého rozvrhu kompletně vzdělávány přípravná třída, 1. A, 1. B,   1. C, 5. A, 5. B, 5. C. Ostatní třídy budou vzdělávány distančně dle doposud používaného modelu.

Od 19. 4. 2021 (sudý týden) budou prezenčně dle svého rozvrhu kompletně vzdělávány přípravná třída, 2. A, 2. B, 3. A, 3. B, 4. A, 4. B, 4. C. Ostatní třídy budou vzdělávány distančně dle doposud používaného modelu.

V následujících týdnech se tento model rotační výuky bude opakovat, žáci se budou střídat v lichém a sudém týdnu.

Veškeré informace o testování a organizaci života školy v těchto podmínkách získáte na našich webových stránkách na odkazu https://www.zsskolni-rce.cz/covid-19-testovani-ve-skolach.

S pozdravem a přáním hezkých jarních dní

PaedDr. Zuzana Zrzavá, ředitelka školy


30. 3. 2021: Osvald a Velikonoce (ukázka distanční výuky v mateřské škole)


26. 3. 2021: Březnové okénko do školy

Škola je v provozu jen zčásti, školní družina a mateřská škola zajišťuje hlídání dětí rodičů pracujících v integrovaných složkách. Školní jídelna je také v provozu. Stále trvá distanční výuka. Než nastoupili i žáci 1. a 2. ročníků na distanční výuku, stihli připravit školu na jaro. Prohlédněte si v naší fotogalerii.

Jindra Dvorská


17. 3. 2021: Vydávání zápisových lístků pro střední školy

Formuláře zápisových lístků pro SŠ budou vydány uchazečům nebo jejich zákonným zástupcům příští týden v budově naší školy. Termíny vydávání jsou v pondělí a úterý (22. a 23. 3. 2021) od 14:00 do 15:30 hodin.

Mgr. Miroslav Novák, výchovný poradce


13. 3. 2021: Návrat čápů

Podle známé pranostiky "Na svatého Řehoře čápi letí přes moře" jsou tito ptáci na cestě z teplých krajin opět k nám.

Právě toto období je důležité pro zaznamenávání důležitých údajů o příletu čápů.

Máte-li v okolí čapí hnízdo, sledujte, co se na něm děje a svá pozorování zadejte na web čapích hnízd. I když čápa neuvidíte, najděte hnízdo na mapě a uveďte "čáp nepozorován". Jen tak se bude vědět, že hnízdo bylo kontrolováno a čáp na něm ještě nebyl.

Výtvarná soutěž

Volnou technikou vyobraz čápa bílého nebo černého. Obrázek pošli, nebo pokud bude možno, přines do školy. Označ ho svým jménem a třídou.

Termín odevzdání: do 14. 5. 2021 na vrátnici školy nebo zaslat na e-mail hendrichova@zsskolni-rce.cz.

Mgr. Andrea Hendrichová


11. 3. 2021: Úprava termínů jednotné přijímací zkoušky na střední školy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že termín konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2020/2021 se mění takto:

1. řádný termín jednotné přijímací zkoušky

 • pro obory vzdělání s maturitní zkouškou včetně oborů nástavbového, a to pro všechny formy vzdělávání na 3. května 2021;
 • pro nižší stupeň šestiletého a osmiletého gymnázia na 5. května 2021.

2. řádný termín jednotné přijímací zkoušky

 • pro obory vzdělání s maturitní zkouškou včetně oborů nástavbového, a to pro všechny formy vzdělávání na 4. května 2021;
 • pro nižší stupeň šestiletého a osmiletého gymnázia na 6. května 2021.


Mgr. Miroslav Novák, výchovný poradce


10. 3. 2021: MŠMT prodloužilo termín pro odevzdání zápisových lístků na střední školy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo Opatření obecné povahy, kterým z důvodu přetrvávajícího distančního vzdělávání a nemožnosti osobní přítomnosti žáků ve školách prodlužuje termín pro odevzdání zápisového lístku uchazečům o střední vzdělání z data 15. března 2021, které je stanoveno § 60g odst. 2 školského zákona na termín 6. dubna 2021 tak, aby žáci i jejich zákonní zástupci měli dostatek času pro jeho vyzvednutí, respektive školy pro jeho odevzdání.

