ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ROUDNICE NAD LABEM, ŠKOLNÍ 1803

413 01 Roudnice nad Labem | tel.: 412 871 200 | e-mail: vedeni@zsskolni-rce.cz | web: www.zsskolni-rce.cz


Vítáme Vás na webových stránkách naší školy!


Škola byla slavnostně otevřena 1. září 1977. Nachází se v areálu roudnického sídliště Hracholusky a skládá se z komplexu šesti budov. V roce 1995 přešla škola do právní subjektivity, od roku 2000 mají naši žáci možnost ovlivňovat dění ve škole prostřednictvím školního parlamentu.

Škola zahrnuje 1. a 2. stupeň ZŠ a nově dvě oddělení MŠ s kapacitou 56 dětí. Ve školním roce 2014/2015 ji navštěvuje 439 žáků (223 chlapců a 216 dívek v 20 kmenových třídách). K dispozici je školní družina s kapacitou 150 míst a moderně vybavená školní jídelna, která vaří nejen pro děti, žáky a zaměstnance školy, ale v omezené míře i pro strávníky z řad veřejnosti.

Škola je vybavena knihovnou a odbornými učebnami přírodopisu a dějepisu, hudební výchovy, fyziky a chemie, informatiky (2), jazyků (3), keramickou dílnou, dílnou pro pracovní činnosti, kuchyňkou, nechybí ani dvě tělocvičny, které je možno si mimo vyučování pronajmout.

Výuka ve škole probíhá ve všech ročnících podle inovativního "Školního vzdělávacího programu". V rámci volitelných i nepovinných předmětů naše škola nabízí "Výtvarný kroužek", "Keramický kroužek", "Sborový zpěv", "Sportovní hry", "Flétnu" aj. Více informací viz sekce Zájmové kroužky v menu.

V případě zájmu může škola nabídnout rozšířenou výuku hudební výchovy na 1. stupni a rozšířenou výuku tělesné výchovy na 2. stupni.

Každý rok pořádáme lyžařský výcvikový kurz pro 7. ročník, všeobecné vzdělání a kulturní rozhled žáků doplňujeme a rozšiřujeme návštěvou divadel, muzeí, památek, výchovných koncertů. Účastníme se různých sportovních turnajů a vědomostních soutěží, v nichž žáci dosahují velmi dobrých výsledků.
Kromě tělesné a hudební výchovy klademe důraz na výuku cizích jazyků (angličtina od 1. ročníku, němčina a ruština od 7. ročníku) a digitálních technologií (od 4. ročníku).

Škola je dále zapojena do rozvojového programu MŠMT Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená potřebám žáků-cizinců z třetích zemí. Již čtvrtým rokem u nás funguje školní poradenské pracoviště, které je hrazeno z ESF a RAMPS.

EU PENÍZE ŠKOLÁM

EU peníze školám


Novinky


31. 3. 2015:
Zkusme si to také
aneb Žáci učí.

31. 3. 2015:
Jarní tvořivá dílna
se vydařila.

27. 3. 2015:
Kuřátka ve školce.

25. 3. 2015:
Naši modeláři obsadili
v soutěži "České
středohoří: země hradů"
krásné 2. místo!

22. 3. 2015:
Děti z 1. A se zúčastnily
preventivního programu
Veselé zoubky.

[Více novinek...]
-------------------

Vyhledávání na webu

Počítadlo


Poslední aktualizace

1. 4. 2015

RAMPS-VIPIII ESF ČR
Partnerská škola Fraus


Copyright © 2007-2015 | Design by krygl