Novinky

17. 1. 2023: Výsledky školního kola soutěže v německém jazyce

Dne 17. 1. 2023 proběhlo školní kolo soutěže v německém jazyce. Žáci 9. tříd soutěžili ve čtení s porozuměním, gramatice a mluvení.

Výsledky:

Soutěže se zúčastnilo 9 žáků.

1. místo - Michaela Podrábská, 9. A

2. místo - Dominika Rosová, 9. B

3. místo - Antonie Salzmannová, 9. B

4. místo - Michal Němec, 9. B

5. místo - Marcela Krejčová, 9. C

6. místo - Jakub Černý, 9. A

7. místo - Antonín Karpíšek, 9. A

8. místo - Simona Krajčová, 9. C

9. místo - Štěpán Dlouhý, 9. C

V okresním kole soutěže budou naši školu dne 9. 3. 2023 reprezentovat slečny Michaela Podrábská a Dominika Rosová.

Mgr. Martin Pokorný


13. 1. 2023: Výsledky školního kola Zeměpisné olympiády

Školní kolo Zeměpisné olympiády se konalo dne 9. 1. 2023. Vzhledem k vyrovnaným výsledkům soutěžících se dne 11. 1. 2021 konalo rozřazovací kolo. Soutěže se zúčastnilo 38 žáků ve třech kategoriích. Náročné zadání pro soutěžící vypracovala Univerzita Karlova v Praze.

Výsledky kategorie 6. tříd

Soutěže se zúčastnilo 11 žáků.

1. místo, Antonín Lžíčař, 6. A

2. místo, Adam Pašov, 6. B

3. místo, Lukáš Michalec, 6. B

4. místo, Anastasija Kulivar, 6. C

5. místo, Marie Matoušková, 6. B

6. - 7. místo, Jakub Havránek, 6. C

6. - 7. místo, Sophie Olivová, 6. A

8. místo, Matěj Adam, 6. A

9. místo, Gabriela Šimková, 6. B

10. místo, Daria Zhurba, 6. A

11. místo, Karolína Kunertová, 6. B

V okresním kole Zeměpisné olympiády budou naši školu dne 22. 2. 2023 reprezentovat pánové Antonín Lžíčař, Adam Pašov a Lukáš Michalec.


Výsledky kategorie 7. tříd

Soutěže se zúčastnilo 7 žáků.

1. místo, Mikuláš Grund, 7. C

2. místo, Karin Salzmannová, 7. A

3. místo, Alexandr Rudak, 7. C

4. - 5. místo, Aneta Bůvová, 7. C

4. - 5. místo, Filip Hádek, 7. A

6. místo, Luděk Křepelka, 7. B

7. místo, Matyáš Pertlík, 7. A

V kategorii 7. tříd nebudeme mít zastoupení v okresním kole, protože žáci budou na LVZ.


Výsledky kategorie 8. a 9. tříd

Soutěže se zúčastnilo 20 žáků.

1. místo, Antonín Karpíšek, 9. A

2. místo, Elena Cimrová, 8. A

3. místo, Martin Kysela, 9. C

4. místo, Lucie Lahovská, 8. A

5. - 6. místo, Jan Ševeček, 8. A

5. - 6. místo, Jindřich Horecký, 9. B

7. místo, Radek Svoboda, 9. C

8. místo, Matyáš Eger, 9. A

9. místo, Vojtěch Malý, 8. B

10. místo, Karel Ševčík, 8. B

11. místo, Vít Krchňavý, 8. B

12. místo, Kryštof Zika, 8. A

13. místo, Matyáš Svoboda, 8. A

14. místo, Tomáš Chaloupka, 8. C

15. místo, Michal Němec, 9. B

16. místo, Samuel Kareš, 8. C

17. místo, Jan Bůva, 8. A

18. místo, Kateřina Piskorská, 8. A

19. místo, Marek Macháček, 8. B

20. místo, Natálie Kyryková, 8. A

V okresním kole Zeměpisné olympiády budou naši školu dne 22. 2. 2023 reprezentovat slečna Elena Cimrová a pánové Antonín Karpíšek a Martin Kysela.

Všem účastníkům Zeměpisné olympiády gratulujeme k velmi dobrým výsledkům.

Mgr. Martin Pokorný


12. 1. 2023: Výsledky školního kola soutěže v anglickém jazyce

Ve dnech 6. a 10. 1. 2023 proběhlo školní kolo soutěže v anglickém jazyce. Žáci soutěžili v poslechu, gramatice a mluvení.

Výsledky kategorie 6. a 7. tříd:

Soutěže se zúčastnilo 7 žáků.

