Novinky


23. 2. 2024: Masopustní veselí ve školní družině

Rok se s rokem sešel a opět nastalo veselé období masopustu. A tak i my ve školní družině jsme se předposlední únorový týden začali připravovat na maškarní karneval. Nejprve jsme tvořili masky, škrabošky, malovali klauny a vše, co k tomu patří. Naučnou prezentací o masopustu jsme se dozvěděli, kdy toto veselí začíná a končí, nebo že masky v průvodu mají své pořadí. Vyzdobili jsme prostory družiny barevnými balonky a maskami, které jsme po celý týden vyráběli, a když si děti ve středu 21. února přinesly převleky a masky, karnevalový rej mohl začít. Užili jsme si zábavné odpoledne plné soutěží a tance.

Jindra Dvorská a kolektiv školní družiny


23. 2. 2024: Výsledky okresního kola Zeměpisné olympiády

Okresní kolo Zeměpisné olympiády se konalo v Litoměřicích dne 23. 2. 2024. Okresního kola se  zúčastnilo celkem 54 žáků základních škol a víceletých gymnázií. Naši soutěžící byli velmi úspěšní.

 • Pan Matyáš Fibich, 7. B – 3. místo v kategorii 7. tříd a sekund gymnázií, nejúspěšnější soutěžící ze 7. tříd základních škol v okrese Litoměřice.
 • Pan Oldřich Dlab, 6. B – 5. místo v kategorii 6. tříd.
 • Slečna Lucie Lahovská, 9. A – 13. místo v kategorii 8. a 9. tříd.

Všem účastníkům Zeměpisné olympiády gratulujeme k velmi dobrým výsledkům.

Mgr. Martin Pokorný


20. 2. 2024: Setkání s rodiči v mateřské škole

Začátkem února bylo ve školce opravdu rušno, konalo se totiž společné odpoledne s rodiči na téma řemesla. Třída se tak proměnila na několik řemeslných dílniček. Děti se svými rodiči si zahráli na cukráře, kdy si pomocí připravených krémů zdobili muffiny dle své fantazie. U pekaře zase děti pekly své vlastní sušenky. V části pro zedníky si děti převážně s tatínky a dědečky stavěly domy z opravdových cihliček a malty. U šperkaře děti navlékaly pro své maminky a babičky náhrdelníky či náramky z korálků. U stolečku s manikúrou si zase přišly na své holčičky. Paní učitelka jim zkrášlila nehty dle jejich přání. Kdo se chtěl trochu protáhnout, mohl si zahrát na rybáře. Velké poděkování patří tatínkům, kteří se vžili do role truhláře a smontovali nám připravená prkýnka, která budou sloužit pro děti na plotovou stezku. Děkujeme za občerstvení, které jste pro děti připravili, a již se těšíme na další setkání s Vámi.

Nikola Jirásková


5. 2. 2024: Odměna za vysvědčení aneb Ptáci stěhováci

Den po vysvědčení - ve čtvrtek 1. února - si všechny první třídy a přípravka naší školy udělaly pěkný den a navštívily roudnické kino v Kulturním domě Říp. Na naše přání nám připravili a promítli nový kreslený film Ptáci stěhováci, který měl teprve nedávno premiéru. Výsledek předčil naše očekávání. Film byl úžasný a svědčily o tom i reakce dětí, které na konci promítání spontánně tleskaly a byly příběhem nadšené. V poutavém vyprávění o kachní rodince nechybělo napětí, humor a zejména zde byla nenásilně vyzdvižena důležitost rodiny a zdravých vztahů v ní, stejně tak jako potřebnost odvahy, soucitu s druhými, vzájemná pomoc a pochopení, cit pro spravedlnost a samozřejmě jednoznačné vítězství dobra nad zlem. Příběh byl velice poutavě zpracován a poskytl dětem nejen zábavu, ale i mnohá poučení. Hlavním mottem pak byla myšlenka, jak důležité je překročit svůj stín, dokázat vystoupit z komfortní zóny a cestováním se otevřít novým poznáním. Děkujeme paní Beátě Krůpové z organizačního týmu Kulturního domu Říp za přípravu akce pro naše děti a všem, kdo jste film ještě neviděli, jej vřele doporučujeme zhlédnout.

Za všechny zúčastněné

Hana Jeřábková, tř. uč. přípravné třídy


3. 2. 2024: Výsledky školních kol soutěží a olympiád z anglického jazyka, německého jazyka a zeměpisu

Výsledky školního kola soutěže v anglickém jazyce

Ve dnech 11. a 16. 1. 2024 proběhlo školní kolo soutěže v anglickém jazyce. Žáci soutěžili v poslechu, gramatice a mluvení.

Výsledky kategorie 6. a 7. tříd

Soutěže se zúčastnili 3 žáci.

 • 1. místo – Matyáš Tollar, 7. B
 • 2. místo – Jan Soběslavský, 7. C
 • 3. místo – Anastasija Kulivar, 7. C

V okresním kole soutěže bude naši školu dne 28. 2. 2024 reprezentovat pan Matyáš Tollar.

Výsledky kategorie 8. a 9. tříd

Soutěže se zúčastnilo 11 žáků.

 • 1. místo – Klára Brzobohatá, 9. B
 • 2. místo – Alžběta Fuková, 9. C
 • 3. – 4. místo – Barbora Macková, 9. C
 • 3. – 4. místo – Natálie Kyryková, 9. A
 • 5. místo – Filip Hádek, 8. A
 • 6. místo – Anežka Jandová, 8. B
 • 7. místo – Anastasiia Sharha, 8. C
 • 8. místo – Martin Jenčík, 8. C
 • 9. místo – Lukáš Pfleger, 8. B
 • 10. místo – Veronika Rusová, 8. C
 • 11. místo – Petr Bureš, 8. B

V okresním kole soutěže bude naši školu dne 28. 2. 2024 reprezentovat slečna Klára Brzobohatá.

Všem účastníkům soutěže v anglickém jazyce gratulujeme k velmi dobrým výsledkům.


Výsledky školního kola soutěže v německém jazyce

Dne 15. 1. 2023 proběhlo školní kolo soutěže v německém jazyce.

V okresním kole soutěže bude naši školu dne 7. 2. 2024 reprezentovat pan Marek Macháček z 9. B.


Výsledky školního kola Zeměpisné olympiády

Školní kolo Zeměpisné olympiády se konalo dne 8. 1. 2024. Vzhledem k vyrovnaným výsledkům soutěžících se dne 9. 1. 2024 konalo rozřazovací kolo.

Soutěže se zúčastnilo 8 žáků ve třech kategoriích. Náročné zadání pro soutěžící vypracovala Univerzita Karlova v Praze.

Výsledky kategorie 6. tříd

Soutěže se zúčastnil 1 žák.

V okresním kole Zeměpisné olympiády bude naši školu dne 21. 2. 2024 reprezentovat pan Oldřich Dlab ze 6. B.

Výsledky kategorie 7. tříd

Soutěže se zúčastnili 2 žáci.

 • 1. místo – Matyáš Fibich, 7. A
 • 2. místo – Antonín Lžičař, 7. A

V okresním kole Zeměpisné olympiády bude naši školu dne 21. 2. 2024 reprezentovat pan Matyáš Fibich ze 7. A.

Výsledky kategorie 8. a 9. tříd

Soutěže se zúčastnilo 5 žáků.

