ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ROUDNICE NAD LABEM, ŠKOLNÍ 1803

413 01 Roudnice nad Labem | tel.: 412 871 200 | e-mail: vedeni@zsskolni-rce.cz | web: www.zsskolni-rce.cz


Galerie fotografií ze života školy


2017


Vánoční aktivity RDS a jeho přípravných oddělení - prosinec 2017

Vánoční aktivity RDS a jeho přípravných oddělení  - prosinec 2017

Adventní a vánoční čas je pro zpěváky velmi náročný, časově i pěvecky. Zpívání na setkáních pod širým nebem je hlasově i organizačně náročné, zpívání v koncertních sálech je pak odměnou za úsilí, kterému předcházela náročná příprava. Děti všech oddělení Roudnického dětského sboru byly letos v adventním a vánočním čase velmi aktivní. Už 29. 11. Sluníčka zpívala na rozsvěcení vánočního stromu v RNsP. Hlavní oddělení se účastnilo rozsvěcení vánočního stromu na Karlově náměstí, z něhož je záznam na MIS. I letos zazpívalo na Vánočním kapříku KIWANISU, 14. 12. měla všechna oddělení krásný a hojně navštívený Vánoční koncert v sále KZM, 21. 12. na vánočním zpívání v ZŠ a MŠ Roudnice vystoupila Srdíčka a Sluníčka. Všem zpěvákům i vyučujícím, kteří se na přípravě akcí podíleli, patří poděkování. (Zuzana Zrzavá)


Vánoční koncert skotské a irské hudby - 22. 12. 2017

Vánoční koncert skotské a irské hudby - 22. 12. 2017

Žáci naší školy využili nabídky souboru Ambiam, který vede Mark Johnston, a v tělocvičně si vyposlechli tradiční vánoční koncert skotské a irské hudby. Několik koled bylo instrumentálních, některé zpívané si mohli děti spolu se zpěvačkami zanotovat. Vánočně jsme se naladili a popřáli si hezké svátky a hodně zdraví do nového roku, samozřejmě v angličtině. Děkujeme skupině Ambiam, neboť jejich koncert pro nás připravují vždy zdarma. (Eva Richtrová)


Vánoční zpívání - 20. 12. 2017

Vánoční zpívání - 20. 12. 2017

Na každoročním setkání s předškoláky okolních mateřských škol i naší se sešli žáci školy se svými učiteli. Pro společné vystoupení si připravili pěvecká, taneční, instrumentální, dramatická a pohybová vystoupení. Závěrem jsme si společně zazpívali pár koled a předškoláci dostali od našich páťáků přáníčka a drobné dárky. (Zuzana Zrzavá)


Florbal: okresní kolo 2017/2018 - 12. a 13. 12. 2017

Florbal: okresní kolo 2017/2018 - 12. a 13. 12. 2017

Okresní kola pro chlapce a dívky se hrála v hale Chemik v Lovosicích. Starší tým chlapců (8. a 9. ročník) 12. 12. 2017 bojoval o postup do krajského kola. Ve finále prohráli se Základní školou U Stadionu z Litoměřic 1:0 a skončili po finálovém utkání na krásném 2. místě. Ve středu 13. 12. 2017 hrála děvčata. Jelikož první tým mladších děvčat z jiné základní školy vzdal účast v okresním kole, postoupil se staršími děvčaty i tým mladších z druhého místa okrskového kola. Tým mladších dívek bojoval poprvé v tomto složení na okresním kole. Dívky se snažily a nakonec obsadily 3. místo. Přivezly si krásný pohár a diplom. Starší dívky již potřetí v řadě budou reprezentovat školu v krajském kole v Teplicích, které se koná 16. ledna 2018. V Lovosicích na okresním kole vyhrály všechny zápasy, uplatnily a zúročily dovednosti, které získávají pravidelnými tréninky. (Vlastimil Purchart)


Etiketa pro 4. ročník - 11. 12. 2017

Etiketa pro 4. ročník - 11. 12. 2017

Začátek nového týdne si třídy 4. A, B, C zpestřily návštěvou Soukromé podřipské střední odborné školy a učiliště, kde si pro ně žáci 2. ročníku připravili program na téma Etiketa. Žáci 4. tříd byli po přivítání panem ředitelem Červeným rozděleni do dvou skupin. První skupinu posadil pan ředitel do učebny s interaktivní tabulí a povídal si s žáky, co je to etiketa, jaká jsou základní pravidla slušného chování ve společnosti. Čtvrťáci zhlédli film Etiketa od Ladislava Špačka. Druhá skupina žáků měla praktickou část, kdy je studenti oboru kuchař, číšník a kadeřnice seznamovali s ukázkou přípravy vánočního stolu, jak složit vánoční ubrousek, nazdobit si perníčky, načepovat si malinovku, a jako bonus je dvě studentky oboru kadeřnice učesaly a nasprejovaly jim vlasy. Žáci v průběhu tohoto programu také poseděli u prostřených stolů a ochutnali vánoční cukroví, které upekli studenti školy. Příjemné dvě hodiny utekly velmi rychle. Snahou všech zainteresovaných učitelů a studentů bylo navodit příjemnou vánoční atmosféru. Pan ředitel měl také přání, aby si některá pravidla žáci zapamatovali a při setkání s námi dospělými pozdravili, podrželi dveře, vpustili nás do místnosti jako první a chovali se k starším lidem slušně. (Jitka Liscová)


Zlobivý čertík - 5. 12. 2017

Zlobivý čertík - 5. 12. 2017

Školní družinu navštívilo divadlo s čertovským představením O zlobivém čertíkovi. Děti viděly moc pěkný příběh o čertíkovi, který musel do světa lidí hledat největší poklad. Představení bylo plné zvukových efektů, které podtrhávaly atmosféru pekla i složitého hledání největšího pokladu, tedy lidské lásky. Děti po představení od svých vychovatelek dostaly k Mikuláši sladké perníky. (Hana Bělková)