Mgr. Miroslav Novák, výchovný poradce


10. 3. 2021: Káně lesní. Pták roku 2021

Titul pták roku uděluje Česká společnost ornitologická obvykle druhům, které veřejnost zná ze svého okolí.

Káně lesní je náš nejpočetnější dravec. Kdo občas vyjde do přírody, má možnost jej spatřit, jak sedí na vyvýšených místech u silnice nebo jak loví hraboše.

Podle posledních odhadů hnízdí v Česku 11-14 tisíc párů kání lesních. V Evropě se káně v době hnízdění vyskytuje na 78 % území. Žádný jiný dravec není rozšířenější a hojnější. A právě v tom je výjimečná. Káni se opravdu daří dobře přežívat a má k tomu skvělé strategie.

Tělo káně je dokonale přizpůsobené k plachtění. Široká a prstovitě roztřepená křídla drží v letu mírně zvednutá a dokonale tak využívá stoupavé vzdušné proudy. Kroužení vysoko nad krajinou doprovázené mňoukavým hlasovým projevem využívá káně k vyznačování hranic teritoria

Výhodou je také to, že dokáže potravu trávit efektivněji než někteří jiní draví ptáci. Díky tomu, že má delší tenké střevo, dokáže ze stejného množství potravy absorbovat více živin než jiní dravci.

Nejčastěji se káně živí hlodavci, především hraboši a díky tomu je účinným pomocníkem zemědělců redukujícím stavy hrabošů. Proto je, škoda, že vysoké početní stavy hrabošů z posledních dvou let byly řešeny i jejich trávením. Právě snaha člověka zasahovat do přirozeného koloběhu života hrabošů jedem je jedním z nebezpečí, kterým musí káně čelit. Káně polyká hraboše vcelku, a když je otrávený, proniká jed do těla.

Další smrtelně nebezpečnou hrozbou jsou dráty a sloupy elektrického vedení. V důsledku výboje ročně uhyne odhadem asi 40 tisíc kání. Ptáci rádi usedají na vodorovné konzoly sloupů kvůli odpočinku a rozhledu při lovu. Pokud propojí svým tělem dva vodiče nebo konzolu s vodičem, dochází k výboji, který je usmrtí nebo poraní.

Kromě toho káni ohrožují také traviči, kteří pokládají návnady s nelegálním nervovým jedem karbofuranem.

Sledujte káně a foťte.

I v těchto dnech lze káně sledovat na polích, jak loví hraboše. Všímejte si kání, pozorujte je a vyfoťte. Fotku s popisem místa, data, jména a třídy pošlete na e-mail: hendrichova@zsskolni-rce.cz do konce dubna 2021. Zajímavé fotky budou odměněny.

Mgr. Andrea Hendrichová


6. 3. 2021: Organizace výuky od pondělí 8. března 2021

Vážení rodiče,

v návaznosti na usnesení vlády č. 196 ze dne 26. února 2021 bylo rozhodnuto o přijetí krizových opatření. Vláda omezuje s účinností ode dne 27. února 2021 od 00:00 hod. do dne 21. března 2021 do 23:59 hod.:

 • provoz základních škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole, s výjimkou individuální konzultace (pouze jedno dítě nebo žák, jeden pedagogický pracovník a příp. zákonný zástupce),
 • provoz mateřských škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost dětí na předškolním vzdělávání v mateřské škole.

Naše škola poskytuje v návaznosti na usnesení vlády č. 196 ze dne 26. února 2021 nezbytnou péči o děti ve věku od 3 do 10 let pro vládou a hejtmanem stanovené pracovní profese.