 • 1. místo – Lucie Lahovská, 9. A
 • 2. místo – Marek Macháček, 9. B
 • 3. místo – Vojtěch Malý. 9. B
 • 4. místo – Mikuláš Grund, 8. C
 • 5. místo – Jan Marek, 9. B

V okresním kole Zeměpisné olympiády bude naši školu dne 21. 2. 2024 reprezentovat slečna Lucie Lahovská z 9. A.

Všem účastníkům Zeměpisné olympiády gratulujeme k velmi dobrým výsledkům.

Mgr. Martin Pokorný


31. 1. 2024: Masopust (projektový den)

Při položení otázky "Co je to masopust?" žáci v 5. B nedokázali odpovědět. Věděli, že se jedná o průvod v maskách, ale proč se slaví, neuměli vysvětlit. Rozhodli jsme se, že si tento pojem společně zkusíme objasnit. Žáci měli za úkol zjistit z internetových zdrojů nebo knih, co to je masopust a proč se slaví. Všichni svědomitě splnili zadaný úkol. Získané informace jsme si přečetli, zhlédli jsme krátká videa a vybarvili omalovánky nejvíce známých masopustních masek jako je hejtman, kobyla, bába s nůší, slaměný atd. Na závěr celého projektu jsme hotové práce vystavili a vyrobili si vlastní karnevalové masky, které doplňují vystavený projekt z celého dopoledního vyučování. Dnes již určitě bude každý umět zodpovědět otázku "Co je to masopust?"

Mgr. Ivana Nováková


26. 1. 2024: T. G. Masaryk (projektový den)

V pátek 19. ledna si měli žáci 5. A přinést do školy jen penál a svůj mobilní telefon. Po rozdělení do skupin obdržela každá skupina papírové bankovky, společně jsme si povídali o osobnostech, které jsou zobrazeny na bankovkách. Každý sdělil o osobnosti to, co ví a zná. Pak každá skupina dostala obálku, ve které našla rozstříhaný obrázek s osobností. Po složení všichni zjistili, že osobností, které bude věnován náš projektový den, je Tomáš Garrique Masaryk. V hodinách vlastivědy jsme probírali jeho zásluhy při vzniku naší první samostatné republiky, které vyvrcholily jeho zvolením prvním prezidentem. Následovaly aktivity spojené s jeho životem. Při první aktivitě každý pracoval samostatně při doplňování i/y ve větách o životě Masaryka, další aktivita ve skupinách pokračovala časovou posloupností z jeho života z doplněných vět, třídění podstatných jmen podle rodu a vzoru. Žáci tento den procvičovali učivo nejen českého jazyka, ale také matematiky. Každý musel vypočítat příklady, výsledek se vždy vztahoval k nějaké události. Po kontrole každá skupina doplnila ke správnému výsledku událost. Pokud si žáci nevěděli rady, mohli použít mobilní telefon. Poslední aktivitou byla práce ve dvojicích, kdy jedna dvojice nachystala pro jinou slovní úlohu s cenami z koloniálu, nebo z krejčovského salónu. Při projektovém dni žáci pracovali jak samostatně, tak i společně, procvičovali čtenářskou a matematickou gramotnost, využívali digitální technologie. Na závěr si skupiny vytvořily plakáty, které si mohou prohlédnout i spolužáci z jiných tříd na chodbě u třídy 5. A.

Mgr. Jitka Liscová


26. 1. 2024: Ledové království

To pravé zimní počasí doprovodilo v naší mateřské škole téma Ledové království. V průběhu týdne přišly velké mrazy, a tak se s dětmi podařilo venku uskutečnit spoustu polytechnických aktivit. Na školní zahradě nám stromek zdobí dětmi vyrobené ledové ozdoby. Povedly se nám také ledové dinosauří kostry, pozorovali jsme ledové krystaly mikroskopem a v neposlední řadě jsme sledovali proces mražení bublin vyfouknutých z bublifuku. A co by to bylo za mrazivý týden bez oblíbené pohádky Ledové Království. Rázem byla naše mateřská škola plná krásných princezen, jako je Elsa, a Olafů, kteří mají rádi vřelá objetí.

Nikola Jirásková


26. 1. 2024: Canisterapie

Do školy opět zavítali naši známí – mopsíci J. Tý a Koudy, corgi Piškota a Maui, irský setr Tessie a jejich majitelky z canisterapeutického sdružení Šimíček. Tentokrát si jejich přízeň užily děti ze třetích tříd. Dozvěděly se spoustu zajímavých informací ohledně péče, pomoci nemocným, zažily psí masáž, mazlení a různé druhy her. U některých dětí pomohli čtyřnozí mazlíčci posunout hranici bázlivosti a také dodat si odvahu. Děkujeme a těšíme se na další shledání.

Mgr. Andrea Hendrichová


12. 1. 2024: Nový rok v mateřské škole

Nový rok jsme v mateřské škole tradičně odstartovali příchodem Tří králů. Děti si osvojily poznatky o této tradici a při dramatizaci pochodu do Betléma se pokusily o kultivovaný zpěv písně My tři králové. Připomněly si, jak je důležité pomáhat druhým prostřednictvím charitativní sbírky. V neposlední řadě jsme si Tři krále vyrobili a ti nám teď zdobí nástěnku.

Nikola Jirásková


31. 12. 2023: 3D vizualizace naší školy

S koncem kalendářního roku s radostí i hrdostí představujeme zcela novou moderní 3D vizualizaci naší školy, která se dle našeho názoru velmi povedla. Za realizaci děkujeme firmě Visible Vision Group, s.r.o.

Mgr. David Mikoláš22. 12. 2023: Předvánoční čas v 1. C

Ve čtvrtek 21. 12. jsme si s dětmi užívali předvánoční čas. Děti se těšily z hraní bez učení, aniž by si uvědomovaly, že jde právě o učení hraním. Vánoční prezentací jsme se vrátili do časů dávných, připomněli si zvyky a tradice až po současnost. Společné rozbalování dárečků vykouzlilo úsměvy na tváři. Naše vánoční putování bylo zakončeno v pátek 22. prosince malým výletem do Dílny lidových tradic v Bechlíně. Prožili jsme dva pěkné dny, zaměřené vedle poznávání a učení i na mezilidské vztahy, které nám umožňují opravdově prožívat vše hezké, co nás v životě potká. Pro ilustraci pracovní atmosféry nabízíme několik fotek. Přejeme všem krásné Vánoce.

Jindra Dvorská a Hana Berounská


22. 12. 2023: Louskáček

V předvánočním čase jsme se s žáky prvního a druhého stupně vypravili vlakem do Ústí nad Labem na baletní představení Louskáček. Letos v prosinci to je 131 let od chvíle, kdy měl roku 1892 premiéru v Rusku. Tato baletní pohádka s hudbou Petra Iljiče Čajkovského je dodnes neodmyslitelně spjata s Vánocemi a adventní atmosférou. I my jsme se domů vraceli s nezapomenutelným zážitkem.

Mgr. Gabriela Purchartová a Mgr. Michaela Řeháková


22. 12. 2023: Vánoční pečení

Prosincové hodiny vaření jsme si zpříjemnili pečením vánočního cukroví. Skupinky žáků z šestého a sedmého ročníku vykrajovaly linecké cukroví, tvarovaly vanilkové rohlíčky, zdobily perníčky a vosí hnízda. Sladká vůně linoucí se z naší školní kuchyňky přilákala všechny kolem k ochutnávce. Krásné Vánoce!

