Novinky


19. 6. 2024: Výstava kaktusů v Libochovicích

Nedávno se žáci 2. B vydali na výlet do Libochovic, kde navštívili zámecký skleník s fascinující výstavou kaktusů. Tento výlet byl skvělou příležitostí pro děti nejen prohlédnout si různé druhy kaktusů, ale také zažít spoustu zábavy. Největší atrakcí výstavy bylo kolo štěstí, které se neustále točilo a přitahovalo pozornost všech návštěvníků. Žáci byli nadšeni, když zjistili, že většina z nich na kole štěstí vyhrála kaktus. Tento moment byl pro děti velmi vzrušující a zanechal v nich mnoho radosti. Po prohlídce výstavy si všichni žáci zakoupili svůj vlastní kaktus. Tento suvenýr jim bude připomínat nejen krásný výlet, ale také nové poznatky, které se o těchto fascinujících rostlinách dozvěděli. Cestou domů nebylo možné přehlédnout nadšení, které děti sdílely. Každý žák se vracel domů alespoň s jedním kaktusem, což učinilo tento výlet nejen vzdělávacím, ale i velmi osobním zážitkem. Celkově byl výlet do Libochovic velice vydařený. Žáci si odnesli nejen nové vědomosti, ale i spoustu krásných vzpomínek a své vlastní kaktusy, které budou doma s láskou opečovávat. Doufáme, že se žáci budou o své kaktusy doma pečlivě starat, aby vypadaly stejně krásně jako na výstavě. Navíc bychom rádi upozornili, že v Roudnici nad Labem působí klub kaktusářů, který rád přivítá nové mladé členy.

Mgr. Martina Ševčíková


19. 6. 2024: Rozloučení s paní knihovnicí

Dne 10. června 2024 jsme šli do Knihovny Ervína Špindlera, kde jsme paní knihovnici předali velký obraz s našimi obrázky a vzkazy, zároveň jsme jí koupili krásnou květinu, protože odchází. Paní knihovnice Dagmar Takáčová pro nás měla připravený krásný program s Dixit kartičkami, kde jsme našli kartu vyjadřující naše emoce. Pak jsme hledali knížky podle indicií na papírku, dále jsme si vybrali knihu a 15 minut jsme si ji četli. Následovně jsme ve trojicích vypsali informace související s našimi knihami, dále jsme hledali kartu Dixit, která vyjadřuje děj knihy, a hádali jsme kartu kamaráda poté, co nám ukázal obálku knihy a řekl její název. Po návštěvě knihovny jsme zamířili k Labi, kde paní učitelka dostala nápad, že nám objedná pizzu. Paní učitelka nám koupila také rohlíky pro kachny. Než jsme je nakrmili, přivezli nám pět velkých pizz. Děkujeme za krásné pondělí, které jsme si moc užili.

Kateřina Hodná, Veronika Feiglová, Tereza Pátková, Karolína Šmídlová, Jolana Kindermannová, Andrea Ladrová


18. 6. 2024: Celostátní kolo soutěže v programování

Soutěž proběhla ve dnech 14. a 15. června v Hradci Králové. Klára Brzobohatá z 9. B, která z krajského kola postoupila z prvního místa, zabojovala, a přestože úloha, kterou řešila, vyžadovala pro zdárné odevzdání jiné programovací prostředí, zvládla ji dokončit a obsadila 14. místo z 21 účastníků finále. Získané zkušenosti využijeme a těšíme se na další příležitosti. Kláře děkujeme za výbornou reprezentaci školy – velkým úspěchem je už samotný postup do národního kola a přejeme jí mnoho úspěchů v dalším studiu a jistě i dalších soutěžích.

Bc. František Ševčík


17. 6. 2024: Páťáci na posledním společném výletě v Mirakulu

Na poslední společný výlet pátých ročníků jsme vyjeli do naučně zábavného parku Mirakulum v Milovicích. Mírné ochlazení oproti pondělnímu letnímu dni nás lehce překvapilo, ale nezkazilo nám to náladu, a atrakce, které jsme navštívili, jsme si pořádně užili. Po vstupu do areálu jsme se rozdělili na dvě skupiny, jedna skupina šla s paní lektorkou na poznávací lesní a zvířecí stezku, kde si žáci připomněli ekosystém lesa a měli možnost spatřit krkavce, veverku, daňky, muflony. Druhá skupina již využívala možnost proběhnutí bludištěm, hradem a zaskákat si na trampolíně. Po hodině se skupiny vyměnily. Po společném setkání obou tříd jsme pokračovali v dalším poznávání. Někteří žáci vytáhli z batohů baterky, čelovky a prozkoumávali podzemní chodby, další šli na klouzačku s gumovými čluny, kolotoč, houpačky a tělesně zdatní se vydali zdolávat lesní lanová hřiště v korunách stromů a různé prolézačky. Závěr návštěvy strávila většina žáků společně na trampolíně. Letos jsme vynechali Vodní svět, nebylo počasí na koupání a dost vodních atrakcí nebylo v provozu. I tak se nám dnešní výlet moc vydařil a do Roudnice jsme přijeli lehce unaveni, ale spokojeni. Všem našim páťákům děkujeme za pěkných společných pět let na prvním stupni a přejeme jim v září správné vykročení na druhý stupeň a dvěma budoucím gymplačkám hodně studijních úspěchů.

Třídní učitelky 5. A a 5. B Jitka Liscová, Ivana Nováková a paní asistentky Dagmar Kamenská, Michaela Carbochová


14. 6. 2024: Pozvánka na setkání s budoucími žáky


14. 6. 2024: Roztančená družina pod širým nebem

V úterý 11. června si školní družina při ZŠ a MŠ ve Školní ulici připravila nevšední akci pro své malé svěřence ke Dni dětí a zároveň k ukončení školního roku. K tomuto projektu, který probíhal formou tzv. zážitkového učení, si přizvala sympatickou lektorku. Díky ní se děti naučily základním krokům a prvkům zumby, street dance, happy dance, balance workout či tance s pomy. K našemu údivu se do pohybových aktivit zapojili i žáci vyšších ročníků druhého stupně, kteří zprvu sledovali celý děj z oken učeben, kde probíhalo odpolední vyučování. Bez velkého přemlouvání se ochotně zapojili do tance včetně svých vyučujících. Ve finále tak byla roztančená nejen školní družina, ale téměř celá škola. Akce tak měla, k naší radosti, mnohem rozsáhlejší, zajímavější a efektivnější charakter, než jsme původně předpokládali. V neposlední řadě je třeba zmínit i velmi příznivé počasí, které zážitek ze zdařilé akce umocnilo.

Bc. Petra Kordová


13. 6. 2024: Autorské čtení

V úterý 28. května vyrazili naši nejmenší čtenáři do Knihovny Ervína Špindlera na autorské čtení knížky s panem Petrem Horáčkem. Předčítal dětem ze svých knih, které psal u kamaráda na chalupě. Prvňáci si poslechli povídání o autorově babičce, jak knížka vznikla, jak maloval obrázky. Děti měly možnost zakoupit si knihu, do které dostaly věnování s obrázkem a podpisem pana Horáčka.

Mgr. Lucie Krchňavá


13. 6. 2024: Škola v přírodě Jesenice u Rakovníka

Koncem května se 2. B, 3. B a 4. B vydaly na týdenní školu v přírodě do krásného prostředí Jesenice u Rakovníka. Tento kouzelný kout naší země, obklopený hustými lesy a velkým rybníkem, nabídl dětem mnoho nezapomenutelných zážitků a dobrodružství. Každé dopoledne strávili žáci se svou paní učitelkou, kde se učili v přírodě nebo pozorovali její krásy. Děti stavěly domečky, pracovaly ve skupinkách a plnily různé úkoly. Po vydatném obědě, který byl vždy výborný a který si žáci mohli přidávat, měli chvíli na odpočinek. Děti si nejvíce chválily brambory s řízkem, které se staly jejich nejoblíbenějším jídlem. Každý večer byla večeře teplá a chutná, což dětem dodávalo energii na večerní program. Od 14 hodin začínal herní program, který si děti velmi užívaly. Nejčilejší byli druháci, kteří i po večerce ještě chvíli šeptali, než usnuli. Ve středu po obědě jsme se všichni vydali na výlet ke Kameni přání. Ušli jsme asi 6 km krásnou cestou lesem a mezi poli. Prošli jsme kolem Letohrádku Plaveč, kde nás obklopovala nádherná krajina. Na poslední den byla připravena velká hra o přežití, do které se zapojila i paní učitelka ze 4. B. Všichni si tuto hru velmi užívali. Po večeři nás čekala talentová show, kde jsme zhlédli šest skvělých představení, která si děti nacvičily během odpoledních her. Na závěr nechyběla diskotéka, na kterou se všechny děti těšily a která byla skvělým završením našeho pobytu. I když nám jedno dopoledne pršelo, počasí nám jinak přálo a celý týden byl úžasný. Děti si odnesly spoustu krásných zážitků a my, učitelé, jsme rádi, že jsme mohli být součástí jejich radosti a nadšení. Těšíme se na další školu v přírodě, která jistě přinese další nezapomenutelné okamžiky.

Třídní učitelky 2. B, 3. B a 4. B


12. 6. 2024: Pasování prvňáčků na čtenáře

Jak je zvykem nejen u nás v roudnické knihovně, konalo se téměř na konci školního roku slavnostní pasování prvňáků na čtenáře. Letos byl zvolen termín 3. června a celá událost se konala v sále Knihovny Ervína Špindlera. Po usazení dětí se do síně za zvuku fanfár vydal malý průvod. Společně doprovodily na pódium vzácnou "pasovací" delegaci z Písmenkového království. Poté, co král nahlas odříkal slavnostní slib, byli postupně prvňáčci zváni na pódium. Tam je čekal samotný akt – pokleknutí a pasování mečem na čtenáře. Děti poté stvrdily svůj slib slůvkem SLIBUJI.

Jindra Dvorská


7. 6. 2024: Veletrh vědy

Ve čtvrtek 30. května 2024 jsme se se žáky ze 2. B vydali na exkurzi na Veletrh vědy v Praze. Tato akce přinesla našim dětem spoustu nových poznatků a nezapomenutelných zážitků. Veletrh vědy nabízel širokou škálu zajímavostí z různých oblastí vědy, jako jsou lékařství, chemie, biologie a mnoho dalších Jednou z největších atrakcí pro naše žáky byl Etnologický ústav, kde měli možnost se kreativně vyřádit. Žáci zde skládali písně, které si pak společně zazpívali. Tento zážitek byl nejen zábavný, ale také edukativní, jelikož se děti dozvěděly více o hudební tvorbě a tradičních písních. Naše exkurze byla natolik úspěšná, že někteří žáci se rozhodli navštívit veletrh i během víkendu se svými rodinami. Tento zájem nás velmi těší, protože svědčí o tom, že exkurze splnila svůj účel – vzbudila v dětech zájem o vědu a vzdělávání. Navíc několik našich žáků mělo to štěstí a vyhrálo hodnotné ceny, mezi kterými byly i sbírky písní z Podřipska a jiné zajímavé publikace. Tato ocenění byla pro děti nejen motivací, ale také pěknou památkou na tuto skvělou akci. Už teď se těšíme na příští ročník, ve kterém nám věda pomůže odhalit nová tajemství.

Mgr. Martina Ševčíková


5. 6. 2024: Dětský den ve 4. C

Paní učitelka si pro nás připravila krásný dětský den. V 17:00 hodin jsme se sešli u zadního vchodu školy, odložili jsme si tašky a v kuchyňce jsme rozjeli soutěž o nejlepší šopský salát. Když jsme ji dokončili, tak jsme šli do venkovní učebny, kde paní učitelka jako porotce ochutnala všechny šopské saláty. Dostali jsme celá ugrilovaná kuřata – jedli jsme si jako králové v pohádkách. Mezitím, co jsme hráli na babu, se paní učitelka nemohla rozhodnout, jaký šopský salát je nejlepší, a tak všem dala velkou zlatou čokoládovou medaili. Následně jsme šli do třídy a po večerní hygieně začal připravený kinoprogram. Vybrali jsme si film " Po strništi bos", který byl hodně naučný a podle skutečnosti. Po pár srandičkách jsme usnuli celkem brzy. Vzbudilo nás až první zvonění v 7:40. A tak jsme si udělali pohodové ráno. Posnídali jsme cornflaky s mlékem a zůstali v pyžamech do 11:00 hodin. Moc jsme si to užili a děkujeme za skvělou akci!

K. Hodná, V. Feiglová, B. Bošková, K. Požárová


4. 6. 2024: Dětský den

V pátek 31. května jsme na naší škole oslavili den dětí. Školní parlament připravil pro děti 1. stupně, přípravné třídy a mateřské školy zábavné dopoledne. Děti se mohly "poveselit" na jedenácti stanovištích okolo školy, kde např. hádaly pohádky podle znělky, poznávaly stopy zvířat, házely do kbelíku nebo zdolávaly překážkovou dráhu trakařem. Velice se jim líbily i pokusy se sopkou a papírovými kytičkami. Dále se mohly vyfotografovat ve fotokoutku v podobě trpaslíka, Krásky či zvířete. Nechybělo ani dekorování vizovického pečiva a samozřejmě občerstvení domácí bezinkovou limonádou a malou sladkostí. Počasí nám naštěstí přálo, přestože jsme se báli deště. Nic nám tedy nebránilo si náš den náramně užít.