Čertovské rejdění - 5. 12. 2017

Čertovské rejdění - 5. 12. 2017

V úterý 5. prosince jsme se moc těšili do školy. Spolu s paní učitelkami jsme se dohodli, že přijdeme v maskách čertů. Některé byly opravdu hrůzostrašné. Když jsme se do nich oblékli, některé kamarády jsme nemohli poznat. První hodinu jsme ve skupinách řešili „čertovské“ slovní úlohy. Druhou hodinu jsme vymýšleli rýmy do čertovské básničky a popisovali jsme obrázky Mikuláše, čerta a anděla. Třetí hodinu jsme se vydali postrašit naše spolužáky. Celý den jsme zakončili čertovskou diskotékou. Naše rejdění se povedlo. (Žáci a učitelky 3. tříd)


Mikulášská nadílka - 5. 12. 2017

Mikulášská nadílka - 5. 12. 2017

V úterý, v předvečer svátku sv. Mikuláše se i u nás v základní a mateřské škole objevili Mikuláš, andělé a čerti, kteří pro své mladší spolužáky z přípravné třídy, 1. a 2. ročníku připravili nadílku v malé tělocvičně. Za přednes básniček a zazpívání koled a správné odpovědi na hádanky, dostaly děti sladké odměny. Mikuláš s čerty a anděly také stihli navštívit mateřskou školu, kde všem zlobilům a hříšníkům rozdali uhlí a hodným dětem cukrovinky. Nechyběly slzičky. Své role se výborně zhostili žáci: Zdeněk Rafaj, Petr Šťastný, Michal Šulc, Ellen Simionová, Lada Čmejlová, Adéla Papežová a Mikoláš Krahulík v roli Mikuláše! Celou tuto akci zorganizoval školní parlament. (Daniela Vokálková)


Projektová noc - 29. 11. 2017

Projektová noc - 29. 11. 2017

Na konci listopadu jsme s třídou 2. B, rodiči žáků a třídní učitelkou Lenkou Jelínkovou uspořádali tzv. Projektovou noc (projektových dnů už bylo hodně). Hlavní myšlenkou bylo přiblížit rodičům způsob a obsah práce školní psycholožky a školní speciální pedagožky. Vedlejším záměrem pak bylo dopřát dětem příležitost zažít se svými rodiči netradiční chvilky v prostředí, kde rodiče jsou hosté, a vtáhnout rodiče zpět do školních lavic. Od 16. hodiny odpoledne zažili všichni účastníci následující program: čtenářskou dílnu rodič + dítě, komunitní kruh rodič + dítě na téma naše strachy a odvahy, honosnou večeři připravenou rodiči, pořádanou ve večerní školní jídelně, a noční stezku odvahy pro děti, zatímco rodiče si s psycholožkou povídali na téma „Co očekáváme od školy a vztah dětí ke škole“. Po skončení všech večerních aktivit dali rodiče dětem dobrou noc a nám ve škole začalo ukládání ke spánku. My tři dospělí jsme nebyli naivní a čekali jsme, že děti budou tuto etapu projektu prožívat nejrušněji, ale nenapadlo nás, že na spánek vyšetříme na rozdíl od dětí sotva 2 hodiny (ha-ha!). Nejdůležitější je, že všechny děti zvládly přespat, dospět k opulentní snídani (opět od rodičů připravené) a během první vyučovací hodiny s námi zhodnotit celý program projektové noci. Moc děkujeme paní učitelce Lence, že do toho s námi šla, a velký dík také patří rodičům za nachystané hody. Věříme, že si děti i rodiče uchovají příjemné momenty z prožité noci jako inspiraci. (Johana Elisová a Barbora Rajchlová)


Úspěch na florbalovém okrskovém kole - 21. a 22. 11. 2017

Úspěch na florbalovém okrskovém kole - 21. a 22. 11. 2017

Jako každý rok jsme se zúčastnili turnaje ve florbalu. Dne 21. 11. 2017 za chlapce v kategorii mladší žáci (6. a 7. třídy) nastoupily základní školy Mšené-lázně, Brozany, Straškov, Horní Beřkovice, ZŠ Karla Jeřábka Roudnice nad Labem, ZŠ Jungmanova Roudnice nad Labem a Gymnázium Roudnice nad Labem. Chlapci po vyrovnaném boji skončili na krásném 6. místě. Dívky z mladší kategorie, i přes absenci hráček z Allstars teamu, které pravidelně trénují, skvěle doplnily tým a hrály výborně. Předvedly krásné souboje s týmy ZŠ K. Jeřábka a ZŠ Jungmanova a skončily na 2. místě. Ve středu 22. 11. 2017 se odehrál turnaj pro kategorii IV., starší žáci (8. a 9. třída). Základní školy vyslaly velmi vyrovnané týmy. V těsném, ale krásném utkání naši chlapci vybojovali 1. místo nad ZŠ Straškov. Starším dívkám se povedl hned první zápas nad ZŠ Jungmanova (2:0), kterého se nejvíce obávaly. Následující dva zápasy chtěly vyhrát a podařilo se. Porazily i ZŠ K. Jeřábka a ZŠ Straškov a tím, postoupily jako v loňském roce do okresního kola, kde budou bojovat o další postup. V prosinci nás čeká okresní kolo starších žáků a žákyň v Lovosicích. Všem zúčastněným děkujeme za reprezentaci školy, odhodlání a disciplínu, kterou předvedli na tomto turnaji. (Vlastimil Purchart)


Exkurze v malé vodní elektrárně II. - 13. 11. 2017

Exkurze v malé vodní elektrárně II. - 13. 11. 2017

Třináctého listopadu se třída 9. A s panem učitelem Purchartem vydala na prohlídku do vědomické vodní elektrárny na pravém břehu Labe. Kvůli eliminaci zvuku se větší část elektrárny nachází v podzemí, kde jsou umístěny turbíny, generátory a další nezbytné složky pro chod elektrárny, které jsme měli možnost si prohlédnout. Dozvěděli jsme se více informací o hydroenergetickém potenciálu vodního toku Labe, také z čeho se vodní elektrárna skládá a jak funguje. (Nikola Podrábská)