Mgr. Gabriela Purchartová


22. 12. 2023: Zimní tvořivost

Zimní období je skvělou příležitostí k tomu, aby žáci základní školy ukázali svou kreativitu a představivost. V rámci výtvarné výchovy letos žáci 1.- 9. ročníku kreslili obrázky se zimní a vánoční tématikou. Vánoce jsou pro děti obdobím radostí a očekávání. Tato atmosféra se promítla i v jejich výtvorech. Nástěnky s obrázky jsou plné barev i fantazie. Žáci kreslili zimní krajinu, sněhuláky, vánoční hvězdu, perníčky, čerty a Mikuláše, ale i jiné pohádkové bytosti. Zhlédněte v naší fotogalerii. Přejeme Vám krásné prožití Vánoc a do nového roku všechna splněná přání.

Anna Kalousová a Jindra Dvorská


19. 12. 2023: Exkurze do čokoládovny a svíčkárny v Šestajovicích

Kdo by neměl rád čokoládu? Děti z 2. A a 4. A se vydaly čokoládu nejen ochutnat, ale vytvořit si vlastníma rukama i tu svoji. Dozvěděli jsme se, z čeho se čokoláda vyrábí a jaké přísady by měla kvalitní čokoláda obsahovat. Vyzdobili jsme si také vlastní svíčku a prohlédli místní farmu.

Mgr. Jana Bradáčová


19. 12. 2023: Popelka

Příběh o Popelce snad všichni známe. Ve vánočním čase se rádi necháme vtáhnout do kouzelného děje. To se podařilo i žákům ze 4. A, kteří se za Popelkou vydali do divadla v Ústí nad Labem. Baletní představení na hudbu Johanna Strausse mladšího děti zaujalo jak dokonalými baletními figurami a krásnými kostýmy, tak netradičním pohledem do orchestřiště z lóží ve druhém patře.

Mgr. Andrea Hendrichová


19. 12. 2023: Akční Vyšehrad

Ve středu 13. prosince třídy 8. C a 9. A podnikly školní výlet do Prahy. V 8 hodin jsme se sešli na nádraží. Vystoupili jsme v Praze na hlavním nádraží a došli na Václavské náměstí, kde byl hodinový rozchod. Prošli jsme si adventní trhy. Dále nás čekala cesta metrem, kde jsme projeli dvě zastávky a došli na Vyšehrad. U Táborské brány nás čekal pan průvodce, rozdělili jsme se do skupinek a akční Vyšehrad mohl začít. Průvodce nám pokládal otázky z historie, za které jsme sbírali zlaťáky. Potom začala naše úniková hra, při které jsme chodili po Vyšehradě, hledali odpovědi na otázky a viděli zajímavá místa jako rotundu sv. Martina, místo skoku Šemíka s Horymírem a baziliku sv. Petra a Pavla. Nakonec jsme spočítali naše zlaťáky a za odměnu dostali bonbony. Metrem jsme se vrátili na hlavní nádraží a potom jsme spokojeni a plni dojmů vlakem dojeli zpět domů.

Anastasiia Sharha a Alena Hroudová


19. 12. 2023: Vánoční koncert RDS a jeho přípravných oddělení

V sobotním podvečeru rozezněl sál kulturního domu Říp zpěv dětských hlásků z přípravného oddělení Srdíčka – žáci prvních tříd naší školy, přípravného oddělení Sluníčka – spojení žáci ZŠ Jeřábka a ZŠ a MŠ Školní z druhé a třetí třídy a hlavní oddělení Roudnického dětského sboru - žáci z obou výše jmenovaných základních škol ze čtvrtého až devátého ročníku. Pod vedením paní učitelky Lenky Krajníkové a manželů Zrzavých předvedly děti úpravy lidových písní a vánočních zpěvů ze starých kancionálů. Na závěr koncertu 90 dětských zpěváků na jevišti a přítomní v sále společně zazpívali pásmo koled.

PaedDr. Zuzana Zrzavá


19. 12. 2023: Vynikající úspěch ve vědomostní soutěži IT-SLOT

Ve středu 13. 12. 2023 se nejlepší soutěžící z prvního kola, kterého se zúčastnilo 13 952 žáků z 299 škol, sešli v budově Soukromé střední školy výpočetní techniky v Praze na Proseku, aby bojovali ve finálovém kole nejen za sebe, ale i za školu o velmi hodnotné ceny. I v předchozích letech jsme vždy postoupili mezi 50 nejlepších. Do letošního roku bylo naším nejvyšším umístěním 5. místo. Soutěžící přijeli do Prahy z různých částí celé České republiky, mezi ty nejvzdálenější patří např. Nové Město na Moravě, Frýdek-Místek, Karviná nebo Opava. Národní soutěž žáků v informatice vyhrál náš žák Jan Dědič, který navíc první místo získal zcela suverénně a jako jediný dosáhl plného počtu bodů za poloviční čas. Gratulujeme a děkujeme za výbornou reprezentaci školy. Honzův mimořádný úspěch je pro nás velkou vzpruhou. Nedílnou součástí tohoto úspěchu je i pečlivá práce a podpora vyučujících na ZŠ a MŠ Školní.

Bc. František Ševčík


15. 12. 2023: Hledáme nejlepšího mladého chemika

12. prosince na Střední odborné škole technické a zahradnické v Lovosicích proběhlo krajské kolo chemické soutěže, které se velmi rádi účastníme. Ze školního kola postupovali celkem tři žáci Elena Cimrová, Jan Marek a Alžběta Fuková. Po prezenci ústeckých základních škol na žáky čekal písemný test znalostí z oblasti anorganické chemie. Odměnou pro ně bylo přichystané občerstvení, a hlavně zajímavý doprovodný program. Na žáky čekalo několik stanovišť s různými tématy z biochemie, elektrochemie a také laboratoře s pokusy. Spoustu aktivit si mohli sami vyzkoušet. Domů jsme odjížděli s velkým nadšením.

Mgr. Gabriela Purchartová


13. 12. 2023: Ochrana proti silnějšímu jedinci

Žáci pátých ročníků měli preventivní přednášku na téma "Ochrana proti silnějšímu jedinci, či skupině". S touto problematikou je seznámil bývalý policista pan Miroslav Fiala. Vysvětloval, jak je důležité umět se ubránit napadení útočníka. Dětem ukázal použití několika zbraní, které mohou zachránit život při napadení agresivním člověkem. Na otázky dětí odpovídal vlastními zážitky z akcí Policie ČR. Vysvětlil dětem, že veškeré zbraně, které ukázal, jsou nebezpečné a do školy v žádném případě nepatří, protože mohou nejen pomoci, ale také zranit.

Mgr. Ivana Nováková


12. 12. 2023: Ježíšek v knihovně

Jako každý měsíc jsme se vzdělávali v pondělí 11. 12. 2023 v Knihovně Ervína Špindlera. Co nás ale překvapilo – nečekaný Ježíšek, který nám přinesl dárkové poukazy za naše pravidelné návštěvy. Děkujeme slečně Dagmar Takáčové za celoroční naučný program a těšíme se opět v lednu na nová setkávání.