Vladimíra Špimrová


4. 6. 2024: Bez černý - mnohostranné využití rostlin

V měsíci květnu jsme se v rámci pracovních činností zaobírali tématem různorodého využití rostlin. Žáci absolvovali vycházky, kde jsme si povídali o účincích bylin, využití rostlinných vláken, možnosti zpracování v potravinářství, průmyslu i tradičních řemeslech. Šetrně jsme sbírali materiál pro tvořivou činnost. Jednou z rostlin, která má mnohostranné využití, je například bez černý. Z krásných voňavých květů se dá připravit lahodný sirup, dají se také obalit v těstíčku a smažit jako takzvané kosmatice. Z jeho dřeva se dají vyrábět různé hudební nástroje, z větviček pak můžeme vyrobit jednoduché ozdoby a šperky. Uzrálé plody poslouží ptactvu jako potrava a my z nich můžeme připravit sirup se jménem odvozeným od latinského názvu bezu (sambucus nigra) sambuči. Obsahuje spoustu vitamínů a antioxidantů, má také antibiotické účinky. Syrové bobule však konzumovat nedoporučujeme, neboť mají velice silný čistící a projímavý účinek. Bohužel samotné tvořivé dílny musely kvůli počasí proběhnout uvnitř, ale děti si i přesto vyzkoušely výrobu ozdob, ochutnávku bezového sirupu i hru na hudební nástroje, ale hlavně zjistily, že i rostlina, která je běžně považovaná za plevelnou, může být velice užitečná.

Bc. Anna Podzemská


4. 6. 2024: Veslování Račice

Medailové žně z račického veslování

V pátek 24. května se v Labe aréně v Račicích uskutečnila finálová regata Česko vesluje. Vyrazili jsme brzy ráno, abychom se před závodem stihli ještě rozcvičit. Jeli jsme vlakem do Hněvic, odkud jsme šli pěšky ke kanálu do Račic. V Račicích jsme si složili věci a hned se dali do veslování. Nejprve jeli chlapci 6. ročníků, kteří se umístili na 2. místě, a šesťačky skončily třetí. Následovaly sedmé ročníky, kde naši hoši ukořistili 2. místo a děvčata pěkné 5. místo. Nakonec jsme soutěžili v osmičlenných mixech, v nichž jsme za šestky získali 2. místo, a za sedmáky jsme vyhráli 1. místo. V průběhu závodů naše škola dostávala diplomy za jednotlivce na trati 200 m, kde jsme se umístili celkem pětkrát. Z šestých ročníků byla Bára Doležalová první a Zuzana Jandová na společném 2. až 3. místě. V sedmých ročnících jsme měli Jaroslava Tokára na sdíleném 2. až 3. místě a Šimona Vltavského na 1. místě. Z osmých ročníků nám 2. až 3. místo obsadil Filip Hádek. Na to, že jsme měli konkurenci z celé České republiky, se nám dařilo mimořádně dobře. Když jsme skončili s veslováním, odebrali jsme se do restaurace, kde jsme si dali pití a některé děti za odměnu hranolky. Odtamtud jsme šli v dešti na nádraží a vrátili se vlakem do Roudnice. Celkově jsme si to všichni užili a těšíme se na další příležitost ukázat naše talenty nejen ve veslování.

Viola Bukovská a Sofie Olivová


31. 5. 2024: Okresní kolo Atletického trojboje pro 1. stupeň

Ve čtvrtek 30. května se v Lovosicích konalo okresní kolo Atletického trojboje pro žáky 1. stupně. Z okrskového kola postoupilo osm žáků, kteří reprezentovali naši školu a snažili se o dosažení svého nejlepšího výsledku v běhu, skoku a žáci třetích až pátých ročníků i v hodu. Po celou dobu soutěže přálo počasí, až při vyhlášení vítězů se rozpršelo. Ale nám déšť nevadil, protože jsme se radovali z 1. míst Terezy Pavelkové z 1. A v kategorii dívky 1. třída a Tomáše Klímy z 3. A v kategorii chlapci 3. třída. Anežka Bartošová, Erkhes Bilegsaikhan, Patrik Jindrák, Adéla Husáková, David Klíma, Lukáš Pavelka neměli to atletické štěstí, ale snažili se ukázat co nejlepší výkon. Poděkování patří nejen vítězům, ale i ostatním soutěžícím.

Mgr. Jitka Liscová


31. 5. 2024: Taneční podložky

Školní družina připravila tento školní rok nový zájmový kroužek Taneční podložky. Ve středu 29. května 2024 proběhla poslední taneční hodina. Sešly se obě skupinky dětí, které se střídají vždy po týdnu. Děti porovnaly své síly a mohli jsme vyhlásit královnu tanečních podložek. Stala se jí Mariia Sharha z 1. B. Dětem se na kroužku celý školní rok líbilo a těší se, že se příští rok opět přihlásí.

Martina Nosek


24. 5. 2024: Výsledky zápisu do mateřské školy

Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí dítěte budou vyhotovena a vydána v pondělí 3. 6. 2024 v době od 8.00 do 15.00 hodin v kanceláři mateřské školy.

Mgr. David Mikoláš, zástupce ředitelky školy


24. 5. 2024: Školní družina na orientačním běhu

V úterý 21. května si děti ze školní družiny vyzkoušely orientaci v terénu v parku Josefa Hory. Seznámily se s mapovými symboly i popisy kontrol, vyzkoušely si určit světové strany a zorientovat si správně mapu. Podařilo se jim společně dohledat všechny kontroly. Děti obdržely upomínkové předměty, diplom za účast a odcházely plné dojmů.

Martina Nosek


24. 5. 2024: Škola v přírodě Jiřetín

Od 6. 5. do 10. 5. umožnilo vedení školy žákům 8. a 9. ročníků zúčastnit se školy v přírodě. Pobyt byl zajištěn v rekreačním středisku Netopýr v Jiřetíně pod Jedlovou. V pondělí jsme vyráželi brzy ráno. Když jsme přijeli na místo, vedoucí nám představili program a vysvětlili, jak celý pobyt bude probíhat. Po obědě a poledním klidu jsme s vedoucími šli do centra Jiřetína, prošli křížovou cestu a po návratu do tábora jsme hráli různé hry. Večer nás čekala diskotéka. V úterý dopoledne jsme se vydali na hrad Tolštejn, odkud byl krásný výhled do okolí. Odpoledne jsme hráli s vedoucími týmovou hru, ve které vyhrály třídy 8.B a 8.C. Ve středu nás paní učitelky vytáhly na procházku ke starému mlýnu Světlík, který je jedním z největších dochovaných větrných mlýnů v České republice. Po cestě jsme si také prohlédli zmiji, která se probudila ze zimního spánku. Odpoledne jsme hráli vědomostní hru, ve které zvítězily třídy 8.A a 9.A. Večer si pro nás vedoucí připravili falešný požární alarm a bojovku. Ve čtvrtek jsme šli na krátkou procházku do okolí. Odpoledne jsme opět hráli týmovou hru, tentokrát vybíjenou, a vyhrály třídy 9.B a 9.C. Večer nás čekala diskotéka a poté poslední noc. V pátek jsme už jen uklízeli a užívali si na hřišti poslední den. Po obědě se s námi vedoucí rozloučili a my čekali na autobus. Kolem půl páté jsme dorazili domů. Celý pobyt jsme si moc užili a děkujeme třídním učitelkám a vedoucím za skvělý pobyt.

Karin Salzmannová, 8. A


17. 5. 2024: Pohár rozhlasu

V pátek 10. května se v Lovosicích konal atletický víceboj družstev Pohár rozhlasu. Z naší školy se účastnilo dohromady sedmnáct žáků a žákyň z 6. a 7. ročníků. V jednotlivých disciplínách dosáhli nejlepších individuálních výkonů tito žáci:

 • ve sprintu na 60 m: Matěj Adam 3. místo, Eliška Nováková 3. místo;
 • hod kriketovým míčkem: Karel Enčev 3. místo, Matyáš Raiman 4. místo, Jakub Suchý 8. místo;
 • štafeta 4x60 m ve složení: Maruška Durčeková, Tereza Dolejší, Adéla Koubová a Eliška Nováková ve svém rozběhu doběhly 1., celkově pak získaly 4. místo;
 • skok vysoký: Dalibor Vanča 5. místo, Marek Třešňák 6. místo, Marie Hlaváčková 7. místo Svůj osobní rekord zde také zdolala Tereza Dolejší;
 • běh na 600 m: Bára Doležalová – celkové 8. místo.

I ostatní naši atleti významně přispěli svými body do celkového pořadí, neboť se jedná o soutěž družstev. Mimo zmíněné závodníky nás reprezentovali ještě tito žáci: Marcel Hašek, Tereza Holčuková, Karolína Hodná, Daniel Hodek, Štěpán Sváda. Tým dívek se v konkurenci sedmnácti zúčastněných škol umístil na krásném 6. místě, chlapci pak na místě osmém. Vzhledem k tomu, že většina účastníků se atletikou aktivně nezabývá, máme z jejich výsledku velkou radost! Gratulujeme a doufáme, že účast na této akci pro ně bude motivací k dalšímu zapojení do atletického sportu.

Bc. Anna Podzemská


16. 5. 2024: 16. ročník festivalu Cantate Budweis

Ve dnech 10. a 11. května 2024 se Roudnický dětský sbor zúčastnil 19. ročníku pěveckého festivalu Cantate Budweis v Českých Budějovicích a Českém Krumlově. Členové sboru se shromáždili před ZŠ a MŠ Školní. Následovala krátké zkouška ve škole. V 10 hodin vyrazili do Českých Budějovic. Hned po příjezdu jsme se vydali na prohlídku Černé věže a procházku centrem města. Potom jsme se ubytovali v ubytovně U nádraží a šli na večeři. Po večeři jsme jeli do kostela Církve českobratrské husitské, v němž se odehrával první festivalový koncert. Vystoupili jsme zde s dvěma sbory z Německa a jedním sborem ze Slovenska. V sobotu časně ráno hned po snídani jsme vyjeli do Českého Krumlova na druhou část festivalu. Ta se odehrávala v Městském divadle. Společně s námi vystoupilo dalších sedm sborů. Závěrečný koncert zakončili všichni zúčastnění zpěváci společným zpěvem skladby Adama Václava Michny "Nebeští kavalérové". Po koncertě následovala prohlídka města, oběd a krátký rozchod ve skupinkách k individuálním návštěvám vybraných míst. Po 17. hodině jsme vyrazili k domovu. Roudnice nás přivítala krátce před devátou večer. Na festivalu panovala velmi přátelská atmosféra, komunikovali jsme se zpěváky sborů z Německa i Slovenské republiky. Jeden z nejhezčích pocitů jsme zažili při výše zmiňovaném společném zpěvu závěrečné skladby festivalu. Roudnický dětský sbor si celý pobyt moc užil. S finančním přispěním Města Roudnice nad Labem tak mohl reprezentovat schopnosti malých zpěváků na mezinárodním pěveckém setkání.

Veronika Šusterová a sbormistři Zuzana a Jiří Zrzavých


16. 5. 2024: Atletický trojboj

V pátek 10. května 2024 se konal na roudnickém stadionu atletický trojboj. Z naší školy se zúčastnilo dvacet dětí od prvního do pátého ročníku. Z každého ročníku byly vybrány čtyři děti. Soutěžily ve skoku do dálky, v běhu na 50 m a v hodu. Naše děti byly úspěšné. Za první třídu vybojoval první místo Erkhes Bilegsaikhan, druhé místo získala Anežka Bartošová a třetí místo Tereza Pavelková. Za třetí třídu se na prvním místě umístil Tomáš Klíma a na třetím místě Patrik Jindrák. Za čtvrtý ročník skončila Adéla Husáková na prvním místě a David Klíma na třetím místě. Poslední pátý ročník byl také úspěšný a druhé místo vybojoval Lukáš Pavelka. Děti si den moc užily a těší se na příští závod.

Jana Beranová


14. 5. 2024: Okresní kolo McDonald's Cupu

Dne 9. a 10. května 2024 se konalo okresní kolo McDonald's Cupu, kde se naši žáci 1. stupně v kategorii B 1, 2 a 3. tříd umístili na skvělém 2. místě. Žáci 4. a 5. tříd vybojovali zlato a postupují do krajského kola. Tento turnaj se bude hrát v Teplicích dne 20. května. Chlapcům náleží mnohonásobný dík za jejich nasazení v těchto turnajích a veliká gratulace za dosažení cenných trofejí.

Michaela Carbochová


14. 5. 2024: Volná pracovní místa

Od 1. 9. 2024 přijmeme učitele (učitelku) na I. stupeň ZŠ na plný úvazek a vychovatele (vychovatelku) do školní družiny na poloviční úvazek. Více informací zde.

PaedDr. Zuzana Zrzavá, ředitelka školy


13. 5. 2024: Naučná výprava 1. C

Ve čtvrtek 9. května se děti z 1. C vydaly zažít dobrodružství i zábavu na svůj první pěší školní výlet. Čekal na ně den plný her, zábavy i učení v duchu poznávání a bádání. Samotná pěší cesta byla pro děti zážitkem. V cíli všem bylo odměnou setkání s domácími zvířátky a malé občerstvení. Příjemně unavené a plné zážitků nás pak čekala už jen cesta do školy linkovým autobusem. Dle slov dětí se nám výlet vydařil, už se těšíme na další společné dobrodružství.

Jindra Dvorská a Hana Berounská


7. 5. 2024: Vyhodnocení soutěže Jak se žilo ve středověku

V knihovně Ervína Špindlera proběhlo vyhodnocení této soutěže. Měli jsme své zástupce v několika sekcích. V literární soutěži se na 2. místě svou prací žáků druhého stupně umístila Anežka Jandová z 8. B. Ve výtvarné soutěži za starší kategorii prvního stupně na 3. místě zabodovala Anna Horáková ze 4. A, v kategorii mladších žáků druhého stupně na 3. místě skončila Eliška Vančová z 6. B a v kategorii starších žáků opět na 3. místě Daniel Denysko z 9. A. Recitace mladší kategorie prvního stupně byla zcela v našem obsazení. 3. místo Richard Špic z 2. A, 2. místo Max Novák z 2. C, zvítězila Terezie Doležalová z 2. C. V recitaci starší kategorie prvního stupně zvítězila Barbora Altmanová ze 4. A. Recitátoři Anastasija Kulivar, Marie Durčeková, Dalibor Vanča, Jakub Havránek a Filip Krahulík získali zvláštní cenu poroty za kolektivní recitaci žáků druhého stupně. Poděkování patří všem vyučujícím, kteří se podíleli na přípravě a organizaci této soutěže nejen na škole, ale i pomocí při hodnocení v knihovně E. Špindlera – Mileně Hoření, Michaele Řehákové, Anně Kalousové, Lence Krajníkové, Janě-Elišce Hrabánkové, Janě Bradáčové, Daně Houžkové.

PaedDr. Zuzana Zrzavá


7. 5. 2024: McDonald's Cup

Dne 26. dubna se žáci prvního stupně zúčastnili turnaje McDonald's Cup. Naši žáci se zapojili do soutěže rozdělení do dvou kategorií. Soutěžili jak v kategorii mladších žáků (1., 2. a 3. třída), tak i v kategorii starších žáků (4. a 5. třída). Oba týmy našich žáků dosáhly skvělého druhého místa v rámci svých kategorií, což je vynikající výsledek, a oběma týmům moc blahopřejeme.

Bc. Michal Brádka


7. 5. 2024: Páťáci na Pražském hradě

Žáci pátých ročníků vyjeli na Pražský hrad, aby oprášili znalosti z českých dějin. Celou prohlídkou je provázeli průvodci z agentury Výuka jinak. Cílem celého dopoledne byly památky Pražského hradu, všech tří nádvoří a interiéry: katedrály svatého Víta s hroby českých králů a svatých, Starého královského paláce s Vladislavským sálem, Baziliky svatého Jiří s hrobem svaté Ludmily a Zlatou uličkou s domky řemeslníků, hradbami, Bílou věží a Daliborkou. Během prohlídky se žáci seznámili s historií, architekturou, známými architekty a především panovníky, kteří se zasloužili o rozvoj Pražského hradu (kníže Bořivoj, svatý Václav, kníže Spytihněv, Jan Lucemburský, Karel IV. a další). Počasí nám přálo, tak se k prohlídce historických památek přidala procházka na Kampu k známým žižkovským miminům se zmutovaným obličejem od výtvarníka Davida Černého. Odměnou za ušlapané kilometry byla zmrzlina nebo sladký trdelník. Cestou k autobusu jsme prošli Valdštejnskou zahradou, která je součástí sídla Senátu Parlamentu České republiky. Celé dopoledne se vydařilo a žáci si domů přivezli spoustu zajímavých vzpomínek.

Mgr. Jitka Liscová a Mgr. Ivana Nováková


3. 5. 2024: Výsledky zápisu do 1. tříd a přípravné třídy

Rozhodnutí o přijetí je možno si vyzvednout na vrátnici školy od 3. května do 24. června 2024 v době od 8:15 do 15:30 hodin.

Mgr. David Mikoláš, zástupce ředitelky školy


3. 5. 2024: Projektový Den Země

V pondělí 22. 4. se naše škola zúčastnila projektové výuky s ekologickým zaměřením. Pro nevlídné počasí se bohužel nemohly všechny plány uskutečnit venku. Celkové vyznění akce mělo vzdát hold naší planetě. Žáky seznámit s přírodou, vést je k jejímu poznání, pochopení a naučit je, čeho si mají vážit. Nejmladší ročníky poznávaly zvířata a rostliny, větší si pak připomněly lidský vliv na přírodu i na kulturní stopy našich předků ve městských památkách. Další různorodé činnosti tvořili třídní učitelé sami či ve vzájemné spolupráci. Opět se navíc osvědčil model spolupráce větší děti - menší děti. Postupně tak měřily kyselost a zásaditost vodních zdrojů a půdy, sopečnou činnost, rozeznávání uhlíkové stopy. V jednom případě došlo dokonce k pokusu o sestavení domácí čističky vod. Vzhledem k regionu, v němž se nacházíme, nemohlo nedojít na zemědělství. Výkladové poznávací procházky umožnily seznámení s historií zemědělství na Podřipsku v praxi, činnost teoretická pak prohloubila znalosti o pěstování chmele a vinné révy. Ovocnářství představovaly Koňasovy sady a rekreaci zahrádky na Slavíně. Tento způsob nenásilné výuky opět slavil úspěch, žáci i učitelé odcházeli spokojení. Děti navíc pochopily, že přírodu je třeba rozumně chránit a rozhodně ji zbytečně nezatěžovat.

Mgr. Jiří Kozák


3. 5. 2024: Čarodějnice v mateřské škole

V úterý 30. dubna se naše mateřská škola proměnila ve svět kouzel a fantazie, když uspořádala nezapomenutelné čarodějnické odpoledne pro děti a jejich rodiče. Tato akce probíhala již od ranního příchodu dětí, kdy byl pro děti připraven pestrý dopolední program v podobě her, soutěží a tance. A to vše samozřejmě v čarodějnických kostýmech. Odpoledne se zase děti společně s rodiči vydali na dobrodružnou stezku naší zahradou, na které hledali a plnili připravené úkoly. Po jejich úspěšném splnění děti obdržely slanou odměnu a diplom. Poté následoval čarodějný tanec kolem zapáleného ohně a samozřejmě nesmělo chybět ani tradiční opékání špekáčků. Počasí nám přálo, o zábavu nebyla nouze, a tak se celá akce protáhla až do večerních hodin.

Nikola Jirásková


29. 4. 2024: Květy pod mikroskopem

Říká se, že nejlépe se člověk naučí to, co si sám osahá. My jsme se se žáky 6. B rozhodli, že se podíváme na zoubek květům tulipánů zahradních a jabloní okrasných. A co jsme viděli, nás uchvátilo. Děti si nejprve prohlédly květy pouhým okem a pomocí lupy. To bylo sice hezké, ale nijak zvláštní. Úžas nastal až ve chvíli, kdy do ruky vzaly skalpel a poprvé v životě si zkusily pitvu. Rostlinky se pod jejich rukou změnily v laboratorní vzorky. Na úkor zničené krásy jsme společně objevili nový rozměr pohledu na svět. Pod mikroskopem se nám rozkryl očím běžně skrytý svět, obrazy jako z jiného vesmíru. Děti byly nadšené a já jejich nadšení sdílela, když jsem viděla, jakou radost jim toto objevování přináší.

Mgr. Klára Pávlová


29. 4. 2024: Byliny ve 3. A

V rámci prvouky, výtvarné výchovy a pracovních činností proběhl ve třídě 3. A třídní projekt Byliny. Aktivity začaly v parku Josefa Hory, kde byla připravena Jarní poznávačka místní akční skupinou MAP. Stezka za poznáním bylin se skládala z úkolů a pracovního listu. Děti tuto část plnily ve skupinkách, ve škole svou práci společně zhodnotily a pustily se do dalších úkolů již každý sám za sebe. Ztvárnit rostlinu se všemi jejími částmi nebyl úkol těžký, zato zasít semínka do květníku bylo pro většinu dětí premiérou. Aby si svou rostlinu poznaly, měly za úkol vymyslet speciální jméno.

Mgr. Andrea Hendrichová a Mgr. Simona Hájková


25. 4. 2024: Stezka za poznáním bylin

Dnes se žáci naší školy vydali na nezapomenutelnou vycházku na poznávací stezku, kde byly hlavními hvězdami-bylinky. Tato exkurze byla nejen zábavná, ale také vzdělávací, přičemž děti měly možnost poznat a prozkoumat různé byliny. Po příchodu na stezku se žáci rozdělili do skupinek a začali prozkoumávat rozmanitost bylinek. Na některých stanovištích hádali jména bylin v básničkách a na dalších se věnovali různým aktivitám, které je vedly k pochopení charakteristiky jednotlivých druhů bylin. Na některých stanovištích mohly děti postupovat podle instrukcí, které jim umožňovaly identifikovat bylinky pouze pomocí čichu, zatímco na jiných mohli zkoumat jejich povrchy a textury hmatem. Bylo to jako cesta do tajemné zahrady plné vůní a dotyků. Tato aktivita nejen rozvíjela smyslové vnímání dětí, ale také je učila o přírodě a využití bylinek v každodenním životě. Děti se dozvěděly o léčivých vlastnostech různých bylin a o tom, jak je lze použít například při vaření či péči o zdraví. I přes chladné počasí nás však hřál paprsek sluníčka, který dodával naší výpravě úžasnou atmosféru a dodával energii naší zvědavosti. Tato půvabná stezka byla připravena skupinou MAP Roudnicko, za což jsme jim velmi vděční.

Mgr. Martina Ševčíková


25. 4. 2024: Canisterapie v 2. B

Dnes dopoledne se do naší školy přišly podívat cvičitelky se svými psy, a děti byly nadšené z úžasné ukázky práce s těmito chlupatými terapeuty. Cvičitelky, které se specializují na canisterapii, předvedly dětem, jak psi mohou být skvělými společníky a jak mohou pomoci lidem. Děti byly fascinovány tím, jak se psi dokážou učit různým trikům a jak jsou empatické vůči lidem. "Bylo úžasné vidět, jak se psi chovají, když pomáhají ostatním lidem. Moc se mi líbilo, jak nás cvičitelky učily, jak se o psy starat a jak s nimi správně zacházet," řekla jedna z žákyň po ukázce. Canisterapie je skvělý způsob, jak propojit zvířata s lidmi a přinášet radost a léčbu do životů těch, kteří ji potřebují. Tato ukázka jistě inspirovala mnoho našich žáků a dala jim nový pohled na vztah mezi člověkem a psem.

Mgr. Martina Ševčíková


24. 4. 2024: Den Země ve 2. A

22. 4. 2024 proběhl ve 2. A v rámci Dne Země projekt o bobru evropském. Počasí nepřálo původnímu tvoření u Labe, proto jsme zvolili teplejší variantu v naší třídě. Po zhlédnutí prezentace jsme plnili praktické úkoly na pracovní list. Museli jsme se např. poprat s představou, jak velký je 1 mm2. To jsme zvládli tím, že jsme otiskli konec zápalky na papír. Z takového kousku totiž bobrovi vyrůstá 300 chlupů. Projekt měl čtyři části. Biologickou, kde jsme si bobra představili. Sociálně kulturní část, kde jsme sledovali přeměnu divoké krajiny v krajinu kulturní v oblasti Roudnice nad Labem. Historickou, kdy rozvojem průmyslu a rozvojem socialistického zemědělství docházelo k ničení přírody. V přední řadě se jednalo o znečistění toku Labe, ale také o tvoření lánů a zavádění meliorací, které vedlo k odvodnění půdy. Od 60. let minulého století byl bobr následky těchto změn v krajině vyhuben. V poslední ekologické části jsme oslavovali návrat bobra do polabské přírody. Setkali jsme se s pojmy mokřady, globální oteplování a vysychání krajiny. Na závěr v malé anketě žáci zvažovali, zda bobr krajině více škodí nebo pomáhá. Druhá otázka patřila jeho ochraně, zda má dále zůstat zákonem chráněný. Jen dva žáci zvolili variantu, že bobr škodí. Všichni se pak shodli, že bobr má dále zůstat zákonem chráněným živočichem. Děkujeme za asistenci panu učiteli Kozákovi.

Mgr. Dana Houžková


23. 4. 2024: Den Země ve školní družině

Naše planeta 22. dubna slavila svátek. Děti ze školní družiny na tento den nezapomněly. Planetě Zemi věnovaly děti jeden celý dubnový týden. Besedovaly, tvořily, malovaly, poznávaly. Týden jsme společně zakončili sledováním příběhu Byla jednou jedna planeta – Naše Země. Všichni můžeme pro naši planetu něco udělat, aby byla čistá a dobře se nám tady žilo.

Jindra Dvorská a kolektiv


22. 4. 2024: Krajské kolo Soutěže v programování

Dne 18. 4. 2024 proběhlo krajské kolo Soutěže v programování pro žáky základních a středních škol, které hostila Střední průmyslová škola Ústí nad Labem. Naše škola měla zastoupení v obou soutěžních kategoriích. V kategorii programování mikrořadičů, která byla společná i pro studenty středních škol, si nejlépe vedl náš žák Jiří Fáry z 8. C, který předvedl mimořádný výkon a nezalekl se středoškolské úlohy, a tak mezi žáky základních škol skončil první a mohl své dovednosti porovnávat i se středoškoláky. V kategorii Programovací jazyky mládež nám rovněž velkou radost udělala Klára Brzobohatá z 9. B, která ji suverénně vyhrála s velkým bodovým náskokem, ten nebývá obvyklý a má tak naději, že postoupí do národního kola. Tři těžké úlohy ze čtyřech během čtyř hodin zcela vyřešila a stanovila také nový rekord naší školy, kdy naším zatím nejlepším umístěním bylo druhé místo Filipa Skleničky.

Bc. František Ševčík


19. 4. 2024: Matematika hrou - římské číslice

Zjistili jsme, že římské číslice můžeme zapsat čísly v desítkové soustavě pomocí arabských číslic. Z počátku jsme se zápisu čísla v nepoziční soustavě báli, ale přišli jsme tomu na kloub. Vyrobili jsme si domino, stavěli jsme příklady z velkých sirek a nakonec jsme si vše procvičili hrou Práskni krtka.

Jana Diviáková


16. 4. 2024: Zápis do mateřské školy

Zápis do mateřské školy proběhne v pondělí 6. května a v úterý 7. května 2024. Více informací zde.

Mgr. David Mikoláš, zástupce ředitelky školy


12. 4. 2024: Oznámení termínu zveřejnění výsledků zápisu do prvních tříd a přípravné třídy

Výsledky zápisu do prvních tříd a přípravné třídy budou zveřejněny v pátek 3. května 2024.

Mgr. David Mikoláš, zástupce ředitelky školy


12. 4. 2024: Preventivní program divadla VeTři

Ve středu 10. 4. 2024 proběhl pro 4. a 5. ročníky preventivní program divadla Vetři na téma závislosti. Ukázalo se, že toto téma není žákům neznámé a že mají již nějaké zkušenosti a znalosti. Dále se hovořilo o tom, jak závislosti na drogách, nikotinu a alkoholu škodí lidskému organismu. Celý program byl jistě přínosem, protože prevence na takové téma není nikdy dost.

Mgr. Ivana Nováková


10. 4. 2024: Ukázka dravců

Ve čtvrtek 4. dubna jsme absolvovali výukový program od společnosti ZAYFERUS. Otevřeli nám dveře do fascinujícího světa dravých ptáků a jejich krásného letu. Děti byly nadšené, když mohly vidět supy, sokoly a další dravce v jejich přirozeném prostředí, jak loví to, co by lovili ve volné přírodě. Pro některé žáky to bylo poprvé, kdy měli možnost tak blízko spatřit tato majestátní stvoření. Tento environmentální program obohatil naše znalosti o životě dravých ptáků, ale také nám poskytl cenné ponaučení o ochraně přírody a ekologii. Děti byly aktivně zapojeny do soutěží a měly možnost si dravce zblízka prohlédnout, dokonce je i držet na ruce, což byl pro ně nezapomenutelný zážitek. Celkově lze říci, že výukový program představuje jedinečný způsob, jak propojit vzdělávání se skutečnými zážitky v přírodě. Jsme rádi za tuto inspirativní zkušenost a těšíme se na další případnou spolupráci.

Mgr. Vlastimil Purchart


10. 4. 2024: Štefánikovo divadlo

Dne 8. dubna jsme se s dětmi z mateřské školy a přípravné třídy vydali na nezapomenutelnou výpravu do Štefánikovy hvězdárny. Během sledování naučné pohádky O kouzelné pastelce si malí badatelé prohloubili své znalosti o vesmíru. Poté měly děti možnost pozorovat okolí tím největším dalekohledem, který je umístěn pod kopulí. Výlet do Štefánikovy hvězdárny se stal nejen místem zábavy, ale také inspirací pro budoucí vědecké hvězdy.

Nikola Jirásková


4. 4. 2024: Velikonoční čas v 1. C

Ve středu 27. března si školní parlament připravil pro děti prvního stupně velikonoční stezku, kde měly různá zastavení se zadanými úkoly. Pak se žáci ve třídě naladili na velikonoční pohodu povídáním o tradicích, zvyklostech svátků jara a výrobou velikonočních kraslic. Užili jsme si společně krásné dopoledne.

Jindra Dvorská a Hana Berounská


4. 4. 2024: Velikonoce

V týdnu před velikonočními prázdninami jsme si zpříjemnili čas živou jarní výzdobou, kterou jsme umístili ve vestibulu před ředitelnou naší školy. Výzdobu měli za úkol připravit členové školního parlamentu. Třídy se mohly dobrovolně podílet na výzdobě smrku, který roste u vchodu do školky. Zájem byl veliký, každá třída si vyrobila svou krásnou kraslici, která pak byla zavěšena na tento strom. Pro přípravnou třídu a první až čtvrtý ročník členové parlamentu zorganizovali naučnou velikonoční stezku, kterou netradičně pojmenovali Egg hunt. Na konci této stezky totiž musela každá třída najít svůj označený balíček s překvapením. I když některé otázky byly záludné, dětem se je vždy podařilo vyluštit a najít správné odpovědi. Také se dozvěděli něco zajímavého a nového o svátcích jara.

Ing. Jitka Kordačová


 2. 4. 2024: Zdobení velikonočních kraslic

V rámci výtvarné výchovy se žáci 6. B, 7. B a 8. A pustili do tradičního zdobení velikonočních kraslic pomocí vosku. I když se může zdát zdobení jako hračka, vyžaduje technika pevnou ruku a trpělivost. Práce s voskem není úplně jednoduchá. Od prvních tahů žáci museli plánovat své vzory. Nakonec byli všichni překvapeni, jak hezky kraslice vypadají, a odnesli si je domů.

Mgr. Anna Kalousová a Mgr. Klára Pávlová


27. 3. 2024: Primární prevence

Prevence pro 1.-3. třídy navázala na téma Bezpečně do škol, které bylo probíráno v prvním pololetí a zaměřovalo se na bezpečnou cestu do školy. Tento cyklus se tentokrát soustředil na to, jak se správně zachovat v případě výskytu rizikového chování a šikany ve školním prostředí. U pátých tříd se pan Fiala zaměřil na kyberšikanu. Jaké jsou možné situace, důvody, proč se problém z reálného světa přesune do světa virtuálního. Proč k takovým situacím dochází, jak jim předcházet a jak se zachovat v případě útoku na mou osobu, nejbližší členy rodiny, kamarády. Tím, že používáme mobilní telefony, tablety, je bohužel problém kyberšikany součástí každodenního života. Věříme, že si naši páťáci při používání sociálních sítí po dnešním setkání s panem lektorem uvědomí, jak se správně v kyberprostoru chovat a neohrozit svou osobu nebo okolí. Děkujeme MěÚ v Roudnici nad Labem za finanční pokrytí důležité primární prevence pro naše žáky.

Mgr. Vlastimil Purchart


27. 3. 2024: Ponožkový den

Světový den Downova syndromu

21. březen a 21. chromozom mají spojitost prostřednictvím Světového dne Downova syndromu, který se každoročně slaví právě v tento den. Toto datum není náhodné, jelikož Downův syndrom je způsoben genetickou anomálií na 21. chromozomu. Symbolizuje ho párování barevných a různorodých párů ponožek, které připomínají tvar tohoto chromozomu. Pokud jsou ponožky pruhované, odkazují i na chromozomální strukturu. Opět jsme se rozhodli podpořit tento den a naše školní chodby, třídy a lavice byly plné ponožek různých barev, vzorů a obrázků. Děkujeme všem, kdo se zapojili a dokázali vidět krásu v odlišnosti.

Mgr. Vlastimil Purchart


27. 3. 2024: Návštěva v 1. C

V úterý 26. března proběhl v naší škole Den otevřených dveří. K nám do první třídy zavítala milá návštěva předškoláků z Mateřské školy Sluníčko. Předškoláci se společně s paní učitelkou přišli podívat, co všechno jsme se ve škole naučili. A že toho nebylo málo. Prvňáčci jim ukázali různé aktivity, hry, kterými si zpříjemňují učení, jak v matematice, tak i v českém jazyce. Všichni jsme si příjemné dopoledne moc užili, předškoláci si za odměnu odnesli námi vyrobené včelky se zadanými úkoly.

Jindra Dvorská a Hana Berounská


27. 3. 2024: Bedřich Smetana - 200

V rámci významného jubilea - 200 let od narození slavného českého skladatele Bedřicha Smetany - se naše škola rozhodla uspořádat projekt, který spojil hudební i výtvarnou výchovu a informatiku. Byl projevem multidisciplinárního přístupu ke vzdělávání. Pod vedením paní učitelek Kalousové, Krajníkové a Zrzavé se do projektu zapojily bezmála všechny třídy druhého stupně. V hodinách hudební výchovy žáci prozkoumali život a významná díla Bedřicha Smetany. V informatice si rozšiřovali dovednosti vyhledáváním a posuzováním poznatků o odrazu doby v dílech. Hlouběji tak pochopili životní osudy skladatele a realitu zakomponovanou v jeho tvorbě. Ve výtvarné výchově se žáci zaměřili na romantické zobrazení života v českých zemích. Pomocí různých výtvarných technik pak vytvářeli portréty Bedřicha Smetany. Vznikly krásné výtvory. Všechny tyto aktivity se propojily. Žáci vizualizovali své poznatky prostřednictvím myšlenkových map. Prokázali analyticko-syntetické schopnosti a dovednosti při zpracování zadaného tématu. Výsledkem jsou prezentace umístěné na chodbách. Projekt zprostředkoval žákům komplexní pohled na Smetanovo dílo a jeho éru.

Mgr. Anna Kalousová


27. 3. 2024: Roudnický dětský sbor zahajoval 12. výstavu kraslic v Libotenicích

V sobotu dopoledne po přivítání všech přítomných starostkou obce Libotenice paní ing. Ladou Rejškovou zahajovalo hlavní oddělení Roudnického dětského sboru svým vystoupením 12. ročník výstavy kraslic. Tato výstava se koná vždy jednou za dva roky a představuje nejen různé druhy kraslic, ale i techniky jejich vyrábění. Vedle návštěvníků z obce samé si výstavu i náš zpěv poslechli významní hosté. Přítomen byl senátor Mgr. Ladislav Chlupáč a poslanec ing. Petr Liška. Vystoupení dětí bylo velmi chváleno.

Článek v Litoměřickém deníku

PaedDr. Zuzana Zrzavá


25. 3. 2024: Velikonoce - projekt 5. B

Žáci 5. B si zpříjemnili čekání na jaro projektovým vyučováním na téma Velikonoce. Nejprve navštívili velikonoční výstavu v městské knihovně, kde byla spousta zajímavých ručně zhotovených výrobků s velikonoční tematikou. Také si mohli prohlédnout vystavené malované kraslice. Návštěva výstavy žáky motivovala k vlastním pracím, kterými vyzdobili nástěnky. Celý projekt dokončili vytvořením prezentace z vlastních prací, ve kterých popisovali veškeré dění kolem Velikonoc – svátků jara.

Ivana Nováková a Michaela Carbochová


25. 3. 2024: Environmentální výchova ve školní družině

Ve školní družině se věnujeme také budování vztahu k životnímu prostředí a využíváme přírodu jako zdroj poznání. Environmentální výchova umožňuje žákům získávat zkušenosti z přírody a uvědomit si její hodnoty. Děti prvního stupně se ve školní družině zabývají přírodou tematicky podle ročního období. V podzimním a zimním bloku jsme se zaměřili na ptactvo. Vyjmenovali jsme si a ukázali běžné druhy ptáků, které u nás přezimují. Dále jsme si řekli, čím je vhodné ptáčky přikrmovat a které potraviny ptáčkům do krmítek naopak nedávat. Zhlédli jsme krátká poznávací videa. Začátkem jara jsme se zaměřili na jarní květiny. Učíme se jak poznáváním ve třídě, tak i vycházkami do okolí školy, kde hledáme první jarní kvítky. Následně pak pracujeme se zadanými úkoly.

Za kolektiv školní družiny Jindra Dvorská


25. 3. 2024: Křížaly v 1. C

V hodinách českého jazyka se neučíme jen poznávat nová písmenka, číst a psát, ale také si dovedeme vysvětlit význam slova. Při vysvětlování slova křížala nás napadlo, že si je připravíme. Děti si donesly jablíčka, paní učitelka sušičku na ovoce a výroba mohla začít. Prý bez práce nejsou koláče, tak jsme všichni přiložili ruku k dílu. S krájením pomohly paní učitelky, na děti zbylo skládání jablíček do košíků sušičky. Potom už jsme jen čekali na sladkou dobrotu, která byla velkou odměnou za naši práci.

