Kamerový systém

Kamerový systém byl na naší škole oficiálně zprovozněn 1. září 2020. Všechny používané vchody byly řádně označeny informační cedulí.

Audiovizuální záznam kamerového systému je uchováván dle § 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění po dobu 10 dnů.

Osobní údaje jsou zpracovány v nezbytně nutném rozsahu shromažďováním a ukládáním na nosiče informací pro účely ochrany osob a majetku.

Osobní údaje mohou být zpřístupněny orgánům činným v trestním řízení. Každý subjekt údajů, který zjistí, nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou údajů soukromého a osobního života, nebo v rozporu se zákonem, může požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení a požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Subjekt údajů je dále oprávněn obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Zhotovitel a technický servis: Graphtech s.r.o., Husovo náměstí 41, Roudnice nad Labem, tel.: +420 412 871 871

Správce kamerového systému: Základní škola a mateřská škola Roudnice nad Labem, Školní 1803, pověřený pracovník Mgr. David Mikoláš, tel.: +420 412 871 214