Jana Diviáková a 4. C


11. 12. 2023: Bruslaři z 5. A

Od 4. října do 6. prosince 2023 vyměnili žáci 5. A hodiny tělesné výchovy v tělocvičně za hodiny na zimním stadionu. Na letošní bruslení budeme všichni dlouho vzpomínat, protože jsme měli po celou dobu ledovou plochu jen pro sebe. První hodiny byly pro někoho náročné, bolest nohou z pevných bruslí, bolest z tvrdého pádu na led, strach a nejistota z bruslení. Ale postupně se každý páťák zlepšoval, zdokonaloval svou techniku bruslení a získával větší jistotu. Poslední hodiny byly už plné pohody a radosti z pohybu na ledě. Po naší poslední hodině bruslení vypukla v šatně radost při zmínce, že se chodí bruslit i na 2. stupni. Tak pro kolegy, kteří budou učit tělocvik v budoucí 6. A, sděluji důležitou informaci, letošní žáci 5. A umí bruslit a těší se na další bruslařskou sezonu.

Mgr. Jitka Liscová


11. 12. 2023: Čertoviny ve školní družině

Ve středu 6. prosince 2023 proběhla družinová akce Čertoviny aneb mikulášská nadílka tak trochu jinak. Děti ve školní družině převlečené za čerty a andílky si při ní zatančily, ale musely prokázat i čertovské schopnosti například při skoku do pekla, slalomu s kopytem, nebo při běhu s hříšníkem na zádech. Na závěr si čertíci vyzkoušeli přikládání polen pod pekelný kotel. Prostě v pekle to není vůbec jednoduché. Všichni si krásně zařádili a nakonec dostali čertovské vysvědčení se sladkou odměnou.

Jindra Dvorská a kolektiv


5. 12. 2023: Radovánky na sněhu

K největší radosti dětí konečně napadl sníh a mohly si postavit i skutečného sněhuláka. Tuto sněhovou předvánoční nadílku jsme si se školní družinou náležitě užili. Oblékli jsme si šály, čepice a rukavice a konečně začaly pravé sněhové hrátky. Stavěli jsme sněhuláky, váleli se ve sněhu, koulovali se. Jakou radost si děti se sněhem užily, si můžete prohlédnout ve fotogalerii. Přejeme si, aby sníh vydržel co nejdéle.

Jindra Dvorská


5. 12. 2023: Vystoupení mateřské školy na adventních trzích

Vše začalo již v pátek 1. prosince, kdy se děti vydaly na Karlovo náměstí tradičně ozdobit vánoční stromeček, který roudnickým školkám každoročně připravují pracovníci městských služeb. V neděli 3. prosince se děti z naší mateřské školy zúčastnily programu na adventních trzích, které se konaly na Karlově náměstí u příležitosti rozsvěcení vánočního stromu. Protože to byla 1. adventní neděle, byla celá akce o to slavnostnější. Děti na pódiu hrdě zazpívaly pásmo vánočních písní, které usilovně několik týdnů nacvičovaly. Odměnou pro ně byl bouřlivý potlesk nejen paní učitelek, rodičů a prarodičů, ale také ostatních návštěvníků adventních trhů. Padající vločky sněhu nám dopomohly vytvořit tu pravou předvánoční atmosféru a takto společně strávený čas byl určitě nezapomenutelným zážitkem pro všechny zúčastněné.

Nikola Jirásková


1. 12. 2023: Listopadový dějepis

V listopadu jsme si výuku dějepisu v 6. A a v 6. B obohatili několika aktivitami. Navštívili jsme Podřipské muzeum, kde nás doc. Trefný seznámil s pravěkem na Podřipsku. A protože jsme dorazili ve větším počtu, rozdělili jsme se na dvě skupiny. Zatímco první skupina šla nahoru do muzea na přednášku, druhá skupina se zabývala roudnickým středověkým mostem, jehož některé nalezené stavební prvky jsou k vidění v průjezdu muzejní budovy. Byl připraven i kvíz (proto ty mobily na fotografiích). Asi po necelé půlhodině jsme se vystřídali. Po pravěku přišel na řadu starověk a oblíbený Egypt. Slepovali jsme vystřihovánku pyramid v Gíze, což pro některé žáky znamenalo úplně novou manuální zkušenost. V závěru měsíce jsme se "prostříhali" do Mezopotámie a vyzkoušeli si klínopis.

Mgr. David Mikoláš


1. 12. 2023: Canisterapie

Poznat pejsky tak trochu jinak se povedlo prvním třídám. Ve školní tělocvičně se děti seznámily se třemi druhy psích plemen, která jejich majitelky využívají ke canisterapii – irský setr, mops, corgi. Po složení canisterapeutických zkoušek mohou s pejsky navštěvovat nemocnice, domovy důchodců, dětská a další zařízení. Hodinu s psími terapeuty si děti užily. Na začátku se podle obrázků dozvěděly něco o psí řeči. Po rozdělení do skupinek si u každé psí rasy vyzkoušely různé aktivity. Irský setr Tessie jim dovolil učesat srst, zadovádět si jako při tělocviku. Corgi Maui a Piškota s dětmi prošly slalomovou dráhu a ukázaly, jak umí hledat pamlsky. Dva mopsíci J.Tý a Koudy dětem namasírovali záda a předvedli, jak je možné se díky nim napolohovat. Děkujeme canisterapeutickému sdružení Šimíček.

Mgr. Andrea Hendrichová


22. 11. 2023: Drakiáda ve školní družině

Podzim o sobě dává vědět víc a víc. Od pondělí 13. 11. 2023 jsme si užili draky a dráčky kolem nás. Sílící vítr přímo vybízel k pouštění draků. Také my jsme vyběhli vypustit draky vyrobené ve školní družině. Zažili jsme zábavné chvíle. Vyrobení draci nám také vyzdobili nástěnky družiny a chodby.

Za kolektiv školní družiny Jindra Dvorská


21. 11. 2023: Výstražná stávka

Vážení rodiče,

dovolte nám informovat Vás, proč se naše škola připojí k celodenní výstražné stávce, kterou svolává Českomoravský odborový svaz pracovníků školství na 27. listopad 2023. Této stávky se účastní 67 zaměstnanců naší školy.

Jsme si vědomi složité finanční situace státu. Současná plánovaná úsporná opatření však mohou negativně ovlivnit nejen kvalitu vzdělávání, ale rovněž i samotné fungování škol. V zájmu naší společnosti by mělo být vytvoření nejlepších podmínek pro vzdělávání našich dětí, abychom jim i sobě připravili perspektivní budoucnost.

Důvodem vyhlášení výstražné stávky jsou:

 • Dlouhodobá nejistota a nekoncepční zásahy v oblasti školství.

 • Nedostatek finančních výdajů pro školství, který způsobí pokles hodin výuky (dělení tříd na skupiny, zvyšování počtu žáků ve třídách, omezování volitelných a nepovinných předmětů).

 • Snížení finančních prostředků na asistenta pedagoga ve třídách, kde probíhá společné vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

 • Neřešení finanční situace neučitelských pedagogických profesí – školní psycholog, speciální pedagog.

 • Nesystémové změny, které sníží prostředky na nákup učebnic a pomůcek, vzdělávání pedagogických pracovníků.