Jindra Dvorská a Hana Berounská


25. 3. 2024: Soutěž v ruském jazyce

Naše škola klade velký důraz na výuku cizího jazyka. Děti se od 1. třídy učí anglicky. Žáci od 8. ročníku se u nás učí další cizí jazyk, mají možnost volby mezi německým a ruským jazykem. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy každoročně pořádá soutěže ve všech cizích jazycích. Také my se účastníme těchto akcí. V letošním roce nás v krajském kole v ruském jazyce reprezentovala Alžběta Fuková, žákyně 9. C, která dosáhla skvělého 2. místa a stala se náhradnicí v ústředním kole soutěže. Gratulujeme Alžbětě ke skvělému výsledku a chceme poděkovat paní učitelce Horákové, která se věnovala Alžbětě a připravovala ji na tuto soutěž.

Mgr. Jitka Vyoralová


22. 3. 2024: Ervín Špindler podruhé

Na podzim 25. 10. 2023 naše škola realizovala celoškolní projekt o životě Ervína Špindlera. Žáci zjistili mnoho informací o této významné roudnické osobnosti. My z IX. B jsme zjistili, že Špindler byl český úředník, starosta, novinář, básník, spisovatel, překladatel, politik a také byl tajemník Okresního úřadu v Roudnici nad Labem. Zasloužil se o rozvoj nejenom města, ale i celého okresu Litoměřice.

K projektu jsme se vrátili na jaře, abychom o osobě Ervína Špindlera natočili medailonky v němčině, angličtině a češtině.

E. Kazimírová, A. Znamenáčková, K. Hrdličková, N. Čonková a V. Straka

Video zpracovali V. Krchňavý, K. Ševčík, J. Čermák a V. Korych


22. 3. 2024: Testování 4. tříd

TIMSS 2023 – testování 4. tříd

Mezinárodní projekt TIMSS (Trends in International Mathematic and Science Study) se zaměřuje na zjišťování úrovně vědomostí a dovedností žáků 4. a 8. ročníků v matematice a v přírodních vědách. Na jaře roku 2023 se žáci 4. ročníků naší školy zúčastnili šetření TIMSS zaměřeného na vědomosti a dovednosti žáků rozvíjené ve školní výuce. Každý žák měl přidělen kód a pod ním vyplňoval elektronicky test, ve kterém byly ve stejné míře zastoupeny úlohy z matematiky a přírodovědy. Výsledky úspěšnosti našich žáků ve srovnání s ostatními školami zapojenými do testování jsou na velmi dobré úrovni. Úspěšnost jednotlivých žáků v obou čtvrtých ročnících jsou navíc rozdělené na chlapce a dívky. Celkový pohled na grafy výsledků z obou testovaných oborů dokládá, že jsou výsledky vyrovnané i přesto, že každá třída své znalosti a dovednosti z matematiky získává jinou metodou a formou výuky. Součástí projektu bylo dotazníkové šetření žáků. Každý žák formou dotazníku podával informace o sobě, škole a názorech na matematiku a přírodovědu. S vyhodnocením dotazníku i celkovým testováním je naše škola spokojená.

Mgr. Ivana Nováková a Mgr. Jitka Liscová


22. 3. 2024: Týden matematiky

14. 3. slavíme mezinárodní den matematiky. Zápis data v anglicky mluvících zemích totiž znamená číslo "pí" π = 3.14

Matematika je všude, tak zní stručné heslo, kterým Mezinárodní matematická unie zastřešuje celosvětové oslavy. Těch se zúčastnila i naše škola. Pro všechny ročníky bylo připraveno sedm stanovišť se zajímavými úlohami. Na vyřešení některých hádanek byly potřeba krychličky či dřívka, na jiné jen papír a chuť přemýšlet. Přálo nám počasí, a tak se některé třídy vydaly řešit úlohy ven. Jiné zůstaly ve třídách. Děkujeme všem, od prvňáčků až po deváťáky, kteří si s námi tyto oslavy užili.

Mgr. Petra Skalová


21. 3. 2024: Salátový bar

Vážení strávníci,

během měsíce dubna bude ve školní jídelně nainstalován samoobslužný bar na čerstvé ovoce a zeleninu, saláty, kompoty, apod.

Dodržujte, prosím, následující pravidla:

 • vybírám s rozvahou;
 • naberu si množství, o kterém vím, že sním, mohu si jít přidat;
 • nechci plýtvat, proto odnáším prázdnou misku;
 • naberu si misku tak, aby nic nepadalo a zbylo na ostatní;
 • chovám se ohleduplně a dbám na hygienu.

Obsah baru je určen k přímé spotřebě ve školní jídelně.

Mgr. David Mikoláš, zástupce ředitelky školy


20. 3. 2024: Velikonoční jarmark v mateřské škole

Letošní Velikonoce budou v naší mateřské škole zářit ještě více díky tradičnímu Velikonočnímu jarmarku, který se koná v prostorách naší MŠ v období 18. až 28. 3. 2024. Jsou zde k dostání výrobky vyrobené společně s dětmi. Nesmí chybět ani lahodné domácí dobroty připravené učitelkami, které zaručeně zpestří Váš velikonoční stůl. Veškerý výdělek z jarmarku je věnován dětem, ať už na výlet, či v létě na zmrzlinu. Tak neváhejte a přijďte. Těšíme se na setkání s Vámi!

Nikola Jirásková


20. 3. 2024: Výlet mateřské školy do herny Méďa Béďa

V pátek 15. března jsme se s našimi malými dobrodruhy vydali na nezapomenutelný výlet do herny Méďa Béďa v Bohušovicích. S úsměvy na tvářích a plni očekávání jsme vyrazili autobusem na cestu plnou zábavy. Už po příjezdu do herny bylo jasné, že to své si najdou i ty nejmenší děti. Míčový bazén, prolézačky, skluzavky, interaktivní herní prvky – to vše naši malí průzkumníci vyzkoušeli. Po hodině a půl běhání a skákání nebylo pochyb, že při zpáteční cestě autobusem některé děti tiše snily o dalších dobrodružstvích, které nás společně čekají.

Nikola Jirásková


18. 3. 2024: Zatoulaná písmenka

Většina dětí se do první třídy těší, chtějí se naučit číst, psát a počítat. Žáčci z 1. B se vydali hledat písmenka do hodin pracovních činností, a to zábavnou formou. Tvarováním plastelíny vznikala barevná písmena, z písmen slabiky a ze slabik jména. Užili jsme si zábavu a rozvinuli svou fantazii i jemnou motoriku.

Mgr. Lucie Krchňavá


12. 3. 2024: Lyžařský kurz

V sobotu 24. února dopoledne jsme vyrazili z Roudnice do penzionu v Jestřabí v Krkonoších. Po příjezdu si všichni vybalili a šli jsme na procházku podél sjezdovky. Večer jsme měli přednášku o nebezpečí v horách. V neděli, pondělí a úterý jsme dopoledne a odpoledne strávili na sjezdovce. Tam jsme se za pomoci našich paní učitelek a pana doktora Navrátila učili lyžovat nebo zdokonalovat své dovednosti v jednotlivých skupinách. Skoro každý večer si připravil jeden tým aktivitu na myšlení, ale i na pohybové zdatnosti. Takovým způsobem jsme si užili pět večerů s každým týmem. Ve středu dopoledne jsme hráli šipkovanou v mlze. Odpoledne jsme jeli autobusem do Jilemnice na plavecký bazén, kde si každý z nás užil dvě hodiny plavání ve vodě, ale i odpočinku v parní kabině. Ve čtvrtek ráno se všichni vydali na celodenní výlet. Nahoře jsme se zastavili v restauraci Štumpovka, kde si někteří dali něco dobrého a odpočinuli si. Pak jsme sešli dolů na chatu. Celkově jsme ušli 22 kilometrů a některé z žáků bolely nožky, ale všichni jsme si to užili. Poslední lyžování se konalo dopoledne v pátek a odpoledne si pro nás připravili učitelé dvě aktivity. První byl slalom a potom jsme se trefovali do terče laserovou malorážkou pro trénink biatlonu. Po dobu poledního klidu se někteří odvážlivci vydali otužovat. Večer jsme si zpestřili diskotékou, která se prodloužila až do půl jedné. Ráno jsme dobalili a už jsme seděli v autobuse na cestě zpátky domů. Tento lyžařský kurz byl pestrý svými novinkami. Doufáme, že příští rok bude stejná možnost vyjet na hory pro opakování skvělých zážitků.

Anastasija Kulivar, 7. C


11. 3. 2024: Výběrové řízení

Vybavení školní kuchyně pro Základní školu a mateřskou školu Roudnice nad Labem, Školní 1803


8. 3. 2024: MS v trenažerovém veslování

Dne 22. února 2024 se konalo v Praze MS v trenažerovém veslování. V zahajovací den proběhla i soutěž škol z celé České republiky. Soutěží se ve čtyřčlenných štafetách. Jde o to, že čtyři členové skupiny se musí co nejrychleji vystřídat po minutě, takže každá skupina vesluje čtyři minuty a vyhrává to družstvo, které navesluje nejvíce metrů. Bylo tam více jak 1500 sportovců a z toho 1300 studentů základních a středních škol. Závodní pole doplnili dospělí ze složek IZS a v závěru vystartovaly i firemní štafety. My z naší školy jsme vyjeli ráno vlakem z Roudnice v 8 hodin. Metrem jsme se dostali k O2 Universum aréně a tam jsme museli projít bezpečnostní kontrolou. Šli jsme přes detektor kovů a kontrolovali nám batohy. Bylo tam hrozně moc lidí a zmatek, ale to se dalo čekat. Před závodem jsme se mohli rozveslovat a koupit si i nějaké jídlo nebo pití. Nejprve startovali kluci z 6. ročníků, těm se moc nedařilo, ale nevadí, na to, že jsme byli poprvé na tak velkých závodech, aspoň jsme si vyzkoušeli, jaké to je. My holky z 6. ročníků jsme byly na 6. místě a chlapci ze sedmiček dokonce na 4. místě z celé České republiky. Dohromady se účastnilo asi 58 škol. Protože oceňování bylo jenom do 3. místa, rozhodli jsme se, že už pojedeme domů. Do Roudnice jsme přijeli okolo 14:45. Na to, že tam bylo tolik lidí, jsme byli se svým výkonem spokojení a je to pro nás nová velká zkušenost, takže super.

Bára Doležalová 6. A


5. 3. 2024: Pravěké umění

S žáky 4. A jsme se přenesli do období pravěkých jeskynních lidí a lovců mamutů. Navázali jsme tak na učivo vlastivědy a vytvořili jsme si podle předloh z jeskynních maleb své vlastní pravěké malby. Můžete posoudit, jak se nám to povedlo.

Mgr. Jana Bradáčová


5. 3. 2024: Výsledky okresního kola soutěže v anglickém jazyce

Dne 28. 2. 2024 proběhlo v Litoměřicích okresní kolo soutěže v anglickém jazyce. Zúčastnilo se jí 47 soutěžících ve dvou věkových kategoriích. Slečna Klára Brzobohatá z 9. B se umístila na 4. místě. Pan Matyáš Tollar ze 7. B se umístil na 16. místě. Gratulujeme našim žákům k výborným výsledkům.

Mgr. Martin Pokorný


1. 3. 2024: Pexeso nás baví i na 2. stupni

Většina sedmáků na lyžáku, novou dějepisnou látku - gotickou kulturu - zatím nemá smysl začínat, nabízí se buď opakovat probranou látku, nebo vymyslet a zrealizovat doplňkové aktivity. Šli jsme druhou cestou. Vzali jsme na sebe roli středověkého architekta a rýsovali jsme vybrané prvky gotických oken. Vyšla nám tzv. mniška a trojlístek. Geometrie v dějepise? Proč ne, jde nám o mezipředmětové souvislosti. Větší úspěch mělo pexeso, jak je vidno na fotografii níže. Žáci sami navrhli jeho zadní část, vymysleli 32 tematických dvojic. Abych také něco dělal, a hlavně z časových důvodů, vybral jsem vhodné obrázky a vše nasázel do editoru dostupném na webových stránkách www.pexeso.net. Jsem přesvědčen, že i toto by žáci jistě zvládli sami. Týden utekl jako voda a my jsme se naučili zase něco nového. Naše pexeso si nesyslíme pro sebe, můžete si ho stáhnout a vytisknout, popřípadě zahrát online.

Mgr. David Mikoláš


1. 3. 2024: Výtvarka jinak

Ve třídě 2. B proběhla hodina výtvarné výchovy trochu jinak. Naučili jsme se základní barvy. K tomu jsme používali mikrotitrační destičku a pipety. Jakmile jsme se naučili používat pipetu, mohli jsme začít experimentovat. Objevovali jsme kouzlo barev. Nakonec jsme vytvořili obrázek. Už se těšíme na další hodinu, kde budeme tvořit obrázky podle předlohy. Chtěla bych tímto také moc poděkovat Elixíru do škol (školení), kde nás vede RNDr. Mgr. Adéla Marschallová Rumlerová, MBA, která nás učitele vždycky nabije, inspiruje a podělí se s námi o pomůcky. Děkujeme za vypůjčení pipetovací sady. Bylo to super.

