Školní dokumenty a formuláře

V abecedním pořadí...


Formuláře


Výroční zprávy

Výroční zpráva o práci školy je dokument, který na konci každého školního roku vypracuje vedení školy. Zpráva je projednána školskou radou a po jejím schválení je předána zřizovateli a jiným nadřízeným orgánům.


Inspekční zprávy


Zápisy z jednání školské rady

Školská rada je šestičlenný orgán, vymezený školským zákonem. Schvaluje výroční zprávu školy, výsledky hospodaření, vzdělávací program a další směrnice školy a koordinuje spolupráci mezi školou, zřizovatelem (Město Roudnice nad Labem) a rodičovskou veřejností (Roudnická trojka). Schází se obvykle 2-3krát do roka.