1. místo - Filip Hádek, 7. A

2. místo - Sofie Csatlósová, 7. A

3. místo - Jonáš Dvořáček, 7. A

4. místo - Matyáš Tollar, 6. B

5. místo - Bůvová Aneta, 7. C

6. místo - Sharha Nastya, 7. C

7. místo - Kulivar Anastasija, 6. C

Naši školu bude v okresním kole soutěže dne 2. 3. 2023 reprezentovat pan Filip Hádek.


Výsledky kategorie 8. a 9. tříd:

Soutěže se zúčastnilo 16 žáků.

1. místo - Simona Krajčová, 9. C

2. místo - Matyáš Eger, 9. A

3. místo - Nela Králová, 9. C

4. místo - Markéta Danielová, 9. C

5. - 6. místo - Klára Brzobohatá, 8. B, Martin Březina, 9. A

7. - 8. místo - Natálie Kyryková, 8. A, Kryštof Zika, 8. A

9. místo - Barbora Macková, 8. C

10. místo - Alena Ilona Hroudová, 8. A

11. místo - Laura Cuperová, 9. C

12. místo - Kateřina Fidlerová, 8. B

13. místo - Marek Macháček, 8. B

14. - 15. místo - Kateřina Piskorská, 8. A, Tobias Bernas, 8. B

16. místo - Lenka Havlová, 9. C

Naši školu bude v okresním kole soutěže dne 2. 3. 2023 reprezentovat slečna Simona Krajčová.


Mgr. Martin Pokorný


6. 1. 2023: Prázdninový provoz roudnických mateřských škol


22. 12. 2022: Vánoční představení pro první stupeň a předškoláky

Po dvouleté přestávce jsme mohli opět uskutečnit komponovaný pořad pro žáky prvního stupně naší školy a pro předškoláky z mateřských škol v našem okolí. Paní vychovatelky ze školní družiny připravily s dětmi krátké vystoupení recitační, pohybové i hry na zobcové flétny. Vánoční písně zazpívali zpěváci Srdíček a Sluníček. K. Fidlerová zahrála na klávesy. Největší část programu tvořila zdramatizovaná a muzikálově provedená pohádka Červená karkulka. S dětmi 5. B ji nacvičila paní učitelka Krchňavá, doprovodila A. Zrzavá. Pan učitel Novák zvukově zabezpečil celou produkci. Žáci pátých tříd se svými učitelkami zabalili malé dárečky a všem zúčastněným předškolákům je předali.

PaedDr. Zuzana Zrzavá


22. 12. 2022: Ohlédnutí za předvánočním zpíváním Roudnického dětského sboru

Adventní čas je ve sborovém zpívání vrcholem koncertní činnosti dětí od začátku školního roku. Jakmile se naučí prvním zkušenostem, po přestupu mezi přípravkami poznají nejen nové zpěváky, ale větší množství nových skladeb, přijde čas, kdy mají potěšit svým zpěvem nejen své rodiče, prarodiče, spolužáky, ale mnohdy i širokou roudnickou veřejnost. A tak se stalo. První adventní a vánoční písně děti hlavního oddělení zazpívaly již 10. 12. na tradiční akci KIWANIS - Vánočním kapříku. Tím odstartovaly předvánoční hudební maraton. 12. 12. se přestavila všechna tři oddělení Roudnického dětského sboru na svém Vánočním koncertě v KD Říp. V závěru zpívali všichni nejen všichni účinkující na jevišti, ale i rodiče a prarodiče v hledišti. 14. 12. byl připraven v tělocvičně ZŠ ve Školní ulici komponovaný pořad pro žáky prvního stupně a předškoláky z mateřských škol v okolí. Tam se předvedla Srdíčka a Sluníčka samostatně. Snad nejkrásnější koncertní vystoupení se odehrálo v kapli na zámku v Roudnici. 18. 12. tam hlavní oddělení Roudnického dětského sboru předneslo svůj vánoční repertoár. Společně s Fojtovým komorním sborem Roudnice děti zazpívaly čtyři skladby. Jedna z nich byla provedena dokonce dvou sborově. Obecenstvo vydrželo zimu, která panovala nejen venku, ale i v místnosti. V závěru koncertu se sálem kaple linuly tóny klasických českých koled v podání obou spojených sborů a zpěvu chtivých posluchačů v obecenstvu. Všichni zpěváci prokázali, že sezónu, v níž oslaví 50 let existence Roudnického dětského sboru, nastartovali úspěšně.

PaedDr. Zuzana Zrzavá


21. 12. 2022: Večerní výlet do Prahy

V pátek 16. prosince večer jsme byli se třídou 6. B v Praze. Vlakem jsme jeli do Holešovic a potom tramvají ke Karlovu mostu. Dále jsme pokračovali do Pařížské ulice a na Staroměstské náměstí. Cestou jsme se koulovali. Šli jsme se podívat na vánoční trhy, vánoční stromeček a osvětlené náměstí. Vánoční trh jsme si mohli prohlédnout ve skupinkách. Setkali jsme se asi po dvaceti minutách, došli na Václavské náměstí a do Hamleys. Vlakem jsme se vrátili domů.