Mgr. Martina Ševčíková


26. 2. 2024: Zápis do 1. tříd a přípravné třídy

Zápis do 1. tříd a přípravné třídy proběhne ve středu 3. a ve čtvrtek 4. dubna 2024. Více informací zde.

Mgr. David Mikoláš, zástupce ředitelky školy


23. 2. 2024: Masopustní veselí ve školní družině

Rok se s rokem sešel a opět nastalo veselé období masopustu. A tak i my ve školní družině jsme se předposlední únorový týden začali připravovat na maškarní karneval. Nejprve jsme tvořili masky, škrabošky, malovali klauny a vše, co k tomu patří. Naučnou prezentací o masopustu jsme se dozvěděli, kdy toto veselí začíná a končí, nebo že masky v průvodu mají své pořadí. Vyzdobili jsme prostory družiny barevnými balonky a maskami, které jsme po celý týden vyráběli, a když si děti ve středu 21. února přinesly převleky a masky, karnevalový rej mohl začít. Užili jsme si zábavné odpoledne plné soutěží a tance.

Jindra Dvorská a kolektiv školní družiny


23. 2. 2024: Výsledky okresního kola Zeměpisné olympiády

Okresní kolo Zeměpisné olympiády se konalo v Litoměřicích dne 23. 2. 2024. Okresního kola se  zúčastnilo celkem 54 žáků základních škol a víceletých gymnázií. Naši soutěžící byli velmi úspěšní.

 • Pan Matyáš Fibich, 7. B – 3. místo v kategorii 7. tříd a sekund gymnázií, nejúspěšnější soutěžící ze 7. tříd základních škol v okrese Litoměřice.
 • Pan Oldřich Dlab, 6. B – 5. místo v kategorii 6. tříd.
 • Slečna Lucie Lahovská, 9. A – 13. místo v kategorii 8. a 9. tříd.

Všem účastníkům Zeměpisné olympiády gratulujeme k velmi dobrým výsledkům.

Mgr. Martin Pokorný


20. 2. 2024: Setkání s rodiči v mateřské škole

Začátkem února bylo ve školce opravdu rušno, konalo se totiž společné odpoledne s rodiči na téma řemesla. Třída se tak proměnila na několik řemeslných dílniček. Děti se svými rodiči si zahráli na cukráře, kdy si pomocí připravených krémů zdobili muffiny dle své fantazie. U pekaře zase děti pekly své vlastní sušenky. V části pro zedníky si děti převážně s tatínky a dědečky stavěly domy z opravdových cihliček a malty. U šperkaře děti navlékaly pro své maminky a babičky náhrdelníky či náramky z korálků. U stolečku s manikúrou si zase přišly na své holčičky. Paní učitelka jim zkrášlila nehty dle jejich přání. Kdo se chtěl trochu protáhnout, mohl si zahrát na rybáře. Velké poděkování patří tatínkům, kteří se vžili do role truhláře a smontovali nám připravená prkýnka, která budou sloužit pro děti na plotovou stezku. Děkujeme za občerstvení, které jste pro děti připravili, a již se těšíme na další setkání s Vámi.

Nikola Jirásková


5. 2. 2024: Odměna za vysvědčení aneb Ptáci stěhováci

Den po vysvědčení - ve čtvrtek 1. února - si všechny první třídy a přípravka naší školy udělaly pěkný den a navštívily roudnické kino v Kulturním domě Říp. Na naše přání nám připravili a promítli nový kreslený film Ptáci stěhováci, který měl teprve nedávno premiéru. Výsledek předčil naše očekávání. Film byl úžasný a svědčily o tom i reakce dětí, které na konci promítání spontánně tleskaly a byly příběhem nadšené. V poutavém vyprávění o kachní rodince nechybělo napětí, humor a zejména zde byla nenásilně vyzdvižena důležitost rodiny a zdravých vztahů v ní, stejně tak jako potřebnost odvahy, soucitu s druhými, vzájemná pomoc a pochopení, cit pro spravedlnost a samozřejmě jednoznačné vítězství dobra nad zlem. Příběh byl velice poutavě zpracován a poskytl dětem nejen zábavu, ale i mnohá poučení. Hlavním mottem pak byla myšlenka, jak důležité je překročit svůj stín, dokázat vystoupit z komfortní zóny a cestováním se otevřít novým poznáním. Děkujeme paní Beátě Krůpové z organizačního týmu Kulturního domu Říp za přípravu akce pro naše děti a všem, kdo jste film ještě neviděli, jej vřele doporučujeme zhlédnout.

Za všechny zúčastněné

Hana Jeřábková, tř. uč. přípravné třídy


3. 2. 2024: Výsledky školních kol soutěží a olympiád z anglického jazyka, německého jazyka a zeměpisu

Výsledky školního kola soutěže v anglickém jazyce

Ve dnech 11. a 16. 1. 2024 proběhlo školní kolo soutěže v anglickém jazyce. Žáci soutěžili v poslechu, gramatice a mluvení.

Výsledky kategorie 6. a 7. tříd

Soutěže se zúčastnili 3 žáci.

 • 1. místo – Matyáš Tollar, 7. B
 • 2. místo – Jan Soběslavský, 7. C
 • 3. místo – Anastasija Kulivar, 7. C

V okresním kole soutěže bude naši školu dne 28. 2. 2024 reprezentovat pan Matyáš Tollar.

Výsledky kategorie 8. a 9. tříd

Soutěže se zúčastnilo 11 žáků.

 • 1. místo – Klára Brzobohatá, 9. B
 • 2. místo – Alžběta Fuková, 9. C
 • 3. – 4. místo – Barbora Macková, 9. C
 • 3. – 4. místo – Natálie Kyryková, 9. A
 • 5. místo – Filip Hádek, 8. A
 • 6. místo – Anežka Jandová, 8. B
 • 7. místo – Anastasiia Sharha, 8. C
 • 8. místo – Martin Jenčík, 8. C
 • 9. místo – Lukáš Pfleger, 8. B
 • 10. místo – Veronika Rusová, 8. C
 • 11. místo – Petr Bureš, 8. B

V okresním kole soutěže bude naši školu dne 28. 2. 2024 reprezentovat slečna Klára Brzobohatá.

Všem účastníkům soutěže v anglickém jazyce gratulujeme k velmi dobrým výsledkům.


Výsledky školního kola soutěže v německém jazyce

Dne 15. 1. 2023 proběhlo školní kolo soutěže v německém jazyce.

V okresním kole soutěže bude naši školu dne 7. 2. 2024 reprezentovat pan Marek Macháček z 9. B.


Výsledky školního kola Zeměpisné olympiády

Školní kolo Zeměpisné olympiády se konalo dne 8. 1. 2024. Vzhledem k vyrovnaným výsledkům soutěžících se dne 9. 1. 2024 konalo rozřazovací kolo.

Soutěže se zúčastnilo 8 žáků ve třech kategoriích. Náročné zadání pro soutěžící vypracovala Univerzita Karlova v Praze.

Výsledky kategorie 6. tříd

Soutěže se zúčastnil 1 žák.

V okresním kole Zeměpisné olympiády bude naši školu dne 21. 2. 2024 reprezentovat pan Oldřich Dlab ze 6. B.

Výsledky kategorie 7. tříd

Soutěže se zúčastnili 2 žáci.

 • 1. místo – Matyáš Fibich, 7. A
 • 2. místo – Antonín Lžičař, 7. A

V okresním kole Zeměpisné olympiády bude naši školu dne 21. 2. 2024 reprezentovat pan Matyáš Fibich ze 7. A.

Výsledky kategorie 8. a 9. tříd

Soutěže se zúčastnilo 5 žáků.

 • 1. místo – Lucie Lahovská, 9. A
 • 2. místo – Marek Macháček, 9. B
 • 3. místo – Vojtěch Malý. 9. B
 • 4. místo – Mikuláš Grund, 8. C
 • 5. místo – Jan Marek, 9. B

V okresním kole Zeměpisné olympiády bude naši školu dne 21. 2. 2024 reprezentovat slečna Lucie Lahovská z 9. A.

Všem účastníkům Zeměpisné olympiády gratulujeme k velmi dobrým výsledkům.

Mgr. Martin Pokorný


31. 1. 2024: Masopust (projektový den)

Při položení otázky "Co je to masopust?" žáci v 5. B nedokázali odpovědět. Věděli, že se jedná o průvod v maskách, ale proč se slaví, neuměli vysvětlit. Rozhodli jsme se, že si tento pojem společně zkusíme objasnit. Žáci měli za úkol zjistit z internetových zdrojů nebo knih, co to je masopust a proč se slaví. Všichni svědomitě splnili zadaný úkol. Získané informace jsme si přečetli, zhlédli jsme krátká videa a vybarvili omalovánky nejvíce známých masopustních masek jako je hejtman, kobyla, bába s nůší, slaměný atd. Na závěr celého projektu jsme hotové práce vystavili a vyrobili si vlastní karnevalové masky, které doplňují vystavený projekt z celého dopoledního vyučování. Dnes již určitě bude každý umět zodpovědět otázku "Co je to masopust?"

Mgr. Ivana Nováková


26. 1. 2024: T. G. Masaryk (projektový den)

V pátek 19. ledna si měli žáci 5. A přinést do školy jen penál a svůj mobilní telefon. Po rozdělení do skupin obdržela každá skupina papírové bankovky, společně jsme si povídali o osobnostech, které jsou zobrazeny na bankovkách. Každý sdělil o osobnosti to, co ví a zná. Pak každá skupina dostala obálku, ve které našla rozstříhaný obrázek s osobností. Po složení všichni zjistili, že osobností, které bude věnován náš projektový den, je Tomáš Garrique Masaryk. V hodinách vlastivědy jsme probírali jeho zásluhy při vzniku naší první samostatné republiky, které vyvrcholily jeho zvolením prvním prezidentem. Následovaly aktivity spojené s jeho životem. Při první aktivitě každý pracoval samostatně při doplňování i/y ve větách o životě Masaryka, další aktivita ve skupinách pokračovala časovou posloupností z jeho života z doplněných vět, třídění podstatných jmen podle rodu a vzoru. Žáci tento den procvičovali učivo nejen českého jazyka, ale také matematiky. Každý musel vypočítat příklady, výsledek se vždy vztahoval k nějaké události. Po kontrole každá skupina doplnila ke správnému výsledku událost. Pokud si žáci nevěděli rady, mohli použít mobilní telefon. Poslední aktivitou byla práce ve dvojicích, kdy jedna dvojice nachystala pro jinou slovní úlohu s cenami z koloniálu, nebo z krejčovského salónu. Při projektovém dni žáci pracovali jak samostatně, tak i společně, procvičovali čtenářskou a matematickou gramotnost, využívali digitální technologie. Na závěr si skupiny vytvořily plakáty, které si mohou prohlédnout i spolužáci z jiných tříd na chodbě u třídy 5. A.

Mgr. Jitka Liscová


26. 1. 2024: Ledové království

To pravé zimní počasí doprovodilo v naší mateřské škole téma Ledové království. V průběhu týdne přišly velké mrazy, a tak se s dětmi podařilo venku uskutečnit spoustu polytechnických aktivit. Na školní zahradě nám stromek zdobí dětmi vyrobené ledové ozdoby. Povedly se nám také ledové dinosauří kostry, pozorovali jsme ledové krystaly mikroskopem a v neposlední řadě jsme sledovali proces mražení bublin vyfouknutých z bublifuku. A co by to bylo za mrazivý týden bez oblíbené pohádky Ledové Království. Rázem byla naše mateřská škola plná krásných princezen, jako je Elsa, a Olafů, kteří mají rádi vřelá objetí.

Nikola Jirásková


26. 1. 2024: Canisterapie

Do školy opět zavítali naši známí – mopsíci J. Tý a Koudy, corgi Piškota a Maui, irský setr Tessie a jejich majitelky z canisterapeutického sdružení Šimíček. Tentokrát si jejich přízeň užily děti ze třetích tříd. Dozvěděly se spoustu zajímavých informací ohledně péče, pomoci nemocným, zažily psí masáž, mazlení a různé druhy her. U některých dětí pomohli čtyřnozí mazlíčci posunout hranici bázlivosti a také dodat si odvahu. Děkujeme a těšíme se na další shledání.

Mgr. Andrea Hendrichová


12. 1. 2024: Nový rok v mateřské škole

Nový rok jsme v mateřské škole tradičně odstartovali příchodem Tří králů. Děti si osvojily poznatky o této tradici a při dramatizaci pochodu do Betléma se pokusily o kultivovaný zpěv písně My tři králové. Připomněly si, jak je důležité pomáhat druhým prostřednictvím charitativní sbírky. V neposlední řadě jsme si Tři krále vyrobili a ti nám teď zdobí nástěnku.

