Novinky

14. 2. 2020: Arnika 2020

Letošní lyžařský výcvik se opět konal v Roudnici v Krkonoších 2. - 8. 2. 2020. Účastnilo se ho 58 žáků. Ze začátku to vypadalo, že nám počasí nebude přát. Pršelo. Ale hned další večer začalo pořádně sněžit, a tak jsme mohli vyrazit lyžovat na sjezdovku i na běžky. První dva dny jsme chodili lyžovat na Aldrov a zbytek týdne jsme strávili na Vurmovce. Žáci byli rozděleni do 4 družstev a učili se novému stylu jízdy. Každý večer měly sedmé ročníky zajímavé přednášky. A dokonce jedna z nich - o nebezpečí hor - byla prezentována devátými ročníky. Po přednáškách se odehrávaly večerní hry. Družstva spolu bojovala. Vždy byla hra pohybová a logická. V těchto hrách zvítězil tým Nekašků. Jako každý rok, tak i letos nejstarší žáci vyrazili na Dvoračky. Ve stejné době se konaly závody mladších žáků na sjezdových lyžích a běžkách. Za uskutečnění lyžařského výcviku vděčíme paní učitelce Janě Volfové, paní ředitelce Zuzaně Zrzavé a paním učitelkám Evě Richtrová, Martině Ševčíkové a panu učiteli Františku Ševčíkovi. Kurz mohl proběhnout hladce také díky zdravotnické péči paní Markéty Navrátilové a jejího manžela, pana doktora Jana Navrátila. Nejstarší i nejmladší žáci se vylepšili ve sjezdu na lyžích i na běžkách. Lyžařský kurz proběhl bez problémů a všichni jsme si ho užili.

Nela Pertlíková a Adéla Znamenáčková


10. 2. 2020: Budulínek Mandelinka

V úterý 28. 1. 2020 navštívilo školní družinu divadélko s pohádkou o Budulínkovi. Dvojice herců vtipně ztvárnila klasickou pohádku. Děti radostně a se zájmem sledovaly děj. Pohádka měla veliký úspěch a byla veselým zakončením prvního pololetí školního roku.

Martina Nosek


3. 2. 2020: Projektová výuka v V. C

V rámci mezipředmětových vztahů se žáci V. C v hodinách vlastivědy a výtvarné výchovy podívali do středověku. Přesněji do doby Karla IV. V hodinách s ním byli při zakládání Karlovy univerzity, seznámili se s platidlem za vlády Rudolfa II. V přírodopise si přiblížili podnebné pásy, rozmanitosti a život v různých podnebných pásech. Pod vedením paní učitelky Jany Diviákové je projektová výuka pro děti více zajímavá a jsou tak více zapojeny a vtaženy do poznávání.

Jindra Dvorská


30. 1. 2020: (Ne)zapomenuté pomníky - stoletá paměť národa a země 1914-1918

Vážení žáci, studenti, učitelé a zájemci o historii,

rádi bychom Vám touto cestou poděkovali za Vaše příspěvky a rozvoj projektu (Ne)zapomenuté pomníky - stoletá paměť národa a země 1914-1918, který byl realizován v letech 2014-2018. Pro velký zájem, který nás těší, byl projekt prodloužen. Jsme potěšeni, že stále své příspěvky přidáváte a již nyní je vloženo 996 pomníků. Dovolujeme si Vám jako poděkování za Vaši přízeň a snahu zaslat v příloze Pamětní list. Věříme, že i nadále se bude projekt rozvíjet a těšíme se na Vaše další příspěvky.

Za (Ne)zapomenuté pomníky

Jana Stefanová Knoflíčková

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského

odbor Pedagogická knihovna J. A. Komenského

oddělení Služeb čtenářů

30. 1. 2020: Lednové okénko do školy

Tak tady máme první měsíc v roce 2020. Po vánočních prázdninách jsme se vrátili do školních lavic. Ještě v nás doznívají dny volna a radosti z dárků od Ježíška. Vánoční výzdoba školy se pozvolna změnila v zimní. Zima na nás ve škole dýchá z každého zákoutí, fotogalerie vás o tom přesvědčí. Práce bylo jako vždy dost a dost. V rámci hodin tělesné výchovy byl zahájen bruslařský výcvik. Ve škole proběhlo školní kolo olympiády z anglického jazyka. Měli jsme i zástupce z řad žáků druhého stupně, kteří se účastnili matematické, fyzikální a dějepisné olympiády a olympiády v českém jazyce. Proběhla pedagogická rada za první pololetí školního roku 2019/2020.