 • Vyjádření podpory nepedagogickým pracovníkům, bez nichž nelze zajistit provoz škol a školního stravování. (Tabulkový plat uklízečky je 18 870,- Kč hrubého, tedy 17 000,- Kč čistého příjmu.)

Z výše uvedených důvodů vyplývá, že důvodem stávky nejsou platy učitelů.

Věříme, že chápete a podpoříte naše požadavky. V pondělí 27. listopadu 2023 zůstane naše škola uzavřená.

Zaměstnanci ZŠ a MŠ Roudnice nad Labem


21. 11. 2023: Opět ve finále IT-SLOTu!

V uplynulém týdnu se uskutečnilo první kolo IT-SLOTu, kterého se zúčastnilo 13 952 žáků z 299 škol. Našemu žákovi Janu Dědičovi se povedlo navázat na předchozí pro naši školu velmi úspěšné ročníky a probojoval se do finále. Gratulujeme mu a budeme držet palce v prosincovém pražském finále, do kterého postupuje s 23 body z 25 možných. V prvním kole se v těsném bodovém závěsu za Honzou umístili Jan Bůva a Karel Ševčík. Naše škola se zároveň umístila na 7. místě ve statistice jako škola s nejvyšším průměrným počtem bodů na žáka.

Bc. František Ševčík


21. 11. 2023: Děti, objevujme Prahu!

Protože jsme již velcí čtvrťáci a předmět prvouky nám vystřídala vlastivěda, vydali jsme se prozkoumat Prahu, která je pokladnicí historických památek. Naše dobrodružná cesta začala srazem na roudnickém vlakovém nádraží, kde jsme již čekali nedočkavě v brzkých ranních hodinách na náš rychlík. Měli jsme on-line zarezervované místenky, tudíž jsme se v klidu usadili, vytáhli svačinky a hodinka cesty utekla jako nic. Po příjezdu na hlavní vlakové nádraží v Praze jsme se kochali nově zrekonstruovanou historickou budovou. Počasí nám velice přálo a my jsme radostně vyšli za poznáváním pražských historických míst. Náš program byl velmi nabitý, museli jsme tedy "šlápnout do pedálů" a stihnout, co jsme si naplánovali. První zastávka byla u Jindřišské věže, která je původní zvonicí kostela svatého Jindřicha a svaté Kunhuty, nacházející se v prostoru mezi Jindřišskou ulicí a jihozápadním cípem Senovážného náměstí na Novém Městě. Dosahuje výšky 65,7 metrů a je tak nejvyšší volně stojící zvonicí v Praze. Poté jsme se vydali směr pražský orloj, kde jsou k vidění středověké astronomické hodiny umístěné na jižní straně věže Staroměstské radnice. Stihli jsme to, bylo právě 8:55 a v 9:00 jsme pozorovali s úžasem astronomický ciferník, kde jsou dvě okna, v nichž se pohybují apoštolové. Orloj je dále doplněn sochami po okrajích, bustou anděla mezi okny apoštolů a ozvučeným kohoutem v horní části nad okny. Nemohla chybět také procházka po Karlově mostě, který je nejstarším mostem přes řeku Vltavu. Zkusili jsme si tipnout, kolik Karlův most měří, a daleko jsme od přesnosti nebyli. Náš tip byl 500 m a mezitím naše paní asistentka Jana Beranová zjistila přesnou délku, a to 515,76 m. Trochu nám začalo kručet v bříšku, a tak jsme se rozhodli s velkým jásotem dát si oběd u McDonalds. S plnými bříšky jsme se vydali na naše poslední stanoviště a to bylo v magickém světě optických iluzí! Muzeum fantastických iluzí Pavla Kožíška, kde jsme si navíc ještě pořídili parádní a legrační fotky. Domů jsme přijeli v odpoledních hodinách, příjemně unavení z naší dobrodružné naučné akce. Měli jsme se fanfárově!

Žáci 4. C s třídní učitelkou Janou Diviákovou a asistentkou Janou Beranovou


21. 11. 2023: Legiovlak

Od 4. ročníku se žáci 1. stupně postupně seznamují v hodinách vlastivědy s historií našeho státu a je pro ně těžké představit si, že to tu bylo jiné než dnes. A tak ve dnech, kdy si připomínáme 17. listopad jako Den boje za svobodu a demokracii, žáci 5. A využili možnost vidět a prohlédnout si expozici Legiovlaku, který od 14. listopadu do 19. listopadu stál na roudnickém nádraží. Jedná se o projekt Československé obce legionářské, která si předsevzala vytvořit věrnou repliku legionářského vlaku z období let 1918 - 1920, kdy na Transsibiřské magistrále v Rusku probíhaly válečné operace čs. legií. Žáky na nádraží přivítali legionáři a sdělili jim, co vše si mohou prohlédnout. Nejzajímavější byly pro páťáky dokumenty, fotografie z doby vzniku naší první Československé republiky, vybavenost zdravotního vagonu, vůz polní pošty, štábního a velitelského vozu, ukázka života a ubytování legionářů na Sibiři a samozřejmě vagon s děly a zbraněmi, kde si mohli žáci vyzkoušet i jejich váhu. Až si budeme ve škole vyprávět o vzniku našeho prvního samostatného státu, děti si připomenou tuto návštěvu Legiovlaku a uvědomí si, že žijeme v zemi, o kterou naši předci tak bojovali.

Mgr. Jitka Liscová


10. 11. 2023: Pygmalion

Žáci ZŠ a MŠ Školní v Roudnici nad Labem na podzim vycestovali na půvabné anglické divadelní představení Pygmalion do Severočeského divadla v Ústí nad Labem. Představení se zúčastnili vybraní žáci z 8. a 9. ročníků. Divadelní hra nesoucí název Pygmalion je jednou z nejznámějších her, kterou napsal G. B. Shaw. Příběh vypráví o dívce Líze Doolittlové, chudé londýnské prodavačce květin, která se pod vedením bezcitného a výstředního profesora Higginse učí správnému společenskému chování a komunikaci ve vyšší anglické společnosti. Představení, které nacvičila skupina An American Drama Group Europe production a bylo režírováno panem Christianem Flintem, se všem moc líbilo. Romantickou atmosféru podtrhovalo i krásné prostředí ústeckého divadla. Angličtina byla srozumitelná, i když mezi středoškoláky jsme byli jediní žáci základní školy. Výlet se moc vydařil a za to vděčíme paní učitelce Richtrové a Kordačové.