Způsob výuky na naší škole do ukončení krizového stavu:

Online výuka synchronní a asynchronní formou ve 3. - 9. ročníku pokračuje již zavedeným způsobem. Vysílané hodiny označené v rozvrhu, další obsah učiva zadáván, procvičován a ověřován prostřednictvím domácích úkolů, výukových materiálů.

Online výuka synchronní a asynchronní formou v 1. a 2. ročníku naváže na podzimní výuku. Třídní učitelky odešlou rodičům i žákům odkazy ke komunikaci a další informace nejpozději do 7. 3. 2021 do 20 hodin. Žáci budou mít v týdnu vysílané hodiny označené v rozvrhu ikonou "i" v tomto rozsahu:

 • Čj - 5 hodin, M - 5 hodin, Aj - 1 hodina, Prv - 1 hodina, Čtení - 1 hodina.

Dále budou vypracovávat domácí úkoly. V předmětech výchovného charakteru budou zadávány jednoduché (a z hlediska dostupnosti pomůcek) proveditelné úkoly 1x za měsíc.

Stravování:

Žáci na distanční výuce mají nárok odebírat oběd do jídlonosičů. Čas odběru z organizačních důvodů stanoven na 11 - 11, 20 hod.

Dle epidemiologických prognóz se objevují zprávy, že rozvolňování začne až po Velikonocích. Přeji nám všem hodně sil a hlavně zdraví, abychom situaci zvládli.

PaedDr. Zuzana Zrzavá, ředitelka školy


24. 2. 2021: Opatření Ministerstva zdravotnictví

Vážení rodiče a zaměstnanci, milé žákyně a žáci,

MŠMT informovalo, že MZDR dne 22. 2. 2021 vydalo mimořádné opatření MZDR 1557/2020-44/MIN/KAN s účinností od 25. 2. 2021 do odvolání.

Všem osobám se zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je:

 • respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 95% dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95),
 • zdravotní obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC.


Ačkoliv je možné do 28. 2. 2021 do 23:59 hod použít místo výše uvedených ochranných prostředků dýchacích cest i jiné ochranné prostředky dýchacích cest, které brání šíření kapének, žádám Vás, aby děti do nástupu na jarní prázdniny již nechodily do školy s látkovými rouškami. Zabráníme možnosti onemocnění pedagogických i nepedagogických pracovníků.

MŠMT předpokládá, že k dalšímu provozu škol a školských zařízení zašle další informace v průběhu tohoto týdne v souvislosti s připravovaným projektem pilotního testování ve školách a s ním spojenou distribucí testů do škol, ve kterých se předpokládá zahájení prezenční výuky spojené s testováním žáků.

Děkuji Vám za pochopení situace.

S pozdravem

PaedDr. Zuzana Zrzavá, ředitelka školy


22. 2. 2021: Termín zaslání přihlášek na střední školy

Vyplněné přihláškové formuláře zašlete nejpozději do 1. 3. 2021 na příslušnou střední školu!

Mgr. Miroslav Novák, výchovný poradce


22. 2. 2021: Zpráva ze školní jídelny

Upozornění pro strávníky

Školní obědy jsou dotované ze státního rozpočtu, proto žák, který je nepřítomen ve škole, má nárok na zvýhodněnou cenu stravování pouze 1. den nemoci (lze si jej v jídelně vyzvednout a odnést v jídlonosiči). Na následující dny, tj. od druhého dne nemoci, se zvýhodnění nevztahuje, a proto je nutné obědy vždy odhlásit! V případě, že žák není na další dny nemoci řádně odhlášen, je povinnost zákonného zástupce uhradit tyto obědy v plné výši, tedy i s režijními a mzdovými náklady 31 Kč + náklady na potraviny. Oprávněnost odběru dotované stravy podléhá státní kontrole.