Nikola Jirásková


31. 12. 2023: 3D vizualizace naší školy

S koncem kalendářního roku s radostí i hrdostí představujeme zcela novou moderní 3D vizualizaci naší školy, která se dle našeho názoru velmi povedla. Za realizaci děkujeme firmě Visible Vision Group, s.r.o.

Mgr. David Mikoláš22. 12. 2023: Předvánoční čas v 1. C

Ve čtvrtek 21. 12. jsme si s dětmi užívali předvánoční čas. Děti se těšily z hraní bez učení, aniž by si uvědomovaly, že jde právě o učení hraním. Vánoční prezentací jsme se vrátili do časů dávných, připomněli si zvyky a tradice až po současnost. Společné rozbalování dárečků vykouzlilo úsměvy na tváři. Naše vánoční putování bylo zakončeno v pátek 22. prosince malým výletem do Dílny lidových tradic v Bechlíně. Prožili jsme dva pěkné dny, zaměřené vedle poznávání a učení i na mezilidské vztahy, které nám umožňují opravdově prožívat vše hezké, co nás v životě potká. Pro ilustraci pracovní atmosféry nabízíme několik fotek. Přejeme všem krásné Vánoce.

Jindra Dvorská a Hana Berounská


22. 12. 2023: Louskáček

V předvánočním čase jsme se s žáky prvního a druhého stupně vypravili vlakem do Ústí nad Labem na baletní představení Louskáček. Letos v prosinci to je 131 let od chvíle, kdy měl roku 1892 premiéru v Rusku. Tato baletní pohádka s hudbou Petra Iljiče Čajkovského je dodnes neodmyslitelně spjata s Vánocemi a adventní atmosférou. I my jsme se domů vraceli s nezapomenutelným zážitkem.

Mgr. Gabriela Purchartová a Mgr. Michaela Řeháková


22. 12. 2023: Vánoční pečení

Prosincové hodiny vaření jsme si zpříjemnili pečením vánočního cukroví. Skupinky žáků z šestého a sedmého ročníku vykrajovaly linecké cukroví, tvarovaly vanilkové rohlíčky, zdobily perníčky a vosí hnízda. Sladká vůně linoucí se z naší školní kuchyňky přilákala všechny kolem k ochutnávce. Krásné Vánoce!

Mgr. Gabriela Purchartová


22. 12. 2023: Zimní tvořivost

Zimní období je skvělou příležitostí k tomu, aby žáci základní školy ukázali svou kreativitu a představivost. V rámci výtvarné výchovy letos žáci 1.- 9. ročníku kreslili obrázky se zimní a vánoční tématikou. Vánoce jsou pro děti obdobím radostí a očekávání. Tato atmosféra se promítla i v jejich výtvorech. Nástěnky s obrázky jsou plné barev i fantazie. Žáci kreslili zimní krajinu, sněhuláky, vánoční hvězdu, perníčky, čerty a Mikuláše, ale i jiné pohádkové bytosti. Zhlédněte v naší fotogalerii. Přejeme Vám krásné prožití Vánoc a do nového roku všechna splněná přání.

Anna Kalousová a Jindra Dvorská


19. 12. 2023: Exkurze do čokoládovny a svíčkárny v Šestajovicích

Kdo by neměl rád čokoládu? Děti z 2. A a 4. A se vydaly čokoládu nejen ochutnat, ale vytvořit si vlastníma rukama i tu svoji. Dozvěděli jsme se, z čeho se čokoláda vyrábí a jaké přísady by měla kvalitní čokoláda obsahovat. Vyzdobili jsme si také vlastní svíčku a prohlédli místní farmu.

Mgr. Jana Bradáčová


19. 12. 2023: Popelka

Příběh o Popelce snad všichni známe. Ve vánočním čase se rádi necháme vtáhnout do kouzelného děje. To se podařilo i žákům ze 4. A, kteří se za Popelkou vydali do divadla v Ústí nad Labem. Baletní představení na hudbu Johanna Strausse mladšího děti zaujalo jak dokonalými baletními figurami a krásnými kostýmy, tak netradičním pohledem do orchestřiště z lóží ve druhém patře.

Mgr. Andrea Hendrichová


19. 12. 2023: Akční Vyšehrad

Ve středu 13. prosince třídy 8. C a 9. A podnikly školní výlet do Prahy. V 8 hodin jsme se sešli na nádraží. Vystoupili jsme v Praze na hlavním nádraží a došli na Václavské náměstí, kde byl hodinový rozchod. Prošli jsme si adventní trhy. Dále nás čekala cesta metrem, kde jsme projeli dvě zastávky a došli na Vyšehrad. U Táborské brány nás čekal pan průvodce, rozdělili jsme se do skupinek a akční Vyšehrad mohl začít. Průvodce nám pokládal otázky z historie, za které jsme sbírali zlaťáky. Potom začala naše úniková hra, při které jsme chodili po Vyšehradě, hledali odpovědi na otázky a viděli zajímavá místa jako rotundu sv. Martina, místo skoku Šemíka s Horymírem a baziliku sv. Petra a Pavla. Nakonec jsme spočítali naše zlaťáky a za odměnu dostali bonbony. Metrem jsme se vrátili na hlavní nádraží a potom jsme spokojeni a plni dojmů vlakem dojeli zpět domů.

Anastasiia Sharha a Alena Hroudová


19. 12. 2023: Vánoční koncert RDS a jeho přípravných oddělení

V sobotním podvečeru rozezněl sál kulturního domu Říp zpěv dětských hlásků z přípravného oddělení Srdíčka – žáci prvních tříd naší školy, přípravného oddělení Sluníčka – spojení žáci ZŠ Jeřábka a ZŠ a MŠ Školní z druhé a třetí třídy a hlavní oddělení Roudnického dětského sboru - žáci z obou výše jmenovaných základních škol ze čtvrtého až devátého ročníku. Pod vedením paní učitelky Lenky Krajníkové a manželů Zrzavých předvedly děti úpravy lidových písní a vánočních zpěvů ze starých kancionálů. Na závěr koncertu 90 dětských zpěváků na jevišti a přítomní v sále společně zazpívali pásmo koled.

PaedDr. Zuzana Zrzavá


19. 12. 2023: Vynikající úspěch ve vědomostní soutěži IT-SLOT

Ve středu 13. 12. 2023 se nejlepší soutěžící z prvního kola, kterého se zúčastnilo 13 952 žáků z 299 škol, sešli v budově Soukromé střední školy výpočetní techniky v Praze na Proseku, aby bojovali ve finálovém kole nejen za sebe, ale i za školu o velmi hodnotné ceny. I v předchozích letech jsme vždy postoupili mezi 50 nejlepších. Do letošního roku bylo naším nejvyšším umístěním 5. místo. Soutěžící přijeli do Prahy z různých částí celé České republiky, mezi ty nejvzdálenější patří např. Nové Město na Moravě, Frýdek-Místek, Karviná nebo Opava. Národní soutěž žáků v informatice vyhrál náš žák Jan Dědič, který navíc první místo získal zcela suverénně a jako jediný dosáhl plného počtu bodů za poloviční čas. Gratulujeme a děkujeme za výbornou reprezentaci školy. Honzův mimořádný úspěch je pro nás velkou vzpruhou. Nedílnou součástí tohoto úspěchu je i pečlivá práce a podpora vyučujících na ZŠ a MŠ Školní.

Bc. František Ševčík


15. 12. 2023: Hledáme nejlepšího mladého chemika

12. prosince na Střední odborné škole technické a zahradnické v Lovosicích proběhlo krajské kolo chemické soutěže, které se velmi rádi účastníme. Ze školního kola postupovali celkem tři žáci Elena Cimrová, Jan Marek a Alžběta Fuková. Po prezenci ústeckých základních škol na žáky čekal písemný test znalostí z oblasti anorganické chemie. Odměnou pro ně bylo přichystané občerstvení, a hlavně zajímavý doprovodný program. Na žáky čekalo několik stanovišť s různými tématy z biochemie, elektrochemie a také laboratoře s pokusy. Spoustu aktivit si mohli sami vyzkoušet. Domů jsme odjížděli s velkým nadšením.

Mgr. Gabriela Purchartová


13. 12. 2023: Ochrana proti silnějšímu jedinci

Žáci pátých ročníků měli preventivní přednášku na téma "Ochrana proti silnějšímu jedinci, či skupině". S touto problematikou je seznámil bývalý policista pan Miroslav Fiala. Vysvětloval, jak je důležité umět se ubránit napadení útočníka. Dětem ukázal použití několika zbraní, které mohou zachránit život při napadení agresivním člověkem. Na otázky dětí odpovídal vlastními zážitky z akcí Policie ČR. Vysvětlil dětem, že veškeré zbraně, které ukázal, jsou nebezpečné a do školy v žádném případě nepatří, protože mohou nejen pomoci, ale také zranit.

Mgr. Ivana Nováková


12. 12. 2023: Ježíšek v knihovně

Jako každý měsíc jsme se vzdělávali v pondělí 11. 12. 2023 v Knihovně Ervína Špindlera. Co nás ale překvapilo – nečekaný Ježíšek, který nám přinesl dárkové poukazy za naše pravidelné návštěvy. Děkujeme slečně Dagmar Takáčové za celoroční naučný program a těšíme se opět v lednu na nová setkávání.

Jana Diviáková a 4. C


11. 12. 2023: Bruslaři z 5. A

Od 4. října do 6. prosince 2023 vyměnili žáci 5. A hodiny tělesné výchovy v tělocvičně za hodiny na zimním stadionu. Na letošní bruslení budeme všichni dlouho vzpomínat, protože jsme měli po celou dobu ledovou plochu jen pro sebe. První hodiny byly pro někoho náročné, bolest nohou z pevných bruslí, bolest z tvrdého pádu na led, strach a nejistota z bruslení. Ale postupně se každý páťák zlepšoval, zdokonaloval svou techniku bruslení a získával větší jistotu. Poslední hodiny byly už plné pohody a radosti z pohybu na ledě. Po naší poslední hodině bruslení vypukla v šatně radost při zmínce, že se chodí bruslit i na 2. stupni. Tak pro kolegy, kteří budou učit tělocvik v budoucí 6. A, sděluji důležitou informaci, letošní žáci 5. A umí bruslit a těší se na další bruslařskou sezonu.

Mgr. Jitka Liscová


11. 12. 2023: Čertoviny ve školní družině

Ve středu 6. prosince 2023 proběhla družinová akce Čertoviny aneb mikulášská nadílka tak trochu jinak. Děti ve školní družině převlečené za čerty a andílky si při ní zatančily, ale musely prokázat i čertovské schopnosti například při skoku do pekla, slalomu s kopytem, nebo při běhu s hříšníkem na zádech. Na závěr si čertíci vyzkoušeli přikládání polen pod pekelný kotel. Prostě v pekle to není vůbec jednoduché. Všichni si krásně zařádili a nakonec dostali čertovské vysvědčení se sladkou odměnou.

Jindra Dvorská a kolektiv


5. 12. 2023: Radovánky na sněhu

K největší radosti dětí konečně napadl sníh a mohly si postavit i skutečného sněhuláka. Tuto sněhovou předvánoční nadílku jsme si se školní družinou náležitě užili. Oblékli jsme si šály, čepice a rukavice a konečně začaly pravé sněhové hrátky. Stavěli jsme sněhuláky, váleli se ve sněhu, koulovali se. Jakou radost si děti se sněhem užily, si můžete prohlédnout ve fotogalerii. Přejeme si, aby sníh vydržel co nejdéle.

Jindra Dvorská


5. 12. 2023: Vystoupení mateřské školy na adventních trzích

Vše začalo již v pátek 1. prosince, kdy se děti vydaly na Karlovo náměstí tradičně ozdobit vánoční stromeček, který roudnickým školkám každoročně připravují pracovníci městských služeb. V neděli 3. prosince se děti z naší mateřské školy zúčastnily programu na adventních trzích, které se konaly na Karlově náměstí u příležitosti rozsvěcení vánočního stromu. Protože to byla 1. adventní neděle, byla celá akce o to slavnostnější. Děti na pódiu hrdě zazpívaly pásmo vánočních písní, které usilovně několik týdnů nacvičovaly. Odměnou pro ně byl bouřlivý potlesk nejen paní učitelek, rodičů a prarodičů, ale také ostatních návštěvníků adventních trhů. Padající vločky sněhu nám dopomohly vytvořit tu pravou předvánoční atmosféru a takto společně strávený čas byl určitě nezapomenutelným zážitkem pro všechny zúčastněné.

Nikola Jirásková


1. 12. 2023: Listopadový dějepis

V listopadu jsme si výuku dějepisu v 6. A a v 6. B obohatili několika aktivitami. Navštívili jsme Podřipské muzeum, kde nás doc. Trefný seznámil s pravěkem na Podřipsku. A protože jsme dorazili ve větším počtu, rozdělili jsme se na dvě skupiny. Zatímco první skupina šla nahoru do muzea na přednášku, druhá skupina se zabývala roudnickým středověkým mostem, jehož některé nalezené stavební prvky jsou k vidění v průjezdu muzejní budovy. Byl připraven i kvíz (proto ty mobily na fotografiích). Asi po necelé půlhodině jsme se vystřídali. Po pravěku přišel na řadu starověk a oblíbený Egypt. Slepovali jsme vystřihovánku pyramid v Gíze, což pro některé žáky znamenalo úplně novou manuální zkušenost. V závěru měsíce jsme se "prostříhali" do Mezopotámie a vyzkoušeli si klínopis.