Exkurze v malé vodní elektrárně - 6. 11. 2017

Exkurze v malé vodní elektrárně - 6. 11. 2017

V rámci výuky pracovních činností navštívili žáci 7. ročníku malou vodní elektrárnu ve Vědomicích. Seznámili se s principem fungování a dozvěděli se, jak pracuje automatická obsluha a kdy je zapotřebí zásahu správce. Prohlédli si důkladně nejen elektrárnu, ale také třeba rybí přechod štěrbinového typu, který zaujal nejen rybáře. (František Ševčík)


Duch - 2. 11. 2017

Duch - 2. 11. 2017

Ve strašidelných maskách se během vyučovacích hodin žáci seznámili s rozdíly Halloweenu a českého svátku Památky zesnulých (neboli Dušiček). Nezůstalo jen u zvyků a pověstí, třídní strašidla navštívila děti v přípravné třídě, kde jim zarecitovala báseň o Halloweenu a předala malé duchy, které pro ně vyrobila. Malí předškoláci za odměnu zazpívali. Duchařský den pokračoval při hudbě netradičními, až zběsilými tanci. Nemohly chybět ani dýně, které se ovšem nedlabaly, ale barvily dle libosti. Na závěr dne byl za odměnu strašidlům z 5. A promítnut film Casper. (Andrea Hendrichová)


Kouzelník v ŠD - 18. 10. 2017

Kouzelník v ŠD - 18. 10. 2017

Školní družinu navštívil kouzelník Frančesko. Děti zhlédly krásné představení plné kouzel, kterým byly zcela pohlceny, protože kouzelník využíval ke svým kouzlům a trikům především dobrovolníky z řad publika. Během samotného představení děti navštívil slon Bimbo, obrovský lední medvěd a také fantastická skládací žížala Slinky. Celé představení mělo neuvěřitelný spád a vtip. Děti byly velice nadšené a spokojené. (Renáta Straková)


Dopravní hřiště Litoměřice - 10. a 12. 10. 2017

Dopravní hřiště Litoměřice - 10. a 12. 10. 2017

Žáci 4. ročníku se v říjnu zúčastnili dopravní výchovy v DDH Rozmarýn v Litoměřicích. V učebně si prohlédli kolo a popovídali si o jeho základním a povinném vybavení. Ačkoliv počasí moc nepřálo, vyrazili poté na praktickou část do areálu DDH. Slečna instruktorka rozdělila všechny žáky na tři skupiny. První skupina dostala kola a byli z nich cyklisté, kteří se učili jezdit podle pravidel silničního provozu. Ostatní si zahráli na chodce a v celém areálu se chovali jako účastníci silničního provozu. Každý se vystřídal celkem třikrát, takže měli všichni možnost vše dokonale procvičit, neboť je čeká praktická a závěrečná zkouška z testů. Pokud se žákům podaří vše zvládnout, dostane každý průkaz cyklisty. (Ivana Nováková a Jitka Liscová)


Sportovní centrum Méďa a Týden knihoven - 15. 9. a 5. 10. 2017

Sportovní centrum Méďa a Týden knihoven - 15. 9. a 5. 10. 2017

Nový školní rok 2017–18 pro nás začal návštěvou sportovního centra Méďa v Bohušovicích. Na vstup nám paní učitelky přispěly z peněz, které jsme si vydělali prodejem výrobků na jarmarku. Všichni jsme si užili hodně zábavy. Nezapomínáme ani na učení. V hodinách českého jazyka se učíme nejen pravopis, ale i hezky plynule číst. To, co jsme se naučili, předváděli žáci z každé třídy na Týdnu knihoven. Svým spolužákům a zaměstnancům knihovny předčítali z knížek Václava Čtvrtka, Josefa Čapka a Karla Čapka. Všichni se těšíme na další společné akce. (Žáci a učitelky 3. tříd)


Ze školní dílny - březen až červen 2017

Ze školní dílny - březen až červen 2017

Ve fotogalerii "Ze školní dílny" prezentujeme některé z výrobků, na nichž žáci 6. ročníku pracovali v průběhu druhého pololetí školního roku. Podle technického výkresu nejprve zhotovovali svícen, poté z různobarevných mezistěn z včelího vosku smotali svíčku. (David Mikoláš)


Předávání vysvědčení - 30. 6. 2017

Předávání vysvědčení - 30. 6. 2017

Tradiční zakončení a rozloučení s žáky IX. ročníku proběhlo i letos v naší školní jídelně za přítomnosti třídních učitelů a ředitelky školy. Naši absolventi byli úspěšní především ve sportovních a uměleckých oborech. Přejme jim hodně úspěchů v dalším studiu a sobě, aby nezapomněli, kdo jim vedle rodiny dal základy vstupu do života. (Zuzana Zrzavá)


Branný den - 26. 6. a 27. 6. 2017

Branný den - 26. 6. a 27. 6. 2017

V pondělí 26. června (pro nižší ročníky) a v úterý 27. června (pro vyšší ročníky) proběhl projektový den zaměřený na zásady správného chování v krizových situacích. Na několika stanovištích na pozemcích v areálu školy jsme se mohli dozvědět něco více o poskytnutí první pomoci zraněnému člověku, jak poznat nebezpečné chemikálie, jak správně probíhá evakuace osob při přírodních katastrofách, požáru, nebo teroristickém útoku. Poslechli jsme si informace o úloze vojska a záchranných složek při povodních. Mohli jsme si vyzkoušet plížení pod nataženými lany, střílení na cíl nebo masáž srdce na figuríně. V dnešní neklidné době je důležité připravit se na nebezpečné situace, do kterých se může dostat každý z nás. (Václav Kubáč)