Hana Bělková, vedoucí školní družiny


12. 2. 2021: Náhradní termín pro vydávání přihlášek na SŠ

Náhradní termín pro vydávání přihlášek na střední školy (pro ty, co si je ještě nevyzvedli) bude v úterý 16. 2. 2021 v budově školy od 14:00 do 15:30 hodin.

Mgr. Miroslav Novák, výchovný poradce


5. 2. 2021: Přihlášky na SŠ

Přihláškové formuláře na střední školy budou vydávány uchazečům nebo jejich zákonným zástupcům příští týden v budově naší školy. Termíny vydání jsou v úterý a středu (9. a 10. 2.) od 14:00 do 15:30 hodin.

Mgr. Miroslav Novák, výchovný poradce


22. 1. 2021: Zpráva ze školní družiny

Vážení zákonní zástupci,

poplatek za školní družinu jsme z důvodu vzniklé situace v 1. pololetí ponížili z obvyklých 1.000,- Kč na tyto částky:

- děti z přípravné třídy, 1. a 2. ročníku: 800,- Kč/2. pololetí,

- děti z 3. a 4. ročníku: 500,- Kč/2. pololetí.

Částka se hradí pouze BANKOVNÍM PŘEVODEM do konce měsíce ÚNORA!

Číslo účtu školy u KB: 10834471/0100

Variabilní symbol: 215

Do poznámky/popisu: JMÉNO a PŘÍJMENÍ DÍTĚTE


Bc. Petra Kordová, vedoucí školní družiny


19. 1. 2021: Lednové okénko do školy

Po vánočních prázdninách nastoupily na prezenční výuku první a druhé ročníky s přípravnou třídou. Ostatní žáci pokračují doma v online výuce. I přes veškerá vládní opatření se nevzdáváme, věříme, že se vše brzy vrátí do zajetých kolejí.

Jindra Dvorská


18. 1. 2021: Příprava ptačí hostiny dětmi 2. A

Vše začalo při hodině čtení po vánočních prázdninách. Četli jsme příběh Dobrůtka pro sýkorky. Byl to návod, jak vyrobit dobrůtky nejen pro sýkorky. Při pohledu z oken třídy na školní zahradu jsme se rozhodli, že zkusíme kelímky také vyrobit. V dalších dnech si děti začaly nosit kelímky. Výtvarná výchova byla spíše hodinou vaření. Plech, elektrická plotýnka, hrnec, vařečka, naběračka. V hrnci jsme rozpustili tuk, postupně jsme přidávali semínka vhodná pro ptáčky a směsí jsme naplnili přinesené kelímky. Počasí přálo, mrzlo a směs v kelímcích tuhla. Pevnými nůžkami na plech paní učitelka odstranila plast a vyrobenou hmotu pro ptáčky jsme dali opět zchladnout na venkovní parapet. V hodině tělesné výchovy jsme se šli nejen vyběhat ven, ale hlavně pověsit vyrobené dobrůtky na stromy v areálu školy. Teď se již těšíme, jak z oken naší třídy budeme pozorovat ptáčky, kterým jsme vytvořili ptačí hostinu.

Mgr. Jitka Liscová


15. 1. 2021: Radovánky na sněhu

V týdnu od 11. 1. do 15. 1. 2021 nám příroda dopřála sněhovou nadílku. Děti ze školní družiny se s radostí pustily do výroby sněhuláků, zábavu jsme si moc užili, sněhuláci se povedli. Posuďte sami v naší fotogalerii. Přáli bychom si více takových krásných sněhových radovánek.

Jindra Dvorská


15. 1. 2021: Prosincové okénko do školy

Od pondělí 30. 11. 2020 nastoupil do školy na prezenční výuku celý první stupeň, žáci z druhého stupně mají rotační výuku. To znamená týden prezenční výuky a týden online výuky. Chodby a třídy naší školy ožily. Děti krásně ozdobily školu svými pracemi. Přejeme všem krásné a klidné prožití svátků vánočních, krásný nový rok.