Marie Hlaváčková, 6. B


20. 12. 2022: Mladý chemik

V úterý 13. prosince proběhlo 2. kolo soutěže Hledáme nejlepšího mladého chemika. Vše se uskutečnilo na Střední odborné škole technické a zahradnické v Lovosicích. Účast žáků z různých základních škol byla veliká. Naši školu reprezentovaly Anežka Fujerová, Stela Ercoli a Michaela Baldová. Nejdříve je čekal písemný test, jehož výsledky budou zveřejněny na konci měsíce prosince. Potom následoval doprovodný program s šesti stanovišti, kde probíhaly zajímavé a efektivní pokusy. Moc jsme si to užily a děvčatům děkuji za účast.

Mgr. Gabriela Purchartová


20. 12. 2022: Praktická cvičení ze zeměpisu

Dne 13. prosince 2022 jsme se vydali se třídou na zeměpisný kurz do Prahy. Pan učitel nám rozdal úkoly a mapy. Byli jsme rozděleni na skupiny. Chodili jsme po Václavském náměstí, plnili jsme zadané úkoly a fotili jsme se u různých míst. Po vypracování jsme všichni společně navštívili anglický obchodní dům, kde jsme si dali kávu, čaj a cookies. Prohlédli jsme si nabídku různých druhů čajů a někteří si zde zakoupili vánoční dárky. Dále jsme pokračovali do známého obchodního domu Hamleys. Tam nám pan učitel dal půl hodiny volno. Vlakem jsme se vrátili domů.

Mája Matoušková, 6. B


20. 12. 2022: Ústecké Vánoce

V pondělí 19. prosince vyrazila třída 9. C s panem učitelem Purchartem na výlet do Ústí nad Labem. V 8:43 jsme nasedli do vlaku směr Ústí nad Labem a přijeli jsme v 9:16 na hlavní nádraží, kde jsme si udělali skupinovou fotku a vydali se na trhy. Trhy byly malé, ale hezké. Také jsme se zde vyfotili, nakoupili jsme si suvenýry a šli jsme se ohřát do nákupního centra Forum, kde jsme si sdělili pár informací a dostali jsme rozchod. Kdo měl zájem, mohl jet s panem učitelem lanovkou na Větruši a zpět. Ne nadarmo se jmenuje Větruše, vítr nás vyhnal zpět dolů do centra, kde jsme si dali oběd nebo čaj, dokoupili dárky a sešli jsme se na dohodnutém místě. Navštívili jsme také výstavu betlémů v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Před druhou hodinou jsme odjeli z hlavního nádraží směr Roudnice. Všichni jsme si výlet užili i s myšlenkou, že to byl náš poslední vánoční výlet s touto třídou.

Nela Králová, 9. C


16. 12. 2022: Listopadové a prosincové hodiny bruslení žáků 4. tříd

Hurá, žádná hygienická opatření! Letos nám to konečně vyšlo a mohli jsme hodiny tělesné výchovy trávit na zimním stadionu. Počáteční obavy pana Dudka, ředitele zimního stadionu, že nás v tuto hodinu podle rozvrhu bude na ledové ploše hodně, se nepotvrdily a všechny hodiny bruslení se nám vydařily. Každý čtvrťák udělal velké pokroky, začátečníci se přestali bát a zvládli první kroky bruslení, čtyři chlapci měli možnost si zahrát hokej s chlapci z maturitního ročníku ze střední školy pod vedením pana učitele Procházky, ostatní pilovali techniku a bruslili s chutí a radostí. Velké poděkování patří paní vychovatelce Renatě Strakové, tatínkovi Pavla a dědečkovi Klárky, kteří pravidelně pomáhali se zavazováním bruslí a zapojili se do našich hodin bruslení i na ledě. Budeme se těšit na příští rok, kdy opět vyrazíme na ledovou plochu. V letošním školním roce nás ještě čeká plavecký výcvik a zvládnutí testu pro cyklisty na dopravním hřišti v Litoměřicích.