Roudnice 850 a Středověký jarmark - 28. 4. a 23. 6. 2017

Roudnice 850 a Středověký jarmark - 28. 4. a 23. 6. 2017

Také na naší škole jsme si chtěli připomenout historii města Roudnice nad Labem a zapojit se tak do letošních oslav. Již v dubnu jsme uspořádali pro žáky Projektový den. Jednotliví vyučující připravili ve spolupráci s Galerií moderního umění a Podřipským muzeem historické, literární či sportovní dílny. Žáci utvořili skupiny, ve kterých plnili jednotlivé úkoly. Zkoumali středověké listiny, seznámili se s osobnostmi působícími na Podřipsku, vyslechli přednášku kronikáře města, pana Jana Nerudy, a sami se vydali po roudnických památkách. Poznávali místa podle starých fotografií, luštili připravené kvízy a vyplňovali pracovní listy. Někteří v rámci projektu vystoupali na Hlásku, odkud si prohlédli Roudnici a její okolí. Jiní zase sportovali. Žáci devátých ročníků si připravili pro své mladší spolužáky prezentaci o historii roudnického Sokola a sokolských slavnostech. Ve druhé části pak proběhla sportovní olympiáda, ze které si děti odnesly účastnické listy a diplomy. Prostory naší školy teď zdobí projekty žáků a připomínají, co všechno se dozvěděli o našem městě.

V pátek 23. června jsme na Projektový den navázali již tradičním školním jarmarkem, tentokrát ve středověkém duchu. Žáci se na něj připravovali v hodinách pracovních činností a výtvarné výchovy, kdy vyráběli nejen předměty k prodeji, ale i dobové kostýmy. Děti s maminkami a babičkami napekly dobroty, a tak jsme si mohli pochutnat na výborných škvarkových plackách, chlebánkách i perníčcích. Mohli jsme si opéct špekáček u ohníčku, zastřílet lukem či se utkat v rytířském souboji. Kdo nechtěl bojovat, nenechal si ujít taneční vystoupení děvčat z druhých tříd a zaposlouchal se do zvuků flétny v podání žáků čtvrté třídy. Potěšil nás velký zájem rodičů, prarodičů i bývalých žáků, na školním dvoře se to jen hemžilo. Na závěr skvělého dopoledne se všichni společně vyfotili a popřáli si nádherné léto. (Michaela Řeháková)


Bratislavský sborový festival - 15. až 18. 6. 2017

Bratislavský sborový festival - 15. až 18. 6. 2017

Ve dnech 15. až 18. června se Roudnický dětský sbor účastnil Mezinárodního sborového festivalu v Bratislavě. Z malého školního sboru se díky kvalitní přípravě soutěžního repertoáru a výběru zpěváků na chvíli stal sbor na profesionální úrovni. Do Bratislavy jsme vyjeli ve čtvrtek dopoledne po dvouhodinové zkoušce. Hned po příjezdu nás čekal zahajovací koncert v Jezuitském kostele, na kterém jsme zpívali repertoár s duchovní tematikou. V pátek jsme dopoledne navštívili hrad Děvín, kde jsme zazpívali do studny píseň „U Roudnice je voda široká“ a „Jede sedlák do mlejna“. Hluboká studna zesílila náš zpěv. Náhodným návštěvníkům jsme tak připravili nečekaný zážitek, točili si nás i fotili. Odpoledne jsme pro změnu při prohlídce Bratislavského hradu na nádvoří vystřihli spirituál „By An´ By“. Opět s velkým úspěchem před zahraničními návštěvníky. Navečer jsme zazpívali na II. festivalovém koncertě v hudební síni Klarisek. Jen s jiným repertoárem, kde byli upravené lidové písně a písně pro dětský sbor. Zažili jsme tam velké ovace, na které jsme dosud nebyli zvyklí. V sobotu pro nás nastal soutěžní den. Soutěžili jsme ve dvou kategoriích: v kategorii dětských pěveckých sborů do 16 let a v kategorii duchovní hudba s instrumentálním doprovodem. Soutěž se konala v Primaciálním paláci na Primaciálním náměstí v Bratislavě. Vystupovat před čtyřčlennou mezinárodní porotou v neznámém prostředí pro nás byla novinka, které jsme se báli, ale zvládli jsme to. Mysleli jsme si, že soutěží máme odzpíváno. Ale to jsme se mýlili! Po druhém soutěžním vystoupení naše sbormistry oslovili pořadatelé festivalu s tím, že jsme se jim natolik zalíbili, že chtějí, abychom vystoupili ještě na III. festivalovém koncertě. Sbormistři to nechali zcela na nás. Demokratickým hlasováním jsme rozhodli, že vystoupíme. Večer nás čekalo slavnostní vyhlášení výsledků, které se konalo na Hviezdoslavově náměstí. Naše umístění nás velice mile překvapilo. V obou kategoriích jsme se umístili ve stříbrném pásmu. Jednou s 82,25 body (kategorie dětských sborů do 16 let) a po druhé s 85,5 body (kategorie duchovní hudba s instrumentálním doprovodem). Oslavy samozřejmě proběhly zpěvem. Po vyhlášení jsme měli chvíli čas na to, abychom si prošli staré město. Po dunajském nábřeží jsme se se zpěvem přesunuli k nejnovějšímu bratislavskému obchodnímu centru Eurovea, kde jsme dostali na chvíli rozchod. I tam jsme čekání na autobus vyplnili zpěvem a tancem. Měli jsme neskutečnou radost z toho, čeho jsme dosáhli. Cestou domů jsme v neděli navštívili krásy Moravského krasu: jeskyni Balcarka a Macochu. Tento zájezd byl velice krásný a pro všechny účastníky přínosný. Poznali jsme vyšší úroveň sborového zpívání, ocenění naší práce, za kterou i my musíme poděkovat především našim sbormistrům. Děkujeme také Městu Roudnice nad Labem za příspěvek na dopravu, který jsme díky grantu obdrželi. Všichni zpěváci si odnesli mnoho krásných zážitků, které jim už nikdo v životě nevezme. (Klára Chmelová)


