Novinky

24. 2. 2021: Opatření Ministerstva zdravotnictví

Vážení rodiče a zaměstnanci, milé žákyně a žáci,

MŠMT informovalo, že MZDR dne 22. 2. 2021 vydalo mimořádné opatření MZDR 1557/2020-44/MIN/KAN s účinností od 25. 2. 2021 do odvolání.

Všem osobám se zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je:

 • respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 95% dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95),
 • zdravotní obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC.


Ačkoliv je možné do 28. 2. 2021 do 23:59 hod použít místo výše uvedených ochranných prostředků dýchacích cest i jiné ochranné prostředky dýchacích cest, které brání šíření kapének, žádám Vás, aby děti do nástupu na jarní prázdniny již nechodily do školy s látkovými rouškami. Zabráníme možnosti onemocnění pedagogických i nepedagogických pracovníků.

MŠMT předpokládá, že k dalšímu provozu škol a školských zařízení zašle další informace v průběhu tohoto týdne v souvislosti s připravovaným projektem pilotního testování ve školách a s ním spojenou distribucí testů do škol, ve kterých se předpokládá zahájení prezenční výuky spojené s testováním žáků.

Děkuji Vám za pochopení situace.

S pozdravem

PaedDr. Zuzana Zrzavá, ředitelka školy


22. 2. 2021: Termín zaslání přihlášek na střední školy

Vyplněné přihláškové formuláře zašlete nejpozději do 1. 3. 2021 na příslušnou střední školu!

Mgr. Miroslav Novák, výchovný poradce


22. 2. 2021: Zpráva ze školní jídelny

Upozornění pro strávníky

Školní obědy jsou dotované ze státního rozpočtu, proto žák, který je nepřítomen ve škole, má nárok na zvýhodněnou cenu stravování pouze 1. den nemoci (lze si jej v jídelně vyzvednout a odnést v jídlonosiči). Na následující dny, tj. od druhého dne nemoci, se zvýhodnění nevztahuje, a proto je nutné obědy vždy odhlásit! V případě, že žák není na další dny nemoci řádně odhlášen, je povinnost zákonného zástupce uhradit tyto obědy v plné výši, tedy i s režijními a mzdovými náklady 31 Kč + náklady na potraviny. Oprávněnost odběru dotované stravy podléhá státní kontrole.

Hana Bělková, vedoucí školní družiny


12. 2. 2021: Náhradní termín pro vydávání přihlášek na SŠ

Náhradní termín pro vydávání přihlášek na střední školy (pro ty, co si je ještě nevyzvedli) bude v úterý 16. 2. 2021 v budově školy od 14:00 do 15:30 hodin.

Mgr. Miroslav Novák, výchovný poradce


5. 2. 2021: Přihlášky na SŠ

Přihláškové formuláře na střední školy budou vydávány uchazečům nebo jejich zákonným zástupcům příští týden v budově naší školy. Termíny vydání jsou v úterý a středu (9. a 10. 2.) od 14:00 do 15:30 hodin.

Mgr. Miroslav Novák, výchovný poradce


22. 1. 2021: Zpráva ze školní družiny

Vážení zákonní zástupci,

poplatek za školní družinu jsme z důvodu vzniklé situace v 1. pololetí ponížili z obvyklých 1.000,- Kč na tyto částky:

- děti z přípravné třídy, 1. a 2. ročníku: 800,- Kč/2. pololetí,

- děti z 3. a 4. ročníku: 500,- Kč/2. pololetí.

Částka se hradí pouze BANKOVNÍM PŘEVODEM do konce měsíce ÚNORA!

Číslo účtu školy u KB: 10834471/0100

Variabilní symbol: 215

Do poznámky/popisu: JMÉNO a PŘÍJMENÍ DÍTĚTE


Bc. Petra Kordová, vedoucí školní družiny


19. 1. 2021: Lednové okénko do školy

Po vánočních prázdninách nastoupily na prezenční výuku první a druhé ročníky s přípravnou třídou. Ostatní žáci pokračují doma v online výuce. I přes veškerá vládní opatření se nevzdáváme, věříme, že se vše brzy vrátí do zajetých kolejí.

Jindra Dvorská


18. 1. 2021: Příprava ptačí hostiny dětmi 2. A

Vše začalo při hodině čtení po vánočních prázdninách. Četli jsme příběh Dobrůtka pro sýkorky. Byl to návod, jak vyrobit dobrůtky nejen pro sýkorky. Při pohledu z oken třídy na školní zahradu jsme se rozhodli, že zkusíme kelímky také vyrobit. V dalších dnech si děti začaly nosit kelímky. Výtvarná výchova byla spíše hodinou vaření. Plech, elektrická plotýnka, hrnec, vařečka, naběračka. V hrnci jsme rozpustili tuk, postupně jsme přidávali semínka vhodná pro ptáčky a směsí jsme naplnili přinesené kelímky. Počasí přálo, mrzlo a směs v kelímcích tuhla. Pevnými nůžkami na plech paní učitelka odstranila plast a vyrobenou hmotu pro ptáčky jsme dali opět zchladnout na venkovní parapet. V hodině tělesné výchovy jsme se šli nejen vyběhat ven, ale hlavně pověsit vyrobené dobrůtky na stromy v areálu školy. Teď se již těšíme, jak z oken naší třídy budeme pozorovat ptáčky, kterým jsme vytvořili ptačí hostinu.

Mgr. Jitka Liscová


15. 1. 2021: Radovánky na sněhu

V týdnu od 11. 1. do 15. 1. 2021 nám příroda dopřála sněhovou nadílku. Děti ze školní družiny se s radostí pustily do výroby sněhuláků, zábavu jsme si moc užili, sněhuláci se povedli. Posuďte sami v naší fotogalerii. Přáli bychom si více takových krásných sněhových radovánek.

Jindra Dvorská


15. 1. 2021: Prosincové okénko do školy

Od pondělí 30. 11. 2020 nastoupil do školy na prezenční výuku celý první stupeň, žáci z druhého stupně mají rotační výuku. To znamená týden prezenční výuky a týden online výuky. Chodby a třídy naší školy ožily. Děti krásně ozdobily školu svými pracemi. Přejeme všem krásné a klidné prožití svátků vánočních, krásný nový rok.