Mgr. Jitka Liscová a Mgr. Ivana Nováková, třídní učitelky


16. 12. 2022: Vánoční spaní

Jako hřejivé potěšení v mrazivých předvánočních dnech na nás tradičně čekalo vánoční spaní ve škole. Již třetím rokem pro nás naše paní učitelky připravily pestrý program. K večeru jsme se všichni sešli ve škole, nachystali jsme si společně naše pelíšky a vrhli jsme se na přípravu štědrovečerní večeře ve stylu MasterChefa. Po společné večeři jsme vyšli ven do pohádkové zimy, kdy se celé parkoviště třpytilo nově napadaným sněhem. My jsme té příležitosti využili, zapálili jsme velké prskavky a přáli jsme si, abychom byli stále takoví kamarádi a byli jsme všichni zdraví. Každý z nás měl i své tajné přání. Při návratu do školy jsme byli udiveni a mile překvapeni. Představte si, že nás až z Japonska navštívil známý pokémon Pikachu. Zatančil si s námi a poté rozdal vánoční dárečky, které nám tu Ježíšek zanechal. Po rozdání dárků jsme se s ním rozloučili, pustili jsme si pohádku a spokojeně usínali.

Děti z 3. B a 3. C 


9. 12. 2022: Projektový den

Dne 6. prosince 2022 se na naší škole uskutečnil projektový den pro žáky. Jednalo se o první akci v rámci oslav 45. výročí slavnostního otevření školy. Program začal pro všechny v osm hodin. Všichni žáci se sešli ve velké tělocvičně, kde si zazpívali školní hymnu. Od října měly třídy možnost nově otextovat známou písničku a zúčastnit se soutěže o nejlepší text. Za první stupeň nejlepší první sloku složila třída 4. A a za druhý stupeň vyhrál text třídy 9. C. Při zahájení projektového dne byly vyhlášeny výsledky a třídy oceněny dortem, který si zasloužily a s chutí také snědly. Paní učitelky z prvního stupně připravily pohybovou hru s QR kódy. Žáci 1. až 4. tříd společně s některými žáky druhého stupně hledali QR kódy po celé škole, s pomocí tabletů plnili různé úkoly, vyhledávali odpovědi, které pak vyplňovali do Google formuláře. Po vyplnění měli možnost kontroly správných odpovědí. Ke konci dne proběhlo vyhodnocení soutěže s drobnými cenami. Žáci pátých až devátých ročníků měli možnost strávit projektový den na dvou vybraných workshopech, do kterých se zapsali již 25. listopadu. Měli možnost výběru z osmnácti workshopů, které byly zaměřeny na historii školy, praktické rukodělné činnosti apod. Výběr byl opravdu pestrý, žáci si vybírali hudbu 70. - 80. let, zkoumali fyzikální jevy, pracovali s mikroskopem a na chemických pokusech, skládali zeměpisné mapy, Rubikovu kostku, tangramy z papíru i plastu, zkusili si být moderátorem a vysílat ve školním rozhlase, zazpívali si, vyšívali, pletli i háčkovali, viděli, jak vzniká modrotisk. Věříme, že si všichni projektový den užili a odnesli si mnoho poznatků. Mimo jiné si také mohli vyzkoušet týmovou práci, která pro ně byla jistě přínosem.

Mgr. Vlastimil Purchart


9. 12. 2022: Mikuláš v 1. B

Nejenom třídu 1. B navštívil Mikuláš s anděly a čerty. Podíval se i do ostatních tříd. Někteří se báli a jiní si všechno pečlivě prohlíželi. My jsme Mikulášovi přednesli společně básničku, kterou jsme ve škole cvičili a doma se doučili. Poslední hodinu jsme plnili čertí úkoly, za které jsme dostali čertí vysvědčení.

Mgr. Martina Ševčíková


5. 12. 2022: Krabice od bot

Přípravná třída Základní školy v Roudnici nad Labem ve Školní ulici se v listopadu zapojila do akce Krabice od bot, pořádané Diakonií ČCE. Nápad vznikl v roce 2011 s cílem obdarovat o Vánocích děti ze složitých sociálních poměrů, podpořit komunitní život i přiblížit světy "bohatších" a "chudších" lidí. Dárky se předávají dětem a rodičům z chudých rodin, azylových domů, nízkoprahových center, dětských domovů. Smyslem je potěšit co nejvíce dětí žijících v tíživé sociální situaci. Nás tento nápad velmi oslovil, neboť osobním zapojením do této akce se děti učí soucitu, solidaritě, pochopení těžkostí druhých, uvědomují si sílu vlastního zázemí a důležitost hodnot, které jsou zásadní. Zjistí, že mít maminku i tatínka a spoustu vlastních hraček není samozřejmostí a že existují děti, které toto štěstí nemají. Hodně jsme si o pomoci, kterou jsme nachystali, vyprávěli, děti nakreslily do každého balíčku obrázek a společně jsme také dárky balili. Velký dík patří skvělým rodičům našich dětí, kteří nápad podpořili a věnovali hračky, které jejich děti již nevyužijí nebo nepotřebují, anebo koupili nové. Celkem jsme zabalili neuvěřitelných dvanáct dárků pro kluky i holčičky ve věkovém rozpětí 3-7 let, a těšíme se, jak se jim pod vánočním stromečkem díky dárečkům rozzáří oči.

Hana Jeřábková, třídní učitelka přípravné třídy


2. 12. 2022: Prvňáčci na bruslích

Od začátku listopadu začala třída I. C chodit na zimní stadion bruslit. První hodinu stála většina dětí na bruslích úplně poprvé. Pro mnohé z nich to tedy byly první kroky k objevování dalšího nepoznaného a pro ně dosud nezmapovaného prostoru. Děti spíše více padaly, ale snažily se na ledě nejrůznějšími způsoby udržet, což se jim dařilo. I přes opakované pády, které by odradily mnoho z nás, to děcka nevzdávala a znovu a znovu vstávala, protože touha a motivace naučit se novým dovednostem - v tomto případě bruslit - je u dětí obrovská. Odhodlání a nadšení se projevovalo a dosud projevuje na každé hodině, kterou s dětmi trávíme na ledě. Někteří už dokonce nepotřebují ani pomocnou hrazdičku k tomu, aby zvládali jízdu na ledě, a dokonce už umí zabrzdit jinak než pádem. Největší odměnou pro nás jsou rozzářené oči dětí a radostné pokřiky, které provázejí nejen náš příchod na stadion, ale i celý pobyt zde. Pevně věříme, že toto nadšení a radost z bruslení vydrží dětem co nejdéle a všechny zážitky v nich prohloubí kladný vztah k tomuto sportu. Chtěli bychom velmi poděkovat panu Tomášovi Dudkovi, vedoucímu zimního stadionu, za jeho obětavý a vstřícný přístup a za to, že je tato aktivita umožněna všem školním i předškolním dětem.

Mgr. Jana Eliška Hrabánková, Jana Beranová a rodiče žáků I. C


29. 11. 2022: Klínové písmo

Ze starověkého Egypta jsme se v druhé polovině listopadu přesunuli do oblasti Mezopotámie mezi řeky Eufrat a Tigris. Poznali jsme klínové písmo Sumerů, které vedle egyptských hieroglyfů patří mezi nejstarší na světě. Napadlo nás, že bychom si mohli vyzkoušet, jak by v klínopisu vypadaly naše iniciály. Stejně jako u výroby replik neolitické keramiky jsme vsadili na samotvrdnoucí modelovací hmotu (tentokrát v šedé barvě), z níž jsme si připravili hliněnou tabulku. Do ní jsme pak pomocí pisátka, které jsme si podle návodu nařezali a naštípali z bambusu, začali otiskovat znaky vygenerované v aplikaci Penn Musea.

Mgr. David Mikoláš


28. 11. 2022: Svíčkárna Šestajovice

V předvánočním čase žáci čtvrtých ročníků vyjeli na výlet do Rodasu v Šestajovicích. Protože se blíží Vánoce, chtěli si vyrobit a přivézt drobné dárečky pro své blízké. Po příjezdu si děti prohlédly zvířecí farmu. Byla tam spousta různých zvířátek od malých morčat až po koníky, kozy nebo krávu s telátkem. Největší překvapení bylo, když nás u vchodu přivítal malý čuník, který se šel nakrmit čerstvou zelenou trávou. Mezi dětmi také běhaly bez jakékoliv bázně zvláštní druhy drůbeže. Po vydatné svačince od maminek se žáci pustili do výroby dárků. Do pěkné plastové lahvičky si sypali různě barevnou voňavou sůl do koupele. Poté si vykrojili mýdlo podle svého výběru, a nakonec si v barevných kádích obarvili svíčku. Některým to ještě nestačilo, tak nakupovali v prodejně další krásné svíčky a voňavé dárečky. Dětem se výlet moc líbil a možná, že si někdy příště pojedou vyrobit i vlastní čokoládové překvapení.

Mgr. Jitka Liscová a Mgr. Ivana Nováková


24. 11. 2022: Sportovní úspěch Elišky Novákové z 5. B

S upřímnou radostí blahopřejeme Elišce Novákové, která se stala absolutní vítězkou disciplíny 60 m překážek v hasičském sportu za rok 2022. Jedná se o seriál čtyř závodů pořádaných v Praze, Jablonci a dvakrát v Ostravě, přičemž dvakrát se závodí na jaře a dvakrát na podzim. Umístění v jednotlivých kolech se sčítají a v závěrečném závodě se pak vyhodnotí nejlepší závodníci a zároveň nejlepší výkon roku. Nutno říct, že kategorie mladších žákyň se v letošním roce zúčastnilo 295 závodnic z celé České republiky. Elišce se na jaře podařilo vyhrát v Jablonci, v Ostravě se musela spokojit s 2. místem, v podzimních kolech pak v Praze a Ostravě suveréně vyhrála a zajistila si tím titul absolutní vítězky Českého halového poháru v kategorii mladších žákyň (9-11 let). Dalším velkým úspěchem pak bylo ocenění za nejlepší výkon roku, její čas 12,73 s je v této kategorii opravdu mimořádný. Jen si to představte, na šedesáti metrech přeskočit překážku (bariéru), vzít do každé ruky hadice, přeběhnout s nimi kladinu, spojit spojky hadic, další koncovku zapojit do rozdělovače, vytáhnout proudnici umístěnou za páskem a tu spojit s poslední koncovkou. Se zapojenou proudnicí pak doběhnout do cíle.