Jindra Dvorská


30. 1. 2020: Podřipsko vesluje - školní liga na trenažérech


15. 1. 2020: Kraje pro bezpečný internet

Kraje pro bezpečný internet je název projektu, který cílí na osvětu (vzdělávání) veřejnosti v oblasti možných rizik a nástrah, skrývajících se v kybernetickém prostředí. Nabízí množství e-learningových kurzů, ale i soutěžních kvízů o ceny. Naše škola se do projektu zapojila letos poprvé. V hodinách digitálních technologií soutěžili především žáci 7. tříd. Ze všech účastníků, kteří kvíz dokončili, zabodovala Nela Štěpánková ze VII. C. V kategorii žáků ve věku 8 až 12 let obsadila krásné 3. místo a od partnerů projektu obdržela jak diplom, tak různé věcné dary. Děkujeme tímto Nele za příkladnou reprezentaci školy! Poděkování patří rovněž jejím rodičům, kteří se zapojením své dcery do soutěže souhlasili a kteří ji v den předávání cen v budově Krajského úřadu v Ústí nad Labem svou přítomností podpořili.

Mgr. David Mikoláš


21. 12. 2019: Třicet let svobody a demokracie

V předposlední den školní výuky v končícím kalendářním roce navštívili žáci IX. B Podřipské muzeum, aby zhlédli výstavu "Třicet let svobody a demokracie". S dějinami a jednotlivými exponáty je seznámila muzejní historička a pedagožka Ilona Trefná.

Mgr. David Mikoláš


20. 12. 209: Vánoce s Roudnickým dětským sborem v Koruně a advent na ZŠ Školní


20. 12. 2019: Prosincové okénko do školy

Poslední měsíc v kalendářním roce byl naplněn především přípravami na Vánoce. Prosinec bývá pro děti nejkrásnějším měsícem. Je s ním spojeno mnoho aktivit, mikulášská nadílka, rozsvěcování vánočních stromků, zpívání koled. Ve škole to žilo, pro první i druhý stupeň byl připraven vánoční koncert. Žáci 7. a 8. tříd navštívili divadelní představení Louskáček, žáci 1. až 4. tříd si nenechali ujít vánoční výstavu na roudnickém zámku. Zábava a práce v tomto měsíci na naší škole měla zelenou. Na výsledek se podívejte ve fotogalerii. Krásné prožití svátků vánočních a šťastný nový rok přeje ZŠ a MŠ Školní Roudnice n. L.

Jindra Dvorská


17. 12. 2019: Vánoční projektový týden ve školní družině

V týdnu od 9. 12. do 13. 12. 2019 proběhl ve školní družině další z projektových týdnů s vánoční tematikou. Děti během tohoto týdne prošly mnoha aktivitami. Vánoční prezentace seznámila děti s tradicemi a zvyky Vánoc, nechybělo vánoční soutěžení, koledy zpívané v doprovodu kytary a vědomostní kvíz. V rámci pracovní a výtvarné činnosti si domů odnesly vlastnoručně vyrobenou dekoraci v podobě vánočního stromečku.

Jindra Dvorská


16. 12. 2019: Finále IT-SLOTU

Jiří Sirový navázal na velký úspěch, kterým byl postup do celorepublikového finále mezi padesát nejlepších žáků. Ve finálovém kole, kde se účastníci museli popasovat s těžkými úlohami, nezklamal a posunul se ještě o několik příček výše na konečné 29. místo. Poděkovat za reprezentaci školy chci nejen Jiřímu Sirovému, ale všem žákům, kteří se zúčastnili nominačního kola a svým výkonem tak přispěli k umístění naší školy v TOP 10 podle průměrného počtu bodů na žáka!

Bc. František Ševčík


16. 12. 2019: Mazlíčci

V rámci učiva přírodovědy o živočišné říši si žáci 4. C mohli do školy přinést svoje zvířecí mazlíčky. S velkým jásotem a nadšením se ze třídy stala malá ZOO. Malí chovatelé své spolužáky seznámili nejen s připravenými referáty, ale hlavně se svými mazlíčky: dvěma křečky, jedním pískomilem a morčetem, třemi potkany a králíky. Suchozemskou želvu donesla paní učitelka. Po úvodní hodině následovaly přednášky pro spolužáky z prvního stupně, které měly velký ohlas. Vědomosti a poznatky byly zpracovány ve skupinkách dle vylosovaných témat. Dětem se práce zdařily, zvládly starost o zvířátka, a tak je možné, že si zvířecí den někdy zopakujeme.

Mgr. Andrea Hendrichová


16. 12. 2019: Tvůrčí dílna

Nejen žáci, ale i učitelé zvládnou pracovní činnosti. Předvánoční atmosféra zavedla pedagogy do školní výtvarné dílny, kde pod vedením Mgr. Hany Berounské vytvořili podle své fantazie jeden ze symbolů Vánoc - anděla. V odpoledních hodinách vznikala originální díla převážně z přírodního materiálu. Žáci je mohou zhlédnout ve vestibulu školy.

Mgr. Andrea Hendrichová


15. 12. 2019: Mikuláš ve školní družině

Ve čtvrtek 5. 12. 2019 proběhla ve školní družině mikulášská nadílka. V odpoledních hodinách nás navštívil Mikuláš se svou družinou. Prošel všech pět oddělení školní družiny. Děti měly připravené básničky a písničky, andílci je za to obdarovali sladkým perníkem.

Jindra Dvorská


12. 12. 2019: Výzva k podání nabídky

Vyhlášena výzva k podání nabídky do výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem "Dodávka masa do školní jídelny". Více zde.

PaedDr. Zuzana Zrzavá, ředitelka školy


10. 12. 2019: Mikulášská nadílka, akce školního parlamentu

Ve čtvrtek 5. prosince byl svátek sv. Mikuláše. Slavili jsme ho i u nás v mateřské a základní škole. Objevili se u nás Mikuláš, andělé i čerti, kteří pro mladší žáky z přípravné třídy, 1. a 2. ročníků připravili nadílku. Za krásné básničky, zpívání koled a správné odpovědi na hádanky děti dostaly sladké odměny. Mikuláš s anděly a čerty také navštívili mateřskou školu, kde všem hříšníkům rozdali uhlí a hodným dětem cukrovinky. Samozřejmě nechyběly ani slzičky. Mikuláš: Vojtěch Krejčí, andělé: Erika Szitaiová, Nela Pertlíková, čerti: Kateřina Turková, Josh Whitehead, Klaudie Bartošová, organizátorka: Karolína Sirotková.

Mgr. Dana Horáková


5. 12. 2019: Příběhy bezpráví

Pád železné opony - tak znělo letošní téma projektu Příběhů bezpráví. S naším tradičním hostem Ing. Jiřím Čejkou, DrSc., bývalým politickým vězněm, špičkovým chemikem a celoživotním skautem, besedovali žáci 9. ročníku nejen o listopadových událostech roku 1989, ale i o skautingu, jeho filosofii, principech a nelehkých letech 1939-40, 1948-50 a 1968-70, kdy byl opakovaně zakazován a rušen.

Mgr. David Mikoláš


4. 12. 2019: Svíčkárna ve školní dílně

Ve školní dílně se seznamujeme s různými materiály. Pracujeme s dřevem, kovem, plasty, vyrábíme podle standardizovaných technických výkresů, někdy i podle vlastních. S blížícími se Vánocemi jsme portfolio rozšířili o včelí vosk, respektive o různobarevné mezistěny, z nichž jsme smotávali svíčky. Dívky je pak dozdobily stříbrnou nebo zlatou stuhou. Na fotografii pózují žáci 7. ročníku, nicméně vydatně pomáhali také šestáci a osmáci.

Mgr. David Mikoláš


2. 12. 2019: Jablkohraní

Projektový den s blížícím se koncem podzimu věnovala 4. C jablkům. Na úvod žáci vytvořili myšlenkovou mapu, na kterou přenesli své znalosti o našem nejznámějším ovoci. Další informace získali pomocí počítače a tištěné literatury. Při práci ve skupinách vybírali nejhezčí a nejchutnější jablko. Velký ohlas měla ochutnávka jablečných výrobků, převážně donesených štrúdlů.

Mgr. Andrea Hendrichová


25. 11. 2019: Listopadové okénko do školy

I poslední podzimní měsíc byl plný školních akcí. Hned na začátku si žáci devátých tříd poslechli zajímavou přednášku k listopadovým událostem roku 1989 a připomněli si 30. výročí sametové revoluce. V polovině měsíce se konala pedagogická rada a rodičovské schůzky. Chodby školy zdobí práce dětí zaměřené tematicky k výuce i ročnímu období. Práce i zábavy bylo dost. Není divu, že nám to ve škole všechno strašně rychle utíká!

Jindra Dvorská


25. 11. 2019: Jiří Sirový postoupil do finále IT-SLOTU!

Nominační kolo vědomostní soutěže pro žáky 8. a 9. tříd v oblasti IT - IT SLOT proběhlo ve středu 20. listopadu a zúčastnilo se jej celkem 3860 žáků ze 115 škol z celé České republiky. Prvních 50 soutěžících postupuje do finále, které se uskuteční 11. prosince 2019 v Praze v budově Soukromé střední školy výpočetní techniky. Zde již soutěžící mohou vyhrát velmi hodnotné ceny. Gratulujeme Jiřímu Sirovému, který se umístil na 32. místě a probojoval se do finále.

Bc. František Ševčík


10. 11. 2019: Listopadové události

Ve spolupráci s Podřipským muzeem v Roudnici nad Labem připravil pražský Ústav pro studium totalitních režimů hodinový vzdělávací kurz, který byl zaměřen na listopadové události roku 1989. Žákům 9. ročníku byl Mgr. Petrem Sedlákem Ph.D. mimo jiné představen nový vzdělávací portál ústavu. Byť ještě ve výstavbě, již nyní nabízí podnětné interaktivní didaktické pomůcky. Z lektorových aktivit (sám je/byl učitelem) bych vyzdvihl jeho upřímnou snahu žáky aktivizovat například při hledání významu 17. listopadu napříč generacemi.

Mgr. David Mikoláš