Úspěchy našich žáků v uplynulém školním roce 2020/2021

Snaha organizovat soutěže je jednou z priorit naší školy. Vedení vytvořilo organizační a finanční podmínky pro to, aby se co nejvíce žáků mohlo těchto akcí zúčastnit. Dle zájmu a ochoty třídních učitelů jsou pořádány školy v přírodě. Vyučující odborných předmětů připravují tematicky zaměřené exkurze. Talentovaní žáci se účastní soutěží a olympiád s velmi dobrými výsledky zejména ve sportu, hudební a výtvarné výchově.


Olympiády

Anglický jazyk

 • okresní kolo: 4. místo V. Klížová, 4.-5. místo S. Krajčová

Biologie

 • krajské kolo: M. Ježek

Český jazyk

 • okresní kolo: 10. místo B. Vomelová, 13. místo M. Málková
Německý jazyk

 • okresní kolo: 6. místo A. Král, 8. místo M. Petrásková

Zeměpis

 • okresní kolo: 11. místo F. Skala, 22. místo J. Kovář, 25. místo L. Kubelková

Další soutěže

Výtvarná soutěž Karel Čapek

 • 2. místo K. Kamírová

Sportovní soutěžeHudební vystoupení Roudnického dětského sboru, Sluníček a Srdíček do března 2020

 • Vystoupení RDS na akci Zažít Roudnici jinak
 • Soustředění RDS v Horní Vysoké
 • Rozsvěcení vánočního stromu u nemocnice
 • Vystoupení RDS na akci Vánoční kapřík pro KIWANIS
 • Vystoupení RDS na akci Advent na zámku
 • Vánoční koncert RDS a jeho přípravných oddělení v Koruně
 • Den otevřených dveří pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče