Aktuality


20. 7. 2022: Sportovní úspěchy

V pondělí 30. května se děti naší mateřské školy zúčastnily mistrovství škol v obratnostních soutěžích. Mistrovství se konalo v basketbalové akademii v prostorách školy Karla Jeřábka. Jejich úspěch nám udělal velkou radost, umístily se na krásném 2. místě. Strávili jsme krásné dopoledne plné zábavy, pohybu a soutěží s pěknou odměnou v podobě diplomu a sladkého dortu.

Nikola Duchoslavová


16. 4. 2022: Zápis do MŠ


11. 1. 2022: Prázdninový provoz mateřských škol


7. 1. 2022: Vyšlo v prosincových Roudnických novinách


19. 10. 2021: Kdy do školy ANO a NE?

28. 8.2021: Informace pro rodiče

 • Od 1. 9. 2021 na doporučení MŠMT rodiče nevstupují do budovy MŠ až do odvolání!

 • Rodičům nováčků bude umožněn vstup do MŠ od 1. 9. do 3. 9. 2021. To pouze do šatny, na nezbytně nutnou dobu. Tj. převléknutí, rozlouční a předání dětí paní učitelce nebo asistentce.

 • Ostatní děti u dveří přebírají učitelky nebo asistentky.

 • Do budovy MŠ může vstoupit pouze jeden rodič a to v nezbytném případě. Nutná rouška.

Provoz MŠ

 • Pozor změna. Od 1. 9. 2021 prodlužujeme provoz naší MŠ 6:00 -16:30
 • Děti musí být v MŠ do 8:00 nejpozději.
 • Předškoláci, kteří plní povinnou školní docházku v 7:55. Nepřítomnost musí být omluvena zákonným zástupcem nejpozději do 3 dnů.

Vyzvedávání dětí

 • Po obědě děti vyzvedávejte od 12:00 do 12:15.
 • Po spaní nejdříve od 14:15.
 • Jiný čas pro vyzvednutí je nutné domluvit předem.

Školné a stravné

 • 400,-/měsíc
 • 36,-/den (8 - 20 - 8) děti 2 - 6 let (38,-/den děti 6 - 7 let)
 • Školné i stravné se platí u vedoucí školní jídelny paní Bělkové.
 • V případě nepřítomnosti dítěte v MŠ si stravu odhlašují rodiče do 8:00 na telefonu 412 871 216 - jídelna.

Komunikace

 • Telefon do MŠ je 604 845 645, pevná linka 412 871 222.
 • www.zsskolni-rce.cz, sekce MŠ
 • e-mail do MŠ: smetanova@zsskolni-rce.cz

Důležité

 • Rodiče jsou povinní nahlásit jakoukoliv změnu - telefon, adresa, alergie dítěte, infekční onemocnění, vši, atd.
 • Alergie, včetně alergické rýmy musí být potvrzené lékařem
 • Dítě s příznaky onemocnění do MŠ nepatří.
 • Děti v MŠ se netestují.
 • Při nástupu je nutné MŠ informovat, zda dítě bylo/nebylo na dovolené v rizikové oblasti a dále zda prodělalo/neprodělalo během léta onemocnění covid. Pokud ano, doložit potvrzení od lékaře nebo z laboratoře.

13. 5. 2021: Čarodějnice

Poslední den v dubnu je mateřská škola tradičně plná čarodějnic a čarodějů. Veselé dopoledne plné her a pečení buřtů jsme si užili také letos, i když v MŠ mohla být jen malá část dětí. Vyráběli jsme košťata, mladí čarodějové a čarodějnice prošli školou letu a po úspěšném zvládnutí okružní jízdy na koštěti získali letecký průkaz s platností na jeden rok. Na závěr byli všichni přijati do stavu čarodějnického pasováním březovým koštětem a získali diplom za účast na sletu.

Ať už tento den slavíme jakkoliv, znamená přelom mezi temnými s dobrými silami. Zlé síly jsou vyhnány a přichází nové a dobré. Začíná světlá a slunečná část roku, kdy se daří plodinám, zvěři i lidem. Končí Dušičkami.

Přejeme všem slunce v duši, zdraví, sílu a věřme, že všechno zlé je pryč a přichází nové, čisté a dobré.

Daniela Smetanová


7. 5. 2021: Od pondělí 10. května 2021 bez roušek a testování na Covid-19. Daniela Smetanová


30. 3. 2021: Osvald a Velikonoce (ukázka distanční výuky)


18. 1. 2021: Prázdninový provoz mateřských škol


12. 1. 2021: Výskyt infekčních onemocnění spála a spálová angína. Daniela Smetanová.


5. 1. 2021: Logopedie i vzhledem k protiepidemickým opatřením vlády ČR probíhá nadále. Hana Berounská


13. 10. 2020:  Mateřská škola je nadále v běžném provozu.

 • plavání předškoláků se prozatím neuskuteční, budou náhradní termíny
 • individuální logopedie vzhledem k dlouhodobé nepřítomnosti paní Berounské zatím nebude
 • anglický jazyk v MŠ bude vždy ve středu od 12:45 - 13:30
 • pracovní sešity pro předškoláky jsou doplněny novými úkoly, k vyzvednutí v MŠ
 • podzimní prázdniny v ZŠ 26. 10. - 30. 10. 2020, MŠ v omezeném provozu - max 28 dětí

13. 10: 2020: JABLKO - co všechno je možné u dětí rozvíjet na téma jablko. Daniela Smetanová


6. 10. 2020: Vánoční fotografování proběhne 21. října od 8:30 hodin. Zájemci nechť se hlásí v MŠ. Daniela Smetanová

2. 10. 2020: Všichni zaměstnanci mateřské školy jsou covid-negativní. Mateřská škola bude od 6. 10. 2020 opět v běžném provozu. Daniela Smetanová