Mgr. David Mikoláš


1. 12. 2023: Canisterapie

Poznat pejsky tak trochu jinak se povedlo prvním třídám. Ve školní tělocvičně se děti seznámily se třemi druhy psích plemen, která jejich majitelky využívají ke canisterapii – irský setr, mops, corgi. Po složení canisterapeutických zkoušek mohou s pejsky navštěvovat nemocnice, domovy důchodců, dětská a další zařízení. Hodinu s psími terapeuty si děti užily. Na začátku se podle obrázků dozvěděly něco o psí řeči. Po rozdělení do skupinek si u každé psí rasy vyzkoušely různé aktivity. Irský setr Tessie jim dovolil učesat srst, zadovádět si jako při tělocviku. Corgi Maui a Piškota s dětmi prošly slalomovou dráhu a ukázaly, jak umí hledat pamlsky. Dva mopsíci J.Tý a Koudy dětem namasírovali záda a předvedli, jak je možné se díky nim napolohovat. Děkujeme canisterapeutickému sdružení Šimíček.

Mgr. Andrea Hendrichová


22. 11. 2023: Drakiáda ve školní družině

Podzim o sobě dává vědět víc a víc. Od pondělí 13. 11. 2023 jsme si užili draky a dráčky kolem nás. Sílící vítr přímo vybízel k pouštění draků. Také my jsme vyběhli vypustit draky vyrobené ve školní družině. Zažili jsme zábavné chvíle. Vyrobení draci nám také vyzdobili nástěnky družiny a chodby.

Za kolektiv školní družiny Jindra Dvorská


21. 11. 2023: Výstražná stávka

Vážení rodiče,

dovolte nám informovat Vás, proč se naše škola připojí k celodenní výstražné stávce, kterou svolává Českomoravský odborový svaz pracovníků školství na 27. listopad 2023. Této stávky se účastní 67 zaměstnanců naší školy.

Jsme si vědomi složité finanční situace státu. Současná plánovaná úsporná opatření však mohou negativně ovlivnit nejen kvalitu vzdělávání, ale rovněž i samotné fungování škol. V zájmu naší společnosti by mělo být vytvoření nejlepších podmínek pro vzdělávání našich dětí, abychom jim i sobě připravili perspektivní budoucnost.

Důvodem vyhlášení výstražné stávky jsou:

 • Dlouhodobá nejistota a nekoncepční zásahy v oblasti školství.

 • Nedostatek finančních výdajů pro školství, který způsobí pokles hodin výuky (dělení tříd na skupiny, zvyšování počtu žáků ve třídách, omezování volitelných a nepovinných předmětů).

 • Snížení finančních prostředků na asistenta pedagoga ve třídách, kde probíhá společné vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

 • Neřešení finanční situace neučitelských pedagogických profesí – školní psycholog, speciální pedagog.

 • Nesystémové změny, které sníží prostředky na nákup učebnic a pomůcek, vzdělávání pedagogických pracovníků.

 • Vyjádření podpory nepedagogickým pracovníkům, bez nichž nelze zajistit provoz škol a školního stravování. (Tabulkový plat uklízečky je 18 870,- Kč hrubého, tedy 17 000,- Kč čistého příjmu.)

Z výše uvedených důvodů vyplývá, že důvodem stávky nejsou platy učitelů.

Věříme, že chápete a podpoříte naše požadavky. V pondělí 27. listopadu 2023 zůstane naše škola uzavřená.

Zaměstnanci ZŠ a MŠ Roudnice nad Labem


21. 11. 2023: Opět ve finále IT-SLOTu!

V uplynulém týdnu se uskutečnilo první kolo IT-SLOTu, kterého se zúčastnilo 13 952 žáků z 299 škol. Našemu žákovi Janu Dědičovi se povedlo navázat na předchozí pro naši školu velmi úspěšné ročníky a probojoval se do finále. Gratulujeme mu a budeme držet palce v prosincovém pražském finále, do kterého postupuje s 23 body z 25 možných. V prvním kole se v těsném bodovém závěsu za Honzou umístili Jan Bůva a Karel Ševčík. Naše škola se zároveň umístila na 7. místě ve statistice jako škola s nejvyšším průměrným počtem bodů na žáka.

Bc. František Ševčík


21. 11. 2023: Děti, objevujme Prahu!

Protože jsme již velcí čtvrťáci a předmět prvouky nám vystřídala vlastivěda, vydali jsme se prozkoumat Prahu, která je pokladnicí historických památek. Naše dobrodružná cesta začala srazem na roudnickém vlakovém nádraží, kde jsme již čekali nedočkavě v brzkých ranních hodinách na náš rychlík. Měli jsme on-line zarezervované místenky, tudíž jsme se v klidu usadili, vytáhli svačinky a hodinka cesty utekla jako nic. Po příjezdu na hlavní vlakové nádraží v Praze jsme se kochali nově zrekonstruovanou historickou budovou. Počasí nám velice přálo a my jsme radostně vyšli za poznáváním pražských historických míst. Náš program byl velmi nabitý, museli jsme tedy "šlápnout do pedálů" a stihnout, co jsme si naplánovali. První zastávka byla u Jindřišské věže, která je původní zvonicí kostela svatého Jindřicha a svaté Kunhuty, nacházející se v prostoru mezi Jindřišskou ulicí a jihozápadním cípem Senovážného náměstí na Novém Městě. Dosahuje výšky 65,7 metrů a je tak nejvyšší volně stojící zvonicí v Praze. Poté jsme se vydali směr pražský orloj, kde jsou k vidění středověké astronomické hodiny umístěné na jižní straně věže Staroměstské radnice. Stihli jsme to, bylo právě 8:55 a v 9:00 jsme pozorovali s úžasem astronomický ciferník, kde jsou dvě okna, v nichž se pohybují apoštolové. Orloj je dále doplněn sochami po okrajích, bustou anděla mezi okny apoštolů a ozvučeným kohoutem v horní části nad okny. Nemohla chybět také procházka po Karlově mostě, který je nejstarším mostem přes řeku Vltavu. Zkusili jsme si tipnout, kolik Karlův most měří, a daleko jsme od přesnosti nebyli. Náš tip byl 500 m a mezitím naše paní asistentka Jana Beranová zjistila přesnou délku, a to 515,76 m. Trochu nám začalo kručet v bříšku, a tak jsme se rozhodli s velkým jásotem dát si oběd u McDonalds. S plnými bříšky jsme se vydali na naše poslední stanoviště a to bylo v magickém světě optických iluzí! Muzeum fantastických iluzí Pavla Kožíška, kde jsme si navíc ještě pořídili parádní a legrační fotky. Domů jsme přijeli v odpoledních hodinách, příjemně unavení z naší dobrodružné naučné akce. Měli jsme se fanfárově!

Žáci 4. C s třídní učitelkou Janou Diviákovou a asistentkou Janou Beranovou


21. 11. 2023: Legiovlak

Od 4. ročníku se žáci 1. stupně postupně seznamují v hodinách vlastivědy s historií našeho státu a je pro ně těžké představit si, že to tu bylo jiné než dnes. A tak ve dnech, kdy si připomínáme 17. listopad jako Den boje za svobodu a demokracii, žáci 5. A využili možnost vidět a prohlédnout si expozici Legiovlaku, který od 14. listopadu do 19. listopadu stál na roudnickém nádraží. Jedná se o projekt Československé obce legionářské, která si předsevzala vytvořit věrnou repliku legionářského vlaku z období let 1918 - 1920, kdy na Transsibiřské magistrále v Rusku probíhaly válečné operace čs. legií. Žáky na nádraží přivítali legionáři a sdělili jim, co vše si mohou prohlédnout. Nejzajímavější byly pro páťáky dokumenty, fotografie z doby vzniku naší první Československé republiky, vybavenost zdravotního vagonu, vůz polní pošty, štábního a velitelského vozu, ukázka života a ubytování legionářů na Sibiři a samozřejmě vagon s děly a zbraněmi, kde si mohli žáci vyzkoušet i jejich váhu. Až si budeme ve škole vyprávět o vzniku našeho prvního samostatného státu, děti si připomenou tuto návštěvu Legiovlaku a uvědomí si, že žijeme v zemi, o kterou naši předci tak bojovali.

Mgr. Jitka Liscová


10. 11. 2023: Pygmalion

Žáci ZŠ a MŠ Školní v Roudnici nad Labem na podzim vycestovali na půvabné anglické divadelní představení Pygmalion do Severočeského divadla v Ústí nad Labem. Představení se zúčastnili vybraní žáci z 8. a 9. ročníků. Divadelní hra nesoucí název Pygmalion je jednou z nejznámějších her, kterou napsal G. B. Shaw. Příběh vypráví o dívce Líze Doolittlové, chudé londýnské prodavačce květin, která se pod vedením bezcitného a výstředního profesora Higginse učí správnému společenskému chování a komunikaci ve vyšší anglické společnosti. Představení, které nacvičila skupina An American Drama Group Europe production a bylo režírováno panem Christianem Flintem, se všem moc líbilo. Romantickou atmosféru podtrhovalo i krásné prostředí ústeckého divadla. Angličtina byla srozumitelná, i když mezi středoškoláky jsme byli jediní žáci základní školy. Výlet se moc vydařil a za to vděčíme paní učitelce Richtrové a Kordačové.

Žáci 9. B


8. 11. 2023: Celoškolní projekt Ervín Špindler a jeho přátelé

Dne 25. října 2023 se na naší škole uskutečnil projektový den, tentokrát na téma Ervín Špindler a jeho přátelé. Každá třída se rozhodla věnovat tématu po svém. Nejmladším dětem z přípravné třídy paní učitelka nejprve o Ervínu Špindlerovi vyprávěla. Dozvěděly se, že byl nejen spisovatelem a učitelem, ale také starostou našeho města. Je po něm pojmenovaná nejen knihovna, ale i roudnický most a ulice vedoucí směrem k letišti. Poté děti výtvarně ztvárnily sovu Ervínu, kterou má knihovna ve svém znaku. Děti z prvních tříd podnikly vlastivědnou vycházku po Roudnici, kde plnily různé úkoly na stanovištích. Seznámily se tak s osobou Ervína Špindlera a na závěr vytvořily most a městečko z přírodnin. Druháci také putovali po památných místech spojených s Ervínem Špindlerem. Vystoupali na horu Říp, luštili křížovku a soutěžili v zábavném kvízu. V obdobném duchu projektovaly i třídy 4. A, 7. C, 8. B a 9. C. Žáci z 3. A spojili síly s 8. C. Společně sestavili mapu, do níž zanesli všechna památná místa spjatá se Špindlerem. Věnovali se i kooperativním sportovním hrám, protože Ervín Špindler spoluzakládal roudnický Sokol. Do luštění, kvízů, logických her a tematických map se pustily také třídy 6. B a 8. A. Natáčeným rozhovorem s pracovníkem Infocentra zahájili svůj projekt žáci z 3. B a 4. B. Získali dostatek podkladů, aby mohli zpracovat myšlenkové mapy s fotografiemi, popisky a ilustracemi. Na Husově a Karlově náměstí se s paní učitelkou Janou Diviákovou pohybovala třída 4. C. S pečlivě připravenou anketou o šesti otázkách oslovovala náhodné kolemjdoucí, aby zjistila, jaké povědomí o Ervínu Špindlerovi obyvatelé Roudnice mají. Do Podřipského muzea zamířily třídy 5. B, 7. A a 9. A, kde pro ně byla připravena tematická přednáška a pracovní list. Po návratu do školy už na žáky čekala výtvarnice z Galerie moderního umění, paní MgA. Lucie Kabrlová, která je obeznámila s Karlem Rozumem, Špindlerovým přítelem a zakladatelem Podřipského muzea. A to nejen v rovině teoretické, ale i praktické (lidovými motivy prof. Rozuma si děti vyzdobily třídy). Pracovní listy v roudnické knihovně vyplňovala 5. A. Pak se přesunula na zimní stadion, aby splnila pravidelnou lekci bruslení. Jako propagátor sportu by měl Ervín Špindler jistě radost. Paní učitelka Klára Pávlová domluvila pro 6. A a 7. B přednášku na téma Ervín Špindler a jeho doba v obrazech, kterou proslovila historička z Masarykova ústavu a Archivu AV ČR Mgr. Anna Jonáková. Žáci dostali za úkol navrhnout facebookový a instagramový profil Ervína Špindlera. Třída 9. B se rozdělila do tří skupinek, přičemž každá pracovala na určité části výsledné velkoformátové časové osy, do níž promítla život a dílo Ervína Špindlera. Své poznatky a názory vyjádřili vedoucí skupinek ve videorozhovoru. Na děti, které navštěvují školní družinu, čekaly odpoledne další aktivity. Paní vychovatelky pro ně přichystaly například tematické jazykové a pohybové hry. Byl to pěkně a smysluplně strávený den.

Hana Jeřábková a David Mikoláš