ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ROUDNICE NAD LABEM, ŠKOLNÍ 1803

413 01 Roudnice nad Labem | tel.: 412 871 200 | e-mail: vedeni@zsskolni-rce.cz | web: www.zsskolni-rce.cz


Zájmové kroužky a nepovinné předměty ve šk. roce 2017/2018


Zájmové kroužky

Angličtina ve školce

pátek, 5. vyuč. hod., vedoucí Eva Richtrová


Florbal

pondělí a pátek, 6. až 8. vyuč. hod., vedoucí Mgr. Vlastimil Purchart


Konverzace Aj

celý týden, 4., 5. a 6. vyuč. hod., vedoucí Jason Whitehead


Výtvarný kroužek

pondělí, 6. vyuč. hod., vedoucí Lenka Jelínková


Nepovinné předměty


Roudnický dětský sbor

čtvrtek, 7. a 8. vyuč. hod., vedoucí PaedDr. Zuzana Zrzavá


Srdíčka

pondělí, 5. vyuč. hod., 1. ročník, vedoucí Mgr. Martina Ševčíková


Sluníčka

středa, 6. vyuč. hod., vedoucí PaedDr. Zuzana Zrzavá

Sbor

Žáci


Rozvrhy

Školní parlament

Úspěchy žáků

-> Zájmové kroužky <-


PočítadloCopyright © 2007-2018 | Design by krygl