Setkání s válečným veteránem - 2. 6. 2017

Setkání s válečným veteránem - 2. 6. 2017

První červnový pátek měli 8. a 9. ročníky besedu s válečným veteránem Lukášem HIRO Hirkou, organizovanou projektem KIWANIS. Lukáš nám řekl o práci v armádě a misích, na kterých byl. To vše doprovázely obrázky. Také nám řekl o svém handicapu; jak se mu zranění stalo, kolik operací podstoupil, jaké dělal pokroky, atd. Setkali jsme se i s jeho rodiči, kteří nám toho také velmi pověděli. Naši učitelé byli udiveni, když zjistili, že jsme celé dvě hodiny mlčky poslouchali a hltali každé Lukášovo slovo. Jinak to prostě nešlo. Poslouchat tak zajímavý a dechberoucí příběh by umlčel snad každého. Beseda byla ve velmi přátelské atmosféře. Po skončení škola Lukášovi předala dárek a pořídili jsme s ním i pár fotografií. Lukášovi všichni držíme palce, aby jeho rekonvalescence byla jen a jen s lepšími výsledky. (Klára Chmelová)


Sportovní dětský den - 1. 6. 2017

Sportovní dětský den - 1. 6. 2017

Tradiční Den dětí se slavil i u nás ve škole. Tento rok se nesl v duchu sportu. Pro žáky 1., 2., 3. ročníků, přípravné třídy a mateřské školy bylo připraveno dvacet disciplín, které byly zaměřeny na pohyb, ale u některých se muselo i přemýšlet. Děti si vyzkoušely opičí dráhu, slalom i gymnastické atrakce. U některých disciplín se děti dozvěděly zajímavosti o úspěšných českých sportovcích. Například při skládání puzzle, poznávání sportovců na obrázcích a spojovačkách. Bylo slunečné počasí, tak se Den dětí mohl uskutečnit na prostranství před školou, kde se mohli všichni více vyřádit. Na vydařeném dni se podíleli žáci ze školního parlamentu a žáci 9. A. (Tereza Husáková)


Jarní koncert RDS a přípravných oddělení - 1. 6. 2017

Jarní koncert RDS a přípravných oddělení - 1. 6. 2017

Roudnický dětský sbor a jeho přípravná oddělení Srdíčka a Sluníčka předvedli na svém Jarním koncertě v kulturním domě Říp vše, co se za letošní koncertní sezónu naučili. Rodiče a prarodiče vyslechli soudobé písně a skladby pro děti, úpravy lidových písní i skladby s duchovní tematikou. V rámci tohoto koncertu jsme se také rozloučili s devíti vycházejícími zpěváky. Hlavní oddělení RDS si vyzkoušelo zazpívat dva patnáctiminutové programy pro dvě soutěžní kategorie: dětské sbory a duchovní hudba s doprovodem na Bratislavský sborový festival, kam 15. června 2017 odjíždí reprezentovat naše město a republiku. (Zuzana a Jiří Zrzavých)


Atletika nejmladšího žactva - 29. 5. 2017

Atletika nejmladšího žactva - 29. 5. 2017

Šestnáct žáků z druhého až pátého ročníku se zúčastnilo pravidelných atletických závodů na Tyršově stadionu v Roudnici nad Labem. V okrskovém kole byla konkurence vysoká, ale pěti žákům se povedlo umístit do třetího místa, a tím postoupili do okresního kola, které se koná 8. 6. 2017. Z druhého ročníku bodovali Denisa Hodková 2. místo, Marek Macháček 3. místo. Za třetí ročník vybojovala 3. místo Karolína Čaňková a za čtvrtý ročník postoupili Iveta Schneiderová z 2. místa a Tomáš Štajnc z 1. místa. Všem zúčastněným žákům patří dík za výbornou reprezentaci a jejich výkon. (Vlastimil Purchart)


Vyhodnocení soutěže Roudnice historická - 25. 5. 2017

Vyhodnocení soutěže Roudnice historická - 25. 5. 2017

Oceněné děti ZŠ a MŠ Školní

Recitační soutěž

Kategorie:

4. - 5. třída, 3. místo: Karla Zalabáková
6. - 9. třída, 2. místo: Veronika Hodková

Pásma – 2. místo Štěpánka Durčeková, Adéla Nováková, Radka Soběslavská

Výtvarná soutěž

Kategorie:

1. - 2. třída, 1. místo: Tomáš Chaloupka
3. místo: Olina Bauerová

8. - 9. třída, 1. místo: Denisa Karlová
2. místo: Horáková Gabriela
3. místo: Václav Kubáč

Skupinová práce 2. stupeň – Veronika Hodková, Nikola Podrábská

Fotografická soutěž

1. místo: Veronika Hodková

(Zuzana Zrzavá)


Světový den orientačního běhu - 24. 5. 2017

Světový den orientačního běhu - 24. 5. 2017

V letošním roce připadl Světový den orientačního běhu na středu 24. května. Jde o největší počet lidí provozující orientační běh v daný den. Také 15 dětí ze ŠD přispělo a vydalo se do Zámeckého parku v Roudnici nad Labem. Krátkou trať podle mapy děti zvládly a odnesly si na památku účastnický diplom, papírový lampiónek a drobné propagační materiály. (Martina Nosek)


JARMARK v PNsP v Roudnici nad Labem - 19. 5. 2017

JARMARK v PNsP v Roudnici nad Labem - 19. 5. 2017

Třída 4. A navštívila jarmark v Podřipské nemocnici. Žáci se dozvěděli zajímavé a potřebné informace, např. jak správně poskytnout první pomoc. (Vlastimil Purchart)


