ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ROUDNICE NAD LABEM, ŠKOLNÍ 1803

413 01 Roudnice nad Labem | tel.: 412 871 200 | e-mail: vedeni@zsskolni-rce.cz | web: www.zsskolni-rce.cz


Školní družina


Provoz ve školní družině je od 6:00 do 16:30 hodin. V době od 14:30 do 16:30 hodin je třeba k vyzvedávání dětí použít zvonek. Školní družina má samostatné vrchní patro jednoho z pavilonů, kde je pět plně vybavených heren sloužících potřebám a činnostem zařízení a šesté a sedmé oddělení je umístěno v učebnách v pavilonu A. Také je možné využívat tělocvičny školy, školní hřiště či zahradu MŠ, kde jsou houpačky, průlezky či prostor k dalším sportovním a pohybovým aktivitám.

Vnitřní řád školní družiny (pdf, 189,9 kB)
Plán práce na školní rok 2016/2017 (pdf, 451,0 kB)
Tematický plán na školní rok 2016/2017 (pdf, 307,1 kB)

Režim ŠD

6:00-7:30 hod.
- možný příchod do ŠD
- převážně odpočinková činnost, klidové hry, stolní hry, hračky, činnost dle zájmů

7:40 hod.
- odchod na výuku do tříd

11:40-13:30 hod.
- oběd, hygiena, volná činnost

13:30-14:30 hod.
- činnost zájmová
- řízené aktivity z oblasti Vv, Pč, Hv, Tv, sportovní a turistická, přírodovědná, společensko-vědní
Žádáme rodiče, aby v době konání zájmové činnosti, vyzvedávali děti před/po této činnosti.

14:30-15:00 hod.
- příprava na vyučování formou kvízů, soutěží, křížovek apod.

15:00-16:30 hod. – rekreační činnost, stolní hry, úklid

Vychovatelky ŠD

1. oddělení   Renáta Straková
2. oddělení   Ivana Vološčuková
3. oddělení   Bc. Petra Kordová
4. oddělení   Martina Nosek
5. oddělení   Jindra Dvorská
6. oddělení   Hana Bělková
7. oddělení   Anna Podzemská

Informace pro rodiče

U hlavních dveří při vstupu do budovy školy je nástěnka s informacemi pro rodiče, směrnicemi o poplatcích za ŠD, provozem a režimem dne, akcemi ŠD. Veškeré informace o činnosti pravidelné či nepravidelné spolu s fotografiemi z nejrůznějších akcí naleznete na webových stránkách školy. O pokynech týkajících se přijímání dětí do ŠD v následujícím školním roce vás budeme aktuálně informovat ve druhém pololetí školního roku.

Poplatky za ŠD

Do konce měsíce září poplatek 1 000 Kč za 1. pololetí školního roku.
Do konce měsíce února poplatek 1 000 Kč za 2. pololetí školního roku.
Upozornění: Poplatek za ŠD se hradí pouze bankovním převodem na účet školy.
Číslo účtu u KB: 10834471/0100
Variabilní symbol: 215
Do poznámky/popisu: JMÉNO A PŘÍJMENÍ DÍTĚTE!
Žádáme o včasné placení v daném termínu!
Žádáme rodiče, aby v době konání hlavní činnosti, tj. 13:30 až 14:30 hod., vyzvedávali děti před/po této činnosti.

Zájmové kroužky v ŠD

V letošním školním roce jsme pro vás připravili kroužky:
- Hra na zobcovou flétnu, čtvrtek 15:00–15:30 hod., vedoucí Ivana Vološčuková
- Výtvarný kroužek, úterý 15:00–15:45 hod., vedoucí Renáta Straková, Jindra Dvorská
- Dramatický kroužek (pohádky a písničky s kytarou), středa 15:00–15:45 hod., vedoucí Martina Nosek
- Aerobik, pondělí 15:00–15:45 hod., vedoucí Petra Kordová
- Sportovní kroužek, čtvrtek 15:30–16:15 hod., vedoucí Hana Bělková

Akce ŠD

Pro letošní školní rok připravujeme:

- “Pojďte se seznámit” - zábavné odpoledne – seznamovací hry,
- Zábavné hry v odděleních,
- Míčové a štafetové hry – v tělocvičně, na hřišti,
- Skládání papíru – drobná motorika rukou,
- Stavebnice – montáž, demontáž (výstavka prací v oddělení),
- Pozorování změn v přírodě. Práce s přírodním materiálem,
- Kreslení a malování listí, tisk listů, zobrazení stromů,
- 1. závod přeboru škol v orientačním běhu – účast žáků ze ŠD,
- Sklizeň ovoce, zeleniny – obrázky, koláže,
- Podzimní paleta – barvy podzimu,
- Halloween – strašidla z dýní, kresba, diskotéka,
- Drakiáda – tematicky zaměřená výroba a výzdoba,
- Barevné ztvárnění podzimu – vlastní a dané téma,
- Příprava na Mikuláše - kresba, výroba čertů, andělů a Mikulášů,
- Drobné závodivé a soutěžní hry v odděleních,
- Závodivé hry v tělocvičně,
- Přírodovědné znalosti – ochrana přírody, život lesní zvěře – vyprávění, kresba,
- Ilustrace k pohádce,
- Vzájemná pomoc při činnostech – vztahy mezi dětmi,
- Mikulášská besídka s nadílkou,
- Výroba vánočních přání, ozdob a dárků, vánoční výzdoba tříd a chodby ŠD,
- Seznámení s tradicemi a zvyky (Advent, Vánoce, Tři králové), poslech a zpěv koled,
- Ilustrace vánočních koled a zvyků,
- Návštěva vánoční výstavy v Městské knihovně spojené s tvořivou dílnou,
- Zima – tematické výtvarné a pracovní činnosti,
- Spoluúčast na Vánočním zpívání pro MŠ a ZŠ – doprovodný hudebně-pohybový program, výroba dárků pro budoucí prvňáčky,
- Pozorování zimní přírody (přezimující ptactvo) krmení ptáků, malba krmítek,
- Zdraví - otužování, zdravá strava (jídelníček),
- Barevné ztvárnění zimy, zimní sporty, krajina,
- Obkreslování dle šablon – přesnost, motorika,
- Den otevřených dveří v ŠD,
- „Víte, co je Masopust“ – beseda v odděleních,
- Výroba jednoduchých masek, škrabošek,
- Maškarní karneval - zábavné a taneční odpoledne v ŠD,
- Svatý Valentýn - výroba přáníček,
- Didaktické hry – vztah k rodičům, k dospělým,
- Zvířata v zimě,
- Míčové hry s pravidly – dodržování, spolupráce,
- Dramatizace pohádek,
- Četba a výstava oblíbených knih, hádání pohádek - v odděleních,
- Jaro – tematické výtvarné a pracovní činnosti,
- Probuzení přírody - pozorování, jarní květiny, mláďata,
- Domov - rodiče, sourozenci, prarodiče, úcta ke stáří,
- Dětské písničky a rozpočítadla – pohybové hry se zpěvem,
- Velikonoce – výtvarné a pracovní činnosti + výzdoba ŠD,
- Velikonoční tradice a zvyky – vyprávění, prezentace,
- Měsíc bezpečnosti - pravidla silničního provozu - videoprezentace - naučná i zábavná,
- Cyklistika a vybavení jízdního kola. Dopravní značky,
- Návštěva dopravního hřiště,
- Návrat tažných ptáků,
- Enviromentální výchova – ekologie,
- Čarodějnický rej - výroba čarodějnic, zábavné a taneční odpoledne v ŠD,
- Den matek - výroba dárků a přání,
- Čtení povídek a veršů o maminkách a babičkách,
- Malování na chodníku – výtvarná soutěž,
- Omalovánky, dokreslovačky,
- Galerijní den a noc - účast žáků ze ŠD na programu Roudnické galerie,
- Oslava Dne dětí v ŠD - zábavné odpoledne plné her a soutěží,
- Určování kvetoucích rostlin,
- Videoprezentace pro všechna oddělení - naučná i zábavná,
- Rozloučení se školním rokem,
- Těšíme se na prázdniny - malování, vyprávění,
- Setkání s budoucími prvňáčky – doprovodný hudebně-pohybový program.

Konkrétní termíny připravovaných akcí budou vždy průběžně aktualizovány. Spolu pak s hodnocením a fotodokumentací je můžete zhlédnout na našich webových stránkách.


Školní družina, foto č. 01 Školní družina, foto č. 02
Školní družina, foto č. 03 Školní družina, foto č. 04


Škola


Časté dotazy

GDPR

Historie školy

Kalendář akcí

Komerční činnost

Materiální vybavení

Novinky

Proč my?

Projektové vyučování

Projekty

Škola v médiích

Školní dokumenty

-> Školní družina <-

Školní jídelna

ŠPP

Výběrová řízení

Zajímavé odkazy


PočítadloCopyright © 2007-2018 | Design by krygl