Školní jídelna

Pro zobrazení aktuálního jídelníčku klikněte na černé tlačítko nad tímto textem. Zobrazí se Vám portál Strava.cz, sekce Jídelníčky, která je přístupná i pro neregistrované uživatele. Do okénka Výběr jídelny stačí zadat kód 7309 a potvrdit ho stisknutím zeleného tlačítka Odeslat. Tip: Nechcete-li kód vypisovat pokaždé znovu, zaškrtněte políčko Uložit údaje.


Dobrou chuť Vám přejí: Hana Bělková, Vlasta Aptová, Alice Kocubinská, Milada Schořová, Kateřina Drobná a Monika Slámová.

Ceny obědů od 1. ledna 2022

  • MŠ 3-6 let - 40 Kč,

  • MŠ 7 let - 42 Kč,

  • ZŠ 1. stupeň 7-10 let - 28 Kč,

  • ZŠ 2. stupeň 11-14 let - 30 Kč,

  • ZŠ 2. stupeň 15 a více let - 33 Kč,

  • cizí strávníci - 81 Kč.

Jak vybírat ze dvou jídel?

Každý přihlášený strávník má vždy automaticky zajištěn oběd č. 1. Pokud by chtěl zvolit oběd č. 2 na příslušný den, musí tak učinit 2 pracovní dny dopředu, a to buď prostřednictvím terminálu u kanceláře školní jídelny, nebo přes internetovou službu www.strava.cz.

Odhlášky

Odhlášky lze provést přes internetovou službu www.strava.cz, kde je možno odhlásit se do 14:00 hodin předešlého dne i na více dní. Odhlásit oběd lze také osobně nebo telefonicky u vedoucí školní jídelny, paní Bělkové (tel. +420 412 871 216) nejpozději ráno do 8:00 hodin.

Oběd č. 2 se nevaří, pokud není přihlášeno více než 15 strávníků. Strávník bude mít automaticky oběd č. 1, pokud o něj nebude mít zájem, je třeba si jej odhlásit.

Dodatek ke stravování

Strávník a zákonný zástupce strávníka bude odhlášen ze stravování po písemném vyplnění Odhlášky ze stravování, kde uvede, na který účet se má vrátit případný přeplatek.

Žákům, kteří končí školní docházku, budou přeplatky vráceny na účet do 15. července daného školního roku.

Pro odběr jídla je strávník povinnen si zakoupit identifikační medium - čip za 120 Kč, který zůstává jeho majetkem.

Upozornění pro strávníky

Školní obědy jsou dotované ze státního rozpočtu, proto žák, který je nepřítomen ve škole, má nárok na zvýhodněnou cenu stravování pouze 1. den nemoci (lze si jej v jídelně vyzvednout a odnést v jídlonosiči). Na následující dny, tj. od druhého dne nemoci, se zvýhodnění nevztahuje, a proto je nutné obědy vždy odhlásit! V případě, že žák není na další dny nemoci řádně odhlášen, je povinnost zákonného zástupce uhradit tyto obědy v plné výši, tedy i s režijními a mzdovými náklady 34 Kč + náklady na potraviny. Oprávněnost odběru dotované stravy podléhá státní kontrole.