Jindra Dvorská


13. 1. 2021: Mobilní planetárium - projektový den 5. A a 5. B

Ve dnech 15. a 16. prosince se nám napotřetí podařilo uskutečnit projektový den ve škole. Tématem bylo zkoumání vesmíru a sluneční soustavy. Na pomoc jsme si pozvali "Mobilní planetárium" s paní lektorkou Mgr. Kateřinou Günwaldovou, která přivezla vesmír k nám, a tak jsme se mohli všichni těšit na vesmírnou podívanou. Projektový den byl rozdělen do několika částí, kdy jsme v mobilním modulu nejprve zhlédli film o nebližším vesmíru a historii jeho zkoumání. V další části jsme pracovali s aplikacemi, které nám umožnily například porovnávat planety v naší soustavě mezi sebou, nebo hádat, zda sněhulák při umístění na planetu roztaje. Sledovali jsme hvězdné mlhoviny, jak putují komety a další vesmírná tělesa. V další hodině nám paní lektorka ukázala aktuální vesmírné dění, protože právě letos 21. 12. dojde po téměř čtyřech stoletích k vesmírné konjunkci Saturnu a Jupiteru, o které se říká, že je to betlémská hvězda. V poslední části projektového dne jsme zpracovali naše zážitky a informace. Děti napsaly dopis virtuálnímu kamarádovi a vytvořily nástěnku se získanými informacemi. Celý den proběhl velmi hezky a zajímavou formou jsme se hodně dozvěděli. Děkujeme paní lektorce za poutavé vyprávění a nové zážitky.

Za páté třídy Bc. Lenka Jelínková a Mgr. Božena Suková


31. 12. 2020: Harmonogram výuky do 22. ledna 2021

Žáci budou mít v čase své distanční formy vzdělávání povinnou docházku na synchronní výuce (vysílané hodiny) dle svého rozvrhu. Vysílány budou všechny naukové předměty (Čj, M, Aj, Nj, Rj, Př, Z, D, F, Ch) v plném rozsahu, ale ve zkrácené časové dotaci (30 až 40 minut). Mezi hodinami budou 15 minut přestávky. Závazný je začátek hodin dle rozvrhu. Předměty výchovného charakteru (Hv, Vv, Tv, Pč, Vko, Vkz) a Dt budou ponechány na rozhodnutí vyučujícího: může vysílat, může zadávat domácí úkoly a kontrolovat práci s výukovými materiály. Vysílacím prostředím bude Jitsi Meet. Ve třídách, kde ještě neproběhlo zaškolení do Jitsi Meet, může být použit původní Skype.

Vysílací hodiny pro první lednový týden budou označeny vyučujícím předmětu v rozvrhu ikonou - Informace k výuce. Třídní učitelé a učitelé jazyků zašlou linky místností žákům prostřednictvím komunikace ve Škole OnLine. Nepřítomnost ve vysílaných hodinách musí být omluvena zákonným zástupcem, jinak se stává podkladem pro výchovné hodnocení žáka. Obsah učiva, v případě nepřítomnosti ve vysílací hodině, musí žák nebo zákonný zástupce komunikovat s vyučujícím předmětu. Doučení učiva daného předmětu bude ověřeno vyučujícím a stává se podkladem pro vzdělávací hodnocení žáka.

Vyučující předmětu má právo vyzvat žáka, který se nedostatečně vzdělával všemi dosud realizovanými formami vzdělávání (nebyl přítomen na vysílané výuce, neodevzdával domácí úkoly, nepsal testy), aby se sám či v doprovodu zákonného zástupce dostavil ke konzultaci. Vyučující předmětu sdělí ředitelce den, hodinu a jméno žáka, jehož znalosti se budou ověřovat. Konzultace budou probíhat v čase po vyučování, aby nedocházelo k narušování vysílané výuky. Na I. stupni nejdříve od 12,30 hod. na II. stupni od 13,30 hod.

S pozdravem a přáním zdraví, klidu a spokojenosti v roce 2021

PaedDr. Zuzana Zrzavá, ředitelka školy


28. 12. 2020: Provoz školy do 10. ledna 2021


17. 12. 2020: Novinky v ředitelně? Ne, před ředitelnou!

V prostoru před ředitelnou byl nově umístěn paravan, který bude sloužit mj. k propagaci dějin a především životních osudů těch, na něž bychom neměli zapomínat. Ode dneška se mohou žáci (a všichni kolemjdoucí) na pokračování seznamovat s příběhem Milady Horákové. Plakáty jsme obdrželi v rámci projektu Příběhy bezpráví, o němž jsme již v listopadu referovali a jehož se každoročně účastníme.

Mgr. David Mikoláš15. 12. 2020: Projektový den 1. B a 1. C

Ve středu 9. prosince 2020 se uskutečnil projektový den v 1. B a 1. C, který byl zaměřený na vánoční čas spojený s tradicemi nejen v České republice, ale také v zahraničí. V obou třídách vládla příjemná vánoční atmosféra, doprovázená třemi andělkami Andulkami, které se postaraly o nezapomenutelný zážitek nejen pro děti, ale také pro paní učitelky. Projektový den byl rozdělen na tři bloky - v prvním bloku se děti dozvěděly důležité informace o Vánocích, o všem, s čím jsou spojené. Celé toto povídání bylo zpestřeno přečtením vánočního příběhu. Následovala hra koulovaná - děti si vyráběly sněhové koule, se kterými soutěžily ve dvou týmech. Poté si pouštěly lodičky v nádobách s vodou. Každý žák měl svoji lodičku vyrobenou ze skořápky i s vlastní vlajkou. Po skončení této aktivity dostaly děti za úkol vytvořit své lodičce přístav. Druhý blok byl plný soutěží - děti soutěžily například v namotávání provázku na tyč, pojídání perníčků, ve skládání puzzlí, rybaření, poznávání věcí se zakrytýma očima. Závěrečnou aktivitou druhého bloku bylo zdobení perníčků, zpříjemněné poslechem vánočních koled. Třetí blok odstartovala Kimova hra, ve které měly děti za úkol zapamatovat si co nejvíce obrázků a nakreslit je na papír. Mezi poslední aktivity patřilo např. poznávání vánočních postav a písní. Celý tento bohatý a pestrý den zakončila návštěva Elsy a Olafa z Ledového království, kteří se postarali o nadílku všem dětem.

Markéta Šmídová a Jana Diviáková


14. 12. 2020: Úprava distační formy vzdělávání

Na základě poznatků z prvních 14 dnů realizace rotační výuky jsme zjistili, že žáci, kteří mají distanční formu vzdělávání (jsou doma a mají plnit zadanou práci), tak nečiní. Po návratu do školy není možné konzultovat učivo, na které se nepodívali a z něhož nevypracovali zadané úkoly.

