Školní družina

Provoz ve školní družině je od 6:00 do 16:30 hodin. V době od 12:15 do 16:30 hodin je třeba k vyzvedávání dětí použít zvonek. Školní družina má samostatné vrchní patro jednoho z pavilonů, kde je pět plně vybavených heren sloužících potřebám a činnostem zařízení. Také je možné využívat tělocvičny školy, školní hřiště či zahradu MŠ, kde jsou houpačky, průlezky či prostor k dalším sportovním a pohybovým aktivitám.Vychovatelky ŠD

1. oddělení Renáta Straková

2. oddělení Ivana Vološčuková

3. oddělení Bc. Petra Kordová

4. oddělení Martina Nosek

5. oddělení Jindra Dvorská

Informace pro rodiče

U hlavních dveří při vstupu do budovy školy je nástěnka s informacemi pro rodiče, směrnicemi o poplatcích za ŠD, provozem a režimem dne, akcemi ŠD. Veškeré informace o činnosti pravidelné či nepravidelné spolu s fotografiemi z nejrůznějších akcí naleznete na webových stránkách školy. O pokynech týkajících se přijímání dětí do ŠD v následujícím školním roce vás budeme aktuálně informovat ve druhém pololetí školního roku.

Poplatky za ŠD

Od 1. 9. 2022 je navýšena platba na 300 Kč měsíčně.

Do konce měsíce září poplatek 1 500 Kč za 1. pololetí školního roku.
Do konce měsíce února poplatek 1 500 Kč za 2. pololetí školního roku.

Upozornění: Poplatek za ŠD se hradí pouze bankovním převodem na účet školy.
Číslo účtu u KB: 10834471/0100
Variabilní symbol: 215
Do poznámky/popisu: JMÉNO A PŘÍJMENÍ DÍTĚTE!

Žádáme o včasné placení v daném termínu! Pokud již nebudete mít zájem o místo ve školní družině, je třeba dítě odhlásit na základě písemné odhlášky a případně doplatit započatý měsíc docházky dítěte.

Režim školní družiny

 • 6:00 - 7:30 hod. - možný příchod do školní družiny, odpočinková činnost, klidové hry, hračky
 • 7:35 hod. - odchod na výuku do tříd
 • 11:40 - 13:30 hod. - oběd, hygiena, volná činnost
 • 13:30 - 1430 hod. - činnost zájmová: řízené aktivity z oblasti výtvarné výchovy, pracovních činností, hudební výchovy, tělesné výchovy; příležitostné akce: divadlo, projektové dny, prezentace; žádáme zákonné zástupce, aby v době konání zájmové činnosti vyzvedávali děti před/po této činnosti
 • 14:30 - 15:00 hod. - příprava na vyučování formou kvízů, soutěží, křížovek apod.
 • 15:00 - 15:45 hod. - zájmové kroužky při školní družině
 • 15:00 - 16:30 hod. - rekreační činnost, stolní hry, úklid


Ranní provoz školní družiny

V případě zájmu o ranní družinu zvoňte na dané oddělení.

 • PONDĚLÍ: 5. oddělení
 • ÚTERÝ: 4. oddělení
 • STŘEDA: 1. oddělení
 • ČTVRTEK: 4. oddělení
 • PÁTEK: 2. oddělení


Odpolední provoz školní družiny

Do dané hodiny zvoňte na příslušné oddělení. Pokud je oddělení již zavřené, zvoňte na modře označené oddělení.

Vyzvedávání dětí ze školní družiny

Děti, které končí výuku v 11:40 hod., je možné vyzvedávat nejdříve ve 12:15 hod. Děti, které končí výuku ve 12:35 hod., je možné vyzvedávat nejdříve ve 13:15 hod. Děkujeme za pochopení.


Zájmové kroužky v ŠD

V letošním školním roce jsme pro vás připravili kroužky:

 • Aerobik, pondělí 15:00-15:45 hod., vedoucí Bc. Petra Kordová
 • Hra na zobcovou flétnu (pokročilí), pondělí nebo čtvrtek 15:00-15:45 hod., vedoucí Ivana Vološčuková
 • Tančící podložky, středa 15:00-15:45 hod., vedoucí Martina Nosek
 • Výtvarný kroužek, úterý 15:00-15:45 hod., vedoucí Renáta Straková, Jindra Dvorská

Zájmové kroužky budou probíhat od října 2023 a jsou součástí poplatku za školní družinu. Počet dětí v kroužku je omezen. Přihlašovat se můžete na základě písemné přihlášky, kterou obdržíte přímo ve školní, nebo ji lze vytisknout z webových stránek školy.