Úspěchy našich žáků v uplynulém školním roce 2019/2020

Snaha organizovat soutěže je jednou z priorit naší školy. Vedení vytvořilo organizační a finanční podmínky pro to, aby se co nejvíce žáků mohlo těchto akcí zúčastnit. Dle zájmu a ochoty třídních učitelů jsou pořádány školy v přírodě. Vyučující odborných předmětů připravují tematicky zaměřené exkurze. Talentovaní žáci se účastní soutěží a olympiád s velmi dobrými výsledky zejména ve sportu, hudební a výtvarné výchově.


Olympiády

Český jazyk

 • okresní kolo: 18. - 21. místo K. Hubačová, N. Pertlíková

Dějepis

 • okresní kolo: 15. místo J. Regner

Německý jazyk

 • okresní kolo: 5. místo K. Hubačová

Zeměpis

 • okresní kolo: 8. místo Skala, 10. místo Ekrt, 12. místo Sklenička, 13. místo Štajnc, 14. místo Němec, 15. místo Majerčík

Další soutěže

IT-Slot

 • celostátní kolo: 2. místo J. Sirový

Kraje pro bezpečný internet

 • krajské kolo: 3. místo v kat. žáci 8-12 let N. Štěpánková

Sportovní soutěže

Pohár mládeže v orientačním běhu (3. 10. 2019)

 • účastníci: E. Žáková, K. Nová, A. Hoření, V. Králová, A. Kulivar, K. Kunertová, M. Vinařová, D. Ahmeti, K. Enčev, J. Havránek, J. Vinař, D. Krajíček, E. Hartová
 • úspěch: 3. místo v kat. H5 J. Vinař

Florbal, kat. III mladší dívky (18. 11. 2019)

 • účastníci: Kušinová, Panešová, Králová, Simionová, Gaspárová, Janoušková, Jiskrová, Kubelková, Havlová, Baldová, Schneiderová, Požárová, Podrábská, P. Nováková, Krajčová, Petráková
 • úspěch: 2. místo
Florbal, kat. IV starší dívky (18. 11. 2019)

 • účastníci: Znamenáčková, Hubačová, Szitaiová, Todtová, Staňková, Kulasová, Večerková, Málková, Hadáčková, Hančlová, Turková
 • úspěch: 2. místo

Florbal, kat. IV starší chlapci (18. 11. 2019)

 • účastníci: Rous, Whitehead, Zůna, Zeman, Folkrt, Rámeš, Hartmann, Rosa, Málek, Pišl, Vališ, Kekule
 • úspěch: 4. místo

Hudební vystoupení Roudnického dětského sboru, Sluníček a Srdíček do března 2020

 • Vystoupení RDS na akci Zažít Roudnici jinak
 • Soustředění RDS v Horní Vysoké
 • Rozsvěcení vánočního stromu u nemocnice
 • Vystoupení RDS na akci Vánoční kapřík pro KIWANIS
 • Vystoupení RDS na akci Advent na zámku
 • Vánoční koncert RDS a jeho přípravných oddělení v Koruně
 • Den otevřených dveří pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče