Covid-19 testování ve školách

od 12. dubna 2021


Vážení rodiče,

v souvislosti s otevřením základních a mateřských škol 12. dubna 2021 sdělujeme, že pokud nechcete nechat své dítě testovat nebo nesouhlasíte s tím, aby nosilo roušku při výuce, neposílejte ho do školy. Dítě bude z výuky omluveno a třídní učitel se s vámi telefonicky spojí a bude se snažit, dle možností školy, pomoci vašim dětem při výuce. Rodiče dětí z mateřských škol a dětí z 1. až 3. tříd základních škol se mohou dostavit na testování antigenním testem a pomoci při testování svým dětem.

Vedení Města Roudnice nad Labem


Realizace preventivního antigenního a PCR testu od 24. května 2021

  • pro všechny žáky a studenty, pro které je testování podmínkou osobní účasti na vzdělávání, se stanoví frekvence preventivního antigenního testování na jedenkrát týdně (středa);
  • pro RT-PCR testování platí frekvence 1krát za 14 dní (středa);
  • testovací prostor ve velké tělocvičně zrušen, pokud bude zákonný zástupce chtít být u samotestování svého dítěte antigenním testem přítomen (platí pro přípravnou, 1. až 3. třídu), využije vestibul školy před vrátnicí, kde bude připraveno testovací místo pod dohledem zaměstnance školy;
  • samotestování žáka vlastním, Ministerstvem zdravotnictví schváleným antigenním testem za přítomnosti zákonného zástupce umožněno po vyplnění čestného prohlášení ve vestibulu školy před vrátnicí;
  • přítomnost zákonného zástupce u PCR testů (viz video níže) prováděných 1krát za 14 dní vždy ve středu cca od 8:30 hodin v jednotlivých třídách se z hygienických a organizačních důvodů nepovoluje;
  • pravidla testování zaměstnanců škol a školských zařízení se nemění, zaměstnanci ve školství, stejně jako zaměstnanci jiných oblastí, se testují ve frekvenci jedenkrát týdně bez ohledu na typ testu,
  • mění doba po prodělání onemocnění Covid-19, po kterou zaměstnanci, žáci a studenti nemusí podstupovat preventivní testování, a to z 90 dní od pozitivního testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 na 180 dní.

GeneSpector RESALIVA (PCR)

LEPU testy (antigenní)


Školní jídelna

V případě přechodu na prezenční výuku jsou žáci na obědy automaticky přihlášeni, pokud nebudou chtít obědy odebírat, musí se sami odhlásit.

Žáci, kteří se vzdělávají distančním způsobem, mají obědy odhlášeny. Pokud je budou chtít odebírat musí se sami přihlásit. Odběr je možný pouze do jídlonosičů v čase 11:00 - 11:20 hod.

Dětem vybraných profesí, které jsou žáky 1. stupně ZŠ a vztahuje se na ně rotační výuka, je mimořádným opatřením MZd povolena přítomnost ve školní družině. Mají tedy nárok na stravování za stejných podmínek jako při prezenční výuce, ale musí se sami přihlásit.

Dětem vybraných profesí ve věku od 2 do 5 let je na základě mimořádného opatření MZd umožněna osobní přítomnost na vzdělávání v MŠ. Na tyto děti se vztahuje úplata za předškolní vzdělávání a stravování je poskytováno za úplatu jako za běžných podmínek, ale musí být přihlášeny.

Vyzvedávat obědy nemohou žáci v izolaci nebo s nařízenou karanténou, ale ani jejich zákonní zástupci a třetí osoby. Rovněž nesmí do prostor jídelny vstupovat nemocná osoba.

Odhlášky a přihlášky je možno provádět na www.strava.cz, nebo tel.: +420 412 871 216, popřípadě e-mailem: belkova@zsskolni-rce.cz a to do pondělí 12. 4. 2021 do 8:00 hod.