Beseda se spisovatelkou Klárou Smolíkovou - 18. 5. 2017

Beseda se spisovatelkou Klárou Smolíkovou - 18. 5. 2017

Myslíte si, že my, žáci prvních tříd, nechodíme do městské knihovny? Chodíme, někdy i se všemi svými spolužáky. Vydali jsme se tam s celou třídou a svými učitelkami třetí květnový čtvrtek. Tentokrát jsme si nepůjčovali knihy, ale setkali jsme se tam s opravdovou spisovatelkou. Byl to obrovský zážitek, protože s autory knih se nesetkáváte každý den. Tahle paní píše knížky pro naši věkovou kategorii a my jsme zjistili, že mnozí z nás mají její knížky i doma. Za velkými vraty knihovny jsme si nejprve prohlédli výstavku výtvarných prací žáků roudnických základních škol. V prvním patře jsme se usadili ve velké místnosti, kde byly po stěnách rozvěšené knižní ilustrace. Na stolech pro nás připravili obrázkové testy, které jsme vyplňovali v průběhu besedy. Spisovatelka Klára Smolíková je sympatická mladá žena, která nám dětem opravdu rozumí. Dokáže zaujmout svým vyprávěním. Dozvěděli jsme se od ní, jak vzniká kniha, komu je určena, jaké různé žánry mohou literární díla mít a kdo je ilustrátor knihy. Právě s ilustrátorem (Honzou Smolíkem) paní spisovatelka spolupracuje, protože pro nás píše hodně komiksů, které čteme nejraději. Jakmile nám paní Smolíková představila svoji knihu "Vynálezce Alva", hned jsme se hlásili, že ji máme doma, někdo už i přečtenou. Pak jsme odpovídali na dotazy, jaké typy příběhů spisovatelé píší, zda jsou smutné, veselé, zamilované, hrůzostrašné, napínavé či poučné. Uměli jsme i vysvětlit obraty, na které se autorka knih ptala. Například co znamená "ležet v knihách", "zakousnout se do knížky", "zhltnout knížku, "česat hrušky" a další. Za naše znalosti jsme se dočkali velké pochvaly. Paní Klára Smolíková napsala hodně knih a komiksů: Knihožrouti, Zakousnout se do knížky, Řemesla, Husův dům, H.U.S., Jak se staví město, Ve škole straší, Na hradě Bradě a další. A ještě mnoho jich napíše, protože je mladá a má hodně plánů. Nás ještě K. Smolíková naučila, že bubliny s textem v komiksu jsou různého typu - bublina křičící, mlčící a tichá. Dokonce jsme si i pár vystoupení z příběhů pod vedením paní Kláry zahráli. Pro nás je fajn, že teď už víme, jaké knížky budeme chtít od rodičů na prázdninové dny. Takový komiks si můžeme s sebou vzít i na tábor nebo dovolenou. Závěrem děkujeme pracovnicím v knihovně za dobrý nápad pozvat autorku dětských knih do našeho města, i za to, že jsme si s ní mohli popovídat a dozvědět se mnoho nových, zajímavých informací. (žáci a učitelky 1. A, 1. B a 1. C)


Soutěž v malování na chodníku - 17. 5. 2017

Soutěž v malování na chodníku - 17. 5. 2017

Když se konečně oteplilo a vysvitlo sluníčko, tak děti ze ŠD uspořádaly soutěž na školním hřišti v malování na chodník. Vytáhli jsme křídy a děti se daly do malování všeho možného. Vznikly obrázky, které si děti ohodnotily a vybraly ty nejlepší. (Jindra Dvorská)


Školní družina na dopravním hřišti - 12. až 19. 5. 2017

Školní družina na dopravním hřišti - 12. až 19. 5. 2017

Duben se traduje jako měsíc bezpečnosti, proto se děti ze ŠD společně vypravily na nově otevřené dopravní hřiště v areálu naší školy. S dětmi jsme ve třídě probírali chování v různých dopravních situacích. Dozvěděly se, jak se správně chovat jako účastníci dopravního provozu, což si samy vyzkoušely v praxi. Moc jsme si to všichni užili a rádi si návštěvu dopravního hřiště určitě zopakujeme. (Jindra Dvorská)


Školní družina na orientačním běhu Pod Lipou - 10. 5. 2017

Školní družina na orientačním běhu Pod Lipou - 10. 5. 2017

Sportovní klub orientačního běhu Roudnice uspořádal závod "Krajské kolo přeboru škol" v areálu Pod Lipou ve Vědomicích. Opět se ho zúčastnilo 15 dětí ze školní družiny. Tentokrát jednotlivě v nejmladší kategorii 1. až 3. třída závodníci slavili úspěch. První místo patřilo Karolíně Čaňkové a třetí místo Adéle Hajné. Také v tombole jsme uspěli. Počasí závodu přálo, krásné hřiště, spousta dětí i rodičů nám dodala nadšení k dalším závodům. (Martina Nosek)


Školní závod v orientačním běhu - 6. 4. 2017

Školní závod v orientačním běhu - 6. 4. 2017

Patnáct dětí ze ŠD se zúčastnilo závodu v orientačním běhu v Libotenicích. Dvojice dětí vyrazila s mapou na vyfáborkovanou trať lesem. Naším cílem bylo zasoutěžit si, najít všechny kontroly, neztratit se a nebýt na posledních místech. Vše se nám podařilo splnit. Přijelo nás podpořit i několik rodičů. Milým překvapením byla tombola pro závodníky. (Martina Nosek)


Návštěva galerie - 29. 3. a 6. 4. 2017

Návštěva galerie - 29. 3. a 6. 4. 2017

Žáci 3. A, B využili nabídky roudnické Galerie moderního umění a navštívili výstavu pod názvem „WAR ZONE“. Při prvním pohledu nebylo ve výstavních prostorách vše v pořádku. Uprostřed sálu bylo vytvořené ohniště, všude okolo ležely poházené věci, vojenské kanystry, celty, jako kdyby byla galerie obsazena vojáky. Hned po úvodních slovech paní Kabrlové jsme zjistili, že galerie je okupována imaginárními vojáky, kteří ji využili k úkrytu. Společně s dětmi si povídala o tom, co je na válce zlého a jaké špatné vlastnosti lidí válku vyvolávají. Poté děti z 3. B nakreslily, jaké pocity v nich válka vyvolává a čeho si ve svém životě nejvíce váží. Z obrázků bylo zjevné, že si uvědomují zlo války a naopak si cení toho nejdražšího – své rodiny a domova. Dětí z 3. A měly za úkol nakreslit svého superhrdinu podle zadaného popisu, a co by si vzaly s sebou na jinou planetu, kde by nebyla válka. Celý program byl výborně připraven, děti se nejen pobavily, ale i poučily. (Ivana Nováková a Jitka Liscová)