Žáci 9. B


8. 11. 2023: Celoškolní projekt Ervín Špindler a jeho přátelé

Dne 25. října 2023 se na naší škole uskutečnil projektový den, tentokrát na téma Ervín Špindler a jeho přátelé. Každá třída se rozhodla věnovat tématu po svém. Nejmladším dětem z přípravné třídy paní učitelka nejprve o Ervínu Špindlerovi vyprávěla. Dozvěděly se, že byl nejen spisovatelem a učitelem, ale také starostou našeho města. Je po něm pojmenovaná nejen knihovna, ale i roudnický most a ulice vedoucí směrem k letišti. Poté děti výtvarně ztvárnily sovu Ervínu, kterou má knihovna ve svém znaku. Děti z prvních tříd podnikly vlastivědnou vycházku po Roudnici, kde plnily různé úkoly na stanovištích. Seznámily se tak s osobou Ervína Špindlera a na závěr vytvořily most a městečko z přírodnin. Druháci také putovali po památných místech spojených s Ervínem Špindlerem. Vystoupali na horu Říp, luštili křížovku a soutěžili v zábavném kvízu. V obdobném duchu projektovaly i třídy 4. A, 7. C, 8. B a 9. C. Žáci z 3. A spojili síly s 8. C. Společně sestavili mapu, do níž zanesli všechna památná místa spjatá se Špindlerem. Věnovali se i kooperativním sportovním hrám, protože Ervín Špindler spoluzakládal roudnický Sokol. Do luštění, kvízů, logických her a tematických map se pustily také třídy 6. B a 8. A. Natáčeným rozhovorem s pracovníkem Infocentra zahájili svůj projekt žáci z 3. B a 4. B. Získali dostatek podkladů, aby mohli zpracovat myšlenkové mapy s fotografiemi, popisky a ilustracemi. Na Husově a Karlově náměstí se s paní učitelkou Janou Diviákovou pohybovala třída 4. C. S pečlivě připravenou anketou o šesti otázkách oslovovala náhodné kolemjdoucí, aby zjistila, jaké povědomí o Ervínu Špindlerovi obyvatelé Roudnice mají. Do Podřipského muzea zamířily třídy 5. B, 7. A a 9. A, kde pro ně byla připravena tematická přednáška a pracovní list. Po návratu do školy už na žáky čekala výtvarnice z Galerie moderního umění, paní MgA. Lucie Kabrlová, která je obeznámila s Karlem Rozumem, Špindlerovým přítelem a zakladatelem Podřipského muzea. A to nejen v rovině teoretické, ale i praktické (lidovými motivy prof. Rozuma si děti vyzdobily třídy). Pracovní listy v roudnické knihovně vyplňovala 5. A. Pak se přesunula na zimní stadion, aby splnila pravidelnou lekci bruslení. Jako propagátor sportu by měl Ervín Špindler jistě radost. Paní učitelka Klára Pávlová domluvila pro 6. A a 7. B přednášku na téma Ervín Špindler a jeho doba v obrazech, kterou proslovila historička z Masarykova ústavu a Archivu AV ČR Mgr. Anna Jonáková. Žáci dostali za úkol navrhnout facebookový a instagramový profil Ervína Špindlera. Třída 9. B se rozdělila do tří skupinek, přičemž každá pracovala na určité části výsledné velkoformátové časové osy, do níž promítla život a dílo Ervína Špindlera. Své poznatky a názory vyjádřili vedoucí skupinek ve videorozhovoru. Na děti, které navštěvují školní družinu, čekaly odpoledne další aktivity. Paní vychovatelky pro ně přichystaly například tematické jazykové a pohybové hry. Byl to pěkně a smysluplně strávený den.

Hana Jeřábková a David Mikoláš


6. 11. 2023: Družinový Halloween

Poslední říjnový den se ve školní družině nesl v duchu strašení. Děti přišly v krásných maskách. Nechybělo vyrábění strašidel, vymalování halloweenských postav a diskotéka. Děti i my jsme si odpoledne moc užili a už se těšíme na další akci.

Za školní družinu Jindra Dvorská


3. 11. 2023: Halloweenská výzdoba v přístavbě

Konec října a začátek listopadu je staletí věnován oslavám zesnulých, kdy vzpomínáme na své blízké například zapálením svíčky. Mezi dětmi je čím dál oblíbenější svátek anglosaský - Halloween, který je oproti Dušičkám svátkem veselým a k jeho tradicím patří dlabání dýní, masky a kostýmy, koledování, výzdoba domů. Jak se dětem v přístavbě podařila halloweenská výzdoba, si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

Třídní učitelky 4. B, 5. A, 5. B, 6. A a asistentky pedagoga


3. 11. 2023: Soustředění hlavního oddělení Roudnického dětského sboru

Roudnický dětský sbor trávil čas od 21. - 24. října 2023 na každoročním podzimním soustředění ve Lhotsku. V tomto roce se jej zúčastnilo 28 zpěváků, tedy skoro celý sbor, což je důležité. Potřebovali jsme připravit repertoár pro letošní koncertní sezonu. Vyrazili jsme v sobotu v 9 hodin ze Školní ulice a na místě jsme byli v 9:45. Dostali jsme instrukce a vybalili si. Následně proběhla první zkouška, rozdělení patronů k nejmladším členům - novým zpěvákům. Pak jsme se rozlosovali do týmů, neboť spolu i po celou dobu soustředění soutěžíme. Během poledního klidu nejstarší žákyně naplánovaly stezku odvahy. Celé sobotní odpoledne probíhaly dělené zkoušky hlasů, protože na pomoc dorazila i paní učitelka Anna Kalousová. Po večeři nastaly týmové hry a soutěže. Děti při nich postupně odcházely na stezku odvahy. Bylo zábavné poslouchat, jak se odvážlivci ve tmě povzbuzovali i jak po absolvování trasy o stezce hovořili. Někteří se opravdu báli. V neděli ráno se nikomu nechtělo vstávat. Po snídani nastalo bodování pokojů, takže jsme si museli stihnout uklidit a hurá na ranní rozezpívání. Po dopoledních blocích, kde jsme se střídali u třech sbormistrů, obědě a poledním klidu jsme vyrazili ven na procházku krajinou, kde týmy plnily pohybové a logické úkoly. Zábavná cesta se nám líbila. Pak opět nastaly odpolední dělené zkoušky. Večer byly hlasivky již unavené, a tak po krátké společné zkoušce následovaly týmové soutěže. Vše opět organizovaly nejstarší dívky. Týmy získávaly body v různých vědomostních soutěžích a fyzických aktivitách. V pondělí dopoledne se opět zpívalo. Skoro všichni už měli unavené hlasivky. Čas osobního volna a poledního klidu byl věnován patronům a jejich svěřencům. Společně prohubovali znalost zadaných písní k přezkoušení. Absolvovali jsme též "Šipkovanou", kterou pro děti opět připravily nejstarší dívky sboru a pan sbormistr. Zpěváci hledali trasu označenou fáborky, nalézali a plnili zadané úkoly. Večer se děti zapojily do her, aby nasbíraly body pro své týmy. Nastal poslední den soustředění. Po snídani si všichni šli zabalit před dopolední zkouškou. Nejnovější členové se na malou chvíli oddělili. Byli přezkoušeni z toho, co je jejich patroni naučili. Po obědě jsme vyklidili pokoje, byly rozdány ceny pro týmy, patrony, služby, nejlépe uklizené pokoje a po vystoupení sboru pro majitele Penzionu Lhotsko manželé Kopřivovi jsme odjeli domů. Nechtělo se nám. Padlo i dost slziček, protože pro některé členy sboru, jako jsem třeba já, to bylo naposledy. Velký dík patří Zuzaně a Jiřímu Zrzavých, bez nichž by náš pěvecký sbor neexistoval a soustředění by bez nich nešlo.