Pavlína Nováková Ščasná


22. 11. 2022: Návštěva Severočeského divadla v Ústí nad Labem

S žáky 1. B jsme navštívili Severočeské divadlo v Ústí nad Labem, kde jsme zhlédli baletní pohádku "Péťa a vlk". Po vstupu do budovy nás okouzlila noblesa interiéru. Dětem zářily oči nad zlatým zdobením balkonů. Velice nás také zaujala malovaná freska na stropě divadla. Na začátku představení návštěvníkům byla vypravěčem uvedena zvířátka i osoby, které v pohádce vystupovaly. Každou postavu představoval hudební nástroj, který se dětem také představil. Děti se tímto způsobem seznámily nejen s hudebními nástroji, ale i s panem dirigentem. Pohádku samotnou děti sledovaly s takovým úžasem, že některé zapomněly zavřít i pusu. Největší ovace sklidila kachna s ptáčkem a vlk, když pobíhali hledištěm okolo malých diváků. Zpáteční cesta vlakem rychle ubíhala při nadšeném vypravování zážitků. Před návratem do školy nám zbyla ještě chvilka času, proto jsme tento krásný výlet ukončili hrou na hřišti.

Michaela Carbochová


16. 11. 2022: Čtvrťáci na bruslích

Po dlouhých dvou letech si čtvrťáci opět vyrazili na zimní stadion. S nadšením a dopomocí obuli brusle, utáhli tkaničky, nasadili helmu a rukavice. S malou nervozitou vstoupili na ledovou plochu. Přesto, že časová prodleva od posledního společného bruslení byla dlouhá, některým dětem rozjezd nedělal velké potíže. I když na první hodině došlo k drobným pádům a karambolům, všichni se těšili na další pondělní společné bruslení. 

Mgr. Ivana Nováková


14. 11. 2022: Připravujeme projektový den k 45. výročí od založení naší školy


14. 11. 2022: Malý projekt ke svátku sv. Martina ve 2. B

V rámci integrované tematické výuky jsme v naší třídě zpracovali téma týkající se svátku sv. Martina. Navázali jsme na znalosti z 1. třídy a toto téma jsme více probádali. V průběhu tří hodin jsme rozebrali tento svátek z mnoha pohledů. V českém jazyku jsme třídili věty o sv. Martinovi podle druhu. Vysvětlili jsme si pranostiky, které k tomuto svátku známe. Přečetli jsme si společně legendu o sv. Martinovi. Ve výtvarné výchově jsme namalovali koně sv. Martina. Počítali kolik Svatomartinského vína se letos urodí. Třídili jsme svatomartinské rohlíčky podle zadaných kritérií. Tento malý projekt se nám vydařil, zopakovali a procvičili jsme si učivo a zároveň jsme získali spoustu nových informací.

Za třídu 2. B Lenka Jelínková, třídní učitelka


14. 11. 2022: Svatý Martin v přístavbě

11. 11. nepřijel Martin na bílém koni, nepřivezl první sníh, i tak si žáci čtvrtých tříd výzdobu chodby k tomuto dni vytvořili v hodinách výtvarné výchovy a pracovních činností. Při hodině čtení jsme zhlédli legendu o svatém Martinovi a povídali si o tradici martinské husy.

Jitka Liscová, tř. uč. 4. A


4. 11. 2022: Halloween - výuka trochu jinak

Podzimní dny už nejsou tolik plné slunce, krátí se a je brzy tma. Školní parlament se proto rozhodl vytvořit halloweenský projekt pro své spolužáky z prvního i druhého stupně. Cílem tohoto projektu bylo zapojení celé školy do kreativního tvoření a nápadů, měl přinést zábavu a trochu netradiční výuky. Nejen děti, ale i pedagogičtí pracovníci včetně školní družiny se oblékli do svých kostýmů, nechyběla ani příprava strašidelných pokrmů nebo vyplňování pracovních listů v hodinách českého jazyka a matematiky. Tímto chceme poděkovat všem kolegům a žákům za týmovou spolupráci. Nechybělo ani hodnocení naší poroty, která se skládala ze zástupců 5. - 9. ročníků.