Od pondělí 14. 12. 2020 se vracíme k modelu, který platil před zavedením rotační výuky.

Žáci budou mít v čase své distanční formy vzdělávání povinnou docházku na synchronní výuce (vysílané hodiny), dále budou plnit zadané domácí úkoly z předmětů naukových i výchovných a budou dle pokynů pracovat s výukovými materiály.

Vysílací hodiny budou označeny v rozvrhu žáka vždy v pátek před nadcházejícím týdnem distanční výuky a budou v tomto rozsahu:

 • VI. a VII. ročník: Čj 2, M 2, Aj 2, Př 1, Z 1, D 1, F 1
 • VIII. ročník: Čj 2, M 2, Aj 2, Nj/Rj 1, Př 1, Z 1, D 1, F 1, CH 1

Nepřítomnost ve vysílaných hodinách musí být omluvena zákonným zástupcem, jinak se stává podkladem pro výchovné hodnocení žáka. Obsah učiva, v případě nepřítomnosti ve vysílací hodině, musí žák nebo zákonný zástupce komunikovat s vyučujícím předmětu. Doučení učiva daného předmětu bude ověřeno vyučujícím a stává se podkladem pro vzdělávací hodnocení žáka.

PaedDr. Zuzana Zrzavá, ředitelka školy


8. 12. 2020: Mikulášská nadílka

V pátek 4. 12. 2020 chodbami naší školy procházel Mikuláš s čertem a andělem. I nadpozemské bytosti však musely dodržovat hygienická opatření. Navštívily 1. a 2. ročníky, nezapomněly ani na mateřskou školu. Děti byly obdarovány sladkou odměnou za krásné básničky.

Jindra Dvorská


4. 12. 2020: Projektový den 2. tříd

Žáci druhých ročníků si zkrátili čekání na Vánoce projektovým dnem s názvem Adventní čas na Podřipsku. Během celého dopoledne pracovali ve skupinách. Jedna skupina vyráběla vánoční prostírání z modrotisku a vánoční přáníčko pro rodiče. Druhá skupina si povídala na téma adventu. Děti se dozvěděly, co je to advent, jaký je pravý smysl adventu - doba, kdy lidé mají zklidnit svou mysl, chování. "Uklidit" si ve svých srdcích a duších, snažit se pomáhat si a být na sebe laskaví. Také připravit na nadcházející období Vánoc své příbytky - uklidit, péct cukroví, vyrábět dekorace a vyzdobit si s nimi své obydlí. Děti si vyslechly povídání o obchůzkách Barbor, Mikulášů, andělů, čertů, Lucek, Ambrožů. Též se dozvěděly, jak vypadala brůna a kdy lidé mohli usednout ke štědrovečernímu stolu. Kdo to byli dráteníci a jakou úlohu měl po adventu ponocný a obecní pastýř. Povídání jsme zakončili tím, že si děti nazdobily napečené perníčky, které zdobily s velkým nadšením. Některé si snědly a dalšími se pochlubily doma. Děti si z tohoto dne odnesly spoustu zážitků a také cenné dárečky pro rodiče. Po celé dopoledne vládla mezi dětmi příjemná vánoční pohoda.

Mgr. Ivana Nováková a Mgr. Jitka Liscová


30. 11. 2020: Přijímací zkoušky na SŠ v roce 2021

Jak tento rok proběhnou přijímací a maturitní zkoušky?

Praha, 30. listopadu 2020 - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy avizovalo, že do konce listopadu oznámí detaily k přijímacím a maturitním zkouškám v tomto školním roce tak, aby byli ředitelé škol, ale také žáci a jejich rodiče s dostatečným předstihem informováni o podmínkách, za kterých se tyto důležité zkoušky uskuteční. "Veškeré změny mají za cíl zohlednit výjimečnost epidemiologické situace v ČR jak v tomto školním roce, tak ve druhé polovině toho předešlého, a reagovat na s tím spojené dopady do vzdělávání žáků," říká ministr školství Robert Plaga s tím, že se změnami souhlasí také ředitelé škol, se kterými resort návrh konzultoval. U příjímacího řízení bude hlavní změnou to, že u čtyřletých oborů s maturitou si bude moci ředitel školy sám rozhodnout, zda k přijímacímu řízení využije jednotnou přijímací zkoušku či připraví přijímací zkoušku školní. Maturitních zkoušek se pak týkají zejména změny související s novelizací školského zákona a maturitní vyhlášky.

Číst dále...

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy


23. 11. 2020: Halloween aneb duchové online

I když doba nepřeje setkávání ve škole,

umíme si poradit, online výuku zařadit.

Zvládli jsme kreativní práce, halloweenské dekorace.


Mgr. Andrea Hendrichová


23. 11. 2020: Listopadové okénko do školy

Stále probíhá on-line výuka. V mateřské škole a ve školní družině je pěkně živo. Zřizovatel Město Roudnice nad Labem pověřil naši školu službou hlídání dětí v nouzovém stavu pro rodiče, kteří spadají do složky IZS. Děti zde měly možnost připojení k internetu, mohly tak být přítomny on-line výuce ve svých třídách. S velkou radostí 18. listopadu 2020 nastoupili žáci 1. a 2. ročníků na prezenční výuku. Přes stále se měnící opatření je krásné vidět spolupráci pedagogů a dětí. Těšíme se na návrat žáků z vyšších ročníků.

Jindra Dvorská


21. 11. 2020: Informace k provozu Základní školy a mateřské školy Roudnice nad Labem od 30. listopadu 2020

(dle pokynů MŠMT ze dne 20. 11. 2020)

Na provoz ZŠ a MŠ se i nadále vztahuje manuál Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19, Metodika pro vzdělávání distančním způsobem, Metodika Ministerstva zdravotnictví pro nařizování karantény ve školách (z epidemiologického pohledu je zásadní pravidelné větrání vnitřních prostor - v délce alespoň 5 minut během přestávek a zároveň jednou uprostřed každé vyučovací hodiny, popřípadě každých 30 minut).

Školy v přírodě, adaptační kurzy, sportovní kurzy a školní výlety se nemohou konat. Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání (včetně plavání). Doporučuje se během dne zařadit pobyt žáků na čerstvém vzduchu podle možností školy.

Končí činnost škol a školských zařízení určených podle usnesení vlády č. 1109 (péče o děti rodičů vybraných profesí).