Den učitelů aneb jak učili žáci - 28. 3. 2017

Den učitelů aneb jak učili žáci - 28. 3. 2017

Na 28. března připadá Den učitelů („oslava“ dne narození Jana Amose Komenského). My, žáci 9. ročníku, jsme tento den našim učitelům také nějakým způsobem zpříjemnili. Zkusili jsme si jejich práci a jim zajistili pobavení z pohledu na nás - nevyučené učitele. Z mého pohledu učení nebylo nic lehkého. Zajistit to, aby se do aktivity v hodině zapojili všichni žáci, byla celkem fuška. Naši žáci neočekávali, že dokážeme být stejně přísní jako naši učitelé. Divili se, když jsme rozdali pár poznámek, což se v některých případech bohužel stalo. Vyzkoušeli jsme si výklad, procvičování a někteří i známkování prací našich žáků. Ze začátku byl výstup před třídou z mé strany trochu rozpačitý, ale postupem času jsme si se třídou „sedli“. Ze strany žáků byla vidět snaha, a když jsme se po společných 45 minutách rozloučili, pověděli nám, že by si to s chutí zopakovali. Nám všem, kteří jsme učili, se určitě změnil pohled na těžkou práci učitele, jelikož jsme to zažili. Osobně bych přála všem si učení alespoň jednou vyzkoušet, protože to byla i celkem legrace. (Klára Chmelová)


Divadlo s Evelínou a Květou - 23. 3. 2017

Divadlo s Evelínou a Květou - 23. 3. 2017

Dne 23. března navštívilo školní družinu divadlo Pod čepicí. Děti mohly zhlédnout zajímavé a poučné představení z cyklu Etiketa pro děti s názvem Evelínko, nauč se zdravit. Celým představením děti provázely dvě slepice Evelína a Květa, které velice vtipně a trefně dětem připomněly a ukázaly zásady slušného chování a jednání. Děti spolupracovaly s herci přímo v samotném představení, a to je velice bavilo. Již nyní se děti těší na možné další pokračování divadelního cyklu. (Renáta Straková)


Dějiny Roudnice - 16. 3. 2017

Dějiny Roudnice - 16. 3. 2017

Povědomí o regionálních dějinách (popřípadě o dějinách vlastní obce) nebývá u dětí školou povinných nikterak valné. Jeden ze způsobů, jak tento nedostatek napravit, může být návštěva místního muzea, kde žáci z 8. A vyslechli hodinovou přednášku o pravěkých a středověkých dějinách Roudnice nad Labem. Po "Letecké archeologii" i tento program Podřipského muzea splnil svůj účel a lze ho jen doporučit. (David Mikoláš)


Válka v galerii - 14. 3., 22. 3., 28. 3. 2017

Válka v galerii - 14. 3., 22. 3., 28. 3. 2017

Paní učitelky pro nás připravily překvapení. Ráno, místo několika vyučovacích hodin, navštívíme Galerii moderního umění v Roudnici nad Labem, která stojí hned vedle našeho zámku. Protože většina z nás v galerii nikdy nebyla, popovídali jsme si o tom, co uvidíme a také o tom, jak se budeme chovat. V galerii nás velmi mile přivítala MgA. Lucie Kabrlová, kurátorka práce s veřejností, která nás uvedla do obrovského sálu. Očekávali jsme, že uvidíme na stěnách velké množství obrazů a tak jsme po vstupu do sálu nevěřili vlastním očím. Stěny i paravány byly prázdné, na jednom paravánu visel jediný obraz. Na zemi uprostřed bylo připravené ohniště se dřevem, opodál staré kanystry na pohonné hmoty, vojenské lehátko, starý stůl a židle a kolem poházené maskovací plachty. Čekali jsme nějaké vysvětlení a zmateně jsme pozorovali paní učitelky i naši průvodkyni. Lucie nám vysvětlila, že jsme se ocitli jako mávnutím kouzelného proutku ve válečné zóně. Obrazy proto musely být narychlo uloženy a prostor galerie byl dán do užívání vojsku. Právě proto okolo ohniště nebyly misky a talíře na jídlo, ale drahé broušené vázy, do kterých si vojáci dávali jídlo. V době války totiž drahé předměty pozbývaly hodnotu, šlo o přežití. Sedli jsme si okolo ohniště a naše průvodkyně nám začala povídat. Přečetla nám několik vlastností a my jsme určovali, zda jsou kladné či záporné (spravedlnost, píle, pomluva, lenost, lakomost, hněv, pýcha, statečnost). Potom jsme dostali papír a pastelky a Lucie nám rozdala lístečky s popisem hrdinů, které máme nakreslit (zadané byly vlastnosti, barva a schopnosti). Z hotových prací jsme sestavili svoji galerii obrázků a Lucie poznávala, který hrdina je na obrázku. Poznala je téměř všechny. Abychom si procvičili i detektivní schopnosti, dostali jsme obrázky, na kterých byly zachyceny některé předměty, které jsou v prostoru kolem nás. Došlo i na hru. Postavili jsme se do velikého kruhu a v něm jezdil tank na baterie, který vyhledával nepřítele. Třikrát se zastavil a zamířil na vybraného jedince. Prý si vybral ty, kteří ve třídě zlobí. Nemýlil se a my jsme se zasmáli. Ještě nás čekala jedna činnost. Zkusili jsme si frotáž suchými pastely, na které se nám zobrazila postava vojáka, tank nebo letadlo. Všechny výtvarné práce jsme si odnesli s sebou a paní učitelky z nich připravily výstavku na chodbě školy. Návštěva galerie, kde byl vystaven jediný obraz, byla velmi zajímavá. Po celou dobu jsme se bavili a odnesli jsme si zážitky, na které nezapomeneme. Budeme se sem rádi vracet nejen se školou, ale i s rodiči. V galerii nám slíbili, že si pro nás připraví další výstavy s programem a s dobrými nápady. Děkujeme kurátorce pro práci s veřejností MgA. Lucii Kabrlové za vše, co pro nás připravila a za příjemně prožité dopoledne. (žáci a učitelky 1. A, 1. B a 1. C)