Kateřina Piskorská, zpěvačka hlavního oddělení Roudnického dětského sboru


2. 11. 2023: Halloween v mateřské škole

Na konec října se děti v mateřské škole vždy těší, protože je čeká týden plný strašidelné zábavy. Přípravy začaly již 24. 10., kdy jsme se společně s rodiči sešli na tvořivých dílničkách v naší MŠ. Děti společně s rodiči tradičně dlabali dýně, vyráběli pavouky v síti a skládali kostlivce. Nechyběly ani nějaké ty strašidelné dobroty, které napekly nejen paní učitelky, ale především nápadité maminky dětí. Byla to skvělá příležitost na popovídání si s rodiči, hraní si s dětmi a především na výrobu dekorací do společné šatny v MŠ. 31. října nastal ten den, kdy se naše MŠ proměnila na místo plné nadpřirozených bytostí v podobě čarodějnic, čarodějů, kostlivců, dýní, upírů, netopýrů, zombie a také Wednesday. Ráno začalo tím, že jsme se vydali do školy, kde jsme postrašili nejen paní ředitelku, ale také školáky v lavicích, kteří se s dětmi podělili o sladkosti. Po návratu zpět do školky měly děti připravené tematické hry a aktivity jako hod strašidelným okem, soutěž v namotávání pavouků, balanční duchy, lovení strašidelné havěti a v neposlední řadě jsme si zahráli na lovce duchů. Pochutnali jsme si na dobrotách, které děti donesly, a nezapomněli jsme také nacvičit halloweenský tanec. Po tomto převzatém svátku si připomeneme náš svátek Dušiček. S úctou vzpomeneme na ty, kteří už s námi nejsou, zapálíme svíčku a zajdeme na hřbitov.

Nikola Jirásková


2. 11. 2023: Samhain

Kolo roku se pootočilo a nadešel čas připomenout si a oslavit keltský svátek SAMHAIN. Žáci ve 3. A se proměnili v čaroděje, čarodějky, duchy a jiné temné postavy. Část třídy se změnila v oltář předků díky doneseným fotografiím, v dalším prostoru se děkovalo přírodě za její poslední dary. Kouzelnou atmosféru doplnily svíce, přírodniny a hudba. Po úvodním seznámení s rituály a podstatou Samhainu se děti pustily do tvoření lucerniček, duchů a proplétaných dýní. K lepšímu tvoření napomohly donesené dobroty. Zbylo i něco do našeho školního krmeliště.

Mgr. Andrea Hendrichová


30. 10. 2023: Bezpečná cesta do školy

V úterý 24. 10. k nám do školy zavítal pan Miroslav Fiala z roudnického klubu Krav Maga. Žáky všech druhých tříd jednoduchou formou poučil a seznámil s tím, jak se mají chovat a jak reagovat v přítomnosti cizího člověka a agresora. Děti si mohly vše názorně vyzkoušet a naučit se používat v případě nouze tyto dovednosti. Dětem se tato zrychlená lekce velmi líbila a pro mnohé to možná bude i motivace k tomu, aby začaly na kroužek sebeobrany – krav magy – pravidelně docházet. Panu Fialovi tímto velice děkujeme a přejeme hodně úspěchů.

Mgr. Jana Eliška Hrabánková


24. 10. 2023: Pravěká keramika

Učit se v dějepise o pravěkých lidech může být možná fajn, ale daleko zábavnější a poučnější je vyzkoušet si na vlastní kůži (respektive ruce), jak například vyráběli svoji keramiku, když ještě neznali hrnčířský kruh. A tak jsme se s šesťáky pustili do experimentování. Ačkoli jsme zhlédli instruktážní video a obrázky, ukázalo se, že zase tak snadné to nebude. Bylo třeba osvojit si výrobní techniku a ohlídat výsledný tvar nádoby. Finální zdobení už šlo rychleji. A jak aktivitu zhodnotili žáci?

Líbilo se mi to, protože to byla zábava a naučila jsem se, jak tvarovat misku v ruce. Nelíbilo se mi to, protože se mi to nepovedlo a miska mi popraskala. Takže bych tomu dala 7/10.

Libilo se mi, že když jsme to dělali, tak jsme měli šanci pochopit, jak se to dělalo v dávných dobách a zabavit se tím. Bylo to prostě super!

Nelíbilo se mi to, protože mě to nebaví a nudil jsem se.

Líbilo se mi na tom, že jsme se neučili. Bylo to hezký, sice to moje vypadalo jako postižený bazén, ale tak nevadí :o.

Mně se to moc líbilo, protože to bylo zajímavé.

Moc se mi to líbilo, bavilo mě to a naučil jsem se něco nového a dopadlo to dobře. Děkuji za pěknou hodinu dějepisu. Doufám, že budeme ještě někdy dělat něco podobného.

Líbilo se mi to, protože i přesto, že jsou to dějiny, tak se dá udělat i praktická činnost.

Byla to super zábava, bavilo mě to, mám doma super dekoraci.

Bavilo mě, že jsem se dozvěděl, co dělali lidé dřív. A viděl jsem i nějaké věci, které jsem neznal.

Mgr. David Mikoláš


19. 10. 2023: Podzimní čas ve školní družině

V týdnu od 9. 10. do 13. 10. 2023 proběhl ve školní družině projektový týden s názvem Podzimní čas, barvy kolem nás. V průběhu celého týdne jsme si povídali o podzimu, jeho významu, o změnách v přírodě a chování živočichů a rostlin před zimou. Podle listů a plodů jsme určovali stromy a keře. Výtvarně jsme si barvy podzimu také užili. Podzim nás provázel pohádkami, básničkami i písničkami.

Tým školní družiny


13. 10. 2023: 4. C na dopravním hřišti

V rámci naší výuky jsme navštívili dopravní hřiště v Jiráskových sadech v Litoměřicích. Praktická procvičování na dopravních hřištích jsou pro žáky velmi důležitá, neboť si zde mohou ověřit nabyté teoretické znalosti a zároveň praxe je výrazný učební nástroj. V úvodu byli žáci seznámeni lektorkou Klárou Bayerovou se základními pravidly chování v silničním provozu. Připomněli si správnou výbavu kola a dopravní značky, které děti znají již z prvouky. Žáci byli po teoretické části rozděleni do dvou skupin na chodce a cyklisty. Všichni začínají na zvukový signál. Je nastaven přesně vymezený interval, po který se skupinky pohybují na dopravním hřišti. Poté se zaznamenají počty odebraných bodů za přestupky a skupinky se vymění. Společně jsme si vše vyhodnotili a těšíme se na příště!

Jana Diviáková


13. 10. 2023: Podzim v přístavbě

Z chodby v přístavbě, kde letos mají třídy 4. B, 5. A, 5. B a 6. A, zmizely prázdninové zážitky a přístavba se naladila do barev podzimu.