Jindra Dvorská


13. 1. 2021: Mobilní planetárium - projektový den 5. A a 5. B

Ve dnech 15. a 16. prosince se nám napotřetí podařilo uskutečnit projektový den ve škole. Tématem bylo zkoumání vesmíru a sluneční soustavy. Na pomoc jsme si pozvali "Mobilní planetárium" s paní lektorkou Mgr. Kateřinou Günwaldovou, která přivezla vesmír k nám, a tak jsme se mohli všichni těšit na vesmírnou podívanou. Projektový den byl rozdělen do několika částí, kdy jsme v mobilním modulu nejprve zhlédli film o nebližším vesmíru a historii jeho zkoumání. V další části jsme pracovali s aplikacemi, které nám umožnily například porovnávat planety v naší soustavě mezi sebou, nebo hádat, zda sněhulák při umístění na planetu roztaje. Sledovali jsme hvězdné mlhoviny, jak putují komety a další vesmírná tělesa. V další hodině nám paní lektorka ukázala aktuální vesmírné dění, protože právě letos 21. 12. dojde po téměř čtyřech stoletích k vesmírné konjunkci Saturnu a Jupiteru, o které se říká, že je to betlémská hvězda. V poslední části projektového dne jsme zpracovali naše zážitky a informace. Děti napsaly dopis virtuálnímu kamarádovi a vytvořily nástěnku se získanými informacemi. Celý den proběhl velmi hezky a zajímavou formou jsme se hodně dozvěděli. Děkujeme paní lektorce za poutavé vyprávění a nové zážitky.

Za páté třídy Bc. Lenka Jelínková a Mgr. Božena Suková


31. 12. 2020: Harmonogram výuky do 22. ledna 2021

Žáci budou mít v čase své distanční formy vzdělávání povinnou docházku na synchronní výuce (vysílané hodiny) dle svého rozvrhu. Vysílány budou všechny naukové předměty (Čj, M, Aj, Nj, Rj, Př, Z, D, F, Ch) v plném rozsahu, ale ve zkrácené časové dotaci (30 až 40 minut). Mezi hodinami budou 15 minut přestávky. Závazný je začátek hodin dle rozvrhu. Předměty výchovného charakteru (Hv, Vv, Tv, Pč, Vko, Vkz) a Dt budou ponechány na rozhodnutí vyučujícího: může vysílat, může zadávat domácí úkoly a kontrolovat práci s výukovými materiály. Vysílacím prostředím bude Jitsi Meet. Ve třídách, kde ještě neproběhlo zaškolení do Jitsi Meet, může být použit původní Skype.

Vysílací hodiny pro první lednový týden budou označeny vyučujícím předmětu v rozvrhu ikonou - Informace k výuce. Třídní učitelé a učitelé jazyků zašlou linky místností žákům prostřednictvím komunikace ve Škole OnLine. Nepřítomnost ve vysílaných hodinách musí být omluvena zákonným zástupcem, jinak se stává podkladem pro výchovné hodnocení žáka. Obsah učiva, v případě nepřítomnosti ve vysílací hodině, musí žák nebo zákonný zástupce komunikovat s vyučujícím předmětu. Doučení učiva daného předmětu bude ověřeno vyučujícím a stává se podkladem pro vzdělávací hodnocení žáka.

Vyučující předmětu má právo vyzvat žáka, který se nedostatečně vzdělával všemi dosud realizovanými formami vzdělávání (nebyl přítomen na vysílané výuce, neodevzdával domácí úkoly, nepsal testy), aby se sám či v doprovodu zákonného zástupce dostavil ke konzultaci. Vyučující předmětu sdělí ředitelce den, hodinu a jméno žáka, jehož znalosti se budou ověřovat. Konzultace budou probíhat v čase po vyučování, aby nedocházelo k narušování vysílané výuky. Na I. stupni nejdříve od 12,30 hod. na II. stupni od 13,30 hod.

S pozdravem a přáním zdraví, klidu a spokojenosti v roce 2021

PaedDr. Zuzana Zrzavá, ředitelka školy