Planetárium - 7. 3. 2017

Planetárium - 7. 3. 2017

Žáci třetího ročníku navštívili Planetárium v Praze. Vzhledem k tomu, že v rámci prvouky probírali základní informace o vesmíru, sluneční soustavě, Slunci a planetách, chtěli se dozvědět více informací: proč se střídá den a noc, roční období, pohlédnout na mléčnou dráhu a sluneční soustavu. Během hodinové projekce na téma „Pozorujeme oblohu“ viděli, jak jednotlivé planety vypadají zblízka, hledali některá souhvězdí na noční obloze. Po výukovém pořadu zhlédli expozici v prostorách planetária. (Ivana Nováková)


Karneval v ŠD - 27. 2. 2017

Karneval v ŠD - 27. 2. 2017

Letošní konec měsíce února jsme i my v ŠD oslavili typickým masopustním veselím. Všechna oddělení se sešla v tělocvičně školy v karnevalových maskách, které si děti přinesly z domova, nebo alespoň ve škraboškách vyrobených při rukodělných činnostech v družině. Nezahálely ani paní vychovatelky oblečené do vtipných kostýmů, ve kterých byly téměř k nepoznání, a o zábavu bylo postaráno. Odpoledne plné hudby, soutěží, her a tance proběhlo ve skutku veselé atmosféře. Sladkou tečkou na závěr bylo rozdávání bonbónů a předávání dortu od rodiny Markových za nejlépe vytvořené masky. (Petra Kordová)


LVZ - 26. 2. až 5. 3. 2017

LVZ - 26. 2. až 5. 3. 2017

Lyžařský výcvik v Roudnici v Krkonoších absolvovalo 45 žáků naší školy. Díky výborným sněhovým podmínkám jsme měli krásně vyřezané běžecké stopy i každodenně upravované sjezdovky. Mohli jsme vedle sjezdovky na Aldrově používat i sjezdovku Wurmovku. Tam jsme též absolvovali sjezdařské závody. Větší počet zkušených lyžařů na letošním LVZ umožnil realizovat celodenní výlet na běžkách na Dvoračky a Štumpovku, někteří běžkaři vystoupali až do Sedla pod Lysou horou. Ujeli jsme 25 km. Vyslechli jsme si přednášku pracovníků Horské služby z Rokytnice nad Jizerou i KRKAPU z Vrchlabí. Po celý výcvik jsme realizovali večerní soutěže ve družstvech, kde jsme užili mnoho legrace. Nikdo se nezranil. Těšíme se na příští rok. (Zuzana Zrzavá, Jana Volfová)


Letecká archeologie v Podřipském muzeu - 15. 2. 2017

Letecká archeologie v Podřipském muzeu - 15. 2. 2017

Jedním z témat, které Podřipské muzeum nabízí v rámci edukační činnosti roudnickým školám, je přednáška o letecké archeologii, resp. letecké prospekci. Tato nedestruktivní metoda, jejímiž průkopníky jsou u nás dr. Smrž a prof. Gojda, umožňuje na základě půdních, vegetačních, stínových a jiných příznaků identifikovat a evidovat archeologické objekty. A jak žákům ze VII. A sdělil a na četných snímcích ukázal přednášející archeolog dr. Trefný, tady na Podřipsku je jich opravdu hodně. Od neolitu až po 19. a 20. století. Sám nové archeologické objekty nadšeně vyhledává a dokumentuje ze svého soukromého hornoplošného ultralightu. Žáci celou hodinovou přednášku sledovali se zaujetím, jehož odrazem byly i četné dotazy. Pozvánku dr. Trefného na jarní povrchový sběr keramických střepů na jednom z polí v širším okolí přijali nadšeně a s povděkem. (David Mikoláš)


Prevence rizikového chování - 10. a 11. 1. 2017

Prevence rizikového chování - 10. a 11. 1. 2017

První ročník vyslechl přednášku na téma Sorbon - pes fotbalista s velkým zaujetím. Děti se dozvěděly, jak se chovat ke zvířatům. Přítomnost živého pejska i možnost zahrát si s ním fotbal byla neopakovatelná. Program byl veden velmi zajímavě a byl přizpůsoben věku posluchačů. (Božena Suková)

Děti z druhého ročníku si vyslechly přednášku o chování ke svým spolužákům. Bylo jim vysvětleno a poté názorně předvedeno, jak se chovat v různých krizových situacích ve škole i mimo ni. (Alena Kormaníková)

Třetí ročník měl program zaměřený na respektování názoru druhých. Žáci si povídali o tom, jak je důležitý každý jedinec a vzájemný respekt. Povídali si o špatných příkladech, které se mezi dětmi vyskytují a které již někdy děti zažily. Pochopili, jak je důležité vážit si sám sebe, ale také hlavně druhých. (Ivana Nováková)

V rámci preventivního programu se žáci čtvrtého ročníku zúčastnili besedy na téma šikana. Během dvou vyučovacích hodin si vyzkoušeli své chování a reakce v modelových situacích. Beseda byla zajímavá a podnětná. (Andrea Hendrichová)

Pátý ročník se zúčastnil přednášky o kyberšikaně. Přednášející oslovil děti tématem. Žáci se aktivně podíleli a zapojovali do nasimulovaných situací a učili se je řešit. Především získali návod, jak se chovat na sociálních sítích. Také co je a co není trestním činem. Dostali návod, jak bezpečně používat Facebook a jak se bránit atakům nezvaných hostů. (Dana Houžková)


Fotogalerie


2019

2018

-> 2017 <-

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004


PočítadloCopyright © 2007-2019 | Design by krygl