Provoz mateřské školy:

Provoz mateřské školy je zachován dle dodržení provozních pravidel v Manuálu.

Děti a pedagogičtí pracovníci nemají povinnost nosit roušky. Ostatní zaměstnanci a další osoby pohybující se ve škole mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

Do prostor šatny může s dítětem doprovázející osoba (na nezbytnou dobu). Vstup třetích osob (mimo děti a zaměstnance) do prostor školy je jinak obecně možný jen v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s dětmi. Mohou to být: zákonní zástupci dětí, kontrolní orgány (např. ČŠI), pracovníci školského poradenského zařízení, krajské hygienické stanice, osoby zajišťující zásobování, případně další nezbytné služby.

Provoz základní školy

Prezenční výuka - povinná:

• děti přípravné třídy

• žáci 1. stupně

• žáci 9. ročníku

Rotační výuka (střídání celých tříd po týdnu po přechodnou dobu) - povinná:

• žáci 6. - 8. ročníku

 • Prezenční výuka od 30. 11. 2020 = lichý týden: VI. A, VI. B, VI.C, VII. A, VII. B
 • Distanční výuka: VII. C, VIII. A, VIII. B, VIII.C
 • Prezenční výuka od 7. 12. 2020 = sudý týden: VII. C, VIII. A, VIII. B, VIII.C
 • Distanční výuka VI. A, VI. B, VI.C, VII. A, VII. B

Distanční výuka bude probíhat asynchronní formou (zadávání výukových materiálů a úkolů prostřednictvím Školy OnLine, které budou kontrolovány a konzultovány v době prezenční výuky). Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka, a to i pro žáky, kteří jsou v daný čas vzděláváni distančním způsobem. O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka.

Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole (včetně školní družiny). Je-li nezbytné, aby žáci při výuce viděli na ústa učitele, je možné ochranu nosu a úst výjimečně nahradit ochranným štítem, pokud je dodržena vzdálenost alespoň 2 metry od všech osob.

Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je možný jen v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s žáky. Mohou být: zákonní zástupci nezletilých dětí a žáků, kontrolní orgány (např. ČŠI), pracovníci školského poradenského zařízení, krajské hygienické stanice, osoby zajišťující zásobování, případně další nezbytné služby.

Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách, a to i mimo areál školy.

Školní stravování:

Distančně vzdělávaní pouze odběr 11 - 11, 30 (zvonek vedoucí školní jídelny).

Prezenčně vzdělávaní dle organizačního opatření při čekání na výdej a konzumaci stravy ve školní jídelně.

Školní družina:

Pro prezenčně vzdělávané žáky za dodržení homogenity skupiny stejné jako ve třídě. Není-li to z personálních důvodů možné, lze do jedné skupiny ve školní družině zařadit žáky jednoho ročníku.


S pozdravem a přáním zvládnutí nové situace v adventním čase

PaedDr. Zuzana Zrzavá, ředitelka školy


19. 11. 2020: Příběhy bezpráví 2020

Každý rok v listopadu se naše škola zapojuje do projektu Příběhy bezpráví. Vždy pozveme hosta/pamětníka, který s žáky 9. ročníku beseduje a seznamuje je se svým životním příběhem poznamenaným minulým režimem. Letos se z důvodu epidemie beseda nekonala v obvyklé prezenční podobě. Organizátoři však nabídli alternativní řešení - online besedu.

Zvolili jsme dnešní hodinovou debatu s disidentem a aktivistou za lidská práva Janem Rumlem moderovanou Veronikou Sedláčkovou z ČRo. Týkala se nezávislých a zahraničních médiích vs. režimních komunistických médiích a bylo možno ji sledovat přes Youtube i Facebook. Na Facebooku mohli sledující, jejichž počet na Youtube kanálu lehce přesáhl počet 100, klást dotazy. Před besedou bylo doporučeno zhlédnout film Tajné akce StB: Akce Alfa. Doufám, že si alespoň někteří z deváťáků našli čas a že se jako diváci vysílání zúčastnili.

Mgr. David Mikoláš


18. 11. 2020: E-mail, který potěší

Dobrý den,

chtěla bych touto cestou moc poděkovat vychovatelkám z vaší družiny. Jsem zdravotní sestra v Podřipské nemocnici a můj syn navštěvoval vaši družinu. Z pobytu v ní byl velice spokojený a nadšený. Moc děkuji a přeji všem pevné zdraví.

S pozdravem

Radka Maštalířová


13. 11. 2020: Zpráva ze školní družiny

Školní družina bude pro děti, jejichž rodiče spadají do složky IZS, nadále fungovat až do odvolání ve stávajícím režimu, tedy od 7:00 do 16:30 hodin.

Bc. Petra Kordová, vedoucí školní družiny


12. 11. 2020: Provoz školy od 18. listopadu 2020

Vážení rodiče, milí žáci,

z ministerského manuálu jsem vybrala, co je pro chod naší školy důležité. Věřím, že nám prezenční výuka zatím alespoň u přípravné, první a druhé třídy ulehčí vzdělávání.

S pozdravem a přáním hezkých dní

PaedDr. Zuzana Zrzavá, ředitelka školy


Informace k provozu naší školy od 18. 11. 2020 (vychází z informací MŠMT)

Je povolena osobní přítomnost:

 • žáků zařazených do přípravné třídy základní školy,
 • žáků 1. a 2. ročníků základních škol.

Pro ostatní žáky pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem.

Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka. O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka.

Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají). Doporučuje se organizovat příchod, odchod a pohyb žáků ve škole tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi žáky z různých tříd. Doporučuje se větrat delší dobu o přestávkách a uprostřed hodiny.

Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.

Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy.

Doporučuje se během dne zařadit pobyt žáků na čerstvém vzduchu podle možností školy.

Za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní družiny.

Činnost škol a školských zařízení určených podle usnesení vlády č. 1109 pokračuje i nadále.


Školní stravování

Zařízení školního stravování je v provozu. Žáci jsou k odebrání stravy přihlášeni o 18. 11. 2020. Provoz se řídí pravidly pro provoz stravovacích služeb, které neslouží pro veřejnost.

Při provozu školního stravování je nezbytné dodržet:

 • rozestupy 1,5 metru mezi jednotlivými stoly,
 • maximální počet osob u jednoho stolu je omezen na 4 osoby,
 • ve školní jídelně nemůže být současně více osob, než je míst k sezení,
 • udržovat maximální možný rozestup mezi žáky z různých tříd,
 • ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti. Ostatní žáci a zaměstnanci školy si mohou stravu odebrat dle harmonogramu výdeje stravy.

Žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd.

Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy.


5. 11. 2020: Informace pro deváťáky a jejich zákonné zástupce

Zpráva Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

"V souvislosti s opatřeními proti šíření koronaviru MŠMT řeší možné úpravy státních maturit a jednotných přijímacích zkoušek pro jaro 2021. Chystané scénáře navážou na modely vývoje epidemie ministerstva zdravotnictví, pak MŠMT variantní řešení vyhlásí," oznámila mluvčí MŠMT Alena Lednová.

Mgr. Miroslav Novák, výchovný poradce


1. 11. 2020: Výuka v období 2. až 20. listopadu 2020

Na základě tiskové konference ministra školství a zdravotnictví po pátečním jednání vlády je jasné, že se do školy budeme navracet za předpokladu zlepšení epidemiologické situace podle představeného scénáře. Technický postup návratu bude ministerstvem konkretizován.

Synchronní výuka ve dnech 2. - 20. 11. 2020 proběhne dle upraveného modelu z předminulého týdne v čase daného předmětu v rozvrhu třídy.

 • IX., VIII. ročník - 14,5 hodin/týden: 2+1 Čj, 2+1 M, 1+1 Aj, 1+0,5 Nj/Rj, 0,5+0,5 Př, 0,5+0,5 Z, 0,5+0,5 Ch, 0,5+0,5 D, 0,5+0,5 F
 • VII., VI. ročník - 14 hodin/týden: 2+2 Čj, 2+2 M, 1+1 Aj, 0,5+0,5 Př, 0,5+0,5 Z, 0,5+0,5 D, 0,5+0,5 F
 • V., IV. ročník - 12 hodin/týden: 2+2 Čj, 2+2 M, 1+1 Aj, 0,5+0,5 Pří, 0,5+0,5 Vl
 • III. ročník - 12 hodin/týden: 2+2 Čj, 2+2 M, 1+1Aj, 1+1 Prv
 • II. ročník - 9 hodin/týden: 2+2 Čj, 2+2 M, 0,5+0,5 Prv
 • I. ročník - 9 hodin/týden: 4 Čj, 4 M, 1 Prv

V případě rozvolňování bude model upraven. Každý vyučující ví, zda je potřeba více výkladu nebo procvičování. Dle toho může obměnit vyučovací schéma předmětu. Vyučující výchovných předmětů (Vv, Hv, Pč, Tv, Vko, Vkz, Dt) zadají žákům malý a přiměřený úkol, který jsou schopni dle popisu požadavků samostatně do 13. 11. 2020 odeslat, předat, přinést. Získáme podklady pro hodnocení nejen vzdělávacích, ale i výchovných předmětů.

Dále Vám oznamuji, že žák může v době distanční výuky odebírat státem dotovaný oběd. Z epidemiologických opatření vyplývá, že si v době 11 - 11,30 hod. oběd žák sní nebo vyzvedne v jídelně a z tácu sám přesune do jídlonosiče. K odběru se musíte přihlásit u vedoucí školní jídelny, paní Bělkové.

PaedDr. Zuzana Zrzavá, ředitelka školy


23. 10. 2020: Letáky od MŠMT


23. 10. 2020: Dodatek školního řádu

Dodatek Školního řádu č. 2 ze dne 22. 10. 2020

Pravidla komunikace prostřednictvím synchronní on-line výuky (Skype)

 1. Dodržujte začátky hodin podle uvedených časů v rozvrhu, a připojujte se alespoň 1 minutu předem.
 2. Nefoťte a nenahrávejte žádné účastníky hovoru (dodržujme pravidla GDPR). Zadání, prezentace z online hodiny apod., budou po dohodě "vyučující -žáci" po každé hodině odeslány přes Školu online jako doplnění k online hodině).
 3. Pokud chcete se spolužáky být v kontaktu i po výuce, založte si vlastní skupinu a nepoužívejte ke komunikaci školní hovor.
 4. Nenarušujte hovor nevhodnými zvuky, vulgarismy apod.
 5. Přihlašujte se pouze svým jménem a příjmením. Přezdívky si ponechte do soukromého prostoru. V případě porušení tohoto pravidla budete vedeni jako nepřítomní ve výuce. Po přihlášení si vypněte kameru a mikrofon. Zapněte pouze v případě po vyzvání vyučujícím.
 6. Ztlumte všechny rušivé přístroje v pozadí (rádio, TV, ...).
 7. Nikdo nevypíná či nezapíná mikrofon ostatním a ani ho nevypíná z hovoru (pomocí zavěšeného sluchátka).
 8. Doporučujeme na hovor sluchátka s mikrofonem.
 9. Do chatu neposílejte žádné obrázky (zprávy, smajlíky, fotky ...), pokud nejste vyzváni vyučujícím.
 10. Odkaz pro hodinu online přes Skype je určen pouze pro žáky. Nikdo jiný by neměl mít do hodiny přístup (chráníme tím vyučující a hlavně Vás žáky).

Žáci pracují dle pokynů vyučujícího! Plní pokyny a nenarušují online výuku! Pokud se žák neúčastnil online výuky přes Skype, je nutná omluva od zákonného zástupce dle Školního řádu.


22. 10. 2020: Vyjádření k dnešnímu výpadku internetu

V důsledku překopnutého optického kabelu nešel v naší škole cca od 10:00 hodin až do pozdního odpoledne internet. Některé vyučovací hodiny proto nemohly být realizovány. Dle svých technických možností však řada učitelů operativně realizovala vysílání z domova, nebo využila svá soukromá mobilní data (ať už ke komunikaci či online výuce). Další výpadek internetového připojení, tentokrát plánovaný, nastane zítra od 14:00 hodin a měl by trvat jednu hodinu. Výuka jím tedy nebude narušena.

Mgr. David Mikoláš, zástupce ředitelky školy


21. 10. 2020: Zpráva výchovného poradce

Atlas školství zdarma pro deváté ročníky!

Atlas školství si můžete osobně vyzvednout u hlavního vchodu do školy v pondělí 26. 10. nebo v úterý 27. 10. 2020, vždy v době od 9:00 do 10:00 hodin.

Mgr. Miroslav Novák, výchovný poradce


17. 10. 2020: Upřesnění organizace výuky od 19. do 23. října 2020

Vážení rodiče,

díky snaze vyučujících budeme distanční výuku vybraných předmětů v týdnu od 19. - 23. 10. 2020 vyučovat následujícím způsobem.

