Školní jídelna

Pro zobrazení aktuálního jídelníčku klikněte na černé tlačítko nad tímto textem. Zobrazí se Vám portál Strava.cz, sekce Jídelníčky, která je přístupná i pro neregistrované uživatele. Do okénka Výběr jídelny stačí zadat kód 7309 a potvrdit ho stisknutím zeleného tlačítka Odeslat. Tip: Nechcete-li kód vypisovat pokaždé znovu, zaškrtněte políčko Uložit údaje.


Stravování dětí je důležitou součástí jejich života. V naší školní jídelně poznávají nové pokrmy, učí se správnému stolování a samostatnosti. Naším cílem je hodnotný pokrm vyrobený z kvalitních surovin a eliminace polotovarů a dochucovadel.

Připravujeme také diety na základě lékařského potvrzení, a to bezlepkovou a dietu v případě intolerance na laktózu.

Provoz školní jídelny se řídí vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování, vyhláškou č. 84/2005 Sb., o stravování zaměstnanců a nákladech na závodní stravování, hygienickými předpisy (kvalitně zpracovaný HACCP), Nutričním doporučením MZČR. Jídelníček je tedy sestavován na základě dodržování spotřebního koše a Nutričního doporučení. Předpisy naleznete v přílohách.

Provozní informace

Přihlášení

Podmínkou účasti na školním stravování je odevzdání čitelně vyplněné přihlášky ke stravování. K evidenci strávníka se používá identifikační médium (čip), který si každý strávník zakoupí u vedoucí školní jídelny. Čip zůstává majetkem strávníka.

Platby

Způsob platby za stravné je inkasem, ve výjimečných případech v hotovosti. Číslo účtu ke zřízení povolení k inkasní platbě: 10834471/0100. Touto formou se hradí obědy zálohově. Částka bude vypočítána dle varných dní na následující měsíc. Příslušná částka bude odečtena z účtů a automaticky přihlášeny obědy. Případné přeplatky z předchozích odhlášek budou automaticky započítány před zadáním inkasa bance.

Jak vybírat ze dvou jídel?

Každý přihlášený strávník má vždy automaticky zajištěn oběd č. 1. Pokud by chtěl zvolit oběd č. 2 na příslušný den, musí tak učinit 2 pracovní dny dopředu, a to přes internetovou službu www.strava.cz.

Odhlášky

Odhlášky lze provést přes internetovou službu www.strava.cz, kde je možno odhlásit se do 14:00 hodin předešlého dne i na více dní. Odhlásit oběd lze také osobně nebo telefonicky u vedoucí školní jídelny, paní Bělkové (tel.412 871 216, 702 068 951) nejpozději ráno do 8:00 hodin.

Oběd č. 2 se nevaří, pokud není přihlášeno více než 20 strávníků. Strávník bude mít automaticky oběd č. 1, pokud o něj nebude mít zájem, je třeba si jej odhlásit.

Strávník bude trvale odhlášen ze stravování po písemném vyplnění Odhlášky ze stravování, kde uvede, na který účet se má vrátit případný přeplatek.

Žákům, kteří končí školní docházku, budou přeplatky vráceny na účet do 15. července daného školního roku. Ostatním budou přeplatky převedeny na další školní rok. Zákonný zástupce žáka může i o tyto přeplatky písemně požádat.

Ceny obědů od 1. března 2023

  • MŠ 3-6 let: 44 Kč (11 + 22 + 11)
  • MŠ 7 let: 52 Kč (11 + 30 + 11)
  • ZŠ 1. stupeň 7-10 let: 32 Kč
  • ZŠ 2. stupeň 11-14 let: 34 Kč
  • ZŠ 2. stupeň 15 a více let: 38 Kč
  • cizí strávníci: 95 Kč
  • důchodci: 59 Kč

Upozornění pro strávníky

Školní obědy jsou dotované ze státního rozpočtu, proto žák, který je nepřítomen ve škole, má nárok na zvýhodněnou cenu stravování pouze 1. den nemoci (lze si jej v jídelně vyzvednout a odnést v jídlonosiči). Na následující dny, tj. od druhého dne nemoci, se zvýhodnění nevztahuje, a proto je nutné obědy vždy odhlásit! V případě, že žák není na další dny nemoci řádně odhlášen, je povinnost zákonného zástupce uhradit tyto obědy v plné výši, tedy i s režijními a mzdovými náklady 52 Kč + náklady na potraviny. Oprávněnost odběru dotované stravy podléhá státní kontrole.

Zaměstnanec je povinen odhlásit oběd, pokud nevykonává práci ten den (do 8 hodin ve školní jídelně), pak je účtována strava v plné výši tj. 95 Kč (kalkulační položky + náklady na potraviny) bez příspěvku FKSP.