ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ROUDNICE NAD LABEM, ŠKOLNÍ 1803

413 01 Roudnice nad Labem | tel.: 412 871 200 | e-mail: vedeni@zsskolni-rce.cz | web: www.zsskolni-rce.cz


Úspěchy našich žáků ve školním roce 2016/2017


Snaha organizovat soutěže je jednou z priorit naší školy. Vedení vytvořilo organizační a finanční podmínky pro to, aby se co nejvíce žáků mohlo těchto akcí zúčastnit. Dle zájmu a ochoty třídních učitelů jsou pořádány školy v přírodě. Vyučující odborných předmětů připravují tematicky zaměřené exkurze, mezi nimiž dominuje dějepis a český jazyk. Talentovaní žáci se účastní soutěží a olympiád s velmi dobrými výsledky zejména ve sportu, hudební a výtvarné výchově.


Olympiády

Anglický jazyk
- okresní kolo: 6. místo (E. Zapletalová, 8.B)

Přírodovědný klokan
- celostátní kolo: 1. místo (M. Fidler, 9.B)

Ruský jazyk
- krajské kolo: 4. místo (K. Chmelová, 9.A)

Zeměpis
- okresní: 4. místo (B. Ariunbuyan, 7.A)


Sportovní soutěže

Florbal
- 1. místo okresní kolo, 4. místo krajské kolo (starší žákyně)
- 3. místo okresní kolo (mladší žáci)
- 4. místo okresní kolo (mladší žákyně)
- 5. místo okresní kolo (starší žáci)

Běh zámeckým parkem v Ploskovicích
- 1. místo okresní kolo (M. Trnovec)
- 2. místo okresní kolo (J. Strach)
- 3. místo okresní kolo (K. Stanislavová)

Vybíjená (5. ročník)
- 1. místo okresní kolo

Malá kopaná
- 3. místo okresní kolo

Halová kopaná
- 2. místo okresní kolo (žáci 6. a 7. tříd)

Přehazovaná (5. ročník)
- 1. místo okrskové kolo
- 5. místo okresní kolo

Pohár rozhlasu (mladší žáci)
- 4. místo okresní kolo (chlapci)
- 5. místo okresní kolo (děvčata)

Pohár rozhlasu (starší žáci)
- 1. místo okresní kolo, 6. místo krajské kolo (chlapci)
- 4. místo okresní kolo (dívky)

Adrenalin cup 2017
- 2. místo okresní kolo

Atletický trojboj (I. stupeň)
- 2. místo okresní kolo


Soutěže fotografické

Roudnice 850 (Podřipské muzeum)
- 1. místo V. Hodková
- 3. místo T. Husáková

Roudnice, dotek historie
- 1. místo V. Hodková, N. Podrábská (skupiny)
- 1. místo V. Hodková (jednotlivci)


Soutěže recitační a literární

Roudnice
- 2. místo A. Nováková, R. Soběslavská, Š. Durčeková, V. Hodková
- 3. místo K. Zalabáková


Soutěže výtvarné

Zažít Roudnici jinak
- 1. místo M. Lacková, 2. místo T. Ladýřová

Roudnice, dotek historie
- 1. místo T. Chaloupka, D. Karlová
- 2. místo G. Horáková
- 3. místo V. Kubáč, O. Bauerová

Myslivost
- 1. místo D. Karlová, K. Vašáková
- 2. místo T. Havránková, J. Horvath
- 3. místo K. Brandová, A. Cutychová


Hudební vystoupení RDS, Sluníček a Srdíček ve školním roce 2016/2017

- Vystoupení na akci Zažít Roudnici jinak (hlavní oddělení)
- Podzimní soustředění RDS v Horní Vysoké (hlavní oddělení)
- Adventní zpívání při rozsvěcení vánočního stromu v nemocnici (Srdíčka)
- Pomáhejme Ježíškovi, vánoční zpívání pro KZM Roudnice nad Labem (Srdíčka, Sluníčka)
- Vánoční koncert RDS (všechna oddělení)
- Vánoční kapřík, zpívání pro KIWANIS (hlavní oddělení)
- Vánoční zpívání pro předškoláky (Srdíčka, Sluníčka)
- Jarní koncert v rámci Roudnického hudebního jara (všechna oddělení)
- Mezinárodní sborový festival Bratislava 2017, stříbrné pásmo v kategorii dětských sborů do 16 let a stříbrné pásmo v kategorii sakrální hudba s doprovodem


Žáci


Rozvrhy

Školní parlament

-> Úspěchy žáků <-

Zájmové kroužky


PočítadloCopyright © 2007-2018 | Design by krygl