Třídní učitelky 4. B, 5. A, 5. B


13. 10. 2023: Podzimní Anglie

Nový školní rok začal pro žáky sedmého, osmého a devátého ročníku zářijovým zájezdem do Anglie. Zájezd zprostředkovala Cestovní kancelář a jazyková škola Barbora Dokoupilová s osvědčeným průvodcem Jasonem Whiteheadem. Ten, společně s vyučujícími anglického jazyka, nachystal během letních prázdnin nabitý program. Do Londýna jsme odjížděli ve středu 27. září v odpoledních hodinách, z Francie do Anglie jsme cestovali trajektem. Anglie nás přivítala slunečným počasím a pěkné počasí vydrželo po celou dobu našeho pobytu. V dopoledních hodinách začala naše londýnská túra na Greenwichském poloostrově v nové čtvrti u O2 arény. Obdivovali jsme moderní novostavby, vybudovanou lanovku Emirates Air Line. Lodí po řece Temži jsme se přesunuli k Toweru a Tower bridge, kde jsme navštívili vnitřní prostory mostu s populární skleněnou podlahou. Následovala první zkušenost s londýnským metrem, vystoupili jsme na stanici Westminster. K Londýnu patří London Eye, na kterém jsme se svezli a z výšky obdivovali krásný výhled na město. Dalším velkým zážitkem pro většinu z nás byla atrakce London Dungeon, která připomíná historické události a londýnské podsvětí. Na závěr prohlídky jsme vyzkoušeli adrenalinovou atrakci - cesta lodí do pekla. Poté jsme pokračovali v procházce kolem známých budov, jako jsou sídlo Parlamentu Spojeného království, Big Ben, Westminsterské opatství, nevynechali jsme Buckinghamský palác, prošli jsme čínskou čtvrtí, kde jsme zakončili první den. Metrem jsme se přesunuli k autobusu a odjeli do hostitelských rodin. Druhý den jsme navštívili Národní historické muzeum, prošli se částí největšího parku v centru Londýna Hyde Park, udělali si piknik před Kensingtonským palácem, kde se nachází socha princezny Diany k 60. výročí jejího narození. Odpoledne nejen nadšenci Harryho Pottera, ale i ostatní byli natěšeni na návštěvu Studia Warner Bros. Po čtyřhodinové návštěvě jsme všichni spokojeně odjížděli zpět do hostitelských rodin. Na třetí den byla naplánována návštěva jednoho z největších nákupních center Blue Watter. Odpoledne jsme se prošli historickým centrem města Rochester s katedrálou a hradem z 12. století. Závěr dne jsme strávili v Chatham historických docích, kde jsme měli možnost prohlédnout si ponorku a válečnou loď z 2. světové války. Poslední den, před večerním odjezdem trajektem zpět domů, jsme pobyli v městečku Dover, který na první dojem působil ponuře, ale výšlap na horu, kde se nachází hrad založený Jindřichem II., nás přesvědčil o opaku. Je to největší anglický hrad, který je popisován jako "klíč do Anglie" kvůli jeho obrannému významu v celé historii. Upravený středověký hrad z 12. století, krásné výhledy na pobřeží a okolí nás okouzlily. Po prohlídce jsme se přesunuli na pláž, kde někteří vyzkoušeli i teplotu vody Atlantského oceánu. Městem Dover skončil náš několikadenní pobyt v Anglii a večer jsme nasedli do autobusu směr Roudnice nad Labem. Věříme, že fotky uložené v mobilech účastníků budou všem připomínat milé vzpomínky, zážitky na tento pobyt a zkušenosti využijí nejen v hodinách anglického jazyka.

Mgr. Eva Richtrová, Ing. Jitka Kordačová, Mgr. Jitka Liscová


12. 10. 2023: Novinky ze školní jídelny

Dne 11. 10. 2023 proběhlo v naší školní kuchyni vaření s profesionálním kuchařem Janem Raušrem. Děti měly na výběr ze dvou italských jídel - lasagne bolognese a ravioli stracciatella se šodó. Tato akce vzešla z podnětu školního parlamentu. Jejím cílem bylo oživení a rozšíření kuchařských dovedností personálu školní kuchyně.

Hana Bělková, vedoucí školní jídelny


11. 10. 2023: Volná pracovní pozice

Hledáme školního psychologa s možností nástupu od ledna 2024. Více informací zde.

PaedDr. Zuzana Zrzavá, ředitelka školy


9. 10. 2023: Franský náhrdelník

Výuku dějin raného středověku jsme si v 7. B a v 7. C zpestřili menším projektem, jehož výstupem byla kopie jednoduchého franského náhrdelníku z přelomu 6. a 7. století. Skládal se převážně z keramických a skleněných korálků a byl nalezen v hrobu franské ženy na území dnešního Německa (Porýní). Žáky projekt zaujal, zhodnotili ho kladně (viz níže).

Je to hezká praktická činnost, bylo to zajímavé pracovat s tou hmotou.

Hodnotím to dobře, bavilo mě to a určitě bych si to udělala zase.

Bylo to skvělé. Nejvíce mě bavilo dělat ty korálky z keramické hmoty.

Bavilo mě to, ale hned se mi to celé rozsypalo, protože se to zapínání špatně utáhlo.

Dobrý, ale bylo těžký navlíkat ty kamínky.

Myslím, že to bylo super, že jsme se jako třída do toho pustili a že jsme si udělali náhrdelníky z minulé doby.

Mgr. David Mikoláš


2. 10. 2023: Mabon

S nastupujícím podzimem oslavila třída 3. A podzimní rovnodennost. Na začátku proběhlo tvoření z donesených přírodnin – listové koláže, výroba lapače snů – a nechybělo dlabání dýní. Děti se dozvěděly, proč naši předkové svátek oslavovali a proč bychom se k němu měli vracet. Po jejich vzoru se vyzdobila třída a připravil stůl hojnosti, kde se nacházely plody pozdního léta z podřipské krajiny. Při jejich ochutnávce jsme si vyprávěli, jak se potraviny pěstují a uchovávají. Ošizena nebyla ani zvířata, která navštěvují školní pozemek. Ta dostala pochutiny do krmeliště. V zahradě jsme také vytvořili strom přání. Již teď se těšíme na další svátek z koloběhu roku.

Mgr. Andrea Hendrichová


19. 9. 2023: Volná pracovní pozice

Hledáme učitele/učitelku pro I. stupeň ZŠ na plný úvazek s možností nástupu od 1. 10. 2023 či dříve. Více informací zde.

PaedDr. Zuzana Zrzavá, ředitelka školy


18. 9. 2023: Doporučení pro využívání umělé inteligence (edu.cz)


18. 9. 2023: Zpátky do knihovny

Pět smyslů, pět možností

Po prázdninách jsme navštívili naši místní Knihovnu Ervína Špindlera. Paní knihovnice Dagmara Takačová si pro nás připravila opět pestrý program. Připomněli jsme si vnímání všemi smysly. A které to jsou? No přece: zrak, čich, sluch, chuť a hmat. Byli jsme zavedeni do tajů temného lesa, který jsme následně popisovali. V závěru jsme si zahráli hru psaním příběhu O Červené karkulce trochu jinak. Těšíme se na další dobrodružnou návštěvu 2. října 2023, tentokrát v kostýmech.

Jana Diviáková, třídní učitelka 4. C


1. 9. 2023: Organizace 1. týdne školního roku 2023/2024

 • pondělí 4. 9. 2023: pouze 1. vyučovací hodina
 • úterý 5. 9. 2023: adaptační den - I. stupeň (1. - 4. vyučovací hodina), II. stupeň (1. - 5. vyučovací hodina)
 • středa 6. 9. 2023: PT a 1. třídy 1. a 2. vyučovací hodina, ostatní podle rozvrhu
 • čtvrtek 7. 9. 2023: PT a 1. třídy 1. - 3. vyučovací hodina, ostatní podle rozvrhu
 • pátek 8. 9. 2023: PT a 1. třídy 1. - 4. vyučovací hodina, ostatní podle rozvrhu

Škola OnLine zatím funguje v omezeném provozu, v pondělí 4. 9. 2023 by již vše mělo být v pořádku. Děkujeme za trpělivost.

Mgr. David Mikoláš, zástupce ředitelky školy