Synchronní výuka prostřednictvím Skype nebo WhatsApp je označena červeně. Vyučující vybraných předmětů zašlou (mnozí již zaslali) dětem i Vám prostřednictvím Školy ONLINE časy vysílání a přístupové linky. Chceme se pokusit o spojení ve všech vybraných předmětech. Proto i ty s hodinovou dotací budeme půlit na polovinu. Vyučující může zaslat materiály, o nichž následně bude s žáky diskutovat. Může zvolit i jiný postup. Vzhledem k vývoji situace můžeme očekávat, že druhý stupeň se do prezenční výuky od 2. 11. 2020 asi nevrátí.

Pokusme se spolupracovat, abychom společnými silami neohrozili úroveň vzdělání naší společnosti.

Každá situace nám přináší hrozby, ale i příležitosti. Pokusme se z této situace vytěžit co možná nejvíce pro náš rozvoj, pro Vaši rodinu a pro naši školu.

Děkuji Vám za spolupráci.

Přeji Vám co možná nejpohodovější dny.

PaedDr. Zuzana Zrzavá, ředitelka školy


Plán:

 • červeně jsou označeny hodiny vysílání - synchronní online výuka
 • černě jsou označeny hodiny práce s materiálem zasílaným přes Školu ONLINE - asynchronního online výuka


IX., VIII. ročník 14 hodin/týden 1+2 ČJ, 1+2 M, 1+1 AJ, 1+1/2 CJ, 1+1/2 Př, 1+1/2 Z, 1+1/2 CH, 1+1/2 D, 1+1/2 Fy

VII., VI. ročník 14 hodin/týden 2+2 ČJ, 2+2 M, 1+1 AJ, 1+1/2 Př, 1+1/2 Z, 1+1/2 D, 1+1/0 Fy

V., IV. ročník 12 hodin/týden 2+2 ČJ, 2+2 M, 1+1 AJ, 1+1/2 Př, 1+1/2 Vl

III. ročník 12 hodin/týden 2+2 ČJ, 2+2 M, 1+1/2 AJ, 1/2+1/2 Prv

II. ročník 9 hodin/týden 2+2 ČJ, 2+2 M, 1/2+1/2 Prv

I. ročník 9 hodin/týden 4 Čj, 4 M, 1 Prv


16. 10. 2020: Zápůjční fond

Na základě Informace MŠMT o mimořádných prostředcích na ICT z 21. srpna 2020 jsme pro žáky naší školy vytvořili zápůjční fond 10 ks přenosných digitálních zařízení. Abychom měli přehled o tom, kolik z nich nemá pro svoji osobní potřebu takové zařízení, které by umožňovalo aktivní účast na distanční výuce (zejména v synchronní podobě), oslovili jsme zákonné zástupce s prosbou o vyplnění krátkého online dotazníku. Zaznamenali jsme 549 odpovědí, zúčastnila se tedy většina rodičů, za což děkujeme. Celkem 60 respondentů označilo, že dítě nemá ani jedno z vyjmenovaných zařízení (stolní počítač, notebook, tablet, smartphone). Jedná se samozřejmě o vysoký počet, a proto nejsme schopni uspokojit všechny. Zápůjční fond jsme se snažili spravedlivě rozdělit napříč ročníky. Oslovení zákonní zástupci si zařízení převezmou na začátku příštího pracovního týdne.

Mgr. David Mikoláš, zástupce ředitelky školy


15. 10. 2020: Obědy v době distanční výuky

Pokud během distanční výuky budou chtít žáci odebírat oběd ze školní jídelny, bude jim to umožněno do jídlonosičů. Žáci dostanou oběd na talíře a sami si ho přendají do svých jídlonosičů. Čas určený pro výdej je 11:15 -11:30 hodin. Oběd je nutné si den předem přihlásit. Při příchodu i odchodu zvoňte na jídelnu.

Hana Bělková, vedoucí školní jídelny


14. 10. 2020: Žádost o ošetřovné

Žádost o ošetřovné při péči o dítě si mohou zákonní zástupci vyzvednout ve vestibulu školy.

Mgr. Jiří Neliba, zástupce ředitelky školy


13. 10. 2020: Organizace školní družiny od 14. do 30. října 2020

Základní škola a mateřská škola Školní 1803 Roudnice nad Labem je školou pověřenou péčí o děti rodičů IZS.

Aktuální provoz školní družiny po dobu trvání mimořádné situace v ČR od 14. 10. do 30. 10. 2020:

 • provoz ŠD 7:00 - 16:30 hodin,
 • ŠD zajistí oběd, pitný režim, včetně svačiny,
 • pouze pro děti rodičů pracujících v záchranných složkách (zdravotníci, policie, hasiči, sociální služby, ÚP),
 • zřízeno pro děti od 3 do 10 let,
 • přihlášení zákonným zástupcem jeden den předem osobně, telefonicky na čísle 412 871 215 nebo prostřednictvím e-mailu kordova@zsskolní-rce.cz (přihlášku je možno vyplnit osobně nebo ji lze stáhnout z webových stránek školy a zaslat v elektronické podobě).

Požadavky k přijetí dítěte do ŠD:

 • bez teploty a příznaků onemocnění Covid-19,
 • rouška (2krát),
 • přezůvky.


Bc. Petra Kordová, vedoucí školní družiny


13. 10. 2020: Organizace výuky od 14. října do 2. listopadu 2020

Vážení rodiče,

dle opatření vlády ČR ze dne 12. 10. 2020 dochází na naší škole k této úpravě výuky:

Přípravná třída, třídy prvního a druhého stupně přecházejí na distanční výuku. Bude probíhat formou offline a online prostřednictvím Školy OnLine. Školní družina i školní jídelna jsou zavřené do 2. 11. 2020.

Týden 14. - 16. 10. 2020

1. st. a přípravka, 6. a 7. ročník budou mít od učitelů zadanou práci, která měla být do konce tohoto týdne prezenčně odučena. 8. a 9. ročník pokračují dle dříve zveřejněného plánu.

