Školní družina

Provoz ve školní družině je od 6:00 do 16:30 hodin. V době od 12:15 do 16:30 hodin je třeba k vyzvedávání dětí použít zvonek. Školní družina má samostatné vrchní patro jednoho z pavilonů, kde je pět plně vybavených heren sloužících potřebám a činnostem zařízení. Také je možné využívat tělocvičny školy, školní hřiště či zahradu MŠ, kde jsou houpačky, průlezky či prostor k dalším sportovním a pohybovým aktivitám.Vychovatelky ŠD

1. oddělení Renáta Straková

2. oddělení Ivana Vološčuková

3. oddělení Bc. Petra Kordová

4. oddělení Martina Nosek

5. oddělení Jindra Dvorská

Informace pro rodiče

U hlavních dveří při vstupu do budovy školy je nástěnka s informacemi pro rodiče, směrnicemi o poplatcích za ŠD, provozem a režimem dne, akcemi ŠD. Veškeré informace o činnosti pravidelné či nepravidelné spolu s fotografiemi z nejrůznějších akcí naleznete na webových stránkách školy. O pokynech týkajících se přijímání dětí do ŠD v následujícím školním roce vás budeme aktuálně informovat ve druhém pololetí školního roku.

Poplatky za ŠD

Od 1. 9. 2022 je navýšena platba na 300 Kč měsíčně.

Do konce měsíce září poplatek 1 500 Kč za 1. pololetí školního roku.
Do konce měsíce února poplatek 1 500 Kč za 2. pololetí školního roku.

Upozornění: Poplatek za ŠD se hradí pouze bankovním převodem na účet školy.
Číslo účtu u KB: 10834471/0100
Variabilní symbol: 215
Do poznámky/popisu: JMÉNO A PŘÍJMENÍ DÍTĚTE!

Žádáme o včasné placení v daném termínu!

Žádáme rodiče, aby v době konání hlavní činnosti, tj. 13:30 až 14:30 hod., vyzvedávali děti před/po této činnosti.

Zájmové kroužky v ŠD

V letošním školním roce jsme pro vás připravili kroužky:

  • Hra na zobcovou flétnu, čtvrtek 15:00-15:30 hod., vedoucí Ivana Vološčuková
  • Výtvarný kroužek, úterý 15:00-15:45 hod., vedoucí Renáta Straková, Jindra Dvorská
  • Dramatický kroužek (pohádky a písničky s kytarou), středa 15:00-15:45 hod., vedoucí Martina Nosek
  • Aerobik, pondělí 15:00-15:45 hod., vedoucí Petra Kordová
  • Sportovní kroužek, čtvrtek 15:00-15:45 hod., vedoucí Petra Kordová