I. stupeň: 1. místo 2. B, 2. místo 3. B, 3. místo 1. C

II. stupeň: 1. místo 8. B, 2. místo 8. A, 3. místo 6. C

Školní parlament, Jana Diviáková


31. 10. 2022: Soustředění v Horní Vysoké

Roudnický dětský sbor trávil čas od 16. - 18. října na každoročním podzimním soustředění v Horní Vysoké. Kromě dvou žáků se zúčastnil celý sbor, což je důležité. Vyrazili jsme v neděli v 9 hodin ze Školní ulice a na místě jsme byli 9:45. Dostali jsme instrukce a vybalili si. Následně proběhla první zkouška, rozdělení patronů k nejmladším členům - novým zpěvákům. Pak jsme se rozdělili do týmů, neboť (vedle zpívání a učení kmenového repertoáru nové členy) spolu i po celou dobu soustředění soutěžíme. Během poledního klidu nejstarší žákyně naplánovaly stezku odvahy. Celé nedělní odpoledne probíhaly dělené zkoušky hlasů, protože na pomoc dorazila paní učitelka Anna Zrzavá. Po večeři nastaly týmové hry a soutěže. Děti při nich postupně odcházely na stezku odvahy. Bylo zábavné poslouchat, jak se odvážlivci ve tmě povzbuzovali i jak po absolvování trasy o stezce hovořili. Někteří se opravdu báli. V pondělí ráno se nikomu nechtělo vstávat. Po snídani nastalo bodování pokojů, takže jsme si museli stihnout uklidit a hurá na ranní rozezpívání. Po dopoledních blocích, obědě a poledním klidu jsme vyrazili ven hrát v lesním areálu "šipkovanou". Tu opět pro všechny připravily nejstarší zpěvačky. Zábavná cesta plná úkolů se nám líbila. Pak opět nastaly odpolední dělené zkoušky. Večer byly hlasivky již unavené, a tak se zpěv zaměnil za týmové soutěže. Vše opět organizovaly nejstarší dívky, pro které to bylo poslední soustředění. Týmy nachytaly body v různých soutěžích a aktivitách. Večerka se o kousek posunula. Úterní ráno bylo ještě ospalejší a smutnější, nikomu se nechtělo domů. Po snídani si všichni šli postupně zabalit před dopolední zkouškou. Nejnovější členové se na malou chvíli oddělili a byli přezkoušeni z toho, co je jejich patroni naučili. Po obědě jsme vyklidili pokoje, byly rozdány ceny pro týmy, patrony, služby, nejlépe uklizené pokoje a po malé kulturní vložce děvčat z deváté třídy a vystoupení sboru pro manžele Karlovi - majitele Zdravotníka - jsme odjeli domů. Přijeli jsme zpět do Školní ulice kolem 15. hodiny. Velký dík patří Zuzaně a Jiřímu Zrzavým, bez nichž by naše pěvecká parta neexistovala a soustředění by bez nich nešlo.

Nela Králová, zpěvačka hlavního oddělení Roudnického dětského sboru


30. 10. 2022: Výlet do Krušných hor

V sobotu 22. října jsme se vydali na výlet do Krušných hor. Příroda byla nádherná až na to, že jsme šli po dešti, takže tam bylo větší vlhko, než bývá normálně. Našli jsme pramen říčky Mulda, cesta k němu byla těžká, ale stála za to. Podívali jsme se k větrné farmě pod větrnou elektrárnu Ferdinand. Elektrárna je vysoká jako čtyřicetipatrový panelák a jeden list vrtule je dlouhý jako 1,5 panelového domu na výšku. Došli jsme až k hranicím Německa na Moldavě, kde jsme viděli fotky, jak dříve vypadala tato železniční stanice a jak to vypadalo, když zde hořel hotel. Na výletě jsme si užívali sluníčka a pohody a odnesli jsme si krásný zážitek. Viděli jsme, jak je v údolí mlha. Při zpáteční cestě vlakem jsme se kochali výhledem na les, který byl pohlcený mlhou.

Martina Zourová, Karolína Kunertová, David Procházka a Mája Matoušková, 6. B


25. 10. 2022: Výroba replik neolitické keramiky

Výuku pravěkých dějin jsme v 6. B zakončili výrobou replik neolitických nádob. Žáci se snažili dodržovat známé pracovní postupy, tvary a výzdoby z období kultury s lineární keramikou. Ne vždy se vše podařilo hned napoprvé, přece jen dosavadní zkušenosti žáků s tímto typem manuální činnosti byly různé. Naštěstí modelovací hmota tvrdla pomalu, a tak byl dostatečný prostor pro zdokonalování. Za těch 45 minut se všem podařilo dílko dokončit. Primárně samozřejmě nešlo o dokonalou věrnost, ale spíš o to vyzkoušet si, pobavit se, relaxovat a něco nového se naučit.

Mgr. David Mikoláš


14. 10. 2022: Dopravní hřiště Litoměřice

Jako každý rok se žáci čtvrtých ročníků vypravili na dopravní hřiště do Litoměřic. Čekala je tam první ze tří částí dopravní výchovy. Po příjezdu si žáci s instruktorem povídali o základní a doporučené výbavě cyklistického kola a připomněli si základní pravidla silničního provozu. Nezbytná byla i kontrola správného nasazení helmy. Poté se žáci rozdělili na skupiny. Jedna skupina jezdila na kolech podle předpisů po areálu dopravního hřiště, druhá skupina se pohybovala jako chodci. Přestože žáci už mají nějaké znalosti o bezpečném chování v silničním provozu, občas se objevila chybička, na kterou byli instruktorem nebo učitelkou upozorněni. Druhá teoretická část je čeká v zimě a závěrečné přezkoušení na jaře. Doufejme, že se každý čtvrťák dočká vytouženého Průkazu cyklisty.

Mgr. Ivana Nováková


14. 10. 2022: Výlet do země snů

V pondělí 3. října se děti z přípravky a mateřské školy staly na jeden den pohádkovými bytostmi - skřítky. To proto, aby vysvobodily v ZEMI SNŮ princeznu Sněženku, zakletou zlým čarodějem z temného lesa. Po celé dopoledne děti procházely zakletým královstvím, tedy zámeckým parkem, odolávaly nástrahám zlého čaroděje a za pomoci pohádkových bytostí luštily hádanky a plnily úkoly, které je dovedly k živé vodě a poté i k vysvobození opravdické princezny Sněženky uvnitř zámku. Ta v nádherné zámecké komnatě osobně poděkovala svým osvoboditelům - skřítkům - a obdarovala je za statečnost opravdickým bílým diamantem. Děti byly nadšené a putování zámeckým parkem a poté i komnatami si náramně užívaly. Radost z vysvobození princezny byla veliká a my dospělí jsme měli pocit z pěkně stráveného dopoledne, kdy se naši svěřenci nejen bavili, ale i báli, museli přemýšlet a zaměstnat nejen svoje nožičky, ale i hlavičky. Určitě se sem zase někdy vrátíme.

Hana Jeřábková


13. 10. 2022: Hudebně vzdělávací pořad

Dne 7. 10. proběhl ve velké tělocvičně naší školy hudebně vzdělávací pořad určený základním školám. Pro I. stupeň byl připraven program Písničkový kolotoč a kouzelná krabička, II. stupeň zhlédl program o žánrech moderní populární hudby, které žáci rovněž probírají v hodinách hudební výchovy. Jednalo se o hip hop, reggae, blues a pop. Program s průvodním slovem a živě hranými ukázkami naší i světové pop music byl doplněn i různými obrazovými materiály.

Mgr. Miroslav Novák


11. 10. 2022: Podzim v přístavbě

V letošním školním roce se žáci čtvrtých ročníků přestěhovali do přístavby nad mateřskou školu. Během měsíce září v hodinách výtvarné výchovy a pracovních činností vytvářeli práce s podzimní tematikou. Podzim nám vládne nejen ve třídách, na chodbě, ale již i venku za okny.

Mgr. Jitka Liscová


10. 10. 2022: Ekopobyt v Mentaurově

V prvním říjnovém týdnu se naše třída VI. C místo do školy vydala do přírody. Naším cílem byla Skautská základna v Mentaurově. Tady jsme strávili pět dní uprostřed krásné podzimní krajiny. Pod vedením lektora Tomáše Brabence ze Střediska ekologické výchovy Sever jsme poznávali přírodu, život lesních i vodních živočichů, vypravili se na pěší túru na Hradiště, učili se orientovat v terénu. Vystoupili jsme na Varhošť a z rozhledny pořídili nádherné fotografie. Na vrcholu jsme si rozdělali oheň pomocí křesadla a opekli si výborné buřtíky. Zkoušeli jsme si vyrobit z mléka vlastní sýr, na chvíli se stali zahradními architekty a zasadili několik ovocných keřů do nové přírodní zahrady. Už se těšíme, až se někdy příště pojedeme podívat, jak naše keříky povyrostly. Vzájemně jsme se více poznali, hodně jsme se spolu nasmáli, zahráli si zajímavé hry, vnímali život v lese i potmě. Sice jsme se trochu báli, ale stálo to za to. Zjistili jsme, že se můžeme učit i jinak než ve školních lavicích. Domů jsme se vraceli s novými vědomostmi a zážitky, trochu zablácení, ale veselí. Těšíme se na další společné výpravy.

Žáci VI. C