Školní družina

Provoz ve školní družině je od 6:00 do 16:30 hodin. V době od 12:15 do 16:30 hodin je třeba k vyzvedávání dětí použít zvonek. Školní družina má samostatné vrchní patro jednoho z pavilonů, kde je pět plně vybavených heren sloužících potřebám a činnostem zařízení. Také je možné využívat tělocvičny školy, školní hřiště či zahradu MŠ, kde jsou houpačky, průlezky či prostor k dalším sportovním a pohybovým aktivitám.Vychovatelky ŠD

1. oddělení Renáta Straková

2. oddělení Ivana Vološčuková

3. oddělení Bc. Petra Kordová

4. oddělení Martina Nosek

5. oddělení Jindra Dvorská

Informace pro rodiče

U hlavních dveří při vstupu do budovy školy je nástěnka s informacemi pro rodiče, směrnicemi o poplatcích za ŠD, provozem a režimem dne, akcemi ŠD. Veškeré informace o činnosti pravidelné či nepravidelné spolu s fotografiemi z nejrůznějších akcí naleznete na webových stránkách školy. O pokynech týkajících se přijímání dětí do ŠD v následujícím školním roce vás budeme aktuálně informovat ve druhém pololetí školního roku.

Poplatky za ŠD

Do konce měsíce září poplatek 1 000 Kč za 1. pololetí školního roku.
Do konce měsíce února poplatek 1 000 Kč za 2. pololetí školního roku.
Upozornění: Poplatek za ŠD se hradí pouze bankovním převodem na účet školy.
Číslo účtu u KB: 10834471/0100
Variabilní symbol: 215
Do poznámky/popisu: JMÉNO A PŘÍJMENÍ DÍTĚTE!
Žádáme o včasné placení v daném termínu!
Žádáme rodiče, aby v době konání hlavní činnosti, tj. 13:30 až 14:30 hod., vyzvedávali děti před/po této činnosti.

Zájmové kroužky v ŠD

V letošním školním roce jsme pro vás připravili kroužky:

  • Hra na zobcovou flétnu, čtvrtek 15:00-15:30 hod., vedoucí Ivana Vološčuková
  • Výtvarný kroužek, úterý 15:00-15:45 hod., vedoucí Renáta Straková, Jindra Dvorská
  • Dramatický kroužek (pohádky a písničky s kytarou), středa 15:00-15:45 hod., vedoucí Martina Nosek
  • Aerobik, pondělí 15:00-15:45 hod., vedoucí Petra Kordová
  • Sportovní kroužek, čtvrtek 15:00-15:45 hod., vedoucí Petra Kordová