Týden 19. - 23. 10. 2020, distanční výuka

 • IX., VIII. ročník 14 hodin/týden 3 ČJ, 3 M, 2 AJ, 1 CJ, 1 Př, 1 Z, 1 CH, 1 D, 1 Fy
 • VII., VI. ročník 14 hodin/týden 4 ČJ, 4 M, 2 AJ, 1 Př, 1 Z, 1 D, 1 Fy
 • V., IV. ročník 12 hodin/týden 4 ČJ, 4 M, 2 AJ, 1 Př, 1 Vl
 • III. ročník 12 hodin/týden 5 ČJ, 5 M, 1 AJ, 1 Prv
 • II., I. ročník 9 hodin/týden 4 ČJ, 4 M, 1 Prv

Týden 26. - 31. 10. 2020, rozšířené podzimní prázdniny - bez výuky

Věřím, že nastalou situaci společně zvládneme. Přeji Vám i nám, abychom se s našimi dětmi opět co nejdříve mohli setkat a pokračovat ve vzdělávání normálním způsobem.

S přáním pevných nervů

PaedDr. Zuzana Zrzavá, ředitelka školy


12. 10. 2020: Pasování na čtenáře

Žáci dvou druhých tříd se 9. října sešli ve školní jídelně, kde se uskutečnilo slavnostní Pasování na čtenáře. Než ale děti složily čtenářský slib, ukázaly, jak se ve škole naučily číst. Pan Vlastimil Čtverák v podobě krále Vlastimila z písmenkového království vyzval rytíře k pasování. V upomínku na tento den dostali malí čtenáři tričko se sovou Ervínou, čokoládu a knížku s názvem Katka a klokan ze šuplíku. Určitě si ji společně rádi přečtou.

Jindra Dvorská


9. 10. 2020: Organizace výuky od 12. do 31. října 2020

Vážení rodiče,

dle opatření MZD a pokynu MŠMT dochází na naší škole k této úpravě výuky:


12. - 16. 10. 2020

6. A, 6. B, 6. C, 7. A, 7. B. 7. C - mají prezenční výuku ve své třídě dle rozvrhu a stávajících úprav (Tv, Hv), jsou přihlášeni k odběru oběda.

8. A, 8. B, 8. C, 9. A, 9. B - mají distanční výuku, která je dle novely školského zákona povinná. Bude probíhat offline prostřednictvím modulu Výuka ve Škole OnLine.

Počet vyučovaných hodin: 3 Čj, 3 M, 2 AJ, 1 Nj nebo Rj, 1 Ch, 1 D, 1 Př, 1 Z, 1 F

Žáci jsou odhlášeni z odběru oběda.

19. - 23. 10. 2020

6. A, 6. B, 6. C, 7. A, 7. B. 7. C - mají distanční výuku, která je dle novely školského zákona povinná. Bude probíhat offline prostřednictvím modulu Výuka ve Škole OnLine.

Počet vyučovaných hodin: 4 Čj, 4 M, 2 AJ, 1 D, 1 Př, 1 Z, 1 F

Žáci jsou odhlášeni z odběru oběda.

8. A, 8. B, 8. C, 9. A, 9. B - mají prezenční výuku ve své třídě dle rozvrhu a stávajících úprav (Tv, Hv), jsou přihlášeni k odběru oběda.

26. - 31. 10. 2020

Rozšířené podzimní prázdniny - bez výuky.


S pozdravem

PaedDr. Zuzana Zrzavá, ředitelka školy


2. 10. 2020: Nařízení Krajské hygienické stanice

Nařízení Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem

č. 3/2020

S účinností ode dne 5. října 2020 od 0:00 hod. do 18. října 2020 do 23:59 hod. nařizuje KHS následující mimořádné opatření při epidemii na území kraje Ústeckého kraje týkající se ZŠ a MŠ:

5. omezení provozu škol, s výjimkou mateřských škol, a školských zařízení podle školského zákona tak, že součástí vzdělávání není zpěv

6. omezení provozu škol, s výjimkou mateřských škol, podle školského zákona tak, že součástí vzdělávání nejsou sportovní činnosti, s výjimkou prvního stupně základního vzdělávání v základní škole

Z tohoto důvodu v naší škole odpadá v nadcházejících dnech předmět sborový zpěv.

PaedDr. Zuzana Zrazavá, ředitelka školy


30. 9. 2020: Projektový den lidových řemesel a tradic

V rámci výukových projektových dnů se žáci 4. ročníků v týdnu od 21. 9. do 24. 9. 2020 ponořili do tvoření, objevování zvyků a tradic. Projekt byl zaměřen na lidová řemesla a tradice. Cílem tohoto dne bylo, aby žáci řešili jednoduché estetické úkoly, spojené s lidovými řemesly, seznámili se s životem a prací našich předků a uvědomili si důležitost zachování těchto tradic pro další generace. Projektový den probíhal v prostorách školy - částečně v kmenové třídě, z velké části ve výtvarné dílně ve škole. Byl určen pro všechny 4. třídy. Jako odborník byla přizvána paní Mgr. Ludmila Dolinárová. Díky tomuto projektu se podařilo u dětí vzbudit zájem o manuální tvorbu, povedlo se je dovést k trpělivé práci, která vyžadovala soustředění a kázeň.

Jindra Dvorská


29. 9. 2020: Sdělení zákonným zástupcům

Vážení rodiče,

po jednání s epidemiologickou stanicí v Litoměřicích z důvodu pozitivity dvou pedagogů školy nepřecházíme na distanční výuku, ale platí do pátku 2. 10. 2020 následující instrukce.

 • Požadavek zpřísněné osobní hygieny.

 • Požadavek důsledného nošení roušek a zvýšené dezinfekce rukou po návratu do třídy (z WC).

 • Zákaz pohybu po chodbách školy o přestávkách - pouze za účelem WC, zákaz kontaktu s ostatními žáky (např. objímání se).

 • Zákaz shlukování žáků na WC.

 • Zrušení výukových činností s fyzickou zátěží a možností šíření aerosolu, v době Tv budou žáci ve třídě a budou se věnovat teoretickým poznatkům daného předmětu, v hodinách Hv se nebude zpívat, uplatní se ostatní složky Hv.

 • Zkouška sboru Sluníčka ve středu a oddělení hlavního sboru RDS ve čtvrtek se ruší, žáci zůstanou v družině nebo půjdou domů.

Věřím, že od pondělka se situace vrátí k předchozímu stavu.

Formulář na ošetřovné je možno si vyzvednout na vrátnici školy.

Vážení rodiče, prosím Vás též, abyste dbali pokynu MŠMT o organizaci školního roku a včas informovali třídního učitele, pokud Vaše dítě, náš žák, bude pozitivní.

Děkuji Vám!

PaedDr. Zuzana Zrzavá, ředitelka školy


23. 9. 2020: Zářijové okénko do školy

Konečně chodbami naší školy zní dětský křik a smích, veselá barevná výzdoba v podobě dětských prací lahodí oku. Žáci se pomalu adaptovali zpět na školní režim, se zpřísněnými opatřeními jsme se všichni sžili. Podívejte se v naší fotogalerii na práce dětí.

Jindra Dvorská


22. 9. 2020: Ředitelské volno

Vážení rodiče, oznamuji Vám v souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon) a na základě doporučení zřizovatele, že dne 25. 9. 2020 bude na naší škole vyhlášeno ředitelské volno. Pokud budete potřebovat, školní jídelna zajistí pro Vaše dítě oběd v době od 11 do 12 hod. na základě mimořádného přihlášení k odběru. Cena tohoto oběda bude jako pro cizí strávníky, tedy 72,-Kč. Přihlásit se musíte do 23. 9. 2020 u paní Bělkové. Školní družina zajistí pro Vaše dítě dohled v době od 7 - 15,30 hod., sejde-li se nejméně 10 zájemců o tuto službu, a to na základě mimořádného přihlášení. Toto přihlášení musí být provedeno u paní Kordové do 23. 9. 2020.

PaedDr. Zuzana Zrzavá, ředitelka školy


18. 9. 2020: Odhalení pamětní desky plk. Jiřímu Kučerovi

Ve čtvrtek dopoledne jsme s třídou 9. B a desítkami dalších hostů vzpomenuli na významného roudnického rodáka, druhoválečného hrdinu, příslušníka 313. čs. stíhací perutě RAF plk. Jiřího Kučeru, jemuž byla při této příležitosti na domě čp. 307 na nám. Jana z Dražic odhalena pamětní deska. Slavnostního aktu se zúčastnila i plukovníkova dcera MUDr. Alena Hejnová. Čest jeho památce a památce všech našich letců a vojáků, kteří bojovali (nejen) na frontách druhé světové války!

Mgr. David Mikoláš


17. 9. 2020: Malování na chodník ve školní družině

První školní měsíc nám dopřál slunečné počasí. Děti ze školní družiny v týdnu od 7. 9. 2020 do 11. 9. 2020 využily krásných dnů a venku nejenom sportovaly, ale také malovaly křídami na chodník. Práce děti bavila a vytvořily moc pěkné obrázky.

Jindra Dvorská


3. 9. 2020: Zahájení školního roku 2020/2021

Začátek tohoto školního roku byl tak trochu netradiční. Někteří žáci přišli po půlroční pauze, ale o to s větším nadšením. Bylo krásné pozorovat, jak se děti shlukují před naší školou a poté pak i ve třídách. Nové to také bylo pro naše prvňáčky, kteří zasedli poprvé do školních lavic. Poprvé viděli svou třídní paní učitelku, svou třídu, své spolužáky. Pozdravit je přišla také paní ředitelka PaedDr. Zuzana Zrzavá s místostarostou města panem Mgr. Jiřím Řezníčkem. Popřáli prvňáčkům i rodičům hodně zdaru. Tak všichni pravou!

Jindra Dvorská


30. 8. 2020: Slavnostní uvítání prvňáčků

Dne 1. 9. 2020 proběhne uvítání prvňáčků způsobem vyplývajícím z Manuálu MŠMT pro provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021.

Vážení rodiče,

prosíme Vás, abyste respektovali náš pokyn. Pro letošní první školní den mohou do budovy vstoupit a svého prvňáčka doprovodit pouze 2 osoby - zákonní zástupci. Buďte vybaveni rouškou, prvňáček ne. U vstupu do školy dezinfikujte ruce, pokračujte dál chodbou a před třídou projděte dezinfekční zónou. Po celou dobu pohybu po škole mějte roušku nasazenou - přihlášení do jídelny, družiny...

V dalších dnech prvního školního týdne Vás již do školy nepustíme. Vašim dětem budou v orientaci ve škole dle pokynů třídních učitelek pomáhat naše asistentky a asistenti pedagoga.

Věřím, že pochopíte situaci, v níž se nacházíme, a že budeme po letech všichni vzpomínat, jak jsme měli tento slavnostní okamžik ozvláštněný.

Na setkání se těší

PaedDr. Zuzana Zrzavá, ředitelka školy


27. 8. 2020: Přecházíme na novou e-žákovskou

Vážení rodiče,

s účinností od 1. září 2020 přechází naše škola pod nového provozovatele elektronické žákovské knížky a třídní knihy. Po dlouhém zvažování jsme se rozhodli pro Školu OnLine. Prostřednictvím dosavadní eTřídnice obdržíte od svého třídního učitele PIN kód, jímž se do webové aplikace zaregistrujete a vytvoříte si vlastní přístupové jméno a heslo. Při registraci postupujte, prosím, podle připraveného manuálu. Pozn.: Ve svislém sloupci uživatelské příručky vlevo klikněte na "Registraci uživatele". Žákům účet založí a předá škola. Zákonní zástupci prvňáčků si PIN kódy převezmou v první školní den. V případě nejasností nebo technických problémů můžete kontaktovat zástupce ředitelky školy (mikolas@zsskolni-rce.cz) nebo svého třídního učitele.

Mgr. David Mikoláš, zástupce ředitelky školy

Při registraci se zadává jméno a příjmení rodiče, nikoli žáka.
Při registraci se zadává jméno a příjmení rodiče, nikoli žáka.

14. 8. 2020: Informace ze školní jídelny

Obědy na nový školní rok 2020/2021, který začíná 1. září 2020, budou z účtu automaticky odečteny již v měsíci srpnu 2020. Datum nástupu na obědy nahlaste vedoucí školní jídelny do 27. 8. 2020 na tel. +420 412 871 216 nebo na e-mailu belkova@zsskolni-rce.cz. Jinak budou strávníci automaticky přihlášeni již od 1. 9. 2020.

Během prázdnin došlo k výměně výdejního terminálu v jídelně. Nový terminál je už pouze na čipy. Pokud tedy máte kartičku, je potřeba zakoupit si u vedoucí školní jídelny čip (cena 115,- Kč).

Od 1. 9. 2020 dochází ke zvýšení ceny stravného a školného v mateřské škole:

 • děti 3 až 6 let - 36,- Kč (8,- + 20,- + 8,-)
 • děti 7 let - 38,- Kč (8,- + 22,- + 8,-)
 • školné 400,- Kč/měsíc

Přihlášky ke stravování, platby a další si můžete vyřídit už v týdnu od 24. 8. 2020 od 7 do 12 hodin.

Hana Bělková